Dit is een van de opmerkelijke conclusies uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Occasion Onderzoek. Jaarlijks brengen Automobiel Management en VWE, leverancier van voertuiginformatie en – documentatie, de stand van zaken ten aanzien van de Nederlandse occasionmarkt in kaart in het Nationaal Occasion Onderzoek. In een serie van vier berichten worden de deelconclusies beschreven. Hieronder volgt het tweede deel.   

Bij de ruim één miljoen occasions die door autobedrijven aan consumenten zijn verkocht in het kalenderjaar 2015, waren exact 17.408 bedrijven betrokken. Dit betekent dat ‘het gemiddelde autobedrijf’ 62 occasions verkocht in het kalenderjaar 2015, gemiddeld is dit 1,2 occasions per week. De helft van alle bedrijven verkocht 23 occasions of minder in het jaar 2015, oftewel minder dan twee gebruikte auto’s in de maand. Een derde deel van de bedrijven verkocht zelfs minder dan tien occasions in het jaar. Het is hiermee wel duidelijk dat de versnippering in de occasionverkoop heel erg groot is.

19-68 regel  

Aan de andere kant waren er 3.316 duizend bedrijven die meer dan honderd occasions per maand hebben verkocht. Die groep is daarmee verantwoordelijk voor de verkoop van 733 duizend occasions oftewel twee derde deel van de totale markt. Van de autobedrijven was 19 procent verantwoordelijk voor 68 procent van alle aan consumenten verkochte occasions. Er waren 1.236 bedrijven in het geheel die meer dan tweehonderd occasions aan particulieren verkochten.

Merkdealer versus universeel

Er blijken ook grote verschillen te zitten tussen de merkdealers en de universele autobedrijven. Vestigingen van merkdealers verkochten gemiddeld 162 occasions maar universele bedrijven gemiddeld maar 53. Hoewel er wel degelijk universelen zijn die grote aantallen occasions verkopen, zijn er ook heel veel die maar weinig auto’s verkopen. Bij de merkdealers zijn er belangrijke verschillen tussen dealers die onderdeel zijn van een groep met tenminste vijf vestigen en onafhankelijke dealers. De eerste groep verkocht gemiddeld 207 occasions per jaar, de laatste groep 157.

Het Nationaal Occasion Onderzoek is voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgevoerd door dataspecialist VWE in samenwerking met het vakblad Automobiel Management. Het rapport is gratis te downloaden via de websites van Automobiel Management en van VWE.  

Klik HIER voor de eerste deelconclusie