ECONOMIE Vertrouwen consument stabiel laag
Het vertrouwen van de consument is, na een scherpe daling in februari, nagenoeg gelijk gebleven; de indicator steeg licht, van -10 in februari naar -9 in maart. Consumenten waren iets minder negatief over het economisch klimaat, terwijl hun koopbereidheid juist iets afnam.

Over het economisch klimaat waren consumenten iets minder somber dan in februari. Dit heeft vooral te maken met het minder negatieve oordeel over de economie in de komende twaalf maanden. Over de afgelopen twaalf maanden waren consumenten slechts een fractie minder somber. Net als in de voorgaande maand is de koopbereidheid onder consumenten in maart licht afgenomen. De oorzaak hiervan is dat de vraag, of het een gunstig tijdstip is voor het doen van grote aankopen, voor het eerst sinds augustus 2006 overwegend negatief is beantwoord. In twee maanden tijd daalde de indicator met tien punten naar een waarde van -3. Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten echter minder negatief geworden. De komende twaalf maanden ziet de consument een fractie somberder in dan vorige maand.

Geremd optimisme producenten
De ondernemers in de industrie zijn nog altijd positief gestemd, maar het optimisme is minder groot dan in voorgaande maanden. Het producentenvertrouwen kwam in maart uit op 6,1, tegen 8,5 in februari. De industriële ondernemers zijn overigens ruim anderhalf jaar zeer optimistisch geweest. In januari dit jaar bereikte de stemmingsindicator nog de hoogste waarde ooit gemeten. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was ook in maart duidelijk groter dan het aantal dat een vermindering zag. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam verder toe en kwam uit op 116,3. Deze index is al zeventien jaar niet zo hoog geweest. De ondernemers in de industrie bleven eveneens positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in maart opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Dit is al ruim een jaar het geval.


BRANCHE Spyker: megaverlies 2007
Spyker Cars heeft vorig jaar een verlies geleden van 72 miljoen euro. Het Formule 1-avontuur heeft de autobouwer uit Zeewolde uiteindelijk 36 miljoen euro gekost. De omzet liep terug van twintig miljoen in 2006 naar vijf miljoen euro in het afgelopen jaar.

"Het was een dramatisch jaar dat we zo snel mogelijk achter ons willen laten", aldus Spyker-topman Victor Muller in een toelichting. Spyker verkocht het Formule 1-team in oktober vorig jaar aan oud-topman Michiel Mol en de Indiase zakenman Vijay Mallya voor 88 miljoen euro. Daarna kwam de Litouwse bank Snoras met een financiële injectie van 34,5 miljoen euro over de brug. De komende jaren wil Spyker zich volledig toeleggen op de productie van luxe sportwagens. Daarnaast blijft Spyker meedoen in internationale race-wedstrijden, waaronder de 24-uursrace van Le Mans. Volgens topman Muller ligt de productie inmiddels vrijwel volledig op schema. In het eerste kwartaal van dit jaar bouwde
Spyker twaalf bolides en verkocht er achttien. Het bedrijf verwacht een scherpe stijging van deze aantallen in het tweede kwartaal. Vorig jaar liep door de financieringsproblemen de productie van Spyker terug van 94 in 2006 naar 26 auto's.

Stern rekent op hoger resultaat in 2008
Autodealer Stern heeft in 2007 een winst behaald van 13,1 miljoen euro, ruim vier procent meer dan in het jaar ervoor. De omzet bedroeg dik een miljard euro, tegen 756 miljoeneuro in 2006. Overnames droegen voor 197 miljoen euro bij aan de groei van de omzet, terwijl groei op eigen kracht voor ruim vijftig miljoen euro bijdroeg. In 2008 verwacht Stern het resultaat verder te stuwen. In het jongste holdingoverzicht van dealeradviesbureau DealerSupportNet bleef Stern met gemak op plek één. De enige autodealer met een Euronext-notering verkocht in 2007 zo'n 26,6 duizend nieuwe auto's, bijna zevenduizend meer dan de nummer twee, Dealer Groep Pon. Lijstaanvoerder Stern maakte eenverkoopsprong van veertig procent. Ook de aan de auto-importeurs gelieerde Kroymans Retail Group en Louwman Retail vallen op door hun stevige volumetoenames van respectievelijk +38 en +27 procent.

Kroes denkt langer na
De Europese Commissie heeft langer de tijd nodig om de overname van Tele Atlas door TomTom goed te keuren. De aanmeldingstermijn waarin aandeelhouders van Tele Atlas hun stukken kunnen aanmelden, is daarom verlengd tot en met 30 mei. De gesprekken met de Europese Commissie waren niet - zoals aanvankelijk verwacht - per eind maart afgerond. De commissie verwacht nu op 21 mei naar buiten te komen met een beslissing. TomTom en Tele Atlas blijven er naar eigen zeggen wel alle vertrouwen in houden dat de transactie groen licht krijgt. De producent van navigatiesystemen heeft een bod uitgebracht op de maker van digitale wegenkaarten Tele Atlas van 2,9 miljard euro.

Winstwaarschuwing toeleverancier
TomTom moest onlangs een groot deel van haar koerswinst inleveren, vanwege een omzetwaarschuwing van Sirf voor het eerste kwartaal. Het Amerikaanse Sirf is een toeleverancier van TomTom. Sirf rekent nu op een omzet tussen de 60 miljoen en 62 miljoen dollar, tegen een eerder afgegeven bandbreedte van 71-77 miljoen. Sirf is producent van gps-ontvangers. Het heeft zijn verwachting verlaagd als gevolg van een groter dan verwachte zwakte in de vraag. In reactie op de omzetwaarschuwing van Sirf ging ook het aandeel Garmin onderuit. Toch denkt een analist van SNS Securities, dat de omzetwaarschuwing van Sirf een beperkt effect op TomTom heeft. Sirf levert alleen gps-ontvangers voor de Go-serie van Tomtom en niet voor de populaire One-serie.MARKT.NL Eerste kwartaal: +1,7 procent
Het was een hectisch eerste kwartaal. Veel dealers en con-sumenten kienden de aflevermomenten voor nieuwe auto’s zo uit dat zo gunstig mogelijk met de nieuwe autobelastingen kon worden omgegaan.

Het leverde voor de statistieken enkele heftige bewegingen op: januari startte met een terugval van ruim drie procent, in februari werd de marktschade vervolgens weer ingehaald (+22%), waarna in maart (-8%) de cijfers weer terug vielen naar een normaal niveau. Per saldo bleven de autoverkopen pakweg op het niveau van 2007.De bedrijfswagensector heeft het heel wat beter naar haar zin. In Q1 namen de bestelwagenverkopen met bijna achttien procent en de truckverkopen met liefst 91(!) procent toe.

1 April-grap?
Deze maand is het Groot Woordenboek der Nederlandse Autobelastingen overigens officieel met een nieuw begrip uitgebreid, de ‘Roettax' voor dieselauto's. Ondanks een ultieme poging van RAI en Bovag om dit van tafel te krijgen, gaat ook dit weer echt gebeuren. Het gaat hier om een differentiatieregeling op basis van een bpm bonus/malus-model naar de mate van fijnstofuitstoot (ook wel roetuitstoot genoemd) die per 1 april is ingegaan. Een dieselauto met een fijnstofuitstoot van 0 mg/km krijgt een bpm-korting van negenhonderd euro. Met elke mg/km meer zal de korting met tweehonderd euro afnemen. Bij een fijn-stofuitstoot van 5 mg/km slaat de korting dus om in een toeslag van honderd euro. Deze regeling vervangt de huidige bpm-kor-ting van zeshonderd euro voor dieselauto's met een fijnstofuit-stoot van 5 mg/km of lager, dat alleen met af-fabriekroetfilters te bereiken is. Daarnaast wordt per vandaag de motorrijtuigen-belasting (mrb) voor zeer zuinige auto's gehalveerd. Hiervoor komen benzineauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gram/km en dieselauto's met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram/km in aanmerking.

 

 


MARKT.EU Das Auto gewinnt!
In Europa gaan de autozaken voorlopig redelijk goed. Na twee maanden staat de teller op bijna 2,5 miljoen nieuwe auto’s, 3,8 procent meer dan een jaar geleden.

Vooral het merk Volkswagen (52% van het groepsvolume) zorgt voor groei, de overige ‘VW-merken' draaien dit jaar stationaire aantallen. De overige volumefabrikanten maken dit jaar slechts kleine bewegingen, PSA en Fiat klimmen enigszins, General Motors en Ford maken een lichte duikeling. De Renault-groep noteert evenwel een kloeke verkoopwinst, maar heeft dit geheel en al te danken aan het budgetmerk Dacia dat in Europa nu al even groot is als Chevrolet.

Qashqai is kassucces
Opvallend is de volumesprong van een aantal kleinere fabrikanten. Daimler en BMW hebben er beide dit jaar flink de sokken in met een toenamen van resp. tien en negentien procent. Nissan beleeft helemaal goede tijden, het merk stijgt dit jaar liefst 55 procent, met name als gevolg van de uitstekende marktacceptatie van de Qashqai. In de staart van het klassement valt er ook nog Europees succes te noteren voor Mazda (+13%) en Kia (+13%). Onze oosterburen zijn ondertussen hard op weg om opnieuw het grootste autoland in de EU te worden. Tot dusverre gingen de Italianen hen nog voor maar de Duitse markt maakt de averij van vorig jaar (btw-stijging) nu snel goed. In de meeste nieuwe EU-lidstaten klimmen de autoverkopen in een nóg hoger tempo; alleen Hongarije en de kleine staatjes Estland en Letland blijven achter op die ontwikkelingen.


ECONOMIE Consument is zorgelijk maar blijft kopen
Het vertrouwen van de consument is fors afgenomen. De indicator daalde van -4 in januari naar -10 in februari. Het consumentenvertrouwen is daarmee terug op het niveau van begin 2006. Consumenten zijn aanmerkelijk pessimistischer geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid daalde daarentegen slechts licht.

Het oordeel over het economisch klimaat is met 12 punten gedaald en uitgekomen op een waarde van -23. Het oordeel over de economie ligt nu weliswaar onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-10), maar is nog ver verwijderd van de
laagste waarde ooit door het CBS waargenomen (-67). Zowel het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden is in februari fors verslechterd. Ondanks de sombere kijk op de economie is de koopbereidheid onder consumenten maar iets afgenomen. Over de eigen financiële situatie zijn consumenten nauwelijks van mening veranderd. Ze vinden het daarentegen wel een minder gunstig tijdstip dan vorige maand voor het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen.

Grootste groei in zeven jaar
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 met 4,4 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei in ruim zeven jaar maar het vierde kwartaal telde wel een werkdag meer dan het vierde kwartaal van 2006. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,2 procent groter dan in het derde kwartaal van 2007. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is de op één na hoogste in bijna vier jaar. De  kapitaalmarktrente bedroeg in februari gemiddeld 4,1 procent. Dit is gelijk aan januari. De inflatie is in januari iets gestegen en uitgekomen op twee procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna tien procent hoger dan in januari 2007. Dit is de grootste toename in ruim zeven jaar. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode november - januari verder gedaald. Het aantal vacatures bleef in het vierde kwartaal ongewijzigd op recordniveau. Het aantal uitzenduren nam toe, zij het dat het groeitempo verder afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007
versterkt door.

Ondernemers chronisch positief
De ondernemers in de industrie blijven optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op 8,5. Dit is weliswaar 1,0 punt lager dan in januari, maar toen bereikte deze stemmingsindicator de hoogste waarde ooit gemeten. De industriële ondernemers zijn al meer dan anderhalf jaar zeer optimistisch. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was een stuk groter dan het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam verder toe en kwam uit op 115,5. De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in februari opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Dit is al ruim een jaar het geval. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.


BRANCHE Formule 1 echec bijna afgerekend
De fabrikant van sportwagens Spyker Cars heeft in de eerste negen maanden van vorig jaar een verlies van dik 67 miljoen euro geleden. Het gaat om voorlopige cijfers.

Uit de resultaten blijkt dat Spyker op de verkoop van zijn Formule 1-team een boekverlies heeft geleden van 16,7 miljoen euro. Omdat het team al verlieslijdend was, heeft Spyker in totaal ruim 36 miljoen euro moeten toeleggen op het F1-avontuur. Spyker Cars verwacht op korte termijn de verkoop van het Formule 1-team aan Orange India te voltooien. Er resten alleen nog wat "details over de overnameprijs", zo verzekerde men onlangs. Spyker moest ook flink de portemonnee trekken voor advieskosten. In totaal gaf het bedrijf daar 12,5 miljoen euro aan uit. Een boekhoudkundige aanpassing heeft geleid tot een verlies van 4,7 miljoen euro. Met de gewone bedrijfsvoering, het maken van auto's, werd bijna 14 miljoen euro verlies geleden. Spyker verkocht het Formule 1-
team in oktober vorig jaar aan oud-topman Michiel Mol en de Indiase zakenman Vijay Mallya voor 88 miljoen euro. Naar nu blijkt, is er nog steeds geen ‘volledige en definitieve' overeenkomst. Dat heeft mogelijk invloed op de cijfers over het afgelopen vierde kwartaal, zo meldde het bedrijf. Het is nu nog onbekend wanneer Spyker rapporteert over het hele jaar. In december bereikte Spyker een akkoord met de Litouwse bank Snoras voor een herfinanciering. Snoras heeft een belang in Spyker van bijna dertig procent in ruil voor leningen.

Feestje voor Stern-topman
Henk van der Kwast, directievoorzitter van Stern Groep, is onlangs uitgeroepen tot VDO Automotive Manager van het Jaar 2007. In het juryrapport werd Van der Kwast geprezen om zijn strategische beslissingen ‘die het bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is: een toonaangevende onderneming in de Nederlandse automotive branche'. Stern is met bijna honderd vestigingen, drieduizend medewerkers en een jaarlijkse omzet van een miljard euro, de grootste dealerholding van Nederland. Na het ontvangen van de bijbehorende trofee vertrouwde Van der Kwast zijn gehoor toe dat Stern nog lang niet klaar is met het
overnemen van dealerbedrijven. Wordt vervolgd dus.

TomTom blijft groeien
De succesvolle producent van navigatiesystemen,TomTom, voorziet na het recordjaar 2007 ook in 2008 een sterke groei. Het bedrijf verwacht opnieuw fors meer apparaten te verkopen en rekent erop dat omzet en winst verder zullen stijgen, ondanks de felle concurrentie van met name het Amerikaanse Garmin. Volgens bestuursvoorzitter Harold Goddijn was 2007 op alle fronten "het succesvolste jaar in de geschiedenis van TomTom". Het bedrijf behaalde dankzij een recordverkoop van 9,6 miljoen apparaten een omzet van 1,74 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg met ruim een kwart tot 428 miljoen euro. Onder de streep bleef een 317 miljoen euro over. TomTom had eind 2007 een marktaandeel van 27 procent in de Verenigde Staten, de thuismarkt van rivaal Garmin. Het bedrijf had eigenlijk gehoopt op 30 procent, en verwacht dat doel in 2008 alsnog te halen. In Europa mikt TomTom op een lichte toename van het marktaandeel tot 50 procent. Het verwacht in totaal tussen de 14 en 15 miljoen apparaten te verkopen. Het bedrijf raakte evenwel in de eerste twee maanden van 2008 ruim een derde van zijn beurswaarde kwijt. Beleggers maken zich zorgen over het effect van de afkoelende Amerikaanse economie op de verkoopcijfers van TomTom. Zelf zegt het bedrijf nog geen last te hebben van de verslechterde economische omstandigheden. Goddijn liet weten geen enkele verzwakking in de markt te zien.MARKT.NL Februari zet vaart
We moeten lang terug in de geschiedenis om een vreemdere registratiestart te vinden dan in 2008. In januari zat de handrem er nog even op maar in februari kon het grote afleveren dan eindelijk beginnen.

Het leverde bijna 22 procent meer registraties op dan een jaar tevoren. Na twee maanden staat de teller nu 6,1 procent boven het 2007-peil: in auto's gemeten 116.835 om 110.101 stuks. Lijstaanvoerder Volkswagen deed weer eens een stap terug en komt na twee (zakelijkemarkt)maanden niet verder dan 9,7 procent marktaandeel. Ford en Peugeot staan daar nog ruim onder maar zijn niettemin aan een lekkere inhaalrace bezig. Mooi zijn ook de onderlinge wedstrijdjes die BMW en Mercedes-Benz in het premiumsegment en Hyundai en Kia in het budgetsegment aan het uitvechten zijn. Dacia is zonder twijfel de grootste verrassing van dit moment, het doodgewaande merk scoort inmiddels al ruim meer dan een vol procent marktaandeel. Wie had dat gedacht?

Vertrouwen
Het kan niet op in bedrijfswagenland. In februari werden ruim 25 procent méér bestelwagens en liefst 65 procent méér vrachtwagens bijgeschreven in de statistieken voor nieuwe voertuigen. Een ontwikkeling die zich vooral laat verklaren door het elders op deze pagina's beschreven vertrouwen bij het bedrijfsleven. De orderportefeuilles zitten goed vol, de inzet van personeel is op een hoogtepunt, dus de behoefte aan transport klimt navenant. Vrijwel alle bestelwagenmerken staan stevig in de plus, soeverein aangevoerd door Volkswagen dat haar marktaandeel zelfs nog een tikkeltje weet op te voeren. Het merkenbeeld voor de vrachtwagensector is wat grilliger. DAF is weer helemaal terug terwijl Volvo en Scania de snelle marktgroei niet helemaal kunnen bijbenen. Met name Iveco ziet de verkoop fors inzakken.
MARKT.EU: EU topvijf: alleen Duitsland plust
De autoverkopers in Europa kenden dit jaar een matige openingsmaand. De vijf grootste markten stonden – op Duitsland na – allemaal op verlies.

Autofabrikantenorganisatie ACEA wijt dit met name aan de internationale kredietcrisis die zowel rechtstreekse als vertrouwenselementen zou hebben. Dat Duitsland nu plots op winst staat is overigens niet erg verwonderlijk; een jaar geleden moesten onze oosterburen nog bijkomen van de kort doorvoor verhoogde btw. Het is aan de zich positief ontwikkelende landen aan de oostkant van ons werelddeel te danken dat de optelsom niet al te zwaar in de min uitvalt. Met name de autoverkoop in Roemenië en Polen heeft er fors de sokken in. Ons land bezet weer (even) de zesde plek in Europa maar de komende maanden zal het erom spannen of België ons - net als vorig jaar - gaat passeren. De Belgen hebben net de sterk op verkoop gerichte Autosalon achter de rug zodat de aflever van neuwe auto's juist in de komende weken loskomt. Maar ja, wij hebben milieulabels met een ‘prachtig' beprijzingstelsel, dus dat wordt nog spannend.

Slechte start Toyota en Hyundai
De meeste volumefabrikanten hebben het jaar niet erg florissant ingezet. Lijstaanvoerder
Volkswagen Groep mag zich dan nog tot de gelukkigen rekenen door een (schamel) plusje te noteren maar voor zowel PSA, Ford als GM is er nu al een niet geringe achterstand ontstaan op vorig jaar. Renault Groep - dat een dramatisch jaar achter de rug heeft - lijkt vooralsnog even op adem te komen door een lichtpositieve stabilisatie van het 2007-volume. Het concern heeft dit overigens geheel en al te danken aan de uitstekende verkopen van Dacia, de verkoop van het merk Renault was in januari 6,1 procent lager dan een jaar eerder. De Fiat Groep - dat in 2007 weer terug in the running kwam - maakt dit in januari echter een stapje terug. Het is vooral het merk Alfa Romeo dat in de problemen zit. Ook tegenvallende cijfers zijn er voor de Toyota- en Hyundai-groep. Voor Toyota lijkt dat van tijdelijke aard, het merk heeft genoeg nieuws in de koker en kampt hier en daar met leveringsproblemen. Binnen het Koreaanse Hyundai-concern lijkt er meer aan de hand. Met name het merk Hyundai heeft het moeilijk en het moment dat de Kia-afzet die van Hyundai in Europa gaat overstijgen is zeer nabij.


ECONOMIE Consumenten humeur is beursgevoelig
Het vertrouwen van de consument is in januari iets gedaald. Vergeleken met december 2007 zijn consumenten aanzienlijk negatiever geworden over het economisch klimaat in Nederland, terwijl de koopbereidheid juist wat verbeterde.

De uitgelaten stemming over de Nederlandse economie van halverwege 2007 is overgegaan in een mineurstemmig. Vergeleken met vorige maand is vooral het vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende jaar fors afgenomen. De economische situatie in 2007 wordt ook negatiever beoordeeld. De koopbereidheid van consumenten is in januari daarentegen wel gestegen. In vergelijking met december is de consument minder negatief geworden over de eigen financiën in het afgelopen jaar. Over de eigen portemonnee in de komende twaalf maanden zijn consumenten eveneens iets positiever geworden. Ook is de consument iets gunstiger gestemd over het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de eerste tien werkdagen van januari. Sinds eind jaren negentig is er sprake van een duidelijke samenhang tussen de ontwikkeling van de AEX en het consumentenvertrouwen.

Conjunctuurbeeld onveranderd goed
De economische groei van 4,2 procent in het derde kwartaal was de hoogste in meer dan zeven jaar. De aardgasproductie zorgde voor een belangrijke impuls. Na correctie voor werkdagen seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,8 procent groter dan in het tweede kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al ruim tien jaar niet zo fors geweest. De industrie produceerde in november bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Het uitvoervolume was tien procent groter dan in november 2006. Huishoudens hebben 2,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. De kapitaalmarktrente is in januari uitgekomen op 4,1 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in december 2007. De inflatie bedroeg in december 1,9 procent en was daarmee gelijk aan die in november. De afzetprijzen van de industrie waren 8,8 procent hoger dan in december 2006. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode oktober - december verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam eveneens toe, zij het dat het groeitempo
wat afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Industrieondernemers optimistisch
De ondernemers in de industrie zijn ongekend optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in januari uit op 9,5. Dit is de hoogste waarde ooit gemeten, sinds de start van de reeks in 1985. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Vooral over de toekomstige productie waren de ondernemers in januari veel optimistischer dan een maand eerder. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was vrijwel even groot als het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam iets toe en kwam uit op 113,3.


BRANCHE Stern: in gesprek over nieuwe overnames
Stern Groep is onlangs overnamegesprekken gestart met Audi-Volkswagen-dealer Pouw uit Zaandam en diens servicedealer De Vries en Van Slooten uit Amsterdam. Daarnaast wil de automotive groep twee niet nader genoemde leasebedrijven overnemen, evenals het Zaandamse schadeherstelbedrijf Van den Heuvel.

Stern heeft al enkele jaren dealers van Volkswagen en Audi in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam in bezit onder de gemeenschappelijke noemer Heron Auto, ook wel Stern 5 genoemd. Als de overname van dealer Pouw doorgaat, wordt dit bedrijf aan Heron toegevoegd. Met Renault-dealer Finesse en Nissan-dealer Otomoto uit Haarlem worden eveneens oriënterende gesprekken gevoerd, zo meldde Stern onlangs in een persbericht. Na een eventuele geslaagde overname zullen beide bedrijven opgaan in Sterns onderdeel Arend Auto (Stern4), dat nu nog negen vestigingen telt. Stern heeft ook nog iets in de aanbieding: de Ford-vestiging in Leiden is per 1 februari verkocht aan de Van Bunningen Groep.

TomTom valt Frankrijk aan
TomTom heeft een overeenkomst gesloten met SFR, de tweede aanbieder van mobiele telefonie in Frankrijk. Dat heeft de producent van persoonlijke navigatieapparatuur begin februari bekendgemaakt. Door de overeenkomst wordt het verkeersinformatiesysteem TomTom High Definition (HD) Traffic in Frankrijk geïntroduceerd. TomTom voegt de data van SFR samen met de al bestaande Franse verkeersinformatie. De navigatieproducent verwacht dat de dienst in de eerste helft van 2009 werkzaam zal zijn. TomTom HD Traffic bestaat overigens al in Nederland en wordt naar verwachting dit jaar ook in Duitsland geïntroduceerd. De Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch heeft zijn advies voor de navigatiespecialist TomTom onlangs verlaagd naar 'neutral' van 'buy'. Het aandeel TomTom staat inmiddels weer op het (lage) niveau van midden 2007.

Mol pakt verlies
Voormalig Spyker-bestuurder en aandeelhouder Michiel Mol heeft definitief afscheid genomen van Spyker. Mol verkocht zijn belang begin februari naar verluidt aan een investeringsfonds uit Letland. In zijn kortstondige Spyker-avontuur ging maar liefst 28 miljoen euro in rook op. Volgens de registers van beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Gemini Investments Fund uit Letland direct een optie genomen op
11,9 procent van de aandelen Spyker Cars, het pakket van Mol. Gemini Investments en Snoras zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is Gemini bijvoorbeeld ook aandeelhouder van de Letse bank JSC Latvijas Krajbanka, waarvan Martin Bondars de topman is. Bondars werd eerder dit jaar benoemd in de raad van commissarissen van Spyker, samen met Vladimir Antonov van Snoras. De bank van Bondars behoort tevens tot de Snoras Groep.

Q4: twee Spyker-afleveringen
Ondertussen verwacht Spyker Cars een ‘sterke stijging' van de productie en verkoop van luxe sportwagens. De autodivisie was in het vierde kwartaal vorig jaar echter niet winstgevend. In het vierde kwartaal van 2007 rolden slechts twee bolides van de band, er werden er vier verkocht. Negen auto's waren met missing parts voor negentig procent klaar. Het bedrijf verwacht dat de productie vanaf het tweede kwartaal weer op volle capaciteit is. De vertraging wordt veroorzaakt doordat Spyker tot vier maanden moest wachten op de levering van onderdelen. Een woordvoerder van Spyker wilde echter niet ingaan op het aantal sportwagens dat het bedrijf wil produceren.MARKT.NL Stilte voor de storm
Het was lang ongewis hoe de januariregistraties zouden eindigen. Aanvankelijk leek een groot verlies ten opzicht van januari 2007 onvermijdbaar, maar in de laatste dagen van de maand kwamen ze toch los: de slurptaxauto’s.

zolang het er niet te veel zijn kunnen dit nog heel interessante auto's zijn, zowel voor dealer als voor de consument. Wel even afwachten hoe de restwaarde zich ontwikkeld. Bij het sluiten van de januarimarkt resterende nog maar een minnetje van 3,4 procent. Naar verwachting wordt dat gaatje in februari weer snel gedicht. Het Duitse trio - Volkswagen, Ford, Opel - voert vooralsnog de verkooplijst aan. De Franse merken en Toyota volgen op grote afstand. Opvallend is verder dat Kia haar grote broer Hyundai voorbij gestreefd is en dat Mercedes-Benz het eindelijk weer eens wint van aartsrivaal BMW.

Booming bedrijfswagenbusiness
De verkoop van bedrijfswagens lijkt zich helemaal niets aan te trekken van de economische tegenwind die op consumenten niveau wordt ondervonden. Het elders op deze pagina behandelde producentenvertrouwen kent geen grenzen en dat zie je in de investeringen in het wagenpark overduidelijk terug. De bestelwagenmarkt is - na de gevoelige shake-out van de particulieren per 1 juli 2005 - weer helemaal op het oude niveau. De truckverkopen barsten zowaar uit hun voegen, alhoewel daar ook de (tijdelijk stopgezette en per 1 januari weer geactiveerde) Milieu-investeringsaftrek (MIA) een rol gespeeld kan hebben. In beide sectoren is er wel sprake van een verdergaande machtsconcentratie; Volkswagen heeft in z'n eentje inmiddels al 35 procent van de busjesmarkt in handen, terwijl DAF en Volvo samen al ruim de helft van alle nieuwe trucks leveren.
MARKT.EU Duitsland drukt EU-markt
Het is de Duitse autodealers niet meegevallen in 2007. Leek de moeizame start vooral nog het gevolg van de btw-verhoging per 1 januari 2007, ook in de rest van het jaar kwamen de autoverkopen totaal niet op gang.

Al met al eindigde het jaar met een verlies van ruim negen procent, wat op de Duitse markt toch staat voor dik driehonderd duizend auto's minder. Het Europese beeld werd daarmee tegelijkertijd ook bepaald, Duitsers zijn immers verreweg de belangrijkste afnemers in Europa van nieuwe auto's. Alle landen tezamen ‘absorbeerden' zegge en schrijve één procentje méér auto's. Andere megamarkten als Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk plusten allemaal met een handjevol procenten, de Oost-Europese markten doen het - op Hongarije na - allemaal uitstekend.

Dacia enige lichtpuntje voor Renault
Voor de meeste volumefabrikanten was 2007 geen memorabel jaar. Marktleider Volkswagengroep verloor een procent afzet, niet in de laatste plaats door de zwaar tegenvallende thuismarkt. De merken Volkswagen en Seat boekten daarbij afzetverlies (resp. -3,4 en -1,3 procent), Audi en Skoda maakten weer wat goed: resp. +3,0 procent en +1,3 procent. PSA noteerde een mager plusje, vooral dankzij de met 2,9 procent gestegen Citroën-verkopen, Peugeot daalde met 1,2 procent. Ford-groep en General Motors stegen iets harder dan de markt. Beide fabrikanten hebben met resp. Jaguar (-19,1) en Saab (-8,5 procent) wel een probleemkind in huis, de overige merken boekten allemaal verkoopwinst. De Renault-groep had het ronduit zwaar en noteerde - evenals zusterorganisatie Nissan - een flinke verkoopdip. Daarbij wordt het concerncijfer zelfs nog behoorlijk opgepoetst door de met bijna 24,7 procent gestegen Dacia-verkopen. Het merk Renault ging maar liefst 7,5 procent achteruit.


ECONOMIE Economie draait cresendo
De economische groei van 4,2 procent in het derde kwartaal was de hoogste in meer dan 7 jaar. De aardgasproductie zorgde voor een belangrijke impuls. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,8 procent groter dan in het tweede kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al ruim tien jaar niet zo fors geweest.

De consumptiegroei blijft hoog, in oktober 2007 is door huishoudens 2,8 procent meer besteed dan een jaar eerder. De groei van de industriële productie is sterk teruggevallen. Het uitvoervolume was werkdaggecorrigeerd ruim 8 procent groter dan in oktober 2006. De kapitaalmarktrente is in december uitgekomen op 4,3 procent, 0,1 procentpunt hoger dan in november. De inflatie in december was met 1,9 procent gelijk aan die in november. De afzetprijzen van de industrie waren in november 8,7 procent hoger dan in november 2006. Dit is de grootste stijging in de afgelopen zeven jaar. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode september - november verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam eveneens toe, zij het dat het groeitempo wat afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007 versterkt door.

Consumentenvertrouwen stabiel
Het vertrouwen van de consument is in december gelijk gebleven. Voor de derde opeenvolgende maand ontliep het aantal optimisten en pessimisten elkaar nauwelijks. Vergeleken met november zijn consumenten iets positiever geworden over het economisch klimaat, terwijl de koopbereidheid juist iets verslechterde. De koopbereidheid van consumenten daalde in december licht. In vergelijking met november is de consument pessimistischer geworden over de eigen portemonnee, terwijl hij het wel een gunstiger moment vond om duurzame aankopen te doen. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten aanzienlijk negatiever dan in november. Het oordeel over de toekomstige financiële situatie van het eigen huishouden is een fractie verslechterd. Daarnaast vinden ze het een iets gunstigere tijd voor grote aankopen. De stemming over het economisch klimaat in Nederland verbeterde iets. Consumenten waren in december een stuk optimistischer over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden dan een maand eerder. Over de economische situatie in de komende twaalf maanden waren ze een fractie minder negatief.

Ondernemers in feeststemming
De ondernemers in de industrie blijven optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in december uit op 8,0 punten. Dat is weliswaar 0,7 punt lager dan in november, maar nog steeds hoog. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Gemiddeld kwam het producentenvertrouwen in 2007 uit op 7,8. Een jaar eerder was dat 6,7, terwijl in 2005 het vertrouwen maar 0,6 bedroeg. De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in december opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.


Autohaas Lease verder als XL Lease
XL Lease is het universele leaselabel van de Auto Haas Groep.
Het succes van dit label heeft de directie doen besluiten afscheid te nemen van het andere leaselabel Autohaas Lease. XL Lease is vooral in Midden Nederland een sterke speler. Onder de naam valt nu ook de autoverhuurtak (driehonderd auto's) met het merk Euromobil.
BRANCHE Stern: meer winst in 2007
Stern Groep voorziet een stijging van de winst over 2007 ten opzichte van 2006. Dat heeft Nederlands grootste autodealer midden december – bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers - bekend gemaakt.

In 2006 kwam het nettoresultaat uit op 12,6 miljoen euro. Stern verwacht deze winsttoename ondanks een eenmalige baten van 2,6 miljoen euro in 2006 en de ‘veel hogere' belastingdruk in 2007. Het is volgens het bedrijf nog onduidelijk of en in welke mate Van Kooy zal bijdragen aan het resultaat in het vierde kwartaal van dit jaar. In het derde kwartaal van dit jaar behaalde de onderneming een bedrijfsresultaat van 5,2 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg dit nog 2,3 mln euro. De nettowinst daalde van 3,9 miljoen euro naar 2,4 miljoen.

TomTom levert opnieuw flink in
Waar producent van navigatiesystemen TomTom het afgelopen jaar een van de best presterende fondsen op de Amsterdamse beurs was, levert het aandeel de eerste handelsdagen van 2008 flink in. "Ik verwacht niet dat de negatieve tendens voor TomTom nu stopt", zegt een zegsman van Harmony Vermogensbeheer. "Je ziet dat het aandeel op dit moment op het niveau van juli 2007 staat, waar de overige aandelen uit de AEX 30 procent beneden de stand van die periode staan. Ik verwacht dat de daling dus nog wel even doorzet", aldus deze analist. Ook is het is niet duidelijk of de Europese Commissie toestemming geeft voor de overname van kaartenmaker Tele Atlas. De risico's rond TomTom zijn daarom volgens analisten toegenomen. Daarnaast zou ook de vertraging van de economische groei in de Verenigde Staten en Europa een rol spelen. De grote koersverliezen van TomTom van begin januari volgden ook op negatief nieuws van de Britse sectorgenoot DSG International, moederbedrijf van onder meer Dixons. De keten die in meerdere Europese landen consumentenelektronica verkoopt, kwam met een winstwaarschuwing, waarna de vrees ontstond dat ook de verkopen van TomTom zouden tegenvallen.

Waar is de Mol?
Grootaandeelhouder Mol heeft zijn belang in Spyker Cars teruggebracht van 29,87 procent tot 19,45 procent. Dat bleek eind december uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vrijwel gelijktijdig werd bekend dat bestuursvoorzitter Victor Muller zijn belang in het bedrijf had verlaagd van 14,8 naar 8,8 procent. Het belang van Merchant Bridge Managers in Spyker nam af van 7,0 procent naar 4,48 procent. Muller staat sinds eind december weer aan het roer bij Spyker, nadat hij eerder dit jaar was afgetreden na aanhoudende berichtgeving over financiële problemen bij de autofabrikant. Ook maakte Spyker bekend dat de Litouwse bank Snoras het bedrijf een forse kapitaalinjectie geeft. Daarmee kan de autofabrikant onder meer bestaande schulden aflossen. Snoras krijgt door de overeenkomst een belang van bijna dertig procent in Spyker.MARKT.NL Moeizaam begin
Dat 2008 een ander jaar gaat worden was al langer duidelijk. Overdreven kordaat overheidoptreden heeft de autobranche danig in verlegenheid gebracht. Januari is daarmee noodgedwongen een soort uitverkoopmaand geworden van voorraden die per 1 februari in prijs zullen stijgen.

Andersom wachten veel CO2-arme auto's op aflevering na 1 februari. Uit de eerste cijfers
valt dan ook niet zo erg veel af te leiden. Het marktvolume daalde in de eerste tien dagen in ieder geval met ruim zeven procent. In de onderlinge merkverhoudingen veranderde niet al te veel. De bekende leasemerken doen het vooralsnog - als bij traditie in januari - relatief goed.

Bedrijfswagenverkoop accelereert
De verkoop van busjes en trucks blijft voorlopig even uit de wind van de regering. Daarom kunnen de afleveringen lekker op gang komen; er werden ruim 22 procent méér bestelwagens en bijna het dubbele aantal vrachtwagens afgeleverd vergeleken met de startperiode van 2007. Daarbij moet voor de vrachtwagens worden aangetekend dat die sector in begin 2007 nog moest bijkomen van de topafleveringen van eind 2006 - toen
ook al veroorzaakt door gewijzigde regelgeving van de overheid.
MARKT.EU Grootste dip sinds ‘de Muur’
De Duitse nieuwverkopen zijn sinds de hereniging nog niet zo slecht geweest. Tot en met november kwam de markt bij onze oosterburen niet verder dan 2,9 miljoen nieuwe personenauto’s. Voor het hele jaar 2007 heeft de VDA (Duitse vereniging van de automobielindustrie) inmiddels becijferd dat een eindstand van 3,15 miljoen registraties bereikt zal worden.

De Duitse terugval staat in contrast met de positieve ontwikkelingen in drie andere grote
markten, zowel in Italië, het Verenigd Koninkrijk als in Frankrijk nam de autoafzet toe. Ons land scoort met een toename van een kleine 5 procent bovengemiddeld op het Europese toneel. Met inbegrip van snel stijgende nieuwe lidstaten als Roemenië en Polen, komt de Europese markt in 2007 niet verder dan slechts een schamel procentje winst.

Zwarte bladzijde Renault
Gezien het lage niveau van de thuismarkt heeft de VW-groep in 2007 extra veel moeite
gehad om haar leidende positie te consolideren. De naaste concurrentie - met name PSA, Ford en GM - maakten dan ook van de gelegenheid gebruik en dichtten iets van het gat dat hen van de Europese marktleider scheidt. Voor Renault en Nissan was 2007 een zwarte bladzijde in de concerngeschiedenis, de verkopen daalden met ruim vijf procent. Ook Hyundai en Mazda deelden in de malaise, deze concerns zagen hun verkoop in Europa met resp. 2,2 en 6,5 procent dalen. Daimler (dat nu alleen nog uit de merken
Mercedes-Benz en Smart bestaat) leed een miniem volumeverlies, maar werd tegelijkertijd royaal door rivaal BMW voorbijgestreefd. Een extra pijnlijk verlies dus.


ECONOMIE Vertrouwen met terugwerkende kracht
Consumenten houden veel vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Hun positieve oordeel veranderde hierover niet in mei. De achterliggende oordelen veranderden echter wel. Zo werd men positiever over de economie van de afgelopen twaalf maanden, maar iets negatiever over de komende twaalf maanden.

De koopbereidheid van consumenten is in mei niet veranderd. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden. Vanaf het najaar van 2005 vertoont het consumentenvertrouwen een stijgende lijn. De sterke stijging van najaar 2005 tot najaar 2006 was vooral het gevolg van een positiever oordeel over het economisch klimaat. Het afgelopen halfjaar is de stijging van het consumentenvertrouwen echter afgezwakt. Deze voorzichtige stijging komt voornamelijk door een toegenomen
koopbereidheid.

Hosanna-stemming bij de bedrijven
Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 werd met een score van 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de industrie zeer optimistisch gebleven. In mei benaderde de stemming onder de ondernemers het hoogste niveau ooit weer; het vertrouwen
van ondernemers in de industrie kwam in mei uit op 8,9; dat is 1,9 procentpunt hoger dan in april. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was bijna gelijk aan het aantal dat een vermindering ziet. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in mei duidelijk in de meerderheid. Nog een indicatie voor economische voorspoed: in het eerste kwartaal is het aantal uitzenduren verder toegenomen. In 2004 nam het aantal uitzenduren nog met zes procent toe. De stijging was in 2005 en 2006 aanzienlijk groter, met respectievelijk bijna achttien en iets meer dan zeventien procent. Flauw tegenwindje: de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in mei gemiddeld 4,3 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in april. De langetermijnrente is na juli 2004 niet meer zo hoog geweest. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van 15 maanden zeven keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 14 maart 2007 op 2,75 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 14 maart op 3,75 procent.

 


BRANCHE Turbulentie rondom Spyker houdt aan
Spyker is de laatste tijd veelvuldig en negatief in het nieuws. Zo waren er berichten over een betalingsachterstand bij de Duitse toeleverancier Karmann. De fabrikant van exclusieve sportwagens joeg beleggers onlangs ook nog de stuipen op het lijf door te bevestigen dat het de merknaam Spyker al een jaar geleden heeft verpand aan Friesland Bank.

De automaker liet in een persbericht weten dat verpanding van de merknaam Spyker een gangbare praktijk is die geen effect heeft op de bedrijfsvoering. Het nieuwe topmanagement van Spyker werkt momenteel aan een herfinancieringsplan. Het plan moet het bedrijf voorzien van het werkkapitaal dat nodig is gezien de verwachte groei van zijn activiteiten. Spyker verwacht het plan aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar te hebben afgerond. Spyker heeft als onderdeel van het plan aanvullende financiering afgesloten ter waarde van twaalf miljoen euro om ook op korte termijn verzekerd te zijn van voldoende middelen. Het betreft een lening bij een bank van 2,5 miljoen euro, een lening bij een bestaande aandeelhouder van 7,5 miljoen euro en een versnelde uitbetaling van een bedrag van twee miljoen uit een eerdere financieringsregeling. Kort na zijn afscheid als ceo van Spyker Cars heeft oprichter Victor Müller een deel van zijn aandelenbelang verkocht. Het gaat om precies te zijn om 39.162 aandelen die elk een waarde van 10,62 euro vertegenwoordigden. Dit blijkt uit een melding in het kader van de Wet Melding Zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen. Op 23 mei 2007 is de meldingsplicht ontstaan. Na verkoop
houdt hij nog 1.011.762 aandelen over. Muller liet tegenover journalisten weten deze aandelen Spyker te willen behouden. Uit een melding van 1 november 2006 blijkt dat Muller een belang van 16,9% in de onderneming hield bij 1.050.924 aandelen.

Stern: beter eerste kwartaal
De grootste autodealer van ons land, Stern, heeft in het eerste kwartaal van 2007 een nettowinst behaald van 3,5 miljoen euro. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder, toen een winst van 2,7 miljoen euro werd geboekt. De omzet nam met 38 procent toe naar 292,5 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf eind mei bekend. Een groot deel van de omzetstijging is te danken aan overnames. Stern lijfde onder meer Ford Rotterdam
in. Zonder overnames groeide de omzet in de eerste drie maanden met 5,2 procent. De onderneming denkt dit jaar nog enkele overnames te doen. Stern merkte in het eerste kwartaal nog weinig van de verwachte opleving van de automarkt. Dat gold met name voor de verkoop aan particulieren. Het bedrijf blijft wel optimistisch, maar vindt het te vroeg om een concrete verwachting te geven voor het resultaat in 2007.

Ping ping voor TomTom
Zakenbank Goldman Sachs is het volgen van TomTom gestart met een koopadvies. Het koersdoel bedraagt veertig euro. De bank verwacht dat de navigatiesystemen van TomTom 'onmisbaar' worden in plaats van 'leuk om te hebben'. Op dit moment schommel de koers nog zo tussen de dertig en 35 euro. TomTom lanceerde eind mei bovendien een nieuwe versie van de TomTom RIDER, ontworpen voor motorrijders. De TomTom RIDER Europa is verkrijgbaar met recente kaarten van West-Europa. Bovendien
is het systeem volgens TomTom steviger en makkelijker aan het stuur te bevestigen dan de vorige versie. Encyclopaedia Brittanica klaagt TomTom en twee andere bedrijven aan in de Verenigde Staten (VS) voor het schenden van een patent voor digitale kaartsystemen. Encyclopaedia Brittanica wil de bedrijven laten stoppen met het inbreuk plegen op het patent. Volgens het patent heeft de maker van de gelijknamige encyclopedie het alleenrecht op het visualiseren van digitale kaarten in de VS. Daarnaast eist het bedrijf een schadevergoeding. Naast TomTom klaagt de onderneming twee Amerikaanse branchegenoten van TomTom aan. Eerder al werd TomTom aangeklaagd door Garmin, maar deze eis werd in april dit jaar verworpen.MARKT.NL Halfmiljoen auto’s komt in beeld
Ondanks de wat tegenvallende hoeveelheid meiafleveringen liggen de autoverkopen in ons land goed op koers. IJs en weder dienende zit een eindniveau van vijfhonderdduizend stuks er dit jaar wel in.

Tot en met mei stegen de verkopen namelijk met 2,2 procent, tegenover een ‘stijgingstarget' van drie procent. Toch beleven de twee grootste merken - Volkswagen en Opel - nog maar weinig plezier aan deze marktopleving, een royale min is voor deze Duitse merken de oogst van vijf maanden werken. Voor veel kwakkelende merken - zoals Peugeot, Citroën en Fiat - gaat de zon dit jaar weer wat schijnen. Het bronzen Toyota gaat in haar eentje onverdroten voort op de eenzame weg omhoog.

Quote 500
Tegenover de successen van de Louwman-Groep staan de worstelingen van de importschappen van die andere particuliere importeurs, Kroymans en Autobinck. Waar zowel Toyota, Lexus en Suzuki de positie van Evert Louwman in de Quote-500 verder oppoetsten, hebben de collega-rijkaards het een stuk moeilijker. Bij Kroymans is het hommeles bij Saab, SsangYong, Cadillac en Hummer. Kia groeit maar nèt iets boven de markt, alleen Alfa Romeo doet het - met dank aan de nieuwe 159 - duidelijk beter, maar ook daar zit men nog royaal onder het veel aplomb geannonceerde marktaandeel. AutoBinck ziet haar Nederlandse afzet van Hyundai en (vooral) Mazda dalen, terwijl ook de Smart-dealerschappen op dit moment weinig goed te rapporteren hebben. De grootste (relatieve) stijging in de markt wordt genoteerd door het sympathieke Lada dat met de nieuwe Kalina een goede troef in handen lijkt te hebben. Want, budgetauto's zijn in!

 

 


MARKT.EU Surplace voor Europese autoafzet
Het is dat Europa onlangs is uitgebreid met een aantal Oost-Europese lidstaten, anders had het EU-plaatje er nog slechter uit gezien. Want in die ‘nieuwe’ landen lusten ze nog wel pap van nieuwe auto’s, net zoals ze wel weg weten met onze occasions.

In de ‘oude wereld' is het ondertussen maar wat kwakkelen geblazen. Duitsland is nog aan het bijkomen van de btw-hausse van eind 2006, in Frankrijk, Spanje en België staat de markt eveneens op verlies. De enige Europese markt die zich écht aan de malaise weet te ontwortelen is Italië. In minder mate laat ook het Verenigd Koninkrijk weer wat herstel zien.

Afhaker
In de onderlinge verhoudingen tussen de grootste fabrikanten heerst ogenschijnlijk windstilte. De Volkswagen-groep blijft staat op een marktaandeel van 19,2 procent, de overige topviermerken behouden eveneens hun aandeel zoals ze dat vorig jaar al hadden bereikt. De eerste afhaker van formaat blijkt de Renault-groep te zijn. Ondanks het redelijke succes van budgetmerk Dacia, noteert de groep (geconsolideerd) een achteruitgang van maar liefst tien procent. Fiat en Toyota zitten daarbij op het vinkentouw en snoepen vermoedelijk veel Franse klanten af. Opvallend is verder de gedaalde
verkoop van zowel DaimlerChrysler als de BMW-groep. Maar niet alleen deze premiumfabrikanten tobben met volume-erosie, ook de Hyundai-groep - maker van auto's aan de zogenaamde onderkant van de markt - heeft het zowel met de merken Hyundai als Kia ronduit moeilijk in Europa.


ECONOMIE Consument heeft weer trek
De koopbereidheid van consumenten is in april verder toegenomen. Dat komt vooral door een forse stijging van het aantal consumenten dat positief is over de eigen financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden. Voor het eerst in vijf jaar zijn de pessimisten niet meer in de meerderheid.

Het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden bleef daarentegen vrijwel onveranderd. Over de vraag of het een gunstige tijd is voor grote aankopen zijn consumenten een stuk positiever geworden vergeleken met maart. Sinds december 2006 is er een bescheiden meerderheid die het een goed moment vindt om bijvoorbeeld een wasmachine of auto aan te schaffen. Consumenten houden vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen en de komende twaalf maanden was onveranderd positief. Het consumentenvertrouwen was in april twaalf. Dat is een redelijk hoog niveau. Er zijn twaalf procent meer optimisten dan pessimisten.

Ondernemerssentiment sterk verbeterd
Het vertrouwen van ondernemers in de industrie kwam in april uit op 7,0. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in maart. Daarmee bleef de stemming onder de ondernemers zeer positief. Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 is met 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de industrie zeer optimistisch gebleven. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt en de buitenlandse markt binnen de EU is volgens de producenten
in de industrie verder verbeterd. Op de buitenlandse markt buiten de EU bleef de concurrentiepositie hetzelfde. Er waren dan ook meer ondernemers die een toename van de buitenlandse afzet in de komende drie maanden verwachten dan een afname. De bezettingsgraad is in april nagenoeg gelijk gebleven op 83,4. Ook veel optimisme onder de zakelijke dienstverleners. Het aantal ondernemers dat verwacht meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken in het tweede kwartaal van 2007 overtreft
ruimschoots het aantal dat een afname voorziet. Na een lichte terugval in het eerste kwartaal is het optimisme weer net zo groot als in het vierde kwartaal van 2006. De ondernemers hebben ook een positieve kijk op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Van de zakelijke dienstverleners verwacht 38 procent meer mensen in dienst te nemen in het tweede kwartaal. Nieuws dat door de leasebranche met applaus zal zijn ontvangen.MARKT.NL Positieve verkooptrend zet eindelijk door
Na wat herberekeningen van de RDW-bestanden blijkt het allemaal nog wel mee te vallen met de autoverkopen in ons land. Na de redelijke februari- en maartcijfers (resp. 4 en 3 procent boven vorig jaar) schieten de cijfers in april naar een plus van ruim 6 procent.

Over vier maanden gezien staat de markt nu op een winst van dik 2 procent en is daarmee aardig op weg richting het half miljoen. Veel merken profiteren dan ook van dit gunstige tij. De beide koplopers - Volkswagen en Opel - vormen daar echter een opvallende uitzondering op. Van de overige volumemerken boert ook Renault wat minder dan in 2006. Daarentegen doet met name Toyota goede zaken en verstevigde in april haar bronzen podiumplek. Het lijkt erop dat vooral merken als Mazda (- 11 procent) en Nissan (-23 procent) het Toyota-feestje moeten betalen. Daarnaast is ook de terugvallende animo voor BMW en Mercedes-Benz opvallend. Nieuw in de topdertig is het doodgewaande merk Dodge. Door de combinatie van opvallend design en lage prijsstelling pakken steeds meer Nederlanders het leven bij de hoorns, want zo wil de
reclameslogan van het stoere merk: Grab life by the horns'.

Busje komt terug
De afzet van nieuwe bestelwagens beleeft dit jaar een ware comeback. In april werden
- evenals in februari - ruim twintig procent méér busjes afgeleverd als in 2006. cumulatief
is de markt inmiddels zo'n achttien procent boven vorig jaar uitgestegen, waarmee koers
is gezet voor een eindresultaat dat boven de 75 duizend eenheden voor dit jaar kan komen te liggen. De markt wordt overigens steeds zwaarder gedomineerd door Volkswagen en - in mindere mate - ook door Mercedes-Benz. Met z'n tweeën hebben
deze twee Duitsers maar liefst 46 procent in handen; ter vergelijk, in de personenautobranche hebben de twee topmerken (Volkswagen en Opel) samen zo'n achttien procent van de markt. De vrachtwagendealers hadden daarentegen in
april wel erg weinig afleveringen te doen: bijna de helft minder dan vorig jaar om deze tijd. DAF blijft ondanks de halvering van haar afzet koploper en ziet daarbij haar marktaandeel verdampen naar een krappe 25 procent, waar de Eindhovenaren normaal
toch ruim een derde van hun thuismarkt ‘bezitten'. Iveco is het enige truckmerk dat zich aan de malaise ontworsteld, de Italianen noteren een kloeke volumewinst en zijn het Duitse MAN inmiddels op de ranglijst gepasseerd.


BRANCHE Stern: wachten op rendement
Na de publicatie van de redelijke jaarcijfers over 2006 is het weer even rustig rondom Nederlands grootste autodealer. Duidelijk is wel dat Stern duidelijk in de kijker loopt van de grote beursanalisten.
Zo gaat SNS Securities de komende tijd de verrichtingen van Stern nadrukkelijk volgen. De SNS-analisten geven het aandeel een 'add'-advies, wat zo veel wil zeggen als: toevoegen aan de beleggingsportefeuille zodra de goede kans zich voordoet. "Stern heeft geleden onder dalende autoverkopen in de laatste vijf jaar. Maar het bedrijf is nu klaar voor de ommekeer. Stern heeft alle verlieslijdende activiteiten gereorganiseerd en een efficiencyprogramma ingevoerd. Dat zou moeten leiden tot hogere winstmarges en een groeiende omzet", aldus de marktvorsers van SNS.

Drukte rondom TomTom
Rabo Securities adviseerde haar klanten onlangs om de aandelen TomTom vast te houden. Motivatie: de zwakke dollar en de introductie van de TomTom One XL, die de One Go gaat vervangen. De analisten van Kempen & Co zien nóg meer brood in deze producent van navigatieapparatuur. Sinds de publicatie van de vierdekwartaalcijfers is de koers van TomTom met 10% gedaald. Hierdoor is een opwaarts potentieel ontstaan van 21% bij het huidige koersdoel van 36 euro. Door seizoensgevoeligheid verwachten deze analisten niet dat het eerste kwartaal van 2007 sterk zal zijn. Maar zij denken dat TomTom op weg is om haar prognose te halen. Kempen & Co ziet enkele aanjagers daarvoor waardoor de TomTom in de komende maanden beter gaat presteren. Vandaar dat het advies wordt verhoogd van ‘hold' naar ‘buy'. TomTom zelf heeft nog een succes geboekt in een patentzaak in de VS tegen concurrent Garmin. Dat heeft het Nederlandse navigatiebedrijf eind april middels een persbericht bekendgemaakt. TomTom had volgens Garmin inbreuk gemaakt op een aantal patenten. Een rechter in West-Wisconsin oordeelde in het voordeel van TomTom tegen al de patenten waartegen Garmin bezwaar had aangetekend.

Spyker-aandeel steeds verder uit de bocht
Het aandeel Spyker blijft maar in waarde dalen. Beleggers zijn niet langer van het aandeel gecharmeerd na een aantal geruchten over het voortbestaan van de autobouwer. Spyker Cars is sinds het begin van dit jaar op de beurs 35 procent minder waard geworden. Spyker zou in financiële nood verkeren en op zoek zijn naar aanvullende leningen om de overname van het Midland Formule 1-team te betalen en om de toekomstige productie te bekostigen. Daarnaast heeft de Duitse carrosseriebouwer Karmann, Spykers belangrijkste leverancier, nog 2,5 miljoen euro van het bedrijf te goed. Bestuursvoorzitter Victor Muller van Spyker vindt alle consternatie "ontzettend jammer" en noemt de situatie rond zijn bedrijf overspannen. "Tegen tendentieuze berichtgeving is geen kruid gewassen", aldus Muller. Hij doelt op een aantal berichten in De Telegraaf die de koers van Spyker in de afgelopen twee maanden steeds verder deed dalen. Analisten van Theodoor Gilissen maken zich evenmin zorgen over het voortbestaan van Spyker. De inkomsten uit de tv-rechten van het Formule 1-team en de verkoop van Spyker-artikelen zouden de aanloopproblemen bij de autotak kunnen compenseren. Het showy automerk heeft ondertussen het Amerikaanse feestbeest Paris Hilton weten te strikken voor twee belangrijke autoraces. Om te beginnen verschijnt de vermaarde schone in mei al in een Spyker C8 aan de start van de beruchte ‘Bullrun Race'. Spyker  produceerde in het eerste kwartaal niettemin maar tien auto's wegens noodzakelijke aanpassingen aan productielijnen en motoren.MARKT.EU Surplace voor Europa
Zelfs de immer optimistische Europese brancheorganisatie ACEA noemt het verkoopresultaat in maart “relatief zwak”, dus dat wil wat zeggen. Na drie maanden verkoop zijn de autofabrikanten in Europa nog niets opgeschoten vergeleken met vorig jaar.

Grootste achterblijver is nog steeds Duitsland dat nog lang niet hersteld is van de BTW-verhoging per begin dit jaar. Veel duisters kochten namelijk nog snel in 2006 een nieuwe auto. Italië is daardoor nog steeds de belangrijkste afzetmarkt in Europa, mede doordat de Italianen het geld weer wat meer richting autodealers laten rollen. Ook de Engelsen tonen zich weer wat kooplustiger, de Belgen, Fransen en Spanjaarden zijn juist weer wat zuiniger geworden als het om auto's gaat. Het schamele Nederlandse plusje kan niet verhullen dat wij onze naam van zuinig volkje wederom eer aandoen. De Belgen mogen dan wat minder nieuwe auto';s gekocht hebben, de Belgische markt blijft toch nog groter dan de onze.

Fransen verliezen
Wisselende prestaties van de autoconcerns op de Europese markt. Marktleider VW-groep doet het - evenals de meeste andere Duitse fabrikanten - iets beter; en dat ondanks de ingeklapte thuismarkt. De verlies zit veeleer aan franse zijde. Zowel PSA als Renault tobben met hun afzet. Binnen de Renault-groep zit zelfs de verkoop van het budgetmerk Dacia niet helemaal mee, de verkopen zitten maar net boven het resultaat van het eerste kwartaal van 2006. De grootste winst komt nog steeds voor rekening van de Fiat-groep en Toyota. Beide fabrikanten roeren zich duidelijk in de doelgroep van de Koreaanse Hyundai-groep, die het dit jaar op haar beurt een stuk moeilijker heeft. Aan de bovenkant van de markt is het ook al geen hosanna. Zowel DaimlerChrysler als BMW-groep weten dit jaar de weg naar de consument maar moeizaam te vinden.


ECONOMIE Consument houdt vertrouwen
Het niveau van het consumentenvertrouwen is op dit moment redelijk hoog. In maart kwam het uit op 10. Dat wil zeggen dat er 10 procent meer optimisten dan pessimisten zijn. Gemiddeld waren er in de afgelopen twintig jaar iets meer pessimisten dan optimisten.

Het langetermijngemiddelde ligt op min 3. Het vertrouwen van de consument was in maart daarmee even hoog als in februari. Consumenten zijn in maart wel iets minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie dan een maand eerder. Ondanks de iets minder positieve stemming over de toekomstige economische situatie, zijn de optimisten nog veruit in de meerderheid. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden bleef in maart ongewijzigd. Over de koopbereidheid zijn de consumenten in maart nauwelijks van mening veranderd. In vergelijking met voorgaande jaren is de koopbereidheid nog steeds groot. Het oordeel over de eigen

financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en de komende twaalf maanden is heel licht verbeterd. Over de vraag of het een gunstige tijd is voor grote aankopen zijn consumenten nauwelijks anders gaan denken. Nog steeds vindt een kleine meerderheid dat het een goed moment is om bijvoorbeeld een wasmachine of auto aan te schaffen.

Dipje in producentenvertrouwen
Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. Het vertrouwen van industriële ondernemers kwam in maart uit op 6,9. Dit is weliswaar 0,9 procentpunt lager dan in februari, maar nog altijd zeer positief. In oktober 2006 werd met een stand van 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de industrie positief gebleven. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in maart licht. Over de toekomstige productie en de orderpositie waren de ondernemers ook positief, maar wel iets minder dan in februari. Zo denken per saldo iets minder ondernemers de productie op te voeren. De ondernemers in de industrie bleven eveneens gematigd positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in maart licht in de meerderheid. Uit inmiddels gepubliceerde CBS-cijfers blijkt verder dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2006 met 2,7 procent gegroeid is. Vooral de uitvoer als de investeringen trokken verder aan.BRANCHE Stern: hoogste jaarwinst sinds 1998
Stern Groep zal dit jaar verscheidene overnames doen op de Nederlandse markt. Dat heeft bestuursvoorzitter Henk van der Kwast bij gelegenheid van de bekendmaking van de resultaten over 2006 gezegd. Van der Kwast stelde verder dat het bedrijf zijn ‘buy & build’-strategie zal voortzetten, ‘het stap-voor-stap uitbreiden van de onderneming’.

Het bedrijf is - aldus de dealerholding Top-50 van DealerSupportNet - de grootste retailspeler op de Nederlandse automotivemarkt. Van der Kwast ziet niets in een fusie met een andere partij. Stern Groep heeft in 2006 de hoogste nettowinst behaald sinds 1998 en zegt het jaar 2007 met vertrouwen tegemoet te zien. Stern geeft echter geen concrete verwachtingen voor het lopende jaar. Stern verwacht dat het dit jaar vooral zal profiteren van de verbetering van de economie, omdat de branche ‘laatcyclisch' is. Daarnaast gaat Stern Groep ervan uit dat ‘de in 2005 en 2006 doorgevoerde reorganisaties en structurele procesverbeteringen ook in 2007 hun vruchten zullen afwerpen'. In 2006 behaalde de beursgenoteerde dealer een resultaat na belastingen van 12,6 miljoen euro tegen 6,4 miljoen euro in 2005. Deze winst werd voor een belangrijk deel gedreven door het resultaat uit deelnemingen, dat toenam van 0,3 miljoen naar 2,2 miljoen euro. Volgens Stern is dit vooral het gevolg van de boekwinst op de verkoop van de 50%- ondernemingen in Baan Twente en Chrysler Jeep Nijmegen. Dit is resultaat is het beste sinds de 13,0 miljoen euro uit 1998, dat destijds voor het merendeel bestond uit bijzondere baten. De omzet nam toe met 111 miljoen euro tot 756,2 miljoen euro, een stijging van 17,2 procent. De netto-omzet groeide onder meer door de goede prestaties van de merken Ford en Volkswagen, aldus Stern.

Strategische overname door TomTom
TomTom begint een researchcentrum in Eindhoven en maakt meteen een vliegende start met de overname van 90 onderzoekers van concurrent Siemens VDO. De Duitse multinational sluit het Eindhovense onderzoekscentrum voor navigatiesystemen vanwege bezuinigingen. TomTom neemt het bijna complete researchteam van Siemens VDO over en wil doorgroeien naar vijfhonderd mensen. Verder wil TomTom Karel Vuursteen en Rob van den Bergh benoemen als nieuwe leden van de raad van commissarissen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 april a.s. zal TomTom hiervoor goedkeuring aan zijn aandeelhouders vragen.

Onduidelijke racewinst voor Spyker
Het Formule 1-avontuur van Spyker heeft het bedrijf vorig jaar geen windeieren gelegd. De autofabrikant wist voor het eerst in zijn bestaan zwarte cijfers te schrijven. De winst komt volgens bestuursvoorzitter Victor Muller ‘in overwegende mate' uit Formule 1-activiteiten. Spyker boekte in 2006 een nettowinst van 760.000 euro. Een jaar eerder werd nog een verlies geschreven van bijna 2 miljoen euro. In totaal rolden 94 sportwagens van de band en werden er 74 verkocht, die een omzetbedrag van 16,4 miljoen euro in het laatje wisten te brengen. Een jaar eerder werden er nog 48 wagens gemaakt en slechts 26 verkocht. De twintig onverkochte auto's staan overigens niet in de productiehal van Spyker te wachten op een koper. Volgens Muller zitten daartussen ook prototypes en test- en showmodellen. ‘Niet alles wat je maakt kun je uitleveren', aldus de topman. De omzet over 2006 kwam totaal uit op 36,3 miljoen euro, een verviervoudiging ten opzichte van 2005. De omzet van het raceteam van het bedrijf steeg van 2,2 naar 18,8 miljoen euro. Dit werd met name positief beïnvloed door een eenmalige bate. Niet vrijgegeven is hoe hoog die bate is geweest en waar die vandaan komt. Een winstverwachting voor het komende jaar wordt niet afgegeven. Wel is duidelijk dat Spyker eind vorig jaar 327 bestellingen in de boeken had staan. De meerderheid daarvan had betrekking op de sportieve terreinwagen D12, die eind dit jaar in productie wordt genomen.MARKT.NL Tegenvallende autoverkoopcijfers
Er lijkt maar weinig beweging te zitten in het basale volume van de Nederlandse automarkt. Eindigde vorig jaar de teller nog op een magere 484 duizend eenheden, dit jaar lijkt het dezelfde kant op te gaan. Procentueel is er na drie maanden een voorsprongetje van zeggen en schrijven 0,2 procentje (equivalent met nog geen 400 nieuwe auto’s) opgebouwd.

Grote verliezers zijn de beide volumemerken, Volkswagen en Opel, die resp. 11 en 14 procent minder afzet realiseerden dit jaar. Toyota blijft het onverminderd goed doen en bezet nu - door een volumetoename van 18 procent - een stevige derde plaats in de rangorde. Met uitzondering van Renault hebben ook de Franse merken de weg omhoog weer te pakken. De grootste volumestijgingen worden echter genoteerd door Volvo (+21%), Daihatsu (+60%) en Alfa Romeo (+35%). Het premiumkoppel BMW en Mercedes-Benz maakt daarentegen een moeilijk episode mee met dalingen van resp. 14 en 10 procent vergeleken met 2006.

Meer bussen, minder trucks
De bestelwagenmarkt beleeft wel weer betere tijden. Vanaf de eerste dag worden er dit jaar weer meer bussen ‘weggezet' dan vorig jaar. De markttoename is nu dik 17 procent, waarmee de marktverwachting van 70 duizend over het gehele jaar ruimschoots haalbaar lijkt. Vooral de beide topmerken - Volkswagen en Mercedes-Benz - profiteren van deze opleving, samen hebben ze al bijna de helft van de hele markt in handen. De situatie in de truckmarkt is even anders. Nog bijkomend van de verkoophausse van eind vorig jaar (veroorzaakt door de intro van de verplichte digitale tachograaf en de afloop van subsidieregelingen) staat het marktvolume in dit eerste kwartaal op 21 procent achterstand. DAF heeft vooralsnog de meeste averij opgelopen, maar blijft - zoals de traditie dat in ons land wil - de ongenaakbare marktleider.


MARKT.EU Pas op de plaats voor autoverkoop EU
Na twee maanden staat de Europese autoverkoop dit jaar op vrijwel hetzelfde niveau als in 2006. De lichte stijging van januari wordt gecompenseerd door een kleine daling in februari. Opgeteld staat de Europese markt op dit moment 0,3 procent in de min.

De daling in februari van 2,5 procent is vooral te wijten aan de grote Europese markten. De landen die later tot de Europese Unie zijn toegetreden, waar sinds begin dit jaar Roemenië en Bulgarije bij zijn gekomen, staan licht in de plus. Vooral Duitsland kent nog grote tegenslagen; door de verhoogde BTW voor (onder meer) auto's per 1 januari 2007 valt daar de verkoop voor de tweede achtereenvolgende maand flink tegen. Ook in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk is de verkoop achteruit gegaan.

Fiat-autogroep: merkbreed uit het dal
De grootste autoproducenten staan dit jaar nog op licht verlies. De Volkswagen-groep verloor een procent, PSA mint 2 procent. De Fiat-groep klimt weer uit het dal en boekt dit jaar vooralsnog een verkoopwinst van 6 procent in Europa, gelijkelijk verspreid over de verschillende merken uit het Fiat-huis. Renault wordt daarmee een plaats op de rangorde teruggewezen en staat nu op plek zes. De grootste progressie komt op naam van de Toyota-groep: + 17 procent, waar nu ook Lexus enige substantie begint te krijgen.Volkswagen is nog altijd het best verkochte merk in Europa, al blijven de verkoopaantallen dit jaar (-7 procent) aanzienlijk achter bij vorig jaar. Opel en Ford wisselen stuivertje voor plek twee, Opel houdt dit jaar Ford achter zich, in 2006 had Ford om deze tijd nog de tweede plek in handen, zij het zeer nipt. Binnen de Ford-groep zorgt overigens Volvo voor goede cijfers, de onlangs geïntroduceerde C30 is hier met name debet aan. Andere evidente winnaars zijn dit jaar: Skoda (+16 procent, Honda (+17 procent) en Mini (+17 procent). Het Koreaanse Hyundai/Kia-conglomeraat stelt dit jaar in Europa wat teleur door een kleine twee procent achteruitgang van de verkopen.


ECONOMIE Consumentenvertrouwen piekt
De stemming onder de consumenten is opperbest. De bijbehorende CBS-index behaalde in juni een score van 18, liefst 5 punten meer dan een maand eerder. De indicator bereikte hiermee de hoogste waarde in ruim zesenhalf jaar.

Vooral het vertrouwen in de Nederlandse economie is fors gestegen. Over de economie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten in zeven jaar tijd niet zo positief geweest. Ook verwacht de consument veel van de economie in de komende twaalf maanden. Ook de koopbereidheid van consumenten is in juni toegenomen. Deze deelindicator stijgt langzaam, maar gestaag. Het hoge niveau van zeven jaar geleden is echter nog niet bereikt. De toegenomen koopbereidheid van deze maand is vooral toe te schrijven aan het verbeterde oordeel over het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen. Over hun eigen financiën zijn consumenten ook iets optimistischer geworden. Nog meer goed economisch nieuws: de consumptiegroei houdt aan. Nederlandse huishoudens hebben in april 2,0 procent meer besteed dan in april 2006. Aan diensten, zoals vervoer, horeca en communicatie, hebben ze 2,7 procent meer besteed. De bestedingen aan goederen waren 1,1 procent hoger.

Bedrijven consolideren optimisme
Het producentenvertrouwen kwam in juni uit op 8,4. Dit is weliswaar 0,5 punt lager dan in mei, maar nog steeds zeer hoog. De ondernemers in de industrie zijn nu al een jaar lang onverminderd optimistisch. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers iets minder positief dan in mei. Toch denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in juni licht. Het oordeel over de orderpositie bleef nagenoeg onveranderd. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering ziet. Vooral voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) is nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit op 112,5. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in juni iets groter dan het aantal dat een daling voorzag.


BRANCHE Overkill aan publiciteit voor Spyker
Autofabrikant Spyker heeft het moeilijk, en vooral met zichzelf. Zo groeit het merk uit tot de risee van het Formule-1 circuit, waar onlangs een te vroeg uit de pitstraat vertrekkende Christjan Albers onbedoeld de lachers op zijn hand had.

Maar ook rondom de Amsterdamse Euronext is het doorlopend bal rondom Spyker. Voorlopig laatste wapenfeit: Spyker wordt niet van de beurs gehaald. Deze vermeende beursexit werd in het nieuws gebracht door de gratis krant De Pers, die zich op ‘goed geïnformeerde bronnen' zou hebben gebaseerd. Spyker reageerde terstond met een persbericht waarin nogmaals werd benadrukt dat het bedrijf naar de toekomstige strategie kijkt , waarbij ‘in principe' alle opties open staan. De autobouwer heeft het gerenommeerde Booz Allen Hamilton in de arm genomen te adviseren over de
toekomstige strategie. Het adviesbureau zal tevens het huidige productaanbod van Spyker onder de loep nemen. Booz Allen Hamilton zal het onderzoek aan het eind van het derde kwartaal van 2007 hebben afgerond. Ondertussen blijft de waarde van het Spyker-aandeel zich sterk negatief onderwikkelen. Met de huidige koers van om-en-
nabij 9 euro is het aandeel in een jaar tijds pakweg gehalveerd in prijs. Een beursexit zou deze negatieve spiraal mogelijk kunnen doorbreken, aangezien een Euronext-notering nu eenmaal veel plichten rondom publicatie van relevante bedrijfsontwikkelingen met zich meebrengt. Want als Spyker op dit moment aan één ding behoefte lijkt te hebben dan is het wel rust-in-tent. Maar of het altijd zo publiciteitsgericht concern daar toe in staat is valt nog maar te bezien.

Stern spekt de kas voor nieuwe overnames
Het recept is inmiddels bekend: geef nieuwe aandelen uit tot maximaal 9,9 procent (vanaf 10 procent gelden er striktere regels)van het uitstaande aandelenkapitaal, zorg voor een goede stemming, en zie daar: de kapitaalmarkt doet weer graag mee voor een nieuw rondje uitbreidingsplannen van 's-lands grootste autodealer. De juni-emissie was andermaal een succes, er werd ruim 20 miljoen euro opgehaald op een uitgiftekoers van € 38,25. De waarde van het aandeel schurkt nu al zo'n jaar tegen de 40 eurogrens aan. De vooruitzichten lijken echter goed, zeker nu het bedrijf heeft aangekondigd zo goed als klaar te zijn met noodzakelijke, interne herstructureringen. Stern zal de komende tijd dus op het vinkentouw zitten en ongetwijfeld nog dit jaar nog met nieuwe overnames komen. Een remmend factor daarbij is evenwel dat Stern - zoals zoveel andere autobedrijven - steeds meer moeite heeft om geschikte managers aan zicht te binden. Verder is het bedrijf ook nog steeds op zoek naar een geschikte overnamekandidaat, van zichzelf wel te verstaan.

Koerssprong voor TomTom
De waarde van het TomTom-aandeel krijgt onlangs een onverwachte opwaardering van maar liefst 5 procent. Volgens marktpartijen was er geen duidelijke reden of het moest het gewijzigde advies van zakenbank Goldman Sachs zijn, dat kort tevoren het koersdoel stelde op 45 euro en haar beleggingsadvies wijzigde naar ‘kopen'. TomTom begeeft zich overigens nog steeds met succes in deze turbulente verdringingsmarkt. Analisten drongen al langere tijd aan op het kopen van patenten. Onlangs werd dan ook bekend dat TomTom alle patenten van zijn Amerikaanse branchegenoot Horizon Navigation overneemt. Voor de koers had dat op dat moment geen consequenties, die bleef toen nagenoeg gelijk. Wel reageerde de koers positief op een rapport van de Amerikaanse zakenbank Citi. Het rapport ontkrachtte de geruchten dat computermaker Apple tot de navigatiemarkt toetreedt. Hoe minder zielen hoe meer vreugd, zo reageert de TomTom-belegger. Ondertussen heeft Kempen & Co het beleggingsadvies bijgesteld van "kopen' naar ‘houden'.

 

 


MARKT.NL Geslaagde inhaalmanoeuvre van Opel
Bij het opmaken van de verkoopbalans over het eerste halfjaar is er plots toch weer een verrassing: Opel heeft zich weer letterlijk omhoog gevochten in de registratielijst. Best opmerkelijk als je je bedenkt dat het merk in 2005 nog ruw van haar troon werd afgestoten door Volkswagen.

Sindsdien leek het ook dat Opel aan een kansloze strijd bezig was om ooit (althans binnen afzienbare tijde) weer terug aan kop te komen. Ook dit jaar leek de situatie van 2006 zich te herhalen. Volkswagen kwam stevig uit de startblokken, ook al geholpen door haar spreekwoordelijk sterke positie in de zakelijke markt. Maar het tweede kwartaal
waren de rollen omgedraaid. Onder aanvoering van de nieuwe Corsa is een ware inhaalrace ingezet, met een voorlopige eerste plek als resultaat. Mooi onderwerp ook voor de komende maanden, want je kunt er vergif op innemen dat de Opel-organsiatie
(onder leiding van een nieuwe importdirecteur) erop gebrand is om de heerschappij van de Wolfsburggers in ons land zo kort mogelijk te laten duren. Wordt dus vervolgd.

Uitschieters
Hoe mooi ook zo'n titelstrijd kan zijn voor de toeschouwers, we moeten ons ook bedenken dat de beide kemphanen het dit jaar - gerelateerd aan de 2, 8 procent marktgroei - eigenlijk helemaal niet goed doen. Het zijn juist de achtervolgers - Toyota
en Peugeot - die echte stappen voorwaarts maken. Ford blijft iets onder de markttoename, Renault zit in een fikse dip. Veel middenmootmerken doen het dit jaar wat beter, waarbij Volvo en Fiat tot de positieve uitschieters behoren. Voor met name
Nissan, Mazda, Saab en Chrysler is het stofhappen geblazen, deze merken dalen met dubbele cijfers. Daihatsu en Honda zijn daarentegen in de winning mood, met pluspercentages rond de 40 procent.

A-typisch
In de bedrijfswagensector heerst een positieve stemming. De bestelwagenverkoop loopt boven verwachting goed en koerst af op een jaartotaal van meer dan 75 duizend stuks, wat toch weer een stuk boven de wijzemannenverwachting (RAI Auto en Bovag) van 70 duizend uitsteekt. Ook voor de verkoop van vrachtwagens zijn de deskundigen andermaal te voorzichtig geweest in hun forecast. De truckverkoop heeft zich in mei stevig hersteld en draait sindsdien royaal boven het - door allerlei subsidie en regelgeving wat a-typische - jaar 2006.

 

 

 


MARKT.EU Duitse dip
Dat het altijd slechter kan wordt wel bewezen door de cijfers van de overige Europese landen. Nederland mag haar schrale volumewinst best koesteren, menig ander EU-land moet het namelijk doen met minder autoafzet.

De Europese stemming wordt met name gedrukt door marktleider Duitsland dat nog herstellende is van de btw-vooraankopen van eind vorig jaar. Alhoewel, de Duitse dip houdt inmiddels zo lang aan dat gevreesd moet worden dat ook andere factoren een rol spelen. In Italië daarentegen blijft de consument lekker auto's kopen, ideale omstandigheden dus ook voor de lokale Fiat-groep om het europees marktaandeel eens goed op te poetsen. De groeigebieden in Europa zijn veelal in het oosten te vinden, waar Polen en Roemenie de toon zetten. Maar niet alle Oost-Europese markten zijn klimmend. Zo zitten de autoverkopen in Hongarije in een stevige dip. Overigens heeft het Haagse AutoBinck onlangs aangekondigd met de Hyundai-import in Hongarije en Slowakije te gaan starten. Geen echt grote exercitie aangezien beide markten samen nog niet tot de helft van het Nederlandse volume reiken, maar niettemin een leuk staaltje Hollands entrepreneurschap.
 

Koreanen op verlies
Parallel aan de Duitse marktdip is de Europese performance van de VW- groep en GM-groep enigermate geslonken. Het franse PSA consolideert evenwel - ondanks de gekrompen thuismarkt - haar vorig jaar opgebouwde positie. Renault in echter stevig in de mineur, ondanks de snelle opmars van Dacia dat nu al ruim 10 procent van de concernafzet voor haar rekening neemt. Verlies is er voor de Koreaanse merken: Hyundai daalt dit jaar bijna 8 procent, Kia gaat 6 procent achteruit. Maar ook Mazda (-10 procent) en Nissan (-15 procent) leveren een negatieve bijdrage aan de Aziatische positie in de Oude Wereld. Toyota (+7 procent) en het veel kleinere Honda (+16 procent) presteren op dat vlak een stuk beter. Van alle automerken doen het eerdergenoemde Honda en Mini (+14 procent) het erg goed dit jaar, daarentegen lijkt Smart (-37 procent) in rap tempo haar met veel (reclame)geld verworven positie te verliezen.

 


ECONOMIE Consumenten: stabiel positief
Het CBS consumentenvertrouwen is in augustus vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van juli. De index van het consumentenvertrouwen kwam uit op 15. In juli was dat 14. Ook de stemming over het economisch klimaat bleef nagenoeg gelijk.

Consumenten waren in augustus iets optimistischer over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden dan een maand eerder. Daarentegen waren ze over de economische situatie in de komende twaalf maanden iets minder positief. Ook de koopbereidheid veranderde nauwelijks. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten aanzienlijk positiever dan in juli. Zo optimistisch zijn consumenten in ruim vijf jaar niet meer geweest. Daarentegen veranderde het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden in het komende jaar nauwelijks.
 

Duurzame producten in trek
Huishoudens hebben in juni dit jaar 2,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Na december 2006 is de groei niet meer zo hoog geweest. De bestedingen aan goederen namen in juni met 3,3 procent toe, die aan diensten met 1,7 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Vooral aan duurzame goederen hebben huishoudens in juni fors meer besteed. De uitgaven waren 7,3 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de bestedingen aan duurzame goederen is al twee jaar hoog, met uitzondering van mei 2007. In het eerste halfjaar van 2007 is 5 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in de eerste helft van 2006. Huishoudens kochten vooral meer elektronica en huishoudelijke apparaten. Ook de bestedingen aan kleding en textiel waren aanzienlijk hoger.
 

Producenten: goed geluimd
De ondernemers in de industrie blijven goed gestemd. Het producentenvertrouwen kwam in augustus uit op 7,8. Dit is 0,2 punt hoger dan in juli. Daarmee is de stemmingsindicator voor de industrie nu al meer dan een jaar op een hoog niveau. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers nagenoeg even optimistisch als in juli. Het oordeel over de voorraad gereedproduct wijzigde in augustus niet. Over de orderpositie waren de ondernemers nog beter te spreken dan in juli. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was iets groter dan het aantal dat een vermindering ziet. Voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen, voor de buitenlandse markt minder. De ondernemers in de industrie bleven ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in augustus opnieuw iets groter dan het aantal dat een daling voorzag.

 


BRANCHE Beursexit Spyker lijkt nabij
Bij Spyker is het nooit komkommertijd als het om nieuws gaat. Zo meldde het merk onlangs het opstappen van de 38-jarige Michiel Mol als topman van het Formule 1-team, om „eventuele belangenverstrengeling” te vermijden. Inmiddels zijn diverse potentiële kopers, onder wie Mol, opgestaan voor (een aandeel in) de Formule 1-activiteiten.

De huidige directie van Spyker, onder leiding van commissaris Hans Hugenholtz, gaat deze biedingen overwegen. Het vooralsnog weinig succesvolle raceteam zou een tekort hebben van €18 miljoen. Dat meldden bronnen rondom de onderneming. Daarvan zou 12 miljoen euro te wijten zijn aan onterecht opgevoerde sponsorinkomsten en 6 miljoen euro aan hoger uitvallende kosten. Inmiddels zouden vier potentiële kopers zijn opgestaan voor (een deel van) de geldverslindende racetak. Het is dus nog niet zeker wat de toekomst het Formule 1-team van Spyker zal brengen, een beslissing daarover zou
vóór eind september vallen. Tegen die tijd is namelijk ook de strategische heroriëntatie, uitgevoerd door het bureau Booz Allen Hamilton, afgerond. Er zou inmiddels al een conceptrapport liggen.
 

Fabriek niet te koop
Overigens leefde in de financiële wereld door een onduidelijk persbericht een tijdje onterecht de indruk dat, behalve het formule 1-team, de hele Spyker-fabriek in de etalage was komen te staan. „Een verkeerde frasering in ons bericht", zo vatte de woordvoerder het samen. Spyker Cars blijkt namelijk helemaal niet te koop. Navraag door De Telegraaf leerde dat de bestaande grootaandeelhouders, waaronder Mubadala (15%)
en Michiel Mols vader Jan Mol (29,9%), met hun geld aan het bedrijf verbonden willen blijven. Een beursexit kan wel een reële optie zijn. Ondertussen zit Spyker Cars financieel in zwaar weer. Een investeringsvehikel van de familie Mol heeft 2 miljoen euro extra in de kas gestort en het is mogelijk dat de grotere aandeelhouders in de toekomst weer extra gaan bijspringen. Op de Amsterdamse beurs moet Spyker Cars dan ook een fikse koersval incasseren. Het bedrijf ging in mei 2004 naar de beurs voor 15,50 euro per aandeel. Het aandeel bereikte begin dit jaar de hoogste koers, 21 euro, maar kwam vervolgens door aanhoudende geruchten over financiële problemen in een vrije val terecht.
 

Stern dieselt door
Nadat er een maand geleden eerst weer wat geld was opgehaald bij de beleggers maakte Stern Groep in juli bekend in onderhandeling te zijn over de overname van de Van Kooy Groep. Naar eigen zeggen past deze overname goed in de strategie van de groep en zal het de marktpositie met name in het midden van Nederland aanmerkelijk versterken. Van Kooy vertegenwoordigt op het gebied van personenauto's onder meer de merken Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Mitsubishi en Dodge. De onderneming heeft een netto-omzet van ruim 140 miljoen euro per jaar. Na de beoogde overname van de Van Kooy-ondernemingen zou Stern gaan beschikken over 16 Mercedes-Benz dealervestigingen. Deze realiseren een gezamenlijke omzet van 250 miljoen euro, bij een marktaandeel van circa 16 procent. Stern breidt door de overname het aantal Chrysler-vestigingen uit met twee tot zeven, met een netto-omzet van circa 50 miljoen euro en een marktaandeel van 19 procent. Het bedrijf meldt overigens ook dat het de Fiat-activiteiten van Van Doorn & Top in Almere en Hilversum heeft overgenomen. Door deze overname beschikt Stern over 14 Fiat-vestigingen met een omzet van circa 45 miljoen euro op jaarbasis en een
merkmarktaandeel van 13 procent.
 

TomTom: overname Tele Atlas niet rond
Ondanks gejuich van analisten om TomTom's plan om zijn leverancier van digitale kaarten Tele Atlas over te nemen waarschuwen anderen voor hindernissen nu aandeelhouders en klanten van deze kaartenmaker mogelijk minder enthousiast zijn over de voorgestelde overeenkomst. De deal is aantrekkelijk voor aandeelhouders van TomTom, omdat het diens groeipotentie verstevigt in een markt die snel verzadigd raakt, maar niet voor investeerders in Tele Atlas, zeggen enkele marktinsiders. Zij beweren
dat de synergieën die TomTom en Tele Atlas na de overeenkomst kunnen verkrijgen, op geen enkele wijze weerspiegeld worden in de overnameprijs van 21,25 per aandeel voor Tele Atlas. Aan de andere kant, mocht de overname lukken, dan is er een risico dat Tele Atlas klanten zal verliezen - onder wie de in Amerika gevestigde  internetzoekmachine Google inc en de Finse telefoonfabrikant Nokia corp. Zij stappen mogelijk over naar de andere mondiale leverancier van kaarten - het in de Verenigde Staten gevestigde Navteq corp bijvoorbeeld. Beleggers betrachten derhalve wat voorzichtigheid rondom het aandeel, dat zich niettemin op langere termijn prima aan het ontwikkelen is.

 MARKT.NL Markt richting half miljoen plus
Met alle economische indicatoren op ‘groen’ kan het haast niet uitblijven dat er eindelijk ook weer wat meer nieuwe auto’s over de toonbank rollen. Zoals bekend had de branche (bij monde van RAI Auto’s en BOVAG) al eerder een verwachting uitgesproken van een half miljoen stuks.

De huidige trend gaat daar echter wat overheen. Extra bemoedigend is dat met name de afgelopen maanden de gang er lekker in zit. Zowel juni als juli plusten met ruim 7 procent, augustus is zelfs nog rapper van start gegaan. Het totaalcijfer lijdt echter nog wel onder de matige start van het jaar. Vooral in de belangrijkste aflevermaand van het jaar - januari- weer een achterstand opgelopen. Dat neemt echter niet weg dat de markt in 2007 bezig is om aan de goede kant van het half miljoen te eindigen. We houden het voorlopig op een eindstand van zo'n 510.000.
 

Korte vreugd
Opel deelde in het eerste halfjaar een opmerkelijk speldenprikje uit aan aartsrivaal Volkswagen: door wat extra trek- en duwwerk bezette het Rüsselheimse merk plots de eerste plek. Niet leuk natuurlijk voor het ongenaakbaar geachte Volkswagen dat dit jaar graag weer als eerste wil eindigen. In juli stelde Volkswagen dan ook weer orde op zaken door de leiding terug te pakken. Maar het blijft een competentiestrijd die vermoedelijk nog tot eind dit jaar de gemoederen bezig zal houden. De titel in de bestelwagenklasse is overigens voor dit jaar al wel veilig gesteld. Volkswagen doet er in de busjesverkoop een fikse schep bovenop en groeit maar liefst 35 procent, tegenover een marktgroei van 22 procent. Nummer twee, Mercedes-Benz, klimt eveneens harder dan de markt maar ziet de afstand tot de marktleider weer verder oplopen. Samen hebben beide merken nu 44 procent van het marktvolume in handen.

 
MARKT.EU Miniem plusje Europa
Dankzij een goede julimaand (waarin de verkopen met 5,6 procent toenamen) is de autoverkoop in Europa weer iets boven het 2006-niveau uitgestegen: + 0,1 procent.

Niettemin bleef de afzet in Duitsland ook in juli lager dan een jaar te voren; in dit belangrijkste EU-land voor autoverkoop loopt de markt nog altijd ruim 8 procent achter op vorig jaar. Vooral het per 1 januari jl. (van 16 naar 19 procent) gestegen btw-tarief
wordt als verklaring voor de ingezakte Duitse vraag gezien. Andere grote markten - als Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk staan op winst, maar het houdt nergens echt over. Zo bezien gaat het in ons land zo slecht nog niet met de ontwikkeling van de autoverkoop. Alhoewel, wij Hollanders liggen nog steeds achter op onze zuiderburen, maar ook daarvoor geldt: we zijn aan de beterende hand in Nederland.

 

Peugeot 207 met stip op één
Het zijn vooral nieuwe modellen die als katalysatoren voor de Europese marktgroei fungeren. Met name de nieuwe Peugeot 207 doet uitstekende zaken en staat met stip op één in Europa. Daarnaast is de Opel Corsa sinds de facelift aan een stevige comeback bezig. De topdrie van vorig jaar (Ford Focus, Opel Astra en Renault Clio) boekt daarentegen verlies. De houdbaarheid van succes is bijna nergens zo kort als in de automobielsector.

 ECONOMIE Inflatie in augustus: weer lager
Voor de derde opeenvolgende maand is de inflatie gedaald; in augustus kwam deze indicator uit op 1,1 procent. Dat is 0,4 procentpunt lager dan in juli. De infl atie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De daling van de inflatie is vooral een gevolg van de prijsontwikkeling van bloemen en planten, verse groenten en kleding. Aan de 1,1 procent inflatie in augustus droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,4 procentpunt het meest bij. De bijdrage van diverse goederen en diensten, zoals verzekeringen, was net als in voorgaande maanden 0,3 procentpunt. Communicatie, zoals telefonie en internetgebruik, had juist een verlagend effect van 0,1 procentpunt, net als recreatie en cultuur. De Nederlandse inflatie is fors lager dan gemiddeld in de eurozone.

Geringe rentedaling
De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in augustus 2007 gemiddeld 4,4 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in juli. In juni dit jaar bereikte de langetermijnrente de hoogste waarde in bijna vijf jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar nu acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni op 4,0 procent. Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor augustus berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,7 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in juli.

Export is booming
Nederlandse bedrijven hebben in juli van dit jaar aanzienlijk meer uitgevoerd. Het uitvoervolume van goederen was elf procent groter dan in juli 2006. Het groeitempo lag daarmee hoger dan in de voorgaande maanden. Het groeitempo van de invoer bleef ongewijzigd. De invoer steeg met zeven procent. In juli bedroeg de waarde van de goederenuitvoer 28,1 miljard euro. Zowel naar EU-landen als naar landen buiten de EU werd 15 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De invoerwaarde was tien procent hoger dan in juli 2006 en kwam uit op 25,1 miljard euro. Hier nam de invoer uit EU-landen met elf procent toe en die uit niet-EU-landen met negen procent. Het handelsoverschot bedroeg 3,0 miljard euro, tegen 1,6 miljard in juli 2006. Er zijn in juli vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Daarnaast groeide de uitvoer van voedsel en dranken en van chemische producten sterk. De waarde van de invoer nam over de hele linie toe, met uitzondering van die van minerale brandstoffen. De prijs van aardolie op de wereldmarkt, uitgedrukt in euro's, was lager dan in juli 2006.

 


BRANCHE TomTom op de goede weg
De koersontwikkeling van het Euronext-fonds TomTom is bezig aan een ware zegetocht. Onlangs was het bericht dat het bedrijf een draagbaar navigatieapparaat gaat leveren voor de Toyota Yaris weer aanleiding voor een fikse waardevermeerdering.

Het systeem zelf is al in januari aangekondigd. "Op de aftermarket is het inbouwapparaat al sinds deze zomer beschikbaar, aldus een woordvoerster van TomTom . "Vanaf deze maand is het systeem ook beschikbaar als optie bij aankoop van een nieuwe Toyota Yaris of als speciale editie in bepaalde landen. Het ingebedde systeem maakt volledige audio-integratie met de speakers mogelijk. De radio van de Toyota Yaris is geïntegreerd in het dashboard, waarin de TomTom met een kliksysteem bevestigd kan worden. Het apparaat heeft geen snoeren, omdat de energie rechtstreeks aan de auto wordt onttrokken. Men kon geen uitspraken doen over de verwachte aantallen die TomTom aan Toyota gaat leveren. Men volstond met de opmerking dat er in Europa in de eerste helft van 2007 ruim 144 duizend Toyota's Yaris zijn verkocht. Nog meer marktuitbreiding voor deze succesvolle producent van navigatieapparaten: TomTom brengt twee van zijn producten nu ook in Nieuw-Zeeland op de markt. Naast de derde editie van de TomTom One lanceert men aldaar de TomTom One XL.
 

Spyker moddert verder
De in nood zijnde bouwer van luxebolides wil het volledige koersverlies, dat onlangs zou zijn ontstaan na onjuist gebleken berichtgeving in Het Algemeen Dagblad van PCM, op het concern gaan verhalen. "We overwegen nog of we verdere stappen gaan ondernemen, dus of er helemaal een claim komt is een ander verhaal", zo gaf een Spykerwoordvoerster onlangs aan. "Maar de afspraken die we met PCM maken gaan we sowieso niet in de media bekendmaken."' Alhoewel over het bedrag van de claim dus geen duidelijkheid bestaat zou het volgens ingewijden gaan om twaalf miljoen euro. Ondertussen heeft Spyker advocaat Hendrik Jan Biemond van kantoor Allen & Overy in de arm genomen om een andere zaak, die aanhangig gemaakt is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), te begeleiden. De zaak dient 11 oktober voor de Ondernemingskamer. De AFM verlangt een herziening van de financiële verslaggeving van Spyker over 2006. De rechtszitting zal plaats hebben achter dichte deuren.
 

Stern plust 32 procent winst
Stern Groep NV, de enige beursgenoteerde automotive retailgroep in Nederland, heeft in de eerste zes maanden van 2007 een netto omzet van 520 miljoen euro gerealiseerd tegenover 395 miljoen euro in de eerste helft van 2006, een toename met 31,6 procent. Het resultaat na belastingen in deze periode beliep 7,1 miljoen euro (2006: 6,2 mln.). De winst per aandeel nam door het vergrote aandelenkapitaal slechts gering toe tot 1,34 euro tegen 1,30 euro in de eerste helft van 2006. Het resultaat na belastingen in het tweede kwartaal 2007 kwam uit op 3,5 miljoen euro tegen eveneens 3,5 miljoen euro in dezelfde periode van 2006. Anders dan in het eerste halfjaar 2006 werd in 2007 geen incidentele bate geboekt. De prestaties van de vijf Stern merkdivisies liep - conform het landelijke beeld - sterk uiteen. Bij de divisie Stern Autodiensten zetten leasing en verhuur de zeer positieve lijn door. De verkoop van reeds ontwikkelde financiële Stern producten verloopt zelfs voorspoedig. Ook Stern Autotechniek heeft solide positieve resultaten geboekt, mede door de samenwerking met de autobedrijven. Per saldo heeft Stern Groep een autonome groei van meer dan vijf procent gerealiseerd. Op basis van de gang van zaken in het eerste halfjaar en de signalen voor het tweede halfjaar ziet Stern Groep (de rest van) 2007 met vertrouwen tegemoet. Dit vertrouwen wordt mede gedragen door de verwachting dat de autobranche in 2007 gaat profiteren van de verbetering van de economie. Ondanks de positieve vooruitzichten doet de directie evenals in mei van dit jaar geen concrete uitspraken over het resultaat 2007.

 

 


MARKT.NL Marktstijging houdt aan
De autoverkopen zijn dit jaar – na een aarzelend begin – nu dan eindelijk goed op stoom gekomen. Vooral kleinere auto’s zijn flink in afzet geklommen, maar ook buitencategorieën als mpv’s en suv’s doen het steeds beter.

Met name Volkswagen heeft last van die marktontwikkeling, aangezien het merk haar sterkte vooral ontleent aan de middenklassers Golf en Passat. Volkswagen blijft desondanks als merk bovenaan het lijstje staan, maar Opel zit nadrukkelijk op het vinkentouw. Veel merken uit het ‘linkerrijtje' doen dit jaar goede zaken. Onder
de nummers 1 tot en met 17 zijn maar twee verliezers te vinden: het eerdergenoemde Volkswagen (-4 procent) en Renault (- 15 procent). Opel (met name door de Corsa), Toyota (Aygo en Auris), Volvo (C30), Fiat (Bravo) en Suzuki (Swift) plussen elk meer dan tien procent. Toch is het verdere verloop van dit jaar nog zeer ongewis voor de autobranche. Zoals bekend heeft de regering de Heilige Koe maar weer eens van stal gehaald om haar begroting te dichten. De vele voorgenomen maatregelen rondom het autorijden zullen op z'n minst voor enige kopschuwheid onder consumenten zorgen.
Gevolg: uitstel van aanschaffingen.
 

Meer werkpaarden
Ondertussen gaat het sterk bergopwaarts met de bedrijfswagensector. De toenemende productie en bedrijvigheid in onze landseconomie is goed voelbaar in de verkoopcijfers van de werkvoertuigen. De bestelwagenmarkt is dit jaar hard op weg richting tachtigduizend eenheden, de vrachtwagensector is bezig de verkoopdip van begin dit jaar volledig goed te maken. De sombere verwachting van brancheorganisatie TDA (vierduizend trucks minder dan in 2006) is inmiddels sterk achterhaald. Eerder mag worden uitgegaan van een gelijkwaardig verkoopniveau aan 2006. Marktleider DAF loopt dit jaar wel stevige averij op in haar marktaandeel, de nummer twee - Volvo - loopt behoorlijk in. De situatie aan de top van de bestelwagenmarkt is beduidend anders. Daar is het met name de marktleider - Volkswagen - die harder stijgt dan de naaste concurrenten.

 

 MARKT.EU Goede autozomer in Europa
We mogen in Nederland niet mopperen over de afzetcijfers, zo blijkt uit het Europese overzicht. Bemoedigend voor de collega’s in de EU is wel dat de zomer redelijk goed is afgesloten.

In juli werd ruim zeven procent méér afgeleverd, in augustus stegen de verkopen met bijna drie procent. Opgeteld over acht maanden komt ‘De Oude Wereld' echter niet verder dan precies één schamel procent méér dan vorig jaar in dezelfde periode. Grootste ‘boosdoener' is nog steeds buurland Duitsland, waar de autobranche tegen een achterstand van bijna acht procent aankijkt. In Italië en het Verenigd Koninkrijk klimmen de verkopen, Frankrijk blijft gelijk en de Spaanse markt is iets gekrompen. België blijft ons ondanks drie procent afzetverlies toch nog de baas, maar het gat is inmiddels een gaatje en dus niet onoverkomelijk. Nieuwe lidstaten, zoals Roemenië en Polen, roeren zich flink in de statistiek. Roemenié is al doorgedrongen tot plek negen in het Euro-overzicht en staat op het punt om ook Oostenrijk voorbij te gaan, waarmee Nederland het eerstvolgende land is dat in zicht komt. Kortom, Oost-Europa ontwikkelt zich razendsnel.
 

Grote fabrikanten winnen
De vier grote autofabrikanten doen het allemaal een beetje beter dit jaar. Renault (de nummer vijf) zit echter in zwaar weer, terwijl Fiat - mede door de flink toenemende thuismarkt - een kloeke afzetwinst boekt. De Toyota-groep is door DaimlerChrysler te passeren nu naar plaats zeven geklommen. Onder de kleinere fabrikanten is het beeld sterk wisselend. BMW-groep, Honda en Suzuki maken sterke progressie. Hyundai/
Kia, Nissan en Mazda zitten dik in de min.

 


ECONOMIE Detailhandelomzet geremd
De omzet in de detailhandel was in augustus bijna drie procenthoger dan een jaar eerder. Het omzetvolume groeide met bijna twee procent. De prijsstijging was met ruim een half procent bescheiden.

Hiermee was de omzetstijging in augustus wat lager dan gemiddeld in de eerste zeven maanden van dit jaar. In deze periode was de omzet ruim vier procent hoger dan een jaar eerder. In 2006 was er nog sprake van een omzetstijging van ruim 5 procent. In augustus was de omzet van de foodsector bijna zeven procent hoger. Vooral de supermarkten deden het goed. Zij boekten ruim zeven procent meer omzet. De speciaalzaken in voedingsen genotmiddelen zagen hun omzet met drie procent stijgen. De omzet van de non-foodbranche bleef in augustus nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder. In juli was de omzet van de non-foodbranche nog bijna zeven procent hoger dan in juli 2006. Vooral de winkels in woninginrichting, consumentenelektronica en bovenkleding boekten toen fors hogere omzetten.

Vrije val consumentenvertrouwen
De afremming van de consumptie vindt haar oorsprong in de negatieve ontwikkeling van het consumentenvertrouwen, in september daalde deze belangrijke indicator van 15 naar minus 1. Dit is de grootste daling ooit gemeten. Voor het eerst sinds de zomer van 2006 zijn er weer meer pessimisten dan optimisten. Niet alleen waren de consumenten veel somberder over het economisch klimaat, ook de koopbereidheid heeft een deuk
opgelopen. Het pessimisme van de consumenten betreft vooral de toekomstige economische en financiële situatie. Ook verwachten aanzienlijk meer consumenten dat de komende twaalf maanden de prijzen zullen stijgen. De werkloosheidsverwachting daarentegen steeg nauwelijks. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen en in de komende twaalf maanden samen is met liefst 28 punten gedaald. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen reageert snel en heftig op onzekerheden en slecht economisch nieuws. Maar de omvang van de daling is zonder weerga, aldus
samensteller CBS. Alleen de terugval in oktober 1998 komt enigszins in de buurt. Onder invloed van de Aziëcrisis daalde toen het oordeel over het economische klimaat met 21 punten.

 

Producentenhumeur blijft goed
De ondernemers in de industrie blijven goed geluimd. Het producentenvertrouwen kwam in september uit op 7,5, vrijwel gelijk aan augustus. Sinds medio 2006 ligt de stemmingsindicator voor de industrie op een hoog niveau. Over de toekomstige
productie waren de ondernemers iets minder positief dan in augustus. Toch denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Over de orderpositie waren de ondernemers beter te spreken dan in augustus. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was iets groter dan het aantal dat een vermindering zag. Voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen, het aantal ontvangen orders voor de buitenlandse markt bleef nagenoeg hetzelfde.


BRANCHE TomTom krijgt groen licht voor overname Tele Atlas
TomTom mag van de Amerikaanse mededingingsautoriteit de digitalekaartenmaker Tele Atlas overnemen. De volgende stap is nu om goedkeuring te krijgen van de Europese mededingingsautoriteit. Het Amsterdamse bedrijf zal het verzoek daartoe in ‘de nabije toekomst’ indienen.

TomTom wil Tele Atlas overnemen voor twee miljard euro, ofwel euro 21,25 per aandeel. Lange tijd leek de markt daarmee akkoord te gaan. Maar sinds de Finse maker
van mobiele telefoons Nokia aankondigde 8,1 miljard dollar neer te willen leggen voor Navteq, is de koers van Tele Atlas boven het bod van TomTom uitgekomen. Navteq is een concurrent van Tele Atlas. Analisten noemden verder ook Garmin, Google en Microsoft als mogelijke kopers van Tele Atlas. Een woordvoerder van TomTom zei onlangs dat een verhoging van het bod op Tele Atlas ‘niet op de agenda staat'. Hij zegt dat zijn bedrijf nog geen aandelen van Tele Atlas heeft gekocht. In de markt wordt echter gespeculeerd op een hoger overnamebod voor Tele Atlas. Het aandeel Tele Atlas noteerde midden oktober een koers van 22,80 euro. Hoger dus dan het bod van TomTom. Aandeelhouders
kunnen tot 4 december hun stukken aanmelden. Ondertussen wordt het aandeel TomTom nauwlettend gevolgd door de beursanalisten. ING verhoogde onlangs haar advies van ‘hold' naar ‘buy'. De ban verwacht dat een eventuele geslaagde overname van Tele Atlas de koers omhoog zal stuwen.
 

Uitspraak jaarrekening Spyker opgeschort
De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam doet voorlopig geen uitspraak in de zaak over de jaarrekening over 2006 van autofabrikant Spyker Cars. Dat heeft advocaat Tom van Wijngaarden, die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vertegenwoordig, gezegd. "De datum van de uitspraak is nog niet vastgesteld. Daarover volgt wellicht in de komende weken een beschikking", aldus de raadsheer. De AFM diende
op 1 september een verzoek in bij de Ondernemingskamer om de jaarrekening te laten herzien vanwege de vele gebreken in het rapport. Zo schetst Spyker volgens de toezichthouder een verkeerd beeld van de aankoopprijs van een verworven Formule
1 raceteam. Dit team is inmiddels alweer van de hand gedaan. Verder vindt de AFM dat Spyker tekort is geschoten in de verslaggeving als het gaat om latente belastingposten en bij het toelichten van de cijfers. De AFM wil vooralsnog niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die zich bij de zaak aansloot, kon geen commentaar geven. Volgens een woordvoerder van de VEB mocht de advocaat
van zijn club niet aanwezig zijn bij de zitting. Begin oktober maakte Spyker bekend in het afgelopen jaar een verlies te hebben geleden van 1,3 miljoen euro, terwijl eerder nog een winst was gerapporteerd van 828 duizend euro. De reden daarvoor was dat de aankoopprijs van het Formule 1 raceteam in de boekhouding was gewijzigd. Spyker wordt al enige tijd geplaagd door verhalen over financieel wanbeleid. Deze geruchten zouden
leveranciers en sponsors van het Formule 1-team hebben afgeschrokken, waardoor het bedrijf er financieel steeds slechter voor kwam te staan. Onlangs werd de renstal verkocht voor 88 miljoen euro, waardoor Spyker weer enigszins lucht kreeg.

 

Stern: Van Kooy in the pocket
Autogroep Stern heeft de overname van branchegenoot Van Kooy Groep afgerond nu ook de NMa haar goedkeuring heeft gegeven. Door de overname verhoogt Stern de jaaromzet met 140 miljoen euro. Van Kooy voerde onder meer de automerken Mercedes-Benz,
Chrysler, Dodge en Saab. De onderneming telde bij overname zo'n 230 medewerkers en heeft vestigingen in onder meer Hilversum, Bussum en Almere. Stern noemt de dealerbedrijven van Van Kooy "matig renderend". Intensief ingrijpen moet ertoe leiden
dat de activiteiten van Van Kooy volgend jaar positief bijdragen aan het resultaat. Men kan dus de borst nat maken, daar in het Gooi. Overigens is ex-eigenaar Leo Knijn van Van Kooy toegetreden tot de raad van commissarissen van Markeur Holding.

 MARKT.NL Onzeker slotakkoord
De autoverkopen ontwikkelen zich de afgelopen maanden ronduit uitstekend. Kwam het eerste kwartaal nog schoorvoetend uit op een mager plusje van twee procentpunten, het tweede kwartaal was al beter: plus vier procent.

De opgaande lijn werd zelfs in het derde kwartaal nog eens flink omhooggestuwd met
een kwartaalplus van een kleine tien procent. Over ruim negen maanden staat de cumulatieve meter nu bijna vijf procent aan de pluskant, waarmee - normaal gesproken - een jaartotaal van 510 duizend nieuwe auto's in beeld zou komen. Een onzekere factor
is echter wel de vraag wat de consument gaat doen naar aanleiding van de veelheid van overheidsbemoeienis en -beprijzing van nieuwe auto's. Het is daarbij niet ondenkbeeldig dat velen maar eens gaan afwachten en hun voorgenomen aankoop uitstellen.
Hooguit voor de auto's die ná 1 januari a.s. beduidend duurder worden kan er nog een aardig slotakkoord inzitten dit jaar.
 

Budgetmerken
De lijst van dertig bestverkochte auto's kent maar negen verliezers. Daaronder op z'n minst een tweetal opvallende namen: Volkswagen en Renault. Verder doen ook Nissan, Mazda, Saab en Chrysler het beduidend slechter dan een jaar tevoren. Opel is daarentegen nog volop in de race voor het marktleiderschap, de afstand tot Volkswagen is en blijft uiterst gering. Toyota lijkt al aardig zeker van het brons, belager Ford is immers al op een té grote achterstand gezet. Verder lijkt 2007 ook wel het jaar
van de budgetmerken te worden. Niet alleen doet Daihatsu het erg goed, ook (relatief) nieuwe lageprijzenmerken als Dacia en Dodge (31ste plaats) spelen voor het eerst een rol van betekenis in het merkenveld.
 

Korte terugval bedrijfsauto's
Voor de verkopers van bedrijfswagens lijken weer mooie tijden aan te breken. De afzet van bestelwagens klimt weer flink nadat half 2005 door overheidsmaatregelen afscheid moest worden genomen van de particuliere doelgroep. De (overgebleven) zakelijke
bussenkopers hebben wel een sterke voorkeur voor Duits product; Volkswagen en Mercedes-Benz hebben samen al bijna de helft van de markt in handen.
Voor de truckmarkt lijken ook al weer betere tijden aan te breken. Was 2006 nog een bijzonder jaar door de afloop van allerlei stimuleringsmaatregelen van de overheid, de verwachte terugval lijkt dit jaar toch erg mee te vallen. Vooral in de meest recente
maanden loopt de markt alweer boven het 2006-niveau waardoor dit jaar per saldo eenzelfde aantal truckverkopen als vorig jaar verwacht mag worden. Een dikke meevaller dus.

 

 

 


MARKT.EU Klein minnetje in Europa
Na de eerste negen maanden van 2007 zijn in Europa iets minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar; minus 0,2 procent.

De belangrijke septembermaand stak daarbij - na twee goede zomermaanden - echter wat magertjes af met een anderhalf procent terugval vergeleken met september 2006. Duitsland, grootste van de vijf Europese supermarkten, kende in september een terugval van liefst elf procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Grotendeels is dat toe te schrijven aan het feit dat vorig jaar rond deze tijd veel Duitsers een nieuwe auto kochten, omdat bekend werd dat de aanschafbelasting per 1 januari 2007 omhoog zou gaan van zestien naar negentien procent. Ook in Spanje daalde de markt afgelopen maand aanzienlijk, met bijna acht procent. Italië bleef stabiel, terwijl in Frankrijk
en Groot-Brittannië meer auto's werden verkocht dan vorig jaar. Nederland groeit per
saldo harder dan de Europese markt. Nog even en buurland België zal weer worden ingehaald, waarmee ons land alsnog op de (vertrouwde) zesde plaats terecht gaat komen.


BMW-groep groter dan Daimler
De vier grote autofabrikanten (VW, PSA, Ford en GM) zien hun afzet dit jaar in Europa maar weinig veranderen. Marktleider VW-groep levert als enige een beetje van haar marktaandeel in; vooral het merk Volkswagen (min drie procent) doet het wat minder goed dit jaar. PSA loopt dus een beetje in, met name door betere verkopen van Citroën (+2) - Peugeot blijft nagenoeg stabiel. Bij de Ford-groep is het met name het in de etalage staande Volvo (+10) dat het groepsverkopen goed ondersteunt, met name
van Jaguar (-19) hebben de Ford-bazen minder plezier. Opmerkelijk nieuws nog uit het premiumkamp: de BMW-groep is de Daimler-groep in afzet voorbij. Ook al blijft het merk Mercedes-Benz in Europa nog wat voor op het merk BMW, de lifestyleauto Mini (van BMW) doet het aanzienlijk beter dan evenknie Smart (bij Daimler). Dát zullen ze in Stuttgart geen leuk nieuws vinden.

 


ECONOMIE Aardgas zorgt voor groeispurt
De economische groei van 4,1 procent in het derde kwartaal was de hoogste in meer dan 7 jaar. De aardgasproductie zorgde voor een belangrijke impuls. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bruto binnenlandsproduct 1,8 procent groter dan in het tweede kwartaal. De kwartaal-opkwartaalgroei is al ruim 10 jaar niet zo fors geweest.
De kapitaalmarktrente is in oktober uitgekomen op 4,4 procent, 0,1 procentpunt hoger dan in september. Ook de inflatie liep op, deze kwam in oktober uit op 1,6 procent. De afzetprijzen van de industrie waren in september 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is twee maal zo groot als die in augustus. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode augustus - oktober verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam in het tweede kwartaal verder toe. De banengroei zette in het vierde kwartaal van 2006 versterkt door.

Dalende koopbereidheid
Na een scherpe daling in september is het vertrouwen van de consument in oktober gelijk gebleven. Consumenten waren iets minder negatief over het economisch klimaat. De koopbereidheid nam daarentegen licht af. Per saldo bleef de indicator van het consumentenvertrouwen op -1. In vergelijking met september waren consumenten iets positiever over de toekomst en iets negatiever over het verleden. De licht verbeterde stemming over het economisch klimaat in Nederland is vooral toe te schrijven aan het aanzienlijk minder negatieve oordeel over de economische situatie in de komende
twaalf maanden. Niettemin is het de tweede achtereenvolgende maand dat consumenten overwegend pessimistisch zijn over de directe economische toekomst. Hier ging een periode van bijna twee jaar aan vooraf van vooral optimisme. De koopbereidheid van consumenten is iets afgenomen. In september was er al sprake van een forse afname. Dat werd toen vooral veroorzaakt door toegenomen pessimisme over de eigen financiële situatie. De iets verminderde koopbereidheid in oktober is vooral veroorzaakt doordat consumenten het een minder gunstige tijd vinden voor grote aankopen. Ook zijn ze
wat negatiever geworden over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden. Voor wat betreft de eigen geldzaken in komende twaalf maanden zijn consumenten juist iets positiever geworden.

Feeststemming in ondernemersland
De ondernemers in de industrie zijn nog altijd goed gestemd. Het producentenvertrouwen is in oktober zelfs nog iets verder gestegen en kwam uit op 8,6. Sinds medio 2006 ligt de stemmingsindicator voor de industrie op een hoog niveau. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering zag. Zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse markt
kwamen iets meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) was al hoog en is nog iets toegenomen tot 114,5. De ondernemers in de industrie bleven ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in oktober opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt is volgens de producenten in de industrie iets verbeterd. Op de buitenlandse markt, zowel binnen als buiten de EU, bleef de concurrentiepositie naar hun oordeel hetzelfde. Er waren aanzienlijk meer ondernemers die een toename van de buitenlandse afzet in de komende drie maanden verwachten dan die een afname verwachten. De bezettingsgraad (van de beschikbare productieinstallaties) is in oktober iets gestegen naar 84,0.


BRANCHE Verloren jaar voor Spyker
Spyker verwacht dat zijn autodivisie, de enig overgebleven activiteit na de verkoop van de F1-renstal, in de tweede helft van dit jaar verliesgevend zal zijn. Dat heeft de producent van luxe sportwagens laten weten in een trading update over het derde kwartaal. In de eerste zes maanden van dit jaar leed het geplaagde bedrijf ook al een verlies, van euro 29,9 mln.

De bolidebouwer stelt verder dat het derde kwartaal een operationeel verlies zal opleveren. In deze periode produceerde en verkocht Spyker zeven sportauto's. Daarmee komt het totaal verkochte wagens over de eerste negen maanden van 2007 op 24. Spyker ondervond in de afgelopen nog steeds de nadelen van zijn krappe kaspositie, waardoor toeleveranciers geen auto-onderdelen wilden leveren en de eisten dat Spyker eerst vooruitbetaalde.

Vijf nieuwe dealers
Hans Hugenholtz, interim-bestuursvoorzitter van Spyker, stelde dat het de planning is in het vierde kwartaal ‘zeker' twintig auto's te verkopen. Over het aantal ontvangen orders wilde hij evenwel niets loslaten. Spyker voert op dit moment gesprekken met vijf dealers, verspreid over de hele wereld. Dit biedt volgens de onderneming kansen om ook op een nieuw continent auto's te verkopen. Welk werelddeel dit is, wil de woordvoerder niet zeggen. Op dit moment is Spyker vertegenwoordigd in Noord-Amerika, het Midden- en Verre Oosten en Europa. Ondertussen heeft voormalige bestuursvoorzitter en oprichter
Victor Muller 54.051 aandelen Spyker verkocht. Dit blijkt uit meldingen in het kader van de Wet Melding Zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen. Muller verkocht op 8 november 23.051 aandelen tegen een waarde van euro 3,37 per aandeel. Op 9 november verkocht hij 31.000 aandelen tegen een waarde van euro 3,23 per aandeel. Na de verkopen houdt hij nog 774.920 gewone aandelen over en 59.782 opties. Muller had volgens een laatste melding van 19 juli 2007 een belang van 14,81% in Spyker . Hij trad op 21 mei 2007 terug als bestuursvoorzitter van Spyker.

Staakt-het-vuren TomTom en Garmin
TomTom wilde half november niet speculeren op een eventuele verhoging van zijn bod op Tele Atlas als de Amerikaanse concurrent Garmin het huidige bod van euro 30 zou overtreffen. Dat heeft operatief directeur van TomTom Alexander Ribbink onlangs laten weten. "Als grootste aandeelhouder en klant van Tele Atlas hebben wij een waanzinnig goed bod neergelegd. Dit bod gaan wij niet verhogen." Op de vraag of de onderneming zijn huidige belang van 28,3% in de maker van digitale kaarten verder uitbreidt, ging hij niet in. "‘Maar je begrijpt dat zolang de koers boven de euro 30 beweegt, het niet logisch is om aandelen in te kopen." De beide kemphanen, TomTom en Garmin, hebben ondertussen alle patentzaken geschikt. Het gaat daarbij om zaken in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en in de VS in Wisconsin en Texas.

 


MARKT.NL Politiek motief
Tja, wat verwacht je nog van een markt waarvan de betrokken brancheverenigingen in de krant laten zetten dat consumenten hun aankoop nog maar even uit moeten stellen. De Telegraaf (want daar gaat het natuurlijk om) zou overigens de verkeerde kop boven een goedbedoeld artikel geplaatst hebben, maar het kwaad was natuurlijk al geschied.
Het wordt daarmee steeds ongewisser waar het dit jaar op gaat uitdraaien. Normaal besproken eindigt dit jaar zo rond de 510 duizend nieuwe auto's, maar de tegengestelde krachten van dit moment (kopersstaking tegenover registratienoodzaak vanwege komende prijsverhogingen) kunnen wel eens voor verrassingen zorgen. Ondertussen
buigt de branche zich ook over de marktomvang voor 2008. en die oefening is nog veel moeilijker. ING Bank houdt het op 495 duizend, RAI en BOVAG zijn met 487 duizend nóg pessimistischer - alhoewel hier ook een politiek motief tot terughoudendheid een rol zal spelen.

Niet onoverbrugbaar
Volkswagen heeft haar leidende positie in oktober weer wat verstevigd. Niettemin staat het merk nog steeds op verlies dit jaar, zodat een eventuele prolongatie van de titel ‘best verkochte merk' niet al te veel feestgedruis met zich mee zal brengen. Opel ligt zo'n 2,5 duizend auto's achter, veel dus, maar - zo leert de geschiedenis - niet helemaal onoverbrugbaar. We zullen zien. Peugeot heeft in oktober met de nieuwe 207 bijzonder goede zaken gedaan. De 207 maakt zelfs grote kans om 2007 af te sluiten als best verkochte model van Nederland. In oktober werd hij maar liefst tweemaal zo vaak verkocht als zijn directe concurrent, de Opel Corsa. Met nog twee maanden te gaan heeft de Franse auto nu een voorsprong van bijna 700 stuks.

Truckers tevreden
De bedrijfswagensector raakt bijna niet uitgesproken over de succesvol verlopen TERTS (BedrijfswagenRAI). Veel orders, ondanks (of misschien wel dankzij) de hier en daar fiks oplopende levertijden. Vrijwel alle bestelwagenmerken zijn het gemis van de particulier alweer lang te boven, alleen Renault profiteert nog niet van de forse marktgroei.Het beeld in de trucksector is aanzienlijk grilliger. Volvo en Iveco hebben een ronduit goed jaar, terwijl DAF, Scania, Mercedes-Benz en vooral MAN nog ver achterliggen op hun (top)verkopen van 2006. Maar ach, zolang er niet te veel marge naar de markt wordt weggespeeld is er ook voor deze merken alle reden tot tevredenheid. Een officieel cijfer omtrent de verwachte marktomvang voor volgend jaar zal binnenkort bekend gemaakt worden.
MARKT.EU Meeste landen in de plus
Eindelijk weer eens een duidelijk betere maand in Europa; oktober leverde dit jaar een 5,5 procent toename op van de autoverkopen.
Fabrikantenorganisatie ACEA wijt dit resultaat vooral aan ‘een positieve wending in de belangrijkste markten.' Toch wil de allerbelangrijkste markt - Duitsland - nog niet echt op stoom komen. Dit jaar kochten de Duitsers bijna 8 procent minder auto's en dat komt hard aan voor een markt die normaal goed is voor ruim 20 procent van alle verkopen in ons werelddeel. Duitsland is echter een uitzondering, want in vrijwel alle overige Europese landen nam het aantal verkopen in oktober toe. In Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië stegen de autoverkopen zelfs met acht à negen procent. In Spanje werd een groei van 3,4 procent gerealiseerd. In de oostelijke lidstaten klommen de autoverkopen nog veel harder, met Litouwen als koploper: +43 procent. Enige uitzonering is Hongarije, waar de markt met 7,5 procent daalde. De concurrentie van jonge occasions (onder meer uit Nederland) is daar echter groot.

Geen Veroveringsjaar
De grote fabrikanten kruipen dit jaar weer wat dichter op elkaar. Marktleider VW-Groep levert 0,4 procent van haar marktaandeel in, terwijl de nummers twee (PSA: +1,0%), drie (Ford-Groep: +2,6%) en vier (GM: + 2,5%) verbeteringen van hun afzetvolume noteren. Renault haakt dit jaar duidelijk af in deze ratrace, de Renault-Groep verliest - ondanks de goede progressie van Dacia (+19,4 procent) een afzet van een kleine honderdduizend auto's in Europa. Het Fiat-concern is echter hard op weg om eenzelfde aantal weer terug te winnen. Voor de Aziatische fabrikanten gaat 2007 niet echt de boeken in als Veroveringsjaar van Europa. Toyota-Groep klimt weliswaar met 3 procent, maar Hyundai, Nissan en Mazda boeken gevoelig verlies. Alleen het eigenzinnige Honda heeft dit jaar veel Europese harten sneller doen kloppen.


Premie-alarm voor autoverzekeraars
Financiële problemen liggen op de loer voor autoverzekeraars. Het Assurantie Magazine meldt dat de Europese koepelorganisatie van verzekeraars CEA maatschappijen waarschuwt voorzichtig te zijn met verdere premieverlagingen bij motorrijtuigenverzekeringen.
Deze verlagingen zouden makkelijk kunnen leiden tot problemen bij de uitkering bij schades. In een rapport over de Europese markt voor motorrijtuigenverzekeringen wijst men op toenemende prijsstijgingen bij reparaties, onderdelen en medische kosten en stijgende bedragen die door rechters als schadevergoeding worden toegekend aan verkeersslachtoffers. Bij verdere premieverlaging van autopremies zou men deze stijgende kosten niet meer kunnen opbrengen.
Kok honderdste Lease Service Center
Het Haagse autobedrijf Wim Kok (!) heeft zich als honderdste Lease Service Center (LSC) gecertificeerd.
LSC is in samenspraak met enkele leasemaatschappijen opgericht om de positie van onafhankelijke autobedrijven richting de leasemarkt te verstevigen. Leaserijders kunnen nu dus ook voor onderhoud bij Wim Kok terecht.
Mobiliteitsmakelaar aan het werk
De eerste mobiliteitsmakelaar van Nederland is aan de slag gegaan.
Hij adviseert bedrijven over de manieren waarop zij hun personeel kunnen stimuleren om de auto te laten staan. Het initiatief komt van een aantal grote bedrijven en overheidsinstellingen. Dit consortium betaalt ook de kosten van de makelaar; voor de adviezen hoeven klanten dus niets te betalen. Op die manier hoopt men dat ook kleinere bedrijven de adviezen van de mobiliteitsmakelaar serieus gaan nemen.
Shell: stimuleer zuinig rijden
Bedrijven kunnen tienduizenden euro´s besparen op de brandstofkosten van hun leasewagenpark.
Zo blijkt uit onderzoek van Shell. Na een training zuinig rijden door John en Helen Taylor verbruikte een kwart van de deelnemers tien tot dertig procent minder brandstof. Volgens Linda van Schaik van Shell Nederland Verkoopmaatschappij kan een groot wagenpark drie miljoen liter brandstof per jaar minder verbruiken.
Mediamarkt van autobranche in Groningen
De Groningse leasemaatschappij Noord Lease, dochter van ING, grijpt zijn aanstaande verhuizing aan om zich meer te richten op de particuliere klant met Autoborg. Het nieuwe pand staat naast de Intratuin wat veel passanten oplevert. En het herbergt meer dan alleen een showroom voor gebruikte lease-auto’s.
Autoborg wordt de naam van het nieuwe concept. De bouw van het enorme pand pal langs de A7 is in volle gang. Het Dagblad van het Noorden besteedde aan de plannen vorige week al ruimschoots aandacht. Het is dan ook een omvangrijk project, goed voor veertig nieuwe banen in het Groningse land.

Profile
Autoborg (de naam is een knipoog naar het Euroborgstadium van FC Groningen) moet in juni worden opgeleverd en kent straks een grote showroom waar voornamelijk de  gebruikte leaseauto's van Noord Lease zullen worden verkocht. Maar er zal ook worden bijgekocht en indien nodig worden geïmporteerd om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de klant, zo benadrukt directeur Robert Nienhuis van Noord Lease. Naast de occasionverkoop is er ook een werkplaats die door Profile Tyrecenter wordt gerund. Met maar liefst negen bruggen neemt die straks alle onderhoudswerk aan nieuwe en tweedehands leasewagens voor zijn rekening. Een autoverhuurbedrijf (Quick Rental Service) en een wasstraat completeren het geheel.

Service- en garantieconcept
Op dit moment verkoopt Noord Lease zijn gebruikte wagens, tussen de drieen vierduizend per jaar, nog door aan de handel. Maar Nienhuis ziet er zelf brood in, veel concurrenten doen het al veel langer zelf. Ex-leaseauto's staan doorgaans te boek als kwaliteitsoccasions die erg aantrekkelijk zijn voor particulieren. Daarbij moet klantvriendelijkheid en service de boventoon voeren in Autoborg. "Mensen hoeven niet in
weer en wind een plein vol auto's af te struinen en gaan onderhandelen over de garantie. In Autoborg komen alle auto's binnen te staan. Op beeldschermen kun je zelf van elke wagen de complete kilometer- en onderhoudshistorie opvragen."

Service
Wat de service betreft: alle auto's ondergaan voor aflevering aan de klant een uitgebreide CarCheck van Profile, die, naar eigen zeggen, de gemiddelde grote beurt overstijgt. Daarnaast krijgen alle Autoborg-klanten toegang tot een nieuw service- en garantieconcept van Profile met een landelijke dekking. Daarin zit onder meer tien jaar lang gratis apk. Ook worden er kortingen op banden en andere aan zogenoemde slijtdelen in het vooruitzicht gesteld. Nienhuis denkt zelfs aan het geven van ‘workshops technische kennis'. Nienhuis: "En de oude auto inruilen kan ook. Daarbij kan de klant zelf in drie verschillende databases de objectieve inruilwaarde opzoeken."

Verkopers uit horeca
De prijzen van de occasions moeten laag worden gehouden door het grote volume waarover Autoborg kan beschikken en door een hoge omloopsnelheid. Binnen maximaal twee dagen moet de eindecontractauto in de showroom staan en in hooguit dertig dagen worden verkocht. Autoborg moet een soort Mediamarkt worden op autogebied. De benodigde verkopers gaat Nienhuis overigens niet werven in de autobranche, zegt hij in het interview met het Dagblad van het Noorden. "Ik zal ze eerder in de horeca zoeken. Internet heeft veel dingen veranderd in onze bedrijfstak. Wie een gebruikte auto wil kopen, kijkt tegenwoordig op AutoTrack of AutoTrader. Eenmaal in de showroom, kent men alle details van de auto al. Of men is er niet in geïnteresseerd. Daarom wil ik in de Autoborg geen typische autoverkopers maar gastheren en -vrouwen. Ze zullen ook niet in kostuum lopen zoals de gemiddelde autoverkoper die niet schijnt te beseffen dat hij daarmee alleen maar klanten afschrikt." De vertrouwde zakelijke klant wordt overigens niet vergeten, zegt men bij Noord Lease. In het zevenduizend vierkante meter grote pand krijgt het bedrijf juist meer ruimte om de vertrouwde zakelijke klanten te ontvangen. Een lounge, met koffie en een gebakje, moet de gastvrijheid onderstrepen. Slaat het nieuwe concept van Noord Lease aan, dan kan privélease een volgende stap zijn. Steeds meer leasemaatschappijen verkennen momenteel deze markt, de een met meer succes dan de ander. Maar een nieuwe auto kopen voor een vast bedrag per maand is voor particulieren aanlokkelijk. Daar is men in Groningen van overtuigd.
Concurrent voor bestaande dealers?
Als de deuren van Autoborg deze zomer openen, krijgt de autobranche er in de regio een geduchte concurrent bij.
Toch denkt marketing manager Bas Geursen van Noord Lease dat het met die concurrentie wel meevalt. "Wij verkopen tenslotte vooral onze eigen leaseauto's: wagens van drie tot vier jaar oud met gemiddeld 140 duizend kilometer op de teller. Dat zijn auto's die dealers doorgaans niet in het assortiment hebben." Maar Geursen erkent dat dealers de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Het concept is immers vernieuwend; met een occasion kan bijvoorbeeld ook een onderhoudscontract en een verzekering worden aangeschaft. Het moet als voorbode gezien worden op ‘echte'   privéleaseconstructies. Als de vraag naar dergelijke constructies toeneemt, kan Noord Lease er snel op inspringen. Overigens zegt Geursen nog met andere partijen in de markt in gesprek te zijn voor eventuele nieuwe samenwerkingen. Welke dat zijn wil hij in dit stadium nog niet kwijt.
Nieuw inkoopplatform voor leasebedrijven
Een zestal kleinere leasemaatschappijen is een inkoopplatform begonnen met als doel synergievoordelen te behalen, vooral op de inkoop van auto’s.
In totaal telt het initiatief nu vijftienduizend auto's. Aan het eind van het jaar moet het platform tien leden tellen. Voorzitter is Norbert Karthaus van Strix Lease Services. De overige deelnemers zijn: Driessen Autolease, Business Car Amersfoort, Prolease, Bright Lease en Van Mossel Leasing. Gesprekken met overige gegadigden zouden gaande zijn.
Management neemt Olyslager over
Olyslager Organisation is vanaf 1 januari verzelfstandigd, middels een management buy-out door Louis Ploegmakers (Managing Director) en Harald Oosting (Sales Director).
Na de verzelfstandiging van Olyslager gaat Eurotax Nederland opereren vanuit een Beneluxplatform. Beide organisaties blijven nauw samenwerken, mede gezien de toepasbaarheid van elkaars informatie. Olyslager opereerde sinds 2002 onder de vlag van de EurotaxGlass's groep. Het bedrijf bestaat ruim zestig jaar en is 's werelds grootste dataleverancier voor de olie-industrie. Eurotax Nederland blijft onderdeel van de EurotaxGlass's groep, die internationaal leverancier is van systemen voor restwaardemanagement, autotechnische informatie en data voor schadecalculatie. Het werkplaatsinformatiesysteem EGIS blijft onderdeel van Eurotax Nederland. De Nederlandse vestiging van Eurotax zal aangestuurd worden door Marc Nederveen, die sinds vijf jaar in dienst is van de firma.
Renault: wat verdien ik?
Renault Nederland wil haar werknemers meer bewust maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden die het bedrijf te bieden heeft, meldt het vakblad P&O Actueel.
Daarom krijgen alle medewerkers de dvd ‘Wat verdien ik eigenlijk?'. Volgens HR-manager Hans Strijd wordt het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden door de Renault-medewerkers vaak onderschat. Gevolg hiervan is dat het voorkomt dat medewerkers voor een andere baan kiezen, zonder dat ze alle regelingen kennen. Meer bekendheid van de secundaire arbeidsvoorwaarden hoopt de auto-importeur de binding met de onderneming te versterken. De dvd is samen met het Voorlichtingscentrum Arbeidsvoorwaarden ontwikkeld en behandeld zaken als pensioen, nabestaandenwet, WIA en levensloop. Renault-medewerkers kunnen de persoonlijke regelingen bekijken op een speciale internetsite.
Supermarkt Coop test autoleasing voor klanten
Supermarktketen (Super)Coop laat zijn klanten voordelig een auto leasen. Het winkelbedrijf werkt daarvoor samen met leasemaatschappij Smilease.
De vaste Coop-klanten, dus de houders van een CoopClubCard, kunnen kiezen uit twee type Volkswagens: de Polo en de Fox. De Polo kost 317 euro per maand en de kleinere Fox 282 euro. De prijzen gelden bij een vijfjarige leasecontract, waarbij de automobilist moet toestaan dat er twee jaar lang Coop-stickers op de flanken van zijn auto staan. Het gaat volgens Elsevier Retail voorlopig om een proef in zes Coop-supermarkten in de regio's Culemborg- Tiel-Waardenburg en Nijmegen- Wychen-Groesbeek. De leasecontracten zijn inclusief verzekering, onderhoud en pechhulp. Als extra lokkertje krijgen de eerste dertig klanten die kiezen voor een leasecontract bij (Super)Coop twee jaar lang gratis boodschappencheques ter waarde van 150 euro per jaar. Bovendien onderstreept Coop dat bij privéleasen geen bijtelling geldt.
Bovag-Rai naar rechter door fijnstoftaks
Bovag en Rai Vereniging starten een juridische procedure tegen het kabinetsbesluit om per 1 april een fijnstofheffing voor diesels in te voeren.
De branche dat bepaalde automodellen in Nederland onbetaalbaar zullen worden terwijl ze wel voldoen aan de Europese normen. Ook vindt Bovag-Rai dat het kabinet met deze taks ‘de grenzen van het redelijke overschrijdt'. De fijnstoftaks wil diesels die vijf milligram fijnstof per kilometer of meer uitstoten, per extra milligram beboeten met een bpm-verhoging. Het kabinet hanteert daarbij een emissienorm die in Europa pas in september 2009 van kracht wordt. De Nederlandse regering probeerde al eerder toestemming te krijgen om versneld roetfilters verplicht te stellen maar dat is toen afgewezen door Europa.
Verruim regeling voor bijtelling!
De bijtelling als wapen om het zakelijke verkeer te vergroenen; het blijkt te werken.
Veel leasemaatschappijen zijn dan ook voor verruiming van de regeling. Want de huidige korting op de bijtelling geldt maar voor een handjevol modellen. Te weinig om effect te ressorteren. Alle leaserijders die nu een A- of een B-label auto kiezen - en dus niet alleen de hybrides en de mini's zoals de Smart en de Peugeot 107 - zouden moeten worden beloond, vindt bijvoorbeeld Lease- Plan. "Nu is het zo dat voor een ‘gewone' A-label leaseauto men 25 procent bijtelling betaald, net zo veel als voor energieverslindende auto's. Als de overheid wil bevorderen dat meer mensen naar een energiezuinige auto overstappen, is het van belang dat de korting op de bijtelling wordt afgestemd op het energielabel. Bijvoorbeeld veertien procent bijtelling voor een auto met een A-label, zeventien voor een B-label, en zo oplopend tot wellicht zelfs dertig procent voor auto's met een G-label", aldus een woordvoerder van Lease-Plan.
Zakelijk autolandschap staat op z’n kop
De slurptax en de nieuwe fiscale maatregelen rondom de bijtelling lijken hun uitwerking niet te missen: hybride lease-auto’s zijn niet aan te slepen en een groen energielabel lijkt garant te staan voor verkoopsucces. Het zakelijke autolandschap staat op zijn kop.
Suv's met een ‘groen' C-label zoals de VW Tiguan, een 445 pk sterke V8 limousine die gevrijwaard blijft van de slurptax (Lexus LS600h) en twee hybride middenklassers, Prius en Civic, zijn op de leasemarkt een geweldige hit. Dit laatste blijkt onder andere uit de grote belangstelling voor de actie van LeasePlan waarbij leaserijders hun ‘vuile' leaseauto boetevrij kunnen inruilen voor een hybride Civic. LeasePlan heeft er op voorhand tweehonderd ingekocht en nog eens ‘honderden' in bestelling. Leaserijders van de concurrent zijn daarbij overigens ook welkom; ook voor hen kan de boete worden ‘geregeld', aldus LeasePlan. Maar diezelfde concurrentie zit natuurlijk niet stil: Athlon
Car Lease
heeft daags na de aankondiging van LeasePlan laten weten met een soortgelijke actie te komen. In eerste instantie geldt het voor de eigen rijders, laat directeur Richard Sikkel weten. Maar hij belooft maatwerk voor iedereen dus ook voor klanten van de concurrent. Bovendien wil Athlon zich niet beperken tot alleen de Honda Civic.

Onverwacht groen
Hybride auto's met een A-label staan extra in de belangstelling door de lage 14%-bijtelling. Dat maakt nogal een verschil uit: voor iemand die overstapt van een middenklasser uit het c-segment (zoals een Golf of Focus) is het fiscale voordeel ongeveer twaalfhonderd euro netto per jaar. Voor wie een hybride een stap te ver vindt en zich niet in bijvoorbeeld een Citroën C1 wil wurmen, gaat op zoek naar ‘koopjes' in de leasemarkt. Zo doen de speciale, vaak scherp geprijsde, businessmodellen het de laatste tijd opmerkelijk goed. Bijvoorbeeld de speciale corporate leasemodellen van BMW. Deze auto's missen zelfs enkele pk's (ongeveer zeven!) waardoor ze goedkoper in de markt kunnen worden gezet. De ‘korting' op de prijs van zo'n leasemodel kan in totaal oplopen tot drieduizend euro. Dat scheelt dus uiteindelijk aan bijtelling. Maar belangrijker is volgens verkoopdirecteur Arie Ruitenbeek dat al deze modellen (op één na) zijn voorzien van een A-label; met dank aan het inmiddels bekende programma EfficientDynamics. Zo'n A-label levert nog eens een korting op van veertienhonderd euro op de bpm. Van alle verkochte 5-series en 3-series is inmiddels ongeveer eenderde een corporate leasemodel, van de kleine 1-serie ongeveer twintig procent. Veel verwacht Ruitenbeek ook van de nieuwe 316i, de nieuwe instapper uit de 3-serie. Weliswaar betreft dit geen corporate leasemodel, maar de auto beschikt wel over een A-label. "We merken dat wagenparkbeheerders zeer gespitst zijn om hun vloot te vergroenen." Dat veel mensen BMW niet direct associëren met groene labels, is Ruitenbeek bekend. Overigens worden de corporate leasemodellen van BMW gewoon geproduceerd in de Duitse fabrieken. Ze
worden speciaal gemaakt voor landen met ‘bijzondere' fiscale regimes, waar bijvoorbeeld een paar pk minder een fors verschil kan opleveren in de uiteindelijke consumentenprijs.

Achteraf
Behalve BMW hebben ook veel andere automerken zogenaamde ‘business editions' in de aanbieding. Maar daar ligt de nadruk vooral op scherp geprijsde zakelijke gadgets als een navigatiesysteem en leren bekleding. Dankzij een goede restwaarde kunnen leasemaatschappijen scherpe aanbiedingen doen. Toch maken die extra accessoires de auto in aanschaf duurder - en dus uiteindelijk ook de bijtelling voor de berijder. Dat was reden voor ING Car Lease om afspraken te maken met de aftermarket om achteraf navigatiesystemen, leren bekledingen of lichtmetalen velgen te kunnen inbouwen dan wel leveren. "Op die manier worden de prijzige extra's buiten de bijtelling gehouden", aldus operationeel directeur John Spies. Maar de belangrijkste trend die Spies ziet ontstaan is dat leaserijders een klasse kleiner gaan rijden. Al dan niet met een losse TomTom.
Hertz verhuurt waterstofauto’s
Autoverhuurder Hertz heeft in de IJslandse hoofdstad Reykjavik drie Toyota Prius hybrides rondrijden die op waterstof rijden.
In IJsland wordt waterstof opgewekt uit warmte van de aarde. De IJslanders hebben zich ten doel gesteld om in 2009 zo'n veertig procent van alle auto's op waterstof te laten rijden. In 2050 wil het land volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Leasebakken voor pastors
Pastors in het bisdom Groningen-Leeuwarden kunnen binnenkort gebruik maken van een leaseauto van het diocees.
Het bisdom dat tot nu toe het wagenpark in eigen beheer had, sloot onlangs een contract met leasemaatschappij Noord Lease. De komende periode zal het totale wagenpark worden vervangen door auto's van Noord Lease, meldt het bisdom.
Ouwerling van Saab naar Athlon
Colin Ouwerling (39) is per 1 januari 2008 benoemd tot marketing manager van Athlon Car Lease Nederland.
Hij zal zich onder andere gaan bezighouden met het in de markt zetten van het nieuwe gefuseerde Athlon Car Lease. Ouwerling begon zijn automotivecarrière bij Opel Nederland en werkte vervolgens bij Mobil/BP, Unilease en de afgelopen 2,5 jaar als marketing manager bij Saab Nederland.
Nieuwe sales manager Hertz
Frank Oudshoorn Spaargaren is de nieuwe Sales Manager van Hertz Rent A Car.
In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor het salesteam Nederland en Commercial Services. Samen met het Hertz salesteam gaat hij zich in deze functie toeleggen op de verdere ontwikkeling van het klantenbestand op de zakelijke markt. Oudshoorn Spaargaren was voordien manager Commercial Services, eveneens bij Hertz.
Autodealerregeling geldig tot 1 april 2008
Medewerkers van autodealerbedrijven, leasemaatschappijen of verhuurmaatschappijen wisselen vaak regelmatig van (lease)auto.
Speciaal voor hen is er de autodealerregeling: daarbij wordt de bijtelling berekend volgens een bijtellingstaffel waarin per automerk een bij een bepaalde salariscategorie behorende bijtellingswaarde is opgenomen. De regeling is nu verlengd tot 1 april 2008. De bijtelling blijft daardoor tot en met maart berekend worden over de prijzen zoals die in 2007 golden. Over de nieuwe regeling wordt nog volop onderhandeld.
De Jong ‘commercial senior vice president’ bij Athlon
Bij Athlon Car Lease International is Valentijn de Jong (38) benoemd in het managementteam.
Athlon zegt dat de benoeming moet worden geplaatst in de ambities van het bedrijf om op Europees niveau mee te tellen. De Jong is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van de Athlon-bedrijven in de verschillende landen.
Mobility Report van ING ‘uitgebreid’ met overheidsplannen
Leasemaatschappijen doen hun best om hun klant zo goed mogelijk bij te staan met betrekking tot alle nieuwe fiscale plannen. Dat is nodig want er is veel onzekerheid bij wagenparkbeheerders.
Zo trekt ING Car Lease zich het lot aan van de onzekere klant: hun wagenpark analyseproduct Mobility Report ‘kent' alle kabinetsplannen voor 2008. De effecten en eventuele financiële gevolgen voor het gehele wagenpark van bijvoorbeeld energielabels, CO2-heffing, fijnstofbelasting, BPM afbouw, bijtelling en accijnsverhoging moet hiermee zichtbaar worden. De overheidsmaatregelen kunnen er - wat kosten betreft - flink inhakken. Hoewel er tegelijkertijd ook kansen liggen om een (goedkoper) milieubewust mobiliteitsbeleid te creëren. Hoe dan ook, de klant zit met veel vragen, benadrukt operationeel directeur van ING Car Lease, John Spies. "We merken dat, nu de kabinetsplannen definitief zijn, er veel onzekerheid is bij onze klanten. Die moeten we proberen weg te nemen." De klant krijgt met Mobility Report de kosten van het huidige wagenpark ten opzichte van de kosten in 2008 op een rij. Daarbij zal er ook advies worden gegeven om een groen beleid te voeren om uiteindelijk kosten te besparen.
Renault Mégane populair bij ict-ers
Ruim de helft van de ict’ers heeft een auto van de zaak met een gemiddelde waarde van 28 duizend euro. Gemiddeld betaalt een ict’er hiervoor een eigen bijdrage van 108 euro per maand.

Mégane wordt het vaakst door de ict'er gekozen. Dat blijkt uit een onderzoek gehouden door de consultants van De Breed & Partners. Overige uitkomsten: vier procent heeft een auto van de werkgever die niet privé gebruikt mag worden en op het terrein van de werkgever staat. Bijna dertig procent van de ict'ers heeft vrije keuze bij het uitzoeken van een auto van de zaak. Twintig procent heeft beperkte keuzevrijheid. Vijf procent moet het doen met de auto die hij toegewezen krijgt.

Toptien ‘ict-auto van de zaak'
1. Renault Mégane
2. Volkswagen Golf
3. Ford Focus
4. Opel Astra
5. Renault Scenic
6. Skoda Octavia
7. Peugeot 307
8. Seat Leon
9. Volkswagen Passat
10. Opel Zafira


MKB Lease brengt ‘fiscale site
Half december heeft de eerste kamer ingestemd met de nieuwe belastingmaatregelen 2008. Voor zakelijke rijders gaat er financieel veel veranderen. MLB Lease heeft een kies-site gemaakt: www.mijnbijtelling.nl.
Voor diegenen die via hun werkgever volgend jaar een nieuwe auto kunnen kiezen, heeft MKB Lease een nieuwe site ontwikkeld. Hiermee kunnen alle zakelijke rijders een auto selecteren op basis van de gewenste maximale maandelijkse fiscale lasten. In de module wordt rekening gehouden met het gekozen belastingtarief en een eventuele eigen bijdrage aan de werkgever. Er wordt gerekend met 14 en 25 procent bijtelling want die gelden vanaf 1 januari 2008. Vooraf kan een selectie gemaakt worden voor: merk, maximaal milieulabel en o.a. maximale CO2-uitstoot. Bovendien kan men bij de gevonden auto, met alle specificaties en foto's, opties toevoegen en dan de netto maandlasten opnieuw laten berekenen.
Leasemaatschappij wacht op meer hybrides
Het aanbod is nog uiterst schaars maar het lijkt erop dat de hybride leaseauto een goede toekomst tegemoet gaat. Niet omwille van het milieu, maar vanwege de lage fiscale bijtelling.

De Toyota Prius en de Honda Civic Hybrid zijn bezig aan een snelle opmars in leaseland. Guido Roozekrans, pr-manager van de Toyota-importeur, zegt heel wat telefoontjes van leasemaatschappijen te hebben afgehandeld. Ook bij Honda zijn dergelijke geluiden te horen. En bij Hybridelease, een label van leasemaatschappij Strix Lease Service, zegt men de afgelopen maanden twee keer zo veel aanvragen binnen gekregen te hebben. "Vooral berijders kloppen bij ons aan, niet zozeer wagenparkbeheerders", merkt Han Arts, accountmanager van Hybridelease op. Die belangstelling van de particulier is niet vreemd. De bijtelling van een schone auto - dat wil zeggen, met een CO2-uitstoot van minder dan 110 gram per kilometer - is sinds dit jaar veertien procent. Dat is bijna de helft van de bijtelling van een ‘gewone' auto. De particulier kan dus flink besparen met een hybride en als hij of zij ‘s avonds op internet zoekt naar hybride leaseauto's, komt hij al snel terecht op de site van Hybridelease.

Hybride C4
Bij de leasemaatschappij uit Hoofddorp zit men overigens te springen om meer aanbod van hybrides. Maar het schiet niet op. Weliswaar vallen er nog meer auto's onder de bijtellingnorm van veertien procent maar dat zijn voornamelijk mini's als de Smart, Citroen C1, Peugeot 107 of Toyota Aygo. Doorgaans een maatje te klein voor zakelijk gebruik. Men komt dus al snel uit bij een Prius of een Civic. Op de site van Hybridelease staan de vorderingen van andere autobouwers op het gebied van deze technologie. Arts hoopt bijvoorbeeld dat Citroen dit jaar nog duidelijkheid geeft voor wat betreft de eerder aangekondigde productie van de hybride C4. En ook Volvo zou met een (diesel)hybride van de C30 komen. Maar geen van de importeurs durft voorspellingen te doen of de auto's daadwerkelijk in productie gaan.

Vierduizend Priussen
Toyota en Honda profiteren dus volop van de toegenomen vraag, bij gebrek aan concurrentie. Bij Honda hebben ze de verkoop van de Civic Hybrid het afgelopen jaar al zien verdubbelen tot duizend stuks. En die toename is volgens de Honda-importeur voor een groot deel te danken aan auto's die de laatste maanden zijn geregistreerd op naam van leasemaatschappijen. En hoeveel Priussen er dit jaar aan de leaserijder worden gesleten, durven ze bij Toyota nog niet te zeggen. Dat is ook lastig want een leaserijder ruilt zijn auto na afloop van het contract in. En dat is niet per definitie aan het begin of eind van het jaar. Toch kan de leaserijder die graag hybride wil rijden het best snel naar de showroom lopen. De levertijd voor een Toyota Prius bedraagt vier maanden en voor de Nederlandse markt komen er in 2008 ‘slechts' vierduizend exemplaren beschikbaar. De vraag naar Priussen is wereldwijd veel groter dan het aanbod. Over de hele wereld zijn er negenhonderdduizend van verkocht. Een schijntje in vergelijking met andere modellen in het middenklassesegment, maar de helft van de auto's werd in de laatste achttien maanden verkocht. Dat had meer kunnen zijn als de fabriek in Japan de vraag had aangekund.

Volgens een recent rapport van KPMG in Duitsland zal de vraag naar hybrides dit jaar ongeveer met 25 procent stijgen. Daarbij benadrukt men dat de hybride technologie niet meer als tussenstap naar de brandstofceltechnologie moet worden gezien. Hybride is een volwaardige techniek die een eigen bestaansrecht en toekomst heeft. In Nederland verkocht Toyota afgelopen jaar 3500 hybrides. Die werden bijna allemaal aan particulieren verkocht. Als er veel leaserijders voor de Prius kiezen, zal de levertijd flink gaan oplopen.


Toyota en FNV compenseren CO2 uitstoot
Werknemers van FNV Bondgenoten die in aanmerking komen voor een leaseauto kunnen binnenkort ‘klimaatneutraal’ rijden.
De vakbond en Toyota distributeur Louwman & Parqui ondertekenden daartoe onlangs een overeenkomst. Daarin staat dat Toyota de CO2 die elke leaseauto gedurende honderdduizend kilometer uitstoot, compenseert met investering in duurzame klimaatprojecten van Climate Neutral Group.
Belgische leasemaatschappij biedt ‘zes-wielencontract’
Onder de noemer ‘zes-wielencontract’ biedt de leasemaatschappij van de Belgische autogroep D’Ieteren klanten letterlijk zes wielen aan: men krijgt niet alleen een auto maar ook een scooter.
De scooter is er voornamelijk om het drukke stadsverkeer de baas te kunnen. Het type scooter valt tot nu toe niet te kiezen. D'Ieteren biedt alleen een Yamaha 125 cc aan. Kosten: zo'n honderd euro per maand. Erg succesvol is het overigens nog niet; de leasemaatschappij zegt hooguit een tiental contracten te hebben afgesloten. Volgens het bedrijf is er een mentaliteitsverandering nodig.
Van den Helder wordt General Manager Benelux
Hertz heeft per direct Henk van den Helder - momenteel General Manager van Hertz Nederland – benoemd tot General Manager van Hertz Rent A Car voor de regio Benelux.
Zijn benoeming volgt op het aftreden van Aad Monster, die 27 jaar de functie van General Manager Hertz België en Luxemburg vervuld heeft. Als verantwoordelijke voor België, Luxemburg en Nederland, zal Van den Helder zich vooral concentreren op de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten als zakelijk & vrije tijd, bestel- en vrachtwagens en vervanging & mini)leasing. Hertz is van plan om op operationeel gebied synergie te creëren binnen de Benelux, om zo de efficiency en kwaliteit van de service verder te verbeteren. Van den Helder was verantwoordelijk voor de Nederlandse introductie van Minilease, de ‘Prestige, Fun en Green Collection' en recent de Care Fleet voor minder validen, die nu ook op de Belgische markt geïntroduceerd gaat worden. Hertz Nederland zag zijn inkomsten de afgelopen vijf jaar verdubbelen onder leiding van Van den Helder.
Van Egmond commercieel directeur Athlon Car Lease Nederland
Bruce van Egmond (36) is benoemd tot commercieel directeur van Athlon Car Lease Nederland B.V.
Hij volgt per 1 augustus 2007 Richard Sikkel op, die onlangs werd benoemd tot algemeen directeur. Bruce van Egmond begon zijn leasecarrière in 1996 als leaseadviseur binnendienst bij Interleasing. Vervolgens maakte hij de overstap naar de buitendienst waarbij hij in eerste instantie verantwoordelijk was voor een aantal regionale klanten en later voor de afdeling Large Accounts. In 2004 werd hij bij Athlon Car Lease benoemd tot sales director Large Accounts beheer.
Goed tweede kwartaal voor Nederlandse autoleasemarkt
In het tweede kwartaal van 2007 nam het leasepark (personen- en bestelauto’s gecombineerd) bijna net zo sterk in omvang toe als in het eerste kwartaal; 1,3 versus 1,7 procent. Dit blijkt uit de analyse van de VNA-ledenenquête over het tweede kwartaal van 2007.

De omvang van het totale Nederlandse leasepark per eind juni 2007 komt uit op 727.000 contracten (VNA-leden: 622.800), ruim 20.000 meer dan aan het begin van dit jaar. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn redelijk positief, zegt de VNA. Men verwacht dat dit jaar de groei die in 2006 werd gerealiseerd (4,1 procent) ten minste geëvenaard gaat worden en wellicht zelfs overtroffen. De groei van de personenautoleasemarkt was in de afgelopen drie maanden iets sterker dan de toename van de totale markt, met een kwartaalgroei van 1,5 procent. Sinds het einde van 2006 steeg de parkomvang met 17.500 contracten tot 549.000 (+3,3 procent). VNA-leden nemen hiervan 501.700 contracten voor hun rekening. Daarmee is een mijlpaal bereikt, want nog niet eerder telde het VNA-bestand meer dan een half miljoen lease personenauto's. Operationele gesloten contracten doen het voor het tweede kwartaal op rij erg goed en dragen zo het meeste bij aan de groei van de markt. Opvallend is verder de stijging van het aantal netto operationele contracten in het tweede kwartaal (+4,6 procent). Geen enkele contractsoort nam in omvang af. De markt voor lease bestelauto´s steeg in de tweede helft van 2006 zeer sterk. In 2007 lijkt die groei iets af te vlakken, maar volgens de VNA kan er nog steeds worden gesproken van een zeer gezonde marktsituatie. Afgelopen drie maanden kwamen er weer (afgerond) duizend bestelautocontracten bij, waarmee het totaal uitkomt op 178.000 (VNA-leden 121.000). In het bestelautosegment groeide het aantal financiële leasingcontracten in het tweede kwartaal het sterkst (+3,4 procent), maar ook hier komt in absolute zin de toename van het aantal contracten het meest voor rekening van gesloten operationele lease (+2,1 procent).


Aon: navigatiesysteem drukt risicokosten stevig
Wat men vermoedde blijkt nu ook daadwerkelijk zo te zijn: bestuurders die een navigatiesysteem gebruiken, claimen minder schade. Daarnaast vermindert het aantal gereden kilometers en is men sneller op de plaats van bestemming. Risicoadviseur Aon denkt hiermee haar verzekeringen klantspecifieker (lees: goedkoper) te kunnen maken.
Hans Taal, verantwoordelijk voor de commercie van Aon Automotive, werd vorig jaar door Delta Lloyd benaderd om mee te werken aan een onderzoek die voor eens en altijd duidelijk moest krijgen of navigatiesystemen nu een positief effect hebben op de verkeersveiligheid of niet. "Men ging er wel vanuit dat er een gunstig effect zou zijn, maar deze these was nog nooit bewezen", aldus Taal. Het onderzoek moest onafhankelijk zijn en met toonaangevende partners in de branche worden uitgevoerd. Naast Aon werd leasemaatschappij Athlon Car Lease benaderd en leverancier van navigatiesystemen TomTom. Uiteindelijk werd het onderzoek door TNO uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek was dus weinig verrassend: navigatiesystemen hebben een positief effect op de verkeersveiligheid. Het rijgedrag en de prestatie van de bestuurder verbetert vooral bij het rijden in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming. De ‘werklast' van een bestuurder wordt verminderd, met alle positieve gevolgen van dien. Het blijkt dat bestuurders twaalf procent minder schaden claimen en vijf procent minder schadekosten hebben. "Daarnaast vallen er ook rechtstreeks kosten te besparen voor werkgevers: het aantal gereden kilometers wordt namelijk met zestien procent verkort en de reistijd nog eens met acttien procent. Als je een paar honderd mensen continu op pad hebt, tel uit je winst", aldus Taal.

Tamelijk tot behoorlijk' inspannend
Nog wat meer uitkomsten: de bestuurder met een navigatiesysteem stopt 25 procent minder vaak, staat 35 procent minder lang stil en hoeft minder vaak te keren om bij de eindbestemming te komen. Ook vertoont de bestuurder beter weggedrag; het aantal geconstateerde voorvallen van ongepast weggedrag naar en in een onbekend gebied bedroeg met autonavigatie ruim de helft minder dan met conventionele middelen.
Aangetoond is ook dat navigatiesystemen de alertheid van de bestuurder verhogen; de aandacht kan beter op de weg gehouden worden en de bestuurder ervaart minder stress. 78 procent van de bestuurders heeft het gevoel alles beter onder controle te hebben wanneer zij met een navigatiesysteem rijden. Ook is de gebruiker alerter achter het stuur en zich meer bewust van het verkeer achter zich. De objectieve werklast lag twintig procent lager bij het rijden met een navigatiesysteem en kostte bestuurders ‘weinig inspanning'. Het rijden met conventionele navigatiemiddelen, zoals kaarten en digitale internet-routeplanners daarentegen werd beoordeeld met ‘tamelijk tot behoorlijk' inspannend.

Positief effect
Vanuit het perspectief van risicokosten - verbonden aan een motorrijtuig of een wagenpark - is nu aangetoond dat het gebruik van een navigatiesysteem een positief effect heeft op het risicoprofiel en dus op de risicokosten. Navigatiesystemen kunnen dus worden ingezet als instrument om de risicokosten te verlagen. Taal zegt altijd op zoek te zijn om verzekeringsproducten klantspecifieker te maken. "Het onderzoek toont aan dat gebruikers van een navigatiesysteem minder schaden veroorzaken. Voor deze groep kunnen wij nu bestaande producten aanpassen en zelfs een specifiek verzekeringsproduct ontwikkelen dat hiermee rekening houdt bij de premiebepaling. En we kunnen onze klanten door middel van een verdergaande risicoprofilering ook beter adviseren."
Rijkswaterstaat rijdt Civic Hybrid
Honda krijgt voet aan de grond met de Civic Hybrid. Rijkswaterstaat wil in 2008 het merendeel van zijn zakenauto’s vervangen hebben door hybrides, waaronder de Civic.
De eerste zestig Civics zijn in bestelling of al afgeleverd. Rijkswaterstaat wil in 2008 het merendeel van de auto's voor zakelijke ritten vervangen hebben door hybrides. De eerste vijftien Civics Hybrid zijn al in 2006 geleverd en onlangs zijn elf Civics Hybrid afgeleverd aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
Fiscus flits erop los
De Belastingdienst verdenkt zeker duizend mensen ervan dat zij ten onrechte hun auto van de zaak of leaseauto voor privézaken gebruiken, terwijl zij geen bijtelling voor privé-gebruik betalen.
Zij hebben een brief gekregen nadat hun auto was geflitst door een camera-auto op locaties waar zij waarschijnlijk niet voor hun werk waren. Sinds februari staan flitsauto's van de fiscus op locaties als grote evenementen, woningboulevards en in vakantietijd bij grensovergangen.
De fiscus vraagt van de geflitste leaserijders de rittenregistratie op, die moet worden bijgehouden. Klopt die niet, dan volgt een naheffing en eventueel een boete. De Belastingdienst verwacht zo enkele honderdduizenden euro's binnen te halen. Ongeveer 180 duizend leaserijders hebben schriftelijk verklaard dat zij onder de grens blijven maar uit steekproeven bleek dat veel van hen er wel bovenuit komen.
ALD Automotive in Mexico
Met een nieuwe vestiging in Mexico breidt ALD Automotive zijn netwerk op het Amerikaanse continent uit.
De leasemaatschappij had al vestigingen in Brazilië en de VS. De vestiging in Mexico is sinds eind juni actief. Het is de 37e dochteronderneming van de ALD Automotive Groep. ALD heeft naar eigen zeggen de grootste landendekking van alle leasemaatschappijen. De ambitie is mondiale leaseoplossingen te bieden.
330 auto’s Sargas naar LeasePlan
Detacheerder Sargas en LeasePlan hebben een meerjarencontract getekend voor de leasing van 330 personenauto’s.
Sargas brengt de volledige dienstverlening op het gebied van operationele leasing inclusief korte termijn inhuur en poolbeheer onder bij LeasePlan. Er wordt een speciale mobiliteitsdesk ingericht voor deze klant. Sargas was op zoek naar een partner die een compleet pakket van diensten kon aanbieden.
Aanmelden Fleet Innovatie Prijs 2007
Tijdens Fleet Management Expo 2007 zal de Fleet Innovatie Prijs 2007 worden uitgereikt. De meest innovatieve producten of diensten voor wagenparkbeheerders komen in aanmerking voor deze jaarprijs.
Een zestal deskundigen zal zich beraden over de ingezonden producten en diensten die in 2007 in de fleetbranche gelanceerd zijn. Er wordt getoetst op specifieke criteria als de mate van toepasbaarheid, de ROI en het gebruikersgemak. Daarnaast wordt dit jaar speciale aandacht besteed aan de eventuele milieueffecten die met het product of de dienst gepaard gaan. Alle toeleveranciers van de fleet branche kunnen meedingen, en tot en met 7 oktober kunnen geïnteresseerden hun inzendingen toesturen. De jury bestaat uit: Vic Vooys als voorzitter (Wagenparkbeheerder Randstad), Jelle Heidstra Hoofdredacteur Fleetmotive & Automotive), Hans den Hollander (Wagenparkbeheerder DistriQ), Martin Lans (Voorzitter Verenigde Nederlandse Fleetowners), Jaap van Daalen Manager partner ROI Groep) en Marcel Migchels (Managing Partner Fleet Support). Voor bezoekers van Fleet Management Expo 2007 is er een aantrekkelijk seminar- en activiteitenprogramma samengesteld. Vakbezoekers kunnen zich voorafgaand aan de beurs gratis voorregisteren voor bezoek en deelname aan seminars via www.fleetmanagementexpo.nl .
Fleet Management Expo 2007 vindt plaats op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007 in het Euretco Expo Center te Houten. Op 7 en 8 december vindt ook de Taxi Expo 2007 plaats in zaal 1 en 2 van het Euretco Expo Center te Houten. www.taxi-expo.nl.
Ook Peugeot en ING Car Lease gaan bomen planten
De CO2-uitstoot compenseren door de aanplant van bos wordt nog populair. Nu zijn het weer Peugeot en ING Car lease die de spade in de grond steken. Voor iedere Peugeot met A, B of C-label die na 1 april 2007 via ING Car Lease is ingezet, wordt de totale CO2-uitstoot gedurende de looptijd van de auto gecompenseerd door de aanplant van bomen.
Eind 2007 maakt ING Car Lease dan op basis van het aantal ingezette duurzame Peugeots een voorcalculatie van de hoeveelheid kilometers die men verwacht te rijden tijdens de contractperiode. Op basis van deze berekening wordt de CO2-uitstoot berekend. ING Car Lease laat begin 2008 dan ‘compenserende' bomen aanplanten. Die nemen om te groeien namelijk CO2 op zodat de uitstoot wordt gecompenseerd. Op de foto ziet u Ivo Lissone van ING Car Lease (links) en Bas van Genderen van Peugeot Nederland. Overigens is Peugeot sinds 1998 actief met het compenseren van CO2-uitstoot. Het concern plant in een veertig jaar durende ‘Groene Marathon' een terrein aan van twee miljoen bomen. Zo wordt er tot 2038 gemiddeld 1,2 miljoen ton CO2 gecompenseerd. Peugeot is naar de huidige norm relatief CO2-vriendelijk. Recent onderzoek op de Franse markt heeft voor het tweede jaar aangetoond dat PSA Peugeot Citroën de laagste gemiddelde CO2-uitstoot (140 gram per kilometer) op het totaal verkochte auto's heeft. Modellen die goed scoren op de Nederlandse zakelijke markt, zoals de 207 1.6 HDiF en de 307 SW 1.6 HDiF zitten daar met 120 en 131 g/km onder. Een noviteit bij de nieuwe 308 is de toepassing van de Michelin Energy Saver banden die de CO2-uitstoot nog eens met vier gram per kilometer verminderen. Peugeot heeft bovendien voor eind 2010 twee hybride versies van de 308's op het programma staan. Die gaan een dieselmotor combineren met een elektromotor.
Geen last van btw bij privé-lease
Het is al vaker geprobeerd om de particulier in de leaseauto te krijgen maar een groot succes werd het nooit. Toch probeert men het opnieuw, ditmaal mét scherpe tarieven dankzij het creatief toepassen van de btw-regels. Maar de grootste uitdaging blijft: mensen laten inzien hoeveel autorijden nu écht kost.
In 2001 was het niemand minder dan de Postbank die, in samenwerking met zusterbedrijf ING Car Lease, lease-auto's aan particulieren wilde slijten. Dit Postbank Privé Lease was een écht leaseproduct, dus geen huurkoop of andere financieringsconstructie waarmee consumenten doorgaans hun nieuwe auto mee bekostigen. ‘Zorgeloos rijden' luidde het credo. De papierwinkel, de belastingen en verzekeringen, het onderhoud, reparaties en vervangend vervoer; het werd allemaal geregeld. Echt leasen dus. Maar het initiatief is een stille dood gestorven. Waarom? Leasen heet duur te zijn. Leasen is alleen weggelegd voor ondernemers die de kosten ten laste kunnen leggen van hun bedrijfswinst. Bovendien - en dat is misschien wel de belangrijkste reden - leasen is een dienst waarover btw moet worden betaald. Ondernemers kunnen die btw verrekenen, particulieren niet. Die negentien procent maakt privé-lease daarom duur.

Vrijstelling van btw
Maar oude wijsheden zijn aan slijtage onderhevig. Dat bewijst Hans van der Kooij, directeur/eigenaar van leasemaatschappij SmiLease. Zijn bedrijf, dat vorig jaar van start is gegaan, richt zich uitsluitend op de particulier. De zaken gaan voorspoedig: vorige maand heeft hij een tweede (franchise) vestiging geopend in Tiel. SmiLease is overigens niet de enige die de particulier in het vizier heeft. Zowel kleine als grotere aanbieders betreden momenteel het toneel, zoals Lease-Deal en - opnieuw - ING Car Lease, ditmaal met het online-label Toplease.nl. Waarom die nieuwe interesse voor privélease? Van der Kooij zegt een oplossing gevonden te hebben voor het btw-probleem. Hoe dat precies werkt, wil hij uit concurrentieoverweging niet uit de doeken doen. "Houd het er maar op dat er op bepaalde componenten van de leaseprijs vrijstelling is van btw", aldus de cryptische ondernemer (zie onder),

Goedkoper
Hoe de constructie van SmiLease nu ook precies in elkaar zit, de btw is volgens Van der Kooij geen spelbreker meer voor de particulier die wil gaan leasen. Leasen blijkt soms zelfs goedkoper dan een auto kopen met een financiering, meent hij. Maar dan moeten eerst wel alle kosten die het autorijden met zich meebrengen, helder zijn. Dan pas kan een goed financieel plaatje worden gemaakt. Het probleem is dat particulieren vaak niet weten hoeveel ze nu werkelijk maandelijks betalen voor hun auto. Dat blijkt uit menig onderzoek en is ook de ervaring van de ANWB. "Veel mensen hebben geen flauw idee wat autorijden nu precies kost", meent Menno Neeteson, adviseur van ANWB-Autoadvies. "Het totaalplaatje van alle kosten ontbreekt omdat alles apart wordt afgerekend. Als we dat totaalplaatje voorhouden, schrikt men meestal. En dan slaat men aan het rekenen en komt de vraag soms of leasen iets voor hun is." Van der Kooij zegt meer troeven te hebben. Bij SmiLease kunnen alleen Volkswagens en Opels worden geleasd. Meer keus is er niet. De reden: inkoopvoordeel. Datzelfde voordeel geldt voor verzekeringen en onderhoud. Ook dat koopt SmiLease ‘groot' in. "Wat ook helpt, is dat de rente van het consumptieve krediet al enige tijd niet meer aftrekbaar is. Dat heeft gewoon lenen voor particulieren duurder gemaakt."

Tweedehands goedkoopst
Rationeel gezien klinkt het allemaal goed. Maar is de auto toch niet vooral emotie? Dat moet ook Van der Kooij erkennen. "Onze klanten zijn doorgaans geen enorme autofanaten. De ratio wint het van de emotie. Hun auto, doorgaans een gangbaar model want die zijn veelal ook het voordeligst in de lease, is in hun ogen vooral iets functioneels." Of er sprake is van een trend? Bij SmiLease denken ze dat hun klanten wel eens voorlopers kunnen zijn. Maar de echte calculerende burgers laten nieuwe auto's links liggen. Tweedehands kopen, het liefst met gespaard geld, blijft volgens de berekeningen van de Consumentenbond nog altijd de beste (lees: goedkoopste) oplossing. Reden: de torenhoge afschrijving van auto's, vooral in het eerste jaar. En de post afschrijvingen is verreweg de grootste boosdoener als het om autokosten gaat. Geen enkele leaseconstructie die dat kan omzeilen.

Creatieve btw-regels
Navraag bij de fiscalisten van Ernst & Young leert dat de btw-regels rondom leasen inderdaad ‘creatief' kunnen worden toegepast. Zo is bijvoorbeeld van belang of er sprake is van een levering of van een dienst. Als het een levering betreft, is het mogelijk de rentecomponent, onderdeel van de maandelijkse leaseprijs, buiten de btw-heffing te houden. Maar belangrijker in het geval van privé-lease: in sommige gevallen kan de bpm, de aanschafbelasting voor auto's, en de motorrijtuigenbelasting buiten de berekening van de btw blijven. "Dat scheelt op een maandelijkse leaseprijs toch al snel tien procent", aldus Willem Ruizendaal van Ernst & Young.
Column Buitenlandse zaken "Appie Volkswagen"
Volkswagen verlaagt de prijzen! Dat doet denken aan een supermarktketen en dat is geen toeval. De actie van Volkswagen vertoont een treffende overeenkomst met de prijspolitiek van Albert Heijn.
Volkswagen mag zich marktleider van Nederland noemen, net als Albert Heijn. Toch zijn er meer overeenkomsten tussen beide merken want beide zijn A-merk. Volkswagen noch Albert Heijn zijn de goedkoopste in hun soort maar er wordt (in de ogen van de consument) geen rommel verkocht. Een andere overeenkomst is het advertentiebeleid. De televisiecommercials zijn altijd voorzien van een droge humor. In zowel Leusden als Zaandam weet men dat wij Hollanders daar van houden.

Albert Heijn verlaagde twee jaar geleden de prijzen omdat het marktaandeel onder druk stond. Boodschappen doen bij Appie moet financieel wel leuk blijven en daar begonnen consumenten aan te twijfelen. Volkswagen zag afgelopen jaar zijn greep op de Nederlandse markt krimpen en om verder verlies van marktaandeel te voorkomen, grijpt het nu naar het prijswapen. Doel: zich niet vervreemden van de consument en marktaandeel terugwinnen.

Maar als Volkswagen wil winnen, moeten er ook verliezers zijn. Een voor de hand liggend slachtoffer is grote concurrent
Opel. De Astra en Vectra zijn op hun retour en dat maakt Opel kwetsbaar. VW zal blij zijn met het marktaandeel dat men van Opel zal kunnen afsnoepen maar toch is het de vraag of men op concernniveau met de prijsverlaging niet in eigen vingers snijdt. Seat zou rake klappen kunnen krijgen.

Tot begin deze maand was een Leon altijd vijftienhonderd tot tweeduizend euro goedkoper dan een Golf. Dit gaf het Spaanse merk bestaansrecht: de kwaliteitsuitstraling is minder maar je bespaart bij de aanschaf wel geld. Volkswagen heeft dit evenwicht nu ruw verstoord. Kijk bijvoorbeeld maar naar de prijs van de Golf Blue Motion: 24.400 euro. Een soortgelijke spaaruitvoering van de Leon kost 24.295 euro. Okay, je moet bij de Volkswagen nog de prijs van een stel achterportieren optellen maar de vraag blijft waarom je zaken zou doen met
Seat.

Albert Heijn heeft ook een dochtermerk: C1000. En daar gaat het sinds de prijsverlaging van AH niet goed mee. Mensen denken: ‘waarom zou ik hier boodschappen doen als ik bij kwaliteitsketen Albert Heijn amper duurder uit ben?'. C1000 krijgt het niet uitgelegd. Ik ben benieuwd of Seat dit wel zal lukken.

Grote autofabrikanten schetsen gunstig plaatje
Hoewel het economische tij zeker in de laatste maanden toch wat gekeerd lijkt, hebben de grote autofabrikanten in 2007 over het algemeen weinig reden tot klagen gehad. In West-Europa en zeker in de Verenigde Staten mag het dan wat minder gaan maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de groeilanden China, India, Rusland en Brazilië en ook nog altijd door de nieuwe EU-landen in Oost-Europa.
De Volkswagen Groep kon als grootste autobedrijf van Europa vorig jaar voor het eerst meer dan zes miljoen auto's aan de man brengen. De verkopen kwamen om precies te zijn uit op 6,19 miljoen eenheden, bijna acht procent meer dan in het voorafgaande jaar. ‘'Dat is een belangrijke mijlpaal voor ons. Ik ben er van overtuigd dat onze fantastische auto's, aantrekkelijke prijzen en nieuwe modellen ons in staat stellen dit jaar het record opnieuw te breken,'' denkt een optimistische Martin Winterkorn. De VW-cijfers laten goed zien hoe belangrijk de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) meetellen. De verkopen in zowel Brazilië als China gingen met een derde omhoog naar resp. 581duizend en 910 duizend wagens. Daarnaast kwamen de Oost-Europese landen goed uit de bus met een groei van 21 procent naar 496 duizend auto's. In Duitsland had VW echter te kampen met een erg moeilijke markt waardoor de verkopen met 4,8 procent inzakten. ‘'De verwachte gevolgen van de btw-verhoging werden nog verergerd door een algemene toename van de kosten van levensonderhoud en helaas ook door onzekerheid en een tegenzin om een auto te kopen bij veel klanten vanwege het klimaatbeleid," schrijft Winterkorn. VW verkocht echter nog altijd ruim een miljoen Duitse auto's, waarmee die thuismarkt goed is voor eenzesde deel van de wereldwijde afzet.

BMW en Mercedes
Een andere Duitse grootmacht, BMW, heeft niet alleen de verkopen maar ook al ruwe financiële cijfers over het afgelopen jaar bekendgemaakt. Bij de BMW Groep ging de totale omzet met 14,3 procent omhoog naar een nieuw record van ruim 56 miljard euro. ‘'De afzet zal in het lopende jaar opnieuw een record bereiken,'' denkt BMW-topman Norbert Reithofer. Auto's namen 53,8 miljard van de omzet voor hun rekening, aan motoren werd met een omzet van 1,2 miljard echter bijna drie procent minder verkocht terwijl de rest van de verkopen uit de financiële dienstverlening kwam. De drie merken BMW, Mini en Rolls-Royce wisten gezamenlijk anderhalf miljoen auto's aan de man te brengen, ruim negen procent meer dan in 2006. Reithofer: ‘'Daarmee hebben we het doel, een verkoopstijging met bijna tien procent ruimschoots bereikt.'' Voor zowel BMW zélf als voor het merk Mini was Amerika de grootste nationale markt. De toename daar valt echter in het niet bij de echte groeilanden: een plus van bijna 42 procent in China, 55 procent meer in Rusland en zelfs 439 procent stijging in India. Maar in Duitsland liepen de verkopen met ruim vier procent terug, waarbij BMW net als VW de schuld niet alleen legt bij de btw maar ook bij de oplopende CO2-discussie. Ook Mercedes-Benz boekte de beste verkopen in zijn geschiedenis. De verkopen van Mercedes en Smart gingen met twee procent omhoog naar 1,28 miljoen eenheden, waarbij Mercedes met 1,18 miljoen auto's ruim drie procent groei haalde. Topman Dieter Zetsche van Daimler AG: ‘'Onze huidige modellen krijgen een erg positief onthaal bij de klanten. We hebben in 2007 de basis gelegd voor een duurzame en winstgevende groei, vooral met de nieuwe C-klasse en de Smart Fortwo.''

PSA en Renault
Het tweede autoconcern van Europa, PSA Peugeot Citroën, kon ook hogere verkopen melden. In totaal werden door het Franse bedrijf 3,23 miljoen auto's afgezet, 3,8 procent meer dan een jaar eerder. Op een slimme manier aansluitend bij de CO2-discussie vertelt PSA er bij dat in Europa meer dan een miljoen auto's werd verkocht die minder dan 140 g/km CO2 uitstoten. Mede door het succes van die kleinere auto's kon PSA (voor het eerst in vijf jaar) ook in Europa zélf hogere verkopen melden. Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat PSA nog altijd tweederde van zijn omzet uit het oude continent haalt. De Fransen merken verder op dat het tweede halfjaar, ondanks de toenemende economische malaise, een versnelling te zien gaf: in die zes maanden groeiden de verkopen met 6,2 procent tegen 1,7 procent in de eerste helft van 2007. Ook het Franse Renault heeft weer een glimlach op het gezicht nu de verkopen na het slechte 2006 in het afgelopen jaar weer met 2,2 procent omhoog gingen naar een total van 2,48 miljoen eenheden. Buiten Europa liepen de verkopen 16,5 procent op waarmee deze markten nu goed zijn voor een derde van de omzet. Topper is de Logan van Dacia die maar liefst 48 procent hoger uitkwam. In het gamma doen vooral de estateversie van de Logan, de nieuwe Twingo en de Laguna het goed. Renault is optimistisch voor het lopende jaar waarin het op een toename van meer dan tien procent durft te hopen.

Alliantie Renault Nissan
De geallieerde fabrikanten Renault en Nissan hebben in 2007 samen 6,16 miljoen auto's verkocht. Dat was ruim vier procent meer dan in het jaar ervoor. Maar de groei komt zeker niet uit West-Europa. De afzet van Renault nam toe met twee procent tot 2,48 miljoen eenheden, die van Nissan met 5,7 procent tot 3,67 miljoen stuks. De afzet leverde de alliantie een wereldwijd marktaandeel van 9,1 procent in de segmenten personen- en bestelwagens. De groei van de afzet is vooral gerealiseerd in Rusland (+50%), Latijns- en Zuid-Amerika (+12,6%), China (25,6%), en het Midden-Oosten en Afrika (+12,6%). In West-Europa ging het, met uitzondering van Italië, eigenlijk overal slechter. De alliantie zette 4,6 procent minder af dan in 2006, opgebouwd uit en daling van 4,2 procent voor Renault en 6,3 procent voor Nissan. Beide leden erg onder de slechte markt in Duitsland. Renault verkocht daar bijna negen procent minder en Nissan zelfs een kwart minder. In Europa groeit de afzet in Rusland heel sterk met bijna zestig procent. Vooral de Quashqai is een succes. Nissan heeft net als alle andere Japanse merken veel last van de verkoopmalaise op de thuismarkt. Het merk verkocht daar 721 duizend eenheden, zes procent minder dan in 2006. Nissan heeft ook het luxe merk Infiniti in zijn pakket, daarvan werden in 2007 bijna 152 duizend eenheden verkocht. In Nederland verloren de merken Renault en Nissan op alle fronten marktaandeel, zowel bij de personenauto's als de bestelwagens. Cumulatief ging de afzet van de alliantie van bijna 60.800 eenheden in 2006 naar 55.700 stuks in 2007. Vooral de personenauto's van Renault deden het minder goed (vierduizend eenheden minder). Dacia zit daarentegen in de lift: van bijna achthonderd stuks in 2006 naar negentienhonderd in 2007.
Amerikanen nog niet uit de problemen
Aan de andere kant van de grote plas is het Amerikaanse Ford nog láng niet uit de problemen. Maar toch staan de zaken er relatief beter voor.
Ford kon vorig jaar het verlies beperken tot 2,7 miljard dollar, dat is een verbetering met 9,9 miljard vergeleken bij 2006. Worden alle buitengewone lasten, zoals voor de grote herstructurering en de afschrijving op Volvo, niet meegeteld dan komt er een operationele winst voor belastingen uit de bus van 126 miljoen dollar, en dat is 3,3 miljard beter dan in2006. De omzet ging bij Ford omhoog van 160 miljard naar 174 miljard dollar. Met uitzondering van Noord-Amerika leverden alle regionale auto-activiteiten winst op. In Europa kwam die winst zelfs ruim twee keer zo hoog uit op 997 miljoen dollar. Ford leverde in totaal 6,55 miljoen eenheden aan de dealers af, 44 duizend minder dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal gingen de verkopen echter flink omhoog van 1,57miljoen naar 1,64 miljoen wagens. ‘'We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij ons plan voor een agressieve herstructurering om weer winstgevend te draaien, de ontwikkeling van nieuwe producten versneld en de balans verder verbeterd,'' vat topman Alan Mulally de zaak samen.

General Motors
General Motors heeft nog geen financiële resultaten bekendgemaakt - dat gebeurt op Valentijnsdag - maar gaf wel de verkoopcijfers. De Amerikaanse gigant verkocht precies 9.369.524 auto's en trucks, drie procent meer dan een jaar eerder. Voor het derde achtereenvolgende jaar werd daarmee de kaap van negen miljoen eenheden genomen. Ook bij GM is sprake van een versnelling aan het eind van het jaar want in het vierde kwartaal gingen de verkopen omhoog met 4,8 procent. GM is vooral trots op de prestaties in China waar het meer dan een miljoen wagens wist af te zetten. Daarnaast werd in Rusland een nieuw record van 258 duizend neergezet en werd ook in Brazilië met bijna een half miljoen auto's een nieuw hoogtepunt bereikt. Wat merken betreft komt ongeveer de helft van de verkopen voor rekening van Chevrolet dat in Europa met een toename van 34 procent de beste prestaties wist te noteren.
Column Buitenlandse zaken "Flower power"
U wilt niet weten hoe vaak ik vroeger autokwartet heb gespeeld. Dat ging niet op de gebruikelijke manier maar door de spelgenoten proberen af te troeven met de specificaties van de auto op het kaartje.
De nieuwe Audi RS6 Avant zou een sterke troef zijn geweest: 580 pk vermogen maar liefst, 650 Nm aan koppel en een sprinttijd naar 100 km/u van slechts 4,6 seconden. Op papier is de RS6 een winnaar maar het is sneu om te moeten zeggen tegen een autofabrikant die als slogan ‘voorsprong door techniek' heeft: scoren met motorvermogen en alles wat daar bij hoort is passé.

Chrysler, Ford en General Motors, oftewel autofabrikanten uit het land waar decennia lang no substitue for cubic inches was, zoeken nu een andere weg. Mercedes-Benz en BMW zijn dezelfde mening toegedaan. Bij het eerste merk geeft sportdivisie AMG aan uit de pk-race te zullen stappen. Het accent ligt voortaan bij een lager verbruik en de reductie van CO2 uitstoot. Geen overbodige luxe, want de E 63 AMG slingert elke kilometer 341 gram van dit stofje de atmosfeer in. BMW is het verst met het aanmeten van een groen imago. De brandstofbesparende Efficient Dynamics technologie is inmiddels bij de meeste modellen standaard en er wordt hardop nagedacht over het op poten zetten van een ‘groen' merk. Dat plan is niet zonder risico want bij zowel Mini als Rolls-Royce kon men teren op oude glorie. Vroeger was er nog geen aandacht was het milieu, dus er is per definitie geen milieuvriendelijk automerk dat kan worden afgestoft.

Misschien moet BMW het zichzelf niet al te moeilijk maken en naast een ‘M-divisie' (met supersportieve modellen) ook een ‘G lijn' in leven roepen (met extra groene uitvoeringen). Of wat dacht u van het merk GMW: Grüne Motoren Werke. Een erg gemakkelijke oplossing, maar daarin schuilt wellicht ook de kracht want de link met het prestigelabel BMW wordt zo direct gelegd. Hoe dan ook, BMW is verder met de transformatie naar een schone autoproducent dan Audi. Dat merk voert weliswaar een bescheiden) aantal zuinige ‘e' modellen maar de door Audi geboden techniek verschilt amper van wat je bij Seat of Skoda kan krijgen. Daar valt weinig premium aan te ontdekken.

De Audi RS6 mag dan op papier een winnaar zijn, in het echte leven gaat het er tegenwoordig niet meer om wie het sterkst is maar wie het efficiëntst omspringt met fossiele brandstoffen. Verschaft Audi zichzelf deze troefkaart niet dan zal zij de strijd in het premiumsegment niet kunnen winnen.

Fiat: goede cijfers geen schulden
Het Fiat concern heeft een omzet gerealiseerd van 59 miljard euro met een winst van 3,2 miljard. De divisie ‘Automobiles’ (personenwagens en lcv’s)zorgde voor en omzet van 29 miljard met een operationele winst van ruim achthonderd miljoen. Fiat-chef Marchionne is blij met het resultaat, temeer omdat het bedrijf voor het eerst sinds 1988 geen schulden meer heeft.
Het resultaat van Fiat Automobiles is vooral te danken aan een grotere afzet, namelijk 2,23 miljoen auto's, inclusief 388 duizend lcv's. Dat is een stijging geweest van 12,8procent ten opzichte van 2006, oftewel 250 duizend auto's. Fiat wijst in dit verband met name op de Bravo en de Fiat 500. Het marktaandeel van Fiat op de West-Europese markt steeg met 0,5 procentpunt naar acht procent.

Fiat verwacht voor 2008 een stabiele markt in West-Europa maar denkt in marktaandeel te groeien door de Fiat 500, Bravo, Linea en de in 2008 te introduceren Alfa Romeo Junior en Lancia Delta HPE. Fiat gaat meer geld investeren in adverteren en in het netwerk. Het concern denkt tweehonderdduizend auto's méér te gaan verkopen dan in 2007.
Milieu blijft Europese auto-agenda bepalen; invoerdatum wellicht naar 2015
De plannen voor de CO2-uitstoot waren al bekend, maar de Europese Commissie in Brussel houdt het milieudebat op de auto-agenda met zijn vergaande voorstellen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Daarin staat, wat de auto betreft, de biobrandstof centraal waarbij velen zich steeds meer afvragen of dat nu wel echt goed is voor het milieu. Op het gebied van de CO2-eisen woedt de discussie ook voort, waarbij het Europees Parlement al een eerste versoepeling heeft gepresenteerd.

Biobrandstof staat al een aardige tijd op de Brusselse agenda. De Commissie heeft vorige week zijn laatste plannen gepubliceerd waarin staat dat het aandeel vernieuwbare energie in het totale verbruik omhoog moet van 8,5 naar twintig procent in 2020. Naast zon en wind moeten vooral biobrandstoffen daarin een voorname rol spelen. Maar erg hard gaat het daarbij nog niet. Zo wilde Frankijk rond deze tijd een paar honderd benzinepompen met groene brandstof in werking hebben maar als het er honderd zijn is het veel. Bovendien melden de meeste houders van zo'n pomp dat ze er gemiddeld zegge en schrijve één klant zien.

Maar graan, maïs of suikerbieten gebruiken voor de productie van groene benzine of diesel betekent ook dat je het niet meer als voedsel kunt gebruiken. Bovendien kost het groeien van de gewassen, inclusief de daarvoor gebruikte grote hoeveelheden kunstmest, natuurlijk ook de nodige energie. Vorige week kwam een toonaangevende commissie uit het Britse parlement daarom met een vernietigend rapport met als conclusie dat de (eerste generatie) biobrandstoffen voorlopig eigenlijk maar in de ijskast moeten.

Op het gebied van de CO2-uitstoot, toch echt wel een troetelkindje van de Brusselse bestuurders, blijft de Europese autokoepel Acea fel actie voeren. Zoals net voor de kerst aangekondigd wil Brussel vanaf 2012 forse boetes uitvaardigen voor auto's die boven de grens van 130 mg/km uitkomen. Fabrikanten mogen daarbij overigens wel hun hele gamma bij elkaar voegen om zo een gemiddelde te berekenen. Acea heeft meteen de aanval gezocht en brengt de ene na de andere publikatie uit om de plannen onderuit te halen. Voorzitter Christian Streiff, ook topman van PSA Peugeot Citroën, noemde de plannen kort geleden weer ‘aardig buitensporig'.

Acea is uiterst te spreken over een amendement van het Europees Parlement om de invoerdatum drie jaar op te schuiven naar 2015. De parlementsleden willen de lat ook iets lager leggen, op 125 g/km (was 120), maar stellen daarbij tegelijk dat de ‘laatste' vijf g/km uit de brandstof moet komen waarmee de feitelijke grens voor technische verbeteringen dus op 130 g/km blijft liggen. Streiff: ‘'Het is een goede stap op weg naar de flexibiliteit die wij als autofabrikanten op dit gebied willen. We zijn echt bereid om de uitstoot terug te dringen maar geef ons de tijd de benodigde technologie te ontwikkelen. Je kunt dit niet allemaal in een paar jaar tijd bereiken.''

Een dergelijke uitspraak van het Europees Parlement betekent overigens niet meteen dat de voorstellen ook in die zin worden gewijzigd. Maar het vormt wel de basis voor een verder debat.
Israël wil alleen maar elektrische auto’s
De regering van Israël heeft een plan gelanceerd om de hele nationale autovloot over een paar jaar op elektriciteit te laten rijden en de benzine-of dieselauto volledig uit te bannen. Voor een grote actieradius wordt een ‘accuverwisselnetwerk’ opgezet.
Israël heeft Project Better Place, een Amerikaanse bedrijf uit de Silicon Valley, opdracht gegeven een nationaal netwerk van vijfhonderdduizend oplaadpunten en honderdvijftig accuverwisselstations op te zetten. Renault Nissan is gauw op de plannen ingesprongen met de aankondiging dat het een nieuwe elektrische auto in Israël gaat bouwen en daar in 2011 op de markt wil zetten.

Sterke wil
De Israëlische regering heeft toegezegd tot 2019 auto's met zero-emissie een grote korting op de aankoopbelasting en andere fiscale voordelen te geven. Project Better Place, opgericht door de Israëlische oud-directeur van softwaregigant SAP, wil ongeveer een miljard dollar investeren in het project en hoopt dat het als voorbeeld gaat dienen voor andere ‘kleine en dichtbevolkte' landen. Het idee achter het project is de dure accu's eigendom te maken van de beheerder van de infrastructuur waardoor ze niet in de autoprijs meegeteld hoeven te worden. Renault Nissan heeft inmiddels een overeenkomst met Project Better Place getekend en stelt ‘dat het de eerste keer is dat alle partijen samenwerken, een regering die een fiscaal voordeel biedt, een beheerder die het netwerk voor de accu's opbouwt en een autofabrikant die een model aanpast. En alle drie de partijen tonen de sterke wil om er een succes van te maken.'

Halveren olie-invoer
Israël is volgens Renault Nissan ideaal voor zo'n pilot omdat het een klein land is met niet meer dan een miljoen auto's waarmee gemiddeld hooguit zeventig kilometer per dag wordt gereden. Voor de regering is het meest aantrekkelijke dat het land de olie-invoer binnen een paar jaar kan halveren. Door de rest van de energie uit zonnepanelen te halen - inclusief die voor de elektrische pompen - denkt Israël over een jaar of tien helemaal geen olie meer te gebruiken.

Eén euro
Renault Nissan is momenteel bezig met de ontwikkeling van een lithium-ion accu die binnenkort in massaproductie gaat als energiebron voor de auto. Die wordt gebaseerd op basis van één van de 26 modellen die Renault toch al in de pijplijn heeft zitten. ‘'We werken aan verwisselbare accu's voor continue mobiliteit,'' omschrijft het Patrick Pélata, de tweede man van Renault. Die moet overigens wel erkennen dat de ontwikkeling ‘nog niet helemaal is afgerond'. Renault schat dat een elektrische auto uiteindelijk één euro per honderd kilometer gaat kosten terwijl je voor een gewone toch zeker vijftien euro moet rekenen.
Column Buitenlandse zaken "BRIC"
Ik woon in Amsterdam. Eigenlijk ben ik daar na mijn studie blijven plakken en de afgelopen 25 jaar raakte ik erg gesteld op deze stad. Het centrum is één groot openluchtmuseum.
Deze mening deel ik met veel toeristen, waarmee ik een haat/ liefde verhouding heb. Zonder toeristen zou het hier maar een dooie en vooral arme boel zijn, maar het gebeurt voor het leuke net iets te vaak dat ik op mijn fiets een elanduitwijkmanoeuvre moet uitvoeren om een blowende recreant niet de gracht in te rijden. Vanuit deze optiek bekeek ik van de week een grafiek over de veranderende toeristenstromen naar Nederland. Noord-Amerika zit duidelijk in de min, maar tot de stijgers behoren Brazilië, Rusland, India en China, de zogeheten ‘BRIClanden'. De verklaring voor de toenemende reislustigheid van Brazilianen, Russen, Indiërs en Chinezen is hun gestaag stijgende welvaart. BRIC-landen zijn namelijk economisch in opkomst en daar profiteren ook de autofabrikanten van. Bedrijven die tijdig geïnvesteerd hebben in deze opkomende economieën, zullen hun mondiale marktpositie kunnen verbeteren.

Een fabrikant die zijn huiswerk goed gedaan heeft, is General Motors. In alle vier de genoemde BRIC-landen weet dit concern sterk te profiteren van de stijgende vraag naar auto's. Dit maakt General Motors ook de komende jaren tot een geduchte tegenstander van Toyota. Die fabrikant groeit op westerse markten weliswaar sneller dan General Motors, maar staat in de BRIC-landen op achterstand. Zorgwekkend is de positie van PSA. In Rusland en Brazilië is dit concern nog maar een kleine speler, in India is men vrijwel afwezig en in China kampt PSA met een teruglopend marktaandeel. De kans dat PSA de slag om de ‘nieuwe autoconsument' gaat verliezen, is bepaald niet denkbeeldig.

Florissant is evenmin de positie van de westerse premiummerken. Zij hebben de naam erg succesvol te zijn maar dat beeld zou wel eens kunnen gaan kantelen. Eigenlijk zien wij dat nu al bij BMW, dat eind vorig jaar bekend maakte achtduizend arbeidsplaatsen te zullen schrappen. Het is natuurlijk leuk als de winstmarge dankzij premiumproducten twee keer zo hoog is als die van een volumemerk maar als die concurrent drie keer zo groot is, dan leidt dit op de boekhoudafdeling tot zure gezichten. En anders wel bij de aandeelhouders.

Consumenten uit BRIC-landen moeten serieus genomen worden. Dat geldt voor de toeristenbranche maar ook voor de autofabrikanten. (Premium)merken die de voorkeur geven aan groei in Europa of Noord-Amerika, wedden absoluut op het verkeerde paard.
Alle ogen zijn gericht op India
Of het nu om een koper voor Jaguar en Land Rover gaat of om de allergoedkoopste auto ter wereld of om het openbreken van een veelbelovende samenwerking, alle aandacht leek de eerste weken van het jaar gericht op de autowereld in India. De hoofdrol is weggelegd voor Tata maar ook de concurrenten Mahindra en Bajaj spelen mee.
Tata lanceerde als openingsstunt van de Autoshow van Dehli met veel fanfare zijn People's Car, de Tata Nano, met een prijskaartje van één bath (honderdduizend roepies, oftewel 2500 dollar of 1600 euro). Het is tot nu toe de goedkoopste auto op de wereldmarkt en de internationale media- aandacht ervoor was overweldigend. De Nano heeft een achterin geplaatst motortje (624 cc 30 pk) maar geen elektrische ramen, stuurbekrachting of andere tegenwoordig gebruikelijke gemakken. Het wagentje komt in september in de showroom in India en is vooral gericht op de honderdduizenden die zich in dat land nu per (motor)fiets verplaatsen.

People's Car
Tata, in ons land vooral bekend als eigenaar van de Corus staalfabrieken, heeft bijna vijf jaar gewerkt aan het project. De People's Car wordt gebouwd in een speciaal voor dit model neergezette autofabriek in West-Bengalen met een eerste capaciteit van 250 duizend eenheden per jaar. Tata is voorlopig niet van plan het model in het buitenland te
verkopen maar laten we er in dit verband nog eens op wijzen dat dat oorspronkelijk ook niet de bedoeling was met het goedkope model van Renault-Dacia, de Logan, die nu op de halve wereld rondrijdt. Helemaal aan het andere eind van het autospectrum is datzelfde Tata nu de ‘preferred bidder' voor Jaguar en Land Rover die door Ford in de etalage zijn gezet. Ford heeft meegedeeld ‘in diepgaande besprekingen te zijn' met het Indiase bedrijf. Een tijdschema is tot nu toe echter niet bekendgemaakt. Tata heeft enkele grote financiële partijen, waaronder die van oud-Ford-topman Jac. Nasser, afgetroefd maar het kan nog altijd gebeuren dat de onderhandelingen op het laatste moment mislukken en Ford toch naar een andere koper moet zoeken.

Elektrische auto Bajaj
Tata werd in eigen land afgetroefd door concurrent Bajaj dat net een paar dagen eerder haar goedkope model aan de buitenwereld liet zien. Bajaj deelde daarbij mee dat het in gesprek is met Renault en Nissan om de auto voor de massamarkt in eigen land te produceren. Directeur Rajiv Bata onthulde verder dat hij graag een andere autofabrikant wil overnemen om op die manier in het hogere segment van de markt door te kunnen breken. ‘'We hebben ervaring met kleine auto's en bouwen die zelf. Voor grotere wagens geven we de voorkeur aan het kopen van een ander bedrijf dat daar beter in is dan wij. En er zijn heel wat bedrijven beschikbaar om dat op die manier te doen.'' Bajaj heeft recent al een belang van 22 procent gekocht in de Oostenrijkse motorenfabrikant KTM waarmee hij samen een elektrische auto gaat ontwikkelen.

Renault-Nissan
Dat Bajaj samenwerkt met Renault-Nissan heeft er toe geleid dat de bestaande Indiase partner Mahindra & Mahindra nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met dit duo heeft opgezegd. Diverse media meldden dat het Indiase autobedrijf niet erg te spreken is over de toenadering tussen Renault/Nissan en Bajaj maar bij Mahindra wordt dat ontkend: ‘'Wij hebben geen bezwaar tegen meerdere allianties zo lang die geen conflict opleveren voor de bestaande joint-venture die wij hebben met Renault.'' Die laatste samenwerking, waarbij Mahindra de goedkope Logan produceert voor de Indiaase markt, blijft bestaan maar andere projecten met de Frans/Japanse combinatie gaan wat Mahindra betreft niet door, zoals het gezamenlijk bouwen van een autofabriek in Chennai.

Niet in Nederland?
Bovag verwacht niet dat de Tata Nano op de weg zal komen in Nederland omdat het autootje uit India vermoedelijk niet voldoet aan de Nederlandse veiligheidseisen. Het voertuig is ontdaan van alle extra's en volgens Bovag zal het niet in Nederland worden toegelaten want nieuwe auto's ‘moeten' abs en airbags hebben en die kosten al meer dan duizend euro. De afspraak dat alle nieuwe auto's van abs en airbags zijn voorzien, is een convenant tussen de Europese Commissie en Acea, de koepel van Europese autofabrikanten. In dat convenant hebben partijen afgesproken alle moeite te zullen doen ervoor te zorgen dat alle nieuwe auto's die voorzieningen hebben omdat veiligheid, net als milieu, erg belangrijk wordt gevonden. Maar het is geen eis voor de Europese typegoedkeuring. "Abs en airbags zijn geen vereisten", bevestigt een woordvoerder van RDW. Er zijn dus geen formele belemmeringen voor de komst van de Nano in Nederland. Als de auto ergens een Europese typegoedkeuring zou krijgen, bijvoorbeeld in Duitsland, dan moet de auto ook in Nederland toegelaten worden want in heel Europa gelden dezelfde normen. Of er dan vervolgens een markt voor de Nano zou zijn, is vers twee. De meningen daarover zijn zwaar verdeeld. Maar er is ook een markt voor brommobielen van enkele duizenden eenheden per jaar. En die zijn veel duurder dan een Tata Nano.

Nachtmerrie
Met het 1600 euro dollar kostende budgetautootje mikt de 70-jarige Indiase zakenman Ratan Tata in zijn vaderland op een potentiële doelgroep van acht miljoen kopers die zich nu nog op ronkende tweewielers verplaatsen. Ondanks het ontbreken van enige luxe kijken veel potentiële Indiase klanten al tijden reikhalzend uit naar het autootje. Tata denkt op jaarbasis één miljoen auto's te kunnen gaan produceren maar gaat voorlopig 250 duizend Nano's per jaar voor de nationale markt maken. Het budgetkarretje leidde bij de Indiase Nobelprijswinnaar Pachauri, die leiding gaf aan de onderzoekscommissie naar klimaatverandering van de Verenigde Naties, tot grote bezorgdheid, zo liet hij weten in een grote Indiase zakenkrant. ‘We worden hier nu ook steeds meer afhankelijk van auto's. En over de komst van deze auto heb ik nachtmerries." Tata stelt dat het ding niet méér vervuilt dan een motorfiets.

Column buitenlandse zaken "Peugeot naar VS?"
Ford wil de nieuwe Fiësta wereldwijd gaan verkopen. Niet alleen bij ons maar ook op de thuismarkt. Toyota, hét grote voorbeeld voor Ford-topman Mulally, bewijst namelijk al jaren dat een goed ontworpen auto mondiaal te verkopen valt.
Toen het Ford nog redelijk voor de wind ging in Amerika, dacht het concern zich de luxe te kunnen permitteren elk werelddeel zijn eigen ontwerp te gunnen. Maar Ford moet tegenwoordig elk (geleend) dubbeltje omdraaien. Wat ook meespeelt bij de beslissing om de Fiësta in de VS te gaan verkopen, is de sterk stijgende belangstelling daar voor compacte, zuinige auto's. Niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn hier de oorzaak van maar ook de problemen op de financiële markten: Amerikanen kunnen moeilijker geld lenen.

Peugeot wil ook mondiaal gaan. De noodzaak is voor dit merk groter dan voor landgenoot Renault, dat 44 procent van de aandelen Nissan in handen heeft en daarnaast over de grenzenloos succesvolle Dacia Logan beschikt. ‘Wat Ford kan, kan Peugeot ook' zou je denken. Want is de Fiësta een wezenlijk andere auto dan de 207? Verwissel de merklogo's en niemand die moeilijk doet. Dus als Ford vanaf 2010 de Amerikaanse markt wil betreden met de Fiësta waarom doet Peugeot dat dan niet met de 207?

Antwoord: Peugeot heeft zitten slapen. Jammer, want er doet zich nu namelijk een uitgelezen kans voor. Ford is zoals gezegd nog niet zover, General Motors wacht op de volgende generatie Corsa en Chrysler rekent er op dat het Chinese Chery over twee jaar zo ver zal zijn om hen te kunnen beleveren met een compact model. Oftewel: de kaarten in het B-segment zijn in de Verenigde Staten nog lang niet geschud maar Peugeot heeft deze kans niet geroken.

Vraag succesvolle ondernemers wat hun geheim is en velen zullen antwoorden: ‘benut de kansen die je krijgt'. Peugeot heeft de terugkeer naar de Amerikaanse markt altijd voor zich uitgeschoven met als argument: ‘dat komt wel als wij meer dure modellen hebben'. Maar dat is helemaal niet waar de markt om vraagt. In de felbevochten middenklasse zit niemand te wachten op een 408 of 608. De Amerikaanse en Aziatische merken hebben deze koek al lang verdeeld. Peugeot heeft een unieke kans laten glippen. Was het de laatste mogelijkheid om terug te keren naar de VS?
Meer dan de helft nu diesel in EU
Van de zestien miljoen personenauto’s die vorig jaar in West-Europa op kenteken werden gezet, heeft ruim 53 procent een dieselmotor. De verkopen van diesels lagen daarmee zes procent hoger dan in 2006. Het aantal benzinewagenskwam vier procent lager uit.
De voortdurende toename van de vraag naar dieselauto's heeft voor een groot deel te maken met de verbeterde dieseltechnologie, de sterk toenemende brandstofprijzen en de daardoor toenemende aandacht bij de consument voor een lager brandstofverbruik.

Dat meldt de Europese autokoepel Acea in het driemaandelijkse economische overzicht van de automarkt. Ondanks de hogere brandstofkosten lagen de verkopen van 4x4's vorig jaar bijna een kwart hoger dan in 2006. Deze modellen nemen daarmee toch bijna tien procent van alle verkopen voor hun rekening. Het overgrote deel van de in Europa verkochte auto's valt nog altijd in het segment klein (37 procent) of laagmiddel (32 procent).

De totale Europese autoproductie kwam vorig jaar uit op 19,7 miljoen eenheden, een toename met 5,3 procent. Europa blijft daarmee de grootste autoproducent ter wereld waarbij de sector in totaal goed is voor 2,3 miljoen directe arbeidsplaatsen. Personenauto's nemen 87 procent van die productie voor hun rekening. De sterkste groei doet zich voor in de markt voor vrachtauto's waar de vraag nog altijd nauwelijks bij te benen is. Uit de cijfers blijkt verder nog eens duidelijk dat de autoproductie steeds meer verschuift naar de Oost-Europese landen want die nemen inmiddels een goede kwart van de hele fabricage voor hun rekening. Verder meldt Acea dat bijna tachtig procent van de in Europa verkochte auto's bij één van zijn leden van de band is gerold.
Duitse banen in gevaar
De Duitse autoindustrie zou in het komende decennium eenvijfde deel van zijn werkgelegenheid verliezen.
Het betekent een verlies van 150 duizend banen. Dat zegt een studie van het Center Automotive Research (CAR). De oorzaken liggen bij de hoge loon-, energieen transportkosten en bij de ongunstige wisselkoersen door de dure euro. Steeds meer productie zal in de richting van de opkomende markten verplaatsen. ‘Met de auto's verplaatst ook het werk van BMW, Audi en Mercedes naar het buitenland', aldus onderzoeker Dudenhöffer.
Michelin duurder

Michelin verhoogt de prijzen van banden voor personenauto's en bestelwagens met 3,5 procent. Banden voor vrachtauto's worden 3,9 procent duurder terwijl tractorbanden met 2 tot 5 procent in prijs omhoog gaan. De prijsverhoging is nodig vanwege de sterk stijgende kosten van de grondstoffen.
Renault-groep wordt ‘derde ter wereld’
De Renault Nissan Alliantie schreeuwt het van de daken: de vergaande samenwerking met het Russische Autovaz betekent dat de groep straks de derde autofabrikant ter wereld wordt.
Het Frans/Japans/Russische bedrijf moet alleen General Motors en Toyota voor laten gaan maar streeft wel Ford en de Volkswagen Groep in te halen. ‘'Samen komen we boven de zeven miljoen auto's uit,'' berekent topman Carlos Ghosn. Ondanks het feit dat hij voorshands maar een kwart van Autovaz in handen krijgt, telt hij wel de hele capaciteit van één miljoen auto's van de nieuwe Russische partner mee. Renault en Nissan kwamen samen vorig jaar uit op 6,16 miljoen verkochte eenheden. Vooral voor Renault is Rusland belangrijk als alternatieve markt voor de West-Europese landen waar het Franse merk vorig jaar tot de grote verliezers behoorde. Bovendien zou Renaults echt goed draaiende model, de Dacia Logan, het op een opkomende markt als in Rusland goed moeten kunnen doen.

Renault maakte al eerder de verkoopcijfers bekend en heeft nu ook de financiële resultaten gepubliceerd. Die zien er niet al te best uit, want de winst is met zeven procent ingezakt naar 2,66 miljard euro. Dat komt echter geheel voor rekening van partner Nissan waarvan de bijdrage vooral door de lagere yen van 1,87 miljard naar 885miljoen kelderde. De groep komt uit op een marge van 3,3 procent, flink beter dan de 2,9 procent van aartsrivaal Peugeot-Citroën.

Ghosn durft op grond daarvan vast te houden aan zijn voorspelling: een operationele marge van 4,5 procent.
Goed jaar voor grote bandenconcerns
De grote bandenfabrikanten kijken terug op een goed jaar en zijn over het algemeen ook opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Wel hebben zowel Michelin als Bridgestone te kampen met hinderlijke problemen in eigen huis.
Michelin, wereldwijd de marktleider, zag de nettowinst vorig jaar met ruim 35 procent toenemen naar 774 miljoen euro. Dat resultaat stond echter behoorlijk onder druk door een eenmalige post van 326 miljoen voor herstructureringskosten. De omzet ging met drie procent vooruit naar ruim 16,8 miljard. Vergelijking van die cijfers maakt duidelijk dat Michelin de marge flink wist te verbeteren van 8,2 naar 9,8 procent. Voor het lopende jaar voorziet bestuursvoorzitter Michel Rollier een verdere verbetering van zowel de verkopen als het resultaat. Hij tekent daarbij echter wel aan dat de marktomgeving dan niet noemenswaardig moet verslechteren. Rollier hoopt dat hij de sterke kostenstijgingen door een strikt besparingsprogramma in de hand kan houden.

Gijzeling topmanagers
De Franse gigant heeft bij die besparingen in eigen land te kampen met flinke problemen rond de voorgenomen sluiting van de sterk verouderde fabriek Kléber in Toul. Daarbij zouden achthonderd werknemers hun baan verliezen, maar die gaan daar naar goed Frans gebruik niet zonder slag of stoot mee akkoord. Niet alleen werd er een staking afgekondigd, maar ook hield een groepje militante arbeiders enkele dagen drie topmanagers van de fabriek in gijzeling. Pas na bemiddelingspogingen door de regionale prefect werd het tweetal uiteindelijk weer in vrijheid gesteld. Dat gebeurde overigens pas nadat Michelin had toegezegd de afvloeiingspremie naar 2400 euro per gewerkt jaar te verhogen. Rollier, die geen goed woord over heeft voor deze ‘treurige actie' blijft erbij dat de sluiting onvermijdelijk is. ‘'Ik heb best begrip voor de emoties bij de werknemers. Maar ze kunnen de sluiting toch niet tegenhouden.'' Bridgestone, het Japanse concern dat nog steeds om de toppositie op de bandenmarkt vecht met Michelin, heeft eveneens een goed jaar achter de rug. Bridgestone heeft met een verhoging van de winst met 55 procent naar ongeveer 850 miljoen euro de eigen voorspellingen meer dan waar gemaakt. De omzet kwam dertien procent hoger uit op 21,8 miljard euro. Maar Bridgestone is aanzienlijk minder optimisch gestemd voor 2008. Het Japanse bedrijf voorspelt dat de resultaten fors onder druk komen te staan door de hogere kosten voor grondstoffen en de slechte koersverhouding van de yen tegenover de euro en de dollar. Bovendien is Bridgestone voor een ander product, slangen die op zee worden gebruikt in de offshore industrie, in de VS aangeklaagd wegens illegale prijsafspraken. Door dat alles vreest men in Tokyo dat de winst wel eens met een kwart zou kunnen inzakken. Financiële deskundigen wijzen er daarbij op dat Bridgestone altijd aan de voorzichtige kant blijft zoals ook uit de daadwerkelijke cijfers over 2007 weer is gebleken.

Continental
Ook de Duitse banden- en toebehorenfabrikant Continental kijkt terug op een goed jaar waarin de omzet met 7,2 procent omhoog ging naar bijna zestien miljard en het operationele resultaat zo'n vijftien procent hoger uit kwam op een ruime 1,8 miljard. Bestuursvoorzitter Manfred Wennemer is optimistisch ‘dat we de serie records ook in het lopende jaar kunnen voortzetten' en hoopt daarbij zowel de omzet als de winst met zeker vijf procent te laten toenemen. Continental is vorig jaar flink versterkt door de overname van de toenmalige Siemens dochter VDO waardoor het aantal werknemers met ruim zestigduizend toenam naar 152 duizend. Wennemer: ‘'We hebben met het oude Continental onze beloften waar gemaakt, daar zal in de nieuwe samenstelling niets in veranderen.''
Biesheuvel verlaat VNA

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA ) ziet zijn voorzitter Pieter Jan Biesheuvel vertrekken naar de Raad voor Werk en Inkomen (RWI ). Daar volgt hij per 1 april 2008 Jan van Zijl op. Pieter Jan Biesheuvel was sinds mei 2002 VNA -voorzitter. Een opvolger is nog niet benoemd.
Vos commercieel directeur AP
Richard Vos (40) is de nieuwe commercieel directeur van leasemaatschappij Autoplanning (AP).
Hij komt van ALD Automotive. Vos volgt directeur Kier Reitsma op die eerder vertrok vanwege een meningsverschil. Oprichter Wil Uitenbroek van AP wordt nu zelf weer directeur en versterkt met Vos de ‘commerciële flank'. Vos was bij ALD verantwoordelijk voor de grote en internationale relaties.
Nieuwe Account Directors bij LeasePlan

Binnen de afdeling Commercie van LeasePlan Nederland gaat Robert Jan Eikelenboom 38, foto) de functie vervullen van Account Director Zakelijke Dienstverlening. Zijn huidige functie als Account Director Bouw & Industrie wordt overgenomen door Pravin Chaturi (34). Eikelenboom volgt Gerrit van der Maaten op die eerder dit jaar is benoemd tot HRM Directeur binnen LeasePlan Nederland.


Van Os marketingmanager Mercedes bedrijfswagens
Gerard van Os begint 1 april als manager marketing bedrijfswagens bij Mercedes-Benz Nederland.
Van Os (30) is nu assistent van Winfried Blum, de ceo. Hij is de opvolger van Jasper Hafkamp die eind vorig jaar tot verkoopdirecteur trucks werd benoemd. Gerard van Os is al zeven jaar werkzaam bij de importeur en heeft ruime ervaring opgedaan binnen de divisie bedrijfswagens.
LeasePlan profiteert van schaalvoordelen
LeasePlan heeft over het jaar 2007 een nettowinst geboekt van 255,4 miljoen euro, een stijging van ruim 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. De leasemaatschappij zegt in toenemende mate te profiteren van schaalvoordelen.
Bijna alle bedrijfsonderdelen realiseerden een substantiële groei van het aantal contracten en het financiële resultaat. Het bedrijfsresultaat steeg met 10,7 procent naar 312,7miljoen euro. Het beheerde wagenpark groeide met 57 duizend voertuigen naar 1.315.000. De leasecontractenportefeuille nam toe met 666 miljoen euro naar 13,9miljard. Voorzitter van de raad van bestuur, Vahid Daemi, spreekt van ‘uitstekende resultaten'. Hij is van mening dat het bedrijf goed is gepositioneerd op de ‘sterke positie' in 2008 te consolideren. LeasePlan blijft zich onder meer richten op ‘verdere geografische expansie'. Afgelopen jaar groeide het netwerk met vestigingen in Roemenië en Turkije; het bedrijf is nu actief in 29 landen met wagenpark- en voertuigbeheer. Omdat het bedrijf zich wil concentreren op zijn kernactiviteit, verkocht LeasePlan de schadeherstelbedrijven JB Carrosserie en Carflexs.

LeasePlan kon ook tijdens de kredietcrisis kapitaal blijven aantrekken. De maatschappij zegt haar bestaande leaseportefeuille voor een periode van elf maanden op hetzelfde niveau te kunnen handhaven zonder een beroep te doen op de geld- of kapitaalmarkt. Ook kunnen bestaande schuldverplichtingen op de reguliere vervaldatum worden voldaan, zo meldt de onderneming.
Checkpoint Lease universeel leaselabel voor autodealers
Het Nationale Autonet, een samenwerkingsverband van merkdealers, heeft onlangs in coöperatie met ING Car Lease zijn activiteiten uitgebreid met Checkpoint Lease. Het label richt zich op het kleinbedrijf maar de leaseproducten omvatten alle ‘grote’ thema’s.
Zo gaat het bij Checkpoint Lease niet alleen om het leasen van een auto, het mobiliteitsvraagstuk van de ondernemer staat centraal, benadrukt initiatiefnemer Ab Timmerman, tevens directeur van adviesbureau Timmerman & Partners. "Het adviseren van onze klanten over mobiliteit wordt een belangrijke pijler. Kostenbesparing zal centraal staan, maar ook maatschappelijk verantwoord autogebruik. Zo hebben de aangesloten dealers ook een gevarieerd aanbod van merken en typen uit de populaire ABClabelreeks."

Checkpoint Lease biedt de aangesloten merkdealers - die vooral sterk vertegenwoordigd zijn in het midden van het land - de infrastructuur om een universeel merkonafhankelijk leaseproduct te bieden. Het product zal in veel gevallen worden gevoerd naast een leaselabel van de captive. En misschien is er ook nog een eigen leaselabel van de betreffende dealer. De keus is aan de dealer om te zien waar hij de lease-auto wil onderbrengen. Doet hij dat bij Checkpoint Lease dan betaalt ING Car Lease de auto. Ook verzorgt de leasemaatschappij de back-office.

Volgens Timmerman zal de klant met Checkpoint Lease profiteren van de persoonlijke benadering van de dealer maar heeft nu volledige vrijheid in merkkeuze en advies. "Het is belangrijk dat we de taal van het mkb spreken. Daarnaast hebben we altijd oor voor de individuele wensen van de ondernemers. Daarbij maken we gebruik van de inkoopvoordelen en ervaring van ING Car Lease." Belangrijk is ook de aanwezigheid van een grote nationale servicedekking omdat Checkpoint Lease gelieerd is aan Regio Checkpoint, de universele keuringsen onderhoudsketen van Het Nationale Autonet.
‘Milieu dupe van belastingcontroles’
De Belastingdienst heeft voor 5,7 miljoen euro aan naheffingsaanslagen opgelegd aan automobilisten die onterecht privé gebruikmaken van de auto van de zaak. De controles worden de komende tijd verscherpt. Volgens Athlon Car Lease is het milieu de dupe.
Bij de recente controles ging het om 5500 auto's van de zaak. Daarvan kon zeventien procent van de berijders niet aantonen dat er minder dan vijfhonderd privé-kilometers werden gereden, terwijl dat uitdrukkelijk wel was verklaard. Inclusief boete vorderde de Belastingdienst gemiddeld ruim zesduizend euro terug.

Vorig jaar januari kondigde de Belastingdienst al aan de controle van de auto van de zaak op te voeren. Aanleiding was het feit dat bij steekproeven ongeveer dertig procent van de zakelijke rijders bleek te sjoemelen met de verklaring over de privé-kilometers. De controle gebeurt openlijk door auto's van de Belastingdienst die automatisch grote aantallen kentekens flitsen. Vooral plaatsen waar veel auto's rijden, zoals bij bouwmarkten, grensovergangen en meubelboulevards, hebben de voorkeur. Die gegevens worden vervolgens vergeleken met de opgave van de betrokken berijder. Na vier of vijf ‘verdachte' signaleringen vraagt de fiscus de automobilist om een rittenregistratie. Daarmee moet hij sluitend kunnen bewijzen dat het om zakelijk gebruik van de auto gaat en dat de privé-grens van vijfhonderd kilometer niet wordt overschreden. Is dat wel het geval dan volgt een naheffing, op jaarbasis, en een boete van honderd procent, zo licht de woordvoerder van de Belastingdienst toe.

Twee maandsalarissen
Inmiddels hebben flink wat organisaties protest aangetekend tegen de strenge controles. De EVO bijvoorbeeld heeft een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Financiën die hem moet herinneren aan zijn belofte de administratieve lasten van de rittenregistratie te vereenvoudigen. In de EVO-achterban rijden veel werknemers met een bestelauto die een sluitende rittenregistratie moeten bijhouden. Vooral voor werknemers met veel ritten per dag is deze administratieplicht een crime, zegt een woordvoerder van de EVO. "Niet alleen door de tijd en ergernis die het bijhouden van een rittenregistratie met zich meebrengt, maar ook door de kans alsnog de bijtelling voor hun kiezen te krijgen als de registratie achteraf niet blijkt te kloppen. Voor een monteur met een gemiddeld salaris van vijftienhonderd euro komt zo'n aanslag neer op twee maandsalarissen."

Sneller tweedehandsje
Van een heel andere orde is de kritiek van Athlon Car Lease. Volgens deze leasemaatschappij worden leaserijders door deze strenge controles namelijk meer bewust van het feit dat ze een strikte kilometertelling moeten bijhouden en gaan hierdoor sneller kiezen voor een extra, meestal oudere, tweedehands auto. Dit constateert Athlon Car Lease naar aanleiding van een onderzoek onder 525 leaserijders. Volgens Richard Sikkel, algemeen directeur van Athlon Car Lease, is dit goed voor de occasiondealer maar minder goed voor het milieu. Deze ontwikkeling zorgt samen met de verhoging van de fiscale bijtelling van 22 naar 25 procent voor een toename van CO2-uitstoot. "Tweedehands auto's stoten namelijk meer CO2 uit dan jongere lease-auto's. Bovendien ontstaan er parkeerproblemen in de Vinexwijken en binnensteden", aldus Sikkel. Het onderzoek, dat vorige week werd gepresenteerd, toont aan dat sinds 1 januari achttien procent van de respondenten zijn auto al uit de bijtelling heeft gehaald. Dertien procent hiervan kijkt uit naar de aanschaf van een tweede (tweedehands) auto.

Overige resultaten
Als gevolg van de 25 procent bijtelling geeft één op de acht respondenten aan dat dit direct voordeel oplevert. Van de respondenten die niet hun auto uit de bijtelling hebben gehaald, bekijkt bijna een kwart (22 procent) de mogelijkheid om de auto er alsnog uit te halen. Eenderde van de deelnemers aan het onderzoek onderzoekt de mogelijkheden tot aanschaf van een privé-auto. Nog eens eenderde van de respondenten is erg geïnteresseerd en zoekt dit nu uit. Tot slot overweegt achttien procent de huidige lease-auto in te ruilen voor een energiezuinige lease-auto met een bijtelling van veertien procent.
Column buitenlandse zaken "Is Lancia terug?"
Eén van de hoogtepunten van de autosalon van Genève was de introductie van de nieuwe Lancia Delta. Het beroemde Italiaanse merk, dat bijna afgeschreven was, lijkt helemaal terug. Of is de wens hier de vader van de gedachte? Hebben we geen oog voor de realiteit in autoland?
De realiteit is dat niet elke mooie auto een commercieel succes wordt. Lancia zou dat met zijn eigen Thesis als geen ander moeten weten. Maar er zijn meer voorbeelden, zoals de159 van concerngenoot Alfa Romeo, de Citroën C6, de Lexus IS en wijlen Rover 75. Een doorbraak hebben die niet kunnen bewerkstelligen.

Er zijn natuurlijk ook voorbeelden te noemen van fraaie auto's die wel succesvol zijn: de Fiat 500 of de Audi TT. Waarom die wel maar die andere niet? Antwoord: als je geen sportwagen bent of een betaalbaar boodschappenautootje, wordt het succes bepaald door de zakelijke markt. En met een prijs tussen de 24 en 33 mille is de Delta voor een groot deel aangewezen op de leasewereld. Lancia moet in dit deel van de markt helemaal bij nul beginnen. Dat vergt een lange adem.

Toch is de zakelijke rijder niet de enige beer op de weg. Want de Delta moet ook nog een flink gevecht leveren met de autopers. Die oordeelden namelijk niet echt mild over de Fiat Bravo, waarvan de Lancia is afgeleid. Ja, de koper krijgt dankzij een verlengde wielbasis tien centimeter extra beenruimte, maar is dat premium? Van de A4, de Passat en de Superb weten we dat het eerder andersom is: het ‘prijsmerk' Skoda biedt de meeste ruimte en de Audi is achterin het krapst.

Ik voorspel dat de autopers zijn schouders zal ophalen over de extra beenruimte achterin en de Delta zal kwalificeren als een niet erg sportief rijdende auto. De auto zal maar weinig vergelijkingtests op zijn naam kunnen zetten waarmee hij als het ware op de reservebank aanschuift tussen tweedekeus spelers als de Dodge Caliber en Seat Leon.

Dus, is Lancia terug? Die vraag kunnen we misschien beoordelen als we kennis hebben kunnen maken met de opvolger van de Ypsilon, het belangrijkste model. De Delta zal wel verdere aftakeling van het merk voorkomen maar dat is te weinig om van herstel te kunnen spreken. Laat staan van succes.
Pessimisme neemt toe bij grote autobazen
Na in de afgelopen weken redelijk optimistische voorspellingen te hebben gedaan voor de Europese automarkt, zijn de bazen van de grote autofabrikanten nu duidelijk voorzichtiger aan het worden.
Geen groei dit jaar maar op zijn hoogst een stabilisatie. Of mogelijk zelfs een lichte daling van de verkopen op het oude continent is nu het parool. De stormbal is vooral gehesen door Christian Streiff, niet alleen topman van PSA Peugeot Citroën maar ook voorzitter van de Europese autokoepel Acea. ‘'Zes maanden geleden zeiden wij over het algemeen dat de Europese automarkt in 2008 vlak zou zijn of een lichte stijging zou kennen. Vandaag is onze hypothese eerder dat hij vlak of licht dalend zal zijn. De economische situatie begint ons een beetje zorgen te baren,'' aldus Streiff tijdens het Autosalon van Genève. De PSA-baas verwacht vooral problemen in landen als Spanje en Groot-Brittannië waar de economie de afgelopen maanden nadrukkelijk naar de negatieve kant aan het doorslaan is. Maar hij denkt niet dat de aanzwellende economische crisis in de Verenigde Staten naar Europa zal overwaaien. ‘'Europa is meer en meer losgekoppeld van de VS en meer en meer verbonden met de groeimarkten die nog steeds heel hard aantrekken.'

Avtovaz
Ook collega Carlos Ghosn van Renault heeft minder goede verwachtingen voor Europa. Hij pakt die boodschap echter slim in: ‘'Wij focussen ons vooral op de grote groeimarkten zoals China, Rusland en India. Over een paar jaar denken we daar de meeste auto's af te zetten. Die landen vormen daarmee een goed tegenwicht voor de stagnerende markten in Europa en de VS. We willen in Europa natuurlijk wel blijven concurreren maar dat is meer vanuit een defensieve positie. Elders in de wereld werken we met een schone lei.'' Eind februari tekende Renault nog een vergaande samenwerkingsovereenkomst met het Russische Avtovaz. Ook Ghosn's partners van Nissan lieten in Genève doorschemeren dat de voorspelling voor Europa is bijgesteld. Bij deze Japanner vreest men nu een lichte terugloop van de verkopen vergeleken bij 2007.
Volkswagen trekt de aandacht op alle fronten
Het ene bericht was nog maar nauwelijks verwerkt of het volgende verscheen al weer op de schermen. Nadat de VW Groep op maandag de 3e maart aankondigde dat de overnameslag rond Scania eindelijk met succes is afgerond. Nog geen 24 uur later kwam het bericht dat Porsche zijn belang in de Volkswagen AG van dertig naar meer dan vijftig procent gaat verhogen. Bovendien kon VW ook nog eens recordresultaten melden.
Na lange onderhandelingen heeft VW overeenstemming bereikt met de schatrijke Zweedse familie Wallenberg over de aankoop van hun 31-procent belang in Scania. VW telt 2,9 miljard euro neer voor de stukken en kan zijn pakket in de truckfabrikant daarmee naar 69 procent opvoeren. Bovendien is zeventien procent van de aandelen Scania in handen van MAN waarvan VW op zijn beurt ook weer voor 29,9 procent eigenaar is. Met de deal komt een eind aan een eindeloos durende soap rond Scania. VW wilde de truckfabrikant al veel eerder inlijven maar richtte de blik op MAN toen de Wallenbergs niet wilden happen. Vast staat dat MAN en Scania als ook Volkswagens eigen truckfabriek in Zuid-Amerika nu intensief gaan samenwerken, onder meer bij de ontwikkeling van nieuwe generaties vrachtwagens. Maar of het ook tot een daadwerkelijke samenvoeging komt is nog niet zeker. VW heeft de werknemers van Scania laten weten dat de overname geen gevolgen voor hun baan zal hebben.

De met Scania opnieuw versterkte groep - met ook Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti en Lamborghini - komt op haar beurt echter onder controle van Porsche. Een paar uur na het bekend worden van de Scania deal liet Porsche weten dat het haar belang in VW wil en zal opvoeren van 31 naar meer dan vijftig procent. Het bestuur van Porsche was direct na de Scania-deal in spoedzitting bijeen gekomen om de nieuwe ‘move' te bespreken en goed te keuren. ‘'Ons doel is om één van de sterkste en meest innoverende automobielallianties in de wereld op te bouwen die is toegesneden op de toegenomen internationale concurrentie,'' zegt Porsche-topman Wendelin Wiedeking die overigens wel een kleine tien miljard bij elkaar zal moeten sprokkelen om de aandelen VW te kunnen verwerven. Hij hoopt daarbij dat de transactie tegen de zomer afgerond zal zijn.

Om aan de golf van kritiek en het wantrouwen van de werknemers in Duitsland zelf het hoofd te bieden, zette Porsche een dag later in twintig Duitse kranten een paginagrote advertentie om de overnameplannen van Volkswagen uit te leggen en te rechtvaardigen.

Vier miljard winst
Of al dat nieuws niet al genoeg was, kon de VW-Groep ook nog eens uitstekende resultaten neerzetten. Het concern kwam op een nettowinst van ruim 4,1 miljard euro, het beste resultaat uit de geschiedenis en precies vijftig procent meer dan een jaar eerder. De omzet bereikte een hoogte van 108,9 miljard euro, 3,8 procent meer dan in het voorafgaande jaar. De groep leverde in totaal 6,19 miljard auto's aan klanten af, bijna acht procent meer dan in 2006. De productie lag met 6,2 miljoen voertuigen 9,8 procent hoger waaruit valt af te leiden dat VW en haar zustermerken inmiddels wel flink veel auto's in voorraad moeten hebben. Topman Martin Winterkorn blijft optimistisch en denkt dat VW vooral door de aanhoudende reeks nieuwe modellen in het lopende jaar opnieuw betere resultaten zal kunnen neerzetten.

VW Nutzfahrzeuge op overnamepad
Na de slag die Volkswagen nog geen week geleden bij Scania sloeg is het concern nog niet tevreden. Volgens uitspraken van bestuursvoorzitter Martin Winterkorn in Wirtschaftswoche heeft VW een levendige interesse in verdere uitbreiding van zijn invloed. En daarbij moet vooral worden gedacht aan de sector Bedrijfswagens. In de eerste plaats streeft VW naar de complete overname van MAN (huidig aandeel bijna dertig procent), maar ook andere deelnemingen/overnames zijn niet uit te sluiten.

Spies directeur van ING Car Lease
John Spies (52) was al anderhalf jaar plaatsvervangend directeur van ING Car Lease.
Hij volgt Ed Frederiks op. Spies zegt de komende tijd ING Car Lease nog prominenter te willen profileren als mobiliteitsdienstverlener. "Ook in de manier waarop wij klanten benaderen en bedienen, zullen wij nog beter aan de weg gaan timmeren. Op die manier hopen we ook ons klantenbestand te verbreden." Frederiks (53) gaat zitting nemen in de raad van bestuur van ING Lease. Wie de opvolger van Spies als operationeel directeur wordt, is nog niet bekend.
Herstart ‘De Zuinigste Rijder’
Racecoureur Tom Coronel gaf samen met presentatrice Froukje de Both het startschot voor deze wedstrijd die onderdeel vormt van de overheidscampagne ‘Het Nieuwe Rijden’.
De wedstrijd De Zuinigste Rijder 2008 is officieel van start gegaan. De Zuinigste Rijder is een afgeleide van de al langer bestaande ALD Fuel Race en is met goedkeuring van ALD Automotive overgenomen door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Om bedrijven te stimuleren deel te nemen, is er een extra prijs voor het zuinigst rijdende team. Bij dit klassement strijden collega's in teams van maximaal tien personen gezamenlijk tegen de andere collega's of bedrijven om de titel Het Zuinigste Team 2008. De ALD Fuel Race is in 2005 ontstaan vanwege de focus op kostenbesparingen bij fleet managers. Brandstof beslaat meer dan 25 procent van de kosten van een lease-auto.
Aantal Mobility reizen verdubbeld
Na een forse groei in 2006 was ook 2007 een succesvol jaar voor Mobility Mixx.
De teller voor het aantal zakelijke reizen dat is verwerkt via dit systeem staat voor 2007 op 225 duizend reizen, goed voor zo'n vijftien miljoen kilometers. Hiermee is het aantal zakelijke reizen meer dan verdubbeld ten opzichte van 2006. Dat het menens is, moet de oprichting van de Taskforce Mobiliteitsmanagement bewijzen. Daarin zitten vertegenwoordigers van sociale partners, decentrale overheden, het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Het geheel moet leiden tot een pakket aan maatregelen dat in september wordt gepresenteerd aan de ministers van VROM en V&W. Concreet moeten de maatregelen leiden tot een minimale reductie van vijf procent van het aantal autokilometers in de spits.
Geen verbeteringen in botsveiligheid
De botsveiligheid is bij vijf nieuw geteste personenautomodellen niet of nauwelijks hoger dan bij hun voorgangers of vergelijkbare modellen van hetzelfde merk.
Dat blijkt uit de laatste serie crashtesten die door EuroNCAP zijn gehouden. Alleen de nieuwe Citroën C5 haalt de maximaal te behalen vijf sterren, maar dit model doet het niet beter dan zijn (al zeer goede) voorganger. De andere geteste voertuigen krijgen vier sterren en behalen scores die niet hoger zijn dan hun voorgangers of slechts een middenpositie in hun klasse opleveren. In zijn algemeenheid is dat voor een nieuw model teleurstellend, zo stelt ANWB.
Rechtzaak voor geld terug van fiscus
Namens één van zijn klanten heeft Ernst & Young een procedure aanhangig gemaakt om teveel betaalde omzetbelasting terug te vorderen. Die is betaald voor auto’s die aan het personeel beschikbaar zijn gesteld. Andere dealers kunnen aanhaken.
Als de rechter het standpunt van Ernst & Young volgt, is per auto een verminderde btw-afdracht verschuldigd voor privé-gebruik door personeel. Dit kan er toe leiden dat er per auto gemiddeld circa zeshonderd euro per jaar aan omzetbelasting kan worden teruggevraagd. Op basis van een verzoek om ambtshalve teruggaaf kan tot vijf  kalenderjaren terug de teveel gecorrigeerde omzetbelasting worden geclaimd. Ook voor de toekomst geldt deze besparing, behoudens wijziging van wet- en regelgeving.

Bijvoorbeeld, in de situatie dat een dealer in de afgelopen vijf jaar tien auto's full time ter beschikking heeft gesteld kan het voordeel oplopen tot (tien auto's x zeshonderd x vijf jaar) dertigduizend euro exclusief heffingsrente en exclusief toekomstig voordeel. Ernst & Young biedt nu dealerbedrijven aan om aan te haken bij deze procedure. Volgens, een naar eigen zeggen fractie van de kosten van een gehele zelfstandige procedure, kan Ernst & Young voor de bezwaarschriften en verzoeken tot teruggaaf zorgen. Aandachtspunt is dat de bezwaartermijn tegen de btw aangifte 2007 binnen zes weken na betaling van de aangifte moet worden ingediend. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften en betrokken auto's bedragen de kosten voor de dealerbedrijven tussen 7500 en 17500 euro (exclusief btw) per belastingplichtige.

De procedure en coördinatie van de bezwaar- en verzoekschriften wordt gevoerd door het kantoor van Ernst & Young in Den Haag.
Nieuwe manager Lexus NL

Met ingang van 1 april 2008 wordt Geordy Bloem de nieuwe general manager Lexus bij Louwman & Parqui. Bloem is reeds jaren verbonden aan de Toyota en Lexus distributeur in Raamsdonksveer. Als laatste in zijn functie als manager fleetsales & leasing. Het zakelijke marktaandeel van Toyota werd de afgelopen jaren aanzienlijk werd vergroot. Bloem is de opvolger van Allard Otter die naar Audi (Pon) vertrekt. Hij wordt daar manager services.
Leasebranche vergroot grip op eindgebruiker
De ene leasemaatschappij wordt een autobedrijf en presenteert zich aan het ‘brede publiek’, de ander mengt zich actief in de politieke discussie over vergroening van de fiscale bijtelling. Het zijn allemaal tekenen aan de wand: leasemaatschappijen willen zich profileren en zoeken de particulier op. Ernst & Young voorspelde dat enkele jaren geleden al in ‘Automotive na 2010’
Veel woorden wil de directeur van Noord Lease er niet aan vuil maken. Sterker nog: met de vakpers praat hij liever niet, wel met de regionale krant. Want die laatste bedient de toekomstige klandizie. Robert Nienhuis, directeur van Noord Lease, mag dan voordoen alsof hij niets bijzonders aan het doen is, hij is wel de eerste die zijn leasemaatschappij omvormt tot een autobedrijf. Deze zomer opent namelijk Autoborg, zoals het nieuwe concept gaat heten, zijn poorten (zie ook AM nummer 3). Het wordt een enorm autobedrijf pal langs de Groningse A7 naast publiekstrekker Intratuin. Leasing wordt niet meer dan een onderdeel van het geheel, in de enorme showroom worden de leaseoccasions aan het publiek verkocht. Naast de occasionverkoop is er ook een werkplaats en Profile Tyrecenter gaat dit uitbaten. Met maar liefst negen bruggen neemt het straks alle onderhoudswerk aan nieuwe en tweedehands leasewagens voor zijn rekening. Een autoverhuurbedrijf (Quick Rental Service) en een wasstraat komen er ook. Met andere partijen wordt nog onderhandeld over andere diensten.

Braakliggende grasveldjes
Autoborg wordt wat Ernst & Young in de studie ‘Automotive na 2010' in 2004 al beschreef: leasemaatschappijen zullen meer en meer de particuliere consument gaan opzoeken en worden daarmee meer autobedrijven. Die trend is al langer zichtbaar met de verkoop van leaseoccasions bijvoorbeeld. Een kleine drie jaar geleden begonnen de eerste maatschappijen met dit, voor hun nieuwe, fenomeen. Particulieren konden er toen vaak alleen nog maar op afspraak of op zaterdagen terecht. De verkoop vond plaats op braakliggende grasveldjes. Tegenwoordig hebben de grote maatschappijen allemaal showrooms en wordt de waar ook aangeprezen op fraai ontworpen websites. Ook adverteert men steeds vaker actief met deze leaseoccasions. Brancheorganisatie VNA bracht deze activiteit vorig jaar nog in een paginagrote advertentie in de Telegraaf onder de aandacht. "De laatste tijd hoef je maar de krant open te slaan en leasemaatschappijen komen in de redactionele kolommen voor", merkt Michiel de Vries op. Hij is adviseur van Ernst & Young en mede-auteur van de studie. Hij kent het project van Noord Lease overigens goed; Nienhuis was betrokken bij de studies van E&Y en is een van de eerste die de visie daadwerkelijk uitvoert. "Terwijl in 2004 nog menige partij onze visie als wel erg exotisch bestempelde, ging Nienhuis aan de slag. Dat getuigt van durf", aldus De Vries.

Bijtelling verlagen
In diezelfde krantenkolommen komt ook LeasePlan de laatste tijd veel voor. Niet alleen door de actie om ‘vervuilende' lease-auto's gratis in te ruilen voor een hybride Honda Civic - waar LeasePlan er op voorhand 200 van had ingekocht - vorige maand lanceerde het bedrijf een plan voor een eerlijke afstemming van de fiscale bijtelling. De leasemaatschappij biedt haar berijders aan hun auto te voorzien van een klein GPS/GSM-zendertje dat het aantal privé-kilometers registreert en maandelijks doorgeeft. Daardoor wordt het mogelijk de bijtelling meer te differentiëren al naar gelang men meer of minder privé rijdt. "Je kan bijvoorbeeld de bijtelling verlagen naar tien procent voor minder dan drieduizend kilometer per jaar, of vijftien procent voor maximaal 7500 kilometer per jaar. Daarboven blijft het gewoon 25 procent. Pas dan krijgen de berijders een echte financiële prikkel om minder te gaan rijden - en de fiscus loopt geen belastinginkomsten mis", aldus directeur Berno Kleinherenbrink.

Proeftuin
Met dergelijk ‘adviezen' hoopt LeasePlan zich breder als mobiliteitsdienstverlener te profileren. Maar ook de andere maatschappijen zijn bezig zich een onderscheidend vermogen aan te meten. Daar wordt het nodige geld aan uitgegeven, maar is ook lastig te realiseren, erkent De Vries. Daarom is ook hij zeer benieuwd hoe de plannen van Noord Lease met het concept Autoborg uitpakken. Althans, hoe de concurrentie hierop gaat reageren. Volgens De Vries moeten we Autoborg zien als proeftuin.

Het bijzondere aan Autoborg is overigens niet alleen dat er een leasemaatschappij achter zit maar het autobedrijf moet ook uitermate efficiënt gaan werken. Zo worden auto's na dertig dagen statijd automatisch afgeschoven naar de handel, werkt men met vaste prijzen voor de consument en worden inruilprijzen van auto's transparant gemaakt door mensen inzicht te geven in drie verschillende databases. Dus daarover ook geen discussie. Die efficiency is volgens De Vries de grote troef van Autoborg. "Dealers zouden veel kunnen leren van de manier waarop leasemaatschappijen hun bedrijfsprocessen ontwerpen, organiseren en automatiseren. Oplettende dealers zouden goed moeten kijken naar wat er gaat gebeuren in Groningen. Wanneer leasemaatschappijen grip krijgen op de eindgebruiker, zullen ze meerdere diensten gaan verkopen. En dan worden ze echt een geduchte concurrent."
Column buitenlandse zaken "Dure stroom"

General Motors kan slecht tegen zijn verlies. De Amerikanen hebben er namelijk ontzettend de smoor in dat Toyota van de Prius zo'n kassucces heeft weten te maken. Niet zozeer omdat deze Japanse concurrent slimmere technici in dienst had maar omdat Toyota het aandurfde de eerste jaren de verkoop van hybride auto's flink te subsidiëren.

General Motors wil nu een inhaalslag maken met de Chevrolet Volt. Dat is een via het stopcontact oplaadbare hybride auto die dankzij lithium/ion accu's een veel grotere actieradius heeft dan de Prius en als klap op de vuurpijl ook nog eens zuiniger is. General Motors wil perse nog vóór de decenniumwisseling de eerste exemplaren van de Volt afleveren.

De prijs die General Motors hiervoor bereid is te betalen is hoog. Zo gaat chef productontwikkeling Bob Lutz ervan uit dat het autoconcern de eerste jaren geen stuiver aan de Volt zal verdienen. Er wordt rekening gehouden met een gat in de begroting van 250 miljoen dollar op jaarbasis. Voor een fabrikant waar het geld met bakken tegelijk binnen komt, is dat geen onoverkomelijk probleem maar General Motors kan in financieel opzicht het hoofd maar amper boven water houden. Is dit dan wel het goede moment om er een dure hobby bij te nemen? General Motors wil laten zien dat zij een betere hybride kan bouwen dan Toyota. Deze Japanse concurrent omschrijft het voornemen van Lutz hoofdschuddend als ‘bizar' en gaat ervan uit dat de generaal zich enorm zal vertillen aan het project. Niet uit leedvermaak (uit politieke en handelsoverwegingen heeft Toyota geen enkel belang bij een ernstig verzwakte Amerikaanse collega) maar sprekend uit ervaring.

De ervaring leert ook dat GM in het verleden nogal ‘ns op zijn plaat ging bij de introductie van ‘revolutionaire' modellen. De Chevrolet Corvair is hier het beste voorbeeld van, maar ook de XCar (o.a. Chevrolet Citation) en de Oldsmobile Delta 88 Diesel, ze verschenen allemaal niet goed uitontwikkeld op de markt. Lutz, die bekend staat als een enorme flapuit, heeft laten weten dat de Volt niet goedkoop wordt: ‘We moeten een flinke kostenpost voor garantieclaims incalculeren, hoor!'. Nou, dat klinkt vertrouwenwekkend.

Het heeft er alle schijn van dat GM zijn hand enorm overspeelt met de Volt. Het is leuk als een bedrijf fanatiek op zoek is naar nieuwe klanten. Maar het is dweilen met de kraan open als die net zo snel weer vertrekken omdat de geleverde kwaliteit niet in orde is. Haastige spoed is zelden goed.
Resultaten BMW goed maar moeten toch beter
BMW heeft al eerder deze maand de belangrijkste kerncijfers van zijn resultaten over 2007 bekendgemaakt en dat waren opnieuw recordcijfers. “Wij zijn met anderhalf miljoen eenheden wereldwijd veruit het succesvolste fabrikant van premiummerken”, zo sprak topman Reithofer vol trots. Voor 2008 wil hij voor alle drie de merken BMW, Mini en Rolls-Royce weer nieuwe afzetrecords behalen. Uiteindelijk moet het allemaal leiden tot een jaarafzet van 1,8 miljoen auto’s in 2012 en een operationele marge van acht tot tien procent.
De directie van BMW wees op drie wezenlijke bedreigingen: emissie-eisen in verschillende regio's, de valuta-effecten door de zwakke dollar en het stijgen van de grondstofprijzen. In Amerika is BMW erg succesvol en de lage dollarkoers heeft dus een groter effect op BMW dan op de concurrenten omdat BMW simpelweg meer auto's verkoopt in de VS. In2007 daalde de waarde van de dollar opnieuw tien procent maar BMW werkt eraan ‘onafhankelijker te worden' door meer productie en inkoop in de VS. Van de nieuwe X5 en X6 die in Spartanburg worden gebouwd, is al sprake van zestig procent ‘local content'. En op de langere termijn ziet BMW daar juist volop kansen. "In de VS zullen de emissie-eisen zeker verscherpt worden en dan kunnen wij volop milieuvriendelijke premiumauto's aanbieden." BMW heeft momenteel al 22 BMW's en vijf Mini's die minder dan 140 gram per kilometer CO2 uitstoten.

Efficient dynamics
De Beierse fabrikant investeert al jaren enkele honderden miljoenen euro's per jaar in de vermindering van het brandstofverbruik. Het concern zet daarbij consequent in op efficient dynamics op alle auto's. Dat is een essentieel verschil met veel concurrenten die één model of één versie maken met soortgelijke voorzieningen (dat vervolgens nauwelijks verkocht wordt). "In 2007 stond het klimaat in het middelpunt van het maatschappelijke bewustzijn. Wij hebben vroeger dan de andere premiumfabrikanten, eigenlijk al sinds 2000, in brandstofbesparingmaatregelen geïnvesteerd. We hebben daarom nu een breed aanbod." In 2007 zijn 450 duizend auto's met efficient dynamics uitgeleverd, in 2008zullen dat er 830 duizend zijn.

Meer winst
Voor de toekomst wil het concern groeien in afzet en een constant hoog financieel resultaat behalen. Omdat de kosten zullen stijgen, moet de efficiëntie van ontwikkeling en productie consequent omhoog. De strategie ‘Number ONE' moet daarin voorzien en bestaat uit vier zuilen: groei, toekomst vormgeven, winstgevendheid en toegang tot technologieën en klanten. Reithofer ging in op twee van die aspecten: de nieuwe technologieën en de winstgevendheid. "Er is een projectgroep ‘Project i' ingesteld die alle vrijheid heeft gekregen volledig nieuwe voertuigconcepten te ontwikkelen. BMW moet weten en begrijpen hoe de mobiliteit er in de toekomst uitziet. De concepten moeten al in het begin van het volgende decennium concreet zijn." Het zou heel goed een elektrische auto en eventueel een vierde merk kunnen opleveren (zie kader). De beslissing valt nog in dit jaar. En om de zo essentiële onafhankelijkheid van BMW te kunnen veiligstellen, moet de winstgevendheid verder worden verbeterd. "Een onderneming die uitsluitend premiummerken ontwikkelt, moet ook een bovengemiddelde marge hebben." De jaarlijkse efficiencyverbetering van de productie was tot dusver steeds vijf procent maar dat wordt nu zeven tot acht procent per jaar. "Maar het grootste potentieel zit in de materiaalkosten, dat is met afstand de grootste kostenpost", meldde Reithofer. Het BMW-concern heeft daarom ook Herbert Diess in de raad van bestuur benoemd als speciaal verantwoordelijke
voor ‘inkoop'.

Krause naar Deutsche Bank
Sinds de komst van Norbert Reithofer als voorzitter van de raad van bestuur van BMW Group, is er het nodige veranderd in de top. Het opvallendste was zeker het vertrek half maart van financiële topman Stefan Krause naar de Deutsche Bank. Naar verluidt, had hij de BMW-toppositie willen hebben en wil hij niet wachten tot Reithofer een keer vertrekt. Krause had de financiënportefeuille al kort daarvoor geruild met marketingchef Michael Ganal. Krause is nu opgevolgd door de Engelsman Ian Robertson. Hij komt van RR en is het eerste niet-Duitstalige lid van de rvb. Verder is per oktober 2007 Herbert Diess toegetreden als inkoopchef en werd Friedrich Eichiner hoofd van corporate & brand development.

Elektrisch Freude am Fahren
Na ‘uitgebreide studie' heeft BMW besloten dat een elektrische aandrijving wel degelijk is te combineren met ‘Freude am Fahren'. Mogelijk leidt het tot nieuwe stadsauto's. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers in BMW Welt heeft topman Reithofer bekendgemaakt dat het niet uitgesloten is dat zijn bedrijf met een elektrische auto op de proppen komt. Die is ‘principieel' een optie, al was het maar omdat BMW, als belangrijke autofabrikant, in Amerika verplicht is voor 2012 een emissieloze auto aan te bieden. Maar, de (accu-)techniek is inmiddels ook op een niveau aanbeland dat een elektrische aandrijving te combineren is met Freude am Fahren. Het team ‘Project i' onderzoekt verder de mogelijkheden voor alternatieve modellen voor de grote stedelijke omgevingen van deze wereld. Die kunnen, zo lijk het nu, elektrisch, hybride of traditioneel aangedreven zijn. BMW zal zijn ambitieuze groeiplan qua aantallen moeilijk kunnen halen met alleen dure auto's. BMW gaat over de (elektrische) auto nog dit jaar de beslissing nemen. Of het een BMW of een Mini wordt, of dat de auto onder een ander merk op de markt komt, is nu niet besloten. "We gaan eerst kijken of het technisch mogelijk is, en dat is zo. En we kijken wat de marktmogelijkheden zijn. Dan nemen we de beslissing en dán pas kijken we onder welk merk we de auto gaan brengen", aldus topman Reithofer.

*De winst voor belastingen is ‘negatief' beïnvloed door een bijzondere post als gevolg van het omruilen van aandelen motorenfabrikant Roll-Royce plc. In 2006 leverde dit een positief resultaat op van 372 miljoen euro, in 2007 was het maar 97 miljoen. Afgezien hiervan zou BMW Group dus een hoger resultaat hebben behaald dan in 2006.
Zeshonderd Eiffel-auto’s voor ALD
Eiffel, dienstverlener in juridische, financiële en procesmatige zaken, brengt de komende jaren zijn wagenpark van 625 voertuigen onder bij leasemaatschappij ALD Automotive.
Een uitgebreid tendertraject, waar zeven leasemaatschappijen aan hebben meegedaan, is hieraan voorafgegaan. De persoonlijke klik, de proactiviteit en de mogelijkheden tot maatwerk gaven voor Eiffel de doorslag om voor ALD te kiezen, aldus het bedrijf. Eiffel wordt in één klap een van de grootste klanten van ALD Automotive.
DCFS financiert Stern-occasions

De Stern Groep breidt de samenwerking met Daimler-Chrysler Financial Services
(DCFS), de captive financieringsmaatschappij Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge en smart, verder uit. Vanaf deze maand zal ook de voorraadfinanciering van alle occasions worden gefinancierd door DCFS. Het totale financieringsarrangement komt uit op ruim honderd miljoen euro.
Credit Management Award naar Van Diest

Risk-manager Hans van Diest van BMW Financial Services is tijdens het 5e Jaarcongres Credit Management in Noordwijkerhout uitgeroepen tot Credit Manager of the Year 2008.
Uit handen van Mannes Westhuis, voorzitter Vereniging voor Credit Management (VVCM )kreeg Van Diest de Award uitgereikt. De winnaar werd verkozen uit twaalf genomineerden.
Bloggende leaserijders op groeneautorijden.nl

ING Car Lease en Honda zijn de initiatiefnemers van de website groeneautorijden.nl. Alle groene initiatieven van zowel de leasemaatschappij als de autobouwer zijn hierop te vinden. Meer bijzonder zijn de twee bloggers: twee werknemers van ING Car Lease houden de komende vier maanden in dagboekvorm hun opmerkelijke ervaringen bij over het rijden in twee uiteenlopende Honda's Civic. Werknemer Simon heeft een Honda Civic met benzinemotor, collega Dennis heeft een zuinige Civic Hybrid.
Gerrit van der Maaten nieuwe HRM Directeur LeasePlan

Gerrit van der Maaten wordt vanaf 1 april de nieuwe HRM -directeur van LeasePlan Nederland. Hij volgt Oscar Kerkhoven op. Van der Maaten (44) begon zijn carrière bij de Koninklijke Landmacht waar hij verantwoordelijk was voor opleiding en training. Sinds 1992 is hij in dienst bij LeasePlan.
Leasepopulariteit Fiat stijgt
Op de leasemarkt is het milieu momenteel een belangrijk argument. Sommige bedrijven verplichten hun werknemers een auto met een groen label te kiezen maar de werknemers zelf kiezen ook vaak voor groen.
Ondanks een dalende totale leasemarkt in de eerste twee maanden (-9,2 procent), steeg de leasepopulariteit van het merk Fiat explosief en resulteerde in een stijging van maar liefst veertig procent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is niet alleen het gevolg van het milieuvriendelijke gedrag van Fiat, zo erkent de importeur. Ook al worden alle modellen met een groen label aangeboden. ‘Value for money' is tevens een belangrijk argument.

Qua verkoop registreerde Fiat in de eerste twee maanden van dit jaar in Nederland 4,5 duizend auto's. Negentig procent ervan is voorzien van een groen milieulabel.

In Europa noteert Fiat qua verkopen eveneens een groei in deze periode van dit jaar. Dankzij een verkoopstijging van 8,8 procent (170 duizend eenheden) behaalde Fiat een Europees marktaandeel over de periode januari-februari van 7,4 procent.
Ontnuchterende dieselomslagpunten
Rijd je meer dan twintigduizend kilometer per jaar? Schakel dan over op diesel, is sinds jaar en dag de algemene gedachte. Onzin, zegt Fleet Support.
Oude wijsheden zijn aan slijtage onderhevig, ook wat betreft omslagpunten. Fleet Support heeft eens wat data verzameld en komt met ontnuchterende cijfers. Zo ligt het diesel-omslagpunt van een Peugeot 407 bij jaarlijks 42,5 duizend kilometer. Daaronder kan men dus beter benzine blijven rijden. Hetzelfde omslagpunt kent overigens de Peugeot207. Bij een Audi A6 loont diesel vanaf 35 duizend kilometer. Is er een Peugeot 807 diesel is het bezit, dan moet er minimaal 47,5 duizend kilometer mee worden gereden. En wat lpg betreft: het omslag van bijvoorbeeld een Peugeot 308 ligt op 22,5 duizend ten opzichte van benzine, hetzelfde als dat van een A6.

Een kleinere 207 heeft een lpg-omslagpunt van jaarlijks 25 duizend kilometer. Fleet Support benadrukt dat het hier niet gaat om theoretische aannames, maar cijfers uit de dagelijkse praktijk. De cijfers hebben we betrekking op nieuwe (lease)auto's met een looptijd van 48 maanden.
‘Huidige kabinetsplannen zijn onverantwoord’
Het plan van het kabinet om de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) af te schaffen, is niet goed doordacht. Het leidt tot een terugval in koopkracht van duizenden euro’s.
Deze dreigende voorspelling komt van LeasePlan, 's lands grootste leasemaatschappij. Het bedrijf - en vooral directievoorzitter Berno Kleinherenbrink - mengt zich steeds actiever in de (politieke) discussie rondom de aanstaande kilometerheffing. Kleinherenbrink waarschuwt dat het omzetten van de bpm via een verhoogde motorrijtuigenbelasting nu naar een kilometerheffing over een aantal jaren aanvullende maatregelen vergt. "Anders draaien de autobezitters op voor een grove imperfectie in de overgangsregeling."

Drie keer betalen
LeasePlan is een voorstander van het afschaffen van de bpm en het invoeren van rekeningrijden, omdat daarmee niet langer het bezit, maar het gebruik van een auto wordt belast. Daarmee krijgt de berijder een financiële prikkel om de auto wat vaker te laten staan, wat goed is voor de filedruk en het milieu. Het kabinet houdt er gemakshalve echter geen rekening mee, dat iedere autobezitter drie keer voor zijn auto gaat betalen: ten eerste heeft hij bpm betaald bij aanschaf, ten tweede betaalt hij verhoogde wegenbelasting, die op de duur overgaat in kilometerheffing tijdens het rijden. Als de bpm over een paar jaar geheel is afgebouwd, bestaat een groot deel van het Nederlandse wagenpark uit tweedehands auto's waarover wél bpm is betaald maar die dan de concurrentie moeten aangaan met nieuwe auto's waarover geen bpm meer hoeft te worden betaald. "Dat zal tweedehands auto's veel minder waard maken. Dat maakt dat de eigenaar een verlies moet nemen en voor de derde keer betaalt", aldus Kleinherenbrink.

Vrije val
Zeven miljoen Nederlandse automobilisten samen leveren de staatskas jaarlijks ruim drie miljard euro aan bpm op. Per automobilist komt dit neer op ongeveer vijfhonderd euro per jaar. Om de gederfde inkomsten van het afschaffen van de bpm te compenseren, wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd met minimaal een vergelijkbaar bedrag. Elk jaar worden ongeveer één miljoen tweedehands auto's verkocht. De restwaarde is na vier jaar doorgaans iets minder dan veertig procent van de nieuwwaarde. Omdat de bpm nu nog ongeveer een derde uitmaakt van de nieuwwaarde van een auto zal, als de bpm is afgeschaft, de restwaarde aanmerkelijk lager uitvallen, wat vele duizenden euro's kan schelen. Volgens Kleinherenbrink zijn de eerste effecten al zichtbaar. "De AOX, de index van prijzen van tweedehands auto's, is na Prinsjesdag 2007 in een vrije val geraakt en op het laagste punt sinds 2004 terechtgekomen. En dit is nog slechts het gevolg van de plannen van het kabinet. De curve zal steil dalen als het kabinet zijn plannen zondermeer weet door te drukken."

Publiek Private Samenwerking
De directievoorzitter van LeasePlan vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Kleinherenbrink: "Een goede oplossing is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bedacht en doorgerekend in samenwerking met de belastingexperts Hans Bakker en Rob Vermeulen van Loyens & Loeff.

Autobezitters die al bpm betaald hebben, zouden een vorderingsrecht in mindering moeten kunnen brengen op hun verhoogde motorrijtuigenbelasting of kilometerheffing. Het vorderingsrecht hoort bij de auto en gaat mee bij de verkoop van het voertuig. Om de tijdelijke inkomstendaling door de overheid te compenseren, wordt een (staats)lening uitgeschreven die in de loop der tijd uit de oplopende wegenbelasting en kilometerheffingsinkomsten wordt afbetaald. Het is een constructie die uitstekend kan worden uitgevoerd in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS)." Het uitgewerkte voorstel is vanuit de VNA voorgelegd aan staatssecretaris De Jager van Financiën. Kleinherenbrink: "We rekenen erop dat het gezond verstand in het kabinet uiteindelijk de overhand zal krijgen want de huidige plannen zijn in macrofinancieel opzicht domweg onverantwoord."
Column buitenlandse zaken "Slimme Suzuki"
‘Groot geworden door klein te blijven’. Dat was de reclameslogan van de SNS Spaarbank. De omschrijving is ook prima toepasbaar op Suzuki. Veel mensen zien Suzuki als een kleine speler op de internationale automarkt, maar schijn bedriegt: qua verkopen zit Suzuki het PSA concern op de hielen. Op de thuismarkt levert het merk al geruime tijd de best verkochte auto (de Wagon R) en via dochtermerk Maruti heeft Suzuki bijna de helft van de Indiase automarkt in handen.
Suzuki heeft de laatste jaren gestaag kunnen groeien door de luwte op te zoeken. Dat klinkt net zo met elkaar in tegenspraak als ‘groot geworden door klein te blijven', maar is het niet. In eigen land investeerde het merk vooral in het opvoeren van het marktaandeel in perifere gebieden. Grotere spelers als Toyota en Honda dachten dat op het Japanse platteland weinig eer te behalen zou zijn maar dat zag Suzuki anders: op het openbaar vervoer werd steeds meer bezuinigd door de overheid, waardoor plattelandbewoners gedwongen werden voor een eigen transportmiddel te zorgen. Een goedkoop modelletje van Suzuki komt dan als geroepen. Het Indiase dochtermerk Maruti werd al genoemd. Toen het nog armoe troef was in India en iedereen zijn neus ophaalde voor dit land, begon Suzuki al met investeren. Maruti heeft zich zo kunnen ontwikkelen tot hét automerk van India met een circa vier keer zo groot marktaandeel als het momenteel zo in de schijnwerpers staande Tata. De concurrentiedruk neemt toe, maar inmiddels is Maruti in India net zo'n begrip als Volkswagen in Duitsland of Toyota in Japan. Suzuki moet wel hele domme fouten maken, wil zij haar marktleiderschap in India verspelen.

De kans daarop is klein, want Suzuki is een bijzonder slim en vernuftig opererend merk. Samenwerkingsprojecten met andere autofabrikanten worden niet geschuwd maar alleen als opstap naar een stevige zelfstandige positie. Suzuki opereert pragmatisch en kan prima zonder uiterlijk vertoon. Voor dit merk geen in minder dan vijf seconden naar 100 km/u accelererende sportwagen met dubbele turbo. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Suzuki past uitstekend bij de Nederlandse mentaliteit en qua handelsgeest kan Suzuki omschreven worden als het meest ‘Nederlandse' automerk. Suzuki komt er uitstekend mee weg door de Swift, die dertien centimeter korter is dan de Fox, te verkopen als B-segment auto terwijl de Volkswagen een typische A-segment aanbieding is. Suzuki is groot geworden door kleine auto's als ‘groot' te verkopen. Elke handelaar neemt daar zijn pet voor af.
Europa krijgt nu ook klappen kredietcrisis
De Europese autoverkopen zijn in maart opeens ingezakt met 9,5 procent. In februari was nog sprake van een toename met 8,7 procent. Over het eerste kwartaal zakten de verkopen per saldo met 1,7 procent in, zo meldt de autokoepel Acea in Brussel.
Acea denkt dat vooral West-Europa de eerste gevolgen begint te ondervinden van de in Amerika gestarte kredietcrisis. Maar het geringere aantal verkoopdagen door de vroege Pasen heft ook een belangrijke rol gespeeld.

De grootste klappen vielen in Spanje waar over het eerste kwartaal gezien 15,3 procent minder auto's werden afgezet. De Spaanse economie lijkt in Europa ook het snelste af te koelen vooral doordat de al jaren exploderende huizenmarkt nu eindelijk is ingestort. Verder gingen de Italiaanse autoverkopen op kwartaalbasis met tien procent omlaag waarbij de onzekerheid rond het al dan niet opnieuw aan de macht komen van Silvio Berlusconi mogelijk een rol heeft gespeeld. In Duitsland zakten de verkopen op maandbasis met dik veertien procent maar dat komt vooral door een statistiektrucje in dezelfde maand vorig jaar. Op kwartaalbasis gingen de Duitse verkopen met 2,6 procent omhoog, een volgens Acea ‘robuuste toename'.

In West-Europa lieten alleen Groot-Brittannië en Portugal in de maand maart een groei zien, bij de Britten een schamele half procent terwijl de Portugezen op 5,2 procent uitkomen. Voor Nederland komt Acea over maart uit op een terugloop met 7,8 procent maar op kwartaalbasis nog op een plusje van 1,7 procent.

In de Oost-Europese landen is van een recessie op de automarkt echter nog altijd weinig te merken. Polen registreerde over de eerste drie maanden van dit jaar een plus van 19,5procent, Roemenië kwam zelfs op 23,6 procent groei uit. Ook de Tsjechische Republiek registreerde 9,7 procent groei en Hongarije 3,5 procent.

Kijkend naar de verschillende merken is het vooral opvallend dat Toyota het in Europa begint af te leggen. Het ‘bijna' grootste merk ter wereld moest in maart een daling van 6,5 procent noteren. PSA Peugeot Citroën, dat toch vooral kleinere auto's op de markt zet, kon met een minus van 13,9 procent eveneens een slag incasseren. Ook de Volkswagen-Groep zit met 12,5 procent lagere verkopen in de hoek waar de klappen vallen terwijl General Motors, Renault, Fiat en Ford allemaal min of meer zwaar in de rode cijfers zitten. Van de grote merken kwam alleen BMW met 2,3 procent hogere verkopen positief uit de bus.
‘Credit crunch’ kraakt VS-markt
De ‘credit crunch’ heeft de Amerikaanse economie vol in zijn greep. De huizenmarkt is nu echt volledig ingestort, het consumentenvertrouwen staat op het laagste punt sinds 26 jaar, de beurs blijft zakken en de winsten van giganten als General Electric vallen zwaar tegen. De benzineprijs is voor onze begrippen nog altijd niet hoog maar ook voor de Amerikanen wel tientallen procenten omhoog gevlogen. Geen wonder dus dat de automarkt in de VS kraakt aan alle kanten.
Het eerste kwartaal van 2008 laat dan ook dramatische resultaten zien. Bij General Motors gingen de Amerikaanse verkopen met bijna negentien procent omlaag, Toyota verkocht ruim tien procent minder auto's, bij Ford kwam de daling uit op dik veertien procent waarbij de populaire F-Serie pick-up's zelfs met een kwart inzakten. Bij een kleiner modellenmerk als Honda bleef de terugloop beperkt tot drie procent.

Geen suv of pick-up meer
Wat alle fabrikanten duidelijk merken, is dat de Amerikaan nu eindelijk echt de suv, pick-up truck of andere grote modellen in de showroom laat staan. Ford schat dat in het eerste kwartaal één op de vijf verkochte auto's een klein model was tegen één op de zeven of zelfs acht in 2005. In maart gingen de verkopen van de Focus met 36 procent omhoog terwijl aan de andere kant van de Lincoln en Mercury veertien procent minder werd verkocht. Toyota meldt dat ook de Yaris de showrooms uit vliegt maar dat Lexus een terugloop met bijna twaalf procent noteerde. Chrysler zag de totale verkopen met vijftien procent teruglopen terwijl het aantal verkochte Jeeps Commander nagenoeg halveerde. Aan de andere kant slaan de hybride modellen steeds beter aan. Zo meldt Toyota in maart bijna zevenduizend Camry's Hybrid te hebben verkocht, een toename met 45procent, terwijl de verkopen van de al langer populaire Prius met nog eens zestien procent omhoog gingen.

Dieptepunt voorbij
Waar ze het vandaan halen, is volstrekt onduidelijk maar de bazen van de grote Amerikaanse merken blijven optimistisch. Mike DiGiovanni, hoofd verkoopanalyse bij GM, denkt dat met dit slechte eerste kwartaal het dieptepunt wel voorbij is. Hij hoopt dat de enorme bedragen die de Amerikaanse regering in de economie pompt hun vruchten zullen afwerpen. Ook directeur marketing en communicatie Jim Farley van Ford kijkt vooral naar de positieve kanten: ‘'Onze verkopen laten zien dat de klanten die tot nu toe niet eens naar onze auto's keken nu warm beginnen te lopen voor Ford. Dat toont aan dat er meer in het verschiet ligt.''

Korte duur
Ook voor de Europese merken die zwaar op de Amerikaanse markt leunen is de teruggang te merken. Zo zag BMW de verkopen in de VS in het eerste kwartaal met 9,2procent inzakken. Ook Daimler liet de markt weten dat het minder auto's in de VS denkt af te zetten. ‘'De gevolgen van de crisis op de financiële markten beginnen nu door te sijpelen naar de echte economie,'' denkt topman Dieter Zetsche. Daarbij komt dat Europese fabrikanten als Daimler, BMW en Volkswagen ook nog tientallen miljoenen verlies lijden door de hoge koers van de euro tegenover de dollar. En de pijn zal voorlopig nog wel even duren. Het bekende ‘ratingsbureau' Standard & Poor's berekent dat de Amerikaanse autoverkopen dit jaar hooguit op 14,9 miljoen uitkomen, vergeleken bij 16,1 miljoen in het afgelopen jaar. Standard & Poor is optimistisch dat het allemaal van korte duur zal zijn en dat de automarkt volgend jaar alweer naar 16,5 miljoen stuks kan aantrekken. We shall see.

Lamborghini niet aan te slepen
Bij alle werkelijke of dreigende economische malaise in de wereld is het goed te bedenken dat er in sommige kringen nog altijd geld zat is. Dat blijkt wel uit de overtuigende cijfers van Lamborghini, het dure sportzusje in de VW-stal. Het Italiaanse supermerk leverde vorig jaar 2,4 duizend auto's af, twintig procent meer dan in 2006 toen voor het eerst meer dan tweeduizend Lamborghini's een koper vonden. Die auto's zijn ook een stuk duurder geworden, want de omzet ging met 35 procent omhoog naar 467 miljoen euro. Nog overtuigender is de winst: die schoot met maar liefst 160 procent omhoog naar een record van 47 miljoen euro. Lamborghini doet het zo goed omdat de Italianen er uitstekend in slagen de welvaart in de wereld te volgen. Het aantal dealerschappen is afgelopen jaar met tien verhoogd naar 107, waarbij de nieuwe verkooppunten vooral in de opkomende Aziatische landen en in het Midden-Oosten zijn gevestigd. De geografische spreiding van de verkopen tonen aan dat dat succes heeft: rijke Amerikanen kochten vorig jaar exact 1.001 Lamborghini's, Europeanen kwamen op 959 stuks terwijl in de rest van de wereld de verkopen met bijna eenvijfde omhoog gingen naar 446 eenheden. Topman Stephan Winkelmann vat het succes als volgt samen: ‘'Onze onophoudelijke concentratie op verhoging van de marktwaarde, aantrekkelijkheid voor de klanten en een wereldwijde aanwezigheid van de  onderneming begint zijn vruchten af te werpen.''

Havenbedrijf in zee met ARM
Havenbedrijf Rotterdam brengt al zijn ruim tweehonderd voertuigen onder bij leasemaatschappij ARM Autoleasing.
Het was vooral het product ECO Lease dat overtuigde. De raamovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en omvat het totale wagenpark van honderdzestig personen- en vijftig bedrijfsauto's. "De auto's waarvan het huidige leasecontract afloopt, zullen door ons worden vervangen door auto's die passen bij ECO Lease", vertelt Marc Dingemans, directeur van ARM Autoleasing. Het concept van ECO Lease moet duurzaam autorijden aantrekkelijk maken
Fleet Support breidt uit
Martinus Meindertsma (43 ) wordt de nieuwe manager services bij Fleet Support.
Het betreft een nieuwe functie. Volgens Fleet Support kiezen steeds meer bedrijven voor volledige outscourcing van hun wagenpark. De afdeling Services moet dit in goede banen leiden. Meindertsma komt uit de leasebranche: bij ING Car Lease heeft hij de functies van hoofd verkoop binnendienst en key account manager ingevuld. Vanaf 1999 heeft hij voor De Lage Landen Translease gewerkt als key account manager, manager e-business en manager Marketing & (e-)Communication.
Prijzenslag autoverzekeringen duurt voort
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft berekend dat de gemiddelde premie voor een nieuwe autoverzekering tussen september 2006 en september 2007 met dertien procent is gedaald.
In het derde kwartaal van 2007 kostte zo'n polis gemiddeld 413 euro, tegen 477 euro een jaar eerder. Oorzaken van de prijsdaling zijn volgens het CVS: scherpe concurrentie tussen verzekeraars en toenemende verkeersveiligheid. Enkele maanden geleden maande de Europese koepel van verzekeraarsorganisaties CEA de leden nog tot voorzichtigheid met verdere premieverlagingen bij autoverzekeringen. In het rapport ‘The European Motor Insurance Market' stond ook vermeld dat in 2006 de gemiddelde premie voor een WA -verzekering van een gemiddelde auto in de lidstaten 186 euro bedroeg.
Alphabet groeit onstuimig
Alphabet, de multimerk fleetserviceleverancier van BMW , maakt een groei over 2007 van 55 procent bekend.
Op het einde van het jaar had Alphabet een totaal van 280 duizend voertuigen in beheer. Zowel de aanhoudende organische groei als de overname van LHS Leasing- und Handelsgesellschaft en DSL Fleetservices speelden een cruciale rol in de als maar stijgende resultaten van 2007. De organische groei was 21,2 procent. Sinds deze fusie behoort Alphabet tot de toptien van de Europese leasemaatschappijen en tot de top 3 van de Duitse fleetservicesector.
Leasebranche maakt zich geen zorgen
Ook in maart kochten de leasemaatschappijen aanmerkelijk minder nieuwe auto’s dan een jaar eerder, namelijk 14 duizend tegenover 15 duizend stuks (-6,8%). In januari en februari werd al 11,0 procent en 6,6 procent minder afgenomen. De leasebranche maakt zich echter vooralsnog geen zorgen maar wacht wel met spanning op de aprilcijfers. Daarin zullen de eerste effecten van de nieuwe roettax zichtbaar zijn.
De opgetelde achterstand over drie maanden bedraagt nu al ruim vierduizend auto's (- 8,5 procent), de teller kwam in het eerste kwartaal 2008 niet verder dan 44 duizend leaseauto's tegenover 48 duizend in datzelfde kwartaal een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het RDC bewerkt door Aumacon.

Ook al roepen de leasemaatschappijen steeds in koor dat voor de stemming in de sector toch vooral naar de ontwikkeling van het totale leasewagenpark gekeken moet worden, lijkt men hiermee toch niet meer helemaal weg te komen. Daarvoor is het gat al te groot. "Zodra ook de aprilcijfers bekend zijn met de eerste effecten van de nieuwe roettax is een betere analyse van de leasestemming te maken", benadrukt Clem Dickmann van Aumacon. Vrijwel alle gevestigde leasemerken maken grote duikelingen in volume, lijstaanvoerder Volkswagen deed dit jaar al bijna twintig procent minder ‘in de lease'. Ook Renault (-36 procent) en Opel (-35 procent) verloren stevig terrein. Peugeot (+11 procent) en Ford (+14 procent) deden het - dankzij vernieuwde producten - een stuk beter.

Uitgesteld
De leasebranche wijt de achterstand ten opzichte van vorig jaar ten dele aan de gewijzigde fiscale regels. Met name door de verhoogde bijtelling is er ‘extra alertheid' ontstaan bij leaserijders, denkt Anne Brons, commercieel directeur van Alphabet Leasing. "Wij denken dat leaserijders hun keuze hebben uitgesteld tot er meer duidelijkheid was. Die is er nu grotendeels en onze orderintake is op het verwachte niveau. In het tweede en derde kwartaal verwachten wij in principe herstel van de leaseregistraties."

Ook bij Go Lease is men niet ongerust en verwacht men dat de registraties weer aantrekken. Hoewel directeur Joost van Rooijen wel ziet dat de leaseauto tegenwoordig steeds vaker wordt meegenomen naar een nieuwe baan. Daardoor zijn er minder voortijdige innames. "Daarbij wordt de leasemarkt steeds meer gedirigeerd door onze grote broers. De grote leasemaatschappijen manipuleren de registraties, bedenken omruilacties en kopen hun groei. Wat is dan 8,5 procent daling in het eerste kwartaal ten opzichte van de totale leasevloot?", zo vraagt Van Rooijen.

Dat er een effect is van overheidsmaatregelen op de leasebranche is voor Berno Kleinherenbrink, directievoorzitter van LeasePlan, duidelijk. Daarom kijkt hij ook met spanning uit naar de nieuwe kabinetsplannen omtrent de bpm en de bijtelling. Die worden in mei gepresenteerd. "Direct na Prinsjesdag vorig jaar ontstond er een terugval in het aantal nieuwe bestellingen. Maar onze totale vloot is niet gedaald, wat erop kan duiden dat veel leaserijders simpelweg hun keuze voor een nieuwe auto hebben uitgesteld. Begin dit jaar is het aantal bestellingen toegenomen en inmiddels substantieel hoger vergeleken met vorig jaar. Ook het aantal auto's dat wij in backorder hebben, is ruim meer dan vorig jaar. Het lijkt een beetje op een inhaalslag. Onze verwachting is dat het aantal leaseregistraties in de loop van dit jaar weer bijtrekt", aldus Kleinherenbrink.

Lange levertijden
Optimisme ook bij Arval, de leasemaatschappij uit Houten. Commercieel directeur Dick Bakker heeft de cijfers met de dip in leaseregistraties ‘fronsend' waargenomen. De orderintake bij Arval is zelfs gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat ligt overigens weer in lijn der verwachting, zegt Bakker. "Wel zien we dat de afleveringen wat achterblijven. Dat heeft grotendeels te maken met de lange levertijden van modellen als de Toyota Prius, Ford Mondeo en - in mindere mate - de Mercedes C-klasse. Daarbij zien we ook een duidelijk verschuiving naar schonere auto's in de A, B, en C-klasse."

Bij ALD Automotive ziet algemeen directeur Carel Bal vooralsnog alleen kansen. April wordt een spannende maand vanwege de roettax. Bal: "Aan de andere kant zien we ook kansen. De gespannen arbeidsmarkt werkt in ons voordeel. De huidige marktcijfers bevestigen onze overtuiging dat je als leasemaatschappij breder moet denken dan alleen de auto. Het gaat om mobiliteit en duurzaamheid en hoe hier als leasemaatschappij slim mee om te gaan."
Gecombineerde mobiliteitspas bij Travelcard
De eerste gecombineerde mobiliteitspas van Nederland is vorige week uitgereikt aan de leaserijders van verzekeraar Delta Lloyd. Met deze pas kan niet alleen worden getankt, maar ook de trein, taxi, P+R en de ov-fiets kunnen ermee worden betaald.
Er rijden in Nederland ongeveer negenhonderdduizend mensen in een auto van de zaak. Uit recent onderzoek van TNS NIPO (zie onder) blijkt dat 73 procent van hen bijna nooit met de trein reist, maar dat 39 procent dat waarschijnlijk wel zou doen als zij gebruik konden maken van een gecombineerde brandstof-/mobiliteitspas. Op basis van deze uitkomst verwacht Travelcard, de aanbieder van de nieuwe mobiliteitspas, dat het aantal gereden zakelijke kilometers door de nieuwe pas met maar liefst 702 miljoen kilometer per jaar kan worden teruggedrongen. Dat betekent een vermindering van zo'n zes procent of 84 megaton aan CO2 per jaar minder. Jan-Reint Vink, algemeen directeur van Travelcard Nederland: "Omdat we de zakelijke rijder met een mobiliteitspas ook een reisadvies kunnen geven, zal die, als er ergens een file staat, sneller besluiten de auto te parkeren op een P+R-terrein en verder reizen met de trein. Daarmee neemt de filedruk af en het is goed voor het milieu."

Te veel gedoe
De zevenhonderd leaserijders van Delta Lloyd gelden als ‘launching customers'. Alle rijders krijgen de pas ter beschikking. Voorschieten en declareren van reiskosten is niet nodig, want de werkgever ontvangt alle kosten op één factuur, legt Vink uit. "Veel zakelijke rijders geven aan dat ze het veel te veel gedoe vinden om een ander vervoermiddel te kiezen, maar dat hebben wij nu ondervangen." Naar verwachting zullen andere bedrijven het voorbeeld van Delta Lloyd volgen. Travelcard heeft ongeveer 250 duizend pashouders. Als zij allemaal zouden overstappen op de nieuwe gecombineerde mobiliteitspas zal alleen al deze groep zakelijke rijders 225 miljoen kilometer per jaar minder gaan rijden. Ook Wim Kuijken, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, op het evenement aanwezig, zegt er in ieder geval voorstander van te zijn.

Het ministerie riep vorig jaar november rond het kabinetsbesluit Anders Betalen voor Mobiliteit al op alle leaserijders een mobiliteitspas te geven. De nieuwe Travelcard is ontwikkeld door Travelcard Nederland in samenwerking met Mobility Mixx. De Travelcard is beschikbaar voor alle leasemaatschappijen en zakelijke klanten in Nederland.

Leaserijder wil best met trein
Het beeld dat de leaserijder die niet uit zijn auto te branden is, blijkt niet helemaal te kloppen. Uit onderzoek dat TNS-NIPO in opdracht van LeasePlan uitvoerde, blijkt dat 73 procent van alle ondervraagde duizend leaserijders nooit de trein gebruikt voor een zakelijke rit. Dat betekent niet dat ze dit echt niet willen. Het zou alleen wat gemakkelijker moeten zijn.

Wat houdt hen dan tegen? Een kwart geeft aan niet met de trein te reizen omdat de werkgever de kosten ervan niet vergoedt. Dat de reis langer duurt via het spoor is voor 32 procent van hen een reden niet in te stappen. Wanneer de berijders een gecombineerde tankpas-mobiliteitspas zouden hebben dan overweegt 39 procent van hen ook vaker met de trein te gaan. Er is ook een kleine groep die niets ziet in reizen met de trein. Ongeveer acht procent geeft aan ‘echt niet' zakelijk met de trein reizen.

Bijna 15% van alle leaserijders nam de afgelopen 3 maanden nog de trein voor een zakelijke rit. De 27% van de leaserijders die nu al met de trein gaan doen dat voor 52% om de files te vermijden. Het ontlopen van parkeerproblemen is voor 13% de reden op de auto te laten staan en 11% gaat met de trein zodat zij tijdens het rijden kunnen werken. 20% van de leaserijders vindt dat ze meer moeten bewegen en dat treinreizen hen daar mee kan helpen. Mocht het fileprobleem in Nederland nog groter worden dan ziet 33% van alle leaserijders dat als een reden om vaker in de trein te stappen.

Sony parkeert wagenpark bij ALD Automotive

Sony Benelux brengt zijn wagenpark voor de komende jaren onder bij leasemaatschappij ALD Automotive.

Het gezamenlijke wagenpark van Sony Benelux, Sony Ericsson Mobile Communications International en Sony Supply Chain Solutions (Europe) bestaat uit 160 voertuigen (geel kenteken).

Tien leasemaatschappijen hebben aan de tender van Sony meegedaan. De keuze is op ALD Automotive gevallen vanwege, zegt Sony, "de innovatieve oplossingen en de helderheid van de kostenstructuur." Alle contracten worden afgesloten op basis van Flex & Clear. Bij deze leaseoplossing krijgt de klant vooraf inzage in de toekomstige kosten bij alle mogelijke looptijden en kilometrages.


Ook AutoRAI 2009 na Genève
Ook de AutoRAI 2009 vindt plaats na de salon van Genève. Die constructie moet, in navolging van de editie in 2007, leiden tot volop primeurs (voor Nederland).

De nationale autoshow ondervond de voorbije jaren in toenemende mate concurrentie van Detroit en Genève. Fabrikanten vonden met name de Zwitserse beurs, begin maart, een interessantere etalage voor hun nieuwe modellen. De AutoRAI, telkens in februari gehouden, leed steeds meer aan bloedarmoede.

In 2007 paste daarom organisator Amsterdam RAI zijn agenda aan, zodat de eigen beurs voortaan ná die van Genève en Detroit plaatsvond. De ingreep resulteerde in beduidend meer nieuws (hoewel de bezoekerscijfers achterbleven bij de verwachting).

Voor de AutoRAI 2009 zijn ‘innovatie', ‘mobiliteit' en ‘fun' de kernwoorden. Rond deze begrippen worden met bekende (media)partners binnen- en buitenevenementen gecreëerd, Het RAI-complex is van 1 t/m 11 april de grootste autoshowroom van Nederland. 


Japanse auto rijdt op water
Vergeet elektriciteit, biodiesel of waterstof of wat dan ook. De nieuwste Japanse auto rijdt op water, meldt RTL Nieuws.

Zelfs thee kan als brandstof dienen. Peperdure benzine of diesel tanken is niet meer nodig. En 's nachts je auto aan een Essent-stopcontact leggen, het plan dat afgelopen dinsdag wereldkundig werd gemaakt, hoeft evenmin.

Het zou volgens RTL niet uitmaken waar dat water vandaan komt, uit de kraan of uit zee. Een speciale generator achterin de H2O Power-auto ('Water Energy System') haalt de zogeheten hydrogenen eruit. Daarbij komen elektronen vrij - en die worden weer omgezet in elektriciteit.

De auto loopt ongeveer een uur op een liter, maar is tot nu toe wel minder snel dan een model op benzine of elektriciteit: tachtig kilometer per uur is de top. De uitvinder hoopt dat Japanse fabrikanten de waterauto snel in productie gaan nemen.

 


Financiering via Onafhankelijk Autobedrijf
Certificering van financieringsmaatschappijen beperkt het risico voor autobedrijven die consumenten financieringen willen aanbieden.

Dat concludeert Bovag Onafhankelijke Autobedrijven op grond van eigen onderzoek. Alphera Financial Services is de eerste door de Bovag-afdeling gecertificeerde financieringspartij.

Van alle in Nederland verkochte auto's wordt een groot deel gefinancierd. Er is dus een stevig potentieel voor het aanbieden van financieringen, vooral op jonge gebruikte auto's. Het kan leiden tot een groter verkoopvolume, meer rendement en betere klantenbinding voor het autobedrijf.

Bovag Onafhankelijke Autobedrijven wil zijn leden daarom toegang bieden tot dit middel. Secretaris Anton Pluim: "De ervaring leert dat autobedrijven het aanbieden van financieringen lastig vinden. Op basis van een door ons geformuleerd stevig pakket van eisen toetsen we verschillende kredietverstrekkers. Wanneer onze leden financieringen aanbieden, moeten zij daarbij immers zo min mogelijk risico lopen."

Alphera is in 2001 voortgekomen uit de financieringstak van BMW AG en is actief in 26 landen.


Paradigit Groep betreedt automotive markt met RPMcar Automotive
RPMcar Automotive maakt sinds kort deel uit van de Paradigit Groep. Daarmee betreedt de Paradigit Groep de automotive markt.
RPMcar is producent van backoffice oplossingen voor autodealers. Tijdige en accurate verkoop- en managementinformatie uit RPMcar software oplossingen stelt autodealers in staat om in een (multi) merken omgeving de winstgevendheid te verbeteren.

ROPAM, onderdeel van de Paradigit Groep, heeft overeenstemming bereikt met de curator over de doorstart van de activiteiten van RPMcar Automotive. Door het faillissement van haar moeder, de VanLoon IT groep, was ook RPMcar Automotive in staat van faillissement geraakt. Het nieuwe bedrijf is vanaf 24 oktober gevestigd in het nieuwe hoofdkantoor van de Paradigit Groep aan de A2 in Eindhoven.

Marco Verschuren, Operations Manager: "We zijn buitengewoon blij met de doorstart. De kernleden van zowel het technische als het commerciële team gaan mee. De sterke positie van de Paradigit Groep geeft bovendien extra zekerheid dat hoogwaardige kennis behouden blijft. Tot nu toe hebben alle klanten dan ook aangegeven de relatie te willen continueren."

Arjen de Koning, CEO van de Paradigit Groep, spreekt van voortzetting van de filosofie die van Skool Automatisering het snelst groeiende ICT concept in het basisonderwijs maakt. "Ik wil met slimme ICT oplossingen de bedrijfsprocessen verbeteren in een hele verticale bedrijfskolom. RPMcar doet dat in de automotive retail branche, van importeur tot dealer. Dat is uniek en dat voegt waarde toe aan de Paradigit Groep."


TomTom weg kwijt
TomTom zakt stevig onderuit op de beurs. Het aandeel kwam zelfs onder de 17,50 euro, de introductiekoers van het aandeel in mei 2005.

TomTom wees met de beschuldigende vinger naar cijfers van de Britse electronicaketen Kesa, als reden voor de koersdaling. Het bedrijf gaf aan dat het voortgaande moeilijke marktomstandigheden voorziet. "Dit voedt het sentiment over de negatieve economische ontwikkelingen", aldus de woordvoerder. Analisten wijten de scherpe koersdaling aan een mogelijke Europese recessie. Volgens FEM Business schijnen er ook enkele stop-loss orders geweest die tijdelijk voor extra druk op het aandeel zorgden, aldus de zegsman die zich weer baseert op informatie van handelaren.


SafetyShield Impact Proof Glass
SafetyShield Impact Proof Glass (IPG) is een innovatief, high-tech product dat het binnendringen van een voertuig door ruitbreuk voorkomt. Inzittenden voertuig worden permanent en optimaal beschermd tegen van buitenaf komend straatgeweld, agressie, (be)dreiging en carjacking.

Glasheldere protectie

SafetyShield Impact Proof Glass (IPG) is een innovatief, high-tech product dat het binnendringen van een voertuig door ruitbreuk voorkomt.

Inzittenden voertuig worden permanent en optimaal beschermd tegen van buitenaf komend straatgeweld, agressie, (be)dreiging en carjacking. 

Gelijktijdig is IPG een adequaat middel tegen diefstal van het voertuig en/of de persoonlijke bezittingen en goederen die erin liggen.
IPG werkt preventief, is glashelder en gemonteerd absoluut onzichtbaar. 
Glasheldere protectie dus.


Toegang tot ATH online via meerdere computers tegelijk
Met ingang van 7 september is de beveiliging van ATH online aangepast. U kunt met uw inlogcode nu op één computer tegelijk inloggen in ATH online. Regel daarom nu toegang tot ATH online via meerdere computers tegelijk.

Gratis extra inlogaccounts

Omdat het handig kan zijn om op meerdere computers tegelijk in te loggen, bieden wij u aan om gratis extra inlogaccounts aan te laten maken. Per abonnement heeft u recht op maximaal drie inlogaccounts.

 

Automatisch toegang via IP-herkenning voor scholen

Voor scholen is er de mogelijkheid om meerdere studenten tegelijkertijd toegang te geven via IP-herkenning. Via elke pc van de onderwijsinstelling dat aan het IP-nummer (of IP-range) hangt kan tegelijkertijd gebruik worden gemaakt van ATH online. 

 

Aanvragen

Voor het aanvragen van de automatische toegang via IP-herkenning, óf het aanvragen van extra inlogaccounts kunt u terecht bij Klantenservice ATH Online, telefoon 010 - 289 4008 of via e-mail: klantenservice@athonline.nl

Graag vermelden:

Onderwijsinstellingen graag vermelden:


Prins Maurits leidt Formule E-team
Prins Maurits van Oranje is benoemd tot voorzitter van het Formule E- team dat de marktintroductie van elektrisch vervoer in Nederland zal aanjagen. Dat maakte minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gisteren bekend. 'Het voorzitterschap van Prins Maurits laat zien dat het ons serieus is als het gaat om elektrisch vervoer'.

Prins Maurits en minister Eurlings waren aanwezig op de Innovatie- estafette 2009, hét podium waarop bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk innovatieve doorbraken demonstreren en nieuwe projecten starten op het gebied van water, transport en mobiliteit.

Het Formule E-team is onderdeel van de initiatieven van de Nederlandse overheid om de introductie van elektrisch vervoer in Nederland mogelijk te maken. Nederland moet dé internationale proeftuin voor elektrisch rijden worden. Voorbeeld: de RDW wil uitgroeien tot dé toelatingsautoriteit voor elektrische voertuigen. De overige leden van het Formule E-team worden op korte termijn bekend gemaakt.

Maurits van Oranje is zelfstandig ondernemer binnen zijn innovatiebedrijf The Source.

De Innovatie-estafette vindt ook vandaag nog plaats op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Er wordt in verschillende debatten gesproken over de toekomst van de elektrische auto, over duurzame bereikbaarheid van de Randstad, er zijn workshops over bijvoorbeeld ondergronds bouwen, de Klimaatdijk en gratis openbaar vervoer. De Innovatie- estafette 2009 is een initiatief van De Club van Maarssen. De Club van Maarssen stimuleert innovatie in water, transport en mobiliteit.

 


Twintig faillissementen autobranche Nederland november
In november zijn in de Nederlandse autobranche twintig bedrijven failliet gegaan. De eerste anderhalve week van december resulteerde tot en met gisteren in vier faillissementen.

Dat blijkt uit gegevens uit het failissementenregister. Alom wordt door analisten verwacht dat het herstel slechts met kleine stappen zal plaatsvinden. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's voorspelt zwaar weer voor bedrijven die afhankelijk zijn van consumptieve bestedingen. Banken gaan er vanuit dat de autobranche onder meer dalende werkgelegenheid voorlopig niet hoeft te rekenen op groei.

Hieronder de failissmenten van de afgelopen weken.

Week 45 (2 november):

Van Marwijk Leiderdorp BV - Leiderdorp

Van Marwijk Leiden BV - Leiden

Van Marwijk Holding BV - Leiden

Nismar Groep BV - Leiden

US Cars Nederland BV - Delft

Rodney William Gummels Autohandel - Joure

Olde Rikkert Auto Service BV - Nijverdal

Week 46 (9 november)

Robert Patrick Gerritsen Auto's - Dordrecht
Marco van der Gulik Motoren - Amsterdam

Automobielbedrijf De Veluwe BV - Zeewolde
Robert Patrick Gerritsen Autohandel - Dordrecht

Week 47 (16 november)

Autotrip BV - Hichtum
Wabucon Repair BV - Wieringerwerf
Autocenter Martens Zegers BV - Boxmeer
Van Broekhoven BV - Rotterdam

Week 48 (23 november)
Gebr. Klein Gansey BV - Dalfsen

Interminatus BV - Geldermalsen

L. Paauw Holding BV - Voorschoten

Autobedrijf Paauw BV - Voorschoten

Flex-Rent BV - Dordrecht

Week 49 (30 november)

Automobielbedrijf Kompier BV - Maastricht Airport

Auto Etoile BV - Amstelveen
IRM Tyre Technology BV - Oldenzaal

Week 50 (7 t/m 9 december)
A.S.D. Leek BV - Leek


Carmonitor februari 2010: economie
Industrie onverminderd somber
Ondernemers in de industrie waren in januari een fractie somberder gestemd dan in december. Het producentenvertrouwen daalde van -8,1 naar -8,3. Wel waren de ondernemers in januari veel optimistischer over hun concurrentiepositie op de buitenlandse markt dan een kwartaal eerder. Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers even pessimistisch als in de voorgaande maand. 

In januari rapporteerden de ondernemers voor de vierde maand op rij een lichte toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij minder negatief dan voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was nog wel veel groter dan het aantal dat een toename voorziet.
Net als in oktober 2009 gaven de ondernemers aan dat hun concurrentiepositie op de Nederlandse markt in het voorgaande kwartaal niet veranderde. Over de concurrentiepositie op de buitenlandse markt waren zij echter veel optimistischer dan in oktober, vooral over die op de buitenlandse markt binnen de EU. Voor het eerst in twee jaar tijd was het aantal ondernemers dat deze zag verbeteren groter dan het aantal dat een verslechtering zag.

Dienstverleners verwachten meer omzet
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht is in januari groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+14 procent) is groter dan in december (+3 procent). Ook waren er meer ondernemers die hogere prijzen verwachten. Het aantal ondernemers dat de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden zag toenemen was even groot als het aantal dat de omzet zag afnemen.
De zakelijke dienstverleners oordeelden in januari een stuk minder pessimistisch over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in december. Wel verwacht per saldo 10 procent van hen nog altijd dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Ruim 40 procent van de ondernemers gaf aan dat een tekort aan vraag hun zakelijke activiteiten belemmert. Een kwartaal eerder was dit nog ruim de helft.

Consument tikkeltje positiever
Het consumentenvertrouwen veranderde in januari 2010 maar weinig. De indicator kwam uit op -10. Een maand eerder was dat -11. Met de kleine verbetering in januari zet de opgaande lijn in het consumentenvertrouwen nu wel door. De stemming over de eigen financiële situatie van consumenten is wel flink verbeterd.
Consumenten waren in januari 2010 aanzienlijk positiever over de eigen financiële situatie in het komend jaar dan in december 2009. Voor het eerst in twee jaar zijn er meer optimisten dan pessimisten. Ook het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde fors. Daarentegen vonden consumenten de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Daardoor steeg de koopbereidheid per saldo maar licht, van -6 in december naar -4 in januari. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde in januari nauwelijks, na een sterke verbetering in november en december. Consumenten keken wat somberder terug op de economische situatie in het afgelopen jaar. Hun kijk op de komende 12 maanden veranderde niet.
 

 Download hier de Carmonitor: economie van februari 2010

AM over de vloer: Westside Car Specials
Eerherstel voor een uitstervend ambacht

logoamovervloer

Bij Westside Car Specials in Hilversum kloppen klanten aan met een kapotte airco of gesneuvelde radiateur. Dat laatste is de specialiteit van Westside. Bijzonder, want radiateurherstel is een discipline die nog slechts weinigen beheersen. Maar Westside is meer dan dat.
Auteur: Paul Steenhoff

In 2008 kreeg automonteur Richard Ramselaar (30) de mogelijkheid Westside Equipment over te nemen. Toen de naamsbekendheid niet zo geweldig bleek, volgde een kleine naamsverandering: Westside Car Specials. Aan Richard de taak het bedrijf weer op poten te zetten en de naam op te poetsen.

Afgaande op het aantal telefoontjes per minuut, is hij daar goed in geslaagd. Het was hem echter niet gelukt zonder de hulp van zijn radiateur-leermeester Harm Brik (73) en de inzet van zijn oom Hans Hartering (64). Ruim een halve eeuw geleden nam Harm Brik het ambacht van zijn vader over: reparatie van radiateurs. Jarenlang runde hij zijn eigen bedrijf, maar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd besloot hij het rustiger aan te doen. Harm verkocht het bedrijf en zette zijn werkzaamheden op bescheiden schaal voort bij Westside.

Weggooiradiateurs
Inmiddels draagt Harm Brik zijn uitstervende ambacht over aan Richard. "Het zijn vooral de radiateurs van klassiekers die we repareren", zegt Brik. Zo maakt hij op bestelling radiateurs voor de fameuze Citroën DS en de Volvo Amazone. Op het moment van het interview is hij bezig een radiateur met een gat in het midden te herstellen. Het exemplaar is van een Bentley uit 1932. Het gat hoort erin om plaats te geven aan de slinger om de motor te starten. Slechts zelden ligt een moderne radiateur op de werkbank. "Moderne auto's hebben weggooiradiateurs", zegt Brik. "Daar valt geen eer aan te behalen."

Behalve voor radiateurherstel kunnen klanten bij Westside ook aankloppen voor reparatie van airco's. Pompen, condensors - het bedrijf heeft veel op voorraad liggen en verkoopt naast nieuwe aircopompen ook gereviseerde exemplaren. "De handel heeft een dip gehad in de crisis", weet Richard. "Het is natuurlijk geen essentieel onderdeel, dus als het kapot gaat en de beurs dun is, laten de mensen het maar even zitten."

Inmiddels stijgen de temperaturen en trekt de handel weer aan. Traditioneel is het voorjaar het moment waarop de meeste automobilisten hun airco weer gaan gebruiken. "Nog steeds zit de reparatiepiek in het voorjaar en de zomer", zegt Richard. "In de winter vergeten veel mensen hun airco te gebruiken, terwijl een airco uitermate geschikt is om de ruiten te ontwasemen. Als je een airco een tijd niet gebruikt, treedt drukverlies op en weigert het apparaat dienst als het ingeschakeld wordt." Dan wordt dus een beroep gedaan op Westside. Over het algemeen zijn dat geen goedkope reparaties, want een beetje aircopomp kost al snel vier- tot vijfhonderd euro nieuw. Uiteraard is een gereviseerde wat goedkoper.

Universeel
Naast het herstellen van airco's en radiateurs verricht Westside ook alle voorkomende onderhoud aan personen- en bestelwagens. Zo staat op de brug een Hyundai met versleten koppelingsplaten. Hans is druk bezig de tussenbak te lossen, om bij de koppelingsplaten te komen. "Ik sleutel op de oude manier, hij op de nieuwe", lacht hij, doelend op het feit dat Richard de luchtsleutel pakt voor vrijwel alle bouten en moeren en hijzelf de ratel en dop. "We adverteren niet met onderhoud", zegt Richard, "maar het is welkom om de soms stille perioden op te vangen. We doen alles, van APK tot banden. We kunnen alles wat een universeel garagebedrijf kan, alleen profileren we ons naar buiten toe niet zo."

Onbetaalbaar
Op dit moment heeft Westside meer dan genoeg werk om vijf dagen per week te vullen. "Hij ziet zijn huis alleen maar om te slapen", licht zijn oom toe. Richard: "Het is mijn wens om een monteur te kunnen aannemen, maar ik wil eerst even kijken hoe het jaar verloopt en ik moet natuurlijk de juiste man vinden. Ik heb al wel een leerling over de vloer gehad, maar dat was een teleurstelling. Ik moest er constant bijblijven. Dan krijg ik de neiging om het maar zelf te doen. Voorlopig blijven we dus hier met zijn drieën werken. Hard werken, dat wel, maar ook heel gezellig en ik ben eigen baas. Dat is toch een onbetaalbaar gevoel."


Carmonitor februari 2010: markt.eu
Europa in 2009 maar 1,6 procent onderuit
Zou je louter afgaan op de statistieken dan laat 2009 voor Europa geen rampzalige cijfers zien. Een daling van slechts 1,6 procent ten opzichte van 2008 valt alleszins mee. Het is echter vooral te danken aan de sloopregelingen op de belangrijkste automarkten dat er geen slechtere cijfers zijn geschreven. Duitsland blijft de grootste markt van Europa met 3,8 miljoen verkochte auto's. De autoverkopen stegen in 2009 met 23,2 procent en daarmee is Duitsland ook de snelst groeiende markt in 2009. Dat huzarenstukje zal in 2010 met zekerheid niet herhaald worden, de eerste verkoopcijfers voor dit jaar laten - nu de sloopregeling bij de oosterburen is afgeslopen - al een forse neergang zien. Frankrijk is in 2009 de tweede markt van Europa en zag het aantal verkochte auto's - eveneens dankzij een slooppremie - met 10,7 procent stijgen tot 2,26 miljoen. In de qua grootte derde markt - Italië - bleef de markt stabiel (- 0,2 procent).

Volkswagen is ook in 2009 het best verkochte merk van Europa gebleven. De Duitsers zagen het marktaandeel stijgen naar 11,4 procent. Ford sloot 2009 af als tweede en Renault, Opel en Fiat maken de topvijf vol. Dat laatste merk boekt met een stijging van 6,1 procent de grootste winst van de merken in de topvijf. De grootste stijger in 2009 is Dacia (plus 29,2 procent), gevolgd door Hyundai (plus 26,6 procent) en Nissan (plus 9,0 procent). De hardste klappen vielen bij - om bekende redenen - Saab (minus 59,1 procent). Ook Chrysler (min 41,6 procent) en Lexus (min 27,5 procent) hebben een zwaar jaar achter de rug. 

Markt.eu

PwC: 2010 wordt slechter 
In 2010 worden er naar verwachting 13,3 miljoen auto's verkocht in Europa. Dat is dus weer minder (om precies te zijn vier procent minder) dan in 2009. Dat stelt PricewaterhouseCoopers in haar kwartaalverkenning, de Auto Analyst Note. Makers van kleinere, goedkopere auto's hebben het meeste profijt van de overheidstimuleringsmaatregelen gehad, maar de pluseffecten zijn thans aan het opdrogen. PwC stelt dat de regelingen eigenlijk alleen maar vraag naar voren hebben gehaald, in 2010 zal de Europese autosector hiervoor moeten boeten. Daarentegen verwacht men dat de Nederlandse vraag relatief stabiel blijft.

 Download Carmonitor Februari 2010 Markt.eu

Carmonitor februari 2010: branche
Stern verlengt bankfaciliteit
Stern Groep heeft onlangs zijn bestaande bankfaciliteit verlengd tot 31 juli 2011. De faciliteit zou 31 maart aflopen. Stern liet ook weten dat het in het vierde kwartaal van 2009 een positief resultaat heeft geboekt. Daarmee zal het resultaat na belastingen in heel 2009 hoger uitkomen dan de 1,5 miljoen euro die over de eerste negen maanden zijn gerapporteerd, aldus het bedrijf. Stern maakt de definitieve cijfers op 18 maart aanstaande bekend.
Stern heeft de franchiseovereenkomst met het in 2004 overgenomen Budget Rent a Car opgezegd. De verhuuractiviteiten zullen worden voortgezet onder SternRent. Voordeel is volgens het bedrijf dat de hoge franchisekosten zullen wegvallen en dat Stern zich verder kan positioneren als mobiliteitsmerk.

TomTom: elke 48 uur nieuwe kaarten
TomTom slaagt er ondanks de economische tegenwind in zijn marges op peil te houden. Volgens topman Harold Goddijn zijn die namelijk nog heel gezond. Op hardware bedraagt de marge nog altijd zo'n veertig procent terwijl in het derde kwartaal op licenties voor kaarten vijftig procent werd verdiend. Over de verkopen in 2009 is Goddijn tevreden. "We hebben het goed gedaan, 2009 was een succesvol jaar. De balans is behoorlijk versterkt, terwijl de schuldpositie zeer aanzienlijk is verminderd."
Omdat TomTom steeds meer een leverancier van kaartgegevens en andere content wordt, valt het effect van de enorme prijzenslag bij de navigatieapparatuur mee. De inlijving van TeleAtlas in 2008 werkt wat dat betreft gunstig. Sinds de overname zijn de kosten bij deze kaartenmaker behoorlijk omlaaggegaan, terwijl de kwaliteit van de kaarten verder is verbeterd. Tegen het einde van dit jaar wordt het mogelijk elke 48 uur nieuw kaartmateriaal uit te brengen. Nu worden ieder kwartaal nieuwe kaarten gepubliceerd. "We vonden dat tempo te laag en wilden naar een continue verversing van het kaartmateriaal," aldus topman Goddijn in een verklaring.

Branche 2

Muller strikt ex-baas voor geld én commissariaat
Sportwagenfabrikant Spyker heeft meer financiering geregeld voor de overname van de Zweedse autofabrikant Saab. Topman Victor Muller heeft zijn oude werkgever Pieter Heerema bereid gevonden om een lening van 25 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro) te verstrekken.
Met de lening heeft Spyker naar eigen zeggen de noodzakelijke financiering voor de overname rond. Eind vorige december is al 25 miljoen dollar overgemaakt naar het Amerikaanse autoconcern General Motors, dat wilde stoppen met zijn dochterbedrijf Saab. Half juli moet Spyker nog eens 24 miljoen dollar betalen. Muller, in Zweden uitgegroeid tot held omdat hij Saab redde, werkte tussen 1984 en 1991 voor Heerema. Pieter Heerema laat weten een goed rendement op de investering te verwachten als het management van Spyker erin slaagt om zijn ondernemingsplan uit te voeren. Het is de bedoeling dat (een vertegenwoordiger van) Heerema een zetel krijgt in de raad van commissarissen van Spyker.
De lening is verstrekt voor een periode van twee jaar. Spyker betaalt meer dan tien procent rente. Heerema kan de lening ook omzetten in aandelen Spyker tegen vier euro per stuk. Het aandeel Spyker staat (na een turbulente aantal weken waarin het aandeel een top van 6,80 euro bereikte) nu weer op een dikke drie euro.

 Download de Carmonitor februari 2010: branche


Carmonitor februari 2010: markt.nl
Weer vaart in de nieuwverkoop
Tegenover de 56.166 stuks van januari 2009 staan er in januari 2010 al 62.907 op de verkoopteller, een toename van twaalf procent. En de eerste cijfers voor februari zien er ook gunstig uit. Het zijn met name particulieren die zich vaker in de autoshowrooms laten zien. Geholpen door tal van aanbiedingen - zoals op actiewebsite www.actieauto.nl - slaat menig particulier nu zijn/haar slag. Aangenomen wordt ook dat de sloopregeling een geheel nieuw segment van autoconsumenten heeft aangeboord, zij die nog nooit ‘in' waren voor een nieuwe auto maar dat nu door deze buitenkans wel plots zijn. De prijsverschillen tussen (vooral kleine) nieuwe auto's en jonggebruikte auto's zijn daarbij ook uiterst gering. 

Niettemin is zakenmerk Volkswagen - als bij traditie - het best verkochte merk in januari geworden, gevolgd door Toyota en Ford. Deze volgorde is gelijk aan de eindstand van 2009. Vooral de merken Kia en Suzuki zijn in opmars en lijken het meest te profiteren van de terugkeer van de particuliere kopers.

Mkb- en zzp-ers blieven even geen bestelauto's
De verkoop van bestelauto's is in januari met liefst 34,9 procent teruggevallen vergeleken met een jaar geleden. Dit jaar werden er in de startmaand slechts 5.982 nieuwe busjes afgeleverd een jaar tevoren ging het nog om 9.187 stuks. Belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van de bestelautoverkopen moet met name gezocht worden in de sterk verminderde kooplust van de eenmanszaken/zzp-ers en midden- en kleinbedrijven met wagenparken tot tien voertuigen. Eenmanszaken kochten in januari nog maar 823 nieuwe busjes, 52 procent minder dan in januari 2009. Het gezamenlijke mkb kocht 1.104 busjes; 40 procent minder. De grootste klantcategorie - leasemaatschappijen - bestelde ‘slechts' 22 procent minder bestelauto's; het totale marktaandeel van leasing in de hele bestelautomarkt is daarmee toegenomen van 33 naar 40 procent.

Truckverkoop gehalveerd
In de vrachtwagensector lijkt de crisis dit jaar pas goed door te komen. In januari werden slechts iets meer dan duizend voertuigen afgeleverd, ruim 50 procent minder dan een jaar tevoren. Vrijwel alle merken lijden gelijke mate onder deze heftige vraaguitval, kortom: de trek is heel volledig uit de schoorsteen.

Markt.nl

Truckverkoop gehalveerd
In de vrachtwagensector lijkt de crisis dit jaar pas goed door te komen. In januari werden slechts iets meer dan duizend voertuigen afgeleverd, ruim 50 procent minder dan een jaar tevoren. Vrijwel alle merken lijden gelijke mate onder deze heftige vraaguitval, kortom: de trek is heel volledig uit de schoorsteen.

 Download Carmonitor Februari 2010: Markt.nl

Carmonitor januari 2010: economie
Consument minder somber
Het consumentenvertrouwen verbeterde van -14 in november naar -11 in december. De stemming is in de loop van 2009 gestaag verbeterd. Dit komt vooral doordat consumenten minder negatief oordelen over het economisch klimaat.
Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde in december met zeven punten en kwam uit op -19. De consument keek minder somber terug op de economische situatie in de afgelopen maanden dan in november. Ook de stemming over de toekomstige economische situatie werd positiever. De koopbereidheid van consumenten veranderde echter nauwelijks. De kijk van consumenten op hun eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde licht, die op de eigen financiële situatie in het komend jaar bleef onveranderd. Het oordeel over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen verbeterde iets.

Orderontvangsten stijgen gestaag
Ondernemers in de industrie waren in december 2009 wat somberder gestemd dan in november. Het producentenvertrouwen daalde van -5,6 naar -8,6; voornamelijk doordat de ondernemers een stuk pessimistischer waren over de toekomstige productie. Ondanks dit stapje terug toont de stemmingsindicator sinds het dieptepunt in februari (-22,9) een duidelijk herstel, maar de stemming is nog altijd behoorlijk negatief.
Over de verwachte productie in de komende drie maanden, waren de ondernemers een stuk pessimistischer dan voorgaande maand. Over hun voorraden gereed product waren de ondernemers iets minder positief dan in november. Het oordeel over de orderpositie verbeterde wel iets, maar bleef zeer negatief.
In december was het aantal ondernemers dat een toename van de waarde van de orderontvangsten zag voor de derde maand op rij groter dan het aantal dat een daling rapporteerde. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij nog wat negatiever dan voorgaande maand.

Dienstverleners: geringe toename omzet
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht was in december 2009 iets groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+3 procent) was iets kleiner dan in november (+6 procent), maar duidelijk groter dan in de eerste acht maanden van dit jaar. Het aantal ondernemers dat de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden zag toenemen was even groot als het aantal dat de omzet zag afnemen. In november zag per saldo nog 17 procent van de ondernemers de omzet afnemen.
De zakelijke dienstverleners oordeelden in december even negatief over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche als in november. Per saldo verwacht 27 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Ondernemers in de uitzendbranche en de schoonmaakbranche waren negatiever dan vorige maand.
De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel iets kleiner dan in november. Hoewel deze indicator al vanaf oktober 2008 een duidelijk negatief saldo laat zien, is er de laatste maanden sprake van een verbetering.

Tienduizend werklozen per maand erbij
In de periode september-november 2009 waren gemiddeld vierhonderdduizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent. Uit cijfers van UWV blijkt dat vooral het aantal niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar sterk is toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in een jaar tijd toe met 133 duizend tot 297 duizend.
De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september-november 2009 uit op 412 duizend personen, negenduizend meer dan de vorige driemaandsperiode. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer tienduizend per maand. In de periode september-november was het aantal werklozen 121 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Onder mannen steeg het aantal werklozen met zeventigduizend tot 201 duizend. Bij de vrouwen was de toename in een jaar tijd 51 duizend. Daarmee kwam het aantal werkloze vrouwen uit op tweehonderdduizend, vrijwel gelijk aan het aantal werkloze mannen. Het werkloosheidspercentage is bij vrouwen echter nog altijd hoger dan bij mannen.

 Download Carmonitor Januari 2010 Economie

Carmonitor januari 2010: branche
Oprichter vergroot belang in Stern
Leen Hollander, mede-oprichter van Stern, heeft nu een belang in Stern Groep nv van 5,06%. Dat bleek eind december uit een melding in het kader van de Wet op het financiele toezicht (Wft). De meldingsplicht is ontstaan op 17 december 2009. Het belang bestaat uit driehonderdduizend gewone aandelen. Bij de vorige belangenmelding op 27 oktober 2008 had Hollander al 265 duizend aandelen Stern.

TomTom voelt gevolgen prijzenoorlog
TomTom-oprichter Harold Goddijn kijkt niet graag terug op 2009, aldus het FD. Het afgelopen jaar stuiterde het aandeel van zijn bedrijf over de koersborden, als speelbal van de zorgen over de kwetsbare financiële huishouding. De banken heeft Goddijn van het lijf weten te houden dankzij een kapitaalinjectie, maar dat ging wel ten koste van de meerderheid die de oprichters in het bedrijf hadden. Maar de achtbaanrit is nog niet voorbij: De zorgen van beleggers strekken zich uit tot in 2010 en gaan verder dan de balanspositie. Ze raken aan een fundamenteel probleem van de hele branche: de onhoudbare prijsdaling van traditionele navigatiekastjes, en het feit dat er tot nu toe onvoldoende compenserende inkomsten binnenvloeien uit de softwarehoek.

Deed de kastjesmarkt er ten minste nog drie jaar over om verhit te raken, tussen dataleveranciers is de concurrentie eigenlijk van meet af aan moordend. Afgelopen oktober opende Google frontaal de aanval door gratis navigatiesoftware tot bedrijfsprioriteit te bombarderen. En deze maand halveerde TomTom kort na de introductie alweer de prijs van zijn navigatiesoftwarepakket voor de iPhone, onder druk van concurrerende aanbieders als ALK. Ook de markt voor abonneediensten ligt onder vuur. Een paar weken geleden stortten drie grote partijen zich samen op live verkeersinformatie, een markt die nu nog door TomTom wordt gedomineerd met HD Traffic. De nieuwe alliantie, Mile geheten, gaat de komende jaren in ieder geval diensten leveren aan automaker BMW.

De voortdurende daling van de prijzen voor de hardware toont de noodzaak voor verandering. Eind 2009 bracht een kastje TomTom gemiddeld nog maar euro 99 op, de helft van het bedrag van twee jaar ervoor. In de laatste dagen van het jaar gingen de apparaatjes zelfs voor $59 over de toonbank. De levenscyclus van producten is zo kort dat consumenten ze na zes maanden al tegen dumpprijzen op de markt zien komen.

Branche

Spyker Cars is plots wereldberoemd
De Nederlandse luxe-autofabrkant Spyker Cars zorgt vrijwel dagelijks voor nieuws. Ten tijde van het schrijven dezes werkt men nog aan een definitief bod op de Zweedse autofabrikant Saab, het derde en definitieve bod. Met name de toegang tot een groot dealernetwerk in de V.S. zou de drijvende kracht achter deze pogingen zijn. Volgens critici zou het CEO Müller echter ook vooral te doen zijn om de bijkomende publiciteit voor zijn in financiële nood verkerende bedrijf Spyker Cars. In no-time is de hele wereld namelijk op de hoogte geraakt van het bestaan van deze Zeewoldse minifabriek, een prestatie die anders slechts met een miljoenen reclamebudget gerealiseerd had kunnen worden.

 Download Carmonitor Januari 2010 Branche

Carmonitor januari 2010: markt.nl
Het jaar 2009 jaar was voor de verkopers van nieuwe auto's dramatisch slecht.
Het aantal personenauto kwam niet verder dan 387.699 stuks, bij de bestelauto's stokte de teller op 51.286 stuks Vergeleken met 2008 ging de autoverkoop daarmee met 22,5 procent achteruit, de bestelautomarkt tuimelende 39,4 procent achteruit. De personenautoverkopen waren in veertig jaar tijd niet zo slecht als in 2009. Sinds 1969 is het jaaraantal nog slechts twee maal onder de vierhonderdduizendgrens gebleven, zowel in 1981 als in 1993 ging het echter nog om zo'n 390 duizend nieuwe auto's. De Nederlandse autoverkoop zit sinds topjaar 1999 (611 duizend stuks) in een vrijwel lineaire beweging omlaag. Voor 2010 wordt door marktkenners niet meer dan een minieme verbetering verwacht. Hooguit de zogenaamde A- en B-segmenten (de klassen van de boodschappenauto's en stadsauto's) zullen nog echt groeien, ook al omdat veel merken hun actie-inspanningen juist op deze kleine auto's zetten.

Ook de bestelautoverkopen schreven historie: 2009 boekte de laagste verkopen sinds 1994. Ook hier zal met weemoed worden teruggedacht aan topjaar 1999 waarin nog bijna het dubbele aantal bestellers (98.911 stuks) werd afgezet. Voor 2010 wordt door Bovag/RAI nog geen groei verwacht. Beide brancheorganisaties gaan uit van nog slechts vijftigduizend nieuwe bestelauto's.

Das Auto über Alles
Voor Volkswagen is 2009 toch nog feestelijk afgesloten. Ondanks stevig lagere verkopen bleef het merk zowel in de personenauto- als in de bestelautomarkt de lijstaanvoerder. In de bestelautomarkt verbeterde Volkswagen haar positie zelfs nog enigszins en steeg naar een marktaandeel van 29,1 procent. Bij de personenauto's werd de zege pas op de allerlaatste dag veiliggesteld. Door een noodoffensief van ruim zevenhonderd extra registraties op 31 december bleef Volkswagen nog nèt voor op het arme Toyota dat zo fraai leek af te stevenen op haar eerste titel als ‘bestverkochte'. In plaats daarvan pakte Das Auto deze felbegeerde titel voor de vijfde keer op rij.

 Download Carmonitor Januari 2010 Markt.nl


Carmonitor januari 2010: markt.eu
Europa houdt de vaart erin
In november 2008 werden er in Europa ruim 1,18 miljoen auto's verkocht, een stijging van 26,6 procent ten opzichte van november 2008. Een deel van de stijging in november 2009 wordt verklaard doordat de afgelopen maand gemiddeld een werkdag meer telde dan dezelfde periode een jaar geleden. Toen stortte de automarkt met ongeveer hetzelfde percentage in waardoor de verkopen zich nu weer op het niveau van twee jaar geleden bevinden. Over heel 2009 tot nu toe staat de Europese automarkt nog 2,8 procent in de min.

Alle grote markten in Europa noteren zonder uitzondering positieve cijfers. In Groot Brittannië was de stijging in november 57,6 procent, in Frankrijk 48,3 procent en in Spanje 37,3 procent. Ook Italië (plus 31,2 procent) en Duitsland (plus 19,7 procent) dragen bij aan het goede resultaat in Europa. Ierland, Finland, Luxemburg, IJsland en Nederland zijn de enige West-Europese landen die in de min staan. In Oost Europa staan de zaken er een stuk minder florissant voor. Tsjechië (plus 31,5 procent) en Polen (min 0,4 procent) - de grootste markten in Oost Europa - houden samen met Slovenië de schade beperkt. In alle andere landen is de daling meer dan twintig procent.

markt.eu

Nissan op stoom met Pixo
Volkswagen is ook in november het meest verkochte merk in Europa met een marktaandeel van 11,5 procent, een half procent minder dan in november 2008. Renault, Ford, Peugeot en Fiat maken de top vijf vol. De grootste winnaars in november zijn Nissan (plus 77,2 procent, dankzij de Pixo), Land Rover (plus 61,1 procent) en Dacia met een plus van 57,2 procent. Saab is met een min van 57,2 procent de grootste verliezer, gevolgd door Mitsubishi (min 24,2 procent) en Chrysler (min 12,9 procent).

 Download Carmonitor januari 2010 Markt.eu

Carmonitor maart 2010: economie
Koopbereidheid zakt verder in
De indicator voor het consumentenvertrouwen kwam in februari 2010 uit op -13, tegen -10 in januari. Consumenten waren in februari veel minder optimistisch over het economisch klimaat in de komende 12 maanden dan in januari. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen daalde van 14 naar 6. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde licht, maar bleef zeer negatief. Al met al verslechterde het oordeel over het economisch klimaat met 3 punten. Ook over hun eigen financiële situatie waren consumenten pessimistischer dan in januari. Het oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden verslechterde met 5 punten het meest. De kijk op de afgelopen 12 maanden was echter ook negatiever. Verder vonden consumenten de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Per saldo nam de koopbereidheid af van -4 in januari naar -7 in februari.

Dienstverleners iets optimistischer
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal stijgen was in februari groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+18 procent) is iets groter dan in januari (+14 procent). Ook over ontwikkeling van de omzet in de voorgaande drie maanden waren de zakelijke dienstverleners iets optimistischer. Voor het eerst in meer dan een jaar tijd gaven de ondernemers aan dat de omzet is toegenomen.
De zakelijke dienstverleners oordeelden in februari minder pessimistisch over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in januari. Wel verwacht per saldo 5 procent van hen nog altijd dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de voorgaande drie maanden waren de ondernemers onverminderd negatief. De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel kleiner dan in januari.

Industrie ontvangen meer orders
Ondernemers in de industrie waren in februari minder somber gestemd dan in januari. Het producentenvertrouwen steeg van -8,3 naar -6,9. Dit komt voornamelijk door een verbetering in het oordeel over de orderpositie. Het producentenvertrouwen verbeterde in de loop van 2009 sterk, maar het herstel haperde in de afgelopen maanden.
Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers minder pessimistisch dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de orderpositie verbeterde. Over de voorraden gereed product waren de ondernemers daarentegen een fractie minder positief dan in januari. In februari rapporteerden de ondernemers voor de vijfde maand op rij een lichte toename van de waarde van de orderontvangst. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) steeg van 96,2 naar 98,6. Het aantal ondernemers dat hogere afzetprijzen verwacht was groter dan in januari.
Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij net zo pessimistisch als de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was veel groter dan het aantal dat een toename voorziet.

 Download Carmonitor Maart 2010 Economie


Carmonitor maart 2010: branche
Stern boekt positief resultaat in Q4
Stern Groep heeft in het vierde kwartaal van 2009 een voorlopig positief resultaat geboekt en heeft tevens zijn bankfaciliteiten verlengd. Stern verwacht dat met het positieve resultaat over het vierde kwartaal het resultaat na belastingen over heel 2009 hoger uit zal komen dan de anderhalf miljoen euro die op 18 november 2009 werd gerapporteerd over de eerste negen maanden. In het resultaat zijn ook de kosten van reorganisatieplan Stormvogel, eenmalige belastingbaten en het resultaat op verkochte bezittingen meegenomen. Stern maakt de definitieve cijfers op 18 maart bekend. De nieuwe afspraken die Stern met de banken heeft gemaakt over solvabiliteit en rentedekking komen overeen met de huidige afspraken. Omdat het concern nu kan beschikken over kredieten voor de periode van achttien maanden, in plaats van de bestaande twaalf maanden, wordt de renteopslag boven eenmaands Euribor met 0,25% verhoogd.
Tot slot meldt Stern dat het de franchise overeenkomst met Budget Rent a Car heeft opgezegd. De verhuuractiviteiten worden na de zomer voortgezet onder SternRent. Dit heeft volgens Stern als voordeel dat de relatief hoge franchisekosten van Budget Rent a Car zullen wegvallen.

Duitse tegenslag voor TomTom
TomTom krijgt opnieuw een klap te verwerken. Klanten van T-Mobile in Duitsland krijgen binnenkort gratis de mobielenavigatiesoftware van concurrent Navigon. T-Mobile heeft in Duitsland 39 miljoen klanten, over heel Europa en in de VS zijn het er ruim 110 miljoen. Als eerste kunnen klanten met een bij T-Mobile aangeschafte iPhone binnenkort gratis de software van Navigon downloaden. Over versies voor klanten met andere types smartphones zijn gesprekken gaande. Volgens een zegsman is Navigon, een in opkomst zijnde Duitse navigatiespeler, ook in overleg met telecomproviders in andere Europese landen.
Het is niet voor het eerst dat Navigon concurrent TomTom een gevoelige tik uitdeelt. Met veel aplomb kondigde de Nederlandse navigatiefabrikant in juni vorig jaar aan dat het als eerste met navigatiesoftware voor de populaire iPhone van Apple zou komen. TomTom had echter zo veel tijd nodig voor de ontwikkeling, dat concurrent Navigon uiteindelijk de loef afstak en marktaandeel kon veiligstellen. Nokia en Google kondigden recent al gratis navigatiesoftware aan voor hun mobieltjes. De koers van TomTom dook daarop omlaag.

Branche 2

Heerema voor ruim een kwart eigenaar Spyker
Topman Pieter Heerema van het gelijknamige offshorebedrijf bezit nu 28,6 procent van de aandelen Spyker Cars. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde melding bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Heerema maakte in februari nog de overname van het Zweedse Saab mogelijk door Spyker Cars 25 miljoen euro te lenen. Deze lening kan worden omgezet in aandelen van de bolidebouwer uit Zeewolde. Heerema heeft nu 4,59 miljoen aandelen Spyker Cars in handen, die hij heeft ondergebracht in het investeringsvehikel Epcote SA.

 Download Carmonitor Maart 2010 Branche

Carmonitor maart 2010: markt.nl
Herstel autoverkopen zet door
Het herstel van de autoverkopen in Nederland houdt ook in februari aan. In die maand zijn 37.786 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 11,3 procent meer dan in februari 2009. Maar de crisis is nog niet voorbij. De februarimaand in 2009 kende namelijk zeer slechte verkoopresultaten: ruim 31 procent minder dan in februari 2008. De stijging in februari 2010 maakt dit nog lang niet goed. Wel is duidelijk dat veel automerken profiteren. Er zijn meer stijgers dan dalers te zien in de statistieken. Met name de merken met een of meer nieuwe modellen profiteren. Dat zie je bijvoorbeeld bij Skoda (Yeti) en Kia (Venga), die hun nieuwverkopen zagen verdubbelen.

Ford was in februari met 10,4 procent marktaandeel het best verkopende merk. Toyota heeft in ons land - in tegenstelling tot in de Verenigde Staten - niet geleden onder de terugroep affaire. Het merk heeft nog steeds een aandeel van 9,9 procent, goed voor de tweede plaats. Daarnaast deden Volkswagen (9,4%) en Renault (9,2%) het goed.
De merken top 5 loopt in februari parallel aan de top 5 van best verkochte modellen. Op nummer 1 staat de Ford Ka (1.629 stuks verkocht), gevolgd door de Toyota Aygo, Volkswagen Golf en Renault Mégane. De Volkswagen Polo vult de topvijf aan.

Marktnl 2

Bedrijfswagens in zwaar weer
In de bedrijfswagensector beginnen zich donkere wolken op te stapelen. Zowel de verkoop van bestelauto's (februari: -19,4% vergeleken met een jaar tevoren) als die van vrachtwagens (februari: -46,8 %) is ronduit slecht. De belangrijkste merken in beide segmenten presteren echter wat verschillend. Bij de bestelauto's verliezen de beide topmerken - Volkswagen en Mercedes-Benz - beide procenten marktaandeel, terwijl in de vrachtwagenmarkt de beide toppers - Daf en Volvo - beide aan marktaandeel winnen. In aantallen gemeten is er echter geen enkel merk in de hele sector dat zijn afzet ook maar met een schamel plusje zag toenemen.

Markt.nl
 
 Download Carmonitor Maart 2010 Markt.nl

 


Carmonitor maart 2010: markt.eu
Italië even grootste autoland in Europa
In januari 2010 zijn in Europa 13,0 procent meer nieuwe auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Acea, de Europese club van autofabrikanten. Volgens deze brancheorganisatie is de stijging voor een deel te danken aan sloopregelingen van Europese overheden. Daarnaast is de stijging ook flatteus, omdat in januari 2009 heel weinig auto's werden verkocht. Vergeleken met de eerste maand van 2008 liet januari van dit jaar dan ook een daling zien van ruim 17 procent.

In de meeste landen van de EU namen de verkopen namen de verkopen met dubbele cijfers toe. In Frankrijk werden 14,3 procent meer auto's verkocht, in Spanje 18,1 procent, in het Verenigd Koninkrijk bijna 30 procent en in Italië iets meer dan 30 procent, waardoor dit land zich even het grootste autoland van Europa mag noemen. In Duitsland (sinds mensenheugenis de grootste markt van Europa) daalden de autoverkopen met 4,3 procent. In Duitsland liep de sloopregeling in de herfst van 2009 af. Roemenië zag het aantal nieuw verkochte personenauto's met liefst 84,6 procent dalen. Nederland zat keurig in het Europese gemiddelde met een stijging van 12 procent in januari.

Opel nu kleiner dan Citroën
Volkswagen gaat nog steeds fier aan kop, zowel op merk- als op concernniveau. Ook Skoda boert uitstekend, de beide andere merken (Audi, Seat) waren in januari weliswaar wat aan het kwakkelen. Het matige resultaat van Audi kan worden verklaard doordat premiummerken eigenlijk niet profiteren van sloopregelingen. Echter, dat Seat ondanks 18 procent hogere thuismarkt toch niet meer auto's aan de man wist te brengen, illustreert de structureel zwakke positie van dit label. Sinds 2006 is Seat gestaag marktaandeel aan het verliezen, ondanks dat er toch heel wat aan het gamma is gesleuteld.

Bij Renault ging de afzet met maar liefst 58,4 procent omhoog en dochter Dacia pluste zelfs 69,7 procent. Op concernniveau kon het Europese marktaandeel zo stijgen van 7,5 naar 10,7 procent. Ford moest terrein inleveren, ook omdat Volvo wat in de lappenmand zat in januari, en kwam op concernniveau uit op 10,1 procent versus 11,0 procent vorig jaar. Waar het ook lekker gaat is bij PSA en Fiat. Zowel de merken Citroën als Peugeot konden in januari hun marktaandeel opvoeren. Hetzelfde geldt voor Fiat en dochter Lancia. Alfa Romeo bleef constant, maar moet kunnen gaan plussen zodra de nieuwe Giulietta leverbaar wordt. Harde klappen vielen er bij General Motors. Chevrolet zit te springen om de nieuwe Spark en bij Opel/Vauxhall werd ondanks iets hogere verkopen fors marktaandeel ingeleverd. Het resultaat is dat dit duomerk in Europa nu kleiner is dan Citroën. Voor concern General Motors betekent dit dat zij nu de kleinste van de ‘grote zes' op de Europese automarkt is.

Bij de Aziatische merken zien we een mooi constant Toyota (de terugroepacties hebben nog geen effect gehad op de verkopen), een relatief sterk oprukkend Hyundai/Kia en een mooie plus voor Nissan. Suzuki deed het redelijk, Mitsubishi leverde iets in maar echt slecht was de start bij Honda en Mazda. Beide merken zagen hun verkopen in Europa met een kwart dalen.

 Download Carmonitor Maart 2010 Markt.eu


Carmonitor april 2010: economie
Herstel consumentenvertrouwen zet niet echt door

De stemming onder consumenten is in maart nauwelijks veranderd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -12. In februari was dit -13. In maart 2009 bereikte het consumentenvertrouwen nog een dieptepunt, met -34. Daarna verbeterde het gestaag. De laatste twee maanden zette de opgaande lijn echter niet echt door.
De marginale verbetering van het vertrouwen kwam doordat consumenten in maart een stuk minder negatief waren over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden dan in februari. De kijk van consumenten op het economisch klimaat in de komende 12 maanden was net zo positief als in februari.
Het oordeel over de eigen financiële situatie was vrijwel gelijk aan dat in februari. Consumenten vonden de tijd even ongunstig voor het doen van grote aankopen. De koopbereidheid veranderde in maart dan ook niet.

Industrieondernemers worden wat opgewekter
Ondernemers in de industrie waren in maart minder somber gestemd dan in februari 2010. Het producentenvertrouwen steeg van -5,0 naar -3,1. Deze verbetering komt doordat de producenten verwachten meer te produceren in de komende maanden.
Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers veel optimistischer dan in de voorgaande maand. Vooral producenten van consumptiegoederen waren een flink stuk optimistischer dan in februari. Het oordeel over de orderpositie verslechterde iets. Ook over de voorraden gereed product waren de ondernemers een fractie minder positief dan in februari.
In maart rapporteerden de ondernemers een nagenoeg onveranderde waarde van de orderontvangst. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) steeg van 98,6 naar 99,5. Het aantal ondernemers dat hogere afzetprijzen verwacht was groter dan in februari.
Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij net zo pessimistisch als de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was veel groter dan het aantal dat een toename voorziet.
De stemming onder industriële ondernemers in Europa was in februari 2010 nog altijd negatief. De Nederlandse ondernemers zijn echter minder somber dan hun Europese collega's. In Nederland was het saldo tussen het percentage optimisten en het percentage pessimisten -7,2. Gemiddeld in Europa was dat -12,6.
Weliswaar is het oordeel over de orderpositie sinds het dieptepunt van medio 2009 geleidelijk verbeterd, maar in februari 2010 waren de Europese producenten nog altijd zeer negatief. De Nederlandse ondernemers in de industrie waren in Europa nog het minst negatief. Daarna volgden de Denen en Tsjechen. Het meest pessimistisch waren ze in Bulgarije, Luxemburg, Litouwen en Polen.

Wel meer omzet, niet meer werk
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal stijgen was in maart ruimschoots groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo kwam uit op 25 procent, tegen 18 procent in februari. Het was de derde maand op rij waarin het saldo groter was dan in de voorgaande maand.
De kijk van de zakelijke dienstverleners op de toekomstige werkgelegenheid in hun branche was in maart wat negatiever dan een maand eerder. Per saldo 36 procent van de ondernemers gaf aan dat de werkgelegenheid in de afgelopen drie maanden is afgenomen. Dit percentage ligt in dezelfde orde van grootte als voorgaande maanden.
De ondernemers dachten iets minder negatief over het economisch klimaat dan een maand eerder. In maart gaf per saldo drie procent van de zakelijke dienstverleners aan dat het economisch klimaat verslechterde, tegen vijf procent in februari. Al met al is de stemming in de afgelopen maanden sterk verbeterd.

 Download Carmonitor April 2010 Economie

Carmonitor april 2010: branche
Vooruitzichten Stern verbeterd

De vooruitzichten voor autodealer Stern Groep worden beter. De resultaten over 2009 vielen niet mee, maar door kostenbesparingen en een herstel van de automarkt moet het bedrijf dit jaar beter kunnen presteren. Dat stelde een marktanalist van SNS Securities donderdag. Stern maakte midden maart een winst na belastingen van drie miljoen euro over 2009 bekend tegen 4,4 miljoen euro in 2008. De omzet daalde vorig jaar met ruim elf procent tot 828,7 miljoen euro. De autodealer ziet geleidelijk enig herstel van de markt, maar wil in 2010 toch nog eens 7,5 miljoen euro besparen op personeelskosten en overige bedrijfskosten. In 2009 is al 20 miljoen euro bespaard.

De aangekondigde besparingen zijn hoger SNS had verwacht. De bezuinigingen zullen volgens de analisten zorgen voor een overtuigend positief operationeel resultaat en een verbetering van de financiële positie van het bedrijf. 

TomTom wil Vuursteen houden
TomTom heeft Karel Vuursteen voorgedragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen. Dat maakte de maker van navigatiekastjes eind maart bekend. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 26 april stemmen de aandeelhouders over de herbenoeming van Vuursteen. Karel Vuursteen, voormalig topman van Heineken, is behalve voorzitter van de raad van commissarissen bij TomTom, onder meer commissaris bij AkzoNobel en ING.
brancheMuller ontloopt openbaar bod op Spyker
Bestuursvoorzitter Victor Muller van Spyker Cars hoefde geen bod op zijn eigen bedrijf uit te brengen omdat zijn zakenrelatie Brendan O'Toole een pakket aandelen van hem overnam. Dat blijkt uit een gepubliceerde melding op 31 maart bij de Autoriteit Financiële Markten. O'Toole is mede-oprichter van Coventry Prototype Panels, het bedrijf waarnaar Spyker recent de assemblage van de eigen bolides heeft overgeheveld. Daarnaast zit O'Toole achter het op Cyprus gevestigde beleggingsvehikel Dorwing Solution Limited. Muller had via twee investeringsmaatschappijen ruim 34 procent van de aandelen Spyker in handen. Bij dertig procent of meer is een aandeelhouder wettelijk verplicht tot het uitbrengen van een openbaar bod. Door een belang van 7,47 procent aan O'Toole te verkopen, werd Muller van deze plicht ontdaan. O'Toole heeft zijn belang ondergebracht in Dorwing Solution Limited.
Ondertussen boekte Spyker Cars wederom zeer slechte resultaten. Vorig jaar werd een nettoverlies geleden van 22,9 miljoen euro in vergelijking met een verlies van 23,8 miljoen euro in 2008. Spyker, dat eind vorig jaar aankondigde de productie van zijn bolides te verhuizen naar het Britse Coventry, maakte vorig jaar 31 auto's en verkocht er 36. Door de verplaatsing van de assemblage kwamen 44 van de 135 banen in Nederland op de tocht te staan. Hiermee waren ‘substantiële kosten' gemoeid. De omzet daalde vorig jaar tot 6,6 miljoen euro van 7,8 miljoen euro een jaar eerder. Bestuursvoorzitter Victor Muller verwacht dit resultaat in 2010 te kunnen opschroeven, onder meer dankzij de uitbreiding van het dealernetwerk en de introductie van de nieuwe C8 Aileron.
 Download Carmonitor April 2010 Branche
 

Carmonitor april 2010: markt.nl
Nieuwverkoop: de vaart zit erin!
De verkoop van nieuwe auto's is in maart flink toegenomen. De stijging van 31 procent, ten opzichte van maart 2009, is een behoorlijke verbetering. In januari en februari stegen de verkopen respectievelijk 11 en 12 procent in vergelijking met een jaar eerder.
In de eerste drie maanden van 2010 zijn 145.535 auto's op kenteken gezet. In het crisisjaar 2009 lag het aantal registraties over het eerste kwartaal 16,8 procent lager, op 124.634 stuks. Overigens is de daling door de crisis nog niet teniet gedaan; in 2008 lagen de nieuwverkopen in de maanden januari tot en met maart nog op 164.037 auto's.

Net als in januari is Volkswagen - met een marktaandeel van 10,4 procent - het best verkochte merk over maart 2010. Er staan dan ook twee Volkswagen-modellen in de topvijf van best verkochte auto's over die maand: op plaats 2 de Golf en op plaats 3 de Polo. Het best verkochte automodel in maart was de Toyota Aygo, met 5.302 kentekenregistraties. Ford doet het ook goed met de Ka op de vierde plaats en de Fiesta op de vijfde.

Uit analyse blijkt verder dat de groei van de verkopen vooral te danken is aan particuliere autokopers. Het aandeel van deze klantengroep ligt 32,2 procent hoger dan een jaar geleden. Leaseauto's blijven kennelijk nog altijd langer in gebruik voordat de rijders een nieuwe auto van de zaak mogen uitzoeken. Bureau Aumacon verwacht voor 2010 een totaalmarkt van 425 duizend nieuwe personenauto's in Nederland.

markt.nl

Zuiderburen op weg naar 480 duizend
Voor het eerst drukt het succes van het autosalon van Brussel zich uit in cijfers. In maart werden in België 28 procent meer nieuwe auto's geregistreerd dan in maart 2009. Met 64.330 in plaats van 50.258 inschrijvingen maakt de Belgische autoverkoop een mooie sprong. Over de eerste drie maanden van het jaar hebben de Belgen nu een stijging van twaalf procent genoteerd.

De heropleving is er niet alleen bij de personenwagens. Ook andere soorten voertuigen doen het plots een stuk beter dan een jaar geleden of houden de terugval voor het eerst in maanden binnen de perken. Zo werden er in maart dertien procent meer bestelauto's ingeschreven en zelfs 34 procent meer vrachtwagens tot 16 ton, blijkt uit de cijfers van federatie Febiac, de evenknie van onze RAI. Febiac verwacht voor de komende maanden ook lichtjes meer inschrijvingen dan vorig jaar, resulterend in net iets meer dan 480 duizend personenwagens voor het hele jaar.

Markt.nl
Download Carmonitor April 2010 Markt.nl


Carmonitor april 2010: markt.eu
Europa blijft in de plus
De autoverkopen in Europa zijn in februari met 3,2 procent gestegen ten opzichte van februari 2009. Toen vielen de cijfers van de Duitse markt in positieve zin op met dank aan de sloopregeling in het land, nu zijn de rollen omgekeerd. De daling bij onze oosterburen is maar liefst 29,8 procent.

Italië is net als in januari de grootste automarkt van Europa. De verkopen stegen aldaar met 20,6 procent tot ruim tweehonderdduizend auto's. Ook Frankrijk (+18,2 procent), Spanje (+47) en het Verenigd Koninkrijk (+ 26,4 procent) dragen voor een belangrijk deel bij aan de voorzichtig positieve cijfers in Europa. In Oost Europa blijft het tobben, landen als Bulgarije, Hongarije en Roemenië noteren een verkoopdaling van meer dan veertig procent. Over de eerste twee maanden van 2010 staat de teller in heel Europa op plus 8,1 procent.

De Franse automerken kenden een zeer goede februarimaand. Zowel Renault (+ 27,2 procent) als Peugeot (+18,7) en Citroën (+18,2 procent) boekten een belangrijke verkoopstijging. De grootste stijger in februari, ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, is Dacia met een plus van 46,5 procent. De grootste dalers zijn Saab (- 52 procent), Honda (-32,5) en Mazda (- 27,6 procent). Het terugroepdrama van Toyota laat zijn eerste sporen na, het merk verkocht afgelopen maand 20,1 procent minder auto's.

Volkswagen blijft met afstand marktleider maar verliest wel wat terrein door de slechte thuismarkt. Het Duitse merk heeft nog altijd 11,1 procent van de markt in handen. Renault volgt op de tweede plaats, Ford, Peugeot en Fiat maken de topvijf vol.

 Download Carmonitor April 2010 Markt.eu

 


AM over de vloer: Aabes Autobekleder
Praktijk is leerschool voor autobekleder

amoverdevloer

Als veertienjarige kwam Karel Westland( 61) in dienst van een Blaricumse autobekleder. Daar leerde hij het ambacht. Inmiddels werkt hij al weer jaren zelfstandig en heeft hij zijn vakkennis overgedragen aan zoon Onno (28). De naaimachine snort verder bij Aabes (Alle Autobekleding en Stoffering) in Nederhorst den Berg.
Paul Steenhoff

Wie niet beter weet, denkt te maken te hebben met een schietstoel uit een F16, maar het is een stoel uit een vrachtwagen, voorzien van opblaasbare lendensteun en tal van andere elektrische instelmogelijkheden. Karel Westland: “Het is nu een trend om stoffen bestuurdersstoelen uit een vrachtwagen met leer te bekleden. We halen de stof eraf, tornen alle naden los en gebruiken de panden als model voor het leer.

Na het stikken trekken we de leren hoes over de polyether vulling van de stoel en zetten het vast. Nee, leer is niet per definitie sterker dan stof. Het is iets slijtvaster en wat koeler in de zomer maar het gaat vooral om de luxe uitstraling.”Zoon Onno is de machinist van de naaimachine. Na zijn opleiding Meubelstoffering in Nieuwegein ging hij bij zijn vader werken, waar hij het vak autobekleder pas daadwerkelijk leerde. “Tijdens de opleiding krijg je alleen maar theorie en kom je gek genoeg niet achter de naaimachine terecht”, zegt hij. Senior: “Focwa heeft geprobeerd een opleiding autobekleder van de grond te krijgen, maar dat is niet gelukt vanwege gebrek aan animo.” Voor autobekleders zit er dus niets anders op dan het vak in de praktijk te leren van ervaren rotten als Karel Westland.

 

Gruis
Een klant schuift een complete voorbank met houten console van een GMC naar binnen. De stoffen bekleding is tot op de draad versleten, de vulling is gruis geworden. Zonder blikken of blozen aanschouwen Karel en Onno deze vergane glorie. De stof moet deels vervangen worden door leer en er moet ook een sierrandje worden ingestikt - een piping, in vaktaal. “In dit vak heb je nog echt eer van je werk”, zegt Onno. “Neem die versleten GMC-stoelen. Als die straks weer als nieuw de deur uitgaan, ben ik trots op het werk.”Veel klassiekers krijgt hij niet binnen. “Het zijn vooral stoelen uit nieuwere auto’s die door het gebruik zijn versleten. Het aantal kilometers zegt niet zoveel. Een stoel slijt harder bij iemand die veel in en uit de auto stapt dan bij iemand die veel lange ritten maakt. Ook het gewicht speelt een rol. Bij een zwaar persoon hebben de bekleding en vulling meer te verduren. In veel gevallen hoeven we niet de hele bekleding te vervangen, maar alleen een deel. De juiste stof kunnen we dan via de importeur bestellen. Slijtage van de vulling kunnen we verhelpen door polyether aan te brengen met lijm en dat dan vervolgens in vorm te brengen met een zaag of snijdraad.”

Volgeschuimd
Niet alle autostoelen kunnen worden hersteld. “Klopt”, zegt Onno. “Vooral bij Franse auto’s zie je dat de bekleding wordt volgeschuimd. Daarbij kleeft de stof vast aan het schuim, waardoor we later de stof niet meer van het schuim los kunnen krijgen. Als je dat toch doet, trek je de vulling kapot. Daar kunnen we dus niets mee. Voor de klant rest dan niets anders dan een nieuwe stoel bestellen of kijken of er op de sloop toevallig een stoel te vinden is in dezelfde stof.”Om de schommelingen in het werkaanbod op te vangen, hebben de heren zich ook toegelegd op het bekleden van onder meer banken en stoelen, bootkussens in stof, leer en kunstleer. Op dit moment is de verhouding fitfty-fifty. Onno: “Stoelen en banken komen meestal binnen via particulieren, voor de auto’s geldt dat we het meeste werk via de handelaren en de dealers binnenkrijgen. Door de mix aan werkzaamheden zijn we minder afhankelijk. Ook hoef je niet de hele dag hetzelfde te doen. Onze slogan luidt dan ook: ‘Vraag niet wat we bekleden, wij bekleden wat u vraagt’.”


AM over de vloer: Autoglas Jeroen Lever
Zelfstandig glashersteller Jeroen Lever kan hetzelfde wat de grote ketens kunnen

De Nederlandse autoglasmarkt wordt gedomineerd door grote spelers. In Almere vond AM echter een eenpitter die het opneemt tegen de grote jongens. En dat doet-ie zeker niet onverdienstelijk.
Paul Steenhoff

Jeroen Lever (35) werkt al drie jaar als zelfstandig autoruitenspecialist in de regio Noord-Holland, Flevoland en een gedeelte van ‘t Gooi. Lever heeft zijn bedrijf Ruitenboer L&L genoemd. “Klopt. Veel mensen zeggen immers als je komt aanrijden: ‘Hé, daar heb je de ruitenboer weer.’ Zo is het gekomen.”

Hij leerde het vak na in dienst te zijn geweest als schoenen- en keukenverkoper. “Ik ben er gewoon ingerold en vond het leuk om te doen. Na een tijd in loondienst te zijn geweest, besloot ik voor mezelf te beginnen. Ik schafte de gereedschappen aan, een bus en ben van start gegaan met een compagnon, vandaar de aanduiding L&L. Inmiddels is de compagnon uitgestapt en doe ik het alleen. Dat bevalt me prima.”De klantenkring van Lever bestaat voor een deel uit particulieren die hem via de Gouden Gids of mondreclame weten te vinden. “De mondreclame is voor mij het belangrijkste.”

Het grootste deel van de klantenkring bestaat uit garagebedrijven in zijn regio, waar hij kind aan huis is. Niet alleen personenwagens met glasschade worden hersteld, maar ook busjes en kleine vrachtwagens. “De garagebedrijven zijn het belangrijkste. Die blijven immers komen met werk. Bij de overbuurman herstel ik één keer een ster of vervang ik de ruit en daarna is het over. Je begrijpt dat ik de garagebedrijven koester.”

Zwaar
Lever kan autoruiten met een ster herstellen als die niet veel groter is dan een muntstuk van twee euro. De ster wordt schoongemaakt, waarna onder hoge druk een kunsthars in de beschadiging wordt gepompt. Na het uitharden van de hars is de schade vrijwel onzichtbaar hersteld. Als de schade groter is, moet de ruit worden vervangen. “Ik kan vrijwel alle autoruiten leveren. Mijn leverancier, Pilkington, zit in Amsterdam Zuid-Oost. Als er echt haast bij is, rij ik even heen en weer om de ruit op te halen.”

Bij moderne auto’s zitten tegenwoordig vrijwel alle ruiten in de carrosserie gelijmd, met een kit op polyurethaan basis. Na het losmaken van de ruit wordt de oude kit verwijderd en de nieuwe aangebracht, waarna de ruit kan worden geplaatst. Dat laatste is gezien het gewicht van de ruit nog geen sinecure. “Bij een personenauto kan ik het nog alleen af, maar als het groter wordt, heb ik echt even een handje nodig. Dat is gewoon te zwaar.”

Lever denkt nog niet aan uitbreiden. “Ik kan het prima redden zo en heb alle vrijheid om bijvoorbeeld de kinderen naar sport te brengen. Mijn vrouw werkt ook voor een deel mee en het is de bedoeling dat ze in de toekomst nog meer gaat doen. Het zou natuurlijk wel leuk zijn om met iemand te kunnen samenwerken. Nu breng ik de dagen toch grotendeels alleen door. Maar personeel, nou nee, voorlopig even niet.”Overigens herstelt en vervangt Lever niet alleen autoruiten. Hij brengt ook blinderingfolie aan. “Een leuke business, waar een goede boterham mee te verdienen valt”, oordeelt hij. “Je moet het wel onder de knie krijgen, want het rimpelloos aanbrengen van de folie is niet eenvoudig. Ik ben ervoor op cursus geweest.”

Asfalt
Lever heeft drukke tijden achter de rug. De Hollandbrug (A6) bij Almere vormde een goede inkomstenbron door het loslatende wegdek vanwege de strenge vorst. “Ik heb een taxibedrijf als klant. Alle auto’s hebben glasschade opgelopen door het rondspattende asfalt. Ik heb alles kunnen herstellen of vervangen. Ik geloof dat de eigenaar de rekening wel richting RWS heeft gestuurd.”
AM over de vloer: DAB
Diesel Dennis haalt kennis in Italië

Het reviseren en vervolgens afstellen van een dieselbrandstofpomp of injector, is specialistenwerk. Veel dealers en universelen laten dit dan ook over aan een dieselspecialist. DAB in Hilversum is zo’n specialist.
Paul Steenhoff

Dieselmotoren zijn over het algemeen een lang leven beschoren. Zodra de kilometers gaan tellen, is meestal niet de motor zelf maar het brandstofsysteem als eerste aan de beurt voor revisie. Vermoeide brandstofpompen en injectoren vinden dan hun weg naar Dennis Bos (34), eigenaar van Dieselservice Auto-elektro BOS (DAB) in Hilversum.

Een team van drie dieselspecialisten reviseert hier de versleten delen. Een vak apart, want ze ontvangen zowel moderne auto’s in de werkplaats met hightech commonrailtechniek als particulieren met een veertigjarige scheepsdiesel die toe is aan nieuwe onderdelen. “Daarom kun je dit vak eigenlijk niet leren op school”, zegt Dennis Bos. “Je moet het hebben van praktijkervaring, gewoon heel veel doen. De opleidingen die er zijn, schieten aan alle kanten te kort.”Deels heeft Dennis Bos het vak op de MTS Autotechniek geleerd, maar het meeste stak hij op van Klaas Bos (61), die in 1966 als dieselmonteur begon.

Het waren de dagen waarin er nog vrijwel geen personenwagens waren met een dieselmotor. “Alleen Opel en Landrover hadden een model met een Perkins-diesel”, herinnert hij zich. Het tijdperk voor dieselpersonenauto’s begon rond 1975, toen Mercedes-Benz de eerste modellen uitbracht. Vader Klaas nam het bedrijf - een van de eerste Bosch dieseldiensten in Nederland - in 1981 over, toen de oprichter gezondheidsproblemen kreeg. Sinds juni 1996 zwaait zoon Dennis de scepter.

 

Meer werk
Kennis is de kurk waarop een dieselspecialist drijft. Om die kennis up-to-date te houden volgde Dennis alle Bosch-cursussen. Toch vond hij daarna dat hij nog te kort kwam. Via contacten in Italië werd hij daar verder geschoold door een leverancier. Zodra het op afstellen van een brandstofpomp of injector aankomt, is Dennis dan ook de bron van informatie. Drukken, inspuithoeken, vernevelpatronen, alles zit in zijn hoofd. Op twee testbanken worden respectievelijk brandstofpompen en injectoren getest en afgesteld. Banken die een vermogen kosten en daarom met alle egards worden behandeld.

Van de werkbank waar de injectoren worden hersteld, kun je letterlijk eten. “De minste vervuiling kan leiden tot problemen”, ligt Dennis toe. “Daarom is het zaak dat je heel schoon werkt.” Aan opdrachten hebben ze bij DAB overigens geen gebrek. Door de economische crisis dieselen mensen langer door, met als gevolg dat meer dealers en universelen een beroep op DAB doen. Deze groep vormt voor ongeveer zeventig procent de clientèle van DAB. Daarnaast zorgt de voortschrijdende techniek voor meer werk. “Common rail heeft een hogere werkdruk en is kwetsbaarder”, zegt hij. “Brandstofpompen lekken eerder en injectoren zijn sneller versleten dan het geval is bij de ‘oude’ diesels.”

Starters en dynamo’s
Natuurlijk zijn er niet alleen mechanische storingen in de praktijk van de dieselspecialist. Ook dieselelektrische storingen komen voor - en ook die worden door DAB opgelost. Niet door de revisiespecialisten maar door een elektrotechnicus en een monteur, waarmee het aantal werknemers op vijf komt.

Wie een hardnekkig elektrisch probleem heeft in een benzineauto kan daarvoor ook bij Bos terecht. “Diesel en elektra vormen altijd een pakketje”, zegt hij wijzend op een Jaguar waarvan het halve interieur is gedemonteerd en de draden zijn blootgelegd. “Maar het verhelpen van elektrische storingen wordt minder. Diesel is echt onze core business.”

Naast de Jaguar staat een Japanner met een kapotte dynamo. “Reviseren van startmotoren en dynamo’s is onze tweede tak van sport”, legt Dennis Bos uit. In het magazijn ligt een indrukwekkende hoeveelheid herboren starters en stroomopwekkers klaar voor een tweede leven. Dennis: “In deze branche kun je geen nee verkopen want op elke hoek van de straat kun je een dynamo of startmotor krijgen. Je moet alles op voorraad hebben. Ook de minder gangbare modellen.”

Nu is Dennis gezegend met een werknemer die de kunst verstaat ook oude en niet -gangbare modellen nieuw leven in te blazen. Een grote stelling vol oude en versleten dynamo’s en starters dient als orgaanbank. “Zo kunnen we ook de eigenaar van een oude scheepsdiesel helpen. Eigenlijk hoeven we nooit iemand teleur te stellen.”


AM over de vloer: Motorenrevisiebedrijf Frank
Marcel Frank: Een andere visie op revisie

In een volksbuurt van Hilversum, vlakbij het station, ligt Motorenrevisiebedrijf Frank. Al ruim zeventig jaar wordt hier alles gereviseerd wat benzine, gas of diesel kan verbranden. Maar de branche staat aan de vooravond van een koerswijziging, meent mede-eigenaar Marcel Frank.
Paul Steenhoff

Op de lts hing Marcel Frank (31) er maar een beetje bij. Hij moest naar school, maar kon daar niet leren wat hij wílde leren: reviseren van motoren. De échte leerschool stond thuis aan de Geuzenweg 2-12 in Hilversum, waar zijn vader Martin Frank motoren weer nieuw leven inblies. Inmiddels is Marcel mede-eigenaar geworden en werken vader en zoon zij aan zij in het revisiebedrijf, samen met nog twee vaste krachten.

Nu houdt Marcel zijn kennis op peil door regelmatig lezingen van Bovag te volgen. “Laatst ben ik naar een lezing geweest over koppakkingen. Die veranderen langzaam van fiber naar meerlaagsstaal. Dat heeft onder meer te maken met het milieu en de hogere drukken bij common rail dieselmotoren.”

Volgas
In de loop der jaren is binnen revisiebedrijven het accent verschoven van complete revisie naar deelrevisie. “Het aanbod van complete motoren is minder geworden. Moderne motoren gaan immers veel langer mee. Ze draaien gerust drie, vier ton waar voorheen een ton al heel wat was. Cilinderkoppen hebben het echter zwaar, zeker als op gas gereden wordt. Vandaar dat zestig procent van het werk dat we hier doen bestaat uit revisie van cilinderkoppen.

In veel gevallen vervangen we klepzittingen voor exemplaren die gasbestendig zijn. De verbrandingstemperatuur van gas ligt hoger. Iemand die op LPG plankgas over de Autobahn naar de wintersport rijdt, krijgt vroeg of laat problemen. Dealers en particulieren komen dan hier met die koppen. Eerst reinigen we ze, daarna stralen we ze, om daarna de kleppen en de zittingen aan te pakken. Uiteraard kunnen we ook de kop vlakken en afpersen om scheurtjes te ontdekken die je met het blote oog niet kunt zien.”

Panne
Marcel Frank heeft het laatste woord nog niet uitgesproken of er klopt iemand op de deur. Een klant. “Hij loopt weer hoor!” deelt deze enthousiast mee. Op de oprit staat een grote Chevrolet, waarvan de zescilinder tevreden rondspint. Met de kap open luistert het tweetal naar de motor. “Heb je het CO2-gehalte afgesteld?”, vraagt Marcel. “Nog niet”, zegt de klant. “Doe dat nou, anders sta je straks hier weer”, zegt Marcel berispend.

Als even later de tevreden klant wegrijdt, legt Marcel uit dat de koppen gereviseerd zijn. “Het gebeurt niet veel dat klanten terugkomen om te laten zien hoe het geworden is. Terwijl dat voor ons natuurlijk heel leuk is. Het geeft ook de andere kant van ons vak weer; je kunt een motor of kop nog zo goed reviseren, maar als de klant er versleten carburateurs of een versleten ontsteking opzet, of de motor aansluit op een vuile tank, heb je zo weer panne of een niet goed lopende motor. Ook de randvoorwaarden moeten goed worden ingevuld wil een revisie goed uit de verf komen.”
AM over de vloer: Ties de Tovenaar
Tunen van uitlaat tot grille

Eigenlijk is zijn achternaam Chabile, maar toen een klant hem na wat polijstwerk een tovenaar noemde, bleef die eretitel hangen. Inmiddels heeft Ties zijn eigen bedrijf. Naast het onderhoud en schadeherstel tovert hij normale straatkarretjes om tot glimmend grommende bolides, getuned van uitlaat tot grille.
Paul Steenhoff

Wie Ties de Tovenaar zoekt, hoeft niet lang te zoeken in Nederhorst den Berg. Voor de deur staan tal van getunede auto’s. De een verlaagd met woeste sideskirts en heftige spoiler, de ander zoekt het juist weer in kleuren en vlammen. Ties Chabile (29) heeft het schadevak geleerd van onder anderen zijn vader, die in Amsterdam verschillende auto- en schadebedrijven had. Zijn kennis werd verder aangescherpt door te werken voor de Pon-groep.

Samen met collega’s was hij verantwoordelijk voor de afhandeling van schade van zeer kritische klanten, of het nu om een Polo of een Porsche ging. In zijn vrije tijd lag Ties onder auto’s in tochtige garageboxen ergens in Amsterdam. Zijn handel liep zo goed, dat zijn telefoon overdag op een gegeven moment meer afging dan die van zijn werkgever. Daarop besloot Ties de stap te nemen en voor zichzelf te beginnen.

Overhauling
De plek werd Nederhorst den Berg, waar hij een meubelspuiterij kon overnemen. “De spuitcabine was er al, dus dat scheelde mij een grote investering. Met wat aanpassingen kon ik zo aan de gang.”Ties staat er niet alleen voor, zijn jongere broer Erwin (20) werkt mee, evenals zijn vader. Senior is verantwoordelijk voor de reparaties, terwijl de broers zich richten op schadeherstel en tuning. Tunen blijkt een heel breed begrip.

Het kan beginnen met een velgenset, maar voor een complete ‘overhaul’ schrikken de broertjes evenmin terug. “Tot en met vleugeldeuren, audio en video aan toe”, zegt Ties. “Als de klant het wil en het technisch mogelijk én toelaatbaar is, dan doen we het. Soms komen klanten hier met een foto van een getunede auto en vragen ze ons of wij dat ook kunnen. Er is dan eigenlijk niets te bedenken dat we niet aankunnen. Ik raad mensen soms wel dingen af. Zo mag je een auto niet meer handgreeploos maken. Hulpverleners moeten de deur van buitenaf kunnen openen. Doe je het toch en word je aangehouden, dan heb je grote kans dat je je auto weer in originele staat moet brengen. Zonde geld dus.”

Glimmen en grommen
Het klantenpakket van Ties de Tovenaar is zeer divers. “Meer mannen dan vrouwen, dat is zeker. De leeftijd varieert van 18 tot 60 jaar. Het leuke is dat iedere auto uniek is. Zo hebben we onlangs een Golf III paarsgespoten, met een bodykit verbreed en de auto verlaagd. Daar is er echt maar één van en ik denk dat liefhebbers van tuning dat ook zoeken: exclusiviteit die glimt én gromt.”

Niet alle auto’s zijn even geschikt om getuned te worden. De Tovenaar werkt graag met Honda’s Civic of CRX, Peugeot 205 en de Golfjes. “Daar is veel kant-en-klaar materiaal voor te krijgen waardoor je voor een leuke prijs al heel wat kunt verbouwen. Voor andere auto’s moet je eigenlijk altijd alles zelf maken. Niet dat dat erg is, maar er komt dan wel een ander prijskaartje aan te hangen.”

Media
Veel getunede auto’s zijn niet bedoeld voor dagelijks gebruik. “Voor veel mensen is het een auto erbij, omdat hij vaak niet praktisch meer is. Even snel een drempeltje over is er niet bij, wil je niet je skirts beschadigen. In de winter staan de auto’s daarom vaak gestald. Zodra het zonnetje weer begint te schijnen, worden ze van stal gehaald.

Daarnaast merken we een grote invloed van de media. Begin april is ‘Fast and the Furious 4’ uitgekomen. Een film die bol staat van de getunede auto’s en dan merk je dat het werk begint aan te trekken. Onze klanten komen overigens vaak zelf ook in het nieuws. Omroepen en reclamebureaus weten ons te vinden als ze een gepimpte auto nodig hebben. Je werk terugzien op tv, dat andere mensen het ook bijzonder vinden, dat is toch het leukste wat er is?”
AM over de vloer: Srdjan Jovovic
Vakmanschap hoeft niet te leiden tot winstgevendheid

De meeste klanten van Srdjan Jovovic (45) gebruiken hun klassiekers dagelijks. Daarom is niet alleen restauratie zijn dagelijks werk maar ook het onderhoud van de klassiekers en de APK-keuring. Jovovic heeft drie monteurs in dienst en een plaatwerker.
Paul Steenhoff

Het zijn niet de minste bolides in de werkplaats van Classic Restoration Services (CRS) in Loosdrecht. Een Jaguar MK-2, een Maserati Sebring 2 en een Bentley Serie 1. Stuk voor stuk auto's die in slechte staat al meer kosten dan een beetje middenklasser. Dat het bedrijf van Srdjan Jovovic in ons land staat, is deels door het lot bepaald.

Net voor begin jaren negentig de oorlog in het voormalige Joegoslavië uitbarstte, kwam hij met zijn hoogzwangere vrouw naar Nederland. Ze wilden de geboorte van zoon Marko (inmiddels 16) laten plaatsvinden bij de al twintig jaar in Nederland wonende schoonouders. Toen vrijwel direct erna de oorlog uitbrak, besloot het gezin hier te blijven. "Ik ben opgeleid tot ingenieur in de elektronica, maar die diploma's bleken in Nederland niets waard. Gelukkig heb ik altijd interesse gehad in klassieke auto's en daar ook veel ervaring in opgedaan. Ik besloot het in deze richting te zoeken, wilde niet afhankelijk zijn."

Jovovic kwam terecht bij Noble House in Almere door te reageren op een vacature in de krant. Eerdere baantjes bemachtigde hij simpeler: "Als je technisch bent, is het in Nederland heel makkelijk om werk te krijgen. Je stapt gewoon op je fiets, gaat de garagebedrijven langs en aan het eind van de dag heb je wat. Gegarandeerd."

Na tien jaar was hij bij Noble House chef-monteur geworden en gaf hij leiding aan twaalf monteurs. "Toen kwam 11 september en kreeg de markt voor klassiekers een forse duw. Er werden monteurs ontslagen en dat was voor mij het teken zelf op te stappen. Ik nam de gok en kon deze ruimte huren. Met 370 vierkante meter niet groot, maar genoeg voor mij en mijn medewerkers."

Twee jaar werk
In de zomermaanden houdt CRS zich vooral bezig met het onderhoud en de reparatie van klassiekers. In het najaar koopt Jovovic altijd twee of drie restauratieprojecten om de relatief stille wintermaanden goed door te komen. "Voor mijn mensen is het goed om zo het werk beter te leren. Dit vak bestaat immers voor honderd procent uit praktijkervaring."

Jovovic pikt alleen modellen eruit die in goede staat een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. "Je moet de investering in uren eruit kunnen halen. Dat lukt je een stuk beter bij een zeldzame auto, een speciaal model of een speciale motor. Om uit het aanbod de juiste auto te pikken, heb je ervaring nodig. Ik kan zien of je een restauratie in 800 uur kunt uitvoeren of in 2.500 uur. Dat laatste is zo'n twee jaar werk."

Restaureren doet Jovovic zoveel mogelijk in eigen huis, met uitzondering van de bekleding, ingewikkeld plaatwerk, spuit- en straalwerk en de machinale handelingen van een motorrevisie. "Ik haal altijd alles zelf uit elkaar, waarna de revisie plaatsvindt en de motor weer in onderdelen naar mij komt en ik hem zelf weer in elkaar zet. Ik wil zeker zijn dat het goed is. Vaak pleeg ik ook nog wel enkele aanpassingen. Er zijn liefhebbers die vinden dat je aan een klassieker niets mag veranderen, maar veel van mijn klanten hebben daar voor het dagelijks gebruik geen moeite mee. Ik leg dan airco aan, pas de verlichting aan, plaats een betere dynamo en zorg voor een betere motorkoeling. Eigenlijk verbeter ik de zwakke punten die de auto al had toen hij nieuw uit de fabriek kwam."


AM over de vloer: Kees van Damme
Elektricien volgt zijn hart en kiest voor het autovak

Van de nood een deugd maken. Universeel garagist Kees van Damme uit Heinkenszand heeft aan den lijve ondervonden hoe dat werkt. AM wandelde onverwacht zijn werkplaats in Zeeland binnen en tekende zijn verhaal op.
Paul Steenhoff

Een jaar geleden had Kees van Damme (45) niet kunnen denken dat hij eigenaar zou worden van Autobedrijf de Ruyter in het Zeeuwse Heinkenszand. Tot mei van dit jaar had hij zijn eigen autohandel en deelde hij het pand met garagist Bram van der Does die hij regelmatig hielp met sleutelen. Helaas overleed Van der Does plotseling waarop Van Damme besloot de goed draaiende zaak voort te zetten. "Dat was geen makkelijke tijd", zegt Van Damme. "Gelukkig had ik wel ruime ervaring in het sleutelen naast de handel. Auto's zijn altijd mijn hobby geweest, vooral de vooroorlogse klassiekers."

Van origine is Van Damme elektricien, maar dat vak hield hij na zes jaar werken voor gezien. "Ik had er niet meer genoeg plezier in, het autovak trok me meer dus ik heb geprobeerd van mijn hobby mijn beroep te maken door in de handel te beginnen." Tot mei kon hij zich handelaar noemen, nu is hij universeel garagist. Van Damme denkt er niet aan om alsnog zijn papieren te halen. "Nee, ik heb een hekel aan school en ik bewijs dat het me zonder officiële scholing ook lukt." Die zelfredzaamheid wordt nog verder vergroot door de nieuwe Delphi diagnosekast. "Ben ik erg tevreden over. Ik heb hem een week getest. Als je vastloopt, hebben ze een helpdesk die echt goed werkt. Dat gaf voor mij de doorslag."

Lauwe handel
De garage staat op een goed punt, aan de toegangsweg van het industrieterrein van Heinkenszand. Van Damme heeft drie bruggen en een totale vloeroppervlakte van 220 vierkante meter. Op dit moment heeft Van Damme er meer dan een dagtaak aan om het werk af te krijgen. "De handel heb ik even op een laag pitje gezet om eerst dit allemaal goed op de rit te krijgen. Daarbij is de handel op dit moment wel erg lauw. Particulieren kopen bijna geen tweedehands auto's meer." Buiten staan een stuk of tien occasions te wachten op een nieuwe eigenaar, maar het gras tussen de bestrating laat zien dat er letterlijk weinig beweging in de markt zit.Ondertussen probeert Van Damme de ballen hoog te houden. Hij heeft een monteur in opleiding en is naarstig op zoek naar een fulltime APK-keurmeester aangezien hij zelf de papieren niet heeft. "Dat moet ik nu in Goes laten doen. Niet echt handig en ik verspeel er toch een stukje omzet mee."

Banden business
Ongeveer 60 procent van zijn clientèle is particulier. Daarnaast doet hij het onderhoud voor enkele bedrijven waaronder een lokale vestiging van ingenieursbureau Wolter & Dros, goed voor 175 auto's. "Nee, aan werk geen gebrek", lacht Van Damme. In principe kunnen de klanten terecht voor alle werkzaamheden, inclusief een stukje schade. "Als een auto echt opgekreukeld is kan ik er natuurlijk niets mee want ik heb de uitrusting niet, maar als een klant een gedeukt scherm heeft, haal ik dat eraf, laat een nieuwe spuiten en monteer het weer. Dat is een stukje service richting mijn klanten." Diezelfde klanten komen ook graag voor een setje nieuwe banden bij Van Damme. "Ik heb zelf twee jaar in die business gewerkt en heb daar nog mijn contacten. Het was een goede handel maar de marges zijn ondertussen helemaal uitgewrongen en iedereen kan tegenwoordig een bandje omleggen. Het is leuk dat je als universeel het erbij kunt doen." Hij is geen lid van internet-bandenverkopers zoals Bandengids. "Nee, dat zijn toch andere banden. De karkassen zijn minder waardoor er veel te veel lood omheen moet. Ik adviseer mijn klanten altijd Michelin. Bij banden geldt dat goedkoop duurkoop is."

Van Damme ziet de toekomst van zijn nering met vertrouwen tegemoet. De uitbreidingsplannen liggen al klaar. "Ik wil groeien tot vijf bruggen zodat je niet telkens hoeft te schuiven met auto's. Het pand hierachter staat leeg zodat uitbreiden eenvoudig is. Een extra brug heb ik al staan. Ik kan echter alleen uitbreiden als ik voldoende personeel heb. Anders heeft de extra ruimte geen zin."
AM over de vloer: Softwash Huizen
Sinds december verleden jaar ben ik ook op zondag open en dat loopt tot nu toe goed. Het zijn allemaal nieuwe klanten."

Van de nood een deugd maken. Universeel garagist Kees van Damme uit Heinkenszand heeft aan den lijve ondervonden hoe dat werkt. AM wandelde onverwacht zijn werkplaats in Zeeland binnen en tekende zijn verhaal op.
Paul Steenhoff

Softwash Huizen is een ruim 25 meter lange wasstraat, waar de auto's met een kettingbaan doorheen worden getrokken. De installatie, met apparatuur van Wesumat, is twintig jaar oud en toe aan vervanging, legt Theo van Lent uit. Hij huurt de wasstraat inmiddels vijf jaar en wijst naar buiten, waar de vrijwel nieuwe apparatuur al klaar staat om te worden ingebouwd. "Deze straat draait nog goed en ik kan alle onderdelen zo krijgen. Maar met een nieuwe ligt de doorloopsnelheid hoger en hoop ik op jaarbasis te groeien. Nu wassen we gemiddeld 125 auto's per dag."De nieuwe straat moet ook zuiniger met water omgaan. Hoeveel liters hem dat besparen weet Van Lent nog niet. "Maar dat-ie zuiniger is met water, wasmiddelen en wax, dat is zeker."

Het geheim
Softwash doet zijn naam eer aan, door te wassen met foam borstels. Ze bestaan uit losse segmenten, die bij slijtage per stuk vervangen kunnen worden. Van Lent is blij met het foam, want volgens hem neemt het bij veel mensen de angst voor krassen weg. "Foam krast niet. Vandaar dat we ook adverteren met 'wassen zonder krassen.'”Nu hoeft Van Lent volgens eigen zeggen niet veel te adverteren om de wasstraat draaiende te houden. Allereerst heeft hij de dealerbedrijven om de hoek, die wassen op basis van een abonnement. "Die bedrijven kiezen voor de basiswassing. Als een auto een beurt heeft gehad, ziet-ie er weer fris uit." De wasbeurten beginnen bij zes euro en eindigen bij 13,50 euro. Dat laatste is een behoorlijke prijs voor een wasbeurtje, maar volgens Van Lent is dit toch de meest gevraagde variant. Als bewijs laat hij een weekstaatje zien.Daaruit valt inderdaad af te leiden dat de duurste beurt het meest gekozen wordt. "Het geheim van een goede wasbeurt zit hem in het voortraject. Goed en zorgvuldig voorwassen zorgt dat een auto echt schoon uit de machine komt. Vanwege die kwaliteit komen klanten hier terug. Als het wasresultaat niet optimaal is, gaan ze ergens anders kijken."

Happy hour
Van de recessie heeft hij nauwelijks hinder, zegt Van Lent. "Uiteraard heb ik me wel gewapend tegen de mogelijke gevolgen. Sinds december verleden jaar ben ik ook op zondag open en dat loopt tot nu toe goed. Uiteraard is het niet zo druk als op een zaterdag, maar waarvoor ik vreesde, dat het gewoon dezelfde hoeveelheid klanten zou zijn die meer verspreid zou komen, is niet gebeurd. Het zijn allemaal nieuwe klanten."

Verder probeert Van Lent de normaal stillere uren – van negen tot elf in de ochtend en van vijf tot zes in de namiddag - rendabeler te maken. Hoe? Door op die tijden een happy hour in te stellen, waarbij de duurste wasbeurt een tientje kost. "Het zijn allemaal geen wondermiddelen, maar alles bij elkaar is er zo de hele dag een goede doorloop. We kunnen het hoofd goed boven water houden." Nu de winter eraan komt, breken de drukkere dagen weer aan. "’s Zomers is het rustiger, tot de mensen weer terugkomen van vakantie. Dan moet het Spaanse zand weer van de auto af. Die periode loopt zo over in de herfst. Wintermaanden zijn sowieso drukker. Niet alleen wordt de auto sneller vuil, de mensen hebben ook geen zin om buiten in de kou te staan."
AM over de vloer: KEW
Specialiseren loont in auto-elektronica"Als er een stekker aanzit, verkopen we het of bouwen we het in", zegt Joost Konings, eigenaar van KEW Auto-elektronica in Naarden. De montage-uren maken het gebrek aan marge weer goed.

Paul Steenhoff

Wie auto-elektronica verkoopt en inbouwt, moet letterlijk en figuurlijk tegen een beetje spanning kunnen. Als je even niet oplet, ligt jouw bestseller namelijk tegen ramsjprijzen bij een internationale elektronicagrootgrutter.


En er zijn nogal wat spullen te koop in dit deel van de markt. In de minutenlange productreeks die Joost Konings van KEW Auto-elektronica probleemloos opdreunt, komen zaken voor zoals xenon, iPod, carkits, cruisecontrol en ritregistratie. KEW heeft in Naarden een eigen inbouwstation. Twee medewerkers in vaste dienst doorkruisen Nederland met volledig uitgeruste serviceauto's. "Nou, niet tot in Zuid-Limburg of Groningen hoor", relativeert Konings. "Voor de uithoeken maken we gebruik van servicepartners die het werk in onze opdracht uitvoeren. Inbouw op locatie, dat is onze core business. We werken voor tachtig procent B-to-B."

Crisis

Konings heeft het papiertje van de IVA op zak maar de kneepjes van de auto-elektronica leerde hij in de praktijk. In de begindagen in Naarden - 1994 - werkte hij samen met een compagnon. Die wierp echter onlangs de handdoek in de ring. "We werken nu dus met een man minder, maar vanwege de kredietcrisis hebben we daar weinig hinder van."


Ook bij KEW wordt de crisis gevoeld. "Natuurlijk, alleen al door het feit dat er minder nieuwe auto's zijn verkocht. Met als gevolg dat er minder auto's na aankoop hier komen om een accessoire in te bouwen. Daarnaast moet je niet vergeten dat auto-elektronica een zeer grillige markt is. Uiteraard heb je het uitgekauwde verhaal dat auto's steeds rijker worden uitgerust. Wat ook speelt, is dat fabrikanten steeds sneller overgaan tot het standaard toepassen van elektronicagadgets. Neem de tegenwoordig zo populaire iPod-aansluiting. In steeds meer nieuwe auto's zit zo'n aansluiting standaard. Voor ons wil dat zeggen dat de levenscyclus van zo'n product behoorlijk wordt bekort. Met andere woorden: als een product op de markt is, is het zaak er snel de vruchten van te plukken, voor het alweer behoort tot de algemene accessoires."

Media Markt

Nog een bedreiging die Konings het hoofd moet bieden, vormen de elektronicagrootgrutters à la Media Markt. "Neem de navigatiesystemen. Daar hebben we twee jaar lang enorm veel van omgezet en ingebouwd. Nu ligt deze markt compleet op zijn gat. Op elke straathoek kun je een los systeem kopen. En dat voor een prijs waarvoor ik ze nog geen eens kan inkopen. Die hele markt is voor ons verloren gegaan."
Tegenover dit alles vormen carkits een redelijk stabiele bron van inkomsten. Niet dat KEW veel kan verdienen op de verkoopprijs, maar de montage-uren maken dat gebrek aan marge weer goed. Ook hier is het echter oppassen geblazen. "Je hebt altijd ritselaars die ergens een partij op de kop tikken, genoegen nemen met een euro winst en de handel via internet doorverkopen. Die mensen maken de markt kapot, want daar kun je als bonafide handelaar niet tegenaan werken."


Konings weet precies waarover hij het heeft, want vanaf de eerste dag van internet runt hij ook een webwinkel. "Dat is zeker geen cashcow", zegt hij in alle eerlijkheid. "Het is meer service richting onze klanten. Ik zie het als een professioneel uithangbord van onze onderneming. We maken er een leuke omzet mee, maar die is echt wel additioneel."

 


AM over de vloer: Brouwer Banden
Grip op de bandenmarkt krijgenBrouwer Banden zit in Almere, Amsterdam, Huizen, Naarden en Zaandam. Daarnaast maken Reijs Banden, De Molen Banden en Unitrade Banden deel uit van Banden Groep Nederland. Binnen deze bedrijven is Hans Renes verantwoordelijk voor alle personenwagenbanden. “Van een belangrijk veiligheidsartikel is de band een prijsartikel geworden.”

Paul Steenhoff

Hans Renes zou liegen door te zeggen dat de bandenhandel niets merkt van de economische crisis. “In Naarden leveren wij voor 99 procent aan de handel. Wij merken dat vooral de dealerbedrijven het moeilijk hebben. Het vrije kanaal doet het wat beter, maar in totaal blijven we duidelijk achter in omzet en aantallen vergeleken met voorgaande jaren.”

Ook de APK-frequentie zorgt volgens Renes dat het minder gaat in bandenland. Was er eerst eenmaal per jaar een inspectiemoment, nu is dat nog maar eens in de twee jaar. Meer en meer auto’s komen op gladde banden te staan, zoals ook politiecontroles leren. “De automobilist gaat niet zelf op de knieën om het profiel te inspecteren. Men vindt dat een zaak van de garagist.”

Vragen
De schuld voor teruggelopen omzet ligt volgens Renes deels bij de garagist. “Nu dat jaarlijkse APK-contactmoment is weggevallen, moet je als retailer zelf voor zo’n moment zorgen. Denk aan een zomer- of wintercontrole. Versleten banden komen dan aan het licht én je hebt de mogelijkheid winterbanden te verkopen of te verhuren. Maar dan moet je wel de dialoog met de klant aangaan. Eerst uitnodigen om naar je bedrijf te komen en vervolgens vragen wat hij of zij wenst. In dat laatste zit hem de kneep. Retailers vragen dat niet meer, terwijl je er alleen door vragen achter kunt komen of de klant op wintersport gaat en daarvoor winterbanden nodig heeft. Ook kun je er zo achter komen of een klant vanwege inruil nog even wil doorrijden op banden die aan dunne kant zijn. Dat uit dialoog een groot deel van de handel komt, wordt zwaar onderschat."

Prijsartikel
Renes betreurt dat banden tot een prijsartikel zijn verworden in plaats van een kwaliteits- en veiligheidsartikel. "Merkdealers moeten uiteraard luisteren naar de importeur, maar in het vrije kanaal gaat men helemaal voor de prijs. Terwijl kennis en kunde juist zo belangrijk zijn. Dat de maat van een band klopt, wil nog niet zeggen dat die band geschikt is voor die auto. Dan hebben we het niet eens over juist balanceren, een uitlijnprobleem constateren of een probleem met de schokbrekers.”

Met kennis, kunde en kwaliteit kunnen - en moeten - de bandenspecialisten zich wapenen tegen het geweld van de stunters en internethandel. “Alleen zo kun je de iets hogere prijzen in ons kanaal verantwoorden. Wij kopen rechtstreeks bij de fabrikant of importeur. Als klant kun je er daardoor zeker van zijn dat banden voldoen aan de Europese wetgeving en normering – en dat je geen oude banden koopt. Bij een band begint de levensduur op de productiedatum, niet op de montagedatum. Een band ouder dan twee jaar wordt door ons niet geleverd."

Winterbanden
De vestiging in Naarden vormt ook het winterbanden warehouse voor alle Brouwer-filialen. In totaal liggen er vierduizend sets en op korte termijn moet de capaciteit groeien naar zesduizend. “Alle sets worden bij binnenkomst gecontroleerd, gewassen en voorzien van een barcode. Zo kunnen we ze snel terugvinden."

De markt voor winterbanden blijft voorlopig groeien, voorspelt Hans Renes. Maar hij waarschuwt ook dat zomerbanden door het gebruik van winterbanden langer meegaan. Dat zullen we op zeker moment goed gaan merken in de afzet." Anderzijds kunnen winterbanden goede additionele handel opleveren. "Wie winterbanden nodig heeft, heeft vaak ook velgen nodig. Toen de banden net op de markt kwamen, koos men voor zwarte velgen. Kon iedereen goed zien dat jij op winterbanden reed. Nu de winterband ingeburgerd raakt, is het nieuwtje eraf. Zwarte stalen velgen moeten plaatsmaken voor mooi aluminium. Is toch weer handel."


AM over de vloer: Herman Lubbers
Een gedreven universeelAls voormalig postbode kent Herman Lubbers het dorp en kent het dorp hem. Uit het raam staren en zitten wachten op klanten is er bij Garage Lubbers dan ook niet bij. Portret van een gedreven universeel.
Paul Steenhoff

Een vriend van hem bij de toenmalige PTT bracht maandelijks aanzienlijk wat meer guldens in het laatje dan hij. Daarom begon Herman Lubbers uit Huizen, van origine Opel-automonteur, ooit een carrière als postbode. Maar die switch was van korte duur: brieven en pakketjes rondbrengen waren niet zijn stiel. Al snel pakte Herman de draad weer op – en niet zonder succes. Samen met zijn zoon Ole (28) en twee andere medewerkers heeft hij zijn handen vol aan de opdrachten.

De inmiddels 54-jarige universeel heeft de vroegere bedrijfslocatie verruild voor een nieuwe, met alleen al een werkplaats van ruim driehonderd vierkante meter. Als universeel garagist pakt Herman Lubbers alles aan: onderhoud, reparatie, schade en ruitherstel. “Als de schade me te groot is, breng ik het weg, maar een spatbord met een deuk herstellen we uiteraard zelf.”

Hij vindt dat je als universeel flink moet investeren in gereedschap om alle klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. “Uiteraard gebeurt het wel eens dat wij een specifiek stuk gereedschap niet hebben of een contactsleutel niet kunnen inlezen. In zo’n geval kunnen we terecht bij een collega in de buurt. Ook bij dealers. Met de meeste van hen hebben we een goede band. Andere garagehouders komen hier ook wel eens wat lenen, gereedschap om de distributieriem te vervangen bijvoorbeeld. Hetzelfde met afstelgegevens. Het is toch vaak een zaak van elkaar het leven niet zuur te maken.”

Cursus
Het kennisniveau wordt op peil gehouden door vooral Ole regelmatig op cursus te sturen. Elektronica staat daarbij hoog op de agenda, Snap-On en Innovam zijn goede bekenden. Op dit moment heeft Lubbers geen moeite goed personeel te vinden, maar hij herinnert zich de tijd maar al te goed dat het vinden van de juiste mensen een heikele kwestie was. “Gelukkig heb ik toen een jongen uit Lunteren kunnen aannemen. Iemand van de Veluwe, die weet wat werken is! Ik voorspel je dat deze jongens straks goud gaan verdienen, net zoals een goede timmerman. Kijk, er zijn er genoeg die een dakplaat met vier spijkers kunnen vastzetten maar te weinig die de onderkant van een verrot kozijn kunnen vervangen!”

Skiboxen
Het klantenpakket van Lubbers is divers. Natuurlijk zijn er klanten die zo weggelopen zouden kunnen zijn uit de serie ‘Gooische Vrouwen’. Het merendeel echter komt uit het dorp zelf en is bovendien erg trouw. Volgens Lubbers heeft het onder meer te maken met de kerkelijke gezindte waarvan hij lid is. “Alle vijf de predikanten hebben hun auto bij mij in het onderhoud. Dat zegt wel genoeg.”

De ijver van Lubbers en zijn mensen is vrijwel onbegrensd. Zo is hij zes dagen per week geopend en gaat de zaak maar zelden om vijf uur op slot. “Acht of zelfs negen uur ’s avonds is een meer gebruikelijke tijd.”

In het nieuwe pand heeft hij naast de werkplaats nog ruimte over voor een groothandel. “Als ik onderdelen bestel, zijn ze er zo, maar ik wil natuurlijk verder. Daarom wil ik deze 280 vierkante meter invullen als groothandel. Voor ons is dat erg prettig want het wil zeggen dat ik ongeveer negentig procent van de onderdelen op voorraad heb en het werk dus kan doorgaan. Kijk, skiboxen en zo ga ik niet verkopen. Dat zijn van die mensen die op zaterdag komen kijken, zeggen dat ze maandag terugkomen. Nou, die zie je echt niet terug hoor.”

Slaolie
Lubbers heeft de vrijheid van het universele werk altijd erg gewaardeerd. “Ik vind de marges van het dealerschap te klein en de regels te betuttelend. Ik bepaal zelf wel wat voor borden ik op mijn gevel hang en welke kleur het toilet wordt. Ik zie er echt geen voordelen in.”

Aan de verkoop van tweedehands auto’s waagt Lubbers zich niet meer. “Nee, internet heeft die handel helemaal kapotgemaakt. Ze wrijven één kant van de auto in met slaolie om ‘m lekker te laten glimmen en maken dan een foto. En natuurlijk is die auto online goedkoper. Ze vergeten dat wij garantie geven en een afleverbeurt. Dat telt men niet mee. Daarom ben ik er mee gestopt. Ik ga nog wel op zoek naar een auto als een klant dat wenst. Dat vind ik leuk. En zolang ik mijn werk leuk vind, ga ik door.”


AM over de vloer: Proko
'Mijn werk is altijd mijn hobby geweest'


Op industrieterrein De Nieuwe Vaart in Bussum is autoschadebedrijf Proko gevestigd. Het is er zelden stil. Zo worden de vrachtwagens van het GAD in het weekend hersteld als de chauffeur een paaltje - of erger - over het hoofd heeft gezien.
Paul Steenhoff

Als één etiket te plakken valt op Proko dan is het wel ‘familiebedrijf’. Het merendeel van de tien man personeel is daadwerkelijk familie van oprichter Douwe Willem Pronk (63). Schoonzoons Bert Kooy en Marco Ox werken in het bedrijf, dochters Bianca en Sylvia runnen de receptie en ook kleinzoon Joey is aan het werk bij opa. Hij volgt daarnaast een dag per week de opleiding tot autospuiter bij het ROC.

Pronk leerde het vak van schadehersteller in de praktijk en volgde nooit een opleiding. "Ik ben als plaatwerker begonnen bij een Simca-garage en daarna verdergegaan bij een Opel-dealer." Op een gegeven moment ontwikkelde hij wat gezondheidsproblemen waarop Thea (zijn inmiddels overleden vrouw), hem aanspoorde voor zichzelf te beginnen. Het zou hem flexibeler maken. "Ik heb toen een pand gezocht en had vanaf het begin voldoende werk. Ik ben bevriend met twee dealers in de regio en die gunden mij werk. Zo kon ik langzaam de boel uitbreiden tot het bedrijf zoals het er nu staat."

Dipje
Het werk van de dealers bleek toch een wat enge basis, toen een van de dealers werd overgenomen en deze bron opdroogde. Pronk: "Je weet dat het niet goed is om op één paard te gokken, maar dat werd toen pijnlijk duidelijk. We hebben een dip meegemaakt waar we puur door mondreclame uit zijn gekomen. Adverteren doe ik nog steeds niet. Ja, in de Gouden Gids vanwege Focwa. Daar ben ik lid van, maar zelf doe ik er niet veel mee. Mijn jongens wel, die volgen al hun opleidingen daar. Daar kom je gewoon niet meer onderuit tegenwoordig. Net zoals alle milieumaatregelen. In de meeste maatregelen kan ik me wel vinden.”

Nu draait het bedrijf naar volle tevredenheid en is een goede balans gevonden tussen particuliere en zakelijke klanten. Pronk is er trots op dat hij de vrachtwagens van de nabijgelegen GAD-vestiging mag herstellen, evenals brandweerwagens en de lokale ambulances. Ze gaan allemaal weer strak en opnieuw beletterd de deur weer uit. Alles wordt bij Proko in eigen huis gedaan, van richten tot aircoherstel. Mocht een motorblok schade hebben opgelopen, dan wordt ook dat verholpen. "We nemen alle schades aan", zegt Douwe. "We herstellen zelfs Ferrari's en Lamborghini's."

Familieboerderij
Hoewel Pronk de leeftijd heeft om het wat rustiger aan te doen, is hij toch zes en soms zelfs zeven dagen per week in zijn bedrijf te vinden. "Mijn werk is vanaf het eerste moment mijn hobby geweest. Ik kan er van genieten als een wagen hier krom naar binnen gaat en kaarsrecht naar buiten rijdt. Sinds het overlijden van mijn vrouw heb ik overdag thuis weinig te zoeken. Iedereen werkt dan hier, want we wonen ook met zijn allen samen op een boerderij in Eemnes. We zien elkaar dus niet alleen op het werk, maar ook in onze vrije tijd. Nee, dat vind ik niet vervelend. Dat vind ik juist heel prettig, zeker nu ik alleen ben komen te staan."

In de vrije tijd mag de familie graag vakbeurzen bezoeken. "Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuw gereedschap", zegt Pronk. "Het moet dan wel materiaal zijn waarmee we duidelijk sneller en beter kunnen werken. Aan gereedschap kopen om het vervolgens in de kast te laten verstoffen, heb ik een broertje dood. Als schadebedrijf moet je blijven investeren in mensen en apparatuur, anders word je ingehaald door je collega's."
AM over de vloer: garagebedrijf A&J
Bij A&J kun je tot 22.30 uur terecht

De crisis heeft een hoop schade berokkend, maar was voor andere partijen de wind in de rug. Zoals voor Garagebedrijf A&J in Huizen, dat in 2006 van start ging. “Met plezier werken en zorgen dat je klanten tevreden zijn, ook al snij je daarvoor soms in je eigen vlees”, luidt de motivatie van de twee eigenaren.
Paul Steenhoff

André van der Leij (39) loopt met zijn arm in een mitella. Hij stond te werken in een kofferbak, toen een leverancier hem al achteruitrijdend over het hoofd zag. Resultaat: een afgescheurd schouderkapsel, waardoor hij al geruime tijd uit de running is. Samen met compagnon Johnny Pitoy (36) is hij eigenaar van universeel Garagebedrijf A&J aan de Eemlandweg 7b in Huizen. Ze begonnen in januari 2006, toen ze het bedrijf konden overnemen. “We hebben hard moeten werken om er weer iets van te maken”, zegt Pitoy. “Alles was oud en de naam van het bedrijf was ook niet al te goed.”

Pitoy schat dat ze de laatste twee jaar meer dan zestigduizend euro hebben geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en speciale gereedschappen. Zo zijn er drie nieuwe hefbruggen geïnstalleerd. Nu is de tijd aangebroken om cosmetisch iets te doen aan het bedrijf, maar gelukkig is er zoveel klandizie dat de tijd ontbreekt om de schilderskwast ter hand te nemen. “De crisis heeft ons een enorme duw in de rug gegeven”, zegt Van der Leij. “Mensen vermijden de dure dealer en laten het onderhoud over aan de goedkopere universeel.”

Ongeschikt
Om het werk aan te kunnen, werkt monteur Manfred Kallenbach sinds oktober 2009 fulltime bij A&J. “We hadden weinig keus, want ik kon niet meer werken”, zegt Van der Leij, die gelukkig een arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten. De klandizie van Garagebedrijf A&J bestaat voor negentig procent uit particulieren, die uit de wijde omgeving komen. Voordeel voor A&J is dat het aan een doorgaande weg ligt die toegang verschaft tot het achterliggende industrieterrein. “Veel mensen die daar werken, brengen ’s ochtends hun auto voor onderhoud en halen hem ’s avonds na het werk weer op”, zegt Van der Leij. “We voeren alle voorkomende werkzaamheden uit, van APK tot banden, airco-onderhoud tot laswerk. Alle papieren zijn in huis, zoals STEK en de bevoegdheid tot keuren. Bovag-lid zijn we niet. Dat is ons te duur en levert op dit moment niets extra’s op. We werken hier al conform de Bovag-normen en ik denk dat we zelfs wel meer doen.”

Avondwerk
Dat meer doen uit zich bijvoorbeeld in de zeer ruime openingstijden. Zo wordt op dinsdag- en donderdagavond standaard van zeven uur ’s ochtends tot half elf ’s avonds gewerkt. Ook op zaterdag laat het drietal de handen wapperen. “De avonden werken we om klanten te helpen die overdag hun auto niet kunnen missen”, legt Pitoy uit. “Vaak zijn dat bedrijven, maar ook particulieren. Die mensen zijn erg blij dat ze ’s avonds het onderhoud kunnen laten uitvoeren. Verder gebruiken we de avonden om de moeilijke gevallen te doen. Diagnose stellen is vaak te tijdrovend om overdag te doen. Zo’n auto houdt dan te lang een werkplaatsplek bezet. In de avonduren kunnen we rustig zoeken en onze aandacht er volledig aan geven, zonder steeds gestoord te worden.”

Habbekrats
Ook voor occasions kunnen klanten terecht. Buiten staan een paar auto’s die voor een habbekrats van eigenaar wisselen. Van der Leij: “Onze ervaring leert dat die goedkopere auto’s altijd handel vormen. Het lukt mensen wel om duizend euro bij elkaar te sparen, maar een páár duizend is een heel ander verhaal. Die auto’s verkopen we ook, maar dan werken we op bestelling.”

Eigenlijk willen A&J de auto’s op internet zetten maar de tijd ontbreekt. “Ook de mensen die een goedkope auto bij ons aanschaffen, helpen we zo goed mogelijk. Als er wat is, doen we niet moeilijk. Dat betekent dat je soms in je eigen vlees snijdt, maar dat is nu eenmaal ondernemen. We halen er nu een goede boterham uit en werken met plezier. Rijk zullen we er niet van worden maar met die insteek zijn we dit avontuur ook niet begonnen.”
AM over de vloer: Butz Car Electronics
Van pomprevisie naar multimedia-inbouw

De roots van Butz Car Electronics liggen in een Bosch Service Dienst. Ooit testte het bedrijf dieselmotoren, reviseerde brandstofpompen en verhielp elektronische storingen van bedrijfs- en personenvoertuigen. Met het verstrijken der jaren ontwikkelde de auto-elektronica zich echter in rap tempo en besloot het Hilversumse bedrijf zich daar volledig op te gaan richten. “De aftermarket heeft natuurlijk een grote voorsprong op de apparatuur in auto’s in de showroom.”
Paul Steenhoff

Butz Car Electronics mikt nu helemaal op de aftermarket-auto-elektronica. Mede-eigenaar Mark Derksen: “We richten ons op de b2b-markt, wat niet wil zeggen dat we een particulier die hier binnenkomt niet helpen. Maar dat is slechts een enkeling.”

Het MKB - en groter - kan bij Butz Car Electronics aankloppen voor navigatie, tracking & tracing, beveiliging, telecommunicatie en multimediatoepassingen. Navigatie was volgens Derksen “in het begin een hele goede handel, maar is teruggelopen door de opkomst van de stand alone apparaten. Uiteraard hebben we ook bijzondere klanten die hele hoge eisen stellen aan hun navigatie-apparatuur, zoals de brandweer van Amsterdam en de hulpdiensten van Rotterdam-Rijnmond. Deze diensten hebben we al sinds 1999 als klant.”

Degenen die nu binnenkomen zijn klanten die bijvoorbeeld een upgrade willen van hun bestaande navigatie. Van een monochroom scherm met pijlen naar een full colour beeldscherm met rijstrookindicatie, TMC en Bluetooth. “De mogelijkheden zijn enorm toegenomen en je ziet dat apparatuur steeds meer kan, steeds meer functies verzamelt in één behuizing. Wat dat betreft heeft de aftermarket natuurlijk een grote voorsprong op de apparatuur in auto’s in de showroom. Autofabrikanten lopen standaard een paar jaar achter en daar spinnen wij garen bij.”

Televisie
Nog steeds vindt Derksen de inbouw van tracking & tracing voor bezitters van exclusieve auto's, fleetowners, transportbedrijven en hulpdiensten een goede business. “Een voertuigbeveiligingssysteem is vaak een eerste vereiste van de verzekeraar. We werken hier alleen met A-merken en onze twee monteurs worden door de fabriek zelf getraind. Onze servicedienst kan op locatie inbouwen, maar bij wat uitgebreidere klussen doen we dat hier in onze werkplaats, waar we beschikken over alle apparatuur en twee hefbruggen. De servicedienst zorgt ook voor het oplossen van mogelijke storingen. Uiteraard doen we dat zoveel mogelijk op locatie.

We werken veel in opdracht van dealers, waarbij onze dienst de dealer opzoekt. Zodat er zo min mogelijk met de auto van de klant hoeft te worden gereden.”Een opkomende tak van sport is televisie in het voertuig. Door het digitale signaal is het nu mogelijk om in vrijwel heel Nederland al rijdend een goede tv-ontvangst te hebben. “Dat gaat goed tot een snelheid van 120 kilometer per uur.” Bij inbouw van televisie in een auto gaat het vaak om het combineren van functies zoals dvd, navigatie en multimedia. “Je moet echt kennis van zaken hebben om het nieuwe systeem vlekkeloos te laten samenwerken met de al aanwezige apparaten.”

Informatiezuilen
Menig klant van de autodealer heeft interesse in elektronica-accessoires. Men wil dan een navigatiesysteem, carkit én dvd-speler - zowel voor een nieuwe als gebruikte auto. Aan de dealer de taak zijn klant snel en vakkundig te adviseren over de marktmogelijkheden. Mark Derksen maakt gebruik van een informatiezuil. “De klant kan zichzelf snel helpen en je hebt er eigenlijk een verkoper bij.”

Op de eerste etage van Butz Car Electronics is IB Mediasolutions gevestigd, die via zo’n zuil alle digitale informatie van Butz en Car Electronics weet te ontsluiten. “Met een infozuil kunnen dealer en klant rondkijken in de productdatabase van Butz Car Electronics en op zoek gaan naar het gewenste systeem in de gewenste prijsklasse. Is het systeem gevonden, dan wordt het systeem door Butz Car Electronics besteld, ingebouwd en vervolgens afgeleverd aan de betreffende dealer. Klant snel geholpen en een leuk stukje omzet voor ons en de dealer.”


Twitter


AM over de vloer: D&O Services
'Mijn eerste woorden waren Citroën'

Zolang er maar Citroën op staat is iedere auto welkom bij D&O Services in Almere, ‘dé specialist voor uw Citroën', zoals ze zelf propageren. Van Traction Avant tot C6, in nieuwstaat of knisperend krokant van de roest.

Paul Steenhoff

Veel mensen dromen ervan; van je hobby je werk maken. Zes jaar geleden besloot Jan Ottevanger (47) het niet langer bij dromen te laten. Hij zegde zijn administratieve baan bij een pensioenverzekeraar op en startte zijn eigen garagebedrijf. Dat hij Citroënspecialist zou worden, was al vroeg in zijn jeugd vastgelegd. "Ik zag vaak de Traction Avant rijden als ik bij mijn ouders in de auto zat en besloot toen dat ook ik er ooit een zou bezitten.

Het werd een witte Traction, die vanaf de grond opnieuw moest worden opgebouwd. "Een hele klus. Ik was negentien, dus veel geld om onderdelen te kopen had ik niet. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb hem nog steeds. Ik rij er niet mee. Vroeger was autorijden leuk, nu niet meer. Je staat meer stil. Ik ben blij dat ik gewoon naar mijn werk kan lopen. Dat scheelt een hoop frustratie.

Citrofiel
In december 1999 ging hij van start in Almere. "Ik richtte me vooral op de klassiekers, daar had ik de meeste ervaring in door jarenlang te sleutelen in mijn vrije tijd. Ik had een grote loods achter mijn huis, waar ik werkte aan de DS'en van klanten. Zij vormen mijn clientèle van het eerste uur. Natuurlijk is het nu allemaal anders. Als we vroeger gingen eten, aten de klanten gewoon een hapje mee. Dat kan nu niet meer. Het is nu echt een bedrijf geworden."

In 2007 liet Ottevanger een nieuw pand bouwen aan de Xenonstraat in Almere. Met 525 vierkante meter is er plaats genoeg voor drie bruggen, stallingsruimte, kantoor en een ruim magazijn op de eerste verdieping. Bijna drie jaar geleden was Thomas Boomkens (29) op zoek naar stallingsruimte voor zijn rode Citroën HY bus. "Ik ben Citrofiel in hart en nieren en werkte destijds in een leidinggevende functie bij een universeel garagebedrijf in Almere.

Toen ik hier binnenkwam, voelde het gelijk goed. Ik rook mijn kans en vroeg aan Jan of ik kon komen werken. Prima idee, vond hij, maar dan moest ik wel zijn compagnon worden. Sinds die tijd werken we hier met zijn tweeën. Dat bevalt me prima. Je bent verantwoordelijk voor je eigen zaak en kunt je eigen ideeën uitvoeren. Die vrijheid is heerlijk."

Winterprojecten
Met de komst van Boomkens werd de opzet van het bedrijf breder. Ottevanger: "Ik richtte me eerst hoofdzakelijk op de klassiekers, met Thomas erbij hebben we besloten ook moderne Citroëns te doen. We moeten immers allebei een boterham uit de zaak kunnen halen. Thomas is eerste monteur, dus alle papieren en kennis hadden we in huis."

Inmiddels worden onderhoudsbeurten en reparaties verricht aan moderne en klassieke Citroëns. Daarnaast werkt het duo aan projecten zoals het restaureren van DS'en. Boomkens: "Bij de ene zijn we bezig vloerpanelen te vervangen, bij de andere voeren we een motorrevisie uit. De revisie zelf doen we niet. Ook het spuiten en voorbewerken besteden we uit. Je wilt een perfect resultaat en moet garantie kunnen geven. Dat werk laten we daarom over aan bedrijven die er in gespecialiseerd zijn."

Het werken aan oude en nieuwe Citroëns, en daarnaast de restauratieprojecten, zorgt voor afwisseling en plezier in het werk. "In de wintermaanden hebben we meer tijd voor de projecten. De klassiekers staan dan meestal op stal, in de zomermaanden rijden ze. We voeren dan veel deelprojecten uit. Ieder jaar een stukje. Dan is het financieel haalbaar voor de klant en kan er tussendoor worden gereden."
Zelfwerkzaamheid van de klanten wordt beloond. Ottevanger: "Het is mogelijk werk zoals schoonmaken en demonteren zelf te doen. De uren die een klant zelf maakt, hoeven wij niet te maken."
AM over de vloer: Garage Van Zanten
‘Wij zijn nog echt de dealer op de hoek en dat vinden mensen prettig’
De familie Van Zanten startte in 1978 Garage Van Zanten. Inmiddels runnen zijn zoon Peter (57) en zijn dochter Helen (53) het garagebedrijf in het hart van Bussum. Naast universeel garagebedrijf zijn ze ook Lada-dealer. Nog wel.

Paul Steenhoff

Helen van Zanten is opgeleid als bejaardenverzorgster. Een vak dat ze veertien jaar lang met veel plezier uitoefende, tot er een plaats vrijkwam in het garagebedrijf van haar vader. "Auto's hebben mij altijd getrokken, dus toen ik de mogelijkheid kreeg, hoefde ik er niet lang over na te denken." Inmiddels werkt ze alweer twintig jaar in het bedrijf, samen met haar broer Peter. "Ik doe hier eigenlijk van alles, behalve het sleutelen zelf", zegt ze. "Ik koop auto's in, verkoop ze, doe de planning van de werkplaats en de administratie. Het verveelt me geen dag."
Van Zanten heeft drie vaste monteurs in dienst die allemaal hun APK-bevoegdheid hebben en een STEK-certificering. De werkplaats telt vier hefbruggen.

Achterstand
In 1983 werd Van Zanten dealer van Lada. "We wilden graag een dealerschap, en dit was een mooie mogelijkheid", kijkt Peter van Zanten terug. Hoogtijdagen voor de verkoop lagen tussen 1987 en 1990, toen de Lada 1200 regelmatig van de hand ging. "Het was toen de enige auto die je voor minder dan tienduizend gulden kon kopen", zegt Peter. Ook met de Lada Niva werden goede zaken gedaan, maar inmiddels is dit model uit de gratie geraakt van de kopers vanwege de slurptaks. "Op dit moment is de belangstelling voor het merk nul. Al zet ik er een op zijn kop aan de weg, er komt niemand voor naar binnen."
Het probleem met Lada is volgens hem begonnen met de herhaalaankoop. "Als mensen met veel plezier een 1200 hadden gereden en ze opnieuw in de showroom kwamen, stond daar exact dezelfde auto. Maar ze wilden een ander model of meer luxe, maar dat aanbod was er niet. Slechts weinig mensen kochten jaar na jaar hetzelfde model in dezelfde uitvoering."
Nu heeft Van Zanten nog 1 nieuwe Lada staan en een tweedehands Niva. "Ze hebben gewoon de boot gemist", zegt Peter. "Niet alleen in modellen, maar ook als het gaat om techniek, om veiligheid. Pas nu beginnen ze de achterstand een beetje in te lopen, met de nieuwe Kalina, maar ik denk dat het een hele moeilijke inhaalslag gaat worden. Wij beraden ons in ieder geval wel op ons dealerschap. Weet niet of we doorgaan met Lada."

Betaalbaar
Ondertussen draaide het bedrijf door en kwam de aandacht steeds nadrukkelijker te liggen op de verkoop van tweedehands auto's, reparatie en APK. "Wat betreft de tweedehands auto's richten wij ons op de goedkopere, betaalbare occasion", zegt Helen. De ondergrens ligt voor haar bij 1250 à 1500 euro. Haar broer springt bij: "Het moet er natuurlijk nog een beetje uitzien en we moeten er wel garantie op kunnen geven."
Naast de verkoop zijn het onderhoud en de APK belangrijke bronnen van inkomsten. "Door de crisis is de verkoop wat teruggelopen, daarentegen nam het onderhoud in die periode toe", zegt Peter. "We hebben vooral veel werk aan de APK en het werk wat daar weer uitkomt. Verder merken we dat mensen die bij ons een auto kopen hier ook het onderhoud laten doen. We hebben natuurlijk een gunstige locatie, middenin Bussum. De meeste autobedrijven zijn vertrokken naar de rand van de stad of door schaalvergroting gesloten. Wij zijn nog echt de dealer op de hoek en dat vinden mensen prettig. Ze hebben geen leenfiets of auto nodig, maar lopen gewoon weer naar huis. Dat is ook wel ons type klant; mensen die geen heisa maken als het vandaag niet meer lukt, maar gewoon accepteren dat het dan morgen wordt."


Carmonitor juni 2010: economie
Nederlandse inflatie daalt terwijl in rest EU stijgt
De Nederlandse inflatie is in mei gedaald naar 1,0 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in april. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie in de eurozone is daarentegen gestegen. De daling van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Benzine was in mei 11,5 procent duurder dan vorig jaar. In april was dit nog ruim 16 procent. De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is gedaald naar 0,4 procent. Volgens de raming van Eurostat steeg de inflatie van de eurozone in mei naar 1,6 procent. De inflatie in de eurozone is daarmee aanzienlijk hoger dan in Nederland. In Nederland worden aanpassingen in prijzen van gas en elektriciteit grotendeels doorgevoerd in de maanden januari en juli. In andere landen reageren deze prijzen sneller op de ontwikkelingen van de olieprijzen.

Ondernemersvertrouwen weer in de plus
In mei waren de ondernemers in de industrie voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer positief gestemd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,4, tegen -1,4 in april. Al sinds het dieptepunt in februari 2009 vertoont het producentenvertrouwen een vrijwel onafgebroken herstel. Met name over de voorraden waren de ondernemers veel optimistischer dan in april. Ook het oordeel over de orderpositie verbeterde flink. In mei rapporteerden de ondernemers een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij minder pessimistisch dan in april. Wel was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen nog steeds groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Consumentenvertrouwen toch weer omlaag
Het consumentenvertrouwen is in mei een fractie teruggelopen. De indicator kwam uit op -16, tegen -15 in april. Zowel de stemming over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde marginaal. Ook de koopbereidheid was in mei een punt lager dan in april. Consumenten oordeelden weliswaar minder negatief over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden, maar ze vonden daarentegen de tijd aanzienlijk minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Hun kijk op de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde bijna niet. Gunstig is dat er nu minder consumenten zijn die denken dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen. In mei verwachtte de helft van hen een stijging. In februari rekenden nog zeven van de tien consumenten op een toename.

Consumptie groeit weer
Voor het eerst in ruim een jaar is de consumptie van huishoudens weer toegenomen. In maart werd 0,8 procent meer besteed dan in maart 2009. Aan goederen werd 1,7 procent meer uitgegeven. Er werden met name meer duurzame goederen gekocht. De bestedingen aan diensten waren gelijk aan die in maart 2009. Aan duurzame goederen werd in maart 5,5 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Deze forse groei volgt op een periode van anderhalf jaar waarin de uitgaven aan deze goederen flink lager waren. De autoverkopen waren begin dit jaar al toegenomen, maar in maart werden er veel meer auto's gekocht dan een jaar eerder. Daarnaast werd er in maart ook meer besteed aan schoeisel, kleding en huishoudelijke artikelen en apparaten. De uitgaven aan woninginrichting daarentegen waren wat lager. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen namen iets toe. De verkoop van brandstoffen was in maart lager dan een jaar eerder.

 

 Download Carmonitor: economie juni 2010


Carmonitor juni 2010: branche
Stern ziet omzet stijgen

Autodealer Stern Groep heeft de omzet in het eerste kwartaal met bijna 11 procent zien stijgen tot 249,7 miljoen euro. Vooral de afzet van personenauto's was aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Dankzij de sterk verbeterde resultaten van de dealers van Stern ging het resultaat voor belastingen met 0,7 miljoen euro omhoog tot 2,1 miljoen euro. In de rest van het jaar moeten de hogere omzet en extra kostenbesparingen leiden tot een duidelijke verdere verbetering van het operationeel resultaat, aldus het bedrijf. Stern Groep is dan ook optimistisch over de verkopen van personenauto's in de rest van het jaar. Door de verschuiving van de vraag van middelgrote naar kleine voertuigen zal de netto-omzet echter veel minder sterk stijgen dan de afzet, waarschuwde Stern in een verklaring.

Zakenkrant: ‘Mini-Saab in de maak'
De Zweedse autofabrikant Saab praat met de Duitse branchegenoot BMW over de gezamenlijke ontwikkeling van het nieuwe model 9-2. (zie ook www.automobielmanagement) Victor Muller, bestuursvoorzitter van Spyker Cars en topman bij het in januari overgenomen Saab, wilde evenwel niet ingaan op deze ‘marktspeculatie'. De 9-2 zou gebouwd kunnen worden op het chassis van BMW's Mini, aldus Dagens Industri. Volgens die krant gaan de plannen met BMW verder dan alleen de bouw van het nieuwe model. Zo zou de Duitsers ook gevraagd zijn een dieselmotor te leveren voor de 9-4X, een jeep van Saab die begin 2011 op de Europese markt moet verschijnen.

Branhce

TomTom moet ex-cfo betalen
Hans van Hoorn, voormalig financieel topman van TomTom, heeft onlangs opnieuw een procedure tegen zijn voormalige werkgever gewonnen. TomTom moet volgens het vonnis in kort geding aan de ex-cfo een half miljoen betalen. Van Hoorn had ruim het tienvoudige geëist, maar volgens de rechtbank moet hij de rest maar in een bodemprocedure proberen te verhalen. Onlangs verloor TomTom bij het gerechtshof ook al de ontslagzaak tegen hem. Van Hoorn werd begin 2005, een maand na zijn aantreden, ontslagen door TomTom-oprichter Harold Goddijn wegens een conflict over de optieregeling van de cfo. Goddijn voelde zich onder druk gezet door Van Hoorn, die vlak voor de beursgang een verdubbeling van zijn optieplan zou hebben geëist. Volgens de cfo was het juist Goddijn die een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven over de waarde van TomTom, waardoor diverse managementleden (waaronder hijzelf) een enorme belastingclaim boven het hoofd hing. Uit de prospectus van de beursgang van TomTom, opgemaakt ná Van Hoorns vertrek, blijkt dat TomTom inderdaad gedwongen werd om voor de optieplannen een belastingnaheffing van 3,6 miljoen euro voor zijn rekening te nemen.

 Download Carmonitor: branche juni 2010


Carmonitor juni 2010: markt.nl
Autoverkopen blijven maar stijgen

In mei maand plusten de Nederlandse autoverkopen met 20,3 procent ten opzichte van mei 2009. Concreet zijn er in de meimaand 37.107 nieuwe auto's geregistreerd waarmee de teller voor 2010 nu staat op 219.715 nieuwe registraties, een stijging van 18,3 procent in vergelijking met de periode januari t/m mei vorig jaar.

Volkswagen voert de nationale verkooplijst aan met 22.371 nieuwe auto's tot nu toe. De Polo is met 1.278 stuks hun bestseller van dit moment. De Toyota Aygo (1.123) is dit bij de nummer twee van autoverkopend Nederland, Toyota. In totaal heeft de Toyota-importeur over 2010 nu 20.550 verkochte modellen kunnen noteren. Ford volgt op de voet met 19.738 registraties. De Ford Fiesta deed het in mei het beste van alle huidige Ford-modellen.

De stemming is wellicht het best bij Kia. De autoverkopers bij het Koreaanse merk deden de eerste vijf maanden van dit jaar zeer goede zaken door 8.358 nieuwe auto's af te leveren, een stijging van 206,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Ook bij Dacia (+96,6%), Land Rover (+81,9%), Chevrolet (+69,6%) en Jaguar (+60,6%) heeft men reden tot juichen. Tranen zijn er bij merken als Dodge (-60,4%), Daihatsu (-53,8%) en Lancia (-43,8%).

Markt.nl 2

Stimulans voor bestelautoverkoop
De verkoop van bestelauto's kan wel een zetje gebruiken. Dit jaar lopen de afleveringen al ruim 17 procent achter op vorig jaar. Het duurt dan wel nog even, maar er komt hulp. Per 1 juli 2013 kan een gemeente namelijk een milieuzone voor bestelauto's instellen. De toegangseis is dan dat een bestelauto minimaal aan de Euro 4-norm voor de uitstoot van gassen moet voldoen. Bestelauto's met bouwjaar 2006 en jonger voldoen aan deze eis. De Euro 4-eis wordt op 1 januari 2015 verder aangescherpt, dan zijn alleen Euro 4-bestelauto's met affabriek roetfilter of emissieklasse 5 welkom in een milieuzone. Werkgevers, goederenvervoerders en gemeenten hebben afspraken gemaakt om milieuzones voor bestelauto's in 2013 correct in te voeren. De intentieverklaring is ondertekend door ondernemingsverenigingen, een aantal grote gemeenten en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat.

Markt.nl

 Download Carmonitor: markt.nl juni 2010


Carmonitor juni 2010: markt.eu
Europese markt begint aan baisse
De autoverkopen in Europa zijn in april met 6,9 procent ingezakt ten opzichte van april 2009. De daling werd vooral veroorzaakt door het aflopen van sloopregelingen op de grootste markten. In Duitsland was dat al een paar maanden het geval en ook in april zet de daling bij de oosterburen door: min 31,7 procent. Duitsland is overigens wel weer opnieuw de grootste markt in Europa, nadat deze eer begin dit jaar aan Italië toeviel. Ook in Italië leidt het aflopen van de sloopregeling tot het inzakken van de autoverkopen (min 15,7 procent). Ook de positieve cijfers op de Spaanse (plus 39,3 procent) en Britse markt (plus 11,5 procent) kunnen de Europese daling niet meer tegenhouden. Opvallend is de verkoopexplosie in Ierland, daar werden in april bijna twee keer zoveel auto's verkocht als in dezelfde maand vorig jaar. Ook Zweden en Noorwegen scoren goed met een verkoopstijging van meer dan veertig procent.

Vooral Fiat mist sloopregelingen
Een aantal grote merken krijgt harde klappen, dat zijn de merken die vorig jaar het sterkst van de slooppremies wisten te profiteren met kleine en schone modellen. Fiat is daar het beste voorbeeld van. Het Italiaanse merk zag de vraag naar z'n modellen in april met 28,5 procent instorten. Ook Toyota (min 19,5 procent), Ford (min 18,9 procent) en Opel (min 18,5 procent) krijgen harde klappen.
In april moeten bijna alle merken inleveren maar er zijn ook uitschieters naar boven toe. Nissan schreef 39,6 procent meer orders, Volvo 36,0 procent, Land Rover 29,9 procent en BMW 16,3 procent. Volkswagen heeft de Europese markt nog altijd stevig in handen met een marktaandeel van 12,2 procent. Op gepaste afstand volgen Renault, Peugeot, Ford, Opel, Fiat, Citroën, Audi, BMW en Mercedes-Benz.

Goede meimaand in VS
General Motors, Ford Motor en Chrysler hebben in de Verenigde Staten flink meer auto's verkocht. In een meimarkt die als geheel met 19 procent groeide, wist GM in mei met 16,7 procent te plussen, ofwel 223.822 registraties. Exclusief de te saneren/verkopen merken Hummer, Saab, Saturn en Pontiac was de afzetstijging zelfs 31,8 procent groot. Ford verkocht 21,9 procent meer auto's en kwam daarmee uit op een aantal van 196.912 exemplaren. Exclusief Volvo dat op dit moment wordt opgeleverd aan het Chinese Geely Automotive, stegen de verkopen zelfs met 23,3 procent. Ook Chrysler zag de autoverkopen sterk toenemen en wel op concernniveau met 32,7 procent tot 104.819 eenheden. Het is de eerste keer sinds maart 2009 dat Chrysler, dat inmiddels in handen is van Fiat, meer dan honderdduizend auto's per maand verkoopt. De winst is met name te danken aan Dodge, dat maar liefst 72,7 procent meer klanten trok.

Toyota deed het echter minder goed en rapporteerde een toename in de verkopen van slechts 6,7 procent tot 162.813 auto's. Het bedrijf moest recentelijk een flink aantal auto's terugnemen vanwege veiligheidsproblemen. Toyota heeft door de matige verkoopresultaten de tweede plek op de Amerikaanse automarkt weer moeten overdragen aan Ford. Opvallend is wel dat Lexus amper last heeft gehad van de negatieve publiciteit waar het moederbedrijf mee kampt.

 

 Download Carmonitor: markt.eu juni 2010


AM over de vloer: ACS
‘We merken dat dealerbedrijven wel kunnen vervangen, maar niet repareren’

Wie de achterklep opent van de alledaags ogende Daihatsu Sirion stuit op eenbeest van een basbox, een batterij versterkers, goudvergulde zekeringen, extraaccu’s en duimdikke voedingskabels. Genoeg Watts om het dak te laten bollen,meer dan voldoende volume om van een suf tuinfeest een dampende party temaken. Was getekend: ASC in Breda.

In een klein winkelcentrum in Breda-Noord zit, ingeklemd tussen de groenteboer en de kapper, Auto Styling Centrum. Eigenaar Rien Overkamp (58) runt de zaak met zijn zoon en mede-eigenaar François (33). Vader en zoon hebben de papieren op zak om als automonteur aan de slag te kunnen. Rien vond de praktijk echter tegenvallenen ging aan de slag bij een fabrikant van koelvitrines. Na een paar jaar ging hij voorzichzelf aan de slag ging.

“Dan kun je de vruchten van je inspanningen zelf plukken.”In 1987 startte hij ASC en begon met de inbouw van audio-apparatuur, cruisecontrols en alarmsystemen. “Veel auto’s waren in die tijd niet standaard voorzien van een radio. Het was dus een leuke markt maar die kalfde langzaam af door de steeds rijkere uitrusting af-fabriek. Mijn aandacht verschoof naar boomcars, die een geluidsinstallatie aan boord hebben waar zelfs een beetje rockband jaloers op kanzijn. Tot op de dag van vandaag is dat mijn specialisatie. In het buitenland noemen ze mij the Godfather of Dutch Boomcars. Dat is een titel waar ik reuze trots op ben.”

‘Idioten’
In 2002 werd Rien wereldkampioen Sound Pressure Level. Het gaat erom zo veel mogelijk druk te leveren. “Met ruim 175 dB(A) zijn we toen kampioen geworden en heb ik mijn visitekaartje afgegeven, als je weet dat een startende F16 108 dB(A)produceert.” Om zich heen heeft Rien een team “idioten” verzameld, zoals hij ze zelf met alle respect noemt. “Het zijn de ware enthousiastelingen, mijn Team ASC, de mensen die langskomen voor een kopje koffie om de laatste audio-ontwikkelingen door te nemen. Uiteraard hebben de meesten zelf ook een boomcar.”Wie denkt dat het draait om stevige auto’s met een recent bouwjaar, zit ernaast. “Een klant van me heeft een Fiat Panda uit 1990, dagwaarde nul, maar daar hebben we wel voor vijftienduizend euro aan apparatuur ingestopt. Het is echt een auto geworden voor de muziekwedstrijden die we organiseren, waarbij het erom gaat wie het meeste dB’s kan produceren. Echt goed rijden kan trouwens ook niet meer met die Panda, want door alle apparatuur en de extra accu’s is er vierhonderd kilo bijgekomen. We hebben er een dynamo van een BMW 750 ingezet om de accu’s te kunnen voeden.”

Reparatie
De crisis noopte de boomcarliefhebbers de portemonnee dichter te houden,waardoor de inkomsten voor ASC terugliepen. “Maar vijf jaar geleden is mijn zoon François begonnen met herstel van OEM audioapparatuur in auto’s. Die tak van sport wordt steeds belangrijker voor ons”, zegt Rien. Zoon François vult aan: “Nu navigatie vrijwel standaard is in nieuwe auto’s en audioapparatuur steeds vaker in het dashboard wordt geïntegreerd, neemt de vraag naar reparatie toe. We merken dat dealerbedrijven wel kunnen vervangen, maar niet repareren. Vervangen is buiten de garantie een duur grapje, met reparatie kun je de klant een goed en veelgoedkoper alternatief bieden.”

Zo wil bij dvd-navigatiesystemen de laser nog weleens verslijten en vervuilen, zeker als je in de auto rookt. Het vervangen van een laser is vrij eenvoudig en bespaart de klant handenvol geld. “Daarom”, zegt François, “hebben we onlangs een flyer gemaakt en verspreid onder de dealers in deze regio om onze diensten onder de aandacht te brengen. De mensen moeten ons weten te vinden. Inmiddels hebben we klanten uit Leeuwarden en Maastricht. Dit is een groeimarkt, bovendien hebben we vrijwel geen concurrentie. Niet dat ons bedje gespreid is hoor: we moeten er nog steeds elke dag hard voor werken.”
AM over de vloer: Garage Splint
‘Ik kwam zelf niet meer toe aan sleutelen en dat miste ik’
Hij droomde er al jaren van: zijn eigen garagebedrijf. Op 2 augustus ging Nico Splint (46) daadwerkelijk van start, aan de Ambachtsweg 12a in Huizen. Inmiddels heeft de gepokte en gemazelde autotechneut al honderd klanten in portefeuille.

Paul Steenhoff

De emmers witte en grijze verf staan nog open, maar de eerste auto’s prijken al op de brug bij Garage Splint. Naamgever Nico Splint heeft de werkplaats zelf ingericht en wie goed rondkijkt, ziet dat hier een man met ervaring bezig is geweest, die de zaken serieus aanpakt. Twee nieuwe bruggen (waarvan één met rollentestbank), vloeistoffen keurig op roosters, perslucht aan de muur, rookgastester, uitleeskast, afzuiginstallatie, bescheiden pantry, bhv-box voor het grijpen.

Alles waar een garagebedrijf aan moet voldoen, is geregeld. “Alleen de brandblussers moeten nog aan de muur, dan is alles er klaar voor”, zegt Splint, die zich voor het eerst van zijn leven dga mag noemen. Het is een titel die hij met veel plezier draagt, na een lang werkzaam leven in veel verschillende garagebedrijven in het Gooi.

Kansen
Direct na de afronding van zijn lts Motorvoertuigentechniek begon Splint als monteur bij een Alfa Romeo/Honda dealer. Dat was het begin van een lange reeks autobedrijven waar Splint aan het werk ging. “Ik ben leergierig en wilde dus graag opleidingen volgen. Als ik daar geen kans toe kreeg, was ik al gauw weg. Het werk lag in die tijd voor het opscheppen.”

Al werkende wist Splint alle mogelijke diploma’s te halen, zoals dat van APK-keurmeester en de bevoegdheid om te werken aan airco’s. Na omzwervingen via Audi, VW, Ford, Skoda, Jaguar en Mercedes kwam hij terecht bij een Hilversumse BMW-dealer. Daar werkte hij in totaal twintig jaar, meest recentelijk in de functie van chef werkplaats, waarbij ik leiding gaf aan twaalf monteurs. “Het is een functie waarbij je het aanspreekpunt bent voor de klant en voor alle problemen in de werkplaats. Ik kwam zelf niet meer toe aan sleutelen en dat miste ik. Op een gegeven moment kreeg ik de kans deze ruimte te huren en dacht: ‘nu moet ik doen’. Er waren al een paar van die kansen voorbij gekomen, maar klaarblijkelijk was ik er nog niet klaar voor. Nu wel.”

Om alles rond te krijgen, moest hij een stevig gesprek aangaan met de bank om een deel van zijn investering gefinancierd te krijgen. Op basis van zijn ondernemingsplan ging de bank echter overstag en kon Splint aan de slag.

Zekerheid
Aan de muur hangt nog geen Bovag-schild, maar dat zal niet al te lang duren. “Dat doe ik voor mijn klanten. Ze willen zekerheid, dus die kunnen ze krijgen.” Ondanks het feit dat de deuren van zijn bedrijf net open zijn, weten de eerste klanten hem al te vinden. “Dat gaat van mond tot mond. Ook sturen bevriende garagehouders klanten naar mij door. Ik schat dat ik nu zo’n honderd heb. Om goed te draaien, heb ik er ongeveer vierhonderd nodig, dus er moet nog wel wat gebeuren. Ik wil adverteren in de lokale kranten om op die manier naamsbekendheid te krijgen. Verder zal ik het toch moeten hebben van klanten die weer klanten aanbrengen. Ik heb wel een scherp uurtarief van 45 euro om concurrerend te kunnen zijn met de garagebedrijven in de buurt. Die zijn over het algemeen iets duurder.”

Onbezonnen
Ook al is de verf nog maar net droog, Splint is blij dat hij de stap heeft gezet. “Ik voel me nu een vrij man en die vrijheid doet me enorm goed, merk ik. Ik kom opgewekt en met een leeg hoofd thuis en dat is vroeger wel eens anders geweest. Heel anders. Mijn vrouw en kinderen steunen me ook, want ze weten dat dit altijd mijn wens is geweest. Dankzij mijn ervaring is het geen onbezonnen stap. Wat dat betreft start ik vanaf pole position.”


Carmonitor mei 2010: economie
Vertrouwen ondernemers neemt verder toe

Ondernemers in de industrie waren in april minder somber gestemd dan in maart 2010. Het producentenvertrouwen steeg van -3,1 naar -1,4 en dat is de hoogste waarde in anderhalf jaar tijd. Met name over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers optimistischer. April was de vierde maand op rij waarin het vertrouwen van de ondernemers in de industrie toenam. Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers zelfs veel optimistischer dan in maart. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers iets minder pessimistisch dan in maart. Wel was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen nog steeds veel groter dan het aantal dat een toename voorziet. Onvoldoende vraag werd door veel minder ondernemers genoemd als een productiebelemmering dan een kwartaal eerder. In april was dertig procent van mening dat de productie door een tekortschietende vraag werd belemmerd, tegen 41 procent in januari. De ondernemers waren in april veel optimistischer over de toekomstige afzet in het buitenland dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de buitenlandse afzet in de komende drie maanden zal toenemen was veel groter dan het aantal dat een afname voorziet.

Consument juist veel somberder
De stemming onder consumenten verslechterde in april. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -15, tegen -12 in maart. Het vertrouwen in de toekomst liep sterk terug. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden verslechterde met 13 punten, dat over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden met 10 punten. De koopbereidheid was in april 5 punten lager dan in maart. Consumenten oordeelden niet alleen pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden, ze vonden de tijd ook minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Hun kijk op de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde weinig.

Het oordeel over het economisch klimaat was vrijwel gelijk aan dat in maart. De kijk op de economische situatie in de komende twaalf maanden was weliswaar veel negatiever dan een maand eerder, maar hier stond een sterke verbetering van het oordeel over de economie in de afgelopen 12 maanden tegenover.

Inflatie stijgt naar 1,1 procent
De inflatie in april 2010 steeg naar 1,1 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in maart. De stijging van de inflatie komt vooral door duurdere vliegreizen. Een vliegticket was in april gemiddeld 12,6 procent duurder dan een jaar eerder. Hogere groenteprijzen en verblijfskosten in het buitenland droegen ook bij aan de toename van de inflatie.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) daalde naar 0,6 procent. Volgens de raming van Eurostat steeg de inflatie van de eurozone in april naar anderhalf procent. De inflatie van de eurozone is nu ruim twee keer zo hoog als die van Nederland. Dit komt vooral doordat de stijgende olieprijs in de meeste landen van de eurozone sneller doorwerkt dan in Nederland. In Nederland worden aanpassingen van gas- en elektriciteitsprijzen grotendeels doorgevoerd in de maanden januari en juli.

 Download Carmonitor mei 2010: economie.


Carmonitor mei 2010: branche
TomTom breakeven in Q1
TomTom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk een klein verlies geleden. Dat blijkt uit een peiling onder tien analisten in opdracht van ANP-Reuters. De omzet steeg waarschijnlijk op jaarbasis met bijna twintig procent. TomTom haalt traditioneel een lage omzet in het eerste kwartaal, vanwege de dip in bestedingen na de kerstperiode. Hierdoor drukken vaste kosten, zoals die voor marketing, relatief zwaar op de resultaten.

Operationeel rekenen analisten gemiddeld op een positief resultaat voor geheel 2010 van vier miljoen euro. In 2009 leed het bedrijf nog een operationeel verlies van zestien miljoen. De vergelijkingsbasis is gunstig, zegt een beursanalist in het Financiële Dagblad. "Vorig jaar lagen de volumes heel laag, want toen zaten de groothandel en detailhandel met meer voorraden dan gepland door de tegenvallende verkopen in het vierde kwartaal van 2008".

De prijserosie aan de consumentenkant zou in het eerste kwartaal van 2010 minder groot dan in het vierde kwartaal van 2009, toen TomTom vooral in de VS met kortingen smeet. De prijzen van componenten die TomTom moet inkopen, zijn echter licht aan het stijgen. "Dit zal later dit jaar consequenties hebben," aldus topman Harold Goddijn in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers van het bedrijf.

Muller: 'Grote kans op verlaten beurs'
Topman Victor Muller van Spyker Cars acht de kans dat de notering van Spyker aan de Amsterdamse beurs wordt beëindigd ‘hoog'. Hij verwacht daar tegen de zomer uitsluitsel over te geven. Dat zei Muller eind april in een toelichting op de algemene aandeelhoudersvergadering. Muller overweegt noteringen aan de beurzen in Londen en Stockholm, gezien het grootste deel van de activiteiten van Spyker en het overgenomen Saab in Zweden en Groot-Brittannië plaatsvinden. Een notering in Amsterdam is dan ook niet erg logisch, aldus Muller.

Spyker onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een notering in Londen en Stockholm, zegt Muller. Volgens de topman is Stockholm heel toegankelijk voor Europese beursgenoteerde bedrijven, maar zijn er wel twijfels over de liquiditeit. Muller is ook bevreesd voor de hogere kosten die een notering in Londen met zich meebrengt. "De kans dat we de beurs in Amsterdam gaan verlaten is hoog, maar dat is alleen omdat ik denk dat de aantrekkelijkheid van de andere markten goed is. Dat is gebaseerd op mijn huidige kennis van de markten. Als dat verandert, kunnen we ook hier blijven."  Muller is verder niet van plan op korte termijn een emissie te doen om extra geld op te halen. "Ik wil alles doen om een emissie te voorkomen. We zijn ons heel bewust van het risico van verwatering."

 

Branche 2 

 

 

Spyker actiever in China
Spyker Cars heeft in China een overeenkomst getekend met de leidende auto-importeur en -distributeur CATC, zo meldde De Telegraaf. De producent van luxe sportauto's hoopt op deze manier de verkoop in China fors op te krikken. Spyker-topman Victor Muller zei bij die gelegenheid dat met deze overeenkomst ‘een nieuwe fase' begint voor Spyker. Volgens Muller is de Chinese klantenkring voor Spyker heel anders dan in Europa. In het Westen kopen rijke mensen vaak eerst een bekend merk sportauto, zoals een Ferrari, en later pas een Spyker. In China heeft Spyker juist veel first-time buyers, aldus Muller. Spyker werd in 2004 actief op de Chinese markt. Sinds die tijd verkocht het bedrijf ongeveer twintig auto's in het land.

 

 Download Carmonitor mei 2010: branche


Carmonitor mei 2010: markt.nl
Autoverkoop weer in de lift
Nadat in het eerste kwartaal van dit jaar de verkoopcijfers al ruim zestien procent plusten, zorgt april wederom voor een stemmingsverbetering. De maand april leverde - aldus voorlopige RDC-cijfers - een verkoopverbetering op van 24 procent. Na vier maanden zij er in Nederland nu ruim 27 duizend méér nieuwe auto's verkocht dan in dezelfde periode in 2009, dat is 17,7 procent meer.

 

Markt.nl 

 

Vooral merken in het goedkopere segment doen het goed dit jaar. Zo is Kia weer helemaal terug van weggeweest en noteert dit jaar de grootste toename: +162 procent. Kia maakt daarmee tevens haar rentree in de toptien en wijst opponent Hyundai een plaatsje terug naar plek elf. Ook andere budgetmerken zoals Dacia (+80), Skoda (+44) en Chevrolet (+54 procent) zitten sterk in de lift.

 

 

Markt.nl 3 

 

 

Aygo het bestverkocht
De volumetoename van marktleider Volkswagen blijft met een plusje van 5,2 procent daartegenover aan de bescheiden kant maar is nog steeds voldoende groot om de naaste concurrentie op afstand te houden. Tegenover een marktaandeel (in de periode januari tot en met april) van 10,3 procent voor Volkswagen noteren Toyota en Ford nog maar resp. 9,8 procent en 9,0 procent. Volkswagen en Toyota verkochten in april de meeste auto's, elk zo'n 3,6 duizend. De vijf best verkochte modellen in april waren: 1. Toyota Aygo (aantal: 1.440, marktaandeel: 3,8 procent), 2. Renault Twingo (1.266 - 3,4 procent), 3. Volkswagen Golf (1.184 - 3,1 procent), 4. Ford Fiesta (1.160 - 3,1 procent), en 5. Volkswagen Polo (1.099 - 2,9 procent). 

 

 Download Carmonitor mei 2010: markt.nl


Carmonitor mei 2010: markt.eu
Storm voor de stilte?
Maart 2010 was de beste maand voor de autoverkoop in de Europese Unie in minstens twee jaar. Dat blijkt uit de cijfers van Acea, de Europese vereniging van autofabrikanten. In maart werden er in de EU, zonder Malta en Cyprus, samen 1.637.478 nieuwe wagens verkocht. Dat waren er ruim 11,1 procent meer dan maart vorig jaar en het hoogste cijfer in minstens twee jaar.

De sloopregelingen weten de Europese autoverkopen te redden, maar hoe lang nog is de vaag? De slooppremie in het Verenigd Koninkrijk is in april afgelopen en Italië volgt binnenkort. Deze markten zijn samen met Duitsland in maart de grootste van Europa. De Britten kochten afgelopen maand bijna vierhonderdduizend auto's, een stijging van 26,6 procent. De Duitse markt daalt met hetzelfde percentage en Italië registreerde 19,6 procent meer nieuwe auto's.

Ook Frankrijk laat goede cijfers zien: plus 17,9 procent. De automarkt in Spanje is al enkele maanden bezig om uit een diep dal te kruipen, ook in maart stijgt de verkoop van nieuwe auto's flink - met 63,1 procent. Opvallend is ook het goede resultaat van buurland Portugal: plus 87 procent. De grootste stijger is echter IJsland met 113,7 procent, maar dat is geen bijzondere prestatie omdat de verkoop van nieuwe auto's daar vorig jaar dan ook nagenoeg stil komen te liggen. Slechte cijfers vinden we nog altijd in het oosten van Europa. Zo daalt de verkoop in Bulgarije en Roemenië met meer dan vijftig (!) procent.

Bij de automerken is Volkswagen ook in maart marktleider maar Ford komt slechts 482 exemplaren te kort op het Duitse merk. Renault kent wederom een goede maand (plus 27,9 procent) en staat in maart op de derde plaats, gevolgd door Opel (plus 6,1 procent) en Peugeot (plus 20,4 procent). Fiat had een slechte maand (min 3,8 procent) en is verdwenen uit de topvijf.

Dacia deed het goed in maart (plus 61,5 procent), net als Land Rover (53,4 procent) maar dat merk had in 2009 een bijzonder slecht jaar. Nissan en Volvo boeken in maart ook een belangrijke verkoopstijging. In de hoek waar de klappen vallen komen we Saab tegen (min 54,7 procent) maar bij dat merk heeft de productie stilgelegen in maart. Bij Suzuki (min 17,7 procent), Honda (min 14,5 procent), Toyota (min 13,7 procent) en Chrysler (min 12,8 procent) zal evenmin de vlag uitgaan.

Autoverkopen VS fors gestegen
Niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde Staten wordt er fors meer verkocht dan een jaar geleden. Ford, Toyota en Chrysler meldden in april van dit jaar in de Verenigde Staten zo'n 25 procent meer auto's te hebben verkocht dan in diezelfde maand een jaar eerder. General Motors maakte bekend dat de verkoop van zijn vier grootste merken, Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac, met twintig procent is gestegen.

 

  Download Carmonitor mei 2010: markt.eu


Carmonitor augustus 2010: economie
Producentenvertrouwen weer iets omlaag
Het producentenvertrouwen is in juli voor de tweede maand op rij gedaald. De indicator kwam uit op -2,4 tegen -0,7 in juni. De ondernemers in de industrie waren met name minder optimistisch over de productie in de komende drie maanden.

De stemming over de toekomstige productie was een stuk minder optimistisch dan in juni. Waar vorige maand de producenten nog een toename in de productie verwachtten, werd in juli een nagenoeg gelijkblijvende productie voor de komende drie maanden voorzien. Ook over de voorraden dachten de industriële ondernemers in juli minder positief. Wel verbeterde hun kijk op de orderpositie. Toch zijn er nog altijd meer ondernemers met een negatief oordeel over de orderpositie dan met een positief oordeel.

Beste kansen buiten EU
De concurrentiepositie is volgens de ondernemers in het tweede kwartaal licht verbeterd. De grootste verbetering werd op de buitenlandse markt buiten de EU gezien. Over de toekomstige afzet in het buitenland waren de ondernemers in juli nog altijd optimistisch, maar wel in iets mindere mate dan een kwartaal eerder. Onvoldoende vraag werd nog altijd door 25 procent van de ondernemers genoemd als een productiebelemmering. Wel was dit aantal lager dan in april toen 30 procent deze belemmering aangaf.

De bezettingsgraad steeg van 78,7 procent in april naar 80,2 procent in juli. Desondanks is de bezettingsgraad nog steeds laag. Afgelopen 20 jaar benutte de industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit.

Vooral uitzendbranche is optimistisch
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal afnemen, was in juli groter dan het aantal dat een toename voorziet. Het verschil was wel wat kleiner dan een maand eerder. Het saldo kwam in juli uit op -4, tegen -7 in juni. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname van de omzet verwachten dan in de andere maanden van een jaar.

Over het economisch klimaat dachten de dienstverleners in juli positiever dan in juni. Ook de stemming over de toekomstige werkgelegenheid verbeterde. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de personeelssterkte de komende drie maanden uit te breiden was in juli een fractie groter dan het aantal dat een krimp voorzag.

Ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer optimistisch. Hun verwachtingen over de omzet in de komende drie maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen zijn positief. Bovendien vinden zij het economisch klimaat erg gunstig. De stemming van de ondernemers in de andere branches van de zakelijke dienstverlening is aanzienlijk gematigder.  

Stemming consumenten verbeterd
De stemming onder consumenten is in juli verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -14, tegen -18 in juni. De stijging volgt op enkele maanden waarin het vertrouwen geleidelijk verslechterde. Consumenten dachten in juli minder negatief over de economische situatie. Hun koopbereidheid was echter onverminderd laag.

De koopbereidheid van consumenten veranderde niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stond in juli op -10. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag. Consumenten waren wat pessimistischer over hun eigen financiële situatie dan in juni. Daarentegen vonden zij de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.

 Download Carmonitor: economie augustus 2010

Carmonitor augustus 2010: branche
Bestuurslid Stern stapt op
Jos Schrier stapte onlangs na ruim acht jaar op als bestuurder bij autobedrijf Stern. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Schrier (50) wil volgens Stern zijn carrière vervolgen met een nieuwe uitdaging. Hij vertrekt tegen het einde van dit jaar, aldus Stern.

Schrier is operationeel directeur bij het bedrijf en overzag daar recent de ombouw van SternBudget naar SternRent.

TomTom gaat Chinese markt verkennen
TomTom heeft een overeenkomst gesloten met een Chinese distributeur voor het verkennen van de Chinese markt. "Het is nog onduidelijk wat we van de Chinese markt kunnen verwachten. Het is ook geen grootschalige overeenkomst'', aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat de focus van TomTom in Europa en Noord-Amerika blijft liggen. Volgens de woordvoerder waren de navigatieapparaten van TomTom al jaren geleden klaar voor de Chinese markt. "Ze waren al in de Chinese tekens omgezet."

Ondertussen heeft TomTom-concurrent Garmin in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan verwacht. De maker van navigatiesystemen moest woensdag bij de publicatie van de resultaten echter de eigen omzetverwachting licht naar beneden toe bijstellen. In het tweede kwartaal steeg de omzet van Garmin met negen procent tot 729 miljoen dollar (551 miljoen euro). De winst daalde van 162 miljoen dollar tot 135 miljoen dollar (102 miljoen euro). Het bedrijf rekent nu op een jaaromzet van 2,8 à 3,0 miljard dollar. Eerder rekende Garmin nog op een omzet van 2,9 à 3,1 miljard dollar. TomTom handhaafde in juni nog zijn vooruitzichten, maar gaf wel aan last te hebben van de toenemende populariteit van smartphones.

 

Branche 

 

 Download Carmonitor: branche augustus 2010

Carmonitor augustus 2010: markt.nl
Koophonger houdt aan
Ook in de maand juli is er sprake geweest van klimmende autoverkopen. Daarmee is juli inmiddels de achtste maand op rij waarin betere cijfers te noteren vielen. Volgens definitieve cijfers van het RDW werden er in juli 38.603 nieuwe auto's geregistreerd tegenover 33.524 in dezelfde maand in 2009, een maandgroei van 15,2 procent.

Na zeven maanden  staat de verkoopteller dit jaar al op 308.717 nieuwe auto's, 21,2 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.  Deze ononderbroken groei is opmerkelijk aangezien er in juni nog grote aantallen voorregistraties (lees: bonusregistraties) plaatsvonden. Het effect van de fiscale incentives (wegenbelasting/bijtelling) blijkt echter voor een duurzame groei van de consumentenvraag - vooral naar kleine auto's - te zorgen. 

Volkswagen was in juli het meest gewild met een marktaandeel van 11,2 procent, Ford  (9,2%) en Peugeot (8,8%) waren goed voor de overige podiumplaatsen. Over zeven maanden gerekend is Volkswagen nog steeds ‘s lands nummer één met een marktaandeel van 10,1 procent, gevolgd door Ford (8,9) en Toyota (8,8%).

 

Bestelautomarkt sterk verbeterd
Na een ramzalig eerste kwartaal waarin de bestelautoverkopen met ruim 22 procent terugvielen, lijken er nu weer betere tijden aan te breken. Nadat in juni voor het eerst al een plus (+13,5%) werd gerealiseerd vergeleken met dezelfde maand in 2009 doet juli daar nog een schepje bovenop met een toename van 2,2 procent. De cumulatieve situatie over dit jaar laat echter nog geen winst zien; over de eerste zeven maanden werd 11,7 procent minder aan bestellers verkocht dan in dezelfde periode in 2009. De trend is niettemin positief. Het Leidse bureau Aumacon verwacht dan ook dat de verkopen dit jaar verder zullen aantrekken tot een totaalniveau van vijftigduizend stuks; 2,5 procent minder dan de 51.274 bestelauto's van 2009.

Volkswagen blijft dit jaar met zekerheid marktleider in dit segment en heeft nu een marktaandeel van 28,1 procent. Mercedes-Benz is tweede met 14,4 procent, Renault derde met een aandeel van 11,6 procent.

 Download Carmonitor: markt.nl augustus 2010

Carmonitor augustus 2010: markt.eu
Autoverkopen in Europa op retour
De autoverkopen in de EU zijn in juni voor de derde opeenvolgende maand gedaald. De teruggang bedroeg 6,9% en kwam daarmee uit op 1,34 miljoen stuks. Dit blijkt uit cijfers van de Europese vereniging van autofabrikanten Acea. Vooral de afzet van nieuwe auto's in Duitsland en Italië stagneerde, respectievelijk met 32,3 en 19,1 procent. Hekkensluiter onder de dalers was Slowakije met een daling van 40,6 procent. Daar tegenover stond een grotere aftrek in het Verenigd Koninkrijk (+10,8) en Spanje (+25,6%). Ierland spande de kroon met een stijging van 75,8procent.

Opvallend is dat de Duitse merken nauwelijks last hebben van de malheur op de thuismarkt. BMW is met een stijging van 9,4 procent zelfs een van de grootste winnaars in juni. Ook Land Rover, Nissan, Volvo en Opel kenden een bijzonder goede junimaand. De grootste verliezers zijn Lancia, Suzuki, Chrysler, Fiat en Ford.

Volkswagen is in juni het best verkochte merk maar verliest wel wat marktaandeel ten opzichte van juni vorig jaar. Renault, Opel, Ford en Peugeot maken de topvijf in juni vol. Over heel 2010 tot nu toe - waarin bijna 7,5 miljoen auto's werden verkocht - is Volkswagen eveneens de grootste, gevolgd door Renault, Ford, Peugeot en Opel.

Autocrisis in Duitsland
Bezien over de eerste zes maanden van 2010 zijn de verkopen nog wel met 0,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Daarmee is de totale afzet in de periode januari tot en met juni van dit jaar uitgekomen op bijna 7,3 miljoen stuks. Vergeleken met de eerste helft van 2008, toen de kredietcrisis nog niet was geëscaleerd, is sprake van een daling van 10,3 procent.

De cijfers over de eerste zes maanden van 2010 laten vooral zien dat Duitsland achterop is geraakt. De autoverkopen bij onze oosterburen zijn in die periode ingezakt met 28,7 procent. Ook Hongarije ziet de afzet sterk dalen, namelijk met 43,8 procent. Hogere verkopen zijn behaald in Italië (+2,9%), Frankrijk (+5,4%), Verenigd Koninkrijk (19,9%) en Spanje (+39,5%). Portugal kwam het sterkst uit de bus met een stijging van 57,7%.

 

 Download Carmonitor: markt.eu augustus 2010


Carmonitor september 2010: economie
Vertrouwen consumenten stijgt
De stemming onder consumenten verbeterde voor de tweede achtereenvolgende maand. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in augustus uit op -11, tegen -14 in juli. Hiermee is het vertrouwen terug op het niveau van eind 2009, na een geleidelijke verslechtering in de eerste helft van 2010. Onder de consumenten zijn er echter nog altijd meer pessimisten dan optimisten.

Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen in augustus duidelijk gunstiger dan in juli. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verbeterde van ?14 naar -5. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie veranderde echter maar weinig. De koopbereidheid nam per saldo met 2 punten toe en kwam in augustus uit op -8. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag.

Over het algemeen economisch klimaat waren consumenten ook minder somber dan in juli. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen steeg met 5 punten en kwam uit op -14. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden als dat over de komende 12 maanden verbeterde.

Verder zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid verbeterd. In augustus dacht 43 procent van de consumenten dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, tegen 53 procent in juli. Een kwart van de consumenten rekende in augustus op een daling van de werkloosheid. Dat was in juli nog 21 procent. Uit de nieuwste cijfers over de werkloosheid blijkt dat deze in juli verder is afgenomen.

Metaalbranche maakte meeste gebruik van de deeltijd-WW
In de periode april 2009 tot en met april 2010 hebben 69 duizend werknemers een deeltijd-WW-uitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan was werkzaam in de metaal. In deze branche waren er gemiddeld 26 deeltijd-WW-uitkeringen per bedrijf dat gebruik maakt van de regeling.

De metaalbranche heeft verreweg het meest gebruikgemaakt van de deeltijd-WW. In deze branche hebben dertigduizend werknemers deeltijd-WW ontvangen. Dat was 43 procent van het totale aantal. Andere branches met een groot aandeel werknemers in de deeltijd-WW zijn de groot- en detailhandel (12 procent) en de zakelijke dienstverlening (12 procent).

Slechts een op de zes ontvangers van deeltijd-WW is vrouw. Dit komt door het grote aandeel van de metaalbranche in de deeltijd-WW. Deze branche wordt gedomineerd door mannen. In de metaal is het aandeel vrouwen met 8 procent het laagst. Bij de groot- en detailhandel is het met 37 procent het hoogst.

Uitzendbranche uit het dal
Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het tweede kwartaal uit op 107,3, tegen 102,3 een kwartaal eerder.

De groei van het aantal uitzenduren was de eerste in bijna twee jaar. Dit past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. Inmiddels trekt de vraag weer aan. Uit de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche de laatste maanden zeer positief zijn over de toekomstige personeelssterkte.

Zakelijke dienstverleners verwachten omzettoename
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in augustus groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo kwam in augustus uit op +9, tegen -4 in juli. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname van de omzet verwachten dan in de andere maanden van een jaar.

Over het economisch klimaat dachten de ondernemers in augustus iets positiever dan in juli. De stemming over de toekomstige werkgelegenheid verslechterde daarentegen iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de personeelssterkte de komende drie maanden uit te breiden was in augustus ongeveer even groot als het aantal dat een krimp voorzag.

Stemming ondernemers industrie verbeterd
Na dalingen in juni en juli is het producentenvertrouwen in augustus gestegen. De indicator kwam uit op 0,4, tegen -2,4 in juli. De ondernemers in de industrie waren vooral veel optimistischer over de verwachte productie in de komende drie maanden.

De stemming over de toekomstige productie was veel optimistischer dan in juli. In tegenstelling tot de voorgaande maand verwachtten de ondernemers in augustus een toename. Het oordeel over de voorraden verbeterde ook, maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen was in augustus groter dan het aantal dat een daling voorzag. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij hun bedrijf waren de ondernemers even somber als in juli.

 Download Carmonitor: economie september 2010

Carmonitor september 2010: branche
Geschil tussen Saab en Zweedse overheid
Saab Automobile, eigendom van het Nederlandse Spyker Cars, is - aldus de Zweedse nieuwszender TV4 - in een juridisch geschil beland met de regionale overheid van de provincie Göteborg. De provincie eist dat Saab uiterlijk 20 september ongeveer 12 miljoen euro (110,7 miljoen kronen) aan loongaranties terugbetaalt. Zo niet dan stapt de overheid naar de rechter. Saab zei in een verklaring dat het geld deel uitmaakt van het afgesproken reddingsplan van het automerk. Het bedrijf wil wel een kwart overmaken.

Spyker-topman Victor Muller noemde het geschil in een reactie een storm in een glas water. Hij zei verder dat het bedrijf de juridische strijd aangaat als de overheid vasthoudt aan haar eis. Spyker zou wel een reservering voor het geld gaan maken, voor het geval het alsnog moet betalen.

Negatief eigen vermogen hindert Zweedse beursgang
Het negatieve eigen vermogen van autofabrikant Spyker Cars kan een belemmering zijn voor het bedrijf om een notering te krijgen aan de Zweedse beurs. Bij de bekendmaking van de eerste halfjaarcijfers werd eerder duidelijk dat Spyker kampt met een negatief eigen vermogen van 126 miljoen euro. Volgens Spyker-topman Victor Muller is dat ontstaan door de verschillende boekhoudmethodes van Spyker en Saab.

Spyker onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een duale beursnotering in Stockholm, naast de bestaande notering in Amsterdam. Volgens deskundigen kan het negatief eigen vermogen van het bedrijf echter roet in het eten gooien. "Ik kan mij niet herinneren dat we ooit een technisch failliet bedrijf een notering hebben gegeven", verklaarde het hoofd toezicht van de Zweedse beurs in het FD.

TomTom aast op automotive deal
TomTom-topman Harold Goddijn hintte onlangs in een vraaggesprek op een mogelijke nieuwe deal in de automotive-sector. Veel kon en wilde hij er nog niet over zeggen, maar er wordt vanuit gegaan dat er tijdens de Parijse Autosalon (begin oktober) een aankondiging verwacht mag worden.

Eerder tekende TomTom onder meer deals met autofabrikanten Renault en Fiat voor het leveren van ingebouwde navigatiesystemen. Aan andere autofabrikanten levert het bedrijf onder meer kaartmateriaal en navigatiesoftware.

Voorzichtig Stern presteert steeds beter
Nederlands grootste autodealer, Stern, heeft in de eerste helft van het jaar een derde meer personenauto's verkocht dan in dezelfde periode in 2009.

Stern verkocht 12.305 nieuwe personenauto's, tegen 9264 in 2009 - een toename van 33 procent. De omzet nam met 12 procent toe tot 475,3 miljoen euro. Over het halfjaar werd een winst na belastingen geboekt van 2,3 miljoen euro, tegen 1,5 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2009. Het bedrijfsresultaat nam met 0,7 miljoen euro toe tot 6 miljoen euro.

Ondanks de goede verkoopontwikkeling in de eerste helft van het jaar, is Stern voorzichtig over de nabije toekomst. "De economische vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn onzeker. Ook de huidige kabinetsonderhandelingen kunnen leiden tot onrust en afwachtend koopgedrag", aldus een persverklaring.' Stern zei wel te verwachten dat het komende halfjaar een "duidelijke operationele winst" zal worden behaald.

 

Branche 

 

 Download Carmonitor: branche september 2010

Carmonitor september 2010: markt.nl
Al negen maanden zwarte autoverkoopcijfers
De verkoop van nieuwe auto's zit in een langdurige hausseperiode. Ook in augustus gingen de cijfers in ons land vergeleken met dezelfde maand in 2009 flink omhoog. Tegenover een schamele 28 duizend nieuwe auto's in augustus 2009 staan 36.728 nieuwe auto's in de zojuist afgelopen augustusmaand, een toename van 32,0 procent.

Dit jaar is nog geen enkele maand slechter geweest dan de vergelijkbare maand in 2009. Na acht maanden loopt de totaalmarkt dan ook stevig voor op vorig jaar: +22,2 procent.  In verkoopcijfers: 345.320 stuks dit jaar tegenover 282.561 stuks in de eerste acht maanden van 2009. Volgens de jongste prognose van bureau Aumacon koerst de markt dit jaar af op een jaartotaal van tenminste 450 duizend auto's. de markttoename wordt geheel verklaard door de fiscale incentives van de overheid, waarvan vooral de kopers van kleine, zuinige auto's profiteren.

Toyota was in augustus het best verkochte merk met 3.612 registraties, gevolgd door Volkswagen (3.449) en Peugeot (3.290). Cumulatief (januari tot en met augustus) staat Volkswagen nog royaal aan kop met een verkoopaantal van 34.646 stuks. Volkswagen verkocht vorig jaar in dezelfde periode nog maar 28.389 nieuwe auto's, en had toen- evenals nu - een marktaandeel van 10,0 procent. Alleen Toyota en Ford doen nog enigszins mee voor de eindzege, maar de achterstand op Volkswagen is inmiddels fiks; Toyota verkocht dit jaar (t/m augustus) 30.693 auto's (marktaandeel 8,9%), Ford 29.486 (8,5%).

Bestelautomarkt in herstel
De maand augustus mag met recht een goede maand voor de bestelautosector genoemd worden. Met een maandtotaal van 3.594 registraties (17,3% meer dan de 3.063 stuks van augustus 2009) is augustus nu de derde maand op rij waarin de verkopen op een hoger niveau liggen dan in vergelijkbare maand van het voorgaande jaar. Het is lang geleden om eenzelfde periode van verkoopstijgingen in de statistieken aan te treffen. Voor het laatst was er in het tweede kwartaal van 2008 een dergelijke hausseperiode, daarna ging het bergafwaarts in bestelautoland.  

Over de eerste acht maanden werden er in Nederland in totaal 35.023 nieuwe bestellers verkocht, in 2009 waren dat er nog 38.635, een daling van 9,3 procent. Maar aangezien de tendens nu positief verwacht Aumacon een jaartotaal van tenminste vijftigduizend stuks; 2,5 procent minder dan de 51.274 bestelauto's van 2009.

Volkswagen verliest licht aan marktaandeel, maar drukt met 27,9 procent van de markt nog een behoorlijk stempel op de business. Mercedes handhaaft haar aandeel op 14,2 procent, Renault klimt naar 11,8 procent. Grosso modo verliezen de Franse merken (met uitzondering van Renault) en de Aziatische merken (m.u.v. Nissan) het meest in deze krimpende markt. 

 

Markt.nl 

 

 Download Carmonitor: markt.nl september 2010


Carmonitor september 2010: markt.eu
Schrootpremiekater
Tijdens de maand juli werden in West-Europa (EU15 + EFTA) iets meer dan een miljoen personenauto's verkocht. Een forse daling van 18,2 procent tegenover dezelfde maand verleden jaar. Voor de eerste zeven maanden tezamen bleef de schade beperkt tot min 1,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van Jato, bewerkt door bureau AUMACON

Het verlies tijdens de maand juli kwam in grote mate op rekening van de vier grootste markten, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dit verlies hangt daar in grote mate samen met het einde van de schrootpremies waardoor veel aankopen vooruit werden geschoven. Alleen al in Duitsland werd voor vijf miljard euro aan schrootpremies uitbetaald.

Voor het gehele jaar 2010 gaan de prognoses voor de West-Europese markt uit van een cijfers rond 12,6 miljoen auto's; ruim 2 miljoen minder dan in topjaar 2003. Daarbij wordt rekening gehouden met de traditioneel zeer slappe vakantiemaand augustus en de recente waarschuwing van de OESO voor een lagere dan algemeen verwachte heropleving van de economie.

Vervangingsmarkt
Sinds begin jaren negentig is West-Europa niet langer een groeimarkt. Wel een zeer conjunctuurgevoelige vervangingsmarkt met weinig of geen mogelijkheden voor export naar groeimarkten. In 2009 werd de daling van de conjunctuur met 4,1 procent  opgevangen door bijna in alle Europese landen toegekende schrootpremies en daaraan verbonden verkooppieken. Met het uitlopen van de schrootpremies wordt een terugkeer naar een markt van 14,5 miljoen auto's vóór 2014 echter weinig waarschijnlijk.

Belgische markt: 520.000 auto's in 2010.
Volgens statistieken van Febiac (Belgische evenknie van RAI/Auto) werden tijdens de maand juli in België 39.909 nieuwe  personenwagens ingeschreven. Een toename met 9,5 per cent vergeleken met dezelfde maand in 2009. In totaal werden dit jaar al 359.512 nieuwe personenwagens bij onze zuiderburen ingeschreven. Een stijging met 16,3 per cent tegenover dezelfde periode verleden jaar. Door de stijging komt de SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate) voorspelling voor het jaar 2010 op iets meer dan 520 duizend. Daarmee zijn de vooruitzichten van de Belgische markt aanzienlijk gunstiger dan die in Nederland. Bij ons in Nederland houdt Aumacon het voor 2010 op 450 duizend registraties.

 Download Carmonitor: markt.eu september 2010
 


AM over de vloer: Shellstation en Garage Kok
‘Zonder tabak heeft het geen zin een shop te runnen’
Aan de Drakenburgseweg in Baarn ligt Shellstation en Garage Kok. De combinatie pomp/werkplaats sterft langzaam uit, maar volgens eigenaar Patrick Kok is het een uitstekend duo. “De mensen komen voor een volle tank en een kapot lampje, maar het eindigt met het inbouwen van een revisieblok.”

Paul Steenhoff

‘Benzine in het bloed’, ‘met de paplepel ingegoten’ – het zijn sleetse gezegden die helemaal van toepassing zijn op Patrick Kok (47). Eigenlijk staat hij al zijn hele werkzame leven aan de pomp. Hij heeft de papieren voor automonteur op zak en deed daarna nog de IVA Driebergen, maar bleef toch het tankstation trouwe. “Ik ben als vijftienjarige jongen bij het Shell Tankstation van Ford in Zeist gaan werken, tot mijn achttiende. Na mijn dienstplicht heb ik drie jaar bij mijn vader gewerkt op zijn Shell Tankstation Jutphaas aan de A2 in Nieuwegein. In 1986 ben ik voor mijzelf begonnen op de Amsterdamsestraatweg in Baarn, tot 2004. In dat jaar hebben wij - mijn vader en ik - dit station gekocht van Shell.”

Het zijn vooral de rookwaren die grif van de hand gaan. Iedereen die niet tankt, komt voor een pakje shag of sigaretten. “Zonder tabak heeft het geen zin een shop te runnen”, zegt Kok beslist. Voor hem zit de winst in de garage, die met honderd vierkante meter bescheiden is en een smeerput en een brug herbergt.

APK-bevoegdheid
Patrick Kok heeft twee monteurs in dienst: oudgediende John Calis en de jongere Niels Dop. Allebei hebben zij hun APK-bevoegdheid op zak, wat goed is voor acht- tot negenhonderd keuringen per jaar. Verder pakt de werkplaats alle klussen aan. Op het moment van spreken wordt een nieuw blok binnengebracht, dat het hart gaat vormen van een Renault die bij gebrek aan olie zonder drijfstanglagers is komen te staan. “We doen al het voorkomende onderhoud, van groot tot klein. Ook doen we een stukje schade, als het voorkomt.” Verder verhuurt Kok acht Boedelbakken. “Een prima business. Ik heb er vrijwel geen omkijken naar en als er wat is, wordt het zonder gedoe opgelost. Het is een mooi stukje extra inkomen. Als ik het van tevoren had geweten, had ik acht aanhangers gekocht. Die heb je relatief snel terugverdiend.”

Nieuwbouw
Op het oog kan zowel de garage als het pompstation wel een likje verf en wat onderhoud gebruiken. Kok beaamt het met een lach: “Klopt! De nieuwbouwplannen liggen al bij de gemeente ter goedkeuring. Alles gaat tegen de vlakte. Er komt dan een onbemande pomp, een shop en een ruimere werkplaats. Daarnaast wil ik een wasstraat van ongeveer 25 meter bouwen, samen met een paar wasboxen. Wasboxen heb ik nu ook en dat draait goed, want in Baarn is verder geen wasgelegenheid, op twee roll-overs na.”

Als de plannen eenmaal de benodigde stempels hebben, moet Kok ongeveer een miljoen euro op tafel leggen. Daarvoor heeft hij een investeerder gevonden. “Ja, dat is gelukt. Ik heb goede hoop dat het doorgaat. Ik moet een beetje geven en nemen en de gemeente ook, dan is het zo voor elkaar. En als het niet lukt, tja, dan ga ik verbouwen en dit pand helemaal opknappen. Ik heb nu voor mijn monteurs een kantine gemaakt in het magazijn. Dat is geen ideale situatie, dus er moet sowieso wat gebeuren. Als het aan mij ligt, gaat morgen de schop in de grond.”

Liever alleen de werkplaats
Patrick Kok vindt de combinatie tankstation/werkplaats een goede. Maar als hij moest kiezen, zou hij het tankstation aan de kant schuiven en alleen de werkplaats behouden. Kok: “Het tankstation brengt haast geen geld in het laatje. De marge op benzine is dermate klein geworden dat je het tankstation ermee draaiend kunt houden, maar het is vrijwel niet winstgevend. Shell zegt dat de je je personeel moet betalen met de inkomsten uit de shop. Maar ik heb hier een kleine shop, twintig vierkante meter, en ik zit niet aan de snelweg. Ik verkoop daarom voor de verkoopadviesprijs. Doe ik dat niet, dan lopen de mensen wel even naar de supermarkt verderop. Op de snelweg kan dat niet, waardoor de prijzen en dus de winstmarge op de shop daar hoger zijn.”


Carmonitor oktober 2010: economie
Economie groeit 2,2 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste. Aan de productiekant is vooral de groei van de uitzendbranche hoger ten opzichte van de eerste raming. De productie van de industrie, de overheid en de bouwnijverheid is opwaarts bijgesteld en die van het vervoer neerwaarts. Door de bijstelling is de forse krimp van de bouwnijverheid iets minder groot geworden. Aan de bestedingenkant is de krimp van de investeringen iets kleiner geworden. De groei van de consumptieve bestedingen van huishoudens is lager dan eerder was geraamd. Ten opzichte van de eerste raming is het handelssaldo goederen lager en het handelssaldo van de diensten hoger. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,0 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.

 

Consumenten doet even geen grote uitgaven
De stemming onder consumenten is verslechterd in september. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in uit op -14, tegen -11 in augustus. Onder de consumenten zijn er meer pessimisten dan optimisten. Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden de consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd.
De kijk van consumenten op het economisch klimaat in de komende twaalf maanden veranderde niet en bleef licht negatief. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde. De deelindicator economisch klimaat nam per saldo met 3 punten af en kwam uit op -17.

 

Gemengde stemming bij ondernemers
Na een stijging in augustus is het producentenvertrouwen in september iets gedaald. De indicator kwam uit op -0,1, tegen 0,4 een maand eerder. De stemming over de toekomstige productie was iets minder optimistisch dan in augustus. Toch was het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie zal toenemen nog beduidend groter dan het aantal dat een afname voorzag. Ook het oordeel over de voorraden verslechterde enigszins. Het oordeel over de orderpositie was daarentegen iets minder negatief. De ondernemers waren minder negatief over de toekomstige personeelssterkte. Het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsomvang uit te breiden in de komende drie maanden was vrijwel even groot als het aantal dat een krimp verwachtte.
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in september ruimschoots groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op 38. Daarmee waren de ondernemers veel positiever over de toekomstige omzet dan in augustus, toen het saldo 9 bedroeg. Over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche en het algemeen economisch klimaat waren de zakelijke dienstverleners eveneens positief.
In alle branches rekenden meer ondernemers op een toename van hun omzet dan op een krimp. De uitzendbranche is met een saldo van 71 het meest optimistisch. De stemming over het economisch klimaat is in deze branche zeer monter. De verwachtingen van de uitzendbureaus over de toekomstige personeelssterkte waren in september ook positief, al was het aantal ondernemers dat een toename voorzag fors kleiner dan in voorgaande maanden.  

 

 Download de Carmonitor: economie oktober 2010 (PDF)


Carmonitor oktober 2010: branche
Koers Spyker stijgt explosief
De koers van autofabrikant Spyker Cars, eigenaar van het Zweedse Saab, ging op maandagmiddag 27 september steeds verder omhoog, nadat het bedrijf had bevestigd dat er gesprekken worden gevoerd tussen Saab en BMW over samenwerking. Al met al werd bijna een verdubbeling genoteerd. Volgens handelaren is de koersstijging te begrijpen, maar erg speculatief. Het aandeel Spyker bereikte die maandag overigens niet het hoogtepunt van het jaar. Dat was eind januari, toen het bedrijf de overname van Saab aankondigde. Het aandeel steeg toen naar 6,80 euro.

 

Branche 

 

Saab wint aan populariteit in Zweden
De verkopen van Saab in thuisland Zweden verbeteren. In september werden ruim duizend nieuwe Saabs op kenteken gezet in het Scandinavische land. Daarmee lagen de verkopen ruim twee keer hoger dan in september 2009. Dat maakte de dochteronderneming van de Nederlandse autofabrikant Spyker Cars vrijdag bekend. Door de sterke opleving in september kwamen de verkopen over de eerste negen maanden van 2010 hoger uit dan in dezelfde periode van vorig jaar. In ons land blijft Saab vooralsnog kwakkelen. Tot en met september werden er dit jaar zeggen en schrijven 386 Saabs verkocht tegenover 444 in dezelfde periode in 2009. Saab verwacht dat de introductie van nieuwe modellen de verkopen in de komende tijd verder zullen stimuleren, aldus een verklaring.

 

TomTom-topman speculeert op overname
TomTom ligt in het schootsveld van telecomgiganten. Microsoft, Nokia, Samsung, Google en Apple kunnen de navigatiespecialist volgens analisten zo integreren. Een overname is logisch, omdat het Nederlandse bedrijf zijn groeipotentie niet zou waarmaken. Topman Harold Goddijn zegt de afgelopen jaren 'een aantal' overnamepogingen te hebben afgewezen. Hoewel Goddijn onlangs in de Sunday Times geen partijen noemde, zet hij volgens beurshandelaren zijn bedrijf, waarvan hij grootaandeelhouder is, in feite in de etalage. De koers van het aandeel TomTom schoot na Goddijns woorden met ruim zes procent omhoog. Eerder al koerste het al scherp opwaarts, toen TomTom een nieuw contract met Mazda aankondigde. Het bedrijf meldde ook zich meer te gaan leggen op de verkoop van zijn software, diensten en inbouwcontracten voor auto's.

 

 Download Carmonitor: branche oktober 2010 (PDF)


Carmonitor oktober 2010: markt.nl
Op naar de 470.000

De autoverkopen in Nederland zijn in september met 36,1 procent toegenomen ten opzichte van september 2009. In september verlieten maar liefst 45.773 auto's de showroom. Over heel 2010 tot nu toe staat de teller inmiddels op plus 23 procent. Bureau Aumacon zette kort voor het bekend worden van deze goede cijfers haar jaarprognose al op 470 duizend stuks. Het jaar 2010 lijkt al met al toch mooi te worden voor de autoverkopers.

 

Gelopen race voor VW
Volkswagen was in september het bestverkochte merk met 4.869 registraties, gevolgd door Peugeot (4.084) en Toyota (3.788). Ook cumulatief (januari tot en met september) staat Volkswagen nog stevig aan kop met een verkoopaantal van 39.512 stuks (+26%) en is feitelijk in de resterende drie maanden niet meer in te halen. Volkswagen verkocht vorig jaar in dezelfde periode nog maar 31.363 nieuwe auto's, en behoort - vooral dankzij de ‘groene' Polo - nu tot de grootste stijgers. Overigens zien alle volumemerken hun verkopen dit jaar toenemen, Kia nog het meeste. Het vorig jaar nog door de Kroymans-affaire geplaagde merk is nu de absolute uitblinker in de verkooplijst met een toename van 142 procent.

 

Prius is dood, leve de Auris
De marktstijging komt natuurlijk voor een groot deel op het conto van auto's die door hun lage CO2-uitstoot in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Dat geldt voor de gehele topvijf van best verkochte auto's: de Peugeot 107, Volkswagen Polo, Fiat Punto, Citroën C1 en Toyota Aygo. De verkopen van de Skoda Fabia (plaats 7, verviervoudiging! van de verkopen), Toyota Auris (plaats 12), Chevrolet Spark (plaats 16) en de Seat Ibiza (plaats 17) leven op dankzij de komst van een schone uitvoering. Opvallend is dat het succes van de Toyota Auris Hybrid direct ten koste gaat van de Prius, de verkopen van dat model zijn met ruim zestig procent ingestort.


Bestelautomarkt al vier maanden in plus
Er is weer wat hoop voor de bestelauto in Nederland. Na negen maanden schrijft de markt dit jaar weliswaar nog acht procent negatief, maar vanaf het begin van de zomer is er duidelijk herstel zichtbaar. Het leidde er onder meer toe dat het derde kwartaal met een verkoopplus van 7,5 procent kon worden afgesloten. Voor de slotmaanden van dit jaar wordt eveneens een licht herstel verwacht. Aumacon gaat uit van een totaalmarkt voor 2010 van 50 duizend bestellers; vorig jaar waren dat er nog 51.281. Opvallend is dat de marktleiders -Volkswagen en Mercedes-Benz - hun volume toch wat harder zien zakken dan het marktgemiddelde. Met name Renault/Nissan en Fiat/Iveco spinnen daar garen bij en weten dit jaar al zwarte verkoopcijfers te noteren. Daarentegen zitten Peugeot en Citroën het diepst in het rood.

 

 Download Carmonitor: markt.nl oktober 2010 (PDF)

Carmonitor oktober 2010: markt.eu
EU-markt op ramkoers

De verkopen van nieuwe auto's in de Europese Unie zijn in juli en augustus verder gedaald, zo blijkt uit cijfers van fabrikantenkoepel Acea. In juli 2010 zijn ruim een miljoen nieuwe auto's geregistreerd maar ten opzichte van juli 2009 is dat een daling van 18,6 procent. In augustus, traditioneel een maand van weinig verkopen vanwege de vakanties, zijn meer dan 700 duizend auto's op naam gezet. In vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder is dit een afname van 12,9 procent. Over de eerste acht maanden van 2010 zijn in totaal 9.300.326 nieuwe auto's verkocht. Dat is nog drie procent minder dan in januari tot en met augustus 2009. Nederland steekt positief af tegen deze gemiddelden, met ruim 22 procent toegenomen verkopen over 2010 tot nu toe. Duitsland (-28,7 procent) is de grootste automarkt waar de klad in zit, in Italië (-2,5 procent) is het verlies nog te overzien. In Spanje (+21,9 procent) gaan de zaken weer beter, net als in Groot-Brittannië (+13,2 procent).

 

Lange rij verliezers
In juli eindigden de Europese verkopen van bijna elk autoconcern in de min. Enige  uitzondering was Jaguar/Land Rover (+32,0%). En het waren niet de minste fabrikanten die de omzet zagen dalen: Toyota (-30,7%), Chrysler (-42,9%), Fiat (-31,4%) maar ook General Motors, Ford, Suzuki en Honda. In augustus scoorden deze fabrikanten over het algemeen nog steeds slecht, terwijl Mitsubishi (+30,5 procent) en Volvo (+13,0) juist een goede maand hadden.

 

Ook hogere prognose voor Belgische markt

Febiac (de Belgische Rai Vereniging) ziet de inschrijvingen van nieuwe personenwagens alsmaar positiever in. Eerst luidde het nog dat er dit jaar 480 à 490 duizend nieuwe auto's op de weg zouden verschijnen, in september werd de prognose al op 520 duizend stuks gesteld, maar nu schat Febiac dat zelfs 535 duizend exemplaren mogelijk moet zijn. Dat is dan bijna evenveel als in recordjaar 2008 toen er 535.947 nieuwe auto's aan het wegennet van onze zuiderburen werden toegevoegd.  Tot en met september staat de Belgische teller voor dit jaar op 433.997 nieuwe auto's, een toename met 15,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In september werden 36.945 nieuwe auto's in het verkeer gebracht (+3,5%). Verschillende factoren bepalen deze sterke cijfers. Zo kopen de Belgen - evenals de Ollanders -meer kleine, goedkope auto's en helpt het ook dat de federale overheid een korting van drie tot vijftien procent geeft voor auto's die minder dan 115 gram CO2/km uitstoten.

 

 Download Carmonitor: markt.eu oktober 2010 (PDF)


AM over de vloer: Vakgarage Richtlijn
'Een businessplan? Nee, dat heb ik nog nooit geschreven'
Ooit was hij plaatwerker, maar nu is hij eigenaar van Vakgarage Richtlijn in Nederhorst den Berg. Jan Zwagerman (39) heeft drie monteurs in dienst en beschikt over een showroom en een moderne, ruime werkplaats. "Wat ik nu heb, daar droomde ik vroeger van."

Paul Steenhoff

Hij is geboren en getogen in Nederhorst den Berg, een dorp geklemd tussen het riviertje de Vecht en de Spiegelplas. "Mijn klanten ken ik alle duizend. Ik weet dat mevrouw Janssen het prettig vindt dat haar auto na een beurt wordt gestofzuigd en gewassen. Daar zorg ik dan ook voor, want juist in dat soort kleine dingen schuilt je onderscheidend vermogen."
Uit alles spreekt de eigenzinnigheid van Jan Zwagerman, die deels zijn succes verklaart. In 1994 begon hij als plaatwerker. Als kleine speler had hij snel in de gaten dat hij iets extra's moest doen, wilde de opkomende gestuurde schadestroom zijn klanten niet wegspoelen. "Dan herstelde ik de schade en bood aan voor die prijs ook twee banden te wisselen of de auto een beurt te geven. Zo probeerde ik tegengas te geven."
Als plaatwerker vond Zwagerman het moeilijk een goed klantenbestand op te bouwen. Bij de garage kom je minimaal eens per jaar, bij de plaatwerker zo min mogelijk. "De enige mogelijkheid was groei, maar dat zag ik toen niet zitten. Ik besloot me meer te gaan richten op onderhoud. Schade deed ik er nog bij. Dat voelde wel een beetje als het verkopen van mijn ziel, maar achteraf gezien is het de juiste keuze geweest."

Bijten
Richtlijn Autoschade werd Richtlijn Autoservice en de eerste monteur werd aangenomen. "Ik merkte toen dat schadeherstel en de verkoop van auto's elkaar bijten. Had ik een prachtige Audi staan, dan waren de mensen ervan overtuigd dat het een opgelapte schadeauto was - terwijl die wagen nog geen krasje had opgelopen. Met pijn in mijn hart heb ik ergens in 2000 de schadesector gedag gezegd. Dat jaar heb ik ook besloten om mijn papieren te halen voor APK-keurmeester. Ook mijn STEK-certificering heb ik toen gehaald. En ik heb Bosch-apparatuur aangeschaft om beter diagnose te kunnen stellen."
In 2006 trok Zwagerman de stoute schoenen aan en besloot hij tot nieuwbouw. "De banken deden nog niet moeilijk, dus ik kon de financiering rondkrijgen. Een businessplan? Nee, dat heb ik nog nooit geschreven. Gewoon de omzetcijfers van de jaren daarvoor en mijn eigen visie op de ontwikkeling van mijn garagebedrijf. Dat was toen voldoende."

Vliegende keep
Drie jaar geleden kon de nieuwbouw worden betrokken: vierhonderd vierkante meter groot, met vier bruggen, wasruimte, receptie, kantine en showroom. Sinds mei heet zijn bedrijf Vakgarage Richtlijn. Zwagerman heeft nu drie monteurs in dienst en is  receptionist én vliegende keep. "Door de crisis had ik het tij mee. Het werkaanbod nam snel toe, terwijl de handel in tweedehands minder werd. Er kwamen ook andere klanten. Iemand die normaal een nieuwe auto zou aanschaffen, deed dat niet, maar wilde niet meer naar de dealer. Wij kunnen en konden hetzelfde werk voor minder geld doen. 2009 was voor ons echt een topjaar. We hebben toen dertig procent meer gedraaid dan voorgaande jaren. Zoals ik het nu voor elkaar heb, daar droomde ik vroeger van."

'A-Label occasions doen het erg goed'
Per jaar verkoopt Zwagerman ongeveer 150 occasions. De prijsklasse varieert van duizend tot tienduizend euro. Met de crisis kelderde de verkoop, maar Zwagerman oordeelt dat het ondanks de gekrompen marges nog steeds goede handel is. Met grote regelmaat haalt hij auto's uit Duitsland en België, om die hier te verkopen. "Vooral A-label-auto's doen het nu goed. In het begin van dit jaar was de vraag groot, maar was er vrijwel geen tweedehandsmarkt in Nederland. In het buitenland is het aanbod groter en goedkoper, dus koop ik regelmatig een Golfje of Peugeot 107. Die gaan nu snel van de hand. Alle verkoop gaat via internet. Niet meer met één foto, maar een paar. Ik zit erover te denken om verkoopfilmpjes te gaan maken. Ook in deze handel moet je jezelf blijven ontwikkelen."
AM over de vloer: British Car Centre
'Je vindt hier geen halfontblote dames aan de muur. Dat past niet bij het merk'
Vrijwel aan de A1 bij Baarn, ligt het British Car Centre Baarn. Hier zijn de showroom en werkplaats bezet met Jaguar, Rover, Mini, MG en Land Rover. Eigenaar Onno Stevens (46), gehuld in pullover en overhemd, heeft altijd een klik gehad met Engelse auto's en de Engelse levenswijze.

Paul Steenhoff

Op de brug staat een Land Rover die, gezien de gebruikssporen, niet wordt ingezet om te cruisen door de winkelstraten van Laren en Amsterdam-Zuid. "Dit is echt een werkpaard", legt Onno Stevens uit. "De eigenaar gebruikt hem om met een aanhanger openhaardhout bij zijn klanten te brengen. De auto heeft inmiddels bijna vier ton op de teller staan en de carrosserie begint een beetje aan zijn eindje te komen."
Verderop drentelt een echtpaar van middelbare leeftijd rond een groene Range Rover. Zij in waxcoat, hij in colbert gestoken. Het beeld maakt duidelijk dat de clientèle van British Car Centre Baarn bestaat uit gegoede burgerij, maar dat ook de mensen die geld verdienen met hun auto, Onno en zijn mensen weten te vinden.
"Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot Engelse auto's en de Engelse lifestyle", zegt Stevens. "Engelse auto's hebben streken, zijn eigenzinnig. Het is niet de kwaliteit van BMW, maar als je je daarmee kunt verzoenen, zijn het geweldige auto's. Mijn klanten accepteren het volledig. Ik voel me goed thuis bij deze mensen, het zijn dezelfden die een Saab of een Volvo rijden."

Geen hengstenbal
Onno haalde zijn papieren op de LTS Autotechniek in Hilversum en leerde door voor 1e monteur, om later zijn APK-bevoegdheid te halen. Na een voorzichtige start in 1993 met één monteur - Ron Gramsma, nog steeds in dienst - heeft hij nu tien mensen op de loonlijst, die allemaal fulltime werken. Binnen het team heeft Onno een vrouwelijke monteur, Mara in 't Veld,  en een vrouwelijke magazijnbediende, Renate Sloothaak. Ook de administratie is, met Bernadette Schimmel, in vrouwelijke handen. "Dat komt de sfeer in het team zeker ten goede", zegt Onno. "Het is geen hengstenbal en je vindt hier geen halfontblote dames aan de muur. Dat past niet bij het merk én het past niet bij ons."
De werkplaats telt vijf bruggen. Ook heeft Onno een aparte APK-afdeling waar de hele dag door gekeurd wordt - niet alleen voor zijn eigen klanten, maar ook voor andere particulieren. Ook garagebedrijven in de buurt die wel een APK-erkenning hebben maar geen roetgasmeter weten hem te vinden.
Onno heeft een groot aantal zakelijke rijders, maar het onderhoud van lease-auto's heeft hij grotendeels de deur uitgedaan. "Ik kan niet zo goed met die jongens door één deur. Ze zijn te veel op winst gericht en te weinig op de klant en dat strookt niet met mijn aanpak. Ik heb meegemaakt dat ze een klant op wintersport wilden sturen met banden waar nog net 1,6 millimeter profiel op zat. Dat kan niet, ook al voldoe je aan de wettelijke eisen."

Chinees
Boven de werkplaats is een groot magazijn dat afgeladen met onderdelen is, nieuw en tweedehands. "Oude Rover- en MG-delen zijn haast niet meer verkrijgbaar. Soms koop ik een auto voor de onderdelen, die we hier dan weer opslaan." Onderdelen worden betrokken van de dealers, maar ook rechtstreeks uit Engeland. Tegenwoordig komt ook veel uit China.  "De onderdelen zijn van uitstekende kwaliteit. Ze doen beslist niet onder voor Europese makelij, alleen is het aanzienlijk goedkoper. Wel moet je groot inkopen, minimaal driehonderd stuks, maar zeker met fastmovers zoals filters, rem- en ontstekingsonderdelen, is dat geen probleem. Er zijn ook onderdelen die ik altijd origineel bestel, zoals aandrijvingsonderdelen of raammechanismen. Ik weet nu precies waar ik wat kan halen, en hoef de klant daarom vrijwel nooit nee te verkopen."

Occasionhandel
Onno is een sleutelaar, geen autoverkoper. Daarom heeft hij dat deel uitbesteed aan Simon Verschoor, die onder het dak van Stevens zijn eigen Engelse occasionhandel drijft. "Verkopen is zijn lust en leven, ik begin na een verkoopgesprek van tien minuten mijn aandacht te verliezen, het zit gewoon niet in me", zegt Stevens. Hij is blij dat Simon  dat gedeelte voor zijn rekening neemt, want het is wel een waardevolle aanvulling op zijn bedrijf. "Mensen die hier een auto kopen, komen vaak ook terug voor onderhoud en APK. Het is een prachtige kruisbestuiving."
AM over de vloer: Garagebedrijf Leeuw
'Liever zelf hard werken dan iemand in dienst nemen'
Het is niet eenvoudig om in Hilversum het universele garagebedrijf Leeuw te vinden. Op een klein industrieterrein, verstopt achter een paar kantoorpanden, staat het. Ondanks de bedrijfsnaam hebben Maurice Tieges en Anky Adriaanse geen voorkeur voor Peugeot. Leeuw is gewoon Maurice's sterrenbeeld.

Paul Steenhoff

"Ik ben nog van het repareren en niet van het klakkeloos vervangen", zegt Maurice Tieges. "Af en toe vind ik het ook prettig om weer eens aan oudere auto's te werken. Gewoon een carburateur in plaats van injectie, alles lekker mechanisch in plaats van elektronisch."
Wat niet wil zeggen dat Tieges niet uit de voeten kan met elektronica, want menige klant meldt zich met een probleem van dien aard. Zijn uitleeskast en zijn gezonde verstand brengen dan uitkomst. "En hij blijft doorgaan tot hij het probleem gevonden heeft", zegt echtgenote Anky Adriaanse. "Ook 's avonds." Zij neemt de telefoon aan, regelt de administratie, de financiën ("hij is gereedschapgek, ik zorg dat hij er niet te veel geld aan uitgeeft") en verleent alle mogelijke hand- en spandiensten waar nodig.

Aldi
De carrière van Tieges is bijzonder te noemen. Zo werkte hij als chauffeur bij een supermarkt, als monteur bij een bandenketen, bediende bij een automaterialenzaak en als buschauffeur om ten slotte een poetsbedrijf te beginnen. "Ik had dealerbedrijven als klant, taxibedrijven, grote jongens. Het was echt een centenbusiness, waarvoor ik zes, zeven dagen in de week moest werken. Ik had twee mensen in dienst om het werk aan te kunnen. In die tijd had ik ook jonge kinderen. De combinatie leverde veel stress op en ik besloot dat ik zo niet langer door wilde. Ik heb mijn bedrijf verkocht en ging aan de slag bij Mitsubishi Caterpillar. Daarna heb ik nog even bij de Aldi gewerkt, maar dat was het ook niet helemaal."

Vriendenwerk
In de garagebox onder het ouderlijk huis begon Tieges zijn eigen bedrijf. "Echt riant was het niet, want een brug ontbrak. Ik moest altijd onder de auto's kruipen en had nog niet alle apparatuur. Gelukkig vond ik niet veel later een betere ruimte, waar ik drie jaar heb gewerkt. Toen stuitte ik via via op dit pand. Met mijn vrienden heb ik er toen alles aan gedaan om deze ruimte om te toveren tot een werkplaats die aan alle eisen voldoet. We moesten een put graven vanwege de beperkte hoogte hier, olieopslag aangelegd, luchtleidingen, noem maar op. Het was een hele investering, die ik zelf heb moeten ophoesten. Anky heeft dagen zitten praten met de banken, maar ze wilden ons geen cent lenen. Dus toen hebben we het zelf bij elkaar geschraapt en door zelfwerkzaamheid, - bedankt vrienden! - de kosten zo laag mogelijk weten te houden. Ik ben nu een APK-keurstation en kan hier helemaal uit de voeten."
Personeel is voor Tieges geen optie. "Nee, allereerst moet ik iemand hebben die ik ook als sparring partner kan gebruiken in de moeilijke gevallen. Die mensen zijn duur en je kunt van personeel niet verwachten dat het bereid is tot dezelfde inzet als hun werkgever. Ik heb natuurlijk geleerd uit mijn poetsperiode. Je plant werk in en als iemand zich dan 's ochtends ziek meldt, heb je een probleem. Nee, laat mij dan maar alleen werken. Met Anky erbij kan ik me concentreren op het werk en ben ik tevreden."

Sociale functie
Over werk heeft Maurice Tieges niet te klagen. "We hebben voldoende aanloop. Daarom vind ik het ook niet erg om een beetje achteraf te zitten. Ik sta er alleen voor en met elke klant die binnenkomt, maak je toch een praatje. Ook met de mensen die alleen maar even aanwaaien. Je hebt als garagehouder toch ook een beetje een sociale functie en we zijn begaan met het wel en wee van onze klanten. Daarom doe ik ook niet aan de verkoop van tweedehands auto's. Het kost me te veel tijd om het allebei goed te kunnen doen."
Car Lady: Ellen van Nunen
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? We beginnen de serie met Ellen van Nunen, development engineer bij de Business Unit Automotive van TNO Industrie en Techniek.
 Naam: Ellen van Nunen
 Leeftijd: 29 jaar
 Opleiding: Technische Wiskunde TU Eindhoven
 Werkt bij: TNO Industrie en Techniek, Business Unit Automotive, afdeling Integrated Safety
 Functie: Development engineer

 

Development engineer? Wat doet die precies?
"Ik heb de afgelopen tweeënhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van mensmodellen, aan de zogenoemde human modelling dus. Die mensmodellen zijn simulatiemodellen die gebruikt  worden bij het voorspellen van letsels om uiteindelijk onder meer auto's veiliger te kunnen maken. We proberen die steeds actiever te maken om telkens beter te kunnen voorspellen wat de letsels zullen zijn die optreden bij ongevallen. De mensmodellen worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van reddingsboten van olieplatforms, die dingen vallen dertig meter naar beneden immers. Maar momenteel werk ik als development engineer aan cooperative driving systems. Als je auto's op een slimme manier laat communiceren zal een veel betere doorstroming ontstaan."

Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
"Eerlijk gezegd niet. Ik werkte hiervoor bij Philips, in de elektronica. Daar waren pas weinig vrouwen, twee op de dertig of zo, in ieder geval veel minder dan hier bij TNO. In mijn afdeling Integrated Safety is, schat ik, vijftien procent van de medewerkers vrouw.Het valt dus erg mee."

Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
"Ja, eigenlijk wel. Ik wilde altijd al graag bij TNO werken, en dan inderdaad het liefst bij Automotive. Auto's zijn heel concreet, je ziet waar je werk blijft. En werken aan betere veiligheid van auto's en aan een betere verkeersdoorstroming is maatschappelijk van grote waarde. Maar het heeft vast ook te maken met het feit dat mijn vader constructeur bij NedCar was. Dan krijg je de interesse ongetwijfeld een beetje van huis uit mee."

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
"Zeker, absoluut, TNO in ieder geval wel. We hebben hier interessant en uitdagend werk en de sfeer is goed. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Er is genoeg  werk te doen."

Hoe zie je de toekomst van de auto?
"De auto zal vooral veel veiliger worden. In de verre toekomst zal hij kunnen rijden zonder bestuurder en zonder aanrijdingen en met veel minder opstoppingen. De auto zal ook veel veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Verder verwacht ik dat de elektrificatie voortgang zal boeken. Maar daarvoor moet je eigenlijk bij mijn collega's van powertrains zijn." 


Car Lady: Albertien van der Hoeven
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Albertien van der Hoeven, marketingdirector bij Autotrack.nl
Naam:  Albertien van der Hoeven 
Leeftijd: 39 
Opleiding:  Kunstgeschiedenis, Rijks Universiteit Leiden 
Werkt bij:   Autotrack.nl
Functie: marketingdirector

Je bent Marketing Director. Wat houdt dat in?
“Formeel ben ik verantwoordelijk voor de marketing van AutoTrack.nl. De afdeling marketing houdt zich bezig met productontwikkeling, marketingcommunicatie en business development. Het komt er in het kort op neer dat we vanuit onze strategische positionering alle activiteiten die onze positionering kunnen versterken bedenken en uitvoeren. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan daarbij sinds de start van AutoTrack.nl in 2000 centraal. Dit betekent ook dat we de samenwerking zoeken met partners voor het leveren van exclusieve content, zoals we onlangs met de Anwb hebben gedaan. Ik ben altijd op zoek naar relevante, unieke informatie en diensten waar de bezoekers, en dus ook onze klanten, van onze site mee gediend zijn in hun zoektocht naar een goede auto.”

Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Dat mag je wel zeggen. Niet eens zozeer binnen ons bedrijf maar ik merk het wel als ik buiten de deur ben, op seminars en congressen. Daar weet ik bij voorbaat al dat negentig procent van de aanwezigen man is. Maar ook in andere zakelijke contacten heb ik die ervaring. Ik zit niet vaak met vrouwen om tafel. Soms is dat leuk, omdat je een uitzondering bent, maar aan de andere kant moet je vaker moeite doen om gehoord te worden. Wat dat betreft is de autobranche wel eens een old boys netwerk.”

Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
“Niet echt. Ik heb voor deze markt gekozen omdat ik het ondernemerschap en de dynamiek waardeer. Ik vind auto´s wel mooi en sommige merken zijn echt prachtig maar eerlijk gezegd weet ik er verder niet veel van. En eigenlijk is dat best handig. Zo kan ik namelijk als consument naar de site kijken en beoordelen of de informatie die we leveren waardevol is. Ook kan ik inschatten of er bepaalde informatie ontbreekt. Wat dat betreft ben ik zelf ook gewoon een bezoeker van AutoTrack.nl.”  

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Ja. Ik zou persoonlijk niet graag in een bedrijf werken met alleen maar vrouwen. Dit past beter bij mij, de pragmatische, ondernemende aanpak. Als je dat aanspreekt, is de autowereld echt een aanrader. Er gebeurt veel, het is dynamisch en een belangrijke motor voor de economie.”

Hoe zie je de toekomst van de auto?
“Over sec de auto kan ik niet zoveel zeggen. Door de opkomst van autosites als AutoTrack.nl is wél het distributiemodel van auto´s volledig op z´n kop gezet. Dat vergt een andere klantbenadering en bedrijfsorganisatie, immers de consument weet al precies wat hij wil en wat de waarde is van een auto als hij de showroom binnenkomt. Uit onderzoek blijkt dat betrouwbaarheid het belangrijkste keuzecriterium is in het koopproces. Daarnaast zien wij ook dat consumenten zich steeds meer laten leiden door testimonials. Transparantie en betrouwbaarheid zijn de sleutel tot succes.”

Car Lady: Mariëlle Hurkmans
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Mariëlle Hurkmans, directeur-eigenaar AAS Autoschade Nistelrode.
Naam:  Mariëlle Hurkmans 
Leeftijd: 34 jaar
Opleiding: IVA/IVA Masterclass 
Werkt bij:  AAS Autoschade Nistelrode 
Functie: Directeur-eigenaar 
Je bent eigenaar van AAS Autoschade Nistelrode. Wat houdt dat in voor jou?
“Ik heb elf jaar geleden de overstap gemaakt naar AAS Autoschade Nistelrode. Net als Hurkmans Autobedrijven is dit een onderdeel van het familiebedrijf waar mijn ouders veertig jaar geleden mee zijn begonnen. Bijzonder is wel dat ik beide bedrijven bestuur samen met mijn zus, Janita. Zij is verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen onze autobedrijven en ik voor het personeelsbeleid en de aftersales. Bovendien ben ik verantwoordelijk voor het schadebedrijf. Als eigenaar van een familiebedrijf ga je er elke dag met volle inzet tegenaan. Ik vind het dan ook  belangrijk om ons personeel net zo te motiveren, om de klanten optimaal van dienst te zijn. Daarnaast stelt het ondernemerschap mij in staat om heel veel interessante dingen te doen buiten om én ten gunste van het bedrijf. Zo ben ik onder andere penningmeester van AAS (Allround Automotive Solutions) en commissaris bij de lokale Rabobank.”
Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Ja, absoluut. En dat geldt in het bijzonder voor de schadebranche. Maar dat is juist een voordeel omdat het je als vrouw volop de gelegenheid geeft om je te onderscheiden. Ik merk daarnaast wel dat je je vaak meer moet bewijzen. Je wordt op de proef gesteld, maar eenmaal overtuigd van je kennis van zaken, blijft het ze wel bij wie je bent. En uiteindelijk, man of vrouw, gaat het erom wie je bent.” 
Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
“Ja, met een korte uitstap elders. Na het IVA wilde ik eerst buiten de branche aan het werk. Dat is ook gelukt, maar het bleek wel dat ik toch de meeste affiniteit heb met auto´s. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb vervolgens een commerciële functie gehad bij een leasemaatschappij en ben daarna in 1999 overgestapt naar ons bedrijf. Hier heb ik de kans om als ondernemer helemaal zelf mijn eigen toekomst en die van het bedrijf te bepalen.”
Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Zeker! Ik denk dat vrouwen een unieke bijdrage kunnen leveren omdat ze  bepaalde dingen anders aanpakken dan mannen. Daarmee kan je de dienstverlening optimaliseren. Wij hebben dan ook heel bewust een aantal vrouwen in dienst op bepaalde posities waar zij naar ons idee meer toegevoegde waarde leveren.”
Hoe zie je de toekomst van de auto? 
“Ik denk dat er sowieso voldoende toekomst is voor de auto, maar hij wordt wel steeds meer onderdeel van ons mobiliteitsvraagstuk. De nadruk komt meer op duurzaamheid te liggen. Het cradle-to-cradle principe zal steeds meer het uitgangspunt zijn in al onze behoeftes op het gebied van mobiliteit.”

Car Lady: Janet Richter
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Janet Richter, directeur communicatie Renault en Dacia Nederland.
Naam:  Janet Richter 
Leeftijd: 46 jaar 
Opleiding: tolk/vertaler Frans-Nederlands  
Werkt bij: Renault Nederland 
Functie:  directeur communicatie Renault en Dacia Nederland 

Je bent directeur communicatie. Wat houdt dat in?
“We hebben bij Renault Nederland twee afdelingen voor communicatie, de marketingcommunicatie en mijn afdeling PR Communicatie. De marketingcommunicatie is, zeg maar, de  afdeling verantwoordeljk o.a.  voor advertising en de communicatie die ik doe moet free publicity opleveren. Het is mijn werk te proberen te bewerkstellingen dat de media zoveel en zo goed mogelijk  over onze merken en producten  berichten. Wij helpen ook dealerbedrijven op dit vlak, we doen de interne communicatie ook voor RCI, onze  captive financieringsmaatschappij. Bovendien doen we alle beurzen en evenementen voor de merken Renault en Dacia en de productintroducties. Last but not least hoort de sportsponsoring bij mijn taken. Met Renault doen we autosport en schaatsen, met Dacia sponsoren we kitesurfen. Dat is een hippe en snelle sport die past bij de propositie van Dacia.  Ik heb dus contact met dealers, fleetowners, met interne klanten en met de pers. Maar ik hoef het niet alleen te doen, ik heb de hulp van twee medewerkers  en een stagiair.”

Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Dat merk ik wel maar als het me dat niet zou bevallen, was ik natuurlijk allang weg geweest. Traditioneel is de autowereld inderdaad een mannenwereld en ik heb me als vrouw denk ik daarom ook twee keer zo hard moeten bewijzen. De opkomst van vrouwen gaat langzaam maar komt wel. Ik denk dat  bij Renault Nederland  twintig procent van het personeelsbestand vrouw is waarvan er vijf manager zijn. Vanuit het hoofdkantoor wordt overigens diversiteit aangejaagd, niet alleen qua vrouwen maar ook qua ras en achtergrond. Renault moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij.”    

Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
“Absoluut. Als klein kind was ik altijd al met auto’s  bezig. Toen ik twaalf jaar was, hield ik een spreekbeurt over Alfa Romeo. Ik had me in de geschiedenis van het merk  verdiept en had Alfa om foldermateriaal gevraagd. Later twijfelde ik tussen de mode of de auto’s. Ik werkte overdag bij mijn vader in de textiel, ’s avonds deed ik een opleiding tot tolk/vertaler. Via een uitzendbureau belandde ik bij Renault in de Wibautstraat. Toen ik daar de afdeling PR zag, wist ik al dat ik daar wilde werken. Het heeft even geduurd, ik heb verschillende functies uitgevoerd  maar uiteindelijk is dat gelukt. In november 2008 heb ik deze functie gekregen. In voel me er goed bij. Ik bén gewoon Renault.” 

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Oh ja. De autowereld is leuk en dynamisch. Er gebeurt ontzettend veel en niks blijft hetzelfde. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen heel snel, met name door de elektrificatie. Ik denk dat het belangrijk is dat meer vrouwen toetreden, we moeten een doorbraak tot stand brengen. Om te beginnen in de showrooms, daar moeten we met vrouwelijk personeel de omslag maken in de zichtbare functies. Gezien de wijzigende perceptie van de auto in het algemeen en het sterk toenemende aantal zelfstandige vrouwen als kopers, is het onvermijdelijk. Maar ook achter de schermen kunnen veel meer vrouwen toetreden. Auto’s brengen iets heel wezenlijks, namelijk mobiliteit. 

Hoe zie je de toekomst van de auto?
“De toekomst van de auto zal anders zijn dan nu. We weten dat de jeugd minder passie heeft voor auto’s als zodanig. Ze willen ook meer duurzame mobiliteit. Renault en Nissan hebben vier miljard eurogeïnvesteerd  in elektrische auto’s  en in nieuwe vormen van mobiliteit. Er zijn concepten denkbaar op het gebied van autodelen, carpooling en het aanbieden van concepten waarbij de klant kan kiezen uit verschillende auto’s. Vooralsnog zal een tendens zijn naar low costs, men wil minder geld uitgeven. Veel mensen zoeken een kleinere maar luxe auto.”Car Lady: Petra Blanken
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Petra Blanken, buitendienstmedewerker bij Lantinga Automaterialen.
Naam: Petra Blanken 
Leeftijd: 38 jaar
Opleiding:  MEAO 
Werkt bij:  Lantinga Automaterialen 

Functie: 

buitendienstmedewerker

Je bent buitendienstmedewerker bij Lantinga Automaterialen. Hoe vul je die baan in?
“Ik ben elke dag onderweg om de contacten met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.
In die contacten ontmoet ik de monteur die zich het prettigst voelt als hij gewoon kan sleutelen maar ook de ondernemer die als manager het beleid uitstippelt en heel gericht met de toekomst bezig is. De variatie bevalt mij prima.” 

Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Natuurlijk merk ik dat. Maar het is niet zo dat je als vrouw niet geaccepteerd wordt. Het draait vooral om vertrouwen, heb ik gemerkt. Ik probeer altijd mijn beloftes na te komen en als ik een fout maak dan kom ik er gewoon  voor uit en probeer ik die  zo snel mogelijk te herstellen.”

Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
“Het is een beetje bij toeval gekomen. Ik ben in 1991 begonnen als administratief medewerker en  daarna heb ik een deel van de inkoop van een collega overgenomen. Hierdoor kwam ik echt met automaterialen in aanraking. Bij drukte nam ik ook wel de verkooptelefoon aan. In het begin schreef ik alles op zodat een collega het kon uitzoeken en terugbellen, maar na een tijdje zocht ik het zelf uit. Dat ging eigenlijk zo goed dat ik permanent op de telefonische verkoop kwam te zitten en dan leer je het snel. Sinds mei dit jaar werk ik voor Lantinga in de buitendienst. Zij gaven mij de kans deze functie uit te proberen en ik moet zeggen dat mij dit prima bevalt. De klanten vinden het niet erg als er een vrouw langskomt. De meesten kennen mij van de telefonische verkoop en dat scheelt natuurlijk. Daardoor heb ik hun vertrouwen al.” (Petra Blanken werkt parttime bij Lantinga, ze werkt ook bij het transportbedrijf van haar echtgenoot, red.)

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Jazeker. Maar je moet jezelf als vrouw wel eerst (extra) bewijzen en dat kost tijd. Als men je eenmaal kent en als je serieus met je vak bezig bent dan merk je niets meer van vooroordelen ten aanzien van vrouwen in deze branche.” 

Hoe zie je de toekomst van de auto?
“Ondanks de hoge kosten denk ik dat mensen wel auto blijven rijden. Maar er zijn vernieuwingen nodig in de techniek en de nieuwe ontwikkelingen bieden kansen voor ons bedrijf als leverancier van automaterialen. De technologie verandert dagelijks, verbetert dagelijks, en dat zal zo blijven. Wij  proberen daarop in te haken. Behalve onderdelen bieden wij de garagebedrijven ook cursussen voor de monteurs aan zodat zij ook bij de nieuwste auto's de juiste diagnose kunnen stellen en de reparatie kunnen uitvoeren.”  


Car Lady: Hermi Ottemann
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Hermi Ottemann, leaseconsultant acquisitie bij ING Car Lease.
Naam:  Hermi Ottemann 
Leeftijd: 42 jaar
Opleiding:  HBO Economisch linguistisch
Werkt bij: ING Car Lease
Functie: Leaseconsultant acquisitie

Je bent leaseconsultant acquisitie. Wat houdt dat in?
“Dat is eigenlijk heel eenvoudig: ik moet er gewoon voor zorgen dat er nieuwe klanten komen. In deze functie  werk ik sinds deze zomer voor de afdeling retail&mid-corporate, zeg maar het mkb, en ik heb te maken met wagenparkgroottes van vijf tot 125 auto’s. Grotere parken gaan naar de afdeling corporate, kleinere parken dan vijf auto’s handelen we primair af via internet. Ik probeer dus nieuwe klanten voor ING Car Lease te interesseren en we leggen op diverse manieren contact. Het eerste kwartaal 2011 gaan we bijvoorbeeld in ons Used Car Centre in Zwolle een informatiemiddag organiseren om potentiële relaties te interesseren. En we zijn gestart  met telemarketing om leads te genereren. Als de initiatieven en mijn inspanningen uiteindelijk tot een deal leiden, draag ik het na implementatie over aan collega’s die de relatie zullen beheren.”
 
Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Dat valt reuze mee. Ik werk bij een leasemaatschappij en ik schat dat bij ons op de verkoopafdeling wel zestig procent vrouw is. Dus daar speelt het helemaal niet. Maar we zijn een dienstverlener en strikt genomen geen autobedrijf. Dus het is misschien niet helemaal representatief. Ik merk wel bij contacten met dealers dat het heel vaak mannen zijn. Het valt gewoon op als je daar  een vrouw aan de telefoon krijgt. Maar de contacten zijn leuk, ik heb er geen problemen mee.”  

Het je bewust voor de autowereld gekozen?
“Nee. Auto’s hebben mij vroeger nooit geïnteresseerd. Ik heb eerder bij TNT gewerkt en daarna heb ik  in verband met de kinderen een periode wat minder gewerkt. Twee jaar geleden ben ik weer gaan solliciteren, onder meer bij ING Car Lease. Ik had destijds nog wat opties maar ik heb toen toch heel bewust voor ING Car Lease gekozen. Het bedrijf spreekt mij aan want het gelooft in zichzelf en wil kwaliteit leveren.”

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Als we de leasewereld tot de autowereld rekenen, in ieder geval wel. Ik zei dat auto’s mij niet interesseerden maar dat verandert al. In de maanden dat ik nu bij acquisitie actief ben, merk ik dat ik er veel meer op let, ik kijk al anders naar auto’s. Ik wil natuurlijk graag een lage bijtelling, maar ik ga niet alleen om die reden in een Prius rijden, bijvoorbeeld. Dat gaat me net te ver. Ik heb een Audi A3 besteld omdat ik die mooi vind. Hij  valt in de categorie van twintig procent en dat vind ik acceptabel. De maanden die ik nog op de A3 moet wachten, rijd ik een Polo BlueMotion. Die is echt ontzettend zuinig, je krijgt de tank bijna niet leeg.”

Hoe zie je de toekomst van de auto?
“Van de techniek heb ik niet zo veel verstand, daar kan  ik onvoldoende over oordelen. Voor de leasewereld is het van belang dat de auto’s gemiddeld kleiner en groener  worden, met veelal lagere leasetarieven. Overheidsmaatregelen met betrekking tot de bijtelling zullen leaserijders beïnvloeden en het maatschappelijk verantwoord ondernemen zal zich steeds breder verspreiden onder de werkgevers. Dat samen heeft ongetwijfeld grote invloed op de samenstelling van wagenparken. En dus op de auto’s.”

Car Lady: Karen Bijlsma
In de Car Lady serie wil AM de dames in de autobranche in de schijnwerper zetten. Waarom kozen zij voor de autowereld? In deze editie Karen Bijlsma, business consultant bij het VWE bureau voor voertuigdocumentatie- en informatie.
Naam:  Karen Bijlsma 
Leeftijd: 32 jaar
Opleiding: HEAO Commerciele Economie
Werkt bij: VWE bureau voor voertuigdocumentatie- en informatie
Functie: business consultant

Je bent business consultant. Wat houdt dat in?
“Als business consultant van de  business unit ‘grootzakelijk’ voorzie ik niet-garagebedrijven zoals verzekeraars en financiële instellingen van relevante voertuiginformatie.  Het is mijn taak onze producten onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Maar ik heb nog veel meer een adviesfunctie op het gebied van bedrijfsprocessen. Ik help onze klanten hun processen slimmer in te richten en kosten te besparen door de juiste, relevante data bij VWE af te nemen.”

Merk je dat de autowereld een mannenwereld is?
“Ja, dit is echt een mannenwereld. Veel mannen zijn ook verrast een vrouw tegen te komen als gesprekspartner. Dat is aan de ene kant leuk omdat je meer opvalt, zeker als blijkt dat je ook nog eens verstand van zaken hebt. Aan de andere kant kun je je afvragen of die verrassing nog van deze tijd is. Het is tegenwoordig vrij normaal dat vrouwen ook traditionele mannenberoepen uitoefenen. Bovendien heb ik het gevoel dat je je als vrouw soms meer moet bewijzen dan mannen.”

Heb je bewust voor de autowereld gekozen?
“Ik ben er bewust ingerold. Hiervoor werkte ik bij Carglass, waar men bewust op zoek was naar vrouwen. Dat was mijn introductie in de autobranche. Ik voel me hier nu echt thuis, de benadering van niet lullen maar poetsen is echt iets voor mij.”

Zou je andere vrouwen de autowereld aanraden?
“Jazeker. Enerzijds is het juist wel prettig dat er niet zo heel veel vrouwen zijn. Je wordt toch vaak als een frisse wind gezien en valt daarom meer op. Aan de andere kant denk ik dat het een goede zaak zou zijn als meer vrouwen voor de autobranche zouden kiezen, zeker als het gaat om het contact met klanten. We werken meer vanuit het gevoel en minder vanuit het hoofd dan mannen. Dat is absoluut een pluspunt, zeker in adviserende rollen.”

Hoe zie je de toekomst van de auto? 
“Auto´s gaan steeds langer mee. Voor onze business unit ‘verzekeringen’ biedt dat kansen, omdat er ook voor die oudere auto´s verzekeringsproducten verkocht kunnen worden. De business units export en retail bewegen mee op andere ontwikkelingen. Voor export zijn er kansen in nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de bpm. En bij retail constateert men dat het universele kanaal in belang toeneemt en daardoor ook nieuwe behoeften krijgt. De vraag naar voertuiginformatie vanuit het universele kanaal verandert hierdoor ook. En wij veranderen mee, van doorgeefluik naar adviseur.”

Carmonitor november 2010: economie
Inflatie blijft gelijk
De inflatie in Nederland is in oktober gelijk gebleven. Net als in september waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar van 2010 schommelde de inflatie rond 0,9 procent. Na een stijging in juli is de inflatie vrij stabiel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van onder andere autobrandstoffen, gas, sigaretten en shag zijn meer gestegen dan de gemiddelde prijsstijging van 1,6 procent. De prijsstijging van voeding was gemiddeld iets lager dan de inflatie. De prijzen van vliegtickets, televisies, audio- en videoapparatuur en elektriciteit zijn lager dan in oktober vorig jaar. Volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) bleef de inflatie in Nederland 1,4 procent. De inflatie in de eurozone steeg volgens Eurostat in oktober licht naar 1,9 procent. Oktober is de elfde maand op rij waarin de inflatie in Nederland lager is dan in de eurozone.


Consument minder somber 
De stemming onder consumenten is in oktober verbeterd. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -10, tegen -14 in september. Daarmee bereikte de vertrouwensindicator het hoogste niveau sinds januari. De koopbereidheid nam toe. De consumenten waren vooral veel minder pessimistisch over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Deze indicator verbeterde met 5 punten en kwam uit op -4. Ook vonden de consumenten de tijd minder ongunstig voor het doen van grote aankopen dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verbeterde van -13 naar -9. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden bleef onveranderd. De consumenten waren veel minder somber over het economisch klimaat. Vooral het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde fors. Het oordeel over de komende 12 maanden verbeterde ook, maar in mindere mate.

Stemming industrieondernemers iets verbeterd 
Het producentenvertrouwen is in oktober licht gestegen. De indicator kwam uit op 0,5, tegen -0,1 in september. De positieve en negatieve antwoorden hielden elkaar, net als de afgelopen maanden, in evenwicht. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De stemming over de toekomstige productie was iets minder optimistisch dan in september. Toch was het aantal ondernemers dat verwachtte dat de productie zal toenemen nog beduidend groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het oordeel over de voorraden verbeterde enigszins. Het oordeel over de orderpositie was iets minder negatief. De ondernemers zagen de orderontvangsten in de afgelopen drie maanden iets toenemen. Het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsomvang uit te breiden in de komende drie maanden was iets kleiner dan het aantal dat een krimp verwachtte.

Te lage bezetting
De concurrentiepositie is volgens de ondernemers in het derde kwartaal op de Nederlandse markt licht verbeterd en op de buitenlandse markt ongewijzigd. Over de toekomstige buitenlandse afzet waren de ondernemers even optimistisch als een kwartaal eerder. Onvoldoende vraag werd nog steeds door een kwart van de ondernemers genoemd als een productiebelemmering. De bezettingsgraad steeg van 80,2 procent in juli naar 80,6 procent in oktober. Desondanks was de bezettingsgraad nog steeds laag. Afgelopen 20 jaar benutte de industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit als te groot voor de verwachte afzet beoordeelde, was kleiner dan een kwartaal eerder.

Dienstverleners optimistisch Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in oktober ruimschoots groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +34. Daarmee waren de ondernemers voor de tweede maand op rij optimistisch over de toekomstige omzet. Over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche en het algemeen economisch klimaat waren de zakelijke dienstvereners eveneens positief. Wel gaf 40 procent van de dienstverleners aan dat onvoldoende vraag hun zakelijke activiteiten belemmert.

In nagenoeg alle branches rekenden meer ondernemers op een toename van hun omzet dan op een krimp, alleen door de schoonmaakbranche wordt een omzetdaling verwacht. De uitzendbranche is met een saldo van +75 het meest optimistisch. Het oordeel over het economisch klimaat is in deze branche eveneens zeer positief.

Carmonitor november 2010: branche
TomTom: meer kastjes verkocht
Navigatiebedrijf TomTom heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer navigatiekastjes verkocht dan in het tweede kwartaal. Beleggers schrokken echter van een onverwachte last vanwege de zwakkere Amerikaanse dollar. Deze last van 20 miljoen euro drukte de nettowinst. Deze daalde op jaarbasis met 37 procent tot 19 miljoen euro, ónder de gemiddelde analistenverwachting. De omzet steeg het afgelopen kwartaal echter met 3 procent tot 375 miljoen euro, terwijl analisten hadden gerekend op een kleine daling van de omzet.

Ondanks de last herhaalde TomTom bij de publicatie van de Q3-cijfers de verwachting van een stabiele omzet en winst per aandeel in 2010 ten opzichte van 2009. De Amerikaanse dollar gooit roet in het eten, maar operationeel lopen ze keurig in de pas, aldus een analist.
TomTom profiteerde van een toename van het marktaandeel in zowel thuismarkt Europa als in Noord-Amerika. Op jaarbasis groeide het marktaandeel in Europa van 45 naar 48 procent. In Noord-Amerika nam het marktaandeel toe van 20 tot 25 procent.

De prijs van de kastjes daalde bovendien minder hard dan TomTom had verwacht. “De daling was op jaarbasis minder dan 10 procent”, zei financieel directeur Marina Wyatt in een toelichting. TomTom kampt wel met een krimpende markt voor navigatiekastjes door de concurrentie van smartphones. Het bedrijf probeert daarom steeds meer omzet te halen uit andere segmenten, zoals het leveren van diensten, kaartmateriaal en ingebouwde systemen in auto’s. In het derde kwartaal was verreweg het grootste deel van de omzet (293 miljoen euro) afkomstig uit het consumentensegment. Terwijl deze omzet echter op jaarbasis stabiel bleef,
stegen vooral de inkomsten uit het autosegment. Dit zijn de inkomsten die voortkomen uit de directe levering aan autofabrikanten. Deze omzet steeg op jaarbasis met bijna 50 procent. Overigens bleef deze stijging achter bij de verwachtingen.
 
Branche 

Commissariswissel
Autodealer Stern heeft een buitengewone vergadering van de aandeelhouders bijeen geroepen voor de benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van de heer A. Nühn. De heer Nühn was voorheen onder meer CEO van Sara Lee International. Het is zeker niet zijn eerste commissariaat, ook bij onder meer Alpinvest, Heiploeg en Sligro Food Group waakt hij over de directie. Tegelijkertijd vertrekt de heer J. Keijzer uit diezelfde Raad van Commissarissen van Stern. De vergadering wordt gewoon bij Stern op kantoor gehouden op 13 december a.s. 

Het aandeel Spyker Cars daalde eind oktober met bijna 17 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op de verlaagde verkoopprognose van het Nederlandse moederconcern van het Zweedse automerk Saab. Spyker stelde de verkoopdoelstelling voor 2010 naar beneden bij tot 30.000 à 35.000 auto’s. Eerder werd nog een verkoopverwachting gehandhaafd van 45.000 auto’s. Voor 2011 en 2012 bleven de verkoopdoelstellingen overeind. In 2011 moet de verkoop uitkomen op 80.000 auto’s en in 2012 op 120.000, aldus Spyker. Spyker zei verder voor 2010 en 2011 nettoverliezen te verwachten. In het derde kwartaal leed het bedrijf een nettoverlies van 39,9 miljoen euro op een omzet van 275 miljoen euro. In 2012 denkt het bedrijf winstgevend te zijn.

Spyker-topman Victor Muller zei in een toelichting op de cijfers mogelijk in april 2011 een notering in Stockholm aan te vragen. De notering in Amsterdam blijft voorlopig gehandhaafd. Al leen als de handelsvolumes niet hoog genoeg zijn, wordt de notering in Amsterdam beëindigd, aldus Muller.

Carmonitor november 2010: markt.nl
Ongekende opmars autoverkopen
De opmars van de autoverkopen ging ook in oktober onverdroten door. Volgens cijfers van het RDC was oktober goed voor 43.920 nieuwe auto’s, ruim acht duizend auto’s (=23,3%) meer dan in oktober 2009. Voor de eindstand van 2010 lijkt een jaaraantal richting 480 duizend nog wel degelijk haalbaar. Over de eerste tien maanden zijn inmiddels een 434 duizend nieuwe auto’s verkocht, een onverwacht hoog aantal gelet op de sombere verwachtingen die er een jaar geleden nog in de branche leefden. Bovag en Rai gingen toen nog uit van 375.000 nieuwe auto’s. De huidige – door een scala van fiscale snacks gestimuleerde – ontwikkeling doet de totaalmarkt nu afkoersen op zo’n 90 duizend auto’s extra; een eindstand ergens tussen 470 en 480 duizend stuks. In 2009 werden er 387 duizend nieuw auto’s verkocht.
 
Markt.nl 
 
Opel uit de top-5
Volkswagen profiteert het meest van dit gefundenes Fressen dat minster De Jager namens de overheid aanreikt. Ook in oktober was dit merk het ‘bestverkochte’. Het marktaandeel van Volkswagen klimt dit jaar daarmee naar 10,3 procent, terwijl dat vorig jaar (ook tot en met oktober) nog op 9,9 procent bleef steken. De naaste belagers, Toyota en Peugeot, komen dit jaar niet verder dan resp. 8,8 en 8,2 procent. De top vijf wordt gecompleteerd door Ford (8,1%) en Renault (7,1%). Opel dat in de jaren 1968 tot en met 2004 onafgebroken de nummer één van Nederland was moet het dit jaar vooralsnog doen met een zesde plaats. Skoda kende een opvallend goede maand dankzij de belastingvrije uitvoeringen van de Fabia. Ook de Octavia en Fabia stationwagon deden het goed. De totale verkopen van Skoda zijn meer dan verviervoudigd in oktober.

Carmonitor november 2010: markt.eu
Europa 6 maanden op rij in de min
Het aantal registraties van nieuwe passagiersvoertuigen in de Europese Unie en de EFTA-landen is in september 2010 met 9,2% afgenomen tot 1,26 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging van de Europese autofabrikanten (ACEA). De afgelopen 6 maanden werden er steeds minder auto’s verkocht. De daling is het gevolg van het stopzetten van de slooppremieregelingen en de uitdagende economische situatie. Alle grote automarkten lieten volgens de ACEA een krimp zien in de afgelopen maand.

In de Europese Unie zakte het totale aantal registraties in september met 9,6% tot 1,23 miljoen, van 1,36 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. In augustus daalde het aantal registraties met 12,9%. Over de eerste negen maanden van 2010 daalde het aantal registraties in de EU met 4,3% tot 10,25 miljoen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2009. In de Europese Unie en de EFTA-landen nam het aantal registraties in de eerste negen maanden van het jaar af met 3,7% tot 10,6 miljoen.

Griekenland gehalveerd
Van de grote autolanden lieten Spanje en Italië in september een krimp zien van respectievelijk 27,3% en 18,9%, terwijl het aantal registraties in Duitsland met 17,8% afnam en het Verenigd Koninkrijk een krimp kende van 8,9%. In Frankrijk daalde het aantal registraties met 8,2%. Griekenland kende in september de grootste krimp (-49,9%), terwijl Ierland de grootste uitbreiding kende (+93,9%). In Nederland nam het aantal registraties in september toe met 36,1%.

Volkswagen Groep zag de Europese autoverkopen in september met 4,3% afnemen en de autoverkopen van PSA Peugeot-Citroen zakten met 6,6%. Renault kende een afname van 8,7% en Fiat Groep verkocht 21,4% minder auto’s. De luxe automaker BMW zag de Europese verkopen in september toenemen met 0,4%, terwijl de Europese verkopen van Daimler met 6,2% stegen.

Bij de Amerikaanse autofabrikant General Motors Corp. namen de Europese autoverkopen in de afgelopen maand af met 6,1% en Ford verkocht 19,5% minder auto’s in Europa. De Europese autoverkopen van de Japanse automaker Toyota namen af met 20,9%.

Scherpe daling Japanse autoverkopen 
De autoverkopen in Japan zijn in de maand oktober met meer dan een kwart gekelderd, de scherpste daling op jaarbasis in achttien maanden. De voornaamste reden is het aflopen van subsidies voor de aanschaf van groene, milieuvriendelijke auto’s. Dat heeft brancheorganisatie Japanese Automobile Dealers Association bekendgemaakt. De verkopen van nieuwe voertuigen, waaronder personenauto’s, bussen en trucks, kwamen vorige maand uit op 193.258 stuks. Dat betekent een daling van 26,7 procent vergeleken met oktober vorig jaar. In september namen de autoverkopen in Japan al met 4,1 procent af.

Carmonitor januari 2011: branche
Inflatie gestegen naar 1,9 procent
De inflatie is in december vorig jaar gestegen naar 1,9 procent, het hoogste inflatiecijfer na maart 2009. In november was de inflatie nog 1,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De toename van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsstijging van autobrandstoffen. In december waren autobrandstoffen 13,4 procent duurder dan een jaar eerder. In november was de prijsstijging op jaarbasis nog 7,9 procent. Gemiddeld over het hele jaar 2010 was de inflatie 1,3 procent. Dat was iets hoger dan de 1,2 procent van 2009. Elektriciteit en gas drukten de jaarinflatie door lagere prijzen in de eerste helft van het jaar. Ook al is de inflatie bij ons dan gestegen, de inflatie in Nederland ligt al meer dan een jaar onder het niveau van de eurozone.

Ondernemers industrie optimistisch het jaar uit 
De stemming onder ondernemers in de industrie is in december sterk verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 2,5 tegen 0,3 in november. Vooral over hun orderpositie waren de ondernemers zeer te spreken. Het aantal producenten dat de orderpositie groot vond was voor het eerst in ruim twee jaar groter dan het aantal dat de orderpositie klein vond. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde aanzienlijk. De stemming over de toekomstige productie was echter minder optimistisch dan in november. Er waren in december meer ondernemers die een afname verwachten dan die een toename verwachten. In december rapporteerden de ondernemers in de industrie een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige personeelssterkte dachten de ondernemers vrijwel hetzelfde als in november.
 
Branche 

Uitzendbranche zeer optimistisch
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in december groter dan het aantal dat een afname voorzag. In de laatste maanden van het jaar loopt het optimisme van de ondernemers over de verwachte omzet doorgaans terug. Dit was dus ook in 2010 het geval. Het aantal ondernemers dat een afname van de toekomstige werkgelegenheid verwacht was in december een fractie groter dan het aantal dat op een toename rekent. De stemming in de uitzendbranche bleef evenwel opperbest. De dienstverleners waren zeer optimistisch over de verwachte omzet in de komende drie maanden, de toekomstige personeelsomvang en de prijzen in hun branche. Bovendien oordeelden ze uiterst positief over het economisch klimaat. Architecten en ingenieursbureaus waren in december het meest pessimistisch.

Consument een stuk somberder over economie 
De stemming onder consumenten is in december verslechterd. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde 7 punten, naar -14. De verbeteringen in oktober en november zijn daarmee weer tenietgedaan. Met name het vertrouwen in het algemeen economisch klimaat daalde in december sterk. Consumenten waren veel somberder over de economische situatie dan in november. De koopbereidheid van consumenten was in december ook minder groot dan in november. Deze deelindicator van het vertrouwen verslechterde met 4 punten en kwam uit op -12. Consumenten waren pessimistischer over hun eigen financiële situatie en ze vonden de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Verder vraagt het CBS consumenten elke maand naar hun verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid in de komende 12 maanden. Deze verwachtingen verslechterden ook. Een op de vijf consumenten rekende in december op een daling van de werkloosheid, tegen een op de vier in november.

Carmonitor januari 2011: economie
Saabbaas Muller handhaaft doelen 2011
Spyker-dochter Saab handhaaft zijn verkoopprognose voor 2011 "absoluut". Dat zei topman Victor Muller begin januari tegen het ANP. "De verwachting blijft 80.000 auto’s."
Muller gaf aan tevreden te zijn over de ontwikkelingen bij Saab in het vierde kwartaal en de positieve trend. “De verkopen nemen kwartaal op kwartaal toe”, zo constateerde Muller. “Daarnaast komen er twee nieuwe modellen op de markt dit jaar”, voegde hij daaraan toe. De Zweedse autofabrikant Saab verkocht in het vierde kwartaal flink meer auto’s dan in dezelfde periode een jaar geleden: 11.448. Over heel het jaar 2010 kwam het aantal verkochte wagens uit op 31.696 bij een totale productie van 32.048.

Over heel 2010 bekeken is Muller echter niet tevreden over het resultaat. “Ik had er 50.000 willen maken. Mijn targets heb ik dus niet gehaald en dat is, als bestuursvoorzitter, jammer”’, zo zei hij. Saab-moederbedrijf Spyker heeft nog steeds een negatief eigen vermogen, bevestigde Muller verder. Dat heeft volgens hem geen gevolgen. “Er is geen maatregel vereist, we komen niet op het strafbankje.” Op dit moment is er volgens de topman ook geen emissie noodzakelijk. “We kunnen gewoon opereren en hebben geld op de bank.” 

TomTom wil in 2011 verder uitbreiden 
TomTom wil dit jaar groeien van zo’n 3500 naar 4000 werknemers. Het voert de ontwikkeling van navigatiediensten voor automobilisten en overheden op, evenals het marktaandeel in groeiregio’s. “We moeten onze leidende positie snel uitbouwen”’, aldus Goddijn in De Telegraaf. Hij kijkt daarbij vooral naar Azië. TomTom expandeert en verwacht veel van economieën in Oost-Europa, maar nog meer van India, China en Brazilië. In China is bescherming van de software van TomTom volgens de bestuursvoorzitter”moeilijk, maar we moeten in China zitten.”

SternFinance naar Bovemij
Autodealer Stern Groep verkocht eind vorig jaar zijn financieringstak SternFinance aan Bovemij Verzekeringsgroep. Het beursgenoteerde autobedrijf nam tegelijkertijd een belang van 5 procent in de verzekeringsmaatschappij. De verkoop leidt volgens Stern tot een opbrengst van circa 4 miljoen euro, waarop een boekwinst na belastingen van 3 miljoen euro wordt gerealiseerd. Daarnaast zorgt het voor een vereenvoudiging van de organisatie en een vermindering van moeilijk in te schatten administratieve risico’s, aldus het bedrijf. Met het belang van 5 procent in Bovemij is een investering van 7 miljoen euro gemoeid. Bovemij zal de activiteiten van SternFinance onder de bestaande merknamen doorzetten. Stern maakte verder de ontmanteling van SternEnergy bekend. Alle benzinestations met eigen personeel zullen worden verkocht of verhuurd aan specialisten in de markt. De lopende gesprekken daarover worden naar verwachting binnen enkele maanden afgerond.

Carmonitor januari 2011: markt.nl
Autoverkoopniveau weer normaal
Vorig jaar zijn in Nederland precies 483.164 nieuwe personenauto’s verkocht. In 2009 reikten diezelfde autoverkopen niet verder dan 387.641 stuks, waarmee 2010 aldus een groei noteerde van 24,6 procent. Deze forse verkooptoename behoeft echter een aantal kanttekeningen. Allereerst heeft het overheidsbeleid ten aanzien van autobelastingen op BPM en MRB en bijtellingkortingen grote invloed gehad. Naar schatting van bureau AUMACON zouden zonder deze maatregelen zo’n 50 tot 80 duizend nieuwe auto’s minder zijn verkocht. Daarnaast is er in Nederland – anders dan in veel andere Europese landen – geen sprake geweest van een post-sloopregelingdip; de regeling heeft in ons land nauwelijks effect gehad voor de nieuwverkoop zodat nu geen negatieve gevolgen – die in andere landen nu juist wel hard doorklinken – aan de orde zijn. Vooral in het begin van 2010 is er bovendien sprake geweest van enige schaarste op de occasionmarkt waardoor de prijzen van nieuwe en jonggebruikte auto’s naar elkaar toe zijn gegroeid. Vooral voor kleine auto’s is het prijsverschil soms zodanig gering dat de consumentkeuze steeds vaker uitgaat naar een nieuwe auto. Al met al zitten de autoverkopen nu weer op een niveau zoals dat over een reeks van jaren gemeten tamelijk normaal is voor Nederland.

Zesde leidersjaar voor Volkswagen
Voor Volkswagen was 2010 in Nederland andermaal een succesjaar. Niet alleen wist het merk voor de zesde maal op rij het jaar met 49.278 auto’s als bestverkochte merk af te sluiten, Volkswagen behaalde vorig jaar ook weer eens een hoger marktaandeel: 10,2 procent. De naaste concurrentie volgt op gepaste afstand en met minimale onderlinge verschillen: Toyota noteert een marktaandeel van 8,48 procent, Peugeot van 8,21 procent en Ford van 8,15 procent. Opel, dat tot en met 2004 liefst 36 jaar op rij het populairst was in ons land,
was in 2010 nog slechts het vijfde merk in de rangrode met een marktaandeel van 7,4 procent. De budgetmerken Skoda en Kia wisten hun verkoopvolume in 2010 royaal te verdubbelen, Skoda klom naar de elfde plek in de ranglijst met een marktaandeel van 3,37 procent, Kia werd dertiende met een aandeel van 3,14 procent.

Sterk herstel bestelautoverkoop
In ons land zijn vorig jaar 49.608 nieuwe bestelauto’s verkocht, 3,3 procent minder dan in 2009. Toch is er reden tot optimisme. De verkooptrend is namelijk behoorlijk positief. In het vierde kwartaal werd liefst 20,5 procent méér verkocht dan in dezelfde periode van 2009. Dit blijkt uit cijfers van RDC. Vorig jaar kende een uiterste matige start voor de bestelautosector. In het eerste kwartaal ging het marktvolume met 22,2 procent omlaag. In het daaropvolgende kwartaal werd een pover plusje van 0,8 procent genoteerd, gevolgd door +7,4 procent en +20,5 procent in het derde en vierde kwartaal.

Renault op jacht naar Mercedes
Volkswagen bleef vorig jaar met gemak het grootste bestelautomerk in ons land, ook al moest men een marktaandeelverlies met zo’n anderhalf procentpunt toestaan. Volkswagen kwam daarmee uit op 27,8 procent marktaandeel. Mercedes-Benz en Renault leverden een gevecht om de tweede plaats, dat met een marktaandeel van 13,6 procent (Renault: 12,6%) in het voordeel van de Duitsers werd beslecht.
Nissan noteerde de grootste sprong voorwaarts, het merk verkocht in 2010 24 procent meer bestelauto’s en maakt daarmee z’n entree in de toptien. Peugeot en Citroën hadden een moeilijk jaar, beide zagen hun verkoop met ruim tien procent terugvallen, waardoor Fiat kans zag om zich tussen beide Franse merken op plek zeven te nestelen.

Carmonitor januari 2011: markt.eu
Europese autoverkopen blijven dalen
De verkoop van nieuwe auto’s in Europa blijft dalen. In november 2010 werden 1,07 miljoen nieuwe auto’s verkocht, 7,1 procent minder dan in diezelfde maand een jaar geleden. Van januari tot november werden in totaal 12,7 miljoen auto’s verkocht, een daling van 5,1 procent vergeleken met diezelfde periode in 2009. 

Vooral in Duitsland daalden de verkoopcijfers over de eerste tien maanden dit jaar fors. Daar werden 25,2 procent minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. In Spanje en Groot-Brittannië lagen de verkopen weer iets boven die van een jaar geleden. Het aantal verkochte auto’s steeg daar met respectievelijk 5,9 en 3,4 procent. Nederland behoort tot de landen met een ruime plus. Tussen januari en november werden 472.891 nieuwe auto’s geregistreerd, 24,7 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging was in Ierland te zien, waar in die periode 54 procent meer auto’s werden verkocht.

Premiummerken in herstel 
De premiummerken herstellen zich uitstekend. Vorig jaar konden zij amper profiteren van de slooppremie , nu nemen zij revanche. Voorop gaat BMW en diens dochter Mini. Beiden merken deden in november prima zaken. Mercedes-Benz heeft ook een goede novembermaand achter de rug, maar dochter Smart merkte opnieuw dat Europa uitgekeken is op de Fortwo, facelift of niet. 

Audi moest ondanks de komst van de A1 genoegen nemen met de bronzen premiumplak en dat is een ronduit tegenvallend resultaat. Het Zweedse premiummerk Volvo had in november wel de wind in de zeilen en hetzelfde geldt voor Land Rover. Alfa Romeo heeft dankzij de nieuwe Giulietta de opgaande lijn weer te pakken. Opvallend is dat Jaguar geen plus laat zien. Dit komt omdat de XF aan een facelift toe is en omdat de wel erg theatraal vormgegeven XJ niet aanslaat in Europa. Verder zien we een verder wegkwijnende Chryslerdivisie en een zwak presterend Lexus.

Carmonitor februari 2011: economie
Hoogste consumptiegroei in drie jaar tijd
Huishoudens hebben in november 2010 2,6 procent meer besteed dan in november 2009. Dit is de grootste toename in bijna drie jaar. Met een toename van 4,4 procent is er vooral meer besteed aan goederen. De uitgaven aan diensten waren 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

Consumenten gaven in november 4,7 procent meer uit aan duurzame goederen. Net als in voorgaande maanden werd er fors meer besteed aan nieuwe auto’s. Ook kleding, schoenen en huishoudelijke artikelen waren populair. De consumptie van voeding- en genotmiddelen nam toe met 2,4 procent.

Door het relatief koude weer werd er fors meer gestookt dan in november 2009. Bijna 1 procentpunt van de totale consumptiegroei valt toe te schrijven aan het hogere gasverbruik van de huishoudens. Deze bijdrage is bijna net zo groot als die van de toegenomen bestedingen aan duurzame goederen.

Consument heeft meer vertrouwen
De stemming onder consumenten verbeterde in januari
flink. Dit kwam door een sterke toename van het vertrouwen in het economisch klimaat. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg met 6 punten en kwam uit op -8. De terugval in december 2010 is hiermee vrijwel tenietgedaan.

Consumenten hebben vooral meer vertrouwen in de nabije toekomst. Hun oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbeterde met 22 punten, naar +14. Ook het oordeel over de economie in het afgelopen jaar verbeterde fors. De deelindicator economisch klimaat klom daardoor met 15 punten, naar -3. Grote stemmingswisselingen komen – aldus het CBS - bij het oordeel over de economie wel vaker voor. In december was er nog een verslechtering met 12 punten.

De koopbereidheid was in januari bijna even laag als in december. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg 1 punt en kwam uit op -11. Hoewel de consumenten minder negatief waren over hun eigen financiën, vonden ze de tijd wel minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

De consumenten zijn ook positiever over de arbeidsmarkt. In januari verwachtte een op de drie dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, tegen een op de vijf in december. Zo positief is de werkloosheidsverwachting in drie jaar niet geweest.

Ondernemers industrie fractie optimistischer
De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 2,7 tegen 2,5 in december 2010. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden.

Zowel het oordeel over de orderpositie als dat over de voorraden gereed product verbeterde iets. Over de productie in de komende drie maanden waren de ondernemers daarentegen iets pessimistischer dan in december.

De ondernemers in de industrie zagen de waarde van de orderontvangst in de afgelopen drie maanden toenemen en verwachtten dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen. Met 102,7 was de index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) ongeveer even hoog als in december.. Het aantal ondernemers dat een toename van hun personeelsomvang verwachtte was ongeveer even groot als het aantal dat een afname voorzag.
Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in januari zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt iets verbeterd ten opzichte van oktober 2010.

Zakelijke dienstverleners iets positiever
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in januari groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +18. Dit is 4 punten hoger dan in december. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet.

Het aantal ondernemers dat een toename van de werkgelegenheid in de komende drie maanden verwacht was in januari ongeveer even groot als het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande twee maanden hielden beide groepen elkaar ook al vrijwel in evenwicht. Ook het oordeel van de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was echter veel groter dan in de voorgaande maanden.

Onvoldoende vraag werd door 35 procent van de zakelijke dienstverleners als een productiebelemmering beschouwd. Dit percentage was iets lager dan in oktober 2010, toen 40 procent van de zakelijke dienstverleners onvoldoende vraag als een productiebelemmering zag.
Architecten en ingenieursbureaus waren in januari veel minder pessimistisch over de toekomstige omzet, het economisch klimaat en de toekomstige personeelssterkte dan in december 2010. Uitzendbureaus waren nog steeds zeer positief, maar iets minder dan een maand eerder.

Carmonitor februari 2011: branche
Stern positief over 2011
Autobedrijf Stern Groep is positief gestemd over de vooruitzichten voor dit jaar, hoewel er – aldus ’s lands grootste autodealer geen sterke verbetering van de markt verwacht wordt. Het bedrijf verwacht te profiteren van na-ijleffecten van ‘Operatie Stormvogel’, ingrepen waarmee de afgelopen twee jaar de crisis werd bestreden. Dat heeft Stern bij gelegenheid van een voorbericht over de 2010-cijfers bekendgemaakt.
Stern sprak ook de verwachting uit dat 2010 met een ,,fors hoger’’ resultaat zal worden afgesloten dan eerder werd verwacht. Redenen daarvoor zijn de operationele resultaten in het vierde kwartaal, een bate uit de verkoop van Stern Finance en een nieuwe belastingbate. Het resultaat zal naar verwachting uitkomen op circa 10 miljoen euro ofwel ruim 1,80 euro per aandeel.

Met 'Operatie Stormvogel' bespaarde Stern in 2009 en 2010 tezamen ruim 27,5 miljoen euro. De na-ijleffecten die doorwerken in 2011 en het forse niveau van afleveren van nieuwe auto’s in de eerste maanden van dit jaar vormen de basis van de positieve vooruitzichten voor 2011, aldus Stern.

TomTom lanceert nieuwe database
TomTom heeft een database ontwikkeld waarmee het overheden en bedrijven binnen korte tijd van zeer specifieke informatie kan voorzien over het gebruik van wegen. Dat maakte de producent van navigatieapparatuur eind januari bekend.

De database bevat gegevens over het hele wegennetwerk in Europa en de Verenigde Staten. TomTom kan geïnteresseerden binnen 24 uur van de gewenste informatie over een bepaald traject voorzien. Met de huidige technieken duurt dat volgens het bedrijf over het algemeen zeker enkele weken.
De informatiebank, waar sinds 2006 aan wordt gewerkt, bevat inmiddels gegevens over 3 biljoen vervoersbewegingen. Daar komen volgens het bedrijf elke dag minstens 3,5 miljard nieuwe gegevens bij. De database is inmiddels tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Traffic Research Board in Washington gepresenteerd.
 
Branche 
 
Topman Spyker draagt aandelenpakket over Spyker-topman Victor Muller heeft eind januari als zekerheid voor een lening een pakket aandelen Spyker overgedragen. Dit zei Muller naar aanleiding van een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Uit de melding bij de AFM blijkt dat Muller in totaal 459.000 aandelen heeft overgedragen voor een bedrag van ruim 655.000 euro. Tegelijk werd een optiecontract afgesloten dat Muller het recht geeft de stukken weer terug te kopen.
Muller zei dat de transactie dient als zekerheid voor de partijen die een lening aan hem hebben verstrekt. Het gaat om twee financiële bedrijven.

Saab in gesprek over terugkeer Antonov
Saab voert – aldus ANP-Reuters - nog steeds gesprekken met General Motors (GM) over een terugkeer van de Russische investeerder Vladimir Antonov. Dat zei topman Victor Muller van Spyker, de eigenaar van de Zweedse autobouwer, woensdag tegen ANP-Reuters.
,,Er wordt gesproken over een terugkeer, er zijn discussies gaande. De formele bezwaren tegen Antonov snijden geen hout’’, aldus Muller. Hij kon desgevraagd niet aangeven wanneer er een definitieve beslissing wordt genomen. Muller staat ,,uiteraard’’ in uitvoerig contact met Antonov, zo gaf hij aan. ,,Hij is mijn financier’’, voegde hij toe.

GM verkocht Saab vorig jaar aan Spyker, maar hield nog een klein belang in de Zweedse autofabrikant. Bij de overname bedong GM dat Antonov, die een belang had in Spyker, als aandeelhouder zou verdwijnen. De Rus zou banden hebben met de georganiseerde misdaad.

Carmonitor februari 2011: markt.nl
Autoverkoop niet te stuiten; januari: +19%
Nadat de verkoop van nieuwe auto’s in 2010 al onverwacht hoog uitpakte heeft nu ook 2011 een vliegende start gemaakt. In januari werden 75.174 nieuwe auto’s geregistreerd, in januari 2010 waren dat er nog maar 62.776 stuks, een toename van 19,7 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van RDC, bewerkt door AUMACON.

Het zijn vooral de zogenaamde zakelijke merken die het jaar goed begonnen zijn. Aan kop gaat Volkswagen met een 10.413 afleveringen, goed voor een marktaandeel van 13,8 procent. Opvallend is de opmars van Renault (m.a. 7,9%) en Peugeot (7,7%). Deze beide franse merken hebben door recente productlanceringen hun aantrekkelijkheid voor de zakenrijder danig verbeterd en worden daarvoor beloond met resp. de tweede en derde plek in de januarirangorde. Toyota en Ford betalen de rekening, Toyota verkocht in januari 16 procent minder (vierde plek met 7,1% m.a.), Ford moest een procentje aan afzet inleveren (5de plek met 6,9% m.a.).
Grootste stijger onder de volumemerken in januari is Seat (m.a. 4,1%), dat vooral dankzij de Ibiza de toptien binnenkomt op de achtste plaats. Opvallende dalers zijn met name de hybridemerken Honda en Lexus; Honda zag haar verkoopvolume in januari halveren, Lexus daalde met een derde.
 
Markt.nl

Verderop in de lijst vinden we de merken die relatief gezien het meest recht hebben om de vlag uit te hangen. Bij Chevrolet (20ste) bijvoorbeeld, waar de verkopen ten opzichte van januari 2010 met 341 procent stegen. Saab (28ste ) verkocht 224,2 procent meer, Alfa Romeo (23ste) 129,5 procent meer.

Ook krachtig herstel voor bestelautoverkoop In navolging van de gestegen verkoop van nieuwe personenauto’s is nu ook de bestelautosector in een positieve flow beland. De verkopen van nieuwe bestellers steeg in januari – vergeleken met dezelfde maand in 2010 – met liefst 30 procent. Het ging daarbij om 7.782 registraties, tegenover 5.984 stuks een jaar tevoren. Dit blijkt uit cijfers van RDC, bewerkt door bureau AUMACON. Overigens werden er in januari 2009 nog ruim negen duizend nieuwe bestellers genoteerd.

Vooral marktleider Volkswagen profiteerde in januari van de vergrootte markt; Volkswagen noteerde 53 procent méér afleveringen, waardoor het marktaandeel inmiddels bijna 35 procent is. De nummer twee, Mercedes-Benz, kon dit tempo niet bijhouden en steeg met ‘slechts’ 24 procent, iets onder de marktgroei dus. Mercedes’ marktaandeel daalde naar 14,4 procent. Ook de daaropvolgende merken – Renault, Ford en Opel - zagen iets van hun marktaandeel verdampen doordat ook hun verkooptoename onder het 30% niveau bleef.
Er lijkt dus veel reden om dit jaar ook voor de bestelautosector met veel vertrouwen tegemoet te zien. AUMACON gaat in haar jongste prognose uit van 58 duizend stuks voor het gehele jaar, een toename ten opzichte van 2010 van 17 procent.

Carmonitor februari 2011: markt.eu
2010: slecht autojaar voor Europa
In de Europese Unie zijn vorig jaar minder auto's verkocht dan een jaar eerder. In totaal werden er inclusief Efta-landen ruim 13.780.000 personenauto’s op naam gezet, een daling van 4,9 procent ten opzichte van 2009. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Europese organisatie van autofabrikanten ACEA.

In december daalden de verkopen met 3,2 procent ten opzichte van de- zelfde maand in 2009 tot net iets meer dan 1 miljoen voertuigen. Vorig jaar kreeg onder meer de Duitse automarkt flinke klappen. Daar werden ruim 23 procent minder auto’s verkocht dan in 2009, als gevolg van het schrappen van de sloopregeling. Griekenland spande de kroon met een daling van bijna 36 procent.

De hoogste groei kwam op naam van Ierland. De autoverkopen stegen met bijna 55 procent. In 2009 had de Ierse automarkt het nog zwaar te verduren. De verkopen daalden toen met ruim 62 procent. Ook de autoverkoop in Portugal (+39%), Zweden (+36%) en Denemarken (+35%) ging er flink op vooruit.

In lijn met het Duitse marktdrama hadden ook de Duitse fabrikanten behoorlijk te kampen met vraagterugval. Zowel Volkswagen-groep (-4,2%), als GM (-7,3%) en Ford-groep (-13,3%) kregen een tik mee van de malaise op de thuismarkt. Verkoopwinst was slechts voorbehouden aan een kleine groep fabrikanten, waarvan Volvo Car Corportaion door de recente afsplitsing van de Ford-groep welhaast het meest opmerkelijk was: +12,6 procent. Andere stijgers waren Renault/Dacia (+4,6%), Hyundai/Kia (+4,6%), BMW- groep (+6,0%) en Nissan (+9,7%). Volkswagen blijft ook als merk het best verkocht in Europa (marktaandeel 11,2%), gevolgd door Renault (8,3%) en Ford (8,0%).

Carmonitor maart 2011: economie
2010: Winstgevendheid grote bedrijven verbeterd
Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 is het aantal bedrijven (exclusief de financiële bedrijven) waarbij de winstgevendheid verbeterde, groter dan het aantal dat een verslechtering noteerde. De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Verder is vooral bij grote bedrijven de winstgevendheid verbeterd.
In het vierde kwartaal van 2010 meldde bijna twintig procent van de Nederlandse niet-financiële bedrijven een toename van de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij 64 procent bleef de winstgevendheid gelijk en ruim zestien procent van de bedrijven gaf een verslechtering aan. Voor het eerst sinds de economische crisis is de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder verbeterd. De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Bij per saldo 33 procent van de ondernemers in die sector verbeterde de winstgevendheid. Daarentegen liep de winstgevendheid het sterkst terug in de bouw. Deze sector ondervindt nog in alle hevigheid de gevolgen van de economische crisis.

Vooral bij grote bedrijven verbeterde de winstgevendheid. Bij de bedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen is de winstgevendheid per saldo bij drie procent van de bedrijven verbeterd. Bij de bedrijven met honderd of meer werkzame personen zag bijna tien procent van de ondernemers een verbetering. Bij de kleine bedrijven, tot vijftig werkzame personen, verslechterde daarentegen de winstgevendheid.
2011: Vertrouwen producenten iets gedaald
Het vertrouwen van de industriële ondernemers was in februari iets afgenomen. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,7 tegen 2,7 in januari. Het oordeel over de voorraden verslechterde aanzienlijk in februari. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond was deze maand groter dan het aantal ondernemers dat de voorraden als te klein beschouwde. Dit was voorgaande maanden nog andersom. Over de orderpositie en de productie in de komende drie maanden waren de ondernemers een fractie positiever dan in januari. Over de toekomstige personeelssterkte dachten de ondernemers vrijwel hetzelfde als in januari. De ondernemers in de industrie verwachtten wel dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen.
 
Zakelijke dienstverleners stuk positiever
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in februari veel groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +31. Dit is dertien punten hoger dan in januari. De zakelijke dienstverleners zijn al een half jaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet.
Het aantal ondernemers dat een toename van hun personeelssterkte in de komende drie maanden verwacht, was in februari groter dan het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande maanden hielden beide groepen elkaar vrijwel in evenwicht. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was minder groot dan in de voorgaande maanden.
 
Consument ziet het zonniger in
De stemming onder consumenten is in korte tijd aanzienlijk verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg in februari met drie punten en kwam uit op -5. Het was de tweede verbetering op rij. In januari steeg het vertrouwen al met zes punten.
Consumenten oordeelden veel minder negatief over de economie in de afgelopen twaalf maanden dan in januari. Hun kijk op de economie in de komende twaalf maanden bleef onveranderd positief. Al met al verbeterde de deelindicator economisch klimaat met vier punten, naar +1. De koopbereidheid verbeterde ook. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg met drie punten naar -8. Consumenten vonden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen. Verder dachten ze iets minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ondanks de toename is de koopbereidheid nog altijd laag.
Meer consumenten rekenen op prijsstijgingen in de komende twaalf maanden. In februari zijn dit er zeven op de tien.

Carmonitor maart 2011: branche
Eenmalige boekwinst op aankoop Saab
Spyker Cars haalt over 2010 een eenmalige boekwinst van 77,9 miljoen euro op de aankoop van Saab van het Amerikaanse General Motors (GM), aldus een mededeling van het bedrijf. Spyker betaalde aan GM 54,4 miljoen euro voor Saab. Uit een analyse van de waarde van de activiteiten is echter gebleken dat deze 77,9 miljoen euro hoger ligt. Dit bedrag moet Spyker als winst boeken in 2010, onder de IFRS-boekhoudregels.
 
Topman Victor Muller van Spyker Cars denkt dat sportwagenfabrikant Spyker zal floreren als een apart en niet-beursgenoteerd bedrijf. Dat zei hij eind februari in een toelichting op de verkoop van Spyker aan de Russische investeerder Vladimir Antonov voor maximaal 32 miljoen euro. “Het voelt erg goed om Spyker te verkopen. Het bedrijf zal floreren buiten de groep”, aldus Muller. Ook het Zweedse autobedrijf Saab, onderdeel van het beursgenoteerde Spyker Cars, zal naar zijn zeggen profiteren. Spyker zal geen beroep meer doen op de kasmiddelen van Saab en de focus komt volledig te liggen op het Zweedse merk, zei Muller.
Volgens de topman heeft de verkoop geen gevolgen voor de Nederlandse werknemers van de sportwagenfabrikant.
 
Branche 

Verder blijft Muller nauw betrokken bij Spyker en zullen de sportwagens bij de Saab-dealer te vinden zijn. “Saab-dealers blijven hun deuren openzetten voor Spyker.” Volgens Muller lopen er nog discussies over een naamsverandering van het huidige Spyker Cars. Op de algemene aandeelhoudersvergadering in mei zal een nieuwe naam worden aangekondigd. Het is nog niet zeker of ook een notering in Stockholm wordt aangevraagd nadat Spyker is verkocht. “Het wordt wel duidelijker voor aandeelhouders als wordt belegd in één autobedrijf in plaats van twee.” Muller ontkende dat er een grote aandelenemissie aan zit te komen om schulden van Saab bij het voormalige moederconcern General Motors af te lossen, zoals de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verwacht. “Dat is complete onzin. VEB kent de feiten niet. Een emissie is niet erg waarschijnlijk.”

Europese gouden gidsen in TomTom
TomTom gaat automobilisten alle informatie van de Telefoongids & Gouden Gids en soortgelijke gidsen in heel Europa voorschotelen. Eind dit jaar kan het 45 miljoen adresgegevens van hotels, betaalmachines, artsen en supermarkten aanbieden. “We hebben de ambitie om ook in de VS beginnen”, kondigt directeur Lucien Groenhuijzen van TomTom aan. De Europese ’gouden

Carmonitor maart 2011: markt.nl
Februariverkopen: +31%, Skoda in Top 10
Vorige maand werden er - volgens cijfers van het RDC - 49.342 nieuwe personenauto’s afgeleverd, 31 procent méér dan in februari 2010. Het zijn vooral auto’s met lage CO2-uitstoot die in toenemende mate in de smaak vallen, waaronder ook diverse auto’s met kleine dieselmotoren.
 
Over twee maanden bezien, liggen de autoverkopen dit jaar al bijna 24 procent boven het niveau van vorig jaar. Toch zijn de marktanalisten voorzichtig voor al te veel optimisme. Bureau Aumacon stelde onlangs zijn prognose opwaarts bij naar een jaarniveau van 525 duizend, bankier ABN-Amro volgde met een prognose op 530 duizend stuks. Daarmee zou 2011 zo’n tien procent progressie noteren. Maar veel zal afhangen van de reactie van de overheid op deze toch wat onverwachte verkooptsunamie. Later dit jaar zal minister De Jager daarover klaarheid verschaffen.
 
Voor Toyota en Ford is dit jaar ronduit slecht gestart. Beide merken waren vorig jaar nog goed voor een podiumplaats, nu dalen de verkopen ondanks het gunstige tij en rest hen een vierde respectievelijk een vijfde plaats. Renault en Peugeot nemen de opengevallen plaatsen over dankzij kloeke verkoopprogressie van met name hun boodschappenauto’s, de Twingo en de 107. Volkswagen blijft ongenaakbaar op plek één en weet zelfs het marktaandeel met een vol procentpunt te verhogen naar 12,4 procent. Maar de grootste stijgingen zijn weggelegd voor de budgetmerken Fiat en Skoda. Laatstgenoemde weet zelfs voor het eerst in haar geschiedenis nipt binnen te dringen in de Nederlandse Top 10 van autoverkopen, Fiat staat daarin inmiddels op de zevende plaats.
 
Markt.nl
 
Ook krachtig herstel voor bestelautoverkoop
In navolging van de gestegen verkoop van nieuwe personenauto’s is nu ook de bestelautosector in een positieve flow beland. De verkopen van nieuwe bestellers steeg in januari – vergeleken met dezelfde maand in 2010 – met maar liefst dertig procent. Het ging daarbij om 7.782 registraties, tegenover 5.984 stuks een jaar tevoren, zo blijkt uit cijfers van RDC. Overigens werden er in januari 2009 nog ruim negenduizend nieuwe bestellers genoteerd.
 
Vooral marktleider Volkswagen profiteerde in januari van de vergrote markt; Volkswagen noteerde 53 procent méér afleveringen, waardoor het marktaandeel inmiddels bijna 35 procent is. De nummer twee, Mercedes-Benz, kon dit tempo niet bijhouden en steeg met ‘slechts’ 24 procent, iets onder de marktgroei dus. Mercedes’ marktaandeel daalde naar 14,4 procent. Ook de daaropvolgende merken – Renault, Ford en Opel - zagen iets van hun marktaandeel verdampen doordat ook hun verkooptoename onder het niveau van dertig procent bleef. Er lijkt dus veel reden om dit jaar ook voor de bestelautosector met veel vertrouwen tegemoet te zien. Aumacon gaat in zijn jongste prognose uit van 58 duizend stuks voor het gehele jaar, een toename ten opzichte van 2010 van zeventien procent.

Carmonitor maart 2011: markt.eu
Autoverkopen Europa lopen terug
In de Europese Unie zijn in januari minder auto's verkocht dan in dezelfde maand in 2010. In totaal werden 1,04 miljoen personenauto’s op naam gezet, een daling van 1,4 procent. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van de Europese organisatie van autofabrikanten Acea. In Duitsland werden de meeste auto’s verkocht (211 duizend), gevolgd door Frankrijk (185 duizend) en Groot- Brittannië (129 duizend). In Nederland stegen de verkopen met bijna twintig procent. In totaal werden er meer dan 75 duizend personenauto’s geregistreerd, tegen 62.750 in januari 2010. De grootste daling kwam op naam van Griekenland. De autoverkopen daalden daar met ruim 63 procent tot 9747.

Belgen profiteren van Saloneffect
Na de goede cijfers in januari blijkt ook het aantal Belgische inschrijvingen van nieuwe auto’s in februari hoger uit te vallen dan vorig jaar. Automobielfederatie Febiac meldt een stijging van 11,7 procent tegenover februari 2010. Renault is marktleider, voor Peugeot en Volkswagen.
De februari werden in totaal 53 duizend nieuwe personenwagens ingeschreven in België. 

Opgeteld met het resultaat van januari levert dat 106 duizend inschrijvingen op in de eerste twee maanden van 2011 of 9,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend zijn de sterke stijging van Volkswagen (+27,8 procent), Skoda (+71,5), Hyundai (+77,0) en Dacia (+138,6 procent). De nieuwe importeur van SsangYong noteerde 28 nieuwe registraties.
Maar niet alleen de automarkt doet het goed in België. Zo werd in februari een derde meer nieuwe bestelwagens in het verkeer gebracht en klommen de inschrijvingen van zware trucks (boven zestien ton gvw) zelfs met bijna 95 procent.

Volgens Febiac is het succes te danken aan het drukbezochte bedrijfsvoertuigensalon en de beurs Truck & Transport in de Heizelpaleizen in januari. “Het zijn ook op commercieel vlak absolute voltreffers gebleken”, aldus Febiac. “De markt van zowel auto’s, motoren, als lichte en zware bedrijfsvoertuigen piekt in de nasleep van de salons, geruggensteund door de aantrekkende economische activiteit en het groeiende vertrouwen van ondernemers en particulieren.”

AM over de vloer: Top Reklame
Effectieve belettering lukt alleen met een vaste hand en voldoende creativiteit.
Wie een rijdende advertentie wil hebben, laat in de meeste gevallen zijn bedrijfsauto beletteren. Het maken van een letterontwerp en beplakken van de voertuigen is een belangrijke bron van inkomsten voor Top Reklame in Huizen. In vijftien jaar tijd hebben al heel wat auto’s de werkplaats vanbinnen gezien.

Paul Steenhoff

Een bestaand ontwerp van een naam en bedrijfslogo kan in de meeste gevallen niet zomaar op een auto worden geplakt. Digitaliseren is noodzakelijk, zodat de snijcomputer (een 'plotter') de juiste vormen aanbrengt in de zelfklevende folie. "Digitaliseren van een bestaand ontwerp komt veel voor, maar er zijn ook klanten die helemaal niets hebben en voor wie ik dan iets ontwerp", zegt Ton van Aken, eigenaar van Top Reklame in Huizen. "Van elke auto probeer je een pareltje te maken. Als je die creativiteit hebt, voldoende geduld en een vaste hand, kun je wat bereiken in dit vak."
 
Dat beplakken van auto’s een vak is, staat buiten kijf. Van Aken behaalde zijn Nimeto-diploma met de huidige studierichting 'reclame publiciteitsvormgeving' en wist de titel 'meester' te behalen. Daarmee is hij een van de weinige vakmensen die nog uit de hand in zwierige letters een naam kunnen schilderen op een winkelraam. het is een uitstervend ambacht. "Vergeleken met de computer is het arbeidsintensief en daardoor duurder, maar sommige klanten staan erop. En dan maak ik het." Van Aken beplakte overigens ook wel eens etalages met folie van letters uit echt bladgoud. 

Vuil
Vijftien jaar geleden - in 1996 - besloot hij voor zichzelf te beginnen, na eerder te hebben gewerkt bij verschillende bedrijven. Daaronder waren een etalagebureau en een bedrijf waar hij als reclameschilder aan de gang ging. "Allemaal vóór de tijd van de computer", zegt hij, waarmee hij een belangrijke scheidslijn in zijn vakgebied markeert. "Als je het optelt, heb ik nu dertig jaar ervaring."
 
Het juist beplakken/beletteren van een auto is geen sinecure. Allereerst moet de auto schoon en droog zijn. En met schoon wordt dan écht schoon bedoeld, aangezien vuil onder de folie zichtbaar wordt als een oneffenheid. “Zelfs nieuwe auto’s kunnen nog behoorlijk vuil zijn, zoals bij en onder de raamrubbers en spatten van bodemwax bij de spatborden. Het heeft natuurlijk alles te maken met het ontwerp. Alleen een belettering aanbrengen op de zijkant van een auto is veel minder intensief, maar met een uitgebreid ontwerp waarin hele vlakken worden beplakt, is reinigen het halve werk.”

Ambulance
In zijn computer heeft Van Aken alle gangbare modellen auto's staan. Met zo’n model kan hij een digitaal ontwerp op schaal maken, zodat de opdrachtgever precies kan zien hoe zijn auto straks oogt. "Natuurlijk moet je in je ontwerp wel rekening houden met deuren en naden. Als een letter hinderlijk doorsneden wordt door een deur, zul je toch het ontwerp moeten aanpassen, zodat het niet meer hinderlijk is, in tact blijft en maximaal leesbaar."
 
Tot de klanten van Top Reklame behoort ook een schadebedrijf. Daar is hij regelmatig te vinden. Het is het vaste herstelbedrijf van de regionale brandweer, politie en ambulance. De wettelijke voorschriften waaraan de belettering van de verschillende voertuigen moet voldoen, zijn te vinden op internet. "Die mensen rijden regelmatig schade. Na het spuiten moet de belettering weer in orde worden gemaakt. Dat is mijn taak."

AM over de vloer: Kevercentrum Midden Nederland
Onderhoud, reparatie en restauratie - 'we doen vrijwel alles zelf. Dan weten we dat het goed gebeurt'
Van de Volkswagen Kever zijn in totaal 21.529.464 exemplaren gebouwd. Het is daarmee de op één na verkochte wagen ter wereld - de Volkswagen Golf staat op één. Bij Kevercentrum Midden Nederland in Kortenhoef verdienen ze nog elke dag hun brood er mee.

Paul Steenhoff

Er moet nog even een boterham naar binnen en snel een bezem door de werkplaats, maar dan heeft Joost Muller (38) tijd voor een gesprek. Samen met compagnon Anton van der Veer (57) is hij de eigenaar van Kevercentrum Midden Nederland. Met de vaste monteurs Sander Kolb en Dave Verbeek wordt er zes dagen per week gewerkt aan onderhoud, reparatie en restauratie van de legendarische Volkswagen Kever. Buiten staan zeker twintig rijdende exemplaren te koop, van compleet gerestaureerd tot Kevers waar nog wat plaatwerk aan zit. Technisch zijn ze allemaal in orde.
 
"De verkoop is teruggelopen", zegt Muller. "Vóór de financiële crisis schaften klanten vaak een andere Kever aan als er veel reparatiewerk tevoorschijn kwam. Maar nu zien we dat men die reparaties laat uitvoeren en het kopen van een andere Kever nog even laat zitten. Een Kever die technisch helemaal goed is en helemaal strak in de lak zit, brengt minimaal zesduizend euro op. Kom je daaronder, dan moet er nog wat gebeuren aan het plaatwerk."
 
Traditiegetrouw trekt de verkoop aan op het moment dat de eerste zonnestralen doorbreken. "Het vakantiegeld komt binnen, mensen gaan naar buiten, dat merken we hier direct."

Klik
Muller werd uiteindelijk automonteur bij een taxibedrijf, maar sleutelde in zijn vrije tijd al van jongs af aan aan Kevers. "Waarom? Gewoon het model, de techniek en dan in het bijzonder de eenvoud, waardoor het eigenlijk onverwoestbare auto’s zijn. Het is een auto die me aanspreekt. Ik heb er een klik mee, noem me maar Kevergek."
 
In 2002 nam hij samen met zijn compagnon de stap en startte het Kevercentrum Midden Nederland in Kortenhoef. "De klanten die ik had gingen mee, dus de start was goed. Vanaf dat moment is de klantenkring alleen maar gegroeid. Daarnaast verkopen we onderdelen - van gereviseerde motor tot spatbord, klanten kunnen vrijwel elk gewenst onderdeel kopen. Het is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Het is zo dat je voor een Kever nog alles nieuw kunt krijgen. Ik zou bij wijze van spreken een nieuwe Kever kunnen bouwen uit alle losse onderdelen."
 
Muller is op maandag-, dinsdag- en woensdagavond geopend en heeft gemerkt dat juist dan de klanten onderdelen komen halen. "Die avonden zijn erg belangrijk voor ons. Behalve dat er dan veel onderdelen de deur uitgaan, worden er veel auto’s gehaald en gebracht. Klanten vinden het erg prettig dat ze ’s avonds bij ons terecht kunnen. In het begin waren we zelfs alle dagen ook ’s avonds open maar dat werd te gek. Je hebt ook nog een gezinsleven."

Boer zoekt vrouw busje
Muller en compagnon houden de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de eigen muren. Zo gaan uitgeputte Keverblokken niet naar een revisiebedrijf maar worden ze eigenhandig gereviseerd. Ook schadeherstel gebeurt in eigen huis, alleen het spuitwerk wordt uitbesteed. In een aparte ruimte wordt nog ouderwets getectyleerd en geconserveerd. "Afspuiten, drogen en dan maar krabben en borstelen. Als we het zelf doen, weten we zeker dat het goed is en voldoet aan onze normen", zegt Muller. "Bovendien houden we het geld binnen de deur. Om dat we eigenlijk alles zelf doen, geven we op elke verkochte Kever ook drie maanden onvoorwaardelijke garantie. Daarin gaan we veel verder dan bijvoorbeeld Bovag, waarvan we overigens geen lid zijn. Wij gaan echt tot het kapotte lampje en dat maakt dat je trouwe klanten krijgt."
 
Muller heeft niet alleen trouwe maar ook bijzondere klanten. Zo is het busje van Boer zoekt Vrouw bij hem gekocht. "Dat is een T2A uit 1970 die ik uit Californië heb geïmporteerd van de eerste eigenaar. De Kever van Willem Wever komt hier ook vandaan. Ja, ik zit natuurlijk dicht bij Hilversum en dan weten de omroepen je ook te vinden."

De kracht van internet
Kevercentrum Midden Nederland heeft een eigen pagina op Marktplaats, naast de verkoopafdeling die op de eigen site staat. Muller verbaast zich over kracht van het medium. "Een paar jaar geleden was het vrijwel ondenkbaar dat je een Kever verkocht aan een buitenlandse klant. Nu gebeurt ons dat regelmatig. Onlangs hebben we Kevers verkocht aan Belgen en Fransen. Het is ook een eerbewijs. Dat men zelfs in het buitenland vindt dat je producten de moeite waard zijn om zo’n afstand af te leggen, bevestigt je gevoel dat je goed bezig bent."

AM over de vloer: Lex Bohlmeijer Citroën Service
'Met het juiste onderhoud kunnen auto’s veel langer mee dan mensen denken'
Universeel garagist Lex Bohlmeijer (60) uit Bussum had zijn elektronicadiploma al op zak, toen een oliedruksensor in een auto nog optioneel was. "Komt er een auto met een elektronische storing, dan ga ik fluitend met mijn scoopje aan de gang. Voor je het weet, rij je weer een jaar. Moet je eens uitrekenen wat dat scheelt."

Paul Steenhoff

In de jaren zeventig en tachtig was hij sub-dealer van Citroën, maar alle merken zijn welkom bij Lex Bohlmeijer Citroën Service in Bussum. Schuin tegenover hem aan de Laarderweg zit sinds een paar jaar een officiële Citroën-dealer, maar dat deert hem niet. "Nee hoor, ieder heeft zijn business. Veel mensen met een wat oudere Citroen die ze daar nieuw hebben gekocht, worden weer klant bij mij. We bijten elkaar zeker niet. Ik vind dat ook zo’n onzinverhaaltje, van die vetes tussen merkdealer en universeel. Je moet en kunt elkaar juist ondersteunen in plaats van dwarszitten."

Personeel
Vanaf zijn jongste jaren is Bohlmeijer al motorfan, in het bijzonder van de oude Harley Davidson’s. Door het sleutelen aan die tweewielers kwam ook de eerste auto in beeld. Al snel kon Bohlmeijer zijn brood ermee verdienen. "Op mijn achttiende had ik al mijn eerste monteur in dienst. Tot op de dag van vandaag heb ik altijd personeel  gehad. Gemiddeld blijven ze zo'n tien jaar, dan gaan ze weer verder kijken. Ik ervaar personeel nooit als een last. Ik heb nu twee monteurs in dienst van wie ik hoop dat ze over een paar jaar de zaak willen voortzetten. Ik heb last van artrose in mijn linkerhand en -knie. Dat maakt het werken moeilijker door de pijn en het krachtverlies. Ik ben nu zestig maar hoop dat ik voor mijn 65e eruit kan stappen. Het is nu eigenlijk al zo dat de jongens helemaal zelfstandig werken en ik fungeer als vraagbaak voor de moeilijke gevallen. Ik hoop langzaam naar de achtergrond te kunnen verdwijnen."

Klanten
Officieel ging Bohlmeijer in 1984 van start aan de Laarderweg, compleet met benzinepomp - die nu alweer geruime tijd is opgedoekt. "Waarom Citroën? In die tijd waren dat spraakmakende auto’s met uitdagende techniek. Neem een DS, een GS, een CX, daar kon je als monteur echt eer aan behalen. Het waren autotechnische uitdagingen. Ik heb de brui gegeven aan het subdealerschap toen er toch eisen werden gesteld aan de aantallen. Dat wilde ik per se niet. Ik ben monteur, geen verkoper. Dan maar geen subdealer. De nieuwverkoop heb ik toen met een bevriende dealer geregeld."
Niet alleen het subdealerschap zegde hij op: twee jaar geleden moest ook het lidmaatschap van de Bovag er ook aan geloven. "Ze kwamen me vertellen wat er moest gebeuren om het lidmaatschap te behouden. Daar heb ik geen behoefte aan. Ik doe alles in mijn eigen tempo en op mijn manier en heb niet graag dat een ander mij gaat vertellen hoe ik het moet doen. Dus dat lidmaatschap heb ik opgezegd."

Geen reclame
In de loop der jaren heeft Bohlmeijer zijn klantenbestand zien verouderen. "Ik begon natuurlijk als jong jochie met al oudere klanten. De laatste tijd geven veel klanten de auto op of overlijden. Zo heb ik nu een CX van een klant die hem 25 jaar geleden bij mij heeft gekocht en is overleden. De auto heeft altijd binnengestaan en maar 68 duizend kilometer gelopen. Voor de handel brengt zo'n auto hooguit vijftienhonderd euro op, dus houd ik hem zelf. Prachtige auto voor als mijn kinderen op vakantie willen. En wat mijn klanten betreft, ik merk dat er door de twee jongere monteurs ook weer jongere klanten naar de werkplaats komen. Nee, ik maak geen reclame. Heb ik alleen in het begin even gedaan maar nu gaat het van mond tot mond. Dat werkt toch het beste in deze branche."

Onderhoud is alles
Het is Bohlmeijer een doorn in het oog dat auto’s met nog geen twee ton op de teller als versleten worden beschouwd. “Als je een auto goed onderhoudt, zijn kilometerstanden van vier, vijf ton probleemloos haalbaar. Ik heb Xantia’s en BX’en genoeg met dergelijke kilometerstanden en ze zijn nog steeds allemaal even betrouwbaar. Mensen gaan te snel over tot nieuw en dat is zonde. Zeker in een tijd waarin duurzaamheid en hergebruik centraal staan. Als monteur ken je de zwakke plekken van een auto en als je daar preventief onderhoud op verricht, kunnen auto’s jarenlang mee. Veel langer dan consumenten nu nog denken.”

AM over de vloer: Groothoff Onderwater Berging
Groothoff Onderwater Berging krijgt een auto er altijd uit, ook al ligt-ie op zes meter diepte.
In ons waterrijke land wil er nog weleens een auto te water raken. Wanneer de berger er zelf niet goed bij kan, wordt de hulp ingeroepen van een specialist, zoals Groothoff Onderwater Berging in Huizen.

Paul Steenhoff

"Ik ben al twintig jaar amateurduiker. Van die hobby heb ik op een gegeven moment deels werk kunnen maken. Verleden jaar heb ik ongeveer 35 auto’s uit het water gehaald." Voor Wim Groothoff (58), onderwaterberger van professie, is een auto soms eenvoudig te vinden, doordat de antenne boven water uitsteekt of de lichten nog branden.
 
"Maar soms moeten we echt zoeken. Dan gaat het op de tast, als het zicht slecht is of het donker is. Moet je goed uitkijken dat je jezelf niet verwondt aan scherpe blikranden. Daarom vind ik het altijd prettig te weten wat voor auto, busje of vrachtwagen te water is geraakt. En of en hoe dat voertuig een hek, boom of vangrail heeft geraakt. Met die informatie kun je voor jezelf snel een beeld vormen waar je moet zijn en voor welke zaken je moet oppassen."

Kou en duister
Kou en duister maken het werk voor een onderwaterberger zwaar, maar zeker niet onmogelijk. "We krijgen een auto er altijd uit, ook al ligt-ie op zes meter, zo'n beetje de maximale diepte die we in ons werkgebied aantreffen." Eventuele slachtoffers worden in de meeste gevallen niet door Groothoff uit het wrak gehaald, maar door de duikers van de brandweer. "Het komt weleens voor dat we een lichaam moeten bergen, maar dat is zeldzaam. Ik kan er in ieder geval tegen en de mensen met wie ik werk ook."
 
Nadat de brandweer zijn werk heeft gedaan, is de auto voor Groothoff en zijn team van medewerkers - veelal duikers van de beroeps- en vrijwillige brandweer. "Soms gebeurt het dat de brandweer de auto bergt, maar eigenlijk is dat niet hun taak. Zij horen zich te bekommeren om de mensen. De berging, dat is ons werk."
 
Wim Groothoff is opgeleid als automonteur en volgde de lts Autotechniek. Na internationaal chauffeur te zijn geweest, ging hij aan de slag als chauffeur bij Broeder de Vries. Daar zou hij 24 jaar blijven, tot hij als planner aan het werk kon bij Bergnet. Deze autoberger beschikt over ruim twintig voertuigen, waaronder het zware werk voor berging van vrachtwagens. Is een auto te water geraakt, dan wordt Groothoff ingeschakeld. Daarbij gaat het trouwens niet alleen om auto's. Laatst moest hij een legertruck bergen, die van een ponton was afgereden en in de IJssel lag. "Het water stroomt daar behoorlijk en je hebt te maken met scheepvaart. Die kan je stilleggen, maar de stroming niet. Duiken brengt altijd een risico met zich mee. Daarom werken we alleen met goedgekeurde apparatuur en doen we check en dubbelcheck."

Kevlar
Bevindt een auto zich slechts een paar meter van de kant, dan is het mogelijk de lierkabel erheen te brengen. Ligt het voertuig verder uit de kant, dan wordt het kabelgewicht een probleem. "Die legertruck lag dertig meter uit de kant. Daar kun je geen stalen sleepkabel naar toebrengen of -zwemmen. Te zwaar. Voor dat soort situaties hebben we bergingstouw van kevlar. Is licht én heeft een ongekend hoge trekkracht. We bevestigen het touw of de kabel aan de auto en trekken hem naar de kant. Voor het bevestigen is een trekhaak natuurlijk ideaal."

Meevallertje
Wim Groothoff probeert ieder exemplaar zo netjes mogelijk te bergen. "Technisch is zo'n auto die onder water heeft gelegen natuurlijk total loss, maar plaatwerk kan nog wel bruikbaar zijn. Vandaar dat we altijd proberen ze er 'vierkant' uit te halen. Dat wil zeggen dat we proberen ’m met vier hijspunten rechtstandig te hijsen." Vervolgens gaat het wrak op een bergingsauto en wordt het afgevoerd naar de berger.
 
Per geval is Groothoff minimaal twee uur aan het werk. Maar hij heeft natuurlijk ook wel eens een meevallertje, als door vorst het water ijs is geworden en bovendien sterk genoeg is om de auto te dragen. Dan is het een kwestie van terugduwen of slepen - en blijft het droogpak droog.

Cartoons 2005
In dit themadossier vindt u alle cartoons zoals ze in het autojaar 2005 in de krant Automobiel Management verschenen.

AM over de vloer: Lusso Classics
Markt voor reparatie van oldtimers overschrijdt landsgrenzen
De deuren van Lusso Classics in Hilversum zijn net open. Het moet het servicecentrum worden voor klassieke en moderne Ferrari's. Met oud-monteur Philip Haverlag van Ferrari-dealer Kroymans in dienst, is mede-eigenaar Frans Heijstee er helemaal klaar voor.
Paul Steenhoff
De werkplaats is hagelnieuw. Er staan vier bruggen, waarvan er twee al bezet zijn, eentje door een zwarte Ferrari Dino. Bijzonder is de autolift waarmee de eerste etage van het pand kan worden bereikt. “Daar kan ik ongeveer vijftien auto’s kwijt", zegt Frans Heijstee (49). Noodzakelijk, gezien het gebrek aan parkeerruimte op straat en de sterk bovengemiddelde waarde van de auto’s. Heijstee kent de bedragen vrijwel uit zijn hoofd, want naast deze nieuwe serviceafdeling heeft hij in Naarden al jaren een showroom met klassiekers. Niet alleen Ferrari, maar ook Bentley, Mercedes-Benz, Alfa-Romeo en Porsche. Wie een blik op de vraagprijzen werpt, wordt al snel duidelijk dat Heijstee het liefst handelt in toppers. Zo mag een Ferrari Spider voor drie ton het pand verlaten; wie eigenaar wil worden van de Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1957 moet bijna vijf ton op tafel leggen. "Je went snel aan dat soort bedragen. Niet al te lang geleden heb ik nog een Ferrari Daytona Spider van een miljoen euro verkocht."
Veilingen
Heijstee deed de Landbouwschool en leerde het autovak in de praktijk, bij een Saab/Lancia-garage. Na een vakantiebaantje bleef hij acht jaar plakken. Hij haalde zijn papieren voor tweede monteur en belandde bij een Mercedes-Benz dealer. "Van jongs af aan heb ik al een voorliefde gehad voor klassiekers. In mijn vrije tijd werkte ik al aan dergelijke auto's. Zoals dat zo vaak gaat, breidde zich dat langzaam uit, tot ik meer werk thuis had dan bij mijn werkgever. Dus huurde ik een schuur en ging aan de slag, zowel met moderne als met klassieke auto's."
Op een gegeven moment besloot Heijstee naast reparatie meer te gaan verkopen. Het durfkapitaal kon hij lenen bij een goede vriend. Met die geldbuidel op zak ging hij naar de VS en Canada, waar hij alleen gave en gewilde klassiekers aankocht. Waar nodig perfectioneerde hij de voertuigen, om ze in Naarden te verkopen - niet zelden aan een klant in ... Amerika. "Tot 1995 bezocht ik nooit veilingen. Na een tip van een kennis ben ik er toch eens gaan kijken. Het bleek voor mij uitermate goed werkterrein. Op die manier heb ik veel auto's gekocht en verkocht. Van de crisis heb ik vrijwel geen last gehad. Het topsegment van de klassiekers heeft daar juist van geprofiteerd. Gefortuneerde mensen beleggen niet meer op de beurs, maar steken hun geld in kunst, exclusieve wijnen en zeldzame auto's. Sommige zijn zo zeldzaam of mooi dat je ze onder kunst moet scharen. Exclusieve klassiekers verkopen nog steeds prima. In het onderliggende segment is de hele handel wél stilgevallen."
Parijs
Met de opening van Lusso Classics – ‘lusso’ is ‘luxe’ in het Italiaans - is voor Heijstee de cirkel rond. Zijn doel is naast de verkoop nu ook onderhoud en reparatie te bieden. Het liefst natuurlijk klassieke Ferrari’s, maar ook klassiekers van andere merken zijn welkom in Hilversum. Door het aantrekken van monteur Philip Haverlag kan hij ook moderne Ferrari’s onderhouden en repareren. Haverlag (48) werkte 31 jaar bij Kroymans en brengt dus een schat aan ervaring mee. Hij is chef-werkplaats en deelt die werkplaats voorlopig met monteur Mark Beghtel.
Er is plaats voor vier monteurs en Heijstee hoopt die plaatsen ook te kunnen vullen. "Uit ervaring weet ik dat vooral in Frankrijk, en dan met name de regio Parijs, er eigenlijk geen goede garage is voor het onderhoud van klassiekers. Die leemte hoop ik te vullen. Afstand is voor deze doelgroep minder van belang, maar kennis en kwaliteit des te meer."
Kritische kopers
Veel van Heijstee’s klassiekers gaan naar het buitenland. Meestal naar Frankrijk, België en Duitsland, op een enkele Amerikaan na. “Met Duitsers heb ik het meeste te stellen. Daar krijgen de kopers van een klassieker garantie, maar in Nederland niet. Dat maak ik altijd goed duidelijk door een extra formulier bij de verkoopovereenkomst te doen. Toch gebeurt het me regelmatig dat men achteraf zaken probeert te claimen. Bij Belgen of Fransen gebeurt dat eigenlijk nooit. Ik heb geleerd met Duitse klanten niets aan het toeval over te laten en alles zwart op wit te zetten.”

Cartoons 2012
In dit themadossier vindt u alle cartoons zoals ze in het autojaar 2012 in de krant Automobiel Management verschenen.

Speciaal voor zelfstandige ondernemers die privé een lening willen afsluiten
Als zelfstandig ondernemer kunt u via AFAB een lening afsluiten als u het geleende bedrag alleen gebruikt voor privébestedingen. U mag het geld dus niet voor zakelijke doeleinden gebruiken. De lening is in de vorm van een doorlopend krediet.

Voorwaarden privé lenen voor ondernemers
Om voor een lening in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een lening aanvragen is mogelijk als u:

 

U kunt vrijblijvend een offerte voor een lening aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen. Door een lening aanvraag te doen geeft u toestemming voor een toetsing bij BKR te Tiel. Na het ontvangen van uw lening aanvraag zal deze door één van onze deskundige adviseurs in behandeling worden genomen. In overleg met u wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een persoonlijk huisbezoek dan wel een telefonisch adviesgesprek. Zo wordt er voor uw persoonlijke situatie altijd een passende lening gezocht.

Vul hieronder het offerteformulier in. Velden met een * zijn verplicht.


AM over de vloer: Auto Service Klup
Wie twee rechterhanden heeft maar geen sleutelruimte kan terecht bij Auto Service Klup (ASK) in Hilversum. Hier valt voor 195 euro per jaar naar hartelust te sleutelen. Advies, commentaar en gezelligheid zijn geheel gratis.
Paul Steenhoff

Een Kever, een vrijwel gedemonteerde DS, een VW-camper, een Mercedes 190D - de Hilversumse Auto Service Klup herbergt een bont pluimage voertuigen. En dan hebben we de eigenaren nog niet eens gehad. Gemeenschappelijke factor: iedereen beschikt over een wat oudere auto en deinst er niet voor terug de motorkap open te trekken en vuile handen te maken, als dat nodig is. Waar de autotechnische kennis ophoudt, kan worden teruggevallen op een van de toezichthouders, van wie er altijd wel eentje aanwezig is.
Vandaag valt die eer te beurt aan de 73-jarige Dirk Kastermans. In zijn werkzame leven runde hij een universeel autobedrijf en bouwde hij LPG-installaties in, onder de naam Kasgas. Zijn taak als toezichthouder vervult hij vandaag met Harry Kamst (69), die ooit begon als beeldtechnicus bij de omroep en wiens ouders een Volkswagengarage hadden.
De toezichthouders zijn de nestors van ASK. Niet alleen worden ze constant geraadpleegd, ook hebben ze ogen als haviken. "Hé, ho, zo moet je dat niet doen hoor!", roept Kastermans naar iemand die met veel geweld een band op een velg probeert te wrikken. "Anders kun je zo weer een nieuwe band gaan halen." 

Borg
ASK beschikt over zes bruggen. Wie er aan de slag gaat, moet eerst een tientje borg neerleggen. Voor dat geld krijgt hij een eigen plek en gereedschap toegewezen. Is de klus geklaard en het gereedschap weer compleet, dan krijgt het lid zijn tientje weer terug. De borgmaatregel is nog niet zo lang van kracht. "Soms gaat gereedschap kapot of blijft een schroevendraaier op het luchtfilter liggen", licht Kamst toe. "Met de borg bereik je dat mensen zorgvuldig met de spullen omgaan, niets laten slingeren en het gereedschap compleet houden."
De speciale gereedschappen hangen in een aparte ruimte. Iedereen die iets nodig heeft, ontvangt het technische hulpmiddel uit handen van een toezichthouder, die noteert wie ermee aan de haal is gegaan.
De gemiddelde leeftijd van een auto bij ASK is zeker tien jaar, met uitschieters naar onderen. Zo helpt Kastermans een jongeman die de gevlakte kop van zijn oldtimer Mercedes-Benz probeert terug te bouwen. Het kleppen stellen wil maar niet lukken. De kleppen zijn 'uitgesteld', constateert Kastermans: de kop is wel gevlakt, maar er is niets gedaan aan de kleppen en de klepzittingen. Zelfs LPG-specialist Kastermans kan hier niets meer van maken.

Trots
Binnen ASK is altijd wel iemand te vinden met expertise om een probleem op te lossen. Naast de LPG-specialist is er iemand met kijk op elektronica, een plaatwerker en iemand die autogeen kan lassen en booglassen. In de koffiehoek staat een computer, om alle mogelijke technische data op te vragen. Voor het uitlezen van complexe storingen helpt de nabijgelegen garage, waar alle APK’s worden verricht voor de clubleden. En even verderop zit de aircospecialist. "Onlangs is nog de automatische versnellingsbak van een oude Mustang gereviseerd, door een clublid dat zijn levenlang met dit soort zaken is bezig geweest. Eigenlijk lukt het ons altijd wel een oplossing te vinden voor een probleem", stelt Harry Kamst niet zonder trots. "Daarnaast is het altijd heel gezellig om hier te sleutelen. Ook dat is een belangrijk aspect."

Zelfwerkzaamheid
De ASK is in 1969 ontstaan vanuit de omroepen en was een onderdeel van de personeelsvereniging. In haar hoogtijdagen telde de club ruim elfhonderd betalende leden, een aantal dat is teruggelopen naar 350. Inmiddels is een baan bij de omroep geen toelatingseis meer. "Iedereen is hier nu welkom." Harry Kamst wijt de terugloop aan de vergrijzing en de toegenomen welvaart. Ooit was zelfwerkzaamheid immers een noodzakelijk kwaad, maar tegenwoordig is een gang naar de dealer of universeel gebruikelijk. "Dan hebben we het nog niet over het feit dat je aan moderne auto’s weinig meer zelf kunt doen."

Corbo: trainingen voor meetbaar resultaat
Rob Schmidt glundert helemaal als hij vertelt dat bij een training voor een bedrijf de deelnemers aan het eind als in koor riepen dat de tijd voorbij was gevlogen. "En dat waren mensen die al eens een training hadden gevolgd over hun onderwerp."

Daar doet hij het voor, deze arbeidspsycholoog die heeft zich gespecialiseerd in opleidingen. Hij is een van de drie partners van CORBO Organisatie, Advies en Expertise BV. "Leren hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Ook niet voor mensen die de schoolbankjes al lang achter zich hebben gelaten."
CORBO verzorgt jaarlijks tientallen opleidingen die meerdere dagen kunnen duren. Verder zijn er trainingen, cursussen en eendaagse workshops om bijvoorbeeld de eerder opgedane kennis weer even op te frissen. De opleidingen bestaan onder meer uit audittrainingen, maar er zijn ook opleidingen voor servicemanagers, serviceadviseurs, monteurs en werkplaatschefs. De mensen leren effectief en goed om te gaan met hun materiaal. Ze kunnen daardoor beter de beschikbare cijfers interpreteren over productie, klanttevredenheid en efficiency. Ook wordt in de opleidingen gesproken over hoe de gewenste veranderingen en verbeteringen in een bedrijf zijn door te voeren, waarbij de vakinhoudelijke kant de boventoon voert. "Een opleiding", zegt Schmidt daarom, "moet iets in beweging brengen. Het moet een meetbaar resultaat hebben". Daarvoor moeten de deelnemers aan een training natuurlijk worden gestimuleerd om zich echt in te zetten. "De truc is om het spannend te houden voor ze", aldus Schmidt. Hij somt moeiteloos het rijtje op waaraan hij dan denkt: Je moet de mensen er echt bij betrekken, maar je zult ook wat losser en speelser met de training moeten omgaan. Dat kan door bijvoorbeeld een wedstrijdelement in te voeren. "Maar let op", zegt hij met nadruk, "de vertaalslag naar de eigen praktijk mag nooit worden vergeten. Het accent ligt bij ons altijd op de toepasbaarheid in de praktijk."
Het is duidelijk dat hoezeer Schmidt ook zijn hart heeft verpand aan het trainen van mensen, het bij hem in de eerste plaats gaat om de effectiviteit. De effectiviteit in het bedrijf van de deelnemers aan de trainingen en de opleidingen, wel te verstaan. "Het mag leuker en het moet leuker, maar het mag niet minder effectief. En dat kan heel goed", is zijn overtuiging.  Het is voor hem duidelijk: "Als je bezuinigt op de opleiding van je mensen, dan voel je dat vrij snel in de portemonnee. Een opleiding kost geld, maar het levert uiteindelijk altijd meer op."

Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat bedrijven die hun mensen een opleiding hebben laten volgen, op belangrijke punten zichtbaar hoger scoren dan andere bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van klanttevredenheid. "En dat is kassa als je op de langere termijn denkt, want een tevreden klant komt terug." Bezuinigen op training is daarom penny wise en pound foolish, zoals ze dan aan de andere kant van de Noordzee zeggen.
Rob Schmidt vertelt gedreven over de opleidingen die door CORBO Opleiding B.V. worden verzorgd. "Het accent ligt bij ons op de toepasbaarheid in de praktijk. We spreken met de opdrachtgever over het doel van de opleiding en wat die moet opleveren. De praktijkcases die ik samenstel, moeten nauw aansluiten bij het werk van alledag. We evalueren ook de resultaten met de deelnemers en de bedrijven. Wij krijgen vooral tevreden geluiden van onze klanten terug." Dat komt naar de mening van Schmidt ook doordat de leidinggevende van het deelnemende bedrijf als het even kan bij de opleiding wordt betrokken. "Dat doen we zeker als we met de opleiding starten. We bespreken dan bijvoorbeeld de opdrachten die meegegeven worden. De vertaling naar de eigen praktijk wint daar alleen maar mee." Hij zegt het nog maar eens met de beslistheid van de man die het weet: "Coachen en trainen is de sleutel tot succes".  (tekst: Frans Collignon)

 

 


Autolease Midden Nederland voor zakelijk en particulier
Zowel voor de zakelijke als particuliere markt levert Autolease Midden Nederland een concurrerende mobiliteitsoplossing op maat.

Dus voor de groot wagenparkbeheerder, de kleine zelfstandige en de particulier; altijd advies toegespitst op uw persoonlijke mobiliteitsbehoefte. Autolease Midden Nederland heeft als professionele universele leasemaatschappij meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van leasing en verhuur en beheert een wagenpark van ruim 3100 voertuigen. Daarnaast beschikt Autolease Midden Nederland over twee business units: De Waal Autoverhuur en SmiLease Particuliere Autolease.

De Waal Autoverhuur

Onder het Euromobil label biedt De Waal Autoverhuur voor zowel bedrijven als particulieren de mogelijkheid om voor een korte of langere periode (shortlease) een auto te huren. Aan al uw mobiliteitsbehoeften kunnen wij voldoen; van het leveren van een passende voorloopauto tot het invullen van een tijdelijke uitbreiding van het wagenpark.

SmiLease

Onder de naam SmiLease richten wij ons volledig op particuliere autolease. Operationele leasemogelijkheden zijn al enige tijd ingeburgerd in de zakelijke markt. Lange tijd was er voor een particulier geen goede oplossing om te profiteren van alle voordelen die leasing met zich meebrengt. Daar brengt SmiLease nu verandering in. Dankzij SmiLease kan nu ook de particulier voor een vast bedrag per maand een auto rijden. In dit maandbedrag zijn alle autozaken, zoals reparatie, onderhoud, wegenbelasting, afschrijving en verzekering opgenomen.

Klantgericht

Autolease Midden Nederland is een sympathieke en klantgerichte leasemaatschappij waarbij duurzaam ondernemen en partnership hand in hand gaan. Naast het proactief beheren van wagenparken zijn we een betrouwbare en flexibele partner in het invullen van individuele mobiliteitsbehoefte van onze relaties. Dit gebeurt in een prettige en gezonde werkomgeving waarbij er voor onze mensen volop ruimte is voor de ontplooiing van hun competenties.

Bij de leasemaatschappij waar het motto ''mensen maken leasing'' centraal staat, gaat een persoonlijke benadering door onze 26 enthousiaste collega's hand in hand met de tevredenheid van u en uw berijd(st)ers.

 

 


DTC Lease: elke order telt, voor u en voor ons
Dealer Totaal Concept is sinds 2001 landelijk actief op de automotive markt en is uitgegroeid tot de nummer één in krediet- en verzekeringsaanvragen.
Bij onze eigen leasemaatschappij DTC Lease kunt u terecht voor financial, operational én equipment lease. Met als voordeel: wij nemen zelf de lease-aanvraag voor uw klant in behandeling en streven naar een spoedig en soepel akkoord. Zodat u de verkooporder kunt afsluiten. Want als dé automotive specialist begrijpen wij als geen ander: onze order is uw order!

DTC Lease biedt altijd een oplossing

Een soepele oplossing. En een maatwerk oplossing. Want DTC Lease is een onafhankelijke partij die het leasecontract in eigen beheer heeft, evenals de acceptatieprocedure. Dat is in uw voordeel, want het verkopen van ‘nee' is geen optie en wij zorgen dat er altijd een akkoord komt. Bovendien zoeken wij naar de constructie die het best bij uw klant past. Met de contractvoorwaarden die voor hem of haar het gunstigst zijn. Doet uw klant een aanbetaling van 25%, dan nemen wij de aanvraag (meestal) ook zonder cijfers in behandeling.

Alle financiële zaken onder één dak

Wenst uw klant Operational Lease? Of is Financial Lease een geschiktere vorm voor diens onderneming? Onze specialisten adviseren graag, rekening houdend met de eigenschappen van het bedrijf en de persoonlijke wensen. Extra services als verzekering, vervangend vervoer, 24-uurs hulpverlening, R.O.B. (reparatie, onderhoud en banden) en een brandstofpas behoren tot de mogelijkheden. Ook met Private Lease (de helemaal in opkomst zijnde leasevorm voor particulieren) kunnen wij uw klant uitstekend van dienst zijn. En gaat het om het leasen van machines en apparatuur dan kunnen wij equipment lease aanbieden aan uw klant, maar ook aan u als dealer! Wij helpen uw klant ook graag aan een aantrekkelijke verzekering en tot slot kunt u ook uw klanten die een financiering wensen bij ons onderbrengen (via een leadovereenkomst).

Dealer Totaal Concept is er voor uw totale pakket!

 

Kortom: kies voor DTC Lease

Want de professionals van DTC Lease zijn ervaren en deskundig. Ons kantoor is ook op zaterdag geopend en onze mensen zijn doordeweeks ook 's avond bereikbaar. Wij hanteren een heldere en efficiënte werkwijze waar u en uw klant bij gebaat zijn. Snel schakelen met zo min mogelijk rompslomp, dat is het devies. DTC Lease biedt de hoogste kans op een akkoord voor uw klant en een verkooporder voor u.
DTC LEASE BIEDT U:

Tel. (030) 68 68 750  (keuze 3)       

Fax (030) 68 68 755

E-mail: info@dtclease.nl

WWW.DTCLEASE.NL

 


DEUKLAND, toekomst in schadeherstel
In de veranderende markt van de schadehersteller is er hoop: herstel meer kleinere schades en doe dat voor de particulier. Dennis Broerse en Michael Huis timmeren met Deukland hard aan de weg om de schadehersteller daarin te ondersteunen.

Broerse, links op de foto, heeft zich de techniek ‘Uitdeuken Zonder Spuiten' (UZS) alweer zo'n tien jaar geleden eigen gemaakt. "Ik ben een perfectionist en dat is in dit vak een voordeel. Zo ben ik blijven zoeken naar nog beter gereedschap en handiger werkwijzen. Autobedrijven die mij inschakelden voor het uitdeuken van gebruikte of nieuwe auto's vonden het ook leuk om mij voor lastige klussen te plaatsen. Ze wisten dat ik niet snel ‘onmogelijk' zei. Daardoor herstellen wij ook grotere en complexe deuken." Broerse brengt die kennis en ervaring nu over op de franchisenemers van Deukland. "Het is prachtig om mensen dit vak te leren en ik geniet van de progressie van cursisten."

Specialisme

Deukland gaat echter veel verder dan het bijbrengen van vakkennis en vaardigheden. Huis heeft ervaring in het autoruitschadeherstel en ziet parallellen met het UZS. "De automobilist is gewend dat een sterretje in een voorruit voor de deur wordt hersteld en dat je die service 24/7 online kunt bestellen. Dus dat je bij een kleine ruitschade, die een paar tientjes kost, gemak en snelle service ervaart. Dat kan ook bij een deuk(je). Voor een klein bedrag dat ergerlijke deukje in het portier van je auto laten herstellen. Thuis voor de deur op een moment dat het jou schikt. Dat is toch prachtig? En ik weet zeker dat de specialist die het UZS voor zijn rekening neemt dan ook schade tegenkomt die niet enkel middels UZS is te repareren en daarvoor een schadehersteller nodig is." Huis vat het samen: "UZS is een specialisme waarmee marge wordt gemaakt maar ook een middel om je schadewerkplaats te vullen."

Landelijk netwerk

Om ook voor grote opdrachtgevers te kunnen werken, is een landelijk netwerk onontbeerlijk. Huis: "In het begin waren enkel ZZP'ers geïnteresseerd. Nu heb ik bijna zonder uitzondering gesprekken met schadeherstellers die overwegen zich bij Deukland aan te sluiten. Dat zijn bedrijven die durven te erkennen dat ze anders moeten gaan handelen en in Deukland een kans zien in plaats van een bedreiging. Ons netwerk groeit gestaag en dat tempo zal omhoog schieten als zelfstandig werkende UZS'ers zich gaan melden. Precies zoals in het ruitschadeherstel gebeurde."

Oranje

Deukland ondersteunt haar franchisenemers met centrale facturatie, marketing, online-services en landelijke verkoopactiviteiten. De formule toont met de opvallend oranje gekleurde servicewagens fris en professioneel. "Dennis had de huisstijl al bepaald voordat we gingen samenwerken, alsof hij toen al wist dat ik met oranje inkt schrijf en zelfs bijpassende schoenen draag", lacht Huis als hij zijn broekspijpen een stukje optilt. "Ja, die buitenkant is belangrijk als rijdend reclameobject, maar binnenin is de auto pas echt bijzonder. Het hele interieur staat in tien seconden buiten en rij je zo naar de auto waaraan moet worden gewerkt. Efficiency bepaalt immers de marge", vult Broerse aan. Huis knikt.

www.deukland.nl 

DEUKland logo  


GE Capital geeft antwoord op alle mobiliteitsvragen
Van oudsher is de leasemaatschappij een financierings- en managementbedrijf, maar tegenwoordig is het ook een kenniscentrum. Bij GE Capital kan de klant ook terecht voor advies op het gebied van carpolicy, mobiliteitsvraagstukken en groen rijden.

Hoewel asset financing en management nog altijd de basis vormt voor GE Capital, is de financieel dienstverlener uitgegroeid tot een kennispartner op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. "Mobiliteitsbehoeften veranderen tegenwoordig snel, daar moet je als leasemaatschappij op kunnen inspelen", stelt Christophe van Hecke, commercieel directeur Benelux bij het bedrijf. "Het heeft daarbij geen zin om simpelweg trends te volgen en allerlei producten op de markt te brengen. Je moet continu een vinger aan de pols houden en goed kijken naar wat de klant wil. Alleen zo kun je maatwerk leveren." Maatwerk is sowieso iets wat bij GE Capital hoog in het vaandel staat. Elke klant heeft andere behoeften. Maximaal meedenken en inspelen op deze behoeften geeft je de mogelijkheid om partnerships op te zetten en jezelf te onderscheiden van de andere aanbieders."

Ook MKB kiest steeds vaker voor leasing

Hoewel het MKB jarenlang met een grote boog om autoleasing heen is gelopen, neemt bij kleinere bedrijven de vraag naar leaseauto's snel toe. "Ook kleine bedrijven willen hun kosten spreiden en geen grote investeringen doen", stelt Van Hecke. "Een auto is nu eenmaal een slechte investering, want als je de showroom uitrijdt, heb je direct al een flinke waardevermindering. Daarnaast is het heel lastig om de kosten voor reparatie en onderhoud in te schatten als je daarvoor niet de kennis in huis hebt. Er wordt dan ook vooral voor leasing gekozen omdat bedrijven geen risico willen lopen en in mindere mate omwille van het financieringsaspect." Het feit dat bedrijven minder gemakkelijk aan krediet kunnen komen dan een paar jaar geleden speelt autoleasing ook in de kaart. "Het biedt mogelijkheden voor diversificatie van financieringsbronnen. Je hoeft je bestaande kredietlijnen niet onder druk te zetten en je kunt alternatieve vormen aanspreken."

Mede om deze reden staat ook het MKB meer en meer open voor autoleasing. "Bedrijven raken er steeds bekender mee en nemen het eerder in overweging", legt Van Hecke uit. "Ook zijn werknemers die bijvoorbeeld van multinationals overstappen naar het MKB bekend met de voordelen die leasing biedt. Eigenaren van MKB-bedrijven zijn van nature gewend om zaken zelf aan te schaffen, maar door de financiële crisis hebben veel bedrijven de middelen niet meer om zelf auto's te kopen."

Internationale aanbesteding

Naast de toenemende populariteit van autoleasing in het MKB signaleert Van Hecke ook een andere trend: die van de internationale aanbesteding. "Steeds meer zaken worden gestuurd vanuit bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor, de impact van internationale contracten wordt groter", zegt hij. GE Capital heeft de middelen in huis om in te spelen op deze ontwikkeling, legt Van Hecke uit. "Deze internationalisering vormt een grote uitdaging voor de leasebranche. Je moet kapitaalkrachtig zijn om mee te kunnen groeien met je klanten in bepaalde markten, bovendien moet je uniforme diensten kunnen bieden. GE Capital is een internationaal bedrijf dat actief is op heel veel markten. We zijn op dit gebied dan ook een voor de hand liggende partner."


Alpha Credit Nederland komt met nieuw serviceconcept
Vanaf dit jaar kunnen top-50 dealerholdings kiezen voor een nieuw serviceconcept van Alpha Credit Nederland. In het kort: een klant die een financiering wil afsluiten, wordt direct in contact gebracht met de Sales Desk van Alpha Credit Nederland. De dealer hoeft alleen maar de klantgegevens door te geven. Wel zo snel en gemakkelijk.

Doordat Alpha Credit Nederland de financiering verder helemaal regelt, hoeft de dealer niet te beschikken over het vakdiploma Wft-CK dat vanaf 1 januari 20141 verplicht is als je financieringen wilt adviseren. ‘De aangescherpte wetgeving was voor ons aanleiding voor dit nieuwe concept', vertelt Ferencz Mendlik, hoofd Verkoop van Alpha Credit Nederland. ‘Kijk, de automotive sector is heel sales-georiënteerd. Zij moeten snel schakelen om verkopen te realiseren. Je ziet dat er daardoor vaak behoefte is om op andere fronten ondersteuning te krijgen, zoals nu bij de nieuwe wetgeving.'

Financiering vaak doorslaggevend

Mendlik licht dit verder toe: ‘Er wordt nogal wat gevraagd van dealers. Als zij financieringen willen blijven aanbieden, dan moet hun personeel continue voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid. Voor veel dealers is dit een no-go. Zij zien hun mensen liever in de showroom dan dat zij bezig zijn met het up-to-date houden van hun extra kennis over financieringen. Logisch. Het zou alleen zonde zijn als zij hun klanten hierdoor geen financieringen meer aanbieden; juist een financiering kan doorslaggevend zijn voor de klant om bij jou te kopen.'

Stukken efficiënter werken

Als een dealer liever zelf de financiering regelt, kan dat natuurlijk ook. In dat geval zorgt Alpha Credit Nederland achter de schermen voor een soepele afhandeling en de juiste ondersteuning. Mendlik geeft wel aan dat het serviceconcept voor meer efficiency zorgt. De dealer bespaart tijd doordat hij niet doorlopend aan de verplichte vakbekwaamheidseisen moet voldoen. Bovendien is hij geen kostbare tijd kwijt met adviseren, opvragen klantgegevens, indienen aanvraag, aanmaken klantdossier... Een aardige hoeveelheid werk waar je je gauw op verkijkt. Tot slot is het proces bij Alpha Credit Nederland heel goed geregeld, waardoor de doorlooptijd kort is. ‘Dat is in het voordeel van de klant én van de dealer,' vertelt Mendlik, ‘want bij autoverkopen draait het om snelheid.'

Doen waar je goed in bent

Zegt Alpha Credit Nederland eigenlijk "schoenmaker blijf bij je leest"? Mendlik antwoordt meteen: ‘Absoluut niet'. Ik ben ervan overtuigd dat er dealers zijn die prima in een financiering kunnen bemiddelen. De vraag is alleen: kan het slimmer? Dan zeg ik "ja". Als we allebei doen waar we goed in zijn, is de klant daarbij gebaat. Van de dealer krijgt hij gedegen advies over zijn autokeuze. En onze vakmensen geven een verantwoord advies voor de financiering die daarbij past.'

Specialist in autofinancieringen

Waarom is Alpha Credit Nederland dan de aangewezen partij om mee samen te werken? Mendlik: ‘Heel eenvoudig: wij zijn de onafhankelijke autofinancierder van Nederland voor nieuwe en gebruikte voertuigen. Wij weten alles van autofinancieringen en volgen de markt op de voet. Hierdoor kunnen wij onze klanten service op maat bieden. Elke klant krijgt een eigen accountmanager die altijd voor hem klaarstaat en met hem meedenkt over verkoopondersteunende activiteiten. En natuurlijk de snelheid: onze doorlooptijd is bijzonder kort dankzij onze geoliede processen en ruime ervaring."


ASN Groep wil verwachting klant overtreffen
ASN Groep is een professionele franchiseketen in autoschadeherstel met landelijke dekking. ASN Groep maakt deel uit van Car Repair Europe, onze Europese masterfranchisegever die in West Europa haar vleugels steeds verder uitslaat om de succesvolle formule in autoschadeherstel uit te rollen.
Het is de ambitie van ASN Groep om dagelijks de verwachting van opdrachtgevers en hun klanten te overtreffen. De synergie van de kracht van lokaal ondernemerschap en de regie van een centrale organisatie is hierbij een krachtige driver. Dit bewijst zich dan ook jaar in, jaar uit.

ASN Groep is innovatief in product en proces en kan centraal en op maat voor elke opdrachtgever de gemaakte afspraken landelijk inregelen. Wij geloven in afspraak = afspraak en willen daarom de gewone zaken ongelooflijk goed doen. 

Klanttevredenheid

ASN Groep laat dagelijks de klanttevredenheid van berijders onafhankelijk meten en publiceert deze real time en online op www. asngroep.nl . Kijkt u eens om te zien wat klanten van onze dienstverlening vinden, want uiteindelijk bepaalt vooral onze klant of wij ons werk goed gedaan hebben!

ASN Groep - Pleimuiden 4 - Amsterdam - 020-4488020 - http://www.asngroep.nl/


SternRent autoverhuur biedt flexibele oplossingen
SternRent autoverhuur is onderdeel van Stern Groep, één van de grootste automotive ondernemingen op het gebied van automobiliteit in Nederland. Een logische stap natuurlijk dat Stern een eigen verhuuractiviteit voert. Want wie weet er nu meer van scherpe tarieven en heldere voorwaarden?
SternRent biedt verschillende flexibele oplossingen voor al uw zakelijke mobiliteitsvraagstukken. Zo kunt u bij SternRent terecht voor autohuur, vakantie-wisselauto's, verhuisservice, deelauto concepten of voor shortlease. Wij verlenen onze diensten snel en flexibel vanuit 20 vestigingen, waarmee wij u een landelijke dekking bieden.

Onze huurvloot bestaat uit jonge en representatieve auto's. De auto's zijn verdeeld over diverse autoklassen, van personen- en bestelauto's tot MPV's en 9-persoonsbussen. En wij bieden onze zakelijke klanten een haal- en brengservice. Zo wordt de huurauto naar uw adres gebracht en na het afmelden ook weer opgehaald.

Postbus 2028, 3500 GA, Utrecht

Tel.: 030 - 287 76 60

www.sternrent.nl


Het FOCWA Eurogarantbedrijf: ‘al jaren de enige partner voor kwalitatief en veilig autoschadeherstel\'
Kwalitatief en veilig autoschadeherstel, dat is waar een FOCWA Eurogarantbedrijf al jaar en dag voor staat. Het kwaliteitszorgsysteem HIQURE, de productnorm voor autoschadeherstel, levert daar een positieve bijdrage aan.

HIQURE, dat staat voor High Quality Repair, is vanaf 1 januari 2015  het kwaliteitsborgingsysteem voor FOCWA Eurogarantbedrijven. Dit betekent dat vanaf die datum alle huidige FOCWA Eurogarantbedrijven HIQURE gecertificeerd zijn. HIQURE vervangt de procesborgingssystemen  ISO 9001, KZS en Eurogarantborging.

De huidige procesborgingssystemen borgen in de nabije toekomst onvoldoende de veiligheid en de kwaliteit van het uitgevoerde schadeherstel. Daarom is HIQURE in het leven geroepen; hét kwaliteitszorgsysteem dat in tegenstelling tot andere systemen, de reparatiekwaliteit wel uitdrukkelijk toetst. HIQURE heeft tegelijkertijd als doel de veiligheid van inzittenden en andere weggebruikers te waarborgen.

Waarom HIQURE?

De moderne auto wordt steeds complexer. Door de groei van het aantal elektrische voertuigsystemen en de intrede van moderne staalsoorten en andere carrosseriematerialen wordt een hoog niveau van schadeherstel gevraagd. HIQURE bevat aandachtspunten van hoe om te gaan met de specifieke technische kenmerken van een auto in het geval van herstel. Het is een productnorm. De focus ligt dan ook op het veilige en kwalitatief goed herstelde eindproduct.

HIQURE in de praktijk

Werken volgens HIQURE betekent niets meer dan herstellen volgens de geldende procedures en richtlijnen in combinatie met het borgen van de diverse stappen in het schadeherstelproces. Dat begint al voor aanvang van de herstelwerkzaamheden met een complete diagnose stellen van de schade aan  het voertuig met behulp van diagnoseapparatuur. Verder refereert HIQURE onder andere aan het volgen van de toegestane herstelmethoden en de te gebruiken onderdelen. Om er zeker van te zijn dat het voertuig weer functioneel met werkende veiligheidssystemen wordt afgeleverd, eindigt het proces met het storingsvrij maken van het voertuig.

Het HIQURE certificaat

Zodra een ondernemer start met werken volgens de richtlijnen van HIQURE, wordt al snel duidelijk dat dit hem helpt bij het herstellen van voertuigen tot een veilig en kwalitatief hoogwaardig product. Maar hoe kan een schadeherstelbedrijf zich HIQURE certificeren? Dat begint met het HIQURE handboek, de norm en toelichting. Zo wordt duidelijk wat HIQURE voor invloed heeft op het desbetreffende schadeherstelbedrijf. Vervolgens is het raadzaam een nulmeting uit te laten voeren, waarna het bedrijf een plan kan opstellen met de stappen die het bedrijf moet zetten om aan de norm te voldoen. Een logische vervolgstap is het realiseren van de opgestelde plannen. Zodra dat allemaal gerealiseerd is, beoordeelt een certificerende instelling tijdens een praktijkbeoordeling of het bedrijf slaagt voor het HIQURE certificaat.

Meer informatie over HIQURE is te vinden op www.hiqure.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de HIQURE nieuwsbrief die maandelijks verschijnt.

www.focwa.nl

www.hiqure.nl

 


SikaGard coatings geven perfect herstel van origineel
Onder het SikaGard®-label levert VIBA een reeks coatings en bijbehorende pistolen die een perfect herstel van het originele uiterlijk verzekeren.

"Het voertuig in de oorspronkelijke staat herstellen is immers de eerste prioriteit van de eigenaar of wagenparkbeheerder", zegt Johan van der Zwan (Business Unit Manager).

SikaGard-producten zijn geavanceerde, beschermende coatings die zijn aangepast aan de specifieke eisen van autoreparatie- en spuitbedrijven. Zij bieden volgens Van der Zwan "best-in-class toepassingseigenschappen" en zijn ontworpen c.q. getest om onder extreme omstandigheden gebruikt te worden in professionele autoschadeherstelbedrijven.

Het assortiment omvat vier productgroepen:

SikaGard®-6060 - corrosiewerende underbody coating

SikaGard®-6470 - anti-steenslagcoating

SikaGard®-6220 - duurzame wax voor holle ruimtes

SikaGard®-6250 - thixotrope spuitbare wax voor holle ruimtes

Professionals

De productrange van VIBA in Zoetermeer is over de volle breedte gericht op professionals in de autobranche - schadeherstel én daarbuiten. Van veersystemen tot speciaal equipement; van brandstofadditieven tot veiligheidsschoenen. Maar ook onderhoudsmiddelen, dakdragers en fietsendragers, tapes, speciaallijmen en -gereedschappen, ruitverlijming en -reparatiesystemen.

Meer informatie:

T +31 (0)79 330 67 50

F +31 (0)79 330 67 99

automotive@viba.nl

www.viba.nl/automotive


GE Capital geeft antwoord op alle mobiliteitsvragen
Van oudsher is de leasemaatschappij een financierings- en managementbedrijf, maar tegenwoordig is het ook een kenniscentrum. Bij GE Capital kan de klant ook terecht voor advies op het gebied van carpolicy, mobiliteitsvraagstukken en groen rijden.

Hoewel asset financing en management nog altijd de basis vormt voor GE Capital, is de financieel dienstverlener uitgegroeid tot een kennispartner op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. "Mobiliteitsbehoeften veranderen tegenwoordig snel, daar moet je als leasemaatschappij op kunnen inspelen", stelt Christophe van Hecke, commercieel directeur Benelux bij het bedrijf. "Het heeft daarbij geen zin om simpelweg trends te volgen en allerlei producten op de markt te brengen. Je moet continu een vinger aan de pols houden en goed kijken naar wat de klant wil. Alleen zo kun je maatwerk leveren." Maatwerk is sowieso iets wat bij GE Capital hoog in het vaandel staat. Elke klant heeft andere behoeften. Maximaal meedenken en inspelen op deze behoeften geeft je de mogelijkheid om partnerships op te zetten en jezelf te onderscheiden van de andere aanbieders."

Ook MKB kiest steeds vaker voor leasing

Hoewel het MKB jarenlang met een grote boog om autoleasing heen is gelopen, neemt bij kleinere bedrijven de vraag naar leaseauto's snel toe. "Ook kleine bedrijven willen hun kosten spreiden en geen grote investeringen doen", stelt Van Hecke. "Een auto is nu eenmaal een slechte investering, want als je de showroom uitrijdt, heb je direct al een flinke waardevermindering. Daarnaast is het heel lastig om de kosten voor reparatie en onderhoud in te schatten als je daarvoor niet de kennis in huis hebt. Er wordt dan ook vooral voor leasing gekozen omdat bedrijven geen risico willen lopen en in mindere mate omwille van het financieringsaspect." Het feit dat bedrijven minder gemakkelijk aan krediet kunnen komen dan een paar jaar geleden speelt autoleasing ook in de kaart. "Het biedt mogelijkheden voor diversificatie van financieringsbronnen. Je hoeft je bestaande kredietlijnen niet onder druk te zetten en je kunt alternatieve vormen aanspreken."

Mede om deze reden staat ook het MKB meer en meer open voor autoleasing. "Bedrijven raken er steeds bekender mee en nemen het eerder in overweging", legt Van Hecke uit. "Ook zijn werknemers die bijvoorbeeld van multinationals overstappen naar het MKB bekend met de voordelen die leasing biedt. Eigenaren van MKB-bedrijven zijn van nature gewend om zaken zelf aan te schaffen, maar door de financiële crisis hebben veel bedrijven de middelen niet meer om zelf auto's te kopen."

Internationale aanbesteding

Naast de toenemende populariteit van autoleasing in het MKB signaleert Van Hecke ook een andere trend: die van de internationale aanbesteding. "Steeds meer zaken worden gestuurd vanuit bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor, de impact van internationale contracten wordt groter", zegt hij. GE Capital heeft de middelen in huis om in te spelen op deze ontwikkeling, legt Van Hecke uit. "Deze internationalisering vormt een grote uitdaging voor de leasebranche. Je moet kapitaalkrachtig zijn om mee te kunnen groeien met je klanten in bepaalde markten, bovendien moet je uniforme diensten kunnen bieden. GE Capital is een internationaal bedrijf dat actief is op heel veel markten. We zijn op dit gebied dan ook een voor de hand liggende partner."


Schadesturing bij berging en pech vertrouwd en eenvoudig geregeld
Betaalbare pechhulp- of mobiliteitsservice is één van de belangrijkste instrumenten om klanten aan uw bedrijf te binden. Zeker in een tijd dat klantentrouw afneemt en de concurrentie in de onderhouds- en reparatiemarkt toeneemt.

AA-team is een onafhankelijke alarmcentrale  die zeer klantgericht en op ondernemersniveau de schade- en of niet-repareerbare pechmeldingen direct naar uw eigen netwerk of uw eigen werkplaats stuurt. Dit doen wij ook voor de nummers 1 en 3  van de verkiezing Autobedrijf van het Jaar 2013/2014 en vier halve finalisten, voor zes van de tien dus. Er bestaat een mogelijkheid tot een flexibele invulling van de voorwaarden. Dit kan op klantniveau en optioneel ook per kenteken.

 

Voordeel voor u:

Zelf verzekerd op weg met AA-team

 

AA-team, voluit Auto-Assistentie-team, is in 2004 opgericht. Het idee was simpel. Waarom betalen automobilisten jaarlijks forse premies om de kans op pech te verzekeren? Een kans die volgens onderzoek van de consumentenbond slechts acht procent bedraagt en waarbij de werkelijke kosten, áls men dan een keer pech krijgt, goed zijn te overzien. Een nieuwe band kost al snel meer. Maar zonder pechhulpverzekering was het in 2004 erg lastig adequate hulp te krijgen als het toch een keer nodig was. Daarom heeft AA-team haar dienstverlening verder ontwikkeld voor het autobedrijf.

 

Het principe

AA-team werkt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten die open en transparant zijn. Zo is pechhulpverlening aantoonbaar en aanzienlijk voordeliger voor uw bedrijf in vergelijk met een verzekerde vorm. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat deze service verstrekt of verkocht wordt aan klanten die hun auto bij uw autobedrijf op reguliere basis laten onderhouden en repareren.  Voor klanten die  geen regulier onderhoud bij u laten uitvoeren maar wel de APK heeft AA-team een Fair Use Policy abonnement.

 

Slagingspercentage

AA-team heeft de afgelopen jaren met zorg een landelijk netwerk van  regionale pechhulpverleners samengesteld. Bij de selectie van partners staan snelheid en kwaliteit centraal. Van de kleine reparaties kunnen 99,3 procent van de gestrande klanten binnen drie uren hun weg weer  vervolgen in hun eigen auto.

 

Pechhulp Locatie App

Klanten met pech kunnen via een app met één druk op de knop bellen én hun huidige locatie doorzenden naar het AA-High-tech AlarmPlatform. Deze zendt de pechlocatie direct door en belt gelijktijdig naar het voorgeprogrammeerde regioalarmnummer van onze (lokale) assistentieverlener.

 

Europahulp

Meldingen komen in Nederland binnen bij de alarmcentrale van AA-team en worden via een netwerk van collegiale alarmcentrales afgehandeld. Uw klant kan daaarom ook in het buitenland rekenen op een Nederlandstalige alarmcentrale. Wel zo prettig.

 

Collectieve dekking

AA-team heeft een collectief opgezet onder de naam AA-team Global Mobility Assistance LLP. Dit is een bewezen betrouwbaar alternatief voor een verzekering, maar dan voordeliger. Want er is een direct belang voor alle deelnemers om de kosten laag te houden.

 

Meer weten?

Bel 088-112.112.9 of kijk op http://www.aa-team.nl/


Vredesteins band met de winter
Een band is zwart en rond, luidt het cliché. Kom daar niet mee aanzetten bij Vredestein. Bij de presentatie in Schotland van de Snowtrac 5 en Quatrac 5 kregen klanten en vakpers een gelikte show voorgeschoteld. Hoogwaardige inhoud kan niet zonder flitsende verpakking - zeker niet bij een premium autoband.

In de ruim 130 jaar oude kerk Mansfield Traquair contrasteren muurschilderingen en hoge kandelaars op klassiek aangeklede eettafels met hightech-spots en 38 meter lange en vier meter hoge beeldschermen. Daarop geeft een virtuele gastheer tekst en uitleg en worden gestileerde beelden getoond met mooie mensen die elkaar veelbetekenend aankijken. Een skiër zoekt off-piste zijn weg, terwijl een jonge vrouw de ene na de andere haarspeldbocht neemt - veilig op weg naar haar rendez-vous, mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Tja, en dan moeten deze avond in Edinburgh het damesstrijkkwartet eScala en de Schotse doedelzakband nog komen.

Het Indiase-Nederlandse bandenconcern Apollo-Vredestein snapt dat een nieuwe winterband meer bagage nodig heeft dan - met alle respect - ‘unieke lamellentechnologie', ‘full silica compound' en ‘stealth design'. In de marketingcommunicatie naar de eindgebruiker redt hoogwaardige inhoud het niet zonder flitsende verpakking. Ten behoeve van de merkbeleving zullen de productfilms voor de Snowtrac 5 en de Quatrac 5 ook op YouTube te zien zijn, ter profilering bij een jonger publiek.

Oorlogssterkte

Om het belang van de introductie te onderstrepen, is het management op volle sterkte uitgerukt: bestuursvoorzitter Onkar Kanwar, vicevoorzitter Neeraj Kanwar en ceo Luis Ceneviz (van wie enkele dagen later bekend zal worden dat hij, na nog geen twee jaar als hoogste baas, Vredestein gaat verlaten). Halverwege de avond gaan Ceneviz en Onkar Kanwar gezamenlijk alle tafels langs om de 250 aanwezigen stuk voor stuk persoonlijk de hand te schudden en een praatje te maken. Meegereisd vanuit Nederland zijn onder anderen r&d-directeur Peter Snel en country manager Paul Eidhof. Aan het begin van de internationale introductie is het de beurt aan de vakpers, later in de week volgen de klanten. Vanuit Nederland zijn circa zestig van deze trouwe ‘bandenmaten' uitgenodigd.

In de top-tien

Op de Europese vervangingsmarkt voor personenwagenbanden is vorig jaar voor het eerst sinds 2009 weer groei te zien geweest. Ook het eerste half jaar van 2014 is vooruitgang geboekt (acht procent volgens de European Tyre and Rubber Manufacturers Association). Luis Ceneviz heeft daarom "goede hoop op definitief herstel van onze business." Zelf produceert Vredestein zo'n zes miljoen banden per jaar, een aantal dat de fabrikant binnen pakweg vijf jaar verdubbeld wil zien. Dank zij de eind februari in gebruik genomen Menger 8 kan in Enschede de productie fiks omhoog, desnoods tot 7,5 miljoen stuks per jaar. Geruime tijd geleden is in de boardroom de ambitie uitgesproken om qua omzet de top-tien te betreden van 's werelds grootste bandenfabrikanten. Via de eind vorig jaar afgeketste overname van de nummer elf - Cooper Tire & Rubber Co (à 2,3 miljard dollar) - had Apollo-Vredestein al kunnen oprukken naar de zevende plek.

Zelf noteerde de Indiaas-Nederlandse onderneming in het gebroken boekjaar 2012/2013 ruim 425 miljoen euro omzet en 46 miljoen euro winst. Tijdens de Q&A-sessie met de pers gaat Onkar Kanwar in op de geplande tweede fabriek (na die in Enschede), te bouwen in Oost-Europa. Die exercitie is nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar banden van Apollo, nu nog afkomstig uit India. Het groeiscenario schrijft voor dat Enschede zich meer gaat toeleggen op grotere banden voor personenwagens in het topsegment en voor suv's. Doel is het merk Vredestein te versterken als het gaat om high performance; in Oost-Europa komt het accent liggen op het reguliere segment.

Het zogeheten Greenfields-project vergt een investering van vijfhonderd miljoen euro. De maximale dagcapaciteit van de te bouwen fabriek wordt zestienduizend personenautobanden en drieduizend banden voor bus en truck. Alleen is nog onduidelijk waar precies de productiefaciliteit zal verrijzen: in Slowakije of Hongarije? "De onderhandelingen zijn nog gaande", licht Kanwar toe. "We kijken waar we de beste belastingvoordelen en andere concessies kunnen krijgen." Ceneviz: "Los van waar de fabriek komt, we gaan onze marketingstrategie niet aanpassen. Er komen dus géén Vredestein-banden voor trucks en bussen. Het label Vredestein blijft voorbehouden aan personenwagenbanden. Onze merkstrategie voor truckbanden is om Apollo te versterken."

Eerste montage

Diezelfde strategie dicteert dat Apollo-Vredestein actiever wil worden bij de eerste uitrusting. Tot dusver bleef het bij winterbanden voor Volkswagen in sommige landen, de reserveband Spacemaster (onder meer Ferrari en Porsche) en de variabele rubberen frontspoiler Airmaster (Porsche). Het smaakt naar meer. "We zijn bezig met alle grote OE-accounts in Europa", zegt Ceneviz, "maar dergelijke processen hebben tijd nodig. Gezien onze leveringen in India aan wereldwijde OE-opdrachtgevers hebben we echter een goede trackrecord. Een fantastisch uitgangspunt om te pitchen." Daarnaast blijkt tijdens het rondje pers dat het merk bezig is met banden voor ev's. De eisen ten aanzien van rolweerstand en afmetingen zijn immers anders dan bij reguliere personenwagens.

KADER

‘Four seasons in one day'

Het klimaat in Schotland is dermate wisselvallig dat er het label ‘four seasons in one day' op geplakt is. Een ideaal decor voor de 4-seizoenenband Quatrac 5.

Met de Quatrac-serie biedt Vredestein al sinds 1993 een compromis voor wie geen zin, geld of noodzaak heeft om jaarlijks twee keer van band te wisselen maar toch extra veiligheid zoekt. Op de Nederlandse 4-season-markt heeft Vredestein volgens Country Manager Paul Eidhof een aandeel van vijftig procent. Groot is het segment overigens niet. Dertig procent van de Nederlandse auto's staat op winterbanden, zo'n 65 procent op zomerbanden, de rest dus op ‘4-seizoenen'.

Het ‘Three Peak Snowflake'-symbool en de reguliere M&S-codering aan de zijkant markeren dat de Quatrac 5 voldoet aan de richtlijnen in landen waar winterbandenplicht geldt. Het asymmetrische loopvlakontwerp kent een zomerzijde (‘met verlaagde airratio voor uitstekende handling op droog en nat wegdek') en een winterzijde met lamellentechnologie en full silica compound voor grip op sneeuw. Door zijn lage rolweerstand, korte remweg op nat wegdek en het geringe exterieur geluidsniveau is het volgens het EU-label een ‘groene' band. Bij het ontwikkel- en productieproces van nieuwe rubbersamenstellingen die een betere prestatie opleveren is een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe mix-installatie, eind februari in gebruik genomen in Enschede.

Als je zou moeten kiezen tussen uitsluitend zomerbanden (dus ook in de winter) of all season, zou dat laatste de betere optie zijn, vindt Eidhof. "Met aparte zomerbanden en winterbanden is je rapportcijfer rijtechnisch een 9 of een 9,5. Met all-seasons heb je iets lagere cijfers, maar zijn de voordelen in de winter groter dan de nadelen in de zomer." De Quatrac 5-range loopt van 185/65 R 15 t/m 225/50 R 17.

KADER 2

Bandenwissel zomer-winter beter dan compromis

De zakelijke rijder met veel kilometers op de weg doet er wat Paul Eidhof van Vredestein betreft beter aan om de bandenwissel te blijven maken. Simpelweg omdat een compromis nooit zo goed kan zijn als de twee uitersten.

Op het gebied van winterbanden is Vredestein in eigen land marktleider, met een sterke prijs/prestatieverhouding gekoppeld aan de kernwaarde van het merk (‘designed to protect you'). Ten opzichte van zijn voorganger (de ‘3') heeft de in Enschede ontwikkelde Snowtrac 5 bijna dertig procent langere diepe lamellen. Ze zijn in dwars- en lengterichting geplaatst, wat perfecte tractie moet bieden. Het is niet alleen vanwege die nieuwe techniek dat Eidhof hoge verwachtingen koestert van de Snowtrac 5 (165/70 R 14 t/m 205/60 R 16). Het is inmiddels enkele jaren na de sneeuwrijke winters van 2011 en 2012, toen winterbanden de deur uitvlogen. "De vervangingsvraag komt nu op gang. Wie eenmaal op winterbanden heeft gereden is om, die houdt ze." Los daarvan blijft sneeuw in november het gedroomde scenario voor iedere bandenman. "Nog steeds heb je een grote groep die van het weer laat afhangen wat ze doet. Als het vroeg begint te sneeuwen, stappen ze in. Laten we daar maar op hopen."

 


VWE maakt schadeherstel slimmer, sneller, eenvoudiger en voordeliger
Reparaties en schadeherstel zijn lucratief. Maar ze kunnen het autobedrijf ook nogal wat hoofdbrekens en tijd kosten. Het nieuwe schadecalculatiesysteem SilverDAT calculate van VWE maakt het hele proces slimmer, sneller, eenvoudiger en voordeliger.

De juiste calculaties maken en de juiste onderdelen bestellen zijn tijdrovende werkzaamheden in het schadeherstelproces, en de reden waarom menig autobedrijf van schadeherstel afziet. Of een klus doorverwijst naar een collega-ondernemer. Jammer, vinden ze bij VWE want het is omzet die de werkplaats goed kan gebruiken.

 

Impuls voor de werkplaats

Met het nieuwe calculatiesysteem SilverDAT calculate van VWE behoren deze praktijken tot het verleden. 'Hiermee kan je snel calculeren en in één keer de goede onderdelen bestellen, meldt productmanager Jasper Verweij. SilverDAT calculate is ontwikkeld door VWE en de Duitse DAT Group voor autobedrijven met een werkplaats. 'Daar zien we dat klanten worden weggestuurd of schades worden doorverwezen. SilverDAT calculate is speciaal in de markt gezet voor die doelgroep, om ze de regie terug te geven over het schadeherstel en de werkplaats een impuls te geven.'

 

Snelle en gestructureerde schadecalculaties

SilverDAT calculate biedt twee belangrijke features: gestructureerde calculaties maken voor de klant zodat het schadeherstelproces transparanter wordt, en feilloos de juiste onderdelen bestellen, aldus Ronald Kramer (Managing Director Schade- en verzekeringsmarkt). 'Schadecalculaties zijn bij veel autobedrijven nog te veel nattevingerwerk. Er worden verkeerde rekenmethodes toegepast die de ondernemer geld kunnen kosten, of de klant wegjagen vanwege een te hoge prijs. SilverDAT calculate zorgt er daarentegen voor dat ondernemers in een handomdraai gedegen en gestructureerde schadecalculaties maken op basis van volledige fabrieksinformatie. Gebruikers zoals autobedrijven, schadeherstelbedrijven en voertuiginspectiebedrijven kunnen dit doen voor zowel opdrachtgevers (verzekeraar, fleetowner, lease-maatschappij) als consumenten en uiteraard voor eigen interne calculaties.'

 

In één keer het juiste onderdeel

Binnen SilverDAT calculate kunnen gebruikers bovendien op basis van fabrieksgegevens, via het chassisnummer de unieke onderdeelnummers opzoeken. 'Hiermee hebben zij in een handomdraai de juiste gegevens om de juiste onderdelen te bestellen. Handmatig zoeken, extra bestellen en als gevolg hiervan retourneren van overbodige onderdelen behoort hierdoor tot het verleden.' Qua kosten hoeven gebruikers een abonnement op SilverDAT calculate volgens Kramer niet te laten lopen. 'Voor 12,50 euro per maand heb je onbeperkt toegang tot het systeem om onderdelen op te zoeken. Daarbovenop betaal je 1,25 euro per  kenteken of VIN bevraging als je op basis van het kenteken of chassisnummer de fabrieksgegevens krijgt. Een volledige schadecalculatie kost 6,25 euro. Geen geld als je bedenkt hoeveel extra omzet het kan opleveren.'

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.vwe.nl/calculate voor meer informatie.

 

 

 

 

 


Care Autoschade: constant sturen op klanttevredenheid
Met een vakkundig gerepareerde auto laat je als schadeherstelbedrijf geen onuitwisbare indruk achter bij de klant: hij verwacht simpelweg niet anders. Om die reden besteedt Care Autoschade extra aandacht aan de bijkomende aspecten, zoals haal- en brengservice of een vervangende auto, de snelheid waarmee het herstelproces wordt afgehandeld en de service bij aflevering van de auto. Deze zaken worden constant gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Klanttevredenheid: het is een veel gebezigde term, maar lang niet alle bedrijven zijn hier ook daadwerkelijk continu mee bezig. Bij Care Autoschade is dat wel het geval, waarbij het bedrijf een handje wordt geholpen door de moderne techniek. "Vroeger waren er systemen waarbij klanten vragenformulieren opstuurden, die vervolgens handmatig verwerkt moesten worden. Via ons klanttevredenheidssysteem Expoints krijgen we tegenwoordig direct feedback van de klant waar we meteen mee aan de slag kunnen", aldus Hans Geitenbeek, directeur Operations bij de schadeherstelspecialist. "In plaats van te sturen op de algemene waardering van het bedrijf doen wij dat op basis van aanbeveling aan de hand van de Netto Promotor Score, want dat geeft nog beter aan wat klanten van ons vinden."

Volgens commercieel directeur Marja Versleijen is het daarbij van groot belang dat specifiek wordt ingespeeld op de behoeften van zowel de particuliere verzekerde berijder als de berijder met een leaseauto. "Onder andere leasemaatschappijen zijn voortdurend aan het kijken hoe ze de klanttevredenheid kunnen verhogen, wij vormen een verlengstuk van onze opdrachtgevers, dus het bieden van gemak en service is essentieel." Geitenbeek vult haar aan: "Vooral voor leaserijders is snelheid en vervangend vervoer erg belangrijk, ze maken ook meer gebruik van onze haal- en brengservice. One call does it all, is ons motto."

 

Slim en snel schadeherstel

Doordat de auto's van tegenwoordig met dank aan allerlei elektronische rijhulpjes steeds beter op het verkeersbeeld anticiperen, komt de nadruk bij Care Autoschade meer en meer op het herstellen van kleine, cosmetische schades te liggen. Dat vereist voor het bedrijf een andere manier van werken. "Tot voor kort deden alle auto's een rondje werkplaats waarbij 5 à 6 mensen aan een auto werkten, met elke keer een overdrachtsmoment en tijdsverlies", vertelt Geitenbeek. "Nu is dat alleen nog maar bij complexe en grote schades het geval. Vroeger ging ongeveer 70 procent van de auto's met schade door het complete proces en de rest betrof kleinere cosmetische schades, vandaag de dag is het omgekeerd." Care Autoschade speelt hierop in met StP-cabines. Versleijen: "Dat staat voor Stationair Produceren, wat betekent dat bijvoorbeeld een bumperschade door één monteur in een afgebakende ruimte wordt gerepareerd, doorgaans binnen één dag. StP staat voor ons dan ook voor Slim en Snel schadeherstel."

 

Directe herstelafspraak

Auto's met complexere en grote schades worden naar een groot, hightech schadecentrum gebracht, waarover de klant uiteraard wordt geïnformeerd.. Enkele jaren geleden opende Care Autoschade in Zwolle een gespecialiseerd schadecentrum voor herstel van complexere en grote schades. "Auto's worden steeds ingewikkelder en vereisen steeds meer kennis wat betreft het schadeherstel", aldus Geitenbeek. "Doordat cosmetische schades een alsmaar prominentere rol krijgen, is onze strategische keuze om deze in onze kleinere (StP) en middelgrote vestigingen te repareren, voor omvangrijkere reparaties gaat de auto op transport naar bijvoorbeeld onze vestiging in Zwolle of een andere grote vestiging. In de komende jaren gaan we meer van dat soort centra in gebruik nemen." Daarnaast streeft Care er ook naar nog meer gemak te bieden aan de berijder door het innameproces steeds verder te vereenvoudigen. "Sinds kort bieden we de mogelijkheid om een directe herstelafspraak te maken", vertelt Versleijen. "Bij de kleinere en cosmetische schades zorgen wij ervoor dat de berijder niet meerdere keren naar een vestiging hoeft te komen. Wij regelen het intaketraject (de inschatting en calculatie van de schade), waardoor de klant niet een aantal dagen later terug hoeft te komen om daadwerkelijk zijn auto te laten herstellen. Hij levert zijn auto in bij een Care vestiging en wij gaan hem direct repareren."

 


ASN focust op gastheerschap en efficiency
Doordat auto's en het wegennet steeds veiliger worden en doordat mensen minder autorijden, gaan kleine cosmetische schades meer en meer de boventoon voeren in de schadeherstelbranche. Bij ASN is het hele proces ingesteld op efficiency en een hoge mate van klanttevredenheid, waarbij webservices een steeds grotere rol gaan spelen. Op die manier speelt de schadespecialist in op de veranderingen in de markt en ontzorgt het bedrijf de opdrachtgevers.

"Het businessmodel van schadeherstelbedrijven zal snel veranderen", stelt René Louter, algemeen directeur van de ASN Groep. "Het aanbod en dus ook de focus verschuift steeds meer naar kleinere schades. De behoeften van opdrachtgevers veranderen hiermee dus tegelijkertijd. Als schadeherstelketen moet je je hier op inrichten." Binnen het netwerk zal sprake worden van een kleiner aantal grote schadefabrieken waar de grotere schades gerepareerd zullen worden en daaromheen een relatief groter aantal kleinere schadevestigingen waar met een korte doorlooptijd kleinere en vooral cosmetische schades worden gerepareerd, zo verwacht Louter. "Zo kun je efficiënter met mensen en middelen omgaan en toch topkwaliteit leveren en een snellere doorlooptijd realiseren. Ook met een groter aanbod van kleinere schades blijft een renderend businessmodel zeer wel mogelijk." Marcel Kuijt, commercieel manager bij het bedrijf, vult hem aan: "De hele workflow is bij ons ingesteld op efficiency en snelheid, wat ook in het voordeel van onze opdrachtgevers en hun klanten is. Daarnaast staat klanttevredenheid hoog in het vaandel bij ASN. Alle reviews van onze klanten staan op onze website", aldus Kuijt. "Dat zorgt voor transparantie, bovendien monitoren we nauwlettend de binnenstromende reacties en reageren direct als er ruimte voor verbetering is." De vestigingen van het bedrijf scoren gemiddeld een 8,5, waarbij zaken als de klantgerichtheid, kwaliteit van het herstel, het vervangend vervoer en de verkregen informatie (offertes en informatie over het verloop van de herstelwerkzaamheden) bovengemiddeld goed werden beoordeeld. "Klanten kunnen met de vestigingslocator op onze site bovendien kiezen of ze naar de dichtstbijzijnde vestiging willen gaan of naar de andere vestiging in de buurt die net iets beter scoort", legt Kuijt uit.

 

Gastheer

Deze hoge mate van klanttevredenheid is het gevolg van een gedegen sturing hierop, aldus Louter. "We hebben het afgelopen jaar door het uitvoeren van zogenaamde klantreizen gefocust op de zaken waardoor de klanttevredenheid nog verder omhoog kon en op die punten zijn we verbeterd. De klanttevredenheid blijft bij ons toenemen", vertelt hij. "Je moet als gastheer met je klanten omgaan. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt, want mensen die in onze branche werken hebben een technische achtergrond. Klantvriendelijkheid vereist zodoende wel de nodige training." Maar dat is wel een erg belangrijk aspect volgens Louter. "Je onderscheidt jezelf niet met een goed gerepareerde auto, dat verwáchten de klanten. Ze letten juist op andere zaken."

 

Webservices

Een ander punt waarmee ASN zich onderscheidt van andere schadeherstelbedrijven is de koppeling met de backoffice van de opdrachtgevers. "Met onze webservices willen we de informatiesystemen van leasemaatschappijen en verzekeraars koppelen aan onze informatiesystemen", aldus Kuijt. "Dat heeft diverse voordelen. Zo kunnen onze medewerkers snel bij onze opdrachtgevers checken hoe de klant verzekerd is, zonder het schadeteam van de opdrachtgever te storen met email- of telefoonverkeer. Dat levert flinke besparingen op." ASN streeft daarbij naar een rechtstreekse koppeling met de backoffice van de opdrachtgever. Dit systeem zal in de komende jaren verder worden uitgerold. "We streven naar een koppeling met alle bestaande systemen, waardoor we zaken kunnen afhandelen zonder dat hier mensenhanden aan te pas komen", vertelt Louter. "Denk hierbij aan het aanbieden van een calculatierapport, de facturatie en informatie over het aan- en afmelden van de auto bij onze vestiging. Dit bespaart alle partijen tijd en dus geld."

 


Tpms: entree elektronica voor bandenspecialist
Vanaf 1 november 2014 moet elke nieuwe personenauto over een bandenspanningcontrolesysteem (tpms) beschikken. En dat gaat in elk auto- en bandenservicebedrijf een rol spelen op het gebied van werkplaatsplanning, communicatie met de klant, kennis en equipment. Wielendistributeur Alcar zegt alle benodigde hardware, informatie en ondersteuning te bieden. "Wij bieden een totaaloplossing op het gebied van wielen, daar hoort tpms bij."

De tpms-verplichting per 1 november aanstaande leidt tot een snelle opmars van het systeem in de werkplaatsen van dealers. Het tempo waarmee bandenservicebedrijven en universele garagebedrijven de gevolgen in de werkplaats ondervinden, is vooral afhankelijk van de leeftijd van het wagenpark van de klantenkring. Bandenspecialisten krijgen aanvankelijk vooral tijdens de seizoensgebonden bandenwissel (winter/zomerbanden) met tpms te maken. Alcar-directeur Arthur Hofstede: "Bovendien moet de automaterialengrossier er ook klaar voor zijn, zowel om vragen te beantwoorden als om de juiste sensoren te leveren." Voor autotechnici van dealerbedrijven en universele garagebedrijven is het bandenspanningscontrolesysteem een kwestie van gewenning. Bij bandenspecialisten is dat een ander verhaal want voor de bandenbranche betekent tpms de definitieve entree van voertuigelektronica in hun vakgebied. Elk auto- of bandenservicebedrijf zal zich moeten voorbereiden op de gevolgen van tpms op het gebied van communicatie met de klant, werkplaatsplanning, technische informatie en equipment. Dit speelt vooral een rol bij directe tpms-systemen, die praktisch altijd werken op basis van sensoren die zich achter het ventiel bevinden. Deze sensoren meten de bandenspanning en als die te laag is, wordt de automobilist via het dashboard gewaarschuwd.

Informatiecentrum

Alcar Benelux distribueert de wielenmerken AEZ, Dotz, Dezent en Enzo (lichtmetaal) en Alcar Stahlrad (stalen wielen). De onderneming levert aan bandenspecialisten en automaterialengrossiers. Het assortiment is uitgebreid met alle benodigdheden op het gebied van tpms en om die boodschap uit te dragen en de klantenkring te informeren, organiseerde Alcar acht goedbezochte informatieavonden. "Wij bieden een totaaloplossing waarin wielen, tpms-producten en informatie zijn samengebracht", benadrukt Hofstede. "Onze insteek was dat bandenspanningscontrolesystemen geen struikelblok mochten worden om wielen te verkopen. Daarom zijn we al in 2012 begonnen met de voorbereidingen op dit gebied." In de webshop ziet de klant welke sensoren geschikt zijn voor de combinatie wiel-en-auto. Hofstede: "In eerste instantie bieden we onze eigen Alcar T-pro sensoren aan, maar we hebben ook originele sensoren en Redi sensoren van VDO in het assortiment. " Alcar geeft ook geschikte sensoren van andere leveranciers weer, plus informatie over de inleerprocedure van de betreffende auto. "Onze site wordt op deze manier een informatiecentrum voor de klant", vindt Hofstede. Ondanks dat alle informatie in principe in de webshop is te vinden, verwacht Hofstede de komende winter de nodige vragen uit de branche. "We zetten deze winter vier extra medewerkers in om vragen te beantwoorden."

Communicatie

De opkomst van tpms zal tot vragen van klanten leiden, het systeem heeft dus de juiste communicatieaanpak nodig. Hofstede: "Het begint er al mee dat de klant niet weet dat zijn auto tpms heeft en ook niet weet waar het systeem voor dient." Ook de factuur zal tot vragen leiden. Sensoren hebben niet het eeuwige leven, onder meer omdat de batterij na vijf tot zes jaar leeg is. De aanschaf van een tweede set wielen voor de winterbanden wordt duurder als elk wiel een sensor bevat. De extra tijd die de monteur bezig is met het systeem komt ook terug op de factuur.

Als een klant langskomt voor de winter- of zomerbandenwissel en het blijkt dat een sensor van de opgeslagen set stuk is, dan geeft de klant zijn auto- of bandenservicebedrijf de schuld. Dat is logisch, maar ook onterecht als het probleem de lege batterij is. "Instrueer de monteurs hoe ze met dit soort kwesties moeten omgaan en meet de status van de batterijen voordat je een set in het magazijn opslaat", adviseert Hofstede.

Planning, voorraad, equipment

Tpms heeft ook invloed op de werkplaatsplanning. Het (de)monteren van een band duurt langer als er ook een sensor moet worden vervangen en geprogrammeerd. Bij het monteren van een nieuwe winterset moet men zo nodig rekeninghouden met extra tijd die nodig is voor vier sensoren. Die moeten klaar liggen op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Elk auto- of bandenservicebedrijf zal dus moeten nadenken over het voorraadbeheer. Uiteraard wordt elk bedrijf dagelijks beleverd door zijn leverancier(s) en bovendien is het handig om enkele universele sensoren op de plank te hebben liggen, waarmee een groot deel van het wagenpark is gedekt. Het op voorraad nemen van originele sensoren is alleen een optie voor dealers en merkspecialisten. "Er bestaan meer dan honderd typen originele sensoren", weet Hofstede. De service voor tpms vraagt ook om equipment. De sensoren moeten bijvoorbeeld getest worden op onder meer werking en de status van de sensorbatterij. Bovendien moeten sensoren in voorkomende gevallen worden geprogrammeerd of gekloond (gekopieerd). Alcar biedt hiervoor een speciale tpms-programmeerunit. Hofstede: "De unit vertelt de technicus exact wat hij moet doen. Tpms-service kan ook worden uitgevoerd met meer algemene diagnose-equipment voor de werkplaats, als die tenminste over specifieke software beschikt. Maar het voordeel van een afzonderlijke unit is dat monteurs niet op elkaar hoeven te wachten."

[kader]

Rustige winter

Ondanks de komende verplichting voor tpms, verwacht directeur Arthur Hofstede van Alcar Benelux dat de impact in Nederland voor wat betreft het komende winterseizoen zal meevallen. Dat komt voornamelijk omdat er in Nederland relatief minder vaak voor een afzonderlijke wielenset voor winterbanden wordt gekozen. Hofstede: "In bijvoorbeeld Duitsland is dat anders, daar heeft bijna iedereen een tweede set. Daar wordt tpms in de komende winter een hausse."


Vaco: zomerband zorgwekkend, winterband voorbeeldig
Drie keer heeft Vereniging VACO inmiddels een Rolling Wheel-onderzoek gedaan naar de staat van personenautobanden in Nederland. Conclusie: bij zomerbanden is de situatie zorgwekkend maar de staat van winterbanden onderscheidt zich positief.

Van de voertuigen met zomerbanden heeft 42% ten minste één band met een onregelmatige slijtage of een andere vorm van schade. Voor winterbanden is dat 14%. Branchemanager Edwin Brinksma ziet twee oorzaken: "De gemiddelde leeftijd van winterbanden is lager dan die van zomerbanden. Het is dus logisch dat er minder sprake is van slijtage en schadegevallen. Maar de belangrijkste oorzaak is dat auto's op winterbanden in de regel twee keer per jaar voor de bandenwissel in de werkplaats komen. De banden kunnen daarom vaker door een deskundige worden gecontroleerd op gevaarlijke gebreken."

Conclusies

In oktober 2012 en juni 2013 hield VACO ook een bandenonderzoek. Voor het eerst is dat nu ook in de winter gedaan (februari 2014). Hoewel daardoor de resultaten zich niet zomaar laten vergelijken, trekt VACO toch enkele conclusies. Zo blijkt dat 32% van de gemonteerde banden een winterband is, 3% allseason en 65% een zomerband. "Wij zijn blij dat 32% van de automobilisten kiest voor winterbanden", zegt branchemanager Edwin Brinksma. "Zonder enige vorm van een wettelijke verplichting in Nederland, kiest toch ongeveer een derde van de automobilisten voor winterbanden. Het segment voor allseasonbanden groeit, maar blijft met ongeveer 3% relatief klein."

Onregelmatige slijtage

Het percentage personenwagens met minstens één onregelmatige slijtage of een schade is in februari 2014 met 9 procentpunten gedaald ten opzichte van juni 2013 en komt daarmee uit op 32%. Volgens Brinksma betekent dat niet dat de staat van de banden in het algemeen is verbeterd: de afname is toe te schrijven aan de relatief goede staat van de winterbanden. "Bij 86% van de auto's met winterbanden zijn de banden in goede staat, maar bij auto's op zomerbanden geldt dat voor slechts 58%."

Tijdens het onderzoek komen de veldwerkers met regelmaat voertuigen tegen (29%) waarvan ten minste één band professionele controle vereist. Het gaat onder meer om beschadigde zijwanden en wielen, inrijdingen en sneeën in het loopvlak en foute montage. Ook hier scoren winterbanden (12%) beter dan zomerbanden (38%). In 4,8% van de gevallen moet minimaal één band worden vervangen (winterbanden 2,9% en zomerbanden 6,0%).

Profieldiepte

1,5% van alle auto's (ruim 122.000 voertuigen) staat op banden met een profieldiepte onder de wettelijk toegestane grens van 1,6 mm. De eigenaren van deze personenwagens zijn daarmee in overtreding. Het gaat hier alleen om personenwagens op zomerbanden. De onderzoekers hebben geen enkele personenwagen aangetroffen met winterbanden onder de wettelijke toegestane profieldiepte. Desalniettemin vertoonde toch nog 6,8% van de wagens op winterbanden een profiel onder de 4 mm, het punt waar winterbanden een groot deel van hun winterse eigenschappen verliezen.


Accu-industrie blijft voor spanning zorgen
Start-stopsystemen, recuperatie van remenergie, steeds meer elektronische systemen: de rol van de auto-accu is in een paar jaar tijd enorm veranderd. Toch denkt accuproducent Exide dat de oude vertrouwde loodzuuraccu een prominente rol zal blijven spelen. Met een vernieuwde Premium-reeks waarin technieken uit de intensief belaste startstopaccu’s zijn toegepast en een vernieuwing van zowel de AGM als EFB-startstopaccu’s komt de fabrikant met een antwoord op de ontwikkelingen in de auto-industrie.

Met een vernieuwde Premium-reeks waarin technieken uit de intensief belaste startstopaccu's zijn toegepast en een vernieuwing van zowel de AGM als EFB-startstopaccu's komt de fabrikant met een antwoord op de ontwikkelingen in de auto-industrie.

De accu heeft het niet gemakkelijk in het hedendaagse verkeer. Door het alsmaar groeiende aantal stroomverbruikers in moderne auto's wordt een accu steeds vaker en dieper ontladen, zonder dat de bestuurder daar ook maar iets van merkt. Als OE-leverancier voor tal van automerken weet accuproducent Exide als geen ander waaraan een auto-accu tegenwoordig moet voldoen. Zo levert het bedrijf al enkele jaren accu's voor auto's met startstopsystemen, waar in de komende jaren ook steeds meer universele garagisten mee te maken zullen krijgen.

Levensduur

Volgens Peter Cense, commercieel directeur Benelux bij Exide, heeft zeventig procent van de nieuwe auto's een startstopsysteem aan boord. En in Europa beschikt circa vijftien procent van het rijdende wagenpark al over een dergelijk systeem. Over een jaar of vijf zal dat vijftig procent zijn. "De aftermarket moet beseffen dat ze in de komende jaren dus steeds meer auto's met een dergelijk systeem in de werkplaats zal krijgen. Daar moet men op voorbereid zij,n want het gebeurt nog te vaak dat zo'n auto wordt voorzien van een gewone accu. En die is nu eenmaal niet aangepast op een dergelijke intensieve belasting." Met de levensduur van een startstopaccu zit het volgens Cense overigens wel snor. "Toen ze enkele jaren geleden in productie werden genomen, verwachtte ik eerlijk gezegd dat ze door de intensieve belasting ondanks hun speciale constructie hooguit drie tot vier jaar zouden meegaan. Maar wij merken nu dat ze het net als conventionele accu's gemakkelijk een jaar of zes volhouden."

Loodpasta met carbon

Om in te spelen op het alsmaar hoger wordende aantal elektrische voorzieningen in moderne auto's lanceert het merk straks in oktober zijn vernieuwde Premium-reeks, waarin technieken zijn toegepast die uit de door de fabrikant gebouwde startstopaccu's stammen. Zo is er carbon aan de loodpasta toegevoegd, waardoor de accu vijftig procent sneller geladen kan worden. Dit type accu is echter weer niet geschikt voor de opslag van de energie die afkomstig is van de recuperatie van remenergie. "Het probleem bij auto's met startstopsysteem is niet het grotere aantal starts van de motor maar het feit dat de stroomverbruikers moeten blijven functioneren terwijl de motor uit is", aldus Cense. "Bij een auto met startstop wordt de accu nooit volledig opgeladen, hooguit voor 80 tot 85 procent. Normaliter is dat honderd procent maar dat kan in dat geval niet omdat deze accu zo geconstrueerd is dat hij tijdens het afremmen of het loslaten van het gaspedaal opgeladen kan worden. Als dat tijdens het rijden zou gebeuren, zou dat namelijk tot een hogere CO2-uitstoot leiden."

Cyclische capaciteit

Niet alleen de Premium-reeks werd verbeterd, ook de startstopaccu's van Exide zijn vernieuwd. Daarbij is vooral gekeken naar de cyclische capaciteit, oftewel het aantal keren dat de accu geladen en ontladen kan worden. Die is door toepassing van de nieuwste OE-technologie ten opzichte van de vorige generatie AGM-accu's verdubbeld in vergelijking met de accu's uit 2008 en vier keer beter dan bij een standaard accu. Bij de nieuwe EFB-accu's is die cyclische capaciteit nu drie keer zo groot als een standaard accu, voorheen was het anderhalf keer. Volgens Cense is het ook van groot belang dat de aftermarket klaar is voor het vervangen van dergelijke startstopaccu's. "Universele bedrijven moeten de juiste apparatuur hebben om dat te kunnen doen. Zo vragen veel accumanagementsystemen om codes. Met onze Battery Replacement Tool kunnen nieuwe accu's worden ingelezen in het accuma¬nagementsysteem en foutcodes worden verwijderd."

Capaciteit een gegeven

Hoewel auto's over steeds meer elektronische systemen beschikken, zal er qua capaciteit op accugebied in de komende jaren niet veel veranderen, denkt Cense. Er is een duidelijke relatie tussen het maximale aantal Ah's (ampère-uur) en de afmetingen van de accu, daarin zullen geen enorme ontwikkelingen gaan plaatsvinden", legt hij uit. "Om een auto te starten, zou je tegenwoordig toekunnen met een kleinere accu dan vroeger toen je nog auto's met carburateur had. Maar door het aantal stroomverbruikers aan boord is juist weer meer capaciteit nodig." Cense denkt dat de volledig elektrische auto een nicheproduct zal blijven. "Om één kilometer elektrisch te rijden, heb je veertig keer meer gewicht aan accu's nodig dan dieselolie bij een dieselauto. Je moet simpelweg een te zwaar accupakket meeslepen om de ev een acceptabele actieradius te geven. Of je moet met snelwegen komen die inductieladen mogelijk maken.

Maar dat is nog verre toekomstmuziek. Een lithium-ion-accu is volgens Cense zo'n vijftien kilo lichter, maar ook honderden euro's duurder dan een loodzuuraccu. "Bij een Porsche is zo'n accu een leuke gadget maar ik ben ervan overtuigd dat het gros van de benzine- en dieselauto's ook in de komende jaren voorzien zal zijn van een loodzuuraccu." De lithium-ionaccu is naar de mening van Cense overigens niet alleen duur, maar ook niet geheel ongevaarlijk. "Er is een risico van oververhitting, met brand of een explosie als gevolg. In een laptop of telefoon zijn deze accu's controleerbaar omdat er maar een paar cellen in zitten, maar in een elektroauto zitten er duizenden. Als er eentje problemen geeft, vliegt mogelijk het hele accupakket in brand."

Verschuiving naar EFB-accu's

Cense signaleert ook de trend van de geleidelijke verschuiving van AGM-accu's naar accu's van het EFB-type. "Pioniers als Audi en Mercedes-Benz kozen indertijd voor AGM-accu's, maar die hebben één nadeel: ze mogen niet te warm worden. Daarom worden deze accu's vaak in de bagageruimte of onder de bestuurderstoel gemonteerd."

Plaatsing in de motorruimte wordt met dit accutype echter niet geadviseerd, zodat steeds meer autofabrikanten overstappen van AGM- naar EFB-accu's. "Die zijn niet alleen goedkoper maar je kunt ook toe met minder lange kabels omdat deze accu wél in de motorruimte geplaatst kan worden. Ik denk dan ook dat deze ontwikkeling voorlopig wel zal aanhouden."

Exide heeft in 2008 de EFB-accu uitgevonden en op de markt gebracht. Cense: "Inmiddels hebben we bij onze OE-klanten de vierde generatie geïntroduceerd en dat gaan we nu ook voor de aftermarkt doen. Zo denken we een voorsprong te kunnen behouden op onze concurrenten."


RecyBEM voorbeeld in Europa verwerking gebruikte banden
RecyBEM zorgt al ruim tien jaar voor de inzameling en milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden in Nederland. Het proces verloopt efficiënt en milieuvriendelijk, 85 tot negentig procent van het ingezamelde materiaal wordt hergebruikt. Nieuwe technieken moeten zorgen voor nog beter resultaat. Directeur Kees van Oostenrijk: “We zijn op weg om veertig tot vijftig procent van het gebruikte rubber opnieuw te gebruiken in nieuwe banden.”

De ingezamelde banden van een relatief goede kwaliteit krijgen een tweede leven, als gebruikte band of als vernieuwde band. Als ze niet meer bruikbaar zijn, gaan de banden naar gecertificeerde verwerkingsbedrijven. In Nederland zijn dat Granuband en Lintire, maar RecyBEM werkt ook samen met enkele verwerkers in Duitsland. Het rubbermengsel wordt tot granulaat verwerkt en vervolgens toegepast in onder meer rubberen tegels, kunstgrasvelden en asfalt.

De derde vorm van verwerking betreft verbranding, waarbij energie wordt teruggewonnen. Deze laagwaardige vorm van verwerking is fors afgenomen, van ongeveer 45 procent in 2004 tot zo'n zeven procent nu. "In het buitenland is dat nog vijftig tot zestig procent, aldus Van Oostenrijk. "Ons doel voor 2016 is geen enkele band meer te verbranden. Ons streven is 95 procent hoogwaardig hergebruik, we zitten nu tussen 85 en negentig procent."

Devulkanisatie
Op het gebied van hoogwaardig hergebruik verwacht RecyBEM veel van devulkanisatie. Dat is in grote lijnen een chemisch proces waarbij het rubber van schrotbanden de oorspronkelijke eigenschappen terugkrijgt. Gedevulkaniseerd rubber kan daarmee als grondstof dienen voor nieuwe banden. RecyBEM financiert een onderzoek van de TU Twente en de Rijksuniversiteit Groningen op dit gebied. Van Oostenrijk: "Het materiaal dat we verkrijgen met de huidige mechanische verwerking heeft ongeveer tien tot twintig procent van de eigenschappen van nieuw rubber. Voor gedevulkaniseerd rubber is dat tachtig tot negentig procent. Nu kunnen we maximaal vijf tot tien procent van het rubber hergebruiken in nieuwe autobanden, straks is dat veertig tot vijftig procent of meer."

Het onderzoeksproject bevindt zich in de eindfase. "De afronding vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 plaats", blikt Van Oostenrijk vooruit. "Op lab-niveau is aangetoond dat het werkt. De resultaten worden vastgelegd in patenten." De volgende uitdaging is het opschalen van het proces tot een ‘industrieel relevant niveau'.

Met dit onderzoek levert RecyBEM een bijdrage aan een aandachtspunt van de Europese Commissie. Van Oostenrijk: "De Europese Commissie heeft speerpunten geformuleerd voor wat betreft het hergebruik van grondstoffen. Rubber krijgt hierbij veel aandacht. Rubber is een natuurproduct dat volledig van buiten Europa komt. Vanwege diverse redenen, zoals een tegenvallende oogst, kan de beschikbaarheid van rubber onder druk komen te staan. Daar wil Europa zich tegen wapenen."

Efficiënt
De gecertificeerde inzamelingsbedrijven krijgen een adequate vergoeding voor hun werk. Het benodigde geld wordt opgebracht via de afvalbeheersbijdrage, die de koper van een nieuwe band afdraagt. Van Oostenrijk: "Wij doen elke twee jaar een marktonderzoek naar de kostprijsontwikkeling van het inzamelingstraject. Daarbij kijken we onder meer naar het transport, de afvoer, de herverwerking en de opbrengst van waardebanden." In 2004 werd de bijdrage vastgesteld op twee euro per nieuwe band, sinds 1 januari 2013 is dit teruggebracht tot 1,30 euro. "Het laagste niveau in Europa", weet Van Oostenrijk. "We zijn dus een efficiënte organisatie."

Om dat zo te houden, voert RecyBEM duizend tot twaalfhonderd audits (controles) per jaar uit in de hele keten. Bij autobedrijven en bandenspecialisten worden onder meer de inkoopcijfers afgezet tegen de verkoopaantallen, de hoeveelheid afgevoerde banden en de ingehouden afvalbeheersbijdragen. Bovendien doet de organisatie er veel aan om ervoor te zorgen dat elke bandenleverancier zich aansluit bij Vereniging Band en Milieu en aldus zijn verantwoordelijkheid neemt. Een aantal kleinere leveranciers die banden via internet verkoopt, is geen lid. Deze groep wordt aangeduid als freeriders. "Het betreft enkele tientallen incidentele importeurs, we weten ongeveer om wie het gaat", aldus Van Oostenrijk. "In de tweede helft van dit jaar kunnen we handhaven. Wij hebben een aanvraag ingediend voor een Algemeen Verbindend Verklaring. Straks kunnen we iedereen aanspreken die zich niet aan het Bba houdt." Qua verkoopvolume spelen de freeriders overigens geen rol van betekenis. Van Oostenrijk: "We gaan van een dekking van nagenoeg honderd procent naar de volle honderd procent."

Besluit beheer autobanden anno 2004

Op 1 april 2004 trad het Besluit beheer autobanden (Bba) in werking. Producenten en importeurs van banden werden vanaf dat moment verantwoordelijk voor de milieuverantwoorde inzameling en verwerking van gebruikte banden voor personen- en bestelauto's, caravans en aanhangers. Fabrikanten (het huidige Apollo Vredestein), importeurs en bandendistributeurs (denk aan Michelin, Van den Ban en InterSprint) sloten zich hiertoe aan bij de Vereniging Band en Milieu. Voor elke nieuw verkochte band moet gratis een gebruikte band worden ingenomen. Voor de uitvoer van het inzamelings- en verwerkingstraject werd destijds RecyBEM opgericht.

Momenteel brengen 25 gecertificeerde inzamelaars acht miljoen gebruikte banden per jaar bij elkaar via met name autodealers, universele garagebedrijven en bandenspecialisten. Dit aantal komt overeen met de hoeveelheid nieuw verkochte banden.
Herbruikbare banden vooral naar buitenland

Ongeveer drie van de tien ingezamelde banden (ongeveer 2,4 miljoen op jaarbasis) worden hergebruikt. Dit betreft banden die als gebruikte band worden verkocht en banden die van een nieuw loopvlak worden voorzien (vernieuwd). Nagenoeg al deze banden worden naar het buitenland geëxporteerd. In Nederland worden vernieuwde personenautobanden nauwelijks toegepast, in tegenstelling overigens tot vernieuwde vrachtautobanden. "Van de banden die geschikt zijn voor hergebruik blijven alleen de beste exemplaren, met circa vijf millimeter of meer profiel, in Nederland", weet Peter Sjerp. Hij is eigenaar van Sjerp Autobanden, één van de 25 RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars.

Sjerp merkt aan de kwaliteit van de ingezamelde banden dat ‘de automobilist' bespaart op bandenonderhoud. "We krijgen meer danig versleten banden binnen. Die kunnen niet meer als band worden hergebruikt. Hieraan zie je dat de crisis nog niet voorbij is."

[kader]

Herbruikbare banden vooral naar buitenland

Ongeveer drie van de tien ingezamelde banden (ongeveer 2,4 miljoen op jaarbasis) worden hergebruikt. Dit betreft banden die als gebruikte band worden verkocht en banden die van een nieuw loopvlak worden voorzien (vernieuwd). Nagenoeg al deze banden worden naar het buitenland geëxporteerd. In Nederland worden vernieuwde personenautobanden nauwelijks toegepast, in tegenstelling overigens tot vernieuwde vrachtautobanden. "Van de banden die geschikt zijn voor hergebruik blijven alleen de beste exemplaren, met circa vijf millimeter of meer profiel, in Nederland", weet Peter Sjerp. Hij is eigenaar van Sjerp Autobanden, één van de 25 RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars.      

Sjerp merkt aan de kwaliteit van de ingezamelde banden dat ‘de automobilist' bespaart op bandenonderhoud. "We krijgen meer danig versleten banden binnen. Die kunnen niet meer als band worden hergebruikt. Hieraan zie je dat de crisis nog niet voorbij is."  

 

 

 


Van den Ban: voor alle segmenten de juiste band
Door het grote aantal bandenmerken dat Van den Ban levert, dekt de specialist elk prijssegment volledig af. Met onder meer het uitgebreide assortiment in hun private label Novex en een uitbreiding van het gamma van budgetmerk Hifly wil het bedrijf die positie verder uitbouwen.

"Net als voorgaande jaren heeft VDB een zeer breed assortiment winter- en all season banden ingekocht in de bekende premium en quality merken. De welbekende fast movers zijn in ruime mate beschikbaar, maar ook de Ultra High Performance (t/m 20 inch) en run on flat winterbanden zijn op voorraad", aldus Leonie de Wit, pr-medewerker bij Van den Ban. "Daarnaast pakken we groots uit met ons eigen merk Novex, ons zogenoemde flag brand. We leveren nu meer dan tweehonderd maten zomer-, winter- en all-seasonbanden van dat merk, waarvan in winter ruim zeventig maten. We ontvangen zeer goede feedback uit de markt over het Snow Speed 3 profiel en ook de Novex all season doet het goed. Beide profielen zijn ook beschikbaar voor bestelwagens. Alle winterbanden van Novex zijn overigens voorzien van het M+S-symbool en zogeheten three peak mountain symbool." Ook het assortiment van budgetmerk Hifly is aanzienlijk uitgebreid. De PCR-lijn (winturi 212) is nu verkrijgbaar in meer dan 50 maten. Daarnaast is ook het Hifly profiel voor bestelwagenbanden, de Win-Transit, uitgebreid met een aantal maten. "Met ons brede gamma zijn we in alle prijssegmenten aanwezig", stelt De Wit. "Naast het uitgebreide assortiment worden de winterbanden natuurlijk geleverd volgens onze huisregels: een snelle en accurate levering en een zeer goede beschikbaarheid. Dit past bij onze missie om ‘Your Total Tyre Supplier!' te zijn. Ook bij scherper geprijsde banden doen we wat dat betreft geen concessies."


Herkomst ruitensproeierantivries vaak onbekend
Het aanbod aan winterproducten zoals ruitensproeierantivries is enorm. Maar er is maar één bedrijf dat alle producten zelf ontwikkelt, test en produceert, namelijk Sonax. Er hangt een prijskaartje aan een constante hoge kwaliteit, maar daar staat een effectieve werking tegenover. En een hogere verkeersveiligheid.
Op de testinstallatie van Sonax in het Duitse Neuburg an der Donau worden de Sonax-producten getest op vorstbestendigheid, materiaalverdraagzaamheid en reinigingskracht. Ook de ADAC en Duitse autotijdschriften maken gebruik van deze geavanceerde testapparatuur.

