BOVAG-ledenraad akkoord met invoering nieuw bestuursmodel

De ledenraad van BOVAG heeft akkoord gegeven voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, waarbij een nieuw orgaan wordt toegevoegd: de bestuursraad. Voorheen verliep de besluitvorming binnen BOVAG via het verenigingsbestuur, de ledenraad, de afdelingsbesturen en de commissies.

De nieuwe bestuursraad wordt gevormd door de voorzitters van de BOVAG-afdelingen. Alle ledengroepen zijn dus in dit nieuwe orgaan vertegenwoordigd. Voortaan zal het verenigingsbestuur goedkeuring vragen aan de bestuursraad voor zaken als het vaststellen en/of wijzigen van de verenigingsstrategie, het centrale portfolio en de lobby-onderwerpen.

Vanwege de aanpassing van het bestuursmodel, moesten ook de Statuten en het Algemeen Verenigingsreglement van BOVAG worden herzien. De ledenraad heeft beide aangepaste documenten eveneens geaccordeerd. Daarbij zijn ook meteen enkele wettelijke veranderingen doorgevoerd evenals zaken die op de plank lagen om bij een volgende herziening mee te nemen.

BOVAG-ledenraad akkoord met invoering nieuw bestuursmodel - Automobielmanagement.nl

BOVAG-ledenraad akkoord met invoering nieuw bestuursmodel

De ledenraad van BOVAG heeft akkoord gegeven voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, waarbij een nieuw orgaan wordt toegevoegd: de bestuursraad. Voorheen verliep de besluitvorming binnen BOVAG via het verenigingsbestuur, de ledenraad, de afdelingsbesturen en de commissies.

De nieuwe bestuursraad wordt gevormd door de voorzitters van de BOVAG-afdelingen. Alle ledengroepen zijn dus in dit nieuwe orgaan vertegenwoordigd. Voortaan zal het verenigingsbestuur goedkeuring vragen aan de bestuursraad voor zaken als het vaststellen en/of wijzigen van de verenigingsstrategie, het centrale portfolio en de lobby-onderwerpen.

Vanwege de aanpassing van het bestuursmodel, moesten ook de Statuten en het Algemeen Verenigingsreglement van BOVAG worden herzien. De ledenraad heeft beide aangepaste documenten eveneens geaccordeerd. Daarbij zijn ook meteen enkele wettelijke veranderingen doorgevoerd evenals zaken die op de plank lagen om bij een volgende herziening mee te nemen.