Dit is een van de conclusies uit het Nationaal Occasion Onderzoek dat is uitgevoerd door data-specialist VWE in samenwerking met Automobiel Management. Jaarlijks brengen Automobiel Management en VWE, leverancier van voertuiginformatie en – documentatie, de stand van zaken ten aanzien van de Nederlandse occasionmarkt in kaart in het Nationaal Occasion Onderzoek. In een serie van vier berichten worden de deelconclusies beschreven. Hieronder volgt het derde deel.
 

Voorraad plug-ins gestegen

"Uit onze analyse blijkt onder meer dat in het kalenderjaar 2015 de voorraad van plug-ins met tweehonderd procent enorm is gestegen maar dat de absolute aantallen nog wel steeds wel laag zijn met 369 stuks. Van de volelektrische auto’s stonden ongeveer 180 stuks op voorraad. De stekkerloze hybride daarentegen is inmiddels een commodity geworden want de voorraad bij de autobedrijven liep al op tot zo’n drieënhalf duizend stuks", aldus data-analist Marc van der Elst van VWE. "Het aantal auto’s op lpg in de voorraad nam daarentegen sterk af. De in Nederland ooit zo razend populaire lpg-auto zakte in 2015 opnieuw verder weg en de totale voorraad occasions op autogas was in 2015 nog maar zevenenhalf duizend stuks, nog geen drie procent van het totaal aantal occasions dat te koop stond."  

Gemiddeld aantal stadagen stabiel 

In het algemeen is vastgesteld dat over de hele markt bekeken diesels gemiddeld een iets kortere statijd hebben dan benzineauto’s. De statijd van auto’s op lpg was al het hoogste van alle brandstofsoorten (alcohol uitgezonderd) maar nam in 2015 nog eens toe met achttien procent tot maar liefst 112 dagen. Bij puur elektrische auto’s werd de statijd in de showrooms ook langer (+14%) maar deze auto’s gaan gemiddeld in slechts 52 dagen tijd van de hand. Bij de plug-ins nam de gemiddelde statijd af met twintig procent tot slechts veertig dagen. Hybrides zonder stekker staan gemiddeld ongeveer net zo lang te koop als diesels (rond de zestig dagen). Auto’s op aardgas zijn ook populair want zijn gemiddeld na 48 dagen verkocht.
Als er wordt gekeken naar de statijden van merken, blijkt dat occasions van Peugeot, Volkswagen en Ford het snelst worden verkocht met gemiddelde statijden van 65 tot 67 dagen. Bij de premiummerken valt op dat een Audi zo’n tien dagen sneller wordt verkocht dan een BMW of een Volvo en maar liefst dertig dagen sneller dan een Mercedes. Dit merk uit Stuttgart heeft de eigenschap relatief erg lang te koop te staan (96 dagen).
Na een sterke daling in de jaren 2013 en 2014 is het gemiddeld aantal stadagen (de periode dat een occasion bij autobedrijven te koop staat) in 2015 bijna helemaal gestabiliseerd. Daarmee kwam het gemiddelde van alle auto’s over het hele jaar genomen uit op 74 dagen. De totale bedrijfsvoorraad was vorig jaar ongeveer 282 duizend auto’s, dat is gemiddeld zestien auto’s per autobedrijf.
Het rapport van het negende Nationaal Occasion Onderzoek is gratis te downloaden via de websites van Automobiel Management en van VWE.
 

Klik HIER voor de eerste en HIER voor de tweede deelconclusie