"Da’s erg veel geld", vindt directeur Clem Dickmann, "zeker ook in het licht van de verwachte opbrengst. Mocht de AutoRAI ook in de toekomst nog voortgezet worden, dan zal denkelijk ook hier de Belgische aanpak gevolgd gaan worden. Het is immers vooral de particulier die nog maar moeilijk tot de aanschaf van een nieuwe auto te verleiden is."

In de eerste 3,5 maand van dit jaar werden 120.515 nieuwe auto’s verkocht, tegenover 119.251 stuks in dezelfde periode in 2014. Gezien de bescheiden toename van 1,1 procent komt de AutoRAI voor de autosector op het juiste moment. "De sector is duidelijk toe aan goed nieuws", stelt Dickmann. "De vraag is echter of een oud concept als een autotentoonstelling daarvoor soelaas kan bieden. Zo is vanuit het verleden geen enkel verband vast te stellen tussen ‘RAI-jaren’ en ‘hogere verkopen’. De Amsterdamse beurs heeft ook altijd een non-commercieel karakter gehad en appelleert vooral aan beleving en inspiratie."

In België kiest men sinds jaar en dag voor een nadrukkelijke verkoopbeurs. De in januari jongstleden gehouden Brusselse Autosalon noteerde een recordaantal van bijna 440 duizend bezoekers, waarvan een substantieel deel tijdens of direct na de Autosalon een nieuwe auto koopt. Voor de komende AutoRAI in Amsterdam wordt door de organisatoren uitgegaan van hooguit 300 duizend bezoekers. Het verdere autoverkoopverloop voor 2015 zal aldus Aumacon nauwelijks revenuen ondervinden van de AutoRAI. Veel meer van invloed is de fiscale stimulering en daarmee de zakelijke markt. Opvallend is dat al in het afgelopen eerste kwartaal er een sterke vraagtoename is voor (plug-in) hybride-auto’s. Volgens het in de Tweede Kamer zwaarbevochte bijtellingsplan van november vorig jaar gaat per januari 2016 het bijtellingpercentage voor de meeste plug-in’s naar 15 procent. Dit jaar is dat nog 7 procent.