Voor het jaar 2020 voorspelt men een marktaandeel voor EV’s van tien procent, voor 2025 zou dat doorstijgen naar 25 procent van alle nieuwverkopen in ons land. Aangezien EV’s vooralsnog vrijwel uitsluitend door zakelijke afnemers worden gekocht zou dat over vier jaar al neerkomen op één EV op iedere vijf nieuwe leaseauto’s; een verhouding die op dit moment nog erg onwaarschijnlijk lijkt.

Eerdere ramingen getuigden ook al van het grote geloof bij de ING-economen in een zonnige toekomst voor de EV. Zo ging men voorheen al uit van zeven procent EV’s in 2020. De redenen voor deze opwaartse bijstelling zijn tweeërlei: het aanbod van de autofabrikanten zal de komende jaren belangrijk verbeteren en de fiscale afstand tot conventionele auto’s wordt steeds groter. Of die fiscale ondersteuning – waarvan overigens alleen zakenrijders kunnen profiteren – ook na 2020 nog voortgezet wordt is nog onduidelijk. ING verwacht echter dat tegen die tijd de kostprijs voor EV’s zodanig is afgenomen dat de concurrentie op eigen kracht gevoerd kan worden. Vooral de lagere aanschafprijs en lage gebruikskosten zullen de markt in hoog tempo naar elektrisch duwen, aldus de bank. Tussen 2030 en 2035 verwacht men zelfs dat de Nederlandse markt voor nieuwe auto’s volledig op elektrisch zal zijn overgeschakeld. Een wens die overigens ook in het Nederlandse Energieakkoord is genoteerd.