Bij realisatie van deze prognose zal het verkoopvolume ten opzichte van 2016 met circa tien procent toenemen. Voor het lopende jaar staat de jongste prognose inmiddels op slechts 385 duizend stuks, waarmee het laagste jaarresultaat van de afgelopen 40 jaar een feit zou worden.  

De verwachte toename voor 2017 is het resultaat van een aantal achterliggende ontwikkelingen. Aumacon-directeur Clem Dickmann: "Op de eerste plaats komt er volgend jaar rust rondom de zakelijke auto," daarmee doelend op het uniforme bijtellingstarief van 22 procent. Voor volelektrische auto’s blijft het vierprocenttarief van toepassing, het 25-procenttarief voor zeer onzuinige auto’s komt te vervallen. "Eind dit jaar zal dat nog wel leiden tot een toeloop op plug-in auto’s waarvoor bij registratie in dit jaar nog voor maximaal vijf gebruiksjaren 15 procent bijtelling geldt, maar dat is dan de laatste fiscale stuiptrekking van een beleid dat veel gekost heeft maar weinig opleverde." Als gevolg van deze ‘laatste kans’ voor zakelijke rijders verwacht het bureau in december nog zo’n 30 duizend registraties; in een ‘normale’ decembermaand zouden dat er niet meer dan 10 à 12 duizend geweest zijn.

De autoverkoop zal komend jaar vooral leunen op het algemeen economisch herstel in ons land. Dickmann: "De economische bedrijvigheid zit in een betere fase, het besteedbaar inkomen zal voor veel Nederlanders voelbaar verbeteren, het consumentenvertrouwen klimt gestaag. Daarnaast zijn autodealers steeds succesvoller met privélease. Deze snel opkomende vorm van autohuur gaat volgend jaar zo’n 25 tot 30 duizend nieuwe auto’s opleveren. Daarbij wordt ook een impuls verwacht van de ‘natuurlijke’ vervanging van auto’s die inmiddels vijf à zes jaar oud zijn; 2011 en 2012 waren de laatste jaren waarin de autoverkopen het halfmiljoenniveau nog royaal overschreden, het vervangingspotentieel is volgend jaar dus relatief groot." Per saldo komt Aumacon voor geheel 2017 tot een prognose van 425 duizend stuks; tien procent boven de verwachte realisatie van 2016, maar nog steeds relatief laag in het licht van de resultaten in de afgelopen jaren. Ter vergelijk: de afgelopen tien jaren werd een jaargemiddelde van 454 duizend gerealiseerd. In de jaren daarvoor noteerden de autodealers in ons land nóg hogere jaaraantallen, met een absoluut recordaantal van 611.776 stuks in 1999.