Het Nederlandse wagenpark is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en de komende jaren zullen deze veranderingen zich versneld doorzetten. Centraal staat welke veranderingen de grootste impact hebben en wat deze betekenen voor het verzekerbaar houden van automobiliteit. 

Tijdens het webinar zal Susanne van Dongen (Manager Insurance & Accident management Alphabet Nederland) in de studio aanwezig zijn. Zij is ook een van de sprekers op het event van 9 februari. Zij zal de visie van Alphabet geven en vertellen hoe Alphabet de kosten onder controle houdt.

Niels Neessen, Director Marketing & Sales Inshared, is panellid tijdens het event. Hem zullen we virtueel welkom heten. Niels zal met name ingaan op de verzekerbaarheid van de particuliere automobilist. Want waar het verzekeren van wagenparken al jaren een probleem is, dreigt dit nu ook over te slaan naar deze markt.

Het webinar is gratis te volgen en wordt gepresenteerd door Arno Onink (Trend-Rx) en Ric van Vugt van Automotive Insiders. Klik hier om je aan te melden.