Voor beide Prestatiemeters geldt dat het autobedrijf maandelijks per e-mail een rapport van twee pagina’s ontvangt. Het bevat informatie over de eigen prestaties, de verwachting van de komende twaalf maanden en het aantal sta-dagen van de bedrijfsvoorraad. De gegevens zijn toegespitst op de eigen lokale markt: het autobedrijf kan zelf bepalen met welke postcodegebieden hij zijn prestaties wil vergelijken.

Met de APK Prestatiemeter en de Occasion Prestatiemeter kan volgens VWE het autobedrijf direct concrete acties ondernemen. "Het ziet welke kansen er nog in de markt liggen", licht productmanager Marc van der Elst uit. Op die kansen kan men inspelen, met bijvoorbeeld marketingacties, afspraken met klanten maken en een aangepaste werkplaatsplanning. "Daarnaast krijgt het autobedrijf een beeld van de verwachtingen voor de komende maanden, waardoor er tijdig bijgestuurd kan worden."