Over die zeggenschap praat Bovag al geruime tijd met vakbonden en PMT. In de cao-onderhandelingen met vakbonden wordt echter geen vooruitgang geboekt en de gesprekken met PMT blijken volgens Bovag "niet vruchtbaar", reden om nu de rechter om een uitspraak te vragen.

Bovag kreeg eind 2009 een eigen cao, de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT, in de volksmond "BOVAG-cao"). De pensioenen van de medewerkers van onder meer auto-, fiets- en caravanbedrijven bleven bij PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek). PMT voert voor meerdere branches de pensioenen uit. In de structuur die PMT hanteert, ligt de zeggenschap over de inhoud van de pensioenregeling – inclusief de premieverdeling – alleen bij de branche Metaal en Techniek (M&T). Dat is in de ogen van Bovag "een onwenselijke situatie geworden", nu de Bovag-branches een eigen cao hebben. Met het kort geding wil Bovag bevestigd krijgen dat zij voor haar eigen branches, verenigd in de Bovag-cao,  zeggenschap heeft over de pensioenpremieverdeling.