Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport

Het kabinet werkt voor het einde van het jaar een viertal oplossingen uit om negatieve effecten rondom de toename van de import van gebruikte auto’s uit het buitenland zoveel mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen jaren is deze parallelimport fors gestegen, wat leidt tot uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst en marktverstoring.

Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport

Dat meldt RAI Vereniging op haar website. Bovenstaande staat geschreven in een brief van staatssecretaris Menno Snel van Financiën die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Snel: "Veel Nederlanders kopen een gebruikte auto uit het buitenland, met name uit Duitsland. Daar is op zichzelf niet veel mis mee. Maar wat mij stoort, is dat een groeiend aantal taxateurs en belastingadviseurs de regels doelbewust manipuleert om minder belasting te betalen. Dat proberen we aan te pakken, al is dit door Europese regelgeving geen simpele opgave."

De BPM zorgde in 2017 voor 2,1 miljard euro aan inkomsten, waarvan 386 miljoen euro door parallelimport. Hoeveel belasting over de import van een gebruikte auto moet worden betaald is afhankelijk van Europese regelgeving. De waardebepaling van de auto speelt daarbij een cruciale rol. Dit zorgt voor problemen, omdat er altijd discussie mogelijk is over hoeveel een auto waard is. Hierdoor is het systeem manipuleerbaar en moeilijk uitvoerbaar. 

Waardebepaling

Bij het bepalen van de waarde van een auto wordt gebruik gemaakt van een tabel, koerslijsten of een taxatierapport. In de laatste twee gevallen kan het misgaan: koerslijsten worden gemanipuleerd en taxateurs verzinnen of vergroten schades aan auto’s op om extra korting op de BPM te krijgen. De Belastingdienst heeft onvoldoende capaciteit om dit goed te kunnen controleren. 

Rechtsprocedures

Een ander probleem is dat er belastingadviseurs op basis van ‘no cure no pay’ massaal rechtsprocedures voeren om de waarde van de auto aan te vechten, soms zelfs zonder dat de eigenaar dit weet. Wanneer een belastingplichtige door de rechter (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijgt deze van de rechter een proceskostenvergoeding. Hierdoor is een merkwaardig soort verdienmodel ontstaan, omdat deze vergoeding vaak flink hoger is dan het betwiste belastingbedrag waarvoor naar de rechter wordt gestapt. 

Aanpak

Het is ingewikkeld om deze problemen tegen te gaan zonder daarbij in strijd met het Europees recht te handelen, omdat hiermee een fundamenteel beginsel van de vrije markt wordt geraakt. Toch kan er gedacht worden aan een viertal oplossingen:

•Verbeteren van taxatieproces, bijvoorbeeld door regulering of via een onafhankelijk taxatie-instituut.
•Afremmen van de praktijk waarin massaal bezwaar- en beroepsprocedures worden gevoerd. Hierover wordt overleg gevoerd met de minister van Justitie en Veiligheid.
•Betere informatie voor eigenaren van gebruikte auto’s, die niet altijd weten dat namens hen een bezwaar- en beroepsschriftprocedure wordt gevoerd.
•Inzichtelijk maken welke fiscale afschrijving bij een auto is toegepast, zodat de koper vooraf weet of er sprake is van een auto met schade. Hier wordt de markt opener en transparanter van.

Daarnaast komt er een platform van koerslijstproviders, autobranche en Belastingdienst waar ongewenste en onbedoelde toepassingen van de koerslijst worden besproken. Het doel van de maatregelen is om zoveel mogelijk een gelijk speelveld op de automarkt te creëren. 

Tussenevaluatie Autobrief II

De uitvoerige brief (22 pagina’s) is voor de helft aan bovenstaande BPM-problematiek gewijd. In de andere helft van die brief informeert Snel de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van Autobrief II.

Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport - Automobielmanagement.nl

Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport

Het kabinet werkt voor het einde van het jaar een viertal oplossingen uit om negatieve effecten rondom de toename van de import van gebruikte auto’s uit het buitenland zoveel mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen jaren is deze parallelimport fors gestegen, wat leidt tot uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst en marktverstoring.

Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport

Dat meldt RAI Vereniging op haar website. Bovenstaande staat geschreven in een brief van staatssecretaris Menno Snel van Financiën die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Snel: "Veel Nederlanders kopen een gebruikte auto uit het buitenland, met name uit Duitsland. Daar is op zichzelf niet veel mis mee. Maar wat mij stoort, is dat een groeiend aantal taxateurs en belastingadviseurs de regels doelbewust manipuleert om minder belasting te betalen. Dat proberen we aan te pakken, al is dit door Europese regelgeving geen simpele opgave."

De BPM zorgde in 2017 voor 2,1 miljard euro aan inkomsten, waarvan 386 miljoen euro door parallelimport. Hoeveel belasting over de import van een gebruikte auto moet worden betaald is afhankelijk van Europese regelgeving. De waardebepaling van de auto speelt daarbij een cruciale rol. Dit zorgt voor problemen, omdat er altijd discussie mogelijk is over hoeveel een auto waard is. Hierdoor is het systeem manipuleerbaar en moeilijk uitvoerbaar. 

Waardebepaling

Bij het bepalen van de waarde van een auto wordt gebruik gemaakt van een tabel, koerslijsten of een taxatierapport. In de laatste twee gevallen kan het misgaan: koerslijsten worden gemanipuleerd en taxateurs verzinnen of vergroten schades aan auto’s op om extra korting op de BPM te krijgen. De Belastingdienst heeft onvoldoende capaciteit om dit goed te kunnen controleren. 

Rechtsprocedures

Een ander probleem is dat er belastingadviseurs op basis van ‘no cure no pay’ massaal rechtsprocedures voeren om de waarde van de auto aan te vechten, soms zelfs zonder dat de eigenaar dit weet. Wanneer een belastingplichtige door de rechter (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijgt deze van de rechter een proceskostenvergoeding. Hierdoor is een merkwaardig soort verdienmodel ontstaan, omdat deze vergoeding vaak flink hoger is dan het betwiste belastingbedrag waarvoor naar de rechter wordt gestapt. 

Aanpak

Het is ingewikkeld om deze problemen tegen te gaan zonder daarbij in strijd met het Europees recht te handelen, omdat hiermee een fundamenteel beginsel van de vrije markt wordt geraakt. Toch kan er gedacht worden aan een viertal oplossingen:

•Verbeteren van taxatieproces, bijvoorbeeld door regulering of via een onafhankelijk taxatie-instituut.
•Afremmen van de praktijk waarin massaal bezwaar- en beroepsprocedures worden gevoerd. Hierover wordt overleg gevoerd met de minister van Justitie en Veiligheid.
•Betere informatie voor eigenaren van gebruikte auto’s, die niet altijd weten dat namens hen een bezwaar- en beroepsschriftprocedure wordt gevoerd.
•Inzichtelijk maken welke fiscale afschrijving bij een auto is toegepast, zodat de koper vooraf weet of er sprake is van een auto met schade. Hier wordt de markt opener en transparanter van.

Daarnaast komt er een platform van koerslijstproviders, autobranche en Belastingdienst waar ongewenste en onbedoelde toepassingen van de koerslijst worden besproken. Het doel van de maatregelen is om zoveel mogelijk een gelijk speelveld op de automarkt te creëren. 

Tussenevaluatie Autobrief II

De uitvoerige brief (22 pagina’s) is voor de helft aan bovenstaande BPM-problematiek gewijd. In de andere helft van die brief informeert Snel de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van Autobrief II.