Volgend jaar moet het instrument operationeel zijn. Zo’n benchmark kan allerlei aspecten van de bedrijfsvoering omvatten, zoals de omzet per werknemer, werkplaatsbezetting en statijden. Een en ander zal gebeuren op basis van anonimiteit en functioneert door garagesoftwarepakketten virtueel aan elkaar te knopen en data te bundelen.

In het nieuwe AM Magazine zegt Theo Fledderus, sinds oktober jl. voorzitter van Bovag Onafhankelijke Autobedrijven: "Veel autobedrijven dénken dat ze het goed doen. Kan best waar zijn, maar wie beschikt over dit soort gegevens, kan nog een stuk scherper sturen. Waar heb ik iets laten liggen, waar moet ik mee aan de slag?"

In het interview prijst Fledderus zich gelukkig dat in crisistijd de kleinere bedrijven, zoals meestal in het universele kanaal, relatief makkelijk kunnen bijsturen. "De vraag is alleen hoe het op de wat langere termijn gaat. De achterban die ik vertegenwoordig, bestaat uit een dicht netwerk van 3400 garagebedrijven. Kunnen die allemaal overleven? Wij denken van niet."

Uit den boze vindt Fledderus aanpassing van het Nederlandse APK-model – garages mogen keuren én onderhoud plegen – naar het Duitse model, waar aparte instanties de keuring uitvoeren. "In Brussel zullen we heel helder moeten blijven maken dat bij ons een APK daadwerkelijk onafhankelijk gebeurt en ook kwalitatief geborgd is. Het zou doodzonde zijn als we dat systeem kwijtraakten."

AM op magazineformaat verschijnt vrijdag 19 april.