Voor het lopende jaar worden 410 duizend stuks verwacht. Dit is weliswaar een toename ten opzichte van 2016 van ruim zeven procent, maar nog steeds een van de slechtste jaarresultaten van de afgelopen 40 jaar.

De verwachte markttoename voor 2018 is de resultante van meerdere ontwikkelingen. Clem Dickmann van Aumacon vertelt: "Op de eerste plaats is er economische groei en neemt het aantal werkenden en het besteedbaar inkomen toe. 2018 Is – na lange tijd – ook een jaar waarin er hoegenaamd geen sprake zal zijn van fiscale invloed op het marktniveau en het seizoenpatroon. Het zal bijvoorbeeld direct al leiden tot een beter resultaat in de komende januarimaand. Relatief nieuw is daarbij de opkomst van private lease. Deze snel groeiende vorm van langdurige autohuur aan particulieren gaat volgend jaar zo’n 50 duizend nieuwe auto’s opleveren. Deels gaat deze ontwikkeling overigens ten koste van de markt voor jonggebruikte auto’s. Voorts wordt ook een impuls verwacht van de ‘natuurlijke’ vervanging van auto’s." Met name vanuit de jaren 2011 en 2012 (toen de autoverkopen jaarlijks nog het half miljoenniveau royaal overschreden) worden extra impulsen verwacht.

Per saldo komt men voor geheel 2018 tot een prognose van 445 duizend stuks; 8,5 procent boven de verwachte realisatie van 2017, en vrijwel gelijk aan het jaargemiddelde over de afgelopen tien jaar dat in de periode 2008 tot en met 2017 ligt op 444 duizend nieuwe auto’s. In de jaren daarvoor noteerden de autodealers in ons land vaak aanzienlijk hogere jaaraantallen, met een absoluut hoogterecord van 611.776 stuks in 1999.  

Import jonggebruikt

Als mogelijk dempend effect voor de nieuwverkoop wordt door branchepartijen nogal eens gewezen op de vermeend forse import van jonggebruikte occasions. Uit nadere bestudering van VWE-data blijkt hier echter weinig van. Importoccasions tot drie maanden oud worden sowieso als nieuwe auto’s in de statistieken verwerkt. Daarnaast zal het aantal drie tot twaalf maanden oude importoccasions dit jaar royaal onder de tien duizend stuks blijven. Dat aantal zal overigens vrijwel gelijk zijn aan het snel groeiende aantal jonge exportoccasions. Per saldo is het buitenlandeffect op de nieuwverkoop dus verwaarloosbaar. Wat wel van invloed blijft op de verkoop van nieuwe auto’s is het hoge prijsniveau van occasions. De prijsindices hieromtrent geven een recordhoogte aan tegenover een verminderd aanbod (bronnen Autodata en Autobiz). Aumacon voorziet voor het komend jaar geen wezenlijke verandering in die situatie, waardoor de verkoop van nieuwe auto’s blijvend gestimuleerd wordt door gebrek aan adequate (vooral kleine en jonge) occasions.


2018: 3% marktaandeel voor EV

Voor volelektrische auto’s (EV) is ook in 2018 het vierprocenttarief van toepassing, waardoor het bijtellingsverschil met alle overige auto’s (waarvoor 22 procent geldt) aanzienlijk blijft. Echter, door het vooralsnog beperkte productaanbod zal dit komend jaar nog slechts leiden tot een EV-afzet van slechts zo’n 13 duizend stuks; drie procent van de totale autoverkoop. Het onlangs gesloten Regeerakkoord spreekt van ‘het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn’. Dickmann: "Dat is dus nog een lange weg, van drie naar honderd procent in maximaal 13 jaar tijd. Tegelijkertijd wil men de fiscale stimulering gaandeweg afbouwen." Voor zover dit streven al realistisch zou zijn gaat het te zijner tijd onherroepelijk leiden tot een vermindering van de nieuwverkoop ten faveure van (de import en het leasen van) gebruikte auto’s. "Het middel lijkt hier dus erger dan de kwaal te worden. Doordacht en langjarig beleid is hier noodzakelijk om ernstige marktverstoring te voorkomen."