Zoiets moet je niettemin serieus nemen. De motie was een forse aanscherping van het bestaande Energieakkoord dat dezelfde ambitie pas in 2035 wilde bereiken. Vos c.s. wil dus snelheid maken, zoveel is duidelijk. Zoiets heet dan een politiek signaal. En daar heeft Minister Kamp een neus voor. Deze politieke alleskunner zag de bui natuurlijk al wel langer hangen en tikte twee weken later de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 af. Twaalf pagina’s met goede bedoelingen plus drie pagina’s met handtekeningen van vertegenwoordigers van de meepratende organisaties – de autobranche incluis. Iedereen blij. Trots op de foto. En op naar de volgende vergadering.

Over de inhoud van die nieuwe Green Deal hoor je nog niemand. Jammer, want de gevolgen voor de autobranche zullen ingrijpend zijn. De belangrijkste ambitie: in 2025 bestaat de helft van de nieuwverkoop uit stekkerauto’s, waarvan 30 procent (dus 15 procent van het totaal) volelektrisch. Stevig, maar altijd nog een slap aftreksel van de ideeën van Vos en de zijnen. Er is ook een kortetermijndoel: 10 procent van de nieuwverkoop in 2020 moet stekkerauto’s betreffen. Dat lijkt al wat haalbaarder, maar als je je bedenkt dat dat zelfs vorig jaar niet gehaald werd dan wordt het toch weer spannend. De Green Deal partijen ontvouwen in juli hoe ze dit huzarenstukje gaan waarmaken. Even voor de gedachtebepaling: de huidige 90 duizend stekkerauto’s in ons nationale wagenpark hebben een slordige 5 miljard euro aan fiscale ondersteuning gekost. Pakweg 55 mille per auto. De eerste geluiden nu zijn dat er een bonusbedragje bij aanschaf in de strijd wordt gegooid. Iets van maximaal zesduizend euro, waarmee vooral particulieren gelokt moeten worden. Dat gaat ‘m dus niet worden.

Tegelijkertijd moeten er maatregelen getroffen worden om al die dure stekkerauto’s ook nog een tijdje binnen onze landsgrenzen te houden, want ze zijn populair in allerlei buitenlanden vanwege aldaar geldende fiscale strapatsen. Europees beleid lijkt hier even noodzakelijk als onmogelijk. Bovenop het enorme bedrag om ‘m bij ons op de weg te krijgen komt er dus nog een nabrander om ‘m op onze wegen te houden. De soap rondom de stekkerauto – waarvan de overgrote meerderheid meestal gewoon op olieproducten rijdt – duurt onverdroten voort. Met de aanstaande stimuleringsplannen gaan de ambities óf vanwege té karige regelingen niet gehaald worden, óf er gaat toch weer met geld gesmeten worden. In beide gevallen zijn we met z’n allen verliezer. Wordt – helaas – vervolgd.