Aumacon verzorgt al ruim tien jaar content voor verschillende kennissites. Voor autobedrijven is al vanaf 2003 het gespecialiseerde portaal van DealerSupportNet in de lucht. Marktanalisten, studenten en pers worden al sinds 2007 bediend door de website CARmonitor.nl. De website van Aumacon is daarnaast al jaren met name populair bij de vele automotive retailers en dienstverleners. Aumacon-directeur Clem Dickmann: "Maandelijks komt vrijwel het gehele kader van de autobranche bij ons over de digitale vloer. Daarnaast worden wij ook steeds beter gevonden door de overige stakeholders van onze sector. Onze bezoekers raadplegen daarbij ook steeds vaker meerdere van onze websites. Tijd dus om een en ander eens toegankelijker en efficiënter te maken. Bovendien waren we ook wel aan een nieuw aanpak en een moderner gezicht toe."
Basisinfo
De vernieuwde website bevat naast veel basisinformatie een centrale kennisbank: CARmonitor. Bezoekers kunnen hier na eenmalige inlog toegang toe krijgen. Voor bepaalde doelgroepen is de toegang kosteloos. Voor anderen is een geringe vergoeding van toepassing. Dickmann: "CARmonitor wil alle relevante kennis rondom de automotive sector samenbrengen op een gebruiksvriendelijke wijze van kwalitatief hoogstaand niveau. Één centrale en actuele vindplaats dus voor de gehele automotive sector."  

Basisinfo 

De nieuwe website is vanaf vrijdag 10 juni online: aumacon.nl. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit een fantastisch stuk nieuw gereedschap is voor iedereen in midden of hoger managementfuncties in en rondom onze dynamische sector." De nieuwsbrief van Aumacon- CARmonitor Update – blijft ongewijzigd. Wel zal de verschijningsfrequentie in de toekomst stilaan verhoogd worden, "Onze ruim negen duizend abonnees hebben – naast interesse in de dagelijkse informatie en nieuwtjes van de reguliere vakpers – ook een toenemende belangstelling voor de achterliggende cijfers en analyses. CARmonitor Update kan dat prima faciliteren."