Om in autosferen te blijven, vond de presentatie van het eerste exemplaar van de nieuwe Automobiel Management, een full colour Magazine dat maandelijks gaat verschijnen, plaats in de veilinghal van BCA Autoveiling in Barneveld. Directeur Iede Aukema heette de gasten welkom en gaf het woord aan hoofdredacteur Peter Brouwer. Die hield een korte toespraak over de beweegredenen van AM om over te stappen op een maandelijks magazine, nadat het 33 jaar een ‘krant’ is geweest. De veranderende omstandigheden,veroorzaakt door de opkomst van het internet, maken het moeilijk nog een nieuwskrant te publiceren. Het nieuwe magazine heeft daarom een ander karakter, dat veel meer de achtergronden van het nieuws belicht. De ondertitel ‘Branche – Business – Mensen’ geeft aan waarop inhoudelijk de nadruk ligt.

"Behalve met onze internetsite voor het nieuws en ons magazine voor de achtergronden, zullen we ook inzetten op events waar kennis wordt gedeeld en waar de bracnhegenoten elkaar kunnen ontmoeten. We zoeken ook partnerschappen, zoals die met RDC voor ons Nationaal Zakenauto Onderzoek en met VWE voor het Nationaal Occasion Onderzoek. En we zullen seminars en trainingen organiseren, zoals bijvoorbeeld Social Media voor de autobranche", zo zei Brouwer. 

Na zijn woorden volgde de veiling van het allereerste exemplaar van AM Magazine, waarbij de inzet 1.500 euro was. De prijs ging met enkele biedingen omhoog naar de 2.000 euro van Edwin van der Hout van Fleetselect. De opbrengst komt volledig ten goede aan de bouw van het nieuw te bouwen Maxima ziekenhuis, dat zich specialiseerd in de strijd tegen kinderkanker.