De eigenaar van een oldtimerdiesel had de procedure in gang gezet. Hij vocht langs juridische weg de per 1 januari 2014 afgeschafte vrijstelling aan voor ‘jonge’ diesel-oldtimers (minder dan veertig jaar in gebruik). De maatregel is volgens de rechtbank niet strijdig met internationaal recht of wet- en regelgeving binnen de Europese Unie.

De eigenaar had zich beroepen op het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Maar volgens de rechtbank maakt de sinds 2014 gewijzigde wet op de motorrijtuigenbelasting geen onderscheid tussen importvoertuigen of oldtimers die zich al in Nederland bevinden. Het enige dat telt is of er wel of niet mee wordt gereden: import of niet, pas als gebruik wordt gemaakt van de weg in Nederland is motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Dat er eerder wél een vrijstelling was verleend aan de eigenaar van de oldtimerdiesel betekent volgens de rechtbank niet dat er nooit meer een andere situatie zou kunnen ontstaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding