Aumacon betwist ´groene´ prognoses van Financiën

Een studie van TNO en Policy Research naar de effecten van fiscaal vergroeningsbeleid op de Nederlandse automarkt hanteert achterhaalde uitgangspunten, stelt Aumacon, kennisbureau voor de autobranche.

De studie, gehouden in opdracht van het ministerie van Financiën, belicht de vraag of de overheid op koers ligt om in 2020 tweehonderdduizend vol/plug-in elektrische auto’s op de weg te hebben. De onderzoekers concluderen dat tegen die tijd tussen de 195 duizend en 230 duizend (ph)ev’s rondrijden.

De ruime marge wordt veroorzaakt doordat onzeker is welk fiscaal beleid na 2016 geldt rond de motorrijtuigenbelasting; bij behoud van mrb-vrijstelling voor ultrazuinige auto’s tot 2020 wordt (door de alsdan lagere aantrekkelijkheid voor export) de bovenkant van de marge geraakt, bij het vervallen (en dus hogere exportanimo) zou het aantal (ph)ev’s richting onderkant tenderen. "De vraag is natuurlijk of men met de huidige kennis van de marktomstandigheden terecht tot deze ogenschijnlijk geruststellende conclusie is gekomen", meent Aumacon-directeur Clem Dickmann. "Een aantal zaken viel ons op in de analyse. Zo gaat men voor de jaren tot 2020  it van een niveau van de nieuwverkopen van jaarlijks 470 duizend tot 490 duizend stuks. Dat is opmerkelijk, te meer omdat alleen al voor 2015 en 2016 jaarlijks niet meer dan zo’n vierhonderdduizend stuks worden voorzien. Voor de jaren daarna ramen wij in doorsnee een jaaraantal van 450 duizend stuks."

Verhouding

Verder hanteren de onderzoekers – aldus Aumacon – een onjuiste projectie van de verhouding tussen het particuliere en het zakelijke deel van de autoverkopen. Dickmann: "Deze verhouding is belangrijk omdat de vergroening met name vanuit de zakenrijder moet komen. Zo gaat men bijvoorbeeld uit van een particulier/zakelijk verhouding van 47/53% in 2015, terwijl dit in werkelijkheid 56/44% zal zijn."

Verhuurbedrijven en (het grootste deel van) de voertuigbranche zelf dienen in dit verband naar hun gedrag niet tot de zakelijke markt maar tot de particuliere markt gerekend te worden. Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat met name veel vol-elektrische auto’s nog voor 2020 door de respectieve fabrikanten zullen worden teruggenomen en dus in mindering komen op het wagenpark. "Het leidt er in onze berekeningen toe dat Nederland in 2020 – afhankelijk van de exportaantrekkelijkheid naar aanleiding van het mrb-beleid – tussen 195 duizend en 170 duizend (ph)ev’s rijk is. Daarbij zien we dan nog af van de gevolgen van het onlangs gesloten akkoord met de gelegenheidscoalitie van milieu- en autosector voor de fiscale autobeprijzing in 2016, waardoor de zakenrijder alsnog zwaarder wordt belast dan eerder voorzien. Met andere woorden: de doelstelling van tweehonderdduizend stuks wordt bij ongewijzigd beleid niet gehaald. Mocht de regering haar ambitie handhaven,dan zijn aanvullende vergroeningsmaatregelen noodzakelijk."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Aumacon betwist ´groene´ prognoses van Financiën - Automobielmanagement.nl

Aumacon betwist ´groene´ prognoses van Financiën

Een studie van TNO en Policy Research naar de effecten van fiscaal vergroeningsbeleid op de Nederlandse automarkt hanteert achterhaalde uitgangspunten, stelt Aumacon, kennisbureau voor de autobranche.

De studie, gehouden in opdracht van het ministerie van Financiën, belicht de vraag of de overheid op koers ligt om in 2020 tweehonderdduizend vol/plug-in elektrische auto’s op de weg te hebben. De onderzoekers concluderen dat tegen die tijd tussen de 195 duizend en 230 duizend (ph)ev’s rondrijden.

De ruime marge wordt veroorzaakt doordat onzeker is welk fiscaal beleid na 2016 geldt rond de motorrijtuigenbelasting; bij behoud van mrb-vrijstelling voor ultrazuinige auto’s tot 2020 wordt (door de alsdan lagere aantrekkelijkheid voor export) de bovenkant van de marge geraakt, bij het vervallen (en dus hogere exportanimo) zou het aantal (ph)ev’s richting onderkant tenderen. "De vraag is natuurlijk of men met de huidige kennis van de marktomstandigheden terecht tot deze ogenschijnlijk geruststellende conclusie is gekomen", meent Aumacon-directeur Clem Dickmann. "Een aantal zaken viel ons op in de analyse. Zo gaat men voor de jaren tot 2020  it van een niveau van de nieuwverkopen van jaarlijks 470 duizend tot 490 duizend stuks. Dat is opmerkelijk, te meer omdat alleen al voor 2015 en 2016 jaarlijks niet meer dan zo’n vierhonderdduizend stuks worden voorzien. Voor de jaren daarna ramen wij in doorsnee een jaaraantal van 450 duizend stuks."

Verhouding

Verder hanteren de onderzoekers – aldus Aumacon – een onjuiste projectie van de verhouding tussen het particuliere en het zakelijke deel van de autoverkopen. Dickmann: "Deze verhouding is belangrijk omdat de vergroening met name vanuit de zakenrijder moet komen. Zo gaat men bijvoorbeeld uit van een particulier/zakelijk verhouding van 47/53% in 2015, terwijl dit in werkelijkheid 56/44% zal zijn."

Verhuurbedrijven en (het grootste deel van) de voertuigbranche zelf dienen in dit verband naar hun gedrag niet tot de zakelijke markt maar tot de particuliere markt gerekend te worden. Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat met name veel vol-elektrische auto’s nog voor 2020 door de respectieve fabrikanten zullen worden teruggenomen en dus in mindering komen op het wagenpark. "Het leidt er in onze berekeningen toe dat Nederland in 2020 – afhankelijk van de exportaantrekkelijkheid naar aanleiding van het mrb-beleid – tussen 195 duizend en 170 duizend (ph)ev’s rijk is. Daarbij zien we dan nog af van de gevolgen van het onlangs gesloten akkoord met de gelegenheidscoalitie van milieu- en autosector voor de fiscale autobeprijzing in 2016, waardoor de zakenrijder alsnog zwaarder wordt belast dan eerder voorzien. Met andere woorden: de doelstelling van tweehonderdduizend stuks wordt bij ongewijzigd beleid niet gehaald. Mocht de regering haar ambitie handhaven,dan zijn aanvullende vergroeningsmaatregelen noodzakelijk."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding