Dat pleidooi komt van de bekende Duitse auto-expert Ferdinand Dudenhöffer. Op dit moment kan de koper van een EV in Duitsland rekenen op een klimaatpremie tot 9.000 euro. Dat overbrugt het prijsverschil met ‘conventionele’ auto’s dat Dudenhöffer becijfert op minstens 8.000 euro. De Duitse regering wil echter in 2025 die kooppremie afschaffen. “Dat vormt voor autofabrikanten en laadbedrijven een hoger investeringsrisico.’’

Hybride

Dudenhöffer waarschuwt ook voor de grote financiële risico’s die verbonden zijn met de opkomst van plug-in hybride auto’s. Daar worden de eisen aan het elektrische bereik voortdurend opgeschroefd, niet alleen in Duitsland maar ook in de EU. De auto-expert spreekt in dit verband zelfs van een ‘tikkende tijdbom’ voor fabrikanten maar vooral voor leasebedrijven die hun vloot PHEV’s mogelijk sterk moeten afwaarderen. Ook de particuliere koper van een PHEV zal volgens Dudenhöffer wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat zijn auto straks een veel lagere inruilwaarde blijkt te hebben dan waarop hij of zij dacht te rekenen.

Werkelijke gebruik

Die berichten worden min of meer bevestigd door de autokoepel Acea uit Brussel. Die meldt dat de EU de emissie-eisen voor plug-in hybride auto’s sterk wil opschroeven. “De regels voor het gebruik worden gemodificeerd. De schatting van het gemiddelde bereik dat kan worden afgelegd op de elektrische motor wordt aangepast,’’ aldus directeur duurzaam transport Petr Dolejsi van Acea. De EU wil ook dat het werkelijke gebruik bij PHEV’s meer tot uitdrukking komt in de emissiecijfers omdat dat over het algemeen hoger ligt dan de fabrieksopgave.

Lees ook:
‘Auto-industrie krijgt juist meer banen’