De verkopen van nieuwe personenwagens vallen ver terug in 2014 maar in de occasionmarkt trekken de volumes aan en stijgen de prijzen. Ook de aftersalesmarkt, trendmatig een krimpende markt, vertoont een minder negatief beeld. In de aanloop naar Autobrief 2, die de overheid in de zomer van 2015 publiceert, staan hieronder de verwachtingen van ABN AMRO voor de autoretail voor de jaren 2015 en 2016.

 ABN AMRO Autoretail-sectorpognose-2015-2016.

Nieuwverkopen op weg naar ondergrens
In de afgelopen twaalf maanden (december 2013 tot en met november 2014) werden bijna 390 duizend nieuwe personenauto’s in Nederland verkocht. ‘In december verwachten wij door de verdere aanscherping van de CO2-grenswaarden per 1 januari 2015 een bovengemiddelde activiteit in de showrooms. De verkopen zullen echter wel achterblijven op de enorme piek van december 2013. Wij verwachten dat de verkopen in 2014 uitkomen beneden het dieptepunt uit 2009. Toen stopte de teller bij 387 duizend’, zo schrijft De Kort.

Omzetdata nagenoeg stabiel in 2014
De omzet in de sector als geheel is na drie kwartalen in 2014 nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De branches ontwikkelen zich verschillend. Zo ligt de omzet bij dealers en universele garagebedrijven na drie kwartalen circa twee procent lager terwijl de omzet bij de handel in auto-onderdelen positief is.

Occasions
De occasionverkopen zijn in 2014 de kurk waar autobedrjven op drijven. Voor het tweede jaar op rij vallen de nieuwverkopen ver terug. Dit heeft geleid tot een lager aanbod van occasions die vanuit het dealer- en leasekanaal op de markt komen. Ook is de vraag naar occasions het afgelopen jaar toegenomen. ‘Na negen maanden in 2014 liggen de verkopen van autobedrijven aan particulieren twee procent hoger dan over dezelfde periode in 2013. Vooral de laatste paar maanden zitten de occasionverkopen in de lift. In september steeg de verkoop 6,7 procent en in oktober 5,9 procent in vergelijking met dezelfde maanden in 2013.’
Dit heeft geleid tot oplopende prijzen op de occasionmarkt. De prijzen liggen gemiddeld ruim 8,2 procent  hoger dan twee jaar geleden. Vooral in de categorie 4-8 jaar oude occasions zijn de prijzen gestegen. Zowel in omzet als in rendement is dit een positieve ontwikkeling voor de branche, vindt De Kort.

Dalende trend aftersales neemt af
Dat de aftersalesmarkt krimpt, is algemeen bekend. Ook het feit dat die krimp nog niet ten einde is, is geen nieuws. Maar op de korte termijn lijkt de branche een beetje te profiteren van uitgesteld onderhoud uit de afgelopen jaren. Ook de toename van het aantal apk’s,  veroorzaakt door relatief veel auto’s die voor de eerste keer een keuring ondergaan, heeft een positieve uitwerking.

De toename van het aantal apk’s blijft de komende twee jaar zichtbaar. In 2011 en 2012 werden respectievelijk 556 duizend en 502 duizend nieuwe auto’s verkocht. In 2014, 2015 en 2016 zullen die auto’s hun eerste apk krijgen. ‘Universele garages, dealerbedrijven en fastfitters kunnen onderling de uitdaging aan om marktaandeel te winnen. De sterk gestegen import van occasions is ook gunstig. Door de eerder besproken krapte op de occasionmarkt is de import van occasions in het eerste halfjaar van 2014 sterk gestegen. Dit zijn meestal auto’s die onderhoud behoeven. Dat er bovendien  al twee jaar minder occasions worden geëxporteerd, is ook gunstig voor het werkaanbod in de garages, aldus de analist van ABN AMRO. 

Particulier heeft ook in 2015 andere prioriteiten
 Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie zich verder verbetert. Zo zullen onder meer  de consumptieve bestedingen weer stijgen. ‘Maar van de particuliere autokoper verwachten wij in 2015 en 2016 geen wonderen. Deze verwachting staat los van langetermijntrends  zoals de auto die zijn status verliest en de opkomst van alternatieve manieren van autogebruik. Deze hebben invloed maar economische factoren zijn naar onze mening leidend bij de huidige tegenvallende verkopen aan particulieren. De werkloosheid zal de komende twee jaar verder dalen, maar blijft hoog. Meer dan een miljoen huishoudens – allemaal potentiële autokopers – hebben te maken met een huis dat onder water staat. In veel huishoudens heeft na jaren van crisis het financieel orde op zaken stellen de prioriteit. De woningverkopen stijgen flink. Ook kopers van nieuwe woningen hebben andere prioriteiten. De hausse aan verbouwingen aan woningen tegen het aantrekkelijk btw-tarief van zes procent , helpt ook niet mee. Geld kan maar eenmaal worden uitgegeven. Tenslotte wordt er in 2014 veel spaargeld via belastingvrije schenkingen in de woningmarkt gestoken. Dit geld is niet langer beschikbaar voor andere grote aankopen zoals nieuwe personenauto’s. Samenvattend: de particuliere autokoper blijft weg uit de showroom omdat hij andere prioriteiten heeft. Dit zal de komende twee jaar maar langzaam verbeteren.’
Zakelijke markt trekt aan in 2015
De bank verwacht meer van de zakelijke markt. ‘Uit jaarcijfers van de Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat er in 2011 en 2012 een flinke aanwas is geweest van nieuwe auto’s die op kenteken zijn gezet uit leasecontracten. Respectievelijke 31 en 33 procent van het totale park werd vernieuwd. Deze auto’s zullen eind 2014 en in 2015 en 2016 aan vervanging toe zijn. Wij schatten in dat circa 85 duizend extra leasecontracten aflopen in deze periode. De vraag blijft natuurlijk wel wanneer en of die allemaal verlengd worden.’
Het instemmen door de tweede kamer met het fiscale bijtellingsplan voor 2016 bracht duidelijkheid over de autobelastingen voor de komende twee jaar. De Kort: ‘Belangrijk voor de verkopen in 2015 is dat het grootste deel van de modellen die in 2015 in het 14%-tarief vallen, per 1 januari 2016 de bijtelling van 21 procent aan de broek krijgen. Het kan financieel aantrekkelijk zijn voor leaserijders contracten die in 2016 aflopen al in 2015 te beëindigen. De bijtelling van een nieuwe leaseauto uit 2015, blijft gehandhaafd gedurende de looptijd van het nieuwe contract. Wij verwachten dat veel leaserijders dit sommetje zullen maken en in 2015 nog een nieuwe leaseauto zullen aanschaffen. Een ander positief punt is de verwachte stijging van de bedrijfsinvesteringen in 2015 en 2016. Dit zal resulteren in een stijging van de verkopen van auto’s van de zaak die in eigen beheer zijn.’

2016 kind van de rekening?
Het naar voren halen van aankopen in 2015 zal negatieve gevolgen hebben voor 2016, redeneert ABN AMRO. ‘Op de zakelijke markt zullen de volumes aanzienlijk lager uitvallen. De particuliere consumptie zal in 2016 met anderhalf procent stijgen. De particuliere autokoper zal de weg naar de showroom wat beter vinden maar dit zet geen zoden aan de dijk. Een beter inzicht in de nieuwverkopen in 2016 zal pas mogelijk zijn als in de zomer van 2015 de overheid Autobrief 2 publiceert.’
Op naar minder bijtellingscategorieën
Het huidige marktverstorende autobeleid blijft nog twee jaar in stand. ‘Eén gram CO2-uitstoot meer of minder bepaalt het verkoopsucces. Of een plug-in hybride op brandstof rijdt en weinig tot nooit wordt opgeladen, gaat men nu onderzoeken. Daadwerkelijke maatregelen lijken nog ver weg. De hoop is gericht op Autobrief 2. Het sterk terugdringen van het aantal bijtellingscategorieën, lijkt ons een prima uitgangspunt’, zegt de retailanalist van ABN AMRO.  

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding