NZMO: Meer thuiswerken én minder zakelijke kilometers in post-corona tijdperk

Hoe groot is de invloed van de coronacrisis op onze mobiliteitsbehoefte? En wat betekent dit voor de keuzes die bedrijven en reizigers maken? Op die vragen werd op woensdag 17 februari antwoord gegeven tijdens de presentatie van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO). De conclusies zijn duidelijk: thuiswerken en videobellen blijven ook na corona geaccepteerd. Zowel bedrijven als reizigers verwachten dat dit aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor de invulling van hun zakelijke kilometers in het post-corona tijdperk.

De belangrijkste conclusies uit het NZMO, een initiatief van Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET, werden door onderzoeker Eric Vousten van VMS | Insight gepresenteerd. Na twee eerdere metingen in mei/juni en augustus/september, stond dit keer de laatste meting van november centraal. Die werd uitgevoerd net voor de tweede lockdown van half december. Aan de derde meting namen ruim 3.100 reizigers en 500 bedrijven deel. Zowel leasemaatschappijen, importeurs als bedrijven in het openbaar vervoer hielpen mee bij de benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren werd samengewerkt met MSR Consulting Group.

Invloed op bedrijfsactiviteiten

De negatieve invloed van corona op de bedrijfsactiviteiten loopt langzaam terug. In mei was dat 46 procent, in september 40 procent en in november 34 procent. Kleine bedrijven (tot tien medewerkers) worden daarbij het hardst getroffen. Wel moet daarbij worden aangetekend dat de derde meting net voor de tweede lockdown werd uitgevoerd.

Thuiswerken is inmiddels voor heel veel bedrijven gemeengoed. In november werkte 64 procent van de medewerkers regelmatig thuis, tegenover 37 procent vóór corona. De verwachting is dat midden 2021 bijna de helft (47 procent) regelmatig vanuit huis werkt. Het hoogste percentage thuiswerkers is te vinden bij kleine bedrijven (tot tien medewerkers) en in de sectoren ICT en zakelijke dienstverlening.

Afname externe afspraken

Het aantal externe afspraken is zeer sterk afgenomen in coronatijd. Voor die periode had 51 procent van de medewerkers externe afspraken, in november was dat nog slechts 22 procent. De verwachting is dat dit weer gaat oplopen naar 42 procent midden 2021. Tweederde (65 procent) van de bedrijven geeft aan dat er in de toekomst – als corona achter de rug is – kritischer gekeken gaat worden naar of afspraken wel of niet nodig zijn.

Als gevolg van de veranderende situatie is de mobiliteitsbehoefte afgenomen. Tweederde van de bedrijven verwacht dat de manier waarop en hoe vaak medewerkers zich zullen verplaatsen rond midden 2021 anders zal zijn. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage dat een verandering in zakelijke mobiliteit verwacht.

Thuiswerken blijft het nieuwe normaal

Vier op de vijf zakelijke reizigers denkt dat de werksituatie definitief gaat veranderen. In november gaf 16 procent aan bang te zijn om komende tijd zijn of haar baan te verliezen. Van de zakelijke reizigers geeft 88 procent aan op het moment van onderzoek (deels) thuis te werken. Midden 2021 verwacht 78 procent dat dit nog steeds het geval is. Voor corona werd één op de vijf dagen thuis gewerkt, in november was dit opgelopen tot vier op de vijf dagen. Over een half jaar is de verwachting dat dit ongeveer 50/50 zal zijn. Vooral medewerkers van grote bedrijven (1000+) en in de overheidssector, ICT en financiële dienstverlening werken volledig thuis.

Verduurzamen van wagenpark

Voor bedrijven verliest de zakenauto als arbeidsvoorwaarde terrein, net als een breed mobiliteitsaanbod met veel keuzemogelijkheden. Gebruik van een fiets van de zaak, het mobiliteitsbudget, deelauto’s en (in mindere mate) de mobiliteitskaart nemen het komende half jaar naar verwachting toe. Dit is vooral bij bedrijven vanaf tweehonderd medewerkers te zien.

Tweederde van de bedrijven verwacht dat verduurzaming van het wagenpark versneld wordt doorgevoerd. Ook stijgt het aantal bedrijven waar CO2-uitstoot aan een maximum is gebonden. Daarbij geldt een toename van maximaal 0 gram CO2 (elektrisch) en maximaal 1-49 gram CO2 (hybride). Wat betreft kilometrage wordt eveneens een daling verwacht door bedrijven. In 2021 naar verwachting -12 procent ten opzichte van 2019. In 2020 werd een daling van 31 procent geschat ten opzichte van 2019.

Gevolgen voor wagenpark

Een groeiend percentage (26 procent) van de bedrijven verwacht in 2021 een afname van het wagenpark. Vooral grote bedrijven denken dat dit zal gebeuren. Het percentage bedrijven dat juist een toename verwacht is ook gegroeid, maar minder snel. Dit wordt door 19 procent van de bedrijven aangegeven.

Circa driekwart van de zakelijke reizigers die het openbaar vervoer of de fiets als hoofdvervoermiddel gebruiken, verwacht midden 2021 hetzelfde vervoermiddel te gebruiken. Voor de zakenauto ligt dit percentage maar liefst op 97 procent. Gemiddeld genomen zal 30 procent van deze zakelijke reizigers de spits medio 2021 zoveel mogelijk mijden. Bij treinreizigers ligt dit percentage het hoogst, op 43 procent.

Minder kilometers

Het kilometrage voor de auto neemt volgens de zakelijke reizigers af. In 2021 wordt een daling van 15 procent verwacht ten opzichte van 2019. Corona heeft naar verwachting een beperkte invloed op de keuzes voor een volgende auto. Een klein aantal automobilisten denkt langer dan gepland door te rijden in de huidige auto.

Ook de ov-reiziger verwacht een afname van het aantal ritten in de trein (1,2 dagen per week minder) of met het streek- (0,8 dagen per week minder) of stadsvervoer (0,9 dagen per week minder). De afname wordt vooral veroorzaakt door het vaker thuiswerken en de mogelijkheid om te videobellen. Een op de vijf reizigers geeft aan gebruik te gaan maken van andere vervoersvormen, vooral de auto (al in bezit) en fiets springen eruit. De totale reisduur verandert niet of nauwelijks.

Bestel het NZMO-rapport
Benieuwd naar alle resultaten van het NZMO? Bekijk dan het webinar terug op de website van Automobiel Management. Het uitgebreide rapport met daarin de belangrijkste conclusies, alle ins en outs, achtergronden en infographics is voor 149 euro (excl. BTW) op deze website te bestellen. Kortom, het perfecte naslagwerk voor elke mobiliteitsprofessional.

Lees ook:

NZMO: Meer thuiswerken én minder zakelijke kilometers in post-corona tijdperk - Automobielmanagement.nl

NZMO: Meer thuiswerken én minder zakelijke kilometers in post-corona tijdperk

Hoe groot is de invloed van de coronacrisis op onze mobiliteitsbehoefte? En wat betekent dit voor de keuzes die bedrijven en reizigers maken? Op die vragen werd op woensdag 17 februari antwoord gegeven tijdens de presentatie van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO). De conclusies zijn duidelijk: thuiswerken en videobellen blijven ook na corona geaccepteerd. Zowel bedrijven als reizigers verwachten dat dit aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor de invulling van hun zakelijke kilometers in het post-corona tijdperk.

De belangrijkste conclusies uit het NZMO, een initiatief van Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET, werden door onderzoeker Eric Vousten van VMS | Insight gepresenteerd. Na twee eerdere metingen in mei/juni en augustus/september, stond dit keer de laatste meting van november centraal. Die werd uitgevoerd net voor de tweede lockdown van half december. Aan de derde meting namen ruim 3.100 reizigers en 500 bedrijven deel. Zowel leasemaatschappijen, importeurs als bedrijven in het openbaar vervoer hielpen mee bij de benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren werd samengewerkt met MSR Consulting Group.

Invloed op bedrijfsactiviteiten

De negatieve invloed van corona op de bedrijfsactiviteiten loopt langzaam terug. In mei was dat 46 procent, in september 40 procent en in november 34 procent. Kleine bedrijven (tot tien medewerkers) worden daarbij het hardst getroffen. Wel moet daarbij worden aangetekend dat de derde meting net voor de tweede lockdown werd uitgevoerd.

Thuiswerken is inmiddels voor heel veel bedrijven gemeengoed. In november werkte 64 procent van de medewerkers regelmatig thuis, tegenover 37 procent vóór corona. De verwachting is dat midden 2021 bijna de helft (47 procent) regelmatig vanuit huis werkt. Het hoogste percentage thuiswerkers is te vinden bij kleine bedrijven (tot tien medewerkers) en in de sectoren ICT en zakelijke dienstverlening.

Afname externe afspraken

Het aantal externe afspraken is zeer sterk afgenomen in coronatijd. Voor die periode had 51 procent van de medewerkers externe afspraken, in november was dat nog slechts 22 procent. De verwachting is dat dit weer gaat oplopen naar 42 procent midden 2021. Tweederde (65 procent) van de bedrijven geeft aan dat er in de toekomst – als corona achter de rug is – kritischer gekeken gaat worden naar of afspraken wel of niet nodig zijn.

Als gevolg van de veranderende situatie is de mobiliteitsbehoefte afgenomen. Tweederde van de bedrijven verwacht dat de manier waarop en hoe vaak medewerkers zich zullen verplaatsen rond midden 2021 anders zal zijn. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage dat een verandering in zakelijke mobiliteit verwacht.

Thuiswerken blijft het nieuwe normaal

Vier op de vijf zakelijke reizigers denkt dat de werksituatie definitief gaat veranderen. In november gaf 16 procent aan bang te zijn om komende tijd zijn of haar baan te verliezen. Van de zakelijke reizigers geeft 88 procent aan op het moment van onderzoek (deels) thuis te werken. Midden 2021 verwacht 78 procent dat dit nog steeds het geval is. Voor corona werd één op de vijf dagen thuis gewerkt, in november was dit opgelopen tot vier op de vijf dagen. Over een half jaar is de verwachting dat dit ongeveer 50/50 zal zijn. Vooral medewerkers van grote bedrijven (1000+) en in de overheidssector, ICT en financiële dienstverlening werken volledig thuis.

Verduurzamen van wagenpark

Voor bedrijven verliest de zakenauto als arbeidsvoorwaarde terrein, net als een breed mobiliteitsaanbod met veel keuzemogelijkheden. Gebruik van een fiets van de zaak, het mobiliteitsbudget, deelauto’s en (in mindere mate) de mobiliteitskaart nemen het komende half jaar naar verwachting toe. Dit is vooral bij bedrijven vanaf tweehonderd medewerkers te zien.

Tweederde van de bedrijven verwacht dat verduurzaming van het wagenpark versneld wordt doorgevoerd. Ook stijgt het aantal bedrijven waar CO2-uitstoot aan een maximum is gebonden. Daarbij geldt een toename van maximaal 0 gram CO2 (elektrisch) en maximaal 1-49 gram CO2 (hybride). Wat betreft kilometrage wordt eveneens een daling verwacht door bedrijven. In 2021 naar verwachting -12 procent ten opzichte van 2019. In 2020 werd een daling van 31 procent geschat ten opzichte van 2019.

Gevolgen voor wagenpark

Een groeiend percentage (26 procent) van de bedrijven verwacht in 2021 een afname van het wagenpark. Vooral grote bedrijven denken dat dit zal gebeuren. Het percentage bedrijven dat juist een toename verwacht is ook gegroeid, maar minder snel. Dit wordt door 19 procent van de bedrijven aangegeven.

Circa driekwart van de zakelijke reizigers die het openbaar vervoer of de fiets als hoofdvervoermiddel gebruiken, verwacht midden 2021 hetzelfde vervoermiddel te gebruiken. Voor de zakenauto ligt dit percentage maar liefst op 97 procent. Gemiddeld genomen zal 30 procent van deze zakelijke reizigers de spits medio 2021 zoveel mogelijk mijden. Bij treinreizigers ligt dit percentage het hoogst, op 43 procent.

Minder kilometers

Het kilometrage voor de auto neemt volgens de zakelijke reizigers af. In 2021 wordt een daling van 15 procent verwacht ten opzichte van 2019. Corona heeft naar verwachting een beperkte invloed op de keuzes voor een volgende auto. Een klein aantal automobilisten denkt langer dan gepland door te rijden in de huidige auto.

Ook de ov-reiziger verwacht een afname van het aantal ritten in de trein (1,2 dagen per week minder) of met het streek- (0,8 dagen per week minder) of stadsvervoer (0,9 dagen per week minder). De afname wordt vooral veroorzaakt door het vaker thuiswerken en de mogelijkheid om te videobellen. Een op de vijf reizigers geeft aan gebruik te gaan maken van andere vervoersvormen, vooral de auto (al in bezit) en fiets springen eruit. De totale reisduur verandert niet of nauwelijks.

Bestel het NZMO-rapport
Benieuwd naar alle resultaten van het NZMO? Bekijk dan het webinar terug op de website van Automobiel Management. Het uitgebreide rapport met daarin de belangrijkste conclusies, alle ins en outs, achtergronden en infographics is voor 149 euro (excl. BTW) op deze website te bestellen. Kortom, het perfecte naslagwerk voor elke mobiliteitsprofessional.

Lees ook: