Het is een bijeenkomst op initiatief van het bureau Automotive Insiders en is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Namens de belangenorganisaties geven Wijnand de Geus (RAI Vereniging) en Bertho Eckhardt (Bovag) een beeld van de actuele ontwikkelingen in de markt en wat ons te wachten staat. Vervolgens komt een arsenaal marktspelers aan het woord. Zij spreken vanuit de praktijk en vertegenwoordigen ieder een specifiek branchesegment.

De betrokken marktspelers zijn: Adriaan Roggeveen (directie Sator Holding), Bram Versfelt (directie Het Motorhuis), Cor Baltus (directie Kia Nederland), Hans Blink (directie Athlon Car Lease International), Huub Dubbelman (Mercedes-Benz Nederland), Johan van Klinken (directie Care Schadeservice) en Luc van Bussel (directie The Alwaysbemobile Company).

De aanleiding voor deze zogenoemde ‘Insight’ is tweeledig, zegt de organisatie. Bij de oud-cursisten van het bureau Automotive Insiders zou de behoefte bestaan hun branchekennis te actualiseren. Verder wil het bureau met deze bijeenkomst het initiatief nemen de berichtgeving over de situatie in de autobranche te normaliseren. "Uiteraard moeten we de ogen er niet voor sluiten dat het momenteel moeilijke tijden zijn. Maar het is zaak dat er niet alléén maar wordt gepraat over de negatieve aspecten van de financiële crisis als het gaat over de autobranche. De huidige situatie brengt ook kansen met zich mee voor klant en marktspelers om goede deals te sluiten. Wij willen de markt zelf aan het woord laten om beide kanten van het verhaal vanuit de praktijk zelf toe te lichten",  aldus een woordvoerder van de organisatie.
Na het officiële gedeelte is er volop ruimte om in een informele en sfeervolle ambiance de (bedrijfs)banden aan te halen en ervaringen uit te wisselen. Zo biedt de organisatie zijn gasten matchmaking aan. Aan de hand van de gastenlijst kunnen zij laten weten aan welke personen ze op 12 februari nader zouden willen worden voorgesteld. De organisatie brengt hen dan met elkaar in contact.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname maar er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden in principe in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. De motivatie om de bijeenkomst bij te wonen en de inhoudelijke bijdrage die men aan de Automotive Insight denkt te kunnen leveren, zijn van doorslaggevend belang voor deelname. Aanmelden kan via http://www.automotiveinsiders.nl/ of via info@automotiveinsiders.nl

Automotive insiders is een onafhankelijke kenniscentrum, opgericht door Gwen Jansen van het communicatiebureau JansenJager.  Het bureau verzorgt voor nieuwkomers in de autobranche ‘inburgeringcursussen op maat’.