Spitsverkeer spreiden tegen post-corona files

Nu het overal weer drukker wordt, moet er alles aan gedaan worden om onnodige kilometers in de spits en daarmee nieuwe files te vermijden. Dat kan door flexibele werktijden, thuiswerken, spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen alsmede betere informatie over drukte op de weg en in het OV om een einde te maken aan de hyperspits.

Nieuwe mobiliteitsalliantie VOORUIT! van start

Dat alles schrijft de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 26 partijen, in een coronawegwijzer onder het motto ‘Zonder spreiden is Nederland in no-time terug bij af.’ Ook zou er gewerkt moeten worden aan het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ bezorging om de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier te faciliteren. Tenslotte moeten we het door de coronacrisis toegenomen wandelen en fietsen vasthouden en nog beter verknopen met andere vervoermiddelen.

Stilstaan

“Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land,” aldus de alliantie. “Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid straks weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we weer vastlopen en weer met z’n allen stilstaan. De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten en doet hiervoor een handreiking in een wegwijzer met zeven stappen.”

Beweging

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen, constateren de deelnemende partijen. “Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het momentum om hierop door te pakken. In de exit strategie van het kabinet voor corona wordt vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit.’’

Handreiking

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De coronawegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moet er een aantal stappen worden genomen.”

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie en ministerie IenW starten pilots

Spitsverkeer spreiden tegen post-corona files - Automobielmanagement.nl

Spitsverkeer spreiden tegen post-corona files

Nu het overal weer drukker wordt, moet er alles aan gedaan worden om onnodige kilometers in de spits en daarmee nieuwe files te vermijden. Dat kan door flexibele werktijden, thuiswerken, spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen alsmede betere informatie over drukte op de weg en in het OV om een einde te maken aan de hyperspits.

Nieuwe mobiliteitsalliantie VOORUIT! van start

Dat alles schrijft de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 26 partijen, in een coronawegwijzer onder het motto ‘Zonder spreiden is Nederland in no-time terug bij af.’ Ook zou er gewerkt moeten worden aan het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ bezorging om de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier te faciliteren. Tenslotte moeten we het door de coronacrisis toegenomen wandelen en fietsen vasthouden en nog beter verknopen met andere vervoermiddelen.

Stilstaan

“Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land,” aldus de alliantie. “Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid straks weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we weer vastlopen en weer met z’n allen stilstaan. De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten en doet hiervoor een handreiking in een wegwijzer met zeven stappen.”

Beweging

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen, constateren de deelnemende partijen. “Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het momentum om hierop door te pakken. In de exit strategie van het kabinet voor corona wordt vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit.’’

Handreiking

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De coronawegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moet er een aantal stappen worden genomen.”

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie en ministerie IenW starten pilots