Freid Recruitment kiest voor focus en kwaliteit

In de loop der jaren is Freid Recruitment voor veel ondernemingen binnen de automotive sector en de zakelijke dienstverlening uitgegroeid tot een businesspartner met totale focus op kwaliteit en continuïteit.

Directeur/eigenaar Jan Freid kiest er op basis van zijn ervaring op het gebied van leiden van ondernemingen bewust voor om zijn organisatie compact en slagvaardig te houden. “Onze successen zijn vooral gebaseerd op persoonlijke aandacht voor zowel onze klant als de kandidaat. Dit is mede tot stand gekomen door de opgebouwde expertise en de aanwezigheid van een uitgebreid netwerk. Bewust kiezen wij niet voor de volume gedreven aanpak, waarbij de focus meer ligt op de hoeveelheid dan de kwaliteit van de aan te leveren kandidaten aan de opdrachtgever. Veel irritatie en ‘waste of valuable time’ zijn dan het gevolg. In plaats daarvan is bij ons alles gericht op de kwaliteit van de kandidaat. De lat wordt dus bij de voorselectie hoog gelegd. Uitgangspunt is te allen tijde na het gesprek tussen kandidaat en opdrachtgever een positieve terugkoppeling te ontvangen. Dat is ons heilige doel.”

Tijd voor verbreding en verdieping

De vele gesprekken met klanten en kandidaten hebben Freid geleerd, dat er een sterke behoefte bestaat aan verbreding en verdieping van de dienstverlening. Bedrijven zien steeds meer de noodzaak hun personele situatie onder de loep te nemen. “De veranderingen die zich binnen het bedrijfsleven aandienen, leiden tot een herbezinning over de strategie van de onderneming. De vraag is in hoeverre er binnen de organisatie voldoende talent en potentieel aanwezig is, om het bedrijf naar een volgende fase in de ontwikkeling te leiden. Er bestaat een grote behoefte dit in kaart te brengen en vervolgens de nodige acties te ondernemen. Dit kan door het beoordelen van het verander- en doorgroeipotentieel van de medewerkers, maar ook via coaching en training. Soms zullen meer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden”. Freid ziet hier met name op het gebied van coaching van directies en management, maar ook van medewerkers, kansen om een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. Richting kandidaten liggen er ook kansen, met name op het gebied van loopbaancoaching. “Daarnaast denk ik aan gecombineerde trajecten van recruitment en coaching, waarbij nieuwe medewerkers tijdens de beginperiode van hun dienstverband worden gecoacht en begeleid binnen de nieuwe functie”.

Accreditatie

Naast de werving en selectie van kandidaten binnen automotive en zakelijke dienstverlening zullen in de nabije toekomst dus ook diverse vormen van coaching (business coaching, executive coaching en loopbaancoaching) worden aangeboden aan bedrijven en kandidaten. Medio volgend jaar zal Freid Coaching en Recruitment haar accreditatie verkrijgen en zal worden gestart met de uitbreiding van de dienstverlening.

Foto: Robin Britstra
Freid Recruitment kiest voor focus en kwaliteit - Automobielmanagement.nl

Freid Recruitment kiest voor focus en kwaliteit

In de loop der jaren is Freid Recruitment voor veel ondernemingen binnen de automotive sector en de zakelijke dienstverlening uitgegroeid tot een businesspartner met totale focus op kwaliteit en continuïteit.

Directeur/eigenaar Jan Freid kiest er op basis van zijn ervaring op het gebied van leiden van ondernemingen bewust voor om zijn organisatie compact en slagvaardig te houden. “Onze successen zijn vooral gebaseerd op persoonlijke aandacht voor zowel onze klant als de kandidaat. Dit is mede tot stand gekomen door de opgebouwde expertise en de aanwezigheid van een uitgebreid netwerk. Bewust kiezen wij niet voor de volume gedreven aanpak, waarbij de focus meer ligt op de hoeveelheid dan de kwaliteit van de aan te leveren kandidaten aan de opdrachtgever. Veel irritatie en ‘waste of valuable time’ zijn dan het gevolg. In plaats daarvan is bij ons alles gericht op de kwaliteit van de kandidaat. De lat wordt dus bij de voorselectie hoog gelegd. Uitgangspunt is te allen tijde na het gesprek tussen kandidaat en opdrachtgever een positieve terugkoppeling te ontvangen. Dat is ons heilige doel.”

Tijd voor verbreding en verdieping

De vele gesprekken met klanten en kandidaten hebben Freid geleerd, dat er een sterke behoefte bestaat aan verbreding en verdieping van de dienstverlening. Bedrijven zien steeds meer de noodzaak hun personele situatie onder de loep te nemen. “De veranderingen die zich binnen het bedrijfsleven aandienen, leiden tot een herbezinning over de strategie van de onderneming. De vraag is in hoeverre er binnen de organisatie voldoende talent en potentieel aanwezig is, om het bedrijf naar een volgende fase in de ontwikkeling te leiden. Er bestaat een grote behoefte dit in kaart te brengen en vervolgens de nodige acties te ondernemen. Dit kan door het beoordelen van het verander- en doorgroeipotentieel van de medewerkers, maar ook via coaching en training. Soms zullen meer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden”. Freid ziet hier met name op het gebied van coaching van directies en management, maar ook van medewerkers, kansen om een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. Richting kandidaten liggen er ook kansen, met name op het gebied van loopbaancoaching. “Daarnaast denk ik aan gecombineerde trajecten van recruitment en coaching, waarbij nieuwe medewerkers tijdens de beginperiode van hun dienstverband worden gecoacht en begeleid binnen de nieuwe functie”.

Accreditatie

Naast de werving en selectie van kandidaten binnen automotive en zakelijke dienstverlening zullen in de nabije toekomst dus ook diverse vormen van coaching (business coaching, executive coaching en loopbaancoaching) worden aangeboden aan bedrijven en kandidaten. Medio volgend jaar zal Freid Coaching en Recruitment haar accreditatie verkrijgen en zal worden gestart met de uitbreiding van de dienstverlening.

Foto: Robin Britstra