PSA-dealers naar rechter om toepassing Franchisewet

De dealerverenigingen van Citroën, DS en Peugeot (VGPCN) en van Opel (VODN) stappen naar de rechter. Zij vinden dat hun importeur/fabrikant de nieuwe Franchisewet moet toepassen op de relatie met de dealers. De Bovag voegt zich in deze zaak, ‘mede vanwege het grote belang voor andere dealers in de mobiliteit’.

De Wet franchise, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, bevat regels om de positie van franchisenemers te verbeteren. In de autobranche is echter discussie over de vraag of dealercontracten onder de wet vallen.

Rechter

De dealerverenigingen stellen dat de dealercontracten en de contracten voor erkend reparateur van hun leden onder de nieuwe Franchisewet vallen. De importeurs van Citroën, DS, Peugeot en Opel ontkennen dat desgevraagd expliciet. Aangezien deze importeurs bij hun standpunt blijven en de Franchisewet niet willen toepassen, waardoor dealers de bescherming van de Franchisewet mislopen, rest voor de dealerverenigingen nu de gang naar de rechter meldt de Bovag. ‘Deze wordt gevraagd om een zogenaamde “verklaring voor recht” dat de dealerovereenkomst een franchiseovereenkomst is’.

Naleven

De dealerverenigingen verwachten dat de rechter zal bepalen dat een dealercontract als dat van Citroën, DS, Peugeot en Opel onder de Franchisewet geschaard moet worden. ‘De betreffende importeurs zullen conform de Nederlandse wetgeving de Franchisewet dan na moeten leven in hun relatie met dealers’.

Belangen

De Bovag steunt de stap van de dealerverenigingen met raad en daad. ‘Belangrijke besluiten worden steeds vaker eenzijdig door de fabrikant genomen en opgelegd zonder rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de dealers. Daardoor wordt het voor dealers steeds moeilijker – en in sommige gevallen zelfs onmogelijk – om nog een rendabele bedrijfsvoering te realiseren’, redeneert de brancheorganisatie.

Lees ook:
Nieuwe Wet franchise op 1 januari 2021 in werking

PSA-dealers naar rechter om toepassing Franchisewet - Automobielmanagement.nl

PSA-dealers naar rechter om toepassing Franchisewet

De dealerverenigingen van Citroën, DS en Peugeot (VGPCN) en van Opel (VODN) stappen naar de rechter. Zij vinden dat hun importeur/fabrikant de nieuwe Franchisewet moet toepassen op de relatie met de dealers. De Bovag voegt zich in deze zaak, ‘mede vanwege het grote belang voor andere dealers in de mobiliteit’.

De Wet franchise, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, bevat regels om de positie van franchisenemers te verbeteren. In de autobranche is echter discussie over de vraag of dealercontracten onder de wet vallen.

Rechter

De dealerverenigingen stellen dat de dealercontracten en de contracten voor erkend reparateur van hun leden onder de nieuwe Franchisewet vallen. De importeurs van Citroën, DS, Peugeot en Opel ontkennen dat desgevraagd expliciet. Aangezien deze importeurs bij hun standpunt blijven en de Franchisewet niet willen toepassen, waardoor dealers de bescherming van de Franchisewet mislopen, rest voor de dealerverenigingen nu de gang naar de rechter meldt de Bovag. ‘Deze wordt gevraagd om een zogenaamde “verklaring voor recht” dat de dealerovereenkomst een franchiseovereenkomst is’.

Naleven

De dealerverenigingen verwachten dat de rechter zal bepalen dat een dealercontract als dat van Citroën, DS, Peugeot en Opel onder de Franchisewet geschaard moet worden. ‘De betreffende importeurs zullen conform de Nederlandse wetgeving de Franchisewet dan na moeten leven in hun relatie met dealers’.

Belangen

De Bovag steunt de stap van de dealerverenigingen met raad en daad. ‘Belangrijke besluiten worden steeds vaker eenzijdig door de fabrikant genomen en opgelegd zonder rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de dealers. Daardoor wordt het voor dealers steeds moeilijker – en in sommige gevallen zelfs onmogelijk – om nog een rendabele bedrijfsvoering te realiseren’, redeneert de brancheorganisatie.

Lees ook:
Nieuwe Wet franchise op 1 januari 2021 in werking