Mobiliteitspanel Nederland is een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), op zijn beurt een ‘zelfstandig instituut’ binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met de toekenning van deze award wil RAI Vereniging zijn waardering uitspreken voor de opzet die het KiM heeft gekozen voor dit onderzoek, namelijk een vernieuwende onderzoeksaanpak in samenwerking met partners Goudappel  Coffeng en de Universiteit Twente. RAI Vereniging spreekt ook zijn waardering uit voor de wijze waarop het KiM kennis toevoegt aan het brede veld van de mobiliteit in Nederland.

Gouden RAI Wiel

RAI Vereniging reikt ‘Het Gouden RAI Wiel’ jaarlijks uit om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. Eerder ontvingen onder meer de Verkeersonderneming (2014), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2012) en Advanced Automotive Design TU Delft (2010) de award. Pieter van Vollenhoven kreeg in 2003 als eerste de prijs toen hij voorzitter was van de Raad voor Transportveiligheid.

Algemeen voorzitter Steven van Eijck trapte de avond af door aan de aanwezigen nog eens uit te leggen waartoe het Mobiliteitsdiner ooit is ontstaan. In het Mobiliteitsdiner is altijd gekeken naar de toekomst van de mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar trends in mobiliteit 2030. Kernvraag is daarbij steeds: hoe ziet die mobiliteit er nu precies uit en wat kan RAI Vereniging daar aan bijdragen?
Dit jaar lag de focus op de vraag: gaan jongeren en jongvolwassenen echt anders met hun mobiliteit om dan hun ouders en hun grootouders? Een veelbesproken onderwerp dat vaak is onderzocht maar de uitkomsten laten zelden een eenduidig beeld zien. De twee gastsprekers van de avond, Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng) en Joris Schuurman (YoungWorks) schetsten de eerste contouren van een onderzoek naar de opvattingen over mobiliteit bij jongeren. Het onderzoek zal ‘in de loop van het voorjaar’ beschikbaar komen, zegt RAI.

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding