“We willen een cultuur creëren die gelijkwaardig ouderschap voor alle geslachten ondersteunt,’’ zegt CEO Håkan Samuelsson. “Als ouders worden gesteund bij het in evenwicht houden van de eisen die werk en gezin stellen, helpt het om het verschil tussen mannen en vrouwen te slechten en om iedereen te laten uitblinken in hun carrière. We zijn altijd een familie-georiënteerde en mensgerichte onderneming geweest.’’

Verder

Volgens Volvo gaat het nieuwe Family Bond-programma verder dan menig ander beleid in de wereld. Het betreft ook alle wettelijke geregistreerde ouders, inclusief adoptie-ouders, pleegouders en surrogaat ouders alsmede de ouders in same-sex paren die niet zelf baren. “Sommige landen bieden geen enkel betaald verlof aan nieuwe ouders of sluiten bepaalde groepen uit. Dat laatste geldt vooral voor vaders,’’ legt het Zweedse autobedrijf uit. Het nieuwe beleid is ook gebaseerd op de wetgeving in het thuisland Zweden ‘dat in de hele wereld bekend staat om de genereuze ouderschapregelingen.’