"Samen met haar leden onderschrijft FEBIAC een engagement om alles in het werk te stellen de klant te informeren over de aard van de ingreep en de reden ervan. Zo wordt het de consument duidelijk of het om een veiligheidsissue, een comfortverhogende aanpassing, dan wel om een ingreep omtrent de conformiteit van zijn voertuig gaat." De consument heeft volgens Febiac recht op maar ook behoefte aan meer duidelijkheid ‘zeker op een ogenblik dat auto’s steeds complexer en geavanceerder worden’. "Een auto is vandaag een evolutief product waarbij, net als voor bijvoorbeeld smartphones, computers en heel wat andere elektronische apparatuur, het aangewezen of zelfs noodzakelijk is om updates uit te voeren die de betrouwbaarheid verhogen, de optimale werking garanderen, of de veiligheid verhogen en verzekeren."

Voortrekkersrol 

Directeur Luc Bontemps: "De automobielsector speelt met het opstellen van deze gezamenlijke aanbevelingen een voortrekkersrol. Onze federatie heeft hierin haar rol als verenigende factor én als partner van onze beleidsmakers ten volle opgenomen. Bovendien hebben onze goede relaties met Traxio als dealerfederatie ook op dat vlak duidelijke afspraken en engagementen mogelijk gemaakt. Een autobranche die zich engageert en streeft naar transparantie, dat zijn waarden waar wij voor staan en die wij willen blijven versterken".