De marktverkenning werd in samenwerking met GfK gehouden onder 8.800 consumenten uit Oostenrijk (1.000 respondenten), België (1.000), Frankrijk (1.450), Duitsland (1.450), Italië (1.450), Nederland (1.000) en Spanje (1.450).

Er blijkt onder meer uit dat alleen Italianen voorlopig blijven pronken met hun auto: meer dan de helft vindt de status die een auto vertegenwoordigt een belangrijk aspect bij de aankoop.  Onder Nederlandse jongeren tot dertig scoort de auto nog het meest als statussymbool: bijna 40% hecht er waarde aan dat een auto hen een bepaalde status verleent. Onder Nederlanders boven de vijftig jaar is dit nog maar krap 20%. Voor bijna 93% van de Europeanen is veiligheid de voornaamste eigenschap van een auto (Nederland: 88%). Ook prijs speelt een grote rol: 85% van de Nederlanders laat dit aspect meewegen bij hun keuze. Conclusie van Jurgen Vugts, directeur van AutoScout24 Nederland: "De tijd dat je een auto puur en alleen op basis van uiterlijk en reputatie van het merk kocht, lijkt nu toch echt voorbij."

Het gehele onderzoeksrapport is hier te downloaden.