Dit en meer blijkt uit cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau Aumacon. Aan eindgebruikers (B2C) werden in december niettemin slechts 90.675 occasions afgeleverd, weliswaar 1,7 procent meer dan in december 2018, maar tegelijkertijd het laagste maandaantal in 2019. Over het gehele jaar gezien eindigde het aantal verkochte B2C-occasions daarmee op 1.195.348 stuks, in 2018 ging het om 1.166.783 stuks, een stijging van 2,4 procent.

Particulieren (C2C) verkochten in december een luttele 52.454 occasions aan elkaar, een jaar geleden waren dat in dezelfde maand 53.382 stuks, een daling van 1,7 procent. De C2C eindstand komt daarmee uit op 690.991 stuks tegenover 699.072 stuks in 2018 – een daling van 1,2 procent.

De professionele handel (B2B) verkocht in december onderling 64.920 gebruikte auto’s tegenover 56.738 stuks in december 2018, een toename van 14,4 procent. 2019 is daarmee voor de onderlinge handel uitgekomen op 812.311 stuks tegenover 789.138 stuks in 2018 – een stijging van 2,9 procent.