In de VS, waar WLTP geen rol speelde, kon het merk de verkopen in oktober echter ook met een kleine 16 procent opvoeren. In de eerste tien maanden van dit jaar staat de teller bij Audi nu op 1.506.250 verkochte auto’s wat slechts 1,2 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. “In een steeds moeilijker wordende marktomgeving hebben we onze verkopen verder weten te stabiliseren,” zegt verkoopdirecteur Hildegard Wortmann (foto) van Audi AG.

Terugroepactie

Audi moet verder opnieuw rond de 40.000 al aardig wat oudere dieselauto’s terugroepen om sjoemelsoftware bij te werken. Het gaat daarbij om de modellen A4 en A6 uit de jaren 2004 tot en met 2009 met een zescilinder TDI-motor, hebben zowel Audi als de Duitse verkeersdienst KBA bevestigd. Met deze recente actie mee heeft KBA de VW-dochter inmiddels de terugroep van 212.000 auto’s bevolen. Audi moet bij de teruggehaalde auto’s illegale software uit de motoraansturing verwijderen. Die voorziening leidt ertoe dat de auto alleen op de testbank de toegestane maximumwaarde voor de stikstofoxide-uitstoot haalt, met andere woorden: sjoemelen. In het werkelijke gebruik wordt dat maximum ruimschoots overschreden. Audi heeft het KBA een technische oplossing voorgesteld die in de garage uitgevoerd kan worden. Het dieselschandaal heeft Audi tot nu toe ook 3,4 miljard euro gekost.