Het Nationaal Occasion Onderzoek 2020

Het Nationaal Occasion Onderzoek 2020 is een onderzoek van Automobiel Management en VWE Automotive. Dit rapport is een beknopte selectie van de data, de resultaten en de achtergronden van het onderzoek. Alle cijfers hebben uitsluitend betrekking op personenauto’s. Het onderzoek concentreert zich op de cijfers van het kalenderjaar 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020.

U kunt de digitale versie van het onderzoek hieronder bekijken.