Akkoord Bovag en vakbonden over crisis-cao

Bovag en vakbonden hebben donderdag overeenstemming bereikt over een crisis-cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT). Het akkoord heeft een looptijd van 17 maanden. Er is een loonsverhoging van 1 procent overeengekomen voor 2021 en 1 procent over de eerste maanden van 2022. De partijen gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Bovag: aangepaste prognose nieuwverkoop personenauto's 2016

‘Werkgevers worden door de coronamaatregelen geconfronteerd met grote onzekerheden en met lagere verkoop- en omzetcijfers. Het onderhandelingsresultaat kent een zeer gematigde loonstijging, waarbij ondanks de financiële uitdagingen voor werkgevers aan werknemers zoveel mogelijk koopkrachtbehoud geboden wordt,’ licht Bovag toe. Werkgevers krijgen door het sluiten van deze cao zekerheid over hun budget voor 2021 en kunnen de kostenstijging zo nodig tot een minimum beperken door gebruik te maken van crisisbestrijdingsdagen.

Structureel

De feitelijke lonen (niet de salaristabellen) worden per 1 februari 2021 structureel verhoogd met 1 procent. Per 1 januari 2022 worden de feitelijke lonen én de salaristabellen structureel verhoogd met nog eens 1 procent. De loonsverhoging van 1 februari 2021 geldt niet voor bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de steunregeling NOW 2 en op 1 februari 2021 gebruik maken van NOW 3.

Vervroegd uittreden

Verder kunnen medewerkers die hun werk als zwaar ervaren nu kiezen voor vervroegd uittreden. Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag: “Het mooie is dat de uittreders tevens ruimte maken voor jonge mensen met hun waardevolle actuele kennis en vaardigheden. De les van de financiële crisis in 2009 was immers dat we juist jonge mensen in onze sector moeten behouden. In dat kader zien we dat de instroom van leerlingen nu weer onder druk staat.’’

Arbeidsrust

Bovag-onderhandelaar Peter Niesink: “Deze crisis-cao geeft werkgevers en werknemers duidelijkheid voor komend jaar en creëert daarmee arbeidsrust. Dat is belangrijk in deze moeilijke coronatijd. De cao heeft als doel de sector, zowel werkgever als werknemer, in deze tijd de noodzakelijke steun te bieden. Het is daarbij belangrijk aantrekkelijk te blijven als branche en uitstroom van goede vakkrachten en leerlingen te voorkomen. De gesprekken waren dan ook vanaf het begin zeer constructief van twee kanten. We leggen dit voorstel nu voor aan onze achterban, zoals de vakbonden dat ook zullen doen.”

Akkoord Bovag en vakbonden over crisis-cao - Automobielmanagement.nl

Akkoord Bovag en vakbonden over crisis-cao

Bovag en vakbonden hebben donderdag overeenstemming bereikt over een crisis-cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT). Het akkoord heeft een looptijd van 17 maanden. Er is een loonsverhoging van 1 procent overeengekomen voor 2021 en 1 procent over de eerste maanden van 2022. De partijen gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Bovag: aangepaste prognose nieuwverkoop personenauto's 2016

‘Werkgevers worden door de coronamaatregelen geconfronteerd met grote onzekerheden en met lagere verkoop- en omzetcijfers. Het onderhandelingsresultaat kent een zeer gematigde loonstijging, waarbij ondanks de financiële uitdagingen voor werkgevers aan werknemers zoveel mogelijk koopkrachtbehoud geboden wordt,’ licht Bovag toe. Werkgevers krijgen door het sluiten van deze cao zekerheid over hun budget voor 2021 en kunnen de kostenstijging zo nodig tot een minimum beperken door gebruik te maken van crisisbestrijdingsdagen.

Structureel

De feitelijke lonen (niet de salaristabellen) worden per 1 februari 2021 structureel verhoogd met 1 procent. Per 1 januari 2022 worden de feitelijke lonen én de salaristabellen structureel verhoogd met nog eens 1 procent. De loonsverhoging van 1 februari 2021 geldt niet voor bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de steunregeling NOW 2 en op 1 februari 2021 gebruik maken van NOW 3.

Vervroegd uittreden

Verder kunnen medewerkers die hun werk als zwaar ervaren nu kiezen voor vervroegd uittreden. Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag: “Het mooie is dat de uittreders tevens ruimte maken voor jonge mensen met hun waardevolle actuele kennis en vaardigheden. De les van de financiële crisis in 2009 was immers dat we juist jonge mensen in onze sector moeten behouden. In dat kader zien we dat de instroom van leerlingen nu weer onder druk staat.’’

Arbeidsrust

Bovag-onderhandelaar Peter Niesink: “Deze crisis-cao geeft werkgevers en werknemers duidelijkheid voor komend jaar en creëert daarmee arbeidsrust. Dat is belangrijk in deze moeilijke coronatijd. De cao heeft als doel de sector, zowel werkgever als werknemer, in deze tijd de noodzakelijke steun te bieden. Het is daarbij belangrijk aantrekkelijk te blijven als branche en uitstroom van goede vakkrachten en leerlingen te voorkomen. De gesprekken waren dan ook vanaf het begin zeer constructief van twee kanten. We leggen dit voorstel nu voor aan onze achterban, zoals de vakbonden dat ook zullen doen.”