In 2011 zijn er veranderingen doorgevoerd voor de controle en handhaving op de verzekeringsplicht. Die wetswijziging werpt sneller vruchten af dan bij de invoering werd verwacht. Het streefgetal van minder dan 100.000 onverzekerden is meer dan een jaar sneller bereikt dan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten verwachtte.

Nu de dienst wegverkeer handhaaft, kan bij iedere overtreding van de verzekeringsplicht worden opgetreden. Ook is het arsenaal dwangmaatregelen uitgebreid met inname van het rijbewijs en buitengebruikstelling van voertuigen.

Ongevallen met onverzekerde voertuigen kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro’s. Wie schade lijdt door een onverzekerde, kan een beroep doen op het Waarborgfonds Motorvoertuigen. Het aantal claims daalde de afgelopen jaren van 2.377 in 2008, naar 2.254 in 2010 naar het laatst gepubliceerde aantal van 1.989 in 2011. Die hoeveelheid claims zal naar verwachting verder dalen gezien de daling van het aantal onverzekerden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding