De Duitse fabrikant, Kurt Hesse, kreeg weliswaar het altijd zwaar op merkbescherming lettende Ferrari op zijn nek maar stapte naar de rechtbank in Düsseldorf om het merkrecht te claimen. Hij, of liever zijn advocaten, stelden dat Ferrari het uit 1987 daterende merk Testarossa al meer dan twintig jaar niet meer had gebruikt en dat de rechten daarop daarom waren vervallen. De Duitse rechter deed niet zelf een uitspraak maar besloot om de zaak voor te leggen aan het Europese Hof voor een zogenaamde prejustitiële uitspraak.

Alle rechten

De Europese rechters hebben uitgesproken dat het merkrecht weliswaar vervalt als er vijf jaar geen normaal gebruik van wordt gemaakt. Maar zolang de eigenaar nog diensten levert of tweedehands goederen verkoopt onder de betrokken naam blijft de merkbescherming van kracht. Ferrari onderhoudt en herstelt inderdaad nog steeds Testarossa’s en heeft daarom nog altijd alle rechten op het merk in huis.