De occasionindex is mede gebaseerd op de hoge opbrengsten uit de XRAY/XBS veiling, het online B2B-veilingplatform tussen dealers/autobedrijven en bij XRAY aangesloten (groot)handel. Het aanbod van goede gebruikte auto’s blijft dalen. Bedrijfsvoorraden bij professionele handel en groothandel nemen af. Deze tendens is ook bij de dealervoorraden waarneembaar. Afname van verkoop nieuw en rechtstreekse export van ex-lease auto’s zijn hier debet aan. De professionele handel blijft zoeken naar gebruikte auto’s, ook tegen hogere tarieven. Wel is er volgens XRAY duidelijk een tendens waarneembaar waarbij over de grens gezocht wordt. Dit blijkt ook uit de laatste cijfers m.b.t. import en export. Gericht auto’s bijkopen is nu het advies, stelt XRAY, zowel op de thuismarkt als over de grens. Met name hier zouden kansen liggen om bedrijfsvoorraden aan te vullen en extra winst en werkplaatsomzet in te kopen.