De leden van de raad zijn daarom voor dinsdag 2 oktober opnieuw bij elkaar geroepen met de bedoeling dan wel spijkers met koppen te slaan.

Volgens welingelichte bronnen bestaat er geen twijfel dat Stadler moet verdwijnen. Onenigheid bestaat er echter wel over de vraag onder welke condities dat zou moeten gebeuren. Stadler’s contract is vorig jaar juist met vijf jaar verlengd en ontbinding daarvan zou het autobedrijf in ieder geval kapitalen gaan kosten.
Stadler is overigens wel sinds zijn arrestatie wegens zijn rol in dieselgate op doorbetaald non-actief gesteld.

De positie van CEO van Audi wordt sindsdien waargenomen door de Nederlander Bram Schot maar algemeen wordt aangenomen dat hij niet vast op die post benoemd zal worden.