In dertig jaar tijd is het aantal Nederlanders in bezit van een motorrijbewijs met 56,8 procent gestegen, van 916.000 in 1987 naar 1.435.862 in 2017*. Drie decennia geleden had 7,8 procent van de destijds circa 11,7 miljoen meerderjarigen een motorrijbewijs en inmiddels is dat 10,5 procent van 13,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Uitschieter daarin is de provincie Drenthe met 14,3 procent van de meerderjarige bevolking in bezit van een motorrijbewijs, terwijl ook Zeeland relatief veel motorrijders telt: 12,7 procent van de meerderjarigen. Zuid-Holland noteert met 8,5 procent van de 18+ bevolking relatief het laagste rijbewijsbezit en ook de andere Randstadprovincies scoren laag: Utrecht 9,6 en Noord-Holland 9,8 procent. 

Gebruiksvoorwerp

Het totale aantal motorfietsen in Nederland bedroeg op 1 januari dit jaar 725.091** en qua motorbezit spannen wederom de Drenten de kroon met 75 motorfietsen per 1.000 meerderjarige inwoners, gevolgd door de Friezen met 67 en de Zeeuwen met 64. De Randstad telt ook hier de laagste aantallen: 42 motoren per 1.000 Zuid-Hollanders van 18 jaar en ouder, 47 in Utrecht en 50 in Noord-Holland. In deze provincies slaagden afgelopen jaar in absolute aantallen wel de meeste mensen voor het motorrijbewijs: op de Zuid-Hollandse CBR-locaties legden 5.611 kandidaten met goed gevolg het afsluitende examen af, oftewel 20,6 procent van het landelijke totaal. De examenlocaties in Noord-Holland en Utrecht waren goed voor respectievelijk 18 en 11,8 procent, Noord-Brabant 12,6 procent. De Zuid-Hollandse motorrijders kochten in 2017 bovendien ruim 1 op de 5 nieuwe motorfietsen in Nederland en vervangen hun motor twee keer sneller dan de Drenten en Zeeuwen; 11,8 nieuwe motoren per 1.000 motorrijders versus 5,9. Dat duidt erop dat de tweewieler voor Randstedelingen voornamelijk een functioneel gebruiksvoorwerp is en de motor elders in het land veel meer dient als hobby en voor recreatiedoeleinden.

*: bron CBS / RDW, per 1 januari, bewerking Bovag
**: bron: RDC, bewerking Bovag

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding