Oud-minister Melanie Schultz ontvangt Gouden RAI Wiel 2018

Oud-minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft gisteravond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner, het Gouden RAI Wiel 2018 ontvangen uit handen van RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck. Het Comité van aanbeveling roemt Schultz onder meer voor haar bijdrage aan de introductie van autonoom rijdende auto’s en truck platooning.

Melanie Schultz heeft gedurende twee kabinetsperioden (2010-2017) het ambt van minister van IenM vervult. Gedurende deze periode heeft zij op uiterst effectieve wijze het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie aangegrepen om de Europese landen op één lijn te brengen voor de introductie van autonoom rijdende auto’s en truck platooning. De Declaration of Amsterdam was hiervan het tastbare resultaat.

Niet alleen roemt het Comité van aanbeveling Schultz om haar bijdrage aan autonoom rijden. Gedurende haar ministerschap heeft zij zich consequent en voortvarend ingezet op het benutten van nieuwe technologie om de mobiliteit aangenamer en efficiënter te laten verlopen met het programma Beter Benutten. Met een veelheid aan lokale en regionale projecten is veel ervaring opgedaan hoe nieuwe technologie het gedrag van reizigers in de gewenste richting kan sturen.

Haar ministerschap kenmerkte zich door een persoonlijke stijl van open staan voor argument, ruimte maken om eerder ingenomen standpunten bij te sturen en helder waar het om keuzes ging. Het zijn al deze kwaliteiten en initiatieven die het Comité van aanbeveling van Het Gouden RAI Wiel 2018 er toe hebben gebracht mevrouw Melanie Schultz van Haegen voor te dragen voor deze prestigieuze prijs. 

Het Gouden RAI Wiel

Het Gouden RAI Wiel is in 2003 in het leven geroepen om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. Eerdere prominenten en instellingen die de prijs in ontvangst mochten nemen waren onder andere ruimtevaarder Wubbo Ockels, Pieter van Vollenhoven, de ANWB, de afdeling Advanced Automotive Design van de TU Delft, het SWOV en het KiM. Dit jaar vond de uitreiking plaats tijdens het RAI Mobiliteitsdiner in de Ridderzaal, ter ere van het 125-jarig bestaan van RAI Vereniging.

Het vijfkoppige Comité van aanbeveling van Het Gouden RAI Wiel bestaat uit voorzitters van diverse belangenorganisaties. Naast RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck hebben in de jury zitting Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland), Frits van Bruggen (Hoofddirecteur ANWB) en Berto Eckhardt ( Bondsvoorzitter BOVAG).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Oud-minister Melanie Schultz ontvangt Gouden RAI Wiel 2018 - Automobielmanagement.nl

Oud-minister Melanie Schultz ontvangt Gouden RAI Wiel 2018

Oud-minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft gisteravond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner, het Gouden RAI Wiel 2018 ontvangen uit handen van RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck. Het Comité van aanbeveling roemt Schultz onder meer voor haar bijdrage aan de introductie van autonoom rijdende auto’s en truck platooning.

Melanie Schultz heeft gedurende twee kabinetsperioden (2010-2017) het ambt van minister van IenM vervult. Gedurende deze periode heeft zij op uiterst effectieve wijze het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie aangegrepen om de Europese landen op één lijn te brengen voor de introductie van autonoom rijdende auto’s en truck platooning. De Declaration of Amsterdam was hiervan het tastbare resultaat.

Niet alleen roemt het Comité van aanbeveling Schultz om haar bijdrage aan autonoom rijden. Gedurende haar ministerschap heeft zij zich consequent en voortvarend ingezet op het benutten van nieuwe technologie om de mobiliteit aangenamer en efficiënter te laten verlopen met het programma Beter Benutten. Met een veelheid aan lokale en regionale projecten is veel ervaring opgedaan hoe nieuwe technologie het gedrag van reizigers in de gewenste richting kan sturen.

Haar ministerschap kenmerkte zich door een persoonlijke stijl van open staan voor argument, ruimte maken om eerder ingenomen standpunten bij te sturen en helder waar het om keuzes ging. Het zijn al deze kwaliteiten en initiatieven die het Comité van aanbeveling van Het Gouden RAI Wiel 2018 er toe hebben gebracht mevrouw Melanie Schultz van Haegen voor te dragen voor deze prestigieuze prijs. 

Het Gouden RAI Wiel

Het Gouden RAI Wiel is in 2003 in het leven geroepen om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. Eerdere prominenten en instellingen die de prijs in ontvangst mochten nemen waren onder andere ruimtevaarder Wubbo Ockels, Pieter van Vollenhoven, de ANWB, de afdeling Advanced Automotive Design van de TU Delft, het SWOV en het KiM. Dit jaar vond de uitreiking plaats tijdens het RAI Mobiliteitsdiner in de Ridderzaal, ter ere van het 125-jarig bestaan van RAI Vereniging.

Het vijfkoppige Comité van aanbeveling van Het Gouden RAI Wiel bestaat uit voorzitters van diverse belangenorganisaties. Naast RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck hebben in de jury zitting Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland), Frits van Bruggen (Hoofddirecteur ANWB) en Berto Eckhardt ( Bondsvoorzitter BOVAG).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding