Dit en meer blijkt uit cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau Aumacon. Over de eerste negen maanden gezien staat het aantal verkochte B2C-occasions nu op 899.326 stuks, vorig jaar ging het in dezelfde periode om 881.345 stuks, een stijging van 2,0 procent. Een evenaring of zelfs overschrijding van het verkoopjaarrecord van 2018 blijft daarmee nog steeds binnen bereik.

Particulieren (C2C) verkochten in september 54.965 occasions aan elkaar, een jaar geleden waren dat in dezelfde maand 56.585 stuks, een daling van 2,9 procent. Na negen maanden staat de C2C-teller op 511.780 stuks tegenover 530.029 stuks in dezelfde periode van 2018 – een daling van 3,4 procent.

De professionele handel (B2B) verkocht in september onderling 65.466 gebruikte auto’s tegenover een vrijwel gelijk aantal in september 2018 (65.139 stuks). Na negen maanden staat in dit marktsegment de teller op 603.604 stuks tegenover 591.975 stuks in dezelfde periode van 2018 – een stijging van 2,0 procent.