Dwangsom aan KAV Autoverhuur onterecht opgelegd

De burgemeester van Tilburg had een locatie van KAV Autoverhuur in die stad geen dwangsommen mogen opleggen. Dat stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak ging over het niet naleven van de vergunningsplicht die de burgemeester in 2017 introduceerde voor een deel van de Tilburgse autoverhuurbranche.

De burgemeester wil met deze vergunningsplicht een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengaan, maar de Afdeling bestuursrechtspraak vindt de vergunningsplicht onvoldoende gemotiveerd.

De Algemene Plaatselijke Verordening geeft de burgemeester de bevoegdheid om bepaalde bedrijven aan te wijzen en te verplichten een vergunning aan te vragen als de openbare orde of veiligheid door die bedrijven onder druk komt te staan. De gemeente wil hiermee een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengaan.

In strijd met Europese Dienstenrichtlijn

Begin 2017 besloot de burgemeester de Tilburgse autoverhuurbranche aan zo’n vergunningsplicht te onderwerpen, waardoor een deel van de autoverhuurbedrijven met een fysieke vestiging in Tilburg een vergunning moest aanvragen. KAV Autoverhuur B.V. weigerde dat te doen omdat de vergunningsplicht volgens haar in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. De burgemeester legde het bedrijf vervolgens twee dwangsommen op en vorderde in totaal een bedrag van 45.000 euro in.

Het besluit van de burgemeester om de autoverhuurbranche aan een vergunningsplicht te onderwerpen is echter onvoldoende gemotiveerd zodat niet beoordeeld kan worden of de vergunningsplicht aan deze eisen voldoet. De Afdeling bestuursrechtspraak bepaalt daarom dat de vergunningsplicht in dit geval niet geldt. Dit heeft tot gevolg dat de burgemeester ook geen dwangsommen mocht opleggen aan KAV Autoverhuur B.V. vanwege overtreding van de vergunningsplicht en ook niet mocht besluiten tot invordering van die dwangsommen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de dwangsom- en invorderingsbesluiten daarom vernietigd.

Dwangsom aan KAV Autoverhuur onterecht opgelegd - Automobielmanagement.nl

Dwangsom aan KAV Autoverhuur onterecht opgelegd

De burgemeester van Tilburg had een locatie van KAV Autoverhuur in die stad geen dwangsommen mogen opleggen. Dat stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak ging over het niet naleven van de vergunningsplicht die de burgemeester in 2017 introduceerde voor een deel van de Tilburgse autoverhuurbranche.

De burgemeester wil met deze vergunningsplicht een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengaan, maar de Afdeling bestuursrechtspraak vindt de vergunningsplicht onvoldoende gemotiveerd.

De Algemene Plaatselijke Verordening geeft de burgemeester de bevoegdheid om bepaalde bedrijven aan te wijzen en te verplichten een vergunning aan te vragen als de openbare orde of veiligheid door die bedrijven onder druk komt te staan. De gemeente wil hiermee een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengaan.

In strijd met Europese Dienstenrichtlijn

Begin 2017 besloot de burgemeester de Tilburgse autoverhuurbranche aan zo’n vergunningsplicht te onderwerpen, waardoor een deel van de autoverhuurbedrijven met een fysieke vestiging in Tilburg een vergunning moest aanvragen. KAV Autoverhuur B.V. weigerde dat te doen omdat de vergunningsplicht volgens haar in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. De burgemeester legde het bedrijf vervolgens twee dwangsommen op en vorderde in totaal een bedrag van 45.000 euro in.

Het besluit van de burgemeester om de autoverhuurbranche aan een vergunningsplicht te onderwerpen is echter onvoldoende gemotiveerd zodat niet beoordeeld kan worden of de vergunningsplicht aan deze eisen voldoet. De Afdeling bestuursrechtspraak bepaalt daarom dat de vergunningsplicht in dit geval niet geldt. Dit heeft tot gevolg dat de burgemeester ook geen dwangsommen mocht opleggen aan KAV Autoverhuur B.V. vanwege overtreding van de vergunningsplicht en ook niet mocht besluiten tot invordering van die dwangsommen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de dwangsom- en invorderingsbesluiten daarom vernietigd.