Van de 1278 stemmers zegt 53 procent het oneens te zijn met de stelling dat afbouw c.q. stopzetten het redmiddel is. Negen procent vindt dat juist wel en – opvallend – liefst 38 procent zegt geen mening te hebben over dit onderwerp.

De AM-redactie wijdt haar nieuwste stelling aan de perikelen rond de AutoRAI. Ondanks een relatief succesvolle editie in april jl. blijkt er onder fabrikanten/importeurs onvoldoende animo om in te schrijven voor editie 2017. De organisatie heeft daarom besloten dat jaar geen AutoRAI te houden. Wat denkt u: is dit de definitieve doodsteek van ‘onze’ nationale autobeurs, die in 2013 ook al geen doorgang kon vinden vanwege gebrek aan animo bij de merken? Of komt er ‘gewoon’ weer een show in de jaren erna?