Bovendien heeft VW hen in de jaarlijkse ‘Stimmungsbarometer’ gevraagd of ze ideeën hebben voor verbetering van het bedrijf of hun eigen werkkring.

De enquête telt 24 vragen en gaat niet alleen naar de eigen werknemers van de VW Groep maar ook naar 180 zusterbedrijven of aangesloten ondernemingen in veertig landen. Zij krijgen tot half november de tijd om de vragenlijst terug te sturen. “We kunnen de transformatie van onze industrie alleen goed onder controle krijgen als we in de onderneming zo goed mogelijk samenwerken. De Stimmungsbarometer is niet alleen een instrument om de stemming te peilen. Het biedt elke werknemer en werkneemster de gelegenheid om hun mening te geven,” aldus directeur personeelszaken Gunnar Kilian. Hij licht toe dat elke groepsleider de plicht heeft de resultaten van de stemming met zijn mensen te bespreken en gesuggereerde verbeteringen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. “Daarmee verzekeren we verbondenheid, transparantie en nabuurschap. We geven daarmee een duidelijk signaal: iedereen kan iets in beweging brengen.”