Eigenlijk is het onvoorstelbaar: hoewel een goede ruitensproeierantivries cruciaal is om veilig door het verkeer te komen, worden er overal, tot bouwmarkten en drogisterijen aan toe,  producten aangeboden waarvan de herkomst compleet onduidelijk is. "Veel aanbieders laten hun producten ergens afvullen en plakken er dan hun eigen etiket op", aldus Rob Koch, directeur van Sonax Car Care Nederland. "Bij ons wordt alles in onze fabriek in Duitsland ontwikkeld, getest en geproduceerd en daardoor leveren we een constante kwaliteit. Bij batches die ergens worden ingekocht kan elke levering anders zijn."
Reinigingskracht

Op de testafdeling van Sonax wordt gekeken naar zaken als reinigingskracht, materiaalverdraagzaamheid en vorstbestendigheid, waarna ook de TÜV er zijn zegen nog aan geeft. Koch: "Wat reinigingskracht betreft, kun je bij ons gerust spreken van het ‘Dreft-effect'. Na drie keer wissen moet bij ons de ruit schoon zijn. Vaak kijken consumenten alleen naar de aankoopprijs maar doordat het verbruik bij ons lager is, is ons product uiteindelijk voordeliger." Ook de materiaalverdraagzaamheid is volgens Koch een onderschat thema. "Als je agressieve ruitensproeierantivries gebruikt, ontstaan kringen in de lak en worden de polycarbonaat koplampafdekkingen die tegenwoordig worden toegepast mat en geel, doordat de blanke lak die erop zit wordt aangetast en spanningsscheurtjes in het kunststofmateriaal ontstaan." De antivries van Sonax is niet agressief, waardoor koplampfabrikant Hella er goedkeuring aan heeft verleend.

Kiezen voor kwaliteit

Voorts wordt glycerine toegevoegd aan de Sonax-ruitensproeierantivries. Dit voorkomt dat het rubber van de ruitenwissers stug wordt waardoor de ruitenwissers bij koud weer gaan ‘schrapen'. Ook hiervoor heeft men een goedkeuring ontvangen, ditmaal van ruitenwisserspecialist Bosch. "De ruitenwissers moeten zorgen voor een film die daarna zo snel mogelijk verdampt, zonder een blauwe waas of kringen achter te laten", legt Koch uit. Uiteraard is ook de vorstbestendigheid erg belangrijk. "Je ziet dat sommige antivriesaanbieders claimen dat het vriespunt bij -60 of -80 graden Celsius ligt. Dat is onmogelijk want dan wordt de vloeistof veel te stroperig om effectief te kunnen zijn. Bij onze concentraten bedraagt het vriespunt -55 °C." De antivries van Sonax heeft geen zogenoemde mek-bestanddelen (methylethylketon) die voor een penetrante geur en zelfs hoofdpijn kunnen zorgen. "Daarnaast kunnen wij alle veiligheidsbladen leveren, wat ook lang geen vanzelfsprekendheid is", aldus Koch. "Vaak kan de samenstelling niet worden achterhaald. Laatst kwam ik zelfs ergens een ruitensproeierantivries tegen waar op de verpakking stond dat je voor gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril moet dragen. Dat doet natuurlijk niemand."

De bewuste keuze van Sonax voor kwaliteit zorgt voor iets hogere prijzen. Koch: "Wij hechten zoveel waarde aan kwaliteit dat we er ook een prijs voor vragen. Op verkeersveiligheid kun je ook niet beknibbelen, vinden wij."

Skibox

De andere winterproducten van Sonax zoals ruitontdooiers, anticondensspray, microvezel anticondensdoeken, rubbersticks en -sprays en slotontdooiers (nog steeds een must, bijvoorbeeld voor het slot van de skibox) voldoen dan ook aan dezelfde strenge eisen. "Een grossier moet zich afvragen wat hij wil verkopen", vindt Koch. "Gaat hij voor goedkope spullen of voor goede producten die een toegevoegde waarde hebben?"


Marketingondersteuning kern AD Autobedrijf
AD Autobedrijf is het werkplaatsconcept van AD Benelux dat inzet op garagisten die de vrijheid van soft franchise prefereren. Ondersteuning is dan ook vooral gericht op marketingactiviteiten. Niet alleen de traditionele media staan centraal, ook nieuwe internetinitiatieven worden op de voet gevolgd. "Een dienst als Carsom kan voor onze franchisenemers grote kansen bieden."

Het AD Autobedrijf is vanouds een soft franchise. Wie zich AD Autobedrijf mag noemen wordt niet in een keurslijf gedwongen, maar kan naar eigen inzicht gebruikmaken van de kennis en ervaring die een internationaal opererende distributeur als ADN te bieden heeft.

Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden, zoals de huisstijl en uitstraling van het pand. Maar verder kan men min of meer naar eigen inzicht uit de gereedschapskist van ADN putten, legt Ton Sieljes uit, Formule Manager AD Autobedrijf. 'In die gereedschapskist zitten standaard onder meer technische informatie op basis van Aldoc-AIS, een professionele website, online offerte- en afspraakmogelijkheden, samenwerking met regionale AD Autobedrijven, de AD-marketingmodule voor regionale activiteiten en interessante inkoopvoorwaarden van zowel budget- als merkonderdelen. Daarnaast zijn er extra diensten zoals technische trainingen naar behoefte."

Modulaire aanpak

Dat AD Autobedrijf soft franchise is, gaat ADN de komende tijd verder uitdragen. Met verschillende campagnes wordt de formule duidelijker gepositioneerd. Centraal in deze campagnes staat het motto 'Baas in eigen werkplaats.' "We komen niet vertellen hoe je een autobedrijf moet runnen maar bieden als fullserviceconcept wel waar nodig de nodige ondersteuning. Weinig verplichtingen, heel veel mogelijkheden."

Sieljes benadrukt dat het concept van AD Autobedrijf een beroep doet op het ondernemerschap en de zelfredzaamheid van de garagist. Het is een andere benadering dan de nieuwe formule van ADN, CarProf, waarbij juist analyse van omzetgegevens en rendementsverbetering centraal staan. "Beide formules hebben een andere insteek en zijn er voor verschillende doelgroepen. Zo zitten we elkaar niet in de weg."

Carsom

Ondersteuning vanuit ADN voor aangesloten bedrijven wordt vooral geleverd in de vorm van marketingactiviteiten. "Onze garagisten weten goed hoe ze een winstgevend bedrijf moeten leiden. Met de marketingtools van ADN zorgen ze dat dat zo blijft." Om ook in de toekomst de werkplaats gevuld te houden en winstgevend te blijven, is het volgens Sieljes van belang kien te zijn op nieuwe ontwikkelingen. "Neem bijvoorbeeld de opkomst van intermediairs op het web zoals Carsom, waarmee we inmiddels een samenwerkingsverband hebben. Deze intermediairs zijn het logische gevolg van het feit dat consumenten steeds vaker hun zaken online uitzoeken. Tegenwoordig is alles transparant en consumenten verwachten dat ook van garagebedrijven. Online offertes aanvragen voor onderhoud en reparaties hoort daar net zo goed bij. Dat betekent dat je als autobedrijf niet alleen meedoet, maar ook snel reageert als er een aanvraag binnenkomt. Deelname aan Carsom is onderdeel van onze extra diensten aan autobedrijven, en wij zullen de franchisenemers bij de transitie helpen naar meer klantgericht denken en handelen."

AD Autobedrijf biedt zijn cliënten 24 maanden internationale garantie op reparaties (onderdelen én arbeidsloon). Carprof biedt dit op nationaal niveau.

Ruimte voor groei

Afgelopen voorjaar introduceerde ADN het werkplaatsconcept CarProf, dat naar landelijke dekking moet groeien. Ook voor AD Autobedrijf - 125 franchisenemers - ziet Formule Manager Ton Sieljes nog ruimte. De aanwas moet vooral komen van universelen, ex-dealers, erkend reparateurs en andere autobedrijven die nog niet bij een werkplaatsconcept zitten. "Dit zijn ondernemers die hun zaken goed op orde hebben maar zich tegelijkertijd realiseren dat ze op termijn de ondersteuning van een internationale distributeur goed kunnen gebruikten om de werkplaats gevuld te houden."

 

 


AutoExcellent: van alle merken thuis
Premium en full service - zie hier de sleutelwoorden van garageformule AutoExcellent, per 1 september exclusief door grossiersorganisatie GroupAuto als licentiehouder op de Nederlandse markt gebracht. "Bij het topsegment van universele autobedrijven is behoefte aan een concept als dit."

Directeur Freek Blekxtoon van GroupAuto Nederland kondigde de komst medio februari aan tijdens aan tijdens het klantcongres in Nijkerk. Exclusief voor ons land had hij zojuist een licentie verworven van de internationaal actieve formule. Onder de radar is sindsdien bij Group Auto in Eemnes hard toegewerkt naar de introductie. "Het resultaat mag er zijn", vindt Blekxtoon. "Ook al hebben we na ons congres de formule nauwelijks gecommuniceerd, toch zijn we al in september met twee deelnemers gestart. Daarnaast voeren we momenteel gesprekken met een aantal geïnteresseerde bedrijven. We merken dat bij het topsegment van universele autobedrijven behoefte is aan een concept als dit."

Duits-degelijk

In Duitsland trapte de gelijknamige formule, daar geëxploiteerd door de grossiersgroepen Coparts Autoteile GmbH en Select AG, af in 2013. Binnen één jaar telde AutoExcellent er meer dan dertig vestigingen, stuk voor stuk premium, full service en thuis in alle merken. Blekxtoon nam een kijkje bij onze oosterburen en zag dat het goed was. Duits-degelijk is bijvoorbeeld het vuistdikke handboek waarop de complete formule tot in detail vastligt. Leenauto's, briefpapier, geveluitingen, vlaggen, bedrijfskleding, persoonlijke website, advertenties, pechhulp Europa - you name it.    

Bij de zojuist begonnen werving mikt Group Auto Nederland op ex-dealers en onafhankelijke autobedrijven die voldoen aan specifieke eisen qua pand, werkplaats en dienstverlening. Bij AutoExcellent kunnen ze rekenen op training, toegang tot technische data, (individuele) marketingondersteuning, hulp bij de bedrijfsvoering, collectiviteitsvoordeel op diverse diensten en deelname aan een (internationaal) samenwerkingsverband. Deelnemers moeten (blijven) voldoen aan hoge eisen op het gebied van  technische kennis, apparatuur, automatisering, kwaliteit van de dienstverlening en uitstraling. "Het zijn de normen om op landelijke schaal met klantengroepen te kunnen werken", licht Blekxtoon toe. "Dat kunnen bijvoorbeeld consumentenportalen zijn met onderhoudscontracten, leasemaatschappijen, grote fleetowners. Wie dan ook, we willen ze uniforme kwaliteit bieden. Dus bij een offerte voor montage van een nieuwe koppeling gelden van Groningen tot Maastricht dezelfde flatrates, om maar een voorbeeld te noemen."

Hardere voorwaarden

In Duitsland is AutoExcellent vorig jaar gelanceerd naast Profiservice, zeg maar het zusje van CarXpert, de andere garageformule die de Nederlandse grossiersclub in huis heeft. Een jaar praktijkervaring aan de andere kant van de grens leert dat beide varianten prima naast elkaar kunnen bestaan. Bij AutoExcellent ligt volgens Blekxtoon de lat niet zozeer hoger als wel is de ondergrens hoger. "Modules die bij CarXpert facultatief zijn, zoals mobiliteitsgarantie, zijn bij AutoExcellent verplicht. We willen tegen een leasemaatschappij kunnen aangeven: dit is voor alle vestigingen ons automatiseringsproces, dit is overal het opleidingsniveau. Ook bij CarXpert hebben de franchisers het voor elkaar, alleen doet de één het zus en de ander zo. Met onze nieuwe formule focussen wij op autobedrijven die meer willen en kunnen, en daar professionele ondersteuning bij wensen. Denk aan ex-dealers."

Geen concessies

Over te realiseren aantallen vestigingen voor AutoExcellent in Nederland laat Blekxtoon zich niet uit. "Misschien worden het er veertig, misschien tachtig of honderd, dat hangt van zo veel zaken af. Is er plek in een postcodegebied, om maar iets te noemen. Voorop staat dat we generiek op dealerniveau willen zitten. Dat we geen concessies doen aan kwaliteit en aanstellingseisen om maar weer iemand te kunnen inschrijven. Je moet te allen tijde voorkomen dat je formule devalueert."

De eerste twee

Bosklopper uit het West-Groningse Doezum en Autobedrijf Strijker uit Westerbork sloten zich per 1 september als eerste garages van Nederland aan bij AutoExcellent. Tot voor kort zat Bosklopper bij  Vakgarage. "Gezien de groei is ons autobedrijf toe aan verandering en verdere verbetering", zegt eigenaar Anne Bosklopper. "Wij hebben flinke ambities en daar past de formule Autoexcellent heel goed bij." Autobedrijf Strijker is voormalig Renault-dealer en nu specialist in dat merk. Eigenaren Henk en Bert Strijker: "Personenwagens worden steeds complexer en daar moeten we continu goed op inspelen. Denk aan regelmatige scholing van al onze monteurs. Ook dient onze werkplaats voorzien te zijn van erkende diagnoseapparatuur, gereedschap en noem maar op. Dit zijn slechts enkele eisen van AutoExcellent, die uiteindelijk ten goede komen aan al onze klanten. Bovendien blijven wij op deze manier goed voorbereid op een toekomst als multimerkenspecialist."

      


AutoCrew, no-nonsense
De garageformules AutoCrew biedt lokale garagehouders de gereedschappen om zich te profileren in eigen stad of dorp én toegang tot de technische kennisbank van Bosch. "Boven alles behoudt de ondernemer zijn eigen identiteit."

Roelof Kuipers, conceptmanager AutoCrew Benelux, benadrukt dat de formule soft franchise is. "Je mag alles, maar hoeft niet heel veel." Voor een dergelijke opzet is veel belangstelling bij garagehouders. "Je merkt dat veel ondernemers denken vanuit de techniek, waarbij de werkplaats het hart van het bedrijf is. Ze willen in hun eigen stad of dorp aan de weg timmeren met APK, reparatie en onderhoud. AutoCrew helpt om meer te halen uit hun core business."

De toekomst in huis

Bij AutoCrew weten ze dat ook lokale ondernemers op moeten schakelen om ook in de toekomst de werkplaats vol te hebben. "Met AutoCrew haalt de garagehouder die kennis in huis. Al onze leden beschikken sinds kort over een eigen website in AutoCrew-uitstraling. Ze kunnen die heel eenvoudig personaliseren met eigen acties, promoties, specialismen, enz."

Voor ondernemers die via internet aan de weg willen timmeren, helpt AutoCrew ook bij zoekmachineoptimalisatie. "We staan aan het begin van de toekomst. Het overgrote deel van de potentiële klanten oriënteert zich via het internet", weet Roelof Kuipers.

Volgens een ‘à la carte‘ keuzemenu staat de aangesloten garagebedrijven ook een heel scala aan marketinguitingen ter beschikking: direct mails, APK mailings, verhuisbericht, folders, posters, enz. "Deze diensten worden aangeboden door externe marketingpartners die door ons zijn geselecteerd. De ondernemer mag zelf besluiten of hij deze promotiemiddelen in wil zetten en aan welke uitingen hij de prioriteit geeft. Die vrijheid is heel typisch voor AutoCrew."

Technische ondersteuning

Aansluiten bij AutoCrew geeft de garagehouder ook toegang tot de technische kennisbank van Bosch. "Leden benoemen onze technische ondersteuning als één van de belangrijkste voordelen", aldus de conceptmanager. Concreet betekent het toegang tot technische kennis en data, de mogelijkheid om trainingen te volgen en Bosch-werkplaatsapparatuur aan te schaffen. "Wij bieden de ondernemer waar hij echt behoefte aan heeft. AutoCrew is een no-nonsense garageformule."

Dat ook de automobilist de AutoCrew-formule waardeert, werd duidelijk tijdens de Verkiezing Autobedrijf van het Jaar, een initiatief van Bovag Onafhankelijke Autobedrijven. Eén van de aangesloten bedrijven reikte tot de halve finale. "Het onderstreept maar eens hoeveel vertrouwen automobilisten in AutoCrew hebben. Ze zijn ervan overtuigd dat ze tegen een goede prijs hun auto kunnen laten onderhouden."

 

AutoCrew wil naar 170

Bij AutoCrew heerst een gezonde expansiedrift. De teller staan nu op 142 leden en de ambitie is om voor het einde van dit jaar et aantal aangesloten garagebedrijven te laten groeien tot 170. "We streven naar een zo goed mogelijk geografische dekking", vertelt Roelof Kuipers, conceptmanager AutoCrew Benelux. "Samen met onze grossiers zullen we de komende maanden aan de slag gaan om deze groei waar te maken."


Autosociaal: de click met de klant
De snelle opmars van mobiel dataverkeer biedt autobedrijven nieuwe mogelijkheden om contact te leggen en te houden met de doelgroep. De app Autosociaal speelt daar op in. Of het nu op de smartphone is, tablet of laptop, de klant is altijd dichtbij.

De snelle opmars van mobiel dataverkeer biedt autobedrijven nieuwe mogelijkheden om contact te leggen en te houden met de doelgroep. De app Autosociaal speelt daar op in. Of het nu op de smartphone is, tablet of laptop, de klant is altijd dichtbij.

Even wat kengetallen. 78 procent van de Nederlanders heeft inmiddels een slimme telefoon; mobiel dataverkeer nam vorig jaar in ons land toe met tachtig procent; mobiel computergebruik heeft dat van de desktop overstegen. Wie anno 2014 dus nog uitsluitend per e-mail of papieren post communiceert omtrent zijn occasions of aftersales dreigt de aansluiting te missen. Het hedendaagse alternatief dat Autosociaal-directeur Roy Roelofs biedt - in de vorm van een app - is een mobiel verlengstuk van het garagemanagementpakket. Met elke van de drie versies (zie kader) staat de ondernemer snel en 24/7 in verbinding met de eindgebruiker.

Big Data

"Wij geloven dat mobiel klantcontact de grootste rol gaat spelen in automotive aftersales", licht de 25-jarige Roelofs toe. Daarbij is de term Big Data het sleutelwoord. "Iemand die klant is bij garage X en daar de gratis app downloadt, verstrekt vooraf zijn naam, adres, geboortedatum, kenteken en mobiele nummer. Met die gegevens kan het garagemanagementsysteem automatisch een digitale verjaardagskaart sturen. Of een herinnering aan de APK-vervaldatum, de nieuwe occasions, acties met winterbanden, met aircoservice. Aangezien de klant zelf heeft besloten om de app te downloaden, is het uitgangspunt positiever. Er wordt hem niets opgedrongen. Onze conversie op herinneringen is dan ook hoog."

Na zo'n pushmelding op zijn telefoon kan de voertuigeigenaar met de app, geschikt voor zowel Android als iOS, een afspraak voor een onderhoudsbeurt rechtstreeks per telefoon vastleggen in de agenda van het autobedrijf. Leenauto nodig? Even aangeven. Drie dagen van te voren komt er een herinnering, daags te voren opnieuw. Staat de auto na gedane arbeid klaar, dan wordt dat hem of haar bericht via de app. Ook de factuur loopt binnen op de telefoon, eventueel verluchtigd met foto's van de werkzaamheden. Bij vragen en incidenten kan de klant direct contact opnemen via de chatfunctie. Het kenteken is gekoppeld aan het onderhoudsboekje, zodat de garage informatie over storingen en pechstatus altijd bij de hand heeft. Een onverhoopte schade stuurt de gebruiker met de Autosociaal-app door naar zijn verzekeraar. Dat de pay off van Autosociaal ‘de click tussen u en de klant' heet, zal na het voorgaande weinig verbazing wekken.

Productietijd

Inclusief Roelofs bestaat het tem van de in december 2013 gestarte onderneming uit Hengelo (Overijssel) uit zeven medewerkers. De productietijd voor een app bedraagt circa anderhalve maand, te beginnen met de vormgeving - huisstijl, logo en dergelijke. Daarna volgt de algemene technische realisatie. Via een Skype-call wordt de app uitgelegd aan en volledig ingesteld op de wensen van het bedrijf. Sluitstuk is een workshop op het hoofdkwartier van Autosociaal, waar gebruikers leren hoe ze de app moeten overdragen naar de klant. Waarna de praktijkfase begint en Roelofs c.s. op afstand monitoren hoe de zaken zich ontwikkelen. 

Wie denkt wel even een slim neefje in te huren onderschat de materie. De ontwikkelingstijd en -kosten voor de bouw van een app zijn hoog voor een individueel autobedrijf, om nog maar te zwijgen van de inspanningen om alles bij de tijd en vlekkeloos werkend te houden. Autosociaal zegt klanten in geval van een probleem binnen drie uur de oplossing te bieden. Naast Android en iOS zijn er nog de besturingssystemen RIM (Blackberry) en Windows (Nokia). Bovendien sturen de toestelfabrikanten regelmatig software-updates, zijn talloze smartphones in omloop en verschijnen om de haverklap nieuwe varianten. Voor een gemiddeld autobedrijf is dat alles niet bij te houden.

Apps voor de dealerwereld komen vaak vanuit de fabrikant. Ze maken het mogelijk data te onttrekken uit hun voertuigen. Maar wat ze niet bieden, is het lokale contact met het autobedrijf. "Bij Mercedes Wensink bijvoorbeeld hebben we de app gekoppeld aan het klantcontactcentrum. Dat is wat anders dan een systeem vanuit de importeur ,waarbij je onderweg een melding kunt krijgen om naar de dichtstbijzijnde dealer te gaan in verband met een storing."

Maatwerk

Voor de set up van de app rekent Autosociaal standaard 2995 euro. De maandelijkse servicekosten en ondersteuning door de helpdesk bedragen veertig of vijftig euro, afhankelijk van of iemand alleen een werkplaats heeft of ook occasions. Maatwerk is geen probleem. Voor een klant die Whatsapp als communicatiemogelijkheid wenste, werd die functie gebouwd. Idem deze maand bij enkele autobedrijven die hun bedrijfsautomatisering van Car-Systems wilden koppelen met de Autosociaal-app. Overigens varieert het klantenbestand van Mercedes Wensink tot Marco van Beek (Autobedrijf van het Jaar 2012), allerlei garagebedrijven met een concept en kleine zelfstandigen met twee man personeel. Roelofs geeft aan circa dertig procent dealer is; de rest is universeel en voor het merendeel aangesloten bij een garageconcept.

De jonge ondernemer claimt dat autobedrijven hun investering al in het eerste jaar volledig kunnen terugverdienen. Simpelweg doordat hun klanten behouden blijven - uiterst wezenlijk in de huidige  krimpmarkt. "Soms krijg ik de opmerking dat iemand ook zonder app wel langskomt. Wellicht. Wat je in elk geval zeker weet, is dat je als ondernemer zelf aan de knoppen draait en bouwt aan een langlopende relatie. Je gaat van reactief naar proactief. Negen maanden na de start van Autosociaal is 93 procent van de profielen nog steeds actief, dat zegt wel wat over de waardering. Bovendien ben je met een op jouw bedrijf geënte app onderscheidend in je lokale markt en speel je in op de snelgroeiende toepassing van mobiel datagebruik. Tegelijk zeg ik: we kunnen het allemaal nóg zo mooi bouwen en nóg zo veel kennis en kunde meegeven, uiteindelijk is het aan de gebruiker om er een succes van te maken."

Drie varianten

De app Autosociaal kent drie varianten, naargelang het type onderneming. De Traders Version focust uitsluitend op het occasionaanbod, dat voor de eindgebruiker doorzoekbaar is op merk, model en overige specificaties. De tien meest recente voertuigen zijn te bekijken met de module ‘Nieuw Binnen'. Bij concrete interesse kan de klant de occasion markeren als ‘favoriet' en op de hoogte blijven van de status ervan. Wie een vriend of kennis wil informeren kan de occasion delen via  Facebook of Twitter, dankzij de integratie van social media.

In de Garage Version - voor uitsluitend onderhoudsadressen - staat hogere bezetting in de werkplaats centraal. Denk aan onderhoud inplannen, bij vragen en incidenten direct contact opnemen via de chat, directe hulp bij pech of storingen. Het geregistreerde kenteken is gekoppeld aan het onderhoudsboekje van de betreffende auto. De ‘Car Company Version' ten slotte is voor universelen én dealers. Deze app draait om zowel het actuele occasionaanbod als een hogere bezettingsgraad in de werkplaats. Voor beide versies geldt dat ze kunnen koppelen met de bekende garagemanagementsystemen.


CarProf verbetert rendement garagist
In een reeds volle markt introduceerde ADB afgelopen voorjaar de werkplaatsformule CarProf, dat naast AD Autobedrijf zal bestaan. Centraal staan niet de geijkte pijlers als beschikbaarheid van onderdelen en marketingondersteuning maar het rendement van de ondernemer. "Er zijn garagisten waar we veertig procent realiseren."

De naam CarProf is niet nieuw. Al in 2009 kwam ADB met de online offertetool CarProf, een website waar automobilisten afspraken konden maken voor onderhoud en APK. Afgezien van de naam biedt CarProf tegenwoordig iets heel anders, namelijk een fullservice werkplaatsconcept. Het is getest bij voormalig Renault-dealer Hemcar in Leiden en is nu klaar om de rest van Nederland te veroveren.

Rendementsservice

Formule Manager Harold van Gestel, afkomstig 'uit de sector', kent het klappen van de zweep. Hij is ervan overtuigd dat CarProf echt iets anders te bieden heeft. "We zijn de enige waarbij het verhogen van het rendement bovenaan de agenda staat." Onder de naam CarProf Rendementservice biedt men verschillende diensten aan om 365 dagen per jaar, 24 uur per dag te meten wat er in de werkplaats gebeurt. Elke week worden deze gegevens opgehaald en geanalyseerd, waarna men exact kan zien hoe een garagist presteert ten opzichte van soortgelijke autobedrijven.

Verbeterpunten

Omzetverbeteringen zijn volgens Van Gestel op verschillende manieren te halen. "Als de omzet per klant te laag is, kan bijvoorbeeld het uurtarief te laag zijn. Of dat onderdelen voor een te lage prijs worden verkocht. Wat de oorzaak ook is, we zullen deze altijd achterhalen." Vervolgens worden de verbeterpunten op een rij gezet en stelt men samen met de ondernemer een actieplan op om de pijnpunten gericht aan te pakken. "Zien we dat de verkoop van accu's achterblijft, dan ontwikkelen we een plan om de verkoop hiervan op te krikken. We schieten dus met scherp en niet met hagel. Het is dus geen kwestie van eenmalige acties maar van continu bijsturen en schaven."

 

75 CarProf garages

Met de rendementsgerichte benadering speelt CarProf in op de behoefte van garagisten aan een hands-on langetermijnondersteuning door een professionele partij. "Ze voelen zich in de steek  gelaten nadat het reclamebord op de muur is geschroefd. Wij zijn er écht voor ze en maken dat ook waar."

Na de goed verlopen pilot in Leiden is het tijd om het netwerk uit te breiden. Van Gestel denkt dat er plek is voor zo'n 75 CarProf garages om een landelijk dekkend netwerk te creëren. "Eind 2016 moet het zover zijn." De groei moet komen van garagisten die nog niet bij een formule zijn aangesloten én van ondernemers die afkomstig zijn van andere concepten. "Onze doelgroep bestaat uit professionele universelen, merkdealers of erkend reparateurs die vroeger dealer zijn geweest. Zij begrijpen de toegevoegde waarde voor automobilisten van een formule met 24 maanden garantie op onderdelen en arbeidsloon, mobiliteitsgarantie en overige diensten. Ook opleiding in een eigen professioneel en erkend opleidingscentrum van onze monteurs valt hieronder."

 

Dubbel en dwars

CarProf zet in op het rendement van de garagist. Ook de kosten van de formule worden zo laag mogelijk gehouden. Formulemanager Harold van Gestel: "De instapfee bedraagt 1.250 euro, de maandelijkse bijdrage is 295 euro. Met de tools die je krijgt aangereikt verdien je dat dubbel en dwars terug. We verdienen dan ook niet aan het concept, maar aan de loyaliteit van onze garagisten en de verkoop van onderdelen. Kortom, een win-

   

  

 

                 


Weten waar je markt ligt dankzij Cars&Joy
Cars&Joy onderscheidt zich van andere garageformules met uitgebreide ondersteuning bij de inkoop én verkoop van occasions. Deze service combineert Cars&Joy met het optimaliseren van werkplaatsrendement. "Wij zijn een retailformule met sales en after sales als grote pijlers", benadrukken oprichters Michel van Roon en Martin Huisman.

Ergens in de afgelopen jaren is het beeld ontstaan dat Cars&Joy zich als formule vrijwel alleen focust op de verkoop van gebruikte auto's. "Hoe dat gegroeid is weten we niet, maar het klopt niet. Als universeel kun je natuurlijk niet zonder after sales. Echter: sales is wel heel belangrijk. Vooral de verkoop in je eigen regio. Als je lokaal een auto verkoopt, leg je de basis voor een relatie in de werkplaats!"

Marktanalyses

Behalve met uitgebreide marketingondersteuning helpt Cars&Joy de aangesloten ondernemers ook met marktanalyses. Zoals op het gebied van occasions. Michel van Roon: "Als je in de regio wilt verkopen, moet je weten waar in jouw regio vraag naar is. Die specifieke analyse maken wij. En daarna helpen we ook met het scherp bijkopen om tot die specifieke mix van occasions te komen."

Ook voor het stimuleren van de after sales analyseert het Cars&Joy team bijvoorbeeld de omzetverdeling in de werkplaats. "Hoe is je markt en hoe presteer jij in die markt? Als een bedrijf ten opzichte van vergelijkbare bedrijven heel weinig airco-onderhoud verzorgt, dan maken we dat zichtbaar. Nog een voorbeeld: hoe verlopen de receptieprocessen? Vragen de receptionisten wel genoeg door of is daar nog meer omzet te genereren? Bij alles geldt dat lokaal ondernemerschap telt. Wij laten de keuze bij de garagist om het wel of niet prioriteit te geven."

Geen doorgeefluik

Anders dan de concurrentie is Cars&Joy geen doorgeefluik van een onderdelengrossier en dit zorgt voor een bijzonder nuanceverschil: "Klanten zijn mensen, geen auto's. Wij zijn marketeers en proberen onze garagisten de gereedschappen te geven om de klant te kunnen raken." En dat doet de franchiseclub met een scala aan activiteiten: advertenties, acties, campagnes, activiteiten op social media, enz.

Dankzij de warme band met onder andere Van Heck geniet de Cars&Joy-garagist inkoopvoordelen vergelijkbaar met de puur after sales gerichte formules. "We bieden minimaal dezelfde voorwaarden, vaak zijn onze deals zelfs nog beter", besluit Martin Huisman met gezonde bravoure.

Langzaam en gestaag

Cars&Joy heeft recentelijk twee nieuwe vestigingen verwelkomd: in Schijndel een after sales only partner, in Beesd een autobedrijf die zowel de sales en after sales in Cars&Joy-stijl gaat inrichten.

"De teller staat nu op tien en daarmee zijn we tevreden. Onze strategie is om langzaam en gestaag te groeien. Het aantal had ook twee of drie hoger kunnen liggen, maar we hebben er voor gekozen om goede bedrijven nog succesvoller te maken. De screening van kandidaten is aangescherpt om de continuïteit van Cars&Joy te garanderen. Die verplichting hebben wij naar de aangesloten ondernemers."                 


Nieuw bestelplatform Doyen Auto Nederland
Doyen Auto Nederland timmert hard aan de weg voor de aangesloten Requal Erkend Reparateurs en de API-grossiers. Directeur Marcel Streppel kondigt de introductie aan, in het vierde kwartaal, van "een nieuw en onderscheidend bestelplatform. Ook werven we via een Google AdWords campagne klanten voor de garagebedrijven en zijn we succesvol met onze lokale roadshows."

Het nieuwe bestelplatform is een belangrijke ontwikkeling voor Doyen Auto Nederland en zijn partners, zegt Streppel. "Het wordt een antwoord op andere bestelplatforms, met toegevoegde waarde voor grossiers en garagebedrijven."

Een belangrijk pluspunt is dat de grossier zelf de invulling en uitstraling van het platform kan bepalen. Streppel: "Een bestelplatform is over het algemeen een gesloten systeem, met alleen de eigen merken van de betreffende distributeur. Bij ons kan de grossier ook andere producten in het platform opnemen. Ik zit al meer dan twintig jaar in dit vak en weet dat een grossier maximaal 85 procent van zijn assortiment koopt bij zijn voorkeursdistributeur. De overige 15 procent betreft veelal ‘vreemde' producten. Wij leveren bijvoorbeeld geen banden of plaatwerk; dergelijke producten moet de grossier elders betrekken. De grossier wil zijn volledige assortiment aan zijn klanten tonen. Dat kan straks bij ons en daarmee onderscheiden we ons."

Als andere belangrijke meerwaarde noemt hij dat bij het selecteren van de juiste onderdelen niet alleen met het kenteken wordt gewerkt, maar ook met het voertuigidentificatienummer. "Werken op basis van het VIN is makkelijk en verkleint de kans op fouten fors. De garagist die onderdelen wil bestellen, krijgt straks nog maar één keuzemogelijkheid in beeld. Hij bestelt meteen het goede product."

Carfirst

"Wij zijn nog steeds de enige complete verdeler met niet alleen de A-merken, maar ook een breed programma eigen merken", benadrukt Streppel. "De breedte van het Requal-programma is nog steeds uniek."

Het bestelplatform omvat niet alleen de A-merken en de Requal productlijnen, die in vergelijking 20 tot 30% goedkoper zijn. Streppel: "Wij zijn een specialist in slijtdelen. Carfirst is ons tweede eigen merk, puur gericht op overige artikelen. Zo zorgen we voor een compleet leveringsprogramma voor de grossiers, met een goede kwaliteit en goede prijs."      

AdWords campagne

Per 1 september is Doyen Auto Nederland van start gegaan met een AdWords campagne, om de klantenkring van de Requal Erkend Reparateurs uit te breiden. "Consumenten die op internet op zoek zijn naar een garagebedrijf voor onderhoud of reparatie kunnen een coupon downloaden waarmee ze korting krijgen bij een Requal Erkend Reparateur", legt Streppel uit. "Wij zorgen er zo voor dat de aangesloten garagebedrijven extra werk krijgen. Is meteen ook goed voor de omzet van de API-grossiers. Dit is een voorbeeld van het inzetten van onze gezamenlijke expertise om meer traffic richting de Requal Erkend Reparateurs te generen. De gedachte achter ons concept luidt: ‘samen sterk'."

Op dit moment telt het netwerk van Requal Erkend Reparateurs circa 150 garagebedrijven. Dat aantal neemt toe; in mei maakte Doyen Auto Nederland bijvoorbeeld de toetreding van 17 garagebedrijven bekend. "We werken aan een landelijke dekking", aldus Streppel. "Maar we concentreren ons nu eerst op de inhoud van het concept en de kwaliteit van de Requal Erkend Reparateurs."

Roadshows

Doyen Auto Nederland zegt succesvol te zijn met zijn roadshows. Elke twee weken is er een huisbeurs bij een API-grossier. Het voordeel voor de bezoekers is dat ze niet ver hoeven te reizen om de beurs te bezoeken. De roadshow staat in het teken van lezingen van leveranciers, aanbiedingen en uiteraard ook gezelligheid en draagt bij aan de goede binding tussen de grossier en zijn klanten.


Uitlijncheck zorgt voor actie in werkplaats
Hoezo, uitlijnen lastig en tijdrovend? Equipmentleverancier Explora lanceert een concept om zo'n controle in twee minuten uit te voeren. 7 van de 10 voertuigen hebben een verkeerde wielstand; met uitlijnen kan de garagist dus geld verdienen.

Explora uit Ede bestaat zestig jaar en heeft ruim een kwart eeuw uitlijnapparatuur in het assortiment. Lange tijd verkocht men voornamelijk highend uitlijnapparatuur aan de bandenspecialisten. "De handelingen bij meten en corrigeren van de wielstanden werden door veel autobedrijven ervaren als te complex en te tijdrovend", schetst Bart van Moerkens, salesmanager bij Explora. "Garages stelden het werk uit of schoven het door naar de bandenspecialisten. Maar daarmee lieten ze wel veel omzet lopen."

Gebruiksvriendelijker

Ten opzichte van tien jaar geleden is de moderne uitlijnapparatuur echter veel gebruiksvriendelijker. Die boodschap dringt steeds meer door tot merkdealers en universele autobedrijven. "Van ‘veel te ingewikkeld, daar beginnen we niet aan', krijgen we bij het demonstreren van de moderne Hunter-apparatuur te horen ‘o, gaat dat zo snel.' De techneuten in de werkplaats durven het weer aan."

In het licht van langere onderhoudsintervallen en dalende werkplaatsbezetting schept dat kansen voor garagehouders. Met de Hunter Quick Check verlaagt Explora de drempel nog eens extra. "Een monteur kan er in twee minuten mee controleren of de uitlijning klopt. De meting wordt automatisch afgedrukt op een gepersonaliseerd controlerapport. Zo kan de receptionist op basis van feiten de automobilist een uitlijning verkopen", legt Bart Moerkens uit. "Uit onderzoek blijkt dat 7 van de 10 voertuigen een verkeerde wielstand heeft. Dus met uitlijnen kan de garagist geld verdienen."

Succesverhalen

Explora kent inmiddels meerdere succesverhalen. Een Amsterdamse bandenspecialist mocht de Hunter Quick Check vier weken proberen, om te zien of mensen na een uitlijncheck ook bereid waren een uitlijnbeurt te laten uitvoeren. Een bescheiden advertentie - ‘gratis uitlijncontrole bij uw auto' - zorgde voor een 180 auto's grote stormloop. "Daarvan mochten er 140 auto's uiteindelijk uitgelijnd worden!"

De Hunter Quick Check is uitsluitend geschikt voor uitlijncontroles; voor correctie van de wielstanden is dus een extra uitlijnapparaat nodig. Maar omdat in deze tijden van lage rendementen investeren in twee apparaten voor veel ondernemers een brug te ver is, heeft Explora de Hunter Hawkeye Quickgrip uitlijncomputer in het assortiment. "Dit model is sinds kort kosteloos voorzien van de Quick Check software. Kan dus voor de snelle controle én het uitlijnen worden gebruikt. Zo hoeft de ondernemer maar te investeren in één uitlijncomputer."

8 per maand wordt 8 per dag

Tot voor kort lijnde VW-/Audi-dealer Lexpoint een auto alleen uit als daar een technische aanleiding voor was. Nu echter worden in Hoofddorp de wielstanden gecontroleerd bij alle auto's met meer dan 60.000 kilometer levenservaring. "Ons vorige systeem was gedateerd. Alleen het opspannen kostte al bijna 45 minuten en dan kwamen daar nog 25 tot 45 bij voor het corrigeren", vertelt Bert Westerbeek, manager after sales. Dankzij de Hunter Hawkeye Quickgrip met quick check software is een stevige tijdwinst geboekt. "Onze monteurs zijn nu met 30 à 35 minuten klaar. Een quick scan is in twee minuten gepiept."

De controle inclusief persoonlijk rapport (met foto van de auto) blijkt een prima handvat om de klant te overtuigen van het nut van uitlijnen, veelal in combinatie met een APK of onderhoudsbeurt. "Mensen zijn gevoelig voor de argumentatie van het voorkomen van overmatige bandenslijtage en extra brandstofverbruik. Vroeger deden we 8 uitlijnbeurten per maand, momenteel zijn dat er 8 tot 10 per dag."


First Stop is meer dan alleen banden
First Stop werd in 2012 een zelfstandige business unit binnen de Bridgestone-groep. Sindsdien is de bandenformule doorontwikkeld naar een full service werkplaatsconcept. In Nederland zijn er momenteel 56 vestigingen. "En we hebben ambitieuze groeidoelstellingen", zegt Benelux-directeur Martin Lodewijk.

Met bijna tweeduizend professionele bandenservicecentra in 25 Europese landen en een jaarlijkse afzet van meer dan tien miljoen banden is First Stop bepaald geen kleintje. Elk jaar worden ongeveer honderd onafhankelijke centra toegevoegd aan het  netwerk.

Lange tijd was de in 1994 opgerichte  dochter van Bridgestone gefocust op banden en wielen. Twee jaar geleden kwam daar verandering in. Nog steeds is de Japanse fabrikant huisleverancier, maar de verzelfstandigde formule maakt nu meer werk van reparatie en onderhoud. Olie, accu's, voertuigdiagnose, remmen, uitlaatsystemen, schokbrekers en dergelijke - het staat gewoon op de menukaart. "Banden blijven onze corebusiness", verzekert Benelux-directeur Martin Lodewijk. "Ze vormen ons DNA, we ontlenen er onze naamsbekendheid aan. Alleen willen we meer traffic in onze vestigingen buiten de klassieke piekperiodes richting zomer en winter. We ondersteunen onze partners daar tegenwoordig heel actief in."

Voldoende potentieel

Met zijn huidige 56 vestigingen is First Stop in circa zeventig procent van het land binnen redelijke rijafstand bereikbaar. Op twee eigen locaties na zijn alle vestigingen eigendom van franchisers. Plek voor nieuwe toetreders is er volgens Lodewijk vooral in de Randstad en de grote steden daarbuiten.  Bij de werving en selectie heeft Lodewijk vanzelfsprekend een open oog en oor voor bandenspecialisten. Welkom zijn echter ook universele garages, mits ze substantieel met banden bezig (willen) zijn en de bereidheid hebben om te investeren in apparatuur. Vertrekpunt is echter dat de kandidaat voldoende klantpotentieel in zijn regio heeft. Een scan van het aanwezige personenwagenpark binnen het betreffende postcodegebied verschaft daarover helderheid.   

Deelnemers behouden hun onafhankelijkheid, beklemtoont directeur Lodewijk. "Wij kopen geen aandeel in iemands zaak maar gaan een partnership aan." Franchisers kunnen hun eigen bedrijf diversifiëren en ontwikkelen in de richting die zij prefereren. Tegelijk liften ze mee met de strategische afspraken over inkoopcondities die de centrale organisatie maakt met Bridgestone en andere leveranciers van automaterialen. Retail Business Consultants ondersteunen de deelnemers bij de ontwikkeling van hun toko - denk aan winkelinrichting, marketingacties en opleiding.

Een paar keer per jaar schuift een comité van vijf franchisers aan tafel met de directie. Als klankbord van het collectief geven ze samen vorm aan bijvoorbeeld de komende marketingacties. Eigenaren kunnen zelf bepalen in welke mate ze hun bedrijf willen profileren als First Stop. Met de maximale jaarlijkse fee krijgt een vestiging de complete store identity, met een in de huiskleuren rood en zwart opgetrokken balie, wachtruimte met televisie en productdisplays.

Motivatie

Al met al een breed palet aan mogelijkheden. Je kunt echter nog zo veel ondersteuning aanbieden en nog zo veel meedenken, als de ondernemer niet daadwerkelijk iets ‘heeft' met banden of de bezieling voor de formule mist, is samenwerking gedoemd te mislukken. In het belang van franchisegever én franchisenemer kijkt Martin Lodewijk daarom bij de werving van aspirant-toetreders kritisch naar zowel de tent als de vent. "Skills zijn te leren, motivatie niet."

 

Sinds 1997

First Stop ging in Nederland van start in 1997 als formule voor de consumentenmarkt. Anno nu is tachtig procent van de klanten particulier. Sinds de verzelfstandiging in 2012 is er echter (nog) meer oog voor leasemaatschappijen en wagenparken met personenauto's en lichte bestelwagens. Met het oog op de zakelijke rijder zijn/worden wachtruimtes uitgerust met gratis draadloos internet. Overigens biedt circa veertig procent van het Nederlandse First Stop-netwerk ook truckservice aan en 24/7 pechhulp op Europees niveau (First Stop Assistance).


Technische ondersteuning pijler concept Hella
Annemarie Krijnen, verantwoordelijk voor de marketing van Hella Service Partners, merkt een groeiende belangstelling bij garagisten om zich aan te melden bij een werkplaatsconcept. In het overweldigende aanbod is technische ondersteuning een belangrijk motief om te kiezen voor een concept als Hella.

De almaar toenemende complexiteit van voertuigen noopt garagisten zich doorlopend te verdiepen en om te investeren in kennis en apparatuur, zegt Krijnen. "Neem bijvoorbeeld de opkomst van LED-verlichting en in het bijzonder de recent gelanceerde matrix LED koplampen. Die vragen om een andere manier van werken. Ze kunnen niet handmatig worden afgesteld, er is een diagnosetoestel voor nodig. Diagnose-apparatuur is daardoor niet meer weg te denken uit de Nederlandse garage."

USB-stick

Om toekomstbestendig te zijn, investeert Hella niet alleen in apparatuur maar ook steeds meer in software-oplossingen om de juiste diagnose te kunnen stellen. "Deze oplossingen vereisen soms niet meer dan een USB-stick met software, of een app. Een recent voorbeeld is de Compressor app om de aircocompressor te vervangen. In onze contacten met de markt hebben we gemerkt dat bij veel garagisten de nodige kennis over aircosystemen ontbreekt. Als extra service hebben we in aanvulling op onze trainingen de Compressor app ontwikkeld, die in de werkplaats op elke mobiel geraadpleegd kan worden."

Aan de bak

Naast technische ondersteuning kunnen garagebedrijven volgens  Krijnen ook de nodige hulp gebruiken op het gebied van marketing. "Veel garagisten zijn gefocust op onderhoud en reparatie, niet op actief de klant in de werkplaats krijgen. De tijd dat klanten uit zichzelf kwamen ligt ver achter ons. Tegenwoordig moet je aan de bak om de werkplaats gevuld te krijgen."

Hoewel lokale marktbewerking met nieuwsbrieven en andere acties niet de kerntaak is van autobedrijven, maar is het wel cruciaal om je te onderscheiden. Een tool die garagisten daarvoor bij Hella kunnen gebruiken is de Traffic Generator. Hiermee kan aan klanten een gepersonaliseerde mail worden gestuurd voor een afspraak - onderhoud, aircocheck, schokdempertest of andere zaken. "En dat geldt niet alleen voor de korte termijn. Vooral op lange termijn betaalt aandacht voor de klant zichzelf terug. Die automobilist van begin twintig rijdt nu misschien in een afgeschreven hatchback, maar over een paar jaar kan dat een jonge stationwagen zijn. Ook die wil je in de werkplaats."

Steun in veeleisende markt

Het Hella Service Partner concept is er om goed georganiseerde garages te ondersteunen in een veeleisende markt. Het concept draait om de zes disciplines van Hella; verlichting, remmen, elektronica, elektra, thermomanagement en equipment waarbij zowel technische- als marketingondersteuning wordt geleverd.

Sinds de start van Hella Service Partners in 2002 zijn er in Nederland en België nu een kleine vijfhonderd garagebedrijven aangesloten bij het werkplaatsconcept. Groei is een belangrijke pijler voor het concept, maar uiteindelijk telt kwaliteit zwaarder. Annemarie Krijnen: "In het verleden is het aantal Hella Service Partners veel groter geweest, maar de huidige omvang bevalt ons beter, omdat we beter in staat zijn de kwaliteit te bewaken. Met onze partners hebben we een goede verstandhouding, iets dat in het verleden vaak een aandachtspunt was. Er is dus een bewuste keuze gemaakt voor organische groei, waarbij we blijven inzetten op onze kerncompetentie technische kennis door middel van de helpdesk, HGS Data, Hella Tech World, trainingen en productdemonstraties."


BusyMark: online tool maakt bestellen drukwerk eenvoudig
Meer doen met minder mensen - die trend ziet directeur Ed van Craaikamp als hij vanuit BusyMark de markt aanschouwt. Tegelijkertijd wordt versterken van de merkbeleving bij klanten steeds belangrijker. Een nieuwe online tool helpt om beide doelen te realiseren.

BusyMark is in Nederland marktleider in planningoplossingen voor autobedrijven, maar is vooral bekend als huisstijlspecialist. Een consequent gebruik van die huisstijl is cruciaal voor een optimale klantbeleving, weet Van Craaikamp. "Klanten hebben een bepaald beeld van een automerk. Daar hoort een gevoel bij, een verwachtingspatroon als de klant het dealerbedrijf binnenstapt. Het kan dan gaan om details. Een logo dat consistent wordt gebruikt, een banner die tot de verbeelding spreekt, een koffiekopje dat de merkwaarden uitstraalt. Feitelijk alles wat de merkbeleving in een showroom kan versterken. Wanneer niet aan dat patroon voldaan wordt, kan een verkoop afketsen."

Internettool

Consistent je merk uitdragen levert uiteindelijk veel op, stelt Van Craaikamp. De merkwaarde moet daarom onderscheidend zijn, geloofwaardig en relevant. "Het imago van je bedrijf staat of valt niet alleen met de kwaliteit van je dienstverlening, maar vooral ook met de kwaliteit van je communicatie. Een consequent doorgevoerde huisstijl in alle communicatie-uitingen laat zien dat je op de details let. Klanten vinden dat belangrijk."

Om autobedrijven hierbij te ondersteunen, is er nu een internettool beschikbaar om conform de huisstijlvoorwaarden van de importeur alle communicatie-uitingen op te maken. Dat gaat van enveloppen, briefpapier en visitekaartjes tot plankaartjes, werkplaatsorders en bandenlabels. Dit gaat de garagist veel tijd en moeite besparen, denkt Van Craaikamp. "Nu zie je nog vaak dat de secretaresse of de chef werkplaats afzonderlijk bezig is met het bestellen van items. Hier valt echt winst te halen door het online te doen en te automatiseren op basis van centrale afspraken."

Switch

De switch naar online is een belangrijke geweest - niet alleen voor de huisstijlen maar ook voor commercieel drukwerk, merkt Van Craaikamp op. "Dealers moeten met een commerciële pet naar de markt kijken. Waar liggen de kansen? En hoe kan ik die kansen benutten? Het is geen geheim dat bij veel garagebedrijven de skills ontbreken om de markt te bewerken en te communiceren met de klant. Via BusyMark zijn er verschillende mogelijkheden om marketingacties uit te voeren die de klanten weer naar de werkplaats moeten krijgen, bijvoorbeeld met een winterbandenactie."

Het klantenbestand van BusyMark bestaat vooral uit dealerbedrijven. Maar ook de universele garages kunnen het rendement in de werkplaats verbeteren met de diensten van BusyMark. "De kracht van het universele autobedrijf is de persoonlijke benadering en een hoge klantloyaliteit. Als je dat koppelt aan professionele marketingacties om een nieuwe doelgroep aan te boren, dan liggen er nog voldoende kansen."

Oorsprong

BusyMark bevindt zich met zijn online diensten in een groeimarkt, maar verloochent daarbij zijn  oorsprong niet. "Er wordt wel eens gedacht dat op termijn 'alles' online gaat. Maar wij zien dat niet gebeuren. Online is een hulpmiddel om procedures en communicatie te vergemakkelijken maar het is geen tovermiddel om snel geld te verdienen. Wij zoeken het in de combinatie van online en print, met als doel de klant naar de showroom te krijgen. Auto's worden weliswaar op internet uitgezocht, ze worden nog steeds in de showroom verkocht."

Twee benen

De afgelopen jaren is BusyMark niet alleen druk geweest met het ontwikkelen van de nieuwe online tool, ook de planoplossingen werden verder ontwikkeld op basis van de vraag vanuit de markt. Opvallend is dat tegelijkertijd het ouderwetse planbord aan de muur nog steeds heel populair is. "We verkopen er nog flinke aantallen van. Wel schuiven we in de keten op van leverancier naar adviseur in merkbeleving. In feite staan we met onze benen in twee verschillende werelden: de traditionele en de digitale."


Online klantenportaal met AutomaaT
Met een reeks nieuwe functies houdt Computer Service Wieberdink zijn softwarepakket AutomaaT bij de tijd. Zo is er sinds kort een online klantenportaal waarop klanten van autobedrijven zelf hun gegevens kunnen bijhouden. "Gemak dient de mens".

Waarom zou je als relatie van een autobedrijf nog zelf je papieren voertuigadministratie bijhouden? Het is een vraag die zich opwerpt, nu het pakket AutomaaT ook de mogelijkheid biedt om een online klantportaal in te richten op de website van de garagist. Een eigen plekje, waar de klant van de garage zijn mobiliteitshistorie kan inzien. Onderhoudsbeurten, reparatie, schadeherstel, de bijbehorende facturen, de APK-datum, afspraak plannen. Openstaande rekeningen kunnen worden voldaan via iDeal. Wat je noemt een win-win-situatie: het autobedrijf hoeft minder handelingen te verrichten en zijn klant kan online altijd en overal zijn administratie inzien. De ‘klant' kan overigens zowel een particulier zijn als bijvoorbeeld een mkb'er met een eigen wagenpark.

Foefjes

Deze en andere foefjes werden vorige maand voor het eerst getoond op de beurs Autoprof in Hardenberg. Meerdere keren per jaar ondergaat AutomaaT een inhoudelijke en/of technische update, steevast gevoed vanuit de dagelijkse praktijk van de zakelijke gebruiker. De software bestaat desgewenst uit losse modules of is er als een totaalpakket, bedoeld om ondernemers te helpen hun administratieve handelingen te automatiseren. Zo is er nu een knop om de financiële boekhouding - berekenen BTW, boeken van facturen, ontvangst betalingen - te checken. Ook houdt AutomaaT een logboek bij van alle klantcontacten en contactafspraken. De garagist heeft dus altijd een bijgewerkte agenda en voorkomt op die manier misverstanden over bijvoorbeeld terugbelafspraken. Programmeur Erik Wieberdink: "Stuk voor stuk zijn het stappen waarmee we ons profileren als dienstverlener voor werkprocessen binnen het autobedrijf. Gemak dient de mens."

Kentekencard

CSW ontwikkelt sinds 1986 administratieve software voor de automobielbranche en handelsorganisaties. AutomaaT is het bekende softwarepakket voor het universele garagebedrijf. TradeMate is het handelspakket voor automaterialenzaken. Een recente CSW-noviteit speelt in op de sinds 1 januari verplicht geworden kentekencard, die in rap tempo bezig is de papieren eigendomsdocumenten te vervangen. De plastic card bevat een chip met de gegevens van zowel het voertuig als de kentekenhouder. Autobedrijven kunnen bij Computer Service Wieberdink een kaartlezer bestellen, waarna hun CRM-programma voortaan direct de juiste gegevens van hun klant op het scherm tovert. Intikken van het kenteken kan achterwege blijven. Inlezen van de gegevens levert aanzienlijke tijdswinst op en beperkt invoerfouten tot een minimum. Behalve de gebruikelijke NAW-gegevens worden ook alle beschikbare voertuigdata op de kaart direct ingelezen in AutomaaT. Verder is het mogelijk om deze data te verrijken met andere voertuiginformatie.

KADER

Ook op tablet

Enige tijd geleden presenteerde CSW zijn versie van AutomaaT die toepasbaar is op de tablet. Het resultaat is goed ontvangen in de markt en geschikt voor zowel de showroom als de werkplaats. Opgenomen functies zijn onder meer aan- en afmelden van het voertuig, technische informatie inlezen, werkbonnen bekijken/aanvullen en onderdelen bestellen (zoals in Aldoc en mijngrossier). Aangezien AutomaaT draait onder Windows is ook de tabletversie geschreven voor dit besturingsprogramma. In de loop van 2015 zullen varianten volgen voor iOS en Android.

 

 

 


Verkoopscore vergelijken met benchmark Deltec
Al dertig jaar ontwikkelt Deltec software voor grossiers in automaterialen, banden en aanverwante artikelen. Het komend jaar komt er een nieuwe tool, waarmee de klanten hun verkoopresultaten kunnen afzetten tegen het gemiddelde van de sector.

Het was druk op de Deltec-stand, halverwege vorige maand tijdens Autoprof Hardenberg. De tien man sterke IT-specialist ontwikkelt zowel standaard softwarepakketten als maatwerkoplossingen. Daarmee is ze binnen het vaderlandse MKB een veelvuldig geraadpleegde partij. Vele tientallen onafhankelijke grossiers sturen en monitoren met het ERP-pakket DAS hun in- en verkoop en beheren er hun producten mee.  Kleine groothandels met één baliestation, maar ook leveranciers met meerdere depots;  zelfstandig ondernemers maar ook mensen die opereren binnen een  formule.

Business intelligence

DAS is er inmiddels in zijn vierde generatie. De jongste toevoeging aan DAS4 - business intelligence van het Amerikaanse Qlik - is sinds de introductie in 2013 een groot succes gebleken. Zo zeer zelfs, dat nu zelfs niet-DAS-gebruikers aankloppen voor dit QlikView gedoopte instrument. Ook deze grossiers zijn welkom, vertelt operationeel directeur Arjen Tervoort, hoewel er wel een drempeltje ligt. "Voor bestaande klanten hebben onze programmeurs binnen DAS een koppeling geschreven en gebouwd naar QlikView. Wie met een ander ERP-pakket werkt, kunnen we eveneens ondersteunen, maar het wordt dan wel maatwerk, alleen al omdat we alle data moeten importeren."

Dat er niettemin al enkele ‘buitenstaanders' het groene licht hebben gegeven, toont aan hoezeer de fraai vormgegeven dashboards van QlikView voorzien in een behoefte. Zeker in tijden van krimp in de automotive aftermarket wil je graag direct kunnen bijsturen als ondernemer. Alles rond debiteuren, crediteuren, omzetverloop en andere financiële data moeten binnen enkele muiskliks voor handen zijn. Tervoort  verkocht medio 2013 zijn bedrijf Hekla aan collega-grossier Cartal-Rijsbergen, ging een maand later aan de slag bij Deltec en kent de grossierswereld als zijn broekzak.  "Je wilt je verkoopcijfers zo snel mogelijk kanaliseren. Wat gebeurt er binnen mijn onderneming? Welke productlijn loopt goed en welke loopt terug? Hoe is de performance per provincie, per regio, per plaats? We kunnen het allemaal leveren en grafisch fraai verpakken."

Tablet

QlikView legt dwarsverbanden binnen de bestaande data van een bedrijf, zoekt naar antwoorden binnen beschikbare gegevens en ontsluit dat alles ook naar mobiele apparaten. Daardoor kan een accountmanager op zijn tablet bij een klant laten zien hoe diens orders zich per hoofdgroep ontwikkelen. Ook kan over en weer communicatie plaatsvinden tussen dynamische apps en dashboards. "De fundamentele zaken, denk aan logistiek, denk aan het inkoop- en verkoopproces, loopt bij de meeste grossiers tegenwoordig best goed. Waar ze nu vooral behoefte aan hebben is inzicht. Weten wanneer zich binnen al die data welke ontwikkelingen afspelen. Als een autobedrijf met drie vestigingen de remschijven voortaan bij je concurrent afneemt maar dat niet meldt, moet je software hebben die zo'n plotse afwijking wél direct signaleert."

KADER

Benchmark

Er zit een beetje de klad in de gegevensstroom vanuit importeurs/leveranciers van auto-onderdelen naar de RAI-afdeling Autovak. Zeker sinds de komst van het beursgenoteerde LKQ: cijfers over omzet, marges en aantallen zijn koersgevoelige informatie geworden. Met de reeks overnames, te beginnen bij Sator, huist inmiddels een aanmerkelijk deel van de markt onder dit dak. De behoefte om de eigen prestaties te vergelijken met die het sectorgemiddelde is er echter niet minder om geworden. Reden voor Deltec om een eigen benchmark te gaan ontwikkelen, gevoed door de vele zelfstandige grossiers die klant zijn bij de automatiseerder. Zij gaan op basis van anonimiteit (en vrijwilligheid) hun bedrijfsgegevens invoeren. Ergens in het eerste kwartaal van 2015, zo luidt intern de verwachting, moet de nieuwe Deltec-tool beschikbaar komen.

 

 

 

 

 


I\'Car: standaard en toch flexibel
Met I'Car DMS beschikt ITmotive over een Europees dealermanagementsysteem puur voor toepassing in de autobranche. Dat bleef niet onopgemerkt, ook niet bij de Franse merken. Sinds mei van dit jaar is er een raamovereenkomst met de PSA-organisatie in Nederland; onlangs is de eerste Renault-dealer gestart.

Bij de aanschaf van een nieuw dealermanagementsysteem gaat niemand over één nacht ijs. Elk proces van je bedrijfsvoering is er in opgenomen - dan wil je zeker weten dat alles klopt. In het geval van PSA zat er 2,5 jaar tussen het eerste verzoek om informatie en - mei 2014 - de definitieve ondertekening van de raamovereenkomst. "Die sloten we met de dealervereniging van Citroën en Peugeot en met de importeur", benadrukt directeur Oscar Derksen van ITmotive. "Het was dus geen een-tweetje tussen ons en de merkimporteur die zijn dealernetwerk een DMS oplegt."

Uiteraard vond rondom de goedkeuring nauw overleg plaats met de importeur, belangrijk in verband met de homologatie, standards en integraties. Maar ook om eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen de merkorganisatie tijdig te kunnen invoeren. Het vijf vestigingen tellende EmerparkAuto (Citroën) fungeerde als eerste dealer. De overstap gebeurde augustus jl. stapsgewijs. Deze maand wordt de tweede Citroën-pilot opgestart: Bertens in Tilburg.

Alleen voor de autobranche

I'Car DMS is het jongste dealermanagementsysteem in de automotive branche. Gezien het tempo waarin automatisering zich ontwikkelt, is die jeugdigheid van grote waarde, vindt Derksen. "Anno 2014 rijd je toch ook niet meer in een Renault 5 naar je dagelijkse werk?" Belangrijk onderscheid is daarnaast dat uitsluitend op de autodealer wordt gemikt. Is bij andere pakketten veelal de basis gebouwd voor verschillende branches, bij I'Car DMS draait alles om de auto en de klant.

Hoewel I'Car DMS dus een standaardoplossing voor de dealer mag heten, is de flexibiliteit niet uit het oog verloren. De onderliggende, moderne structuur maakt het pakket eenvoudig te koppelen aan overige hedendaagse software, zoals Microsoft-producten of andere externe applicaties. Bovendien is de volledige workflow - van offerte tot factuur en openstaande posten -  volledig geïntegreerd in plaats van een aaneenschakeling van achteraf aangehaakte modules.

De efficiënte manier waarop I'Car DMS de dagelijkse werkprocessen binnen het dealerbedrijf beheert - magazijn, werkplaats, in-/verkoop, administratie, klantcontacten - levert de gebruiker volgens Derksen een aanzienlijke kostenbesparing op. De bestelling van onderdelen bijvoorbeeld, nodig in verband met een onderhoudsbeurt, vindt drie dagen tevoren automatisch plaats.  Blijken de betreffende parts niet voor handen, dan krijgt de dealer twee dagen vóórdat de klant arriveert een waarschuwing, zodat hij tijdig actie kan ondernemen. Minder foutkansen c.q. retouren, de juiste onderdelen op het juiste moment, een soepele workflow en tot dertig procent lagere voorraadpositie op het eigen centrale magazijn. "We hebben klanten die op dertien monteurs  slechts één in plaats van twee mensen in het magazijn hebben. Al met al schat ik dat I'Car DMSr daardoor, inclusief de lagere maandelijkse onderhoudskosten, 25 tot 30 procent goedkoper is dan oude DMS-en."

Raad en daad

Wat de dealer bij zijn streven naar kostenreductie extra helpt, is dat hij niet langer hoeft te investeren in eigen servers of Windows-licenties maar per maand afdraagt voor (altijd actuele) software in de cloud. In de aanloop naar de overstap hoeft geen enkele klant angst te hebben voor stilstand in de bedrijfsprocessen. Twee weken voordat men live gaat, vindt bij ITmotive een training voor alle afdelingen plaats. De migratie van de data gebeurt door de DMS-leverancier. En wanneer de nieuwe software voor het eerst daadwerkelijk draait, zijn gedurende een aantal dagen een of enkele consultants aanwezig om met raad en daad bijstand te verlenen. Nadat het personeel enige tijd zelfstandig heeft gewerkt met I'Car, komt de consultant nogmaals, ditmaal om gebruikerservaringen aan te horen en eventuele nadere vragen te beantwoorden.

KADER

Vive la France

I'Car DMS draait inmiddels bij diverse dealervestigingen van de Franse automerken in Nederland. Concreet: Visser Automotive,  AutoPalace (twaalf vestigingen), EmerparkAuto (vijf), Wisse Automotive, Van Ramshorst, Bertens (twee). Leverancier ITmotive wil binnen drie jaar DMS-leverancier zijn bij circa zeventig procent van de Peugeot-, Citroën- en Renaultvestigingen in de Benelux. Om misverstanden te voorkomen: I'Car DMS is een Europees DMS en daarmee ook geschikt voor dealers van andere automerken, zoals BMW, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel en Volvo.


Flipse: maatwerk voor desktop, tablet & smartphone
Autolease- en verhuurbedrijven kunnen met de software van Flipse Automatisering hun gehele backoffice automatiseren. Ook maakt Flipse al meer dan tien jaar standaard internettoepassingen. Met het oog op de groeiende markt van e-commerce is Flipse een nieuwe weg ingeslagen en ontwikkelt ‘fancy-looking' toepassingen voor desktop, tablet en smartphone, geheel op maat.

"De techniek die wij hebben ontwikkeld is bijzonder", aldus Jan Willem Nijhuis, verantwoordelijk voor sales & consultancy. "Bij de meeste internetapplicaties wordt een front-end ontwikkeld die door middel van een serie van webservices of bestandsuitwisselingen gekoppeld wordt aan de backoffice-administratie. Zo niet bij onze toepassingen; deze worden rechtstreeks aangestuurd vanuit het backoffice-systeem waarmee alle bestaande data en rekenroutines ingezet kunnen worden en waarmee geen dubbele investeringen nodig zijn. Door gebruikmaking van de nieuwste .net-technieken voor de communicatie en de enorme rekenkracht van de IBM iSeries is de snelheid van de applicaties dusdanig dat ook bij 3G-verbindingen de gebruikerservaring zeer goed is."

Volgens Flipse maakt de samenwerking met designbureau Peijl & Boogh dat de nieuw ontwikkelde internetapplicaties niet alleen functioneel en snel zijn, maar ook naadloos aansluiten bij de huisstijl en marketingdoelstellingen van de klant.

Mobiele sites voor berijders

Met deze ontwikkelfilosofie heeft Flipse inmiddels meerdere mobiele websites voor berijders ontwikkeld. De leasebedrijven hebben er verschillende doelstellingen mee, zegt Nijhuis: "Leasebedrijven gebruiken het als een commerciële tool om de steeds belangrijker wordende berijder betrokken te houden. De mobiele websites worden ook gebruikt om de berijders via een dashboard bewust te maken van brandstofverbruik of aantal bekeuringen." Verder vertelt Nijhuis dat het door de interactieve koppeling ook een koud kunstje is om steeds te beschikken over actuele kilometerstanden. Met een mail-notificatie kunnen berijders direct inloggen op hun persoonlijke mobiele site en hun kilometerstand bijwerken.

Online calculatiemodule

Voor één van de grotere leasebedrijven in zijn klantenkring heeft Flipse een op maat gemaakte webcalculator ontwikkeld. De wagenparkbeheerders en berijders kunnen hiermee hun eigen leaseauto kiezen op basis van hun persoonlijke autoregeling. Door het selecteren van persoonlijke voorkeuren op het gebied van bijtelling, energielabel of carrosserievorm worden ze geholpen bij het kiezen van hun nieuwe auto en zien ze direct hun eigen bijdrage. Heeft de berijder een definitieve keuze gemaakt dan is de calculatie met één druk op de knop naar een contract om te zetten. 

Verhuur

Ook voor verhuurbedrijven worden de nieuwe technieken uitgebreid toegepast. Voor de zakelijke klanten van één van 's lands grootste verhuurbedrijven is een platform ontwikkeld waarmee reserveringen kunnen worden geplaatst, maar ook kunnen worden gewijzigd en afgemeld. Ditzelfde platform biedt uitgebreide managementinformatie en inzicht in het factuurarchief, waarmee informatieverzoeken of vragen om kopiefacturen tot een minimum worden beperkt.

Ook de e-commerce toepassingen voor particuliere verhuur worden met de razendsnelle en fraaie gebruikersinterface naar een hoger plan getild. Jan Willem Nijhuis prijst de ingebouwde iDeal-betaling. Door de klant een deel van het verhuurtarief reeds vooraf te laten betalen, vermindert het aantal ‘no shows' aanzienlijk.

Toekomst

De investering in deze nieuwe internettechnieken werpt vruchten af. Door de mogelijkheid het complete backoffice, met op maat gemaakte applicaties, via het web te ontsluiten, schept Flipse de mogelijkheid om voorop te lopen in een markt waarbij e-commerce activiteiten een steeds groter deel van de business zullen gaan uitmaken.


Mivar: inspelen op de nieuwe realiteit
De garagesoftware en diverse systemen van Mivar zijn al jaren een vaste waarde voor onder meer het managen van onderhoud en reparatie. Inmiddels fungeert het bedrijf ook als consultant, om klanten de weg te wijzen naar nieuwe kansen.

Directeur Chris Kimman van Mivar heeft genoeg van het doemdenken. De toekomst ziet er namelijk prima uit - maar wel anders. "Er zijn genoeg kansen voor wie inspeelt op een veranderende markt en kijkt wie de klant van de toekomst is." Die afnemer is volgens Kimman prijsbewuster maar hecht ook waarde aan service. Zoekt op internet naar de beste deals, maar is tevens bereid om te betalen voor gemak, beleving en vertrouwen.

Conform dat scenario zou het universele garagebedrijf bijvoorbeeld meer werk kunnen maken van de lease- en fleetmarkt door zijn dienstverlening uit te breiden. "Slechts circa vijf procent van de leaseauto's is momenteel in onderhoud bij de universeel, de rest gaat naar de dealer. Dan heb ik het nog niet eens over de fleetmarkt. Een aantal garageformules uitgezonderd zijn er maar weinig universelen die er nu iets mee doen. Terwijl het voor hen een potentiële groeimarkt is. Wat overigens niet wil zeggen dat men elkaar moet kapot concurreren, in tegendeel. Partijen zouden elkaar juist moeten opzoeken, om tot de meest optimale samenwerking te komen."

Verschuiving

Daarnaast wijst Kimman op de verschuiving in het eigenaarschap. "Nu is dat nog gewoon de berijder. Op termijn verwachten wij echter dat ook consumenten hun auto's meer en meer gaan leasen of delen. Dan krijg je te maken met andere eigenaren en dus een ander businessmodel. We voeren momenteel gesprekken met partijen die zich voor het eerst gaan melden op de automotive markt. Zij stellen het gebruik van de auto centraal en gaan met (flexibele) abonnementen werken. Zijn niet gebonden aan dealers, formules of universelen maar op zoek naar degene die de berijder tevreden houdt voor een faire prijs."

Daarnaast zal het volgens Kimman in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn dat het autobedrijf zelf zorgt voor de onderdelen. De klant - consument of fleetowner/leasemaatschappij -  zal ze deels zelf aan (laten) leveren. Het is een wijziging die direct van invloed zal zijn op de marge binnen de werkplaats. "Indien het autobedrijf zelf de onderdelen aanlevert, zal ook de marge sterk onder druk komen te staan. Zowel de dealer als het universele autobedrijf zal veel meer moeten gaan letten op de effectiviteit en efficiency binnen de werkplaats."

Klantenbinding

Kimman noemt regelmatig ‘klantenbinding', ‘effectiviteit' en ‘efficiency' als middel om een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen. De instrumenten liggen voor de hand, maar kunnen beter worden ingezet. "Met zoiets eenvoudigs als onderhoudscontracten kan je er zeker van zijn dat je klanten behoudt. Importeurs en dealerbedrijven beginnen dit nu gelukkig te ontdekken, maar het mag allemaal wel wat sneller."

Een andere strategie die het dealerkanaal kan redden, is volgens Kimman een switch naar  multimerkbedrijf. Nieuwverkopen staan zwaar onder druk; sommige merken krimpen zó sterk dat ze geen landelijke dekking meer hebben. "Daar wordt multimerk de kurk waarop ze gaan drijven. We zijn met verschillende dealerholdings in gesprek om die ommezwaai te maken. Ook richting de klant, door echt te gaan werken aan effectiviteit, efficiency en klantenbinding."

Consultancystoel

Opvallend: de beschreven toekomstvisies komen niet van een consultant maar van een automatiseerder. Inderdaad zit Mivar meer en meer op de consultancystoel, ervaart directeur Chris Kimman. "Onze buitendienstmedewerkers en consultants zijn inmiddels goedgetrainde adviseurs, die veel meer doen dan alleen sales en implementaties. Ze adviseren de ondernemer over zijn bedrijfsvoering, over omzetten/marge, de werkplaats, enzovoort. In onze visie groeien wij als onderneming mee met de klant. Of dat nu aan de kant van auto-eigenaar is of het bedrijf dat de onderhoud uitvoert. Het succes van onze klant ook ons succes. De tijd van alleen maar producten verkopen is echt voorbij."

 

 

 


inMotiv: slim het virtuele proces met de klant spelen
Bezocht een Amerikaanse consument in 2005 bij het zoeken naar en kopen van een nieuwe auto nog gemiddeld 4,3 autobedrijven, zeven jaar later was dat nog maar 1,3. Een vergelijkbaar traject doorloopt de branche in ons land. Meer dan ooit beslist de consument op internet of en bij wie hij klant wordt. inMotiv helpt het autobedrijf om dat virtuele proces slim te spelen.

Of de begin dit jaar op de NADA Convention geopenbaarde trend 1 op 1 zal overwaaien, dat weet René Stolp niet. Maar de grote lijn is duidelijk, stelt de Manager Product Development van RDC Group. "Ook in Nederland komt de klant aanmerkelijk minder vaak naar je showroom. En áls hij komt, weet hij dankzij internet voor tachtig, negentig procent wat hij wil. In het online voortraject zul je het dus als autobedrijf in één keer goed moeten doen. Processen en diensten optimaal inregelen, anders zie je de klant meteen niet meer tot zijn volgende aankoop. En misschien wel nooit meer."

"De (prijs)transparantie die internet heeft veroorzaakt, vereist van de automotive professional een radicaal andere denkwijze", vult RDC-CEO René Louter aan. Veel minder dan een aantal jaar geleden draait het om het product, hoe mooi en vernuftig de hedendaagse automobiel ook mag zijn. De maatschappelijke verschuiving - van bezit naar gebruik - doet daar nog een schepje bovenop. "Niet degene met de grootste showroom wint, maar degene die de klant het best begrijpt. Daar hoort een perfect ingerichte virtuele presentatie bij. Waarbij wij zorgen dat de onderliggende techniek goed voor elkaar is."

CaRe-Mail

Met diverse producten speelt de Amsterdamse informatieprovider in op de digitalisering van het klantproces. Bijvoorbeeld op primair niveau, door te zorgen dat NAW-gegevens actueel en betrouwbaar zijn. Merkdealers en universelen kunnen hun eigen CRM-systeem koppelen aan het INDI-platform van RDC, waarna alle gegevens worden gecontroleerd op actualiteit, volledigheid en juistheid. De check voert onder meer langs het RDW-kentekenregister, verhuisbestanden en de Kamer van Koophandel.

Op basis van deze filtering genereert RDC's contactsysteem CaRe-Mail relevante verzendadressen en aanbiedingen. Een actie rond bijvoorbeeld aircoservice, apk of onderhoud volgens fabrieksschema bereikt dan uitsluitend de meest relevante en daardoor kansrijke prospects. Niet te veel, niet te vaak. Zo'n (after)salesactie verloopt desgewenst per e-mail, sms, papieren brief of vanuit een automatisch gegenereerde bellijst voor Sales. CaRe-Mail is momenteel in gebruik bij meer dan duizend dealervestigingen. Het pakket is zowel centraal op de hoofdvestiging als decentraal vanuit satellietlocaties in te richten en te gebruiken. Optioneel zijn diverse koppelingen, zoals met online plansystemen, applicaties voor nabelacties, reviewsites, occasions plaatsen bij online portals, alsmede leadmanagementsystemen.

Bij de tijd

Het inrichten van klantprocessen is volgens René Louter vrij complex. Als dan een organisatie ook nog eens beperkt van omvang is, hebben met name de kleinere autobedrijven een extra handicap. "De grotere dealerholdings beschikken vaker over de benodigde schaal en capaciteit om een of enkele personen vrij te maken voor het digitale klantproces." René Stolp: "Met de services die wij ontwikkelen en aanbieden, kan ook een bedrijf met wat minder mensen en middelen toch helemaal bij de tijd zijn." 

Waardecreatie

RDC draagt bij aan het waardescheppende vermogen van de mobiliteitssector. "Door de bedrijven in de sector optimaal te ondersteunen bij het bedienen van zijn klant, dragen wij bij aan de waardecreatie door die bedrijven." De IT-dochter van Bovag en RAI Vereniging biedt tientallen oplossingen en diensten voor de autobranche. Het woord ‘branche' dient hier overigens op z'n breedst te worden opgevat: behalve aan importeurs, dealers en onafhankelijke autobedrijven leveren RDC en vertakkingen ook aan autotransporteurs, verzekeraars, grote transporteurs, intermediairs, lease- en verhuurmaatschappijen, bergers, meldkamers en financieringsmaatschappijen.

 

 


All-CRM: digitaal contact met koning klant
In dit online tijdperk is de term ‘vaste klant' sterk onderhevig aan inflatie. Gelukkig is er slimme crm-software om tijdig de juiste relatie met de juiste actie te benaderen. Handig en nodig, want er gaat nogal wat mis in de communicatie met de eindgebruiker. "Take care of your customer."

Een nieuwe klant binnenhengelen kost doorgaans meer geld en energie dan een bestaande partij aan boord houden, zo luidt een ijzeren wet binnen customer relation management. Wie creatief en pro-actief omgaat met vaste klanten kan dus extra euro's halen uit die relatie. Maar dan moet je in het woud aan data wel de juiste wegen bewandelen. "En ook eens laten blijken dat je er niet alleen bent om geld aan iemand te verdienen", vindt directeur Bert Klomphaar van All-CRM. "Hoe denk je dat een klant reageert als hij van zijn garage een reminder ontvangt dat binnenkort zijn rijbewijs verloopt? Of dat de garantietermijn verstrijkt? Met de huidige software is zoiets een kleine moeite. Take care of your customer, het kan voor je bedrijf een hoop effect sorteren."

Actueel en paraat

All-CRM levert in Nederland op exclusiviteitsbasis het pakket SuperOffice aan de automotive branche. Sinds februari jl. loopt versie 7.5. In deze jongste generatie kunnen gebruikers bijvoorbeeld makkelijker de communicatie volgen die hun klant via sociale media voert over serviceafwikkeling. Maar de essentie blijft het soepel houden en bundelen van alle gegevens waar financiële mutaties in zitten. SuperOffice ondersteunt alle bedrijfsprocessen rond verkoop, marketing en customer service. Zo worden alle contactmomenten - ook na het afleveren van een auto - automatisch gepland in de agenda. Idem proefritten. RDC-gegevens kunnen direct worden geïmporteerd, als basis voor een bel-actie of mailing. "Het systeem is krachtig, intuïtief en makkelijk te begrijpen", stelt Klomphaar. "Het begrip E-marketing staat bij ons intern niet voor ‘elektronische' maar voor ‘effectieve' marketing'."

De gebruiker van SuperOffice heeft zijn klantinformatie real time en overal binnen handbereik, of het nu offertes zijn, NAW-gegevens, leads of voertuiggegevens. En als op zekere dag uitbreiding van het pakket nodig mocht zijn, kan dat via zogeheten Add-ons - kleine stukjes software die functies of functionaliteit  toevoegen. Denk aan business-analyse, dashboardtool en dergelijke. Overigens is SuperOffice sinds de komst van Pocket CRM, vorig jaar, ook te gebruiken op tablet en smartphone - ideaal voor de buitendienst. Onderweg bijeenkomsten plannen, data invoeren, snel even de locatie en status van een klant opzoeken in verband met een onverwacht loos uurtje, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De applicatie is geschikt voor mobiele apparatuur die draait op iOS (Apple) en op Android.

Cloud

Een sterke groeiende dienst is de cloudoplossing SuperOffice SaaS Online, die bestaat sinds 2010. Nadat aanvankelijk vooral kleinere bedrijven toetraden, stappen nu meer en meer ook grotere partijen over. In het online SaaS-model is het tevens mogelijk koppelingen te leggen met de eigen financiële of Dealer Management Systemen. Inmiddels zijn het er in Europa vele duizenden. "De crisis heeft gezorgd voor een kritische blik op nut en noodzaak van eigen hardware en ICT-personeel", schetst Klomphaar. "Voor een cloudoplossing betaal je per gebruiker per maand een vast bedrag. Daarnaast heb je bij ons een vast ticketabonnement voor jaarlijkse ondersteuning op afstand. We investeren doorlopend in de architectuur, schaalbaarheid, operationele efficiëntie en kernfunctionaliteiten. Flinke bedragen, die een abonnee van SuperOffice in de cloud niet zelf meer hoeft op te hoesten."

KADER

Koppelingen

Het in Noorwegen gevestigde SuperOffice is een onafhankelijke partij, die kan koppelen met alle bekende business software zoals SAP, Exact, Baan en Unit 4. Ook voorziet SuperOffice in koppelingen met automotive back-office systemen zoals Flipse, Autoline, WinCar en LeaseWise, Maar ook voor wie zakelijk wil werken met ‘gewoon' Microsoft Office of Google is er geen barrière. In Nederland is All-CRM de exclusieve (door)ontwikkelaar en distributeur voor de automotive branche. Binnen het klantenportfolio is lease het sterkst vertegenwoordigd, maar ook de schadeherstelbranche, toeleveranciers, dealerholdings en importeurs gebruiken het pakket.


VDS: export-expert vereenvoudigt processen
VDS Automotive Group bestaat vijftien jaar. Dit heuglijke feit valt samen met een nieuwe automatiseringsstap die het bedrijf zet als het gaat om de export van auto's. Een online portal moet namelijk alle exportprocessen vereenvoudigen en de administratieve druk flink verlagen.

In januari van dit jaar werden de exportprocedures gewijzigd, in verband met de introductie van de kentekencard. Dit heeft de nodige gevolgen voor autobedrijven die auto's in het buitenland wegzetten. Zo moet de card 'ontwaard' worden. Of er moet een kentekencard op de bedrijfsnaam worden aangevraagd, als bekend is dat het voertuig geëxporteerd zal worden. Daarna wordt een Kentekenbewijs Deel II geprint op waardepapier. In combinatie met de ontwaarde card vormt dit het exportkenteken. Daarnaast print de garagist voor zijn eigen administratie een vrijwaring, als bewijs dat het voertuig uitgevoerd is.

Het kentekenbewijs deel II op waardepapier vervangt de uitvoerverklaring en de exportstempel. Om een Duits kenteken (KFZ Brief) te kunnen aanvragen, is er net als altijd een Nederlands kenteken nodig. In de nieuwe situatie is dit dus de ontwaarde kentekencard, die hiermee cruciaal is in het exportproces.

Complex

De procedure omtrent de kentekencard is slechts een voorbeeld van hoe complex het exportproces is geworden. Er moet ook rekening worden gehouden met overige exportdocumentatie, typegoedkeuringen, douanedocumenten, tijdelijke kentekens, BPM teruggaven, enzovoort. Als specialist in import en export van voertuigen zag VDS in dat het allemaal makkelijker kan. Het bedrijf riep de hulp in van RDC inMotiv als business partner, om bij te dragen aan een online tool die alle administratieve processen verregaand zou automatiseren.

Na een periode van ontwikkelen en een uitgebreid pilotproject bij enkele key accounts is VDS er nu klaar voor om de nieuwe tool in de markt te zetten. Een innovatief product in Nederland, claimt Business Development Manager Fred Hoogewoning. "Via het kenteken en de kentekencardreader kan men direct online een foutloos elektronisch voertuigdossier aanmaken. Alle voertuiggegevens verschijnen automatisch in de portal, waarna je met de transactie kan beginnen. Doordat de hosting in de cloud plaatsvindt, zijn alle dossiers 24 uur per dag inzichtelijk, evenals de facturen. Het inscannen en opsturen van documenten alsmede allerlei andere handmatige handelingen is er niet meer bij. Dit portal is dan ook in samenspraak met onze afnemers ontworpen, om hen zo veel mogelijk werk uit handen te nemen."

Arbeidsintensiever

Opvallend is dat VDS ervoor heeft gekozen om zich eerst op de export te richten, terwijl juist de import van gebruikte auto's een groeimarkt is. "Het klopt dat de exportmarkt krimpt, maar bij VDS als bedrijf zien we juist een toename in het aantal aanvragen, doordat we dagelijks nieuwe klanten mogen verwelkomen. Onze BPM-overnameservice - waarbij we al het risico overnemen en direct de rest-BPM overmaken aan de klant - doet het bijvoorbeeld erg goed bij verkopers van luxe voertuigen met relatief veel BPM. Mede door deze ontwikkeling, en door het feit dat exportprocedures arbeidsintensiever zijn, zijn we aan de exportkant begonnen." Voor de nabije toekomst verwacht Hoogewoning dan ook dat ook het importtraject verder geautomatiseerd zal worden.

Ook als groothandel

VDS Automotive Group staat bekend als leverancier van import- en exportdiensten. Wellicht minder bekend is dat het bedrijf ook fungeert als groothandel, met als doel de markt voor gebruikte auto's in Nederland meer in evenwicht te brengen. "We kopen Europa-breed partijen op van modellen die hier populair zijn, waarna een dealer, handelaar of universeel bij ons kan inkopen. Op die manier hoef je zelf niet meer op zoek naar buitenlandse wagens en kan je je als autobedrijf concentreren op je kernactiviteiten. Import, maar ook export is tijdrovend en soms lastig en kan je beter overlaten aan de expert."


‘Automatisering is een zegen voor mijn bedrijf'
Factureren, onderdelen bestellen, occasions online plaatsen, klantrelaties beheren - automatisering is niet meer weg te denken uit de dagelijkse processen binnen het hedendaagse autobedrijf. Op welke manier zet anno 2014 de branche ICT in? AM vroeg het vier ondernemers.

Marco van Riet, eigenaar van ongebonden universeel Autobedrijf van Riet:

"Ik ben zelf echt een techneut en heb niet zoveel met computers. Maar als ondernemer besef ik dat automatisering mijn bedrijf wel verder kan helpen. Wij gebruiken Snelstart voor de klantgegevens, facturering en onderdelenvoorraad. In de nabije toekomst zou ik het systeem graag uitbreiden met een module om de efficiency en productiviteit in de werkplaats te meten. Onderdelen bestellen doe ik allemaal digitaal. Alleen de onderdelen voor de merken die niet met Part-One werken bestellen we telefonisch bij de dealer. Ik gebruik VWE om occasions op internet te plaatsen, want dan staan de auto's met één handeling op meerdere sites, waaronder Marktplaats. Van de social media gebruiken wij Facebook om in de picture te blijven. We communiceren acties en nieuwtjes en krijgen daar leuke respons op. Internet is ook handig bij het vinden van technische documentatie naast de database van Autotools. Als achtervang kunnen we ook terecht bij de technische helpdesk van Delphi, maar daar maken we vrijwel geen gebruik van."

Hans van Eijk, van Peugeot-specialist Autobedrijf Hans van Eijk in Raamsdonk:

"Ik run mijn bedrijf nog een beetje op de klassieke manier. Natuurlijk gebruik ik de computer voor de klantgegevens. Factureren loopt via het werkplaatssysteem in ons programma Carsystems, maar voor mij is automatisering niet per definitie een zegen. Ik heb ook geen plannen om er processen mee te verbeteren. Nee, op de social media kom je ons ook niet tegen. Ik heb er de tijd niet voor. Bovendien begroeten we nog wekelijks nieuwe klanten, het merendeel via mondreclame. Misschien hebben we het geluk dat we in een dorp zitten. Internet is wel handig bij het zoeken naar technische informatie, bij een lastige storing. Op Aldoc en Autodata hebben we een maandabonnement. Zo blijven we prima op de hoogte van de techniek."

Thierry Kohler, directeur van Seat-dealer Kohler in Hoofddorp:

"Wij gebruiken al vijftien jaar WinCar. Vooral de laatste twee jaar hebben we grote stappen voorwaarts gezet. Het is bijvoorbeeld niet langer nodig klantgegevens vijf keer op verschillende plaatsen in te vullen. Dankzij automatisering hoef ik steeds minder dingen zelf te onthouden en dat is fijn. Ik onderschrijf de stelling ‘automatisering is een zegen voor mijn bedrijf'. Maar wel met de kanttekening dat we net de zwart-wit TV de deur uit hebben gedaan. Er is nog zo veel te verbeteren. Een voorbeeld: het is tot nu onmogelijk om vanuit het DMS-systeem op basis van het e-mailadres klanten uit te nodigen om onze Facebook-pagina te liken. En dat terwijl Facebook bij uitstek het medium is om het imago van je bedrijf neer te zetten. Algemeen beschouwd is het vooral frustrerend om te merken dat de verschillende systemen nog niet in staat zijn om naadloos met elkaar samen te werken."

Remco van der Sligte, mede-eigenaar van Kroes Autoschade in Raalte:

"Zonder verregaande automatisering red je het tegenwoordig niet meer als schadebedrijf. We werken al jaren tot volle tevredenheid met i/Motion van CTA; een pakket speciaal voor het schadebedrijf. Het scheelt ons heel veel administratie. Het communiceert bijvoorbeeld met alle systemen van de verzekeraars en zet onze gegevens automatisch om in het juiste formaat. Ook onderdelen bestellen loopt via dit pakket. Facebook en Twitter hebben we, maar vaak zijn we net even te druk om er bovenop te zitten. In het algemeen durf ik te stellen dat we alles hebben geautomatiseerd wat we kunnen automatiseren. Maar: als zich nieuwe mogelijkheden aandienen, dan liever vandaag dan morgen. Alles draait hier om zo kort mogelijke doorlooptijden. Een kanttekening is wel op z'n plaats: zonder vakmensen rolt hier geen auto gerepareerd de werkplaats uit. ICT is vooral ondersteunend."


Baangarantie voor HBO'er in autowerkplaats
Het beeld van de automonteur in zijn vette overall is verleden tijd. De huidige markt vraagt om hoogopgeleid personeel met diepgaande kennis van automotive software én hardware. Dat is de visie van Bert Klink, de coördinator deeltijdopleidingen bij de HAN in Arnhem.

"Systeemdenken is nu de basis van alle technische automotive opleidingen. Het mechanische gedeelte is tegenwoordig een stuk hardware dat via een ict-platform wordt aangestuurd en communiceert met de rest van de auto." Het gevolg van deze complexiteit is in de praktijk echter dat monteurs regelmatig op het verkeerde been worden gezet door storingsmeldingen. Want ondanks alle geavanceerde systemen is 'de auto' nog steeds niet goed in staat om een honderd procent juiste analyse te genereren. "Het is daarom onze grootste uitdaging om dit soort complete systemen te doorgronden en te beheersen en om studenten hierin te scholen." Ondanks al het ict-geweld in de werkplaats blijft ook kennis van de mechanische constructies en het kunnen repareren van mechanische storingen nodig, weet Klink. "Heel veel storingen hebben nog steeds een mechanische oorsprong, zeker bij dieselvoertuigen waar we vaak problemen zien met filters, EGR en injectoren. Vandaar ook dat techniek een belangrijke pijler is van onze automotive opleidingen."

 

Monsterboard

Van de drie automotive opleidingen in Rotterdam, Eindhoven en Arnhem is die in Arnhem de grootste. De ruim vierduizend studenten en afgestudeerden zwermen uit over heel Europa en zijn vrijwel direct verzekerd van een baan. Als coördinator van de deeltijd opleidingen adviseert Klink zijn studenten zelfs om al tijdens de opleiding hun cv op banensites als Monsterboard te plaatsen. "Ze krijgen dan al de nodige reacties." Het zijn geluiden die we niet vaak horen in de branche. Bert Klink voegt er dan ook aan toe dat het gaat om banen op niveau. "Het aantal dealers krimpt en dat wordt vooral voelbaar aan de onderkant van de markt. De vraag naar hbo-geschoold personeel blijft echter onverminderd hoog. Er zijn in Nederland vijfhonderd producerende bedrijven (toeleveranciers) voor de automobielbranche dus de vraag naar goed opgeleid personeel is groot."

 

Associate degree

Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal om het opleidingsprogramma relevant te houden. "Dankzij een enthousiast team lukt dat ook heel goed en dankzij onze stagiaires en afstudeerders kunnen we de band verder versterken, onder andere door bijvoorbeeld in het tweede studiejaar al projectopdrachten uit het bedrijfsleven te krijgen. Zowel onze studenten als de bedrijven zijn hier enthousiast over." Ook is in 2011 de associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive in het leven geroepen. Dit is een opleiding voor personeelsleden die nu in mbo-functies werkzaam zijn. De associate degree kan als opstap worden gezien naar een vervolgopleiding op hbo-niveau en uiteindelijk naar een bachelorgraad. "Veel mbo'ers die nu bij een garagebedrijf werken ervaren dat hun huidige opleiding te kort schiet. Daarnaast zijn ze op zoek naar doorgroeimogelijkheden. De belangstelling om in deeltijd de opstap naar systeemspecialist te maken groeit hierdoor, maar het aantal aanmeldingen blijft nog achter omdat de kosten vaak voor eigen rekening komen."

 

Bert Klink is niet alleen coördinator deeltijdopleidingen maar ook coördinator doorstroom. In die laatste hoedanigheid biedt hij samen met zijn collega's vmbo-t leerlingen een versneld mbo-hbo traject aan om ze in 6 jaar tijd klaar te stomen voor een bachelordiploma. 'De doorstroom is opgezet om meer studenten te interesseren voor een technische hbo-opleiding met het doel een passende baan in de automotive branche te vinden. Dit jaar hebben we de eerste afstudeerders.'

 

 

'Fabrikanten lijken soms overweldigd door opkomst ict '

 

Rens Braat is manager after sales service en oud-student van de HAN Automotive, toen nog de HTS Autotechniek in Apeldoorn. De technicus studeerde in 1985 af en volgde later een opleiding hogere bedrijfskunde. Sinds 2008 bekleedt hij zijn huidige functie bij Louwman & Parqui  waar hij een team medewerkers aanstuurt ter ondersteuning van het dealernetwerk.

 

De studie ligt al geruime tijd achter hem, maar de banden met de HAN Automotive zijn nog springlevend, zegt Braat. Dat is opmerkelijk want de meeste studenten in andere sectoren hebben na het verlaten van hun opleiding geen contact meer met de school. "Het technische automotive wereldje is klein. Oud-studenten en docenten komen elkaar in hun werk weer tegen waardoor een andere vorm van samenwerking kan ontstaan. Zelf heb ik een uitstekende relatie met HAN Automotive, we weten dat we bij elkaar kunnen aankloppen."

 

Onderbouwen

In zijn functie constateert Braat dat de eisen om technische vraagstukken te onderbouwen strenger worden. "Vroeger kon je uit ervaring en autoriteit zeggen waar een probleem zat maar daar heb je nu veel meer kennis en kunde voor nodig. Niet alleen om het probleem op te lossen maar ook om klanten, verzekeraars en leasemaatschappijen te woord te staan. Zij zijn mondiger geworden en beschikken dankzij internet over meer kennis van voertuigtechniek. Het kennisniveau van onze monteurs moet dus wel meegroeien." Het gevolg is dat werkgevers blijvend moeten investeren in het opleidingsniveau van hun werknemers, wat ook weer voor de nodige uitdagingen zorgt. "Alleen al het bepalen van het opleidingsvraagstuk is een opgave op zich. Maar duidelijk is wel dat de focus in de toekomst steeds meer op ict gaat liggen.'

 

Interpreteren

De opkomst van ict gaat zó snel, het lijkt er soms op dat autofabrikanten erdoor overweldigd worden, bemerkt Braat. Niet voor niets werken er op zijn afdeling inmiddels drie  HTS'ers en is er een in opleiding (Richard van der Kaa, red). Kennis van autotechniek draait volgens Braat echter niet alleen om ict maar vooral om het interpreteren van storingsmeldingen. Hij denkt dan ook niet dat er snel plek is voor honderd procent ict'ers in de werkplaats. "Je moet de auto als complex geheel zien van hardware en software. Wat betekent een foutmelding voor het voertuig als geheel? Het juist beantwoorden van deze vraag kan alleen met gedegen kennis van hard- én software. Het is de kerntaak van de moderne monteur. Maar ook een taak die met de opkomst van telematica en de connected car alsmaar complexer wordt." 

 

 

'Kloof dreigt tussen techniek en kennisniveau monteur'

 

Richard van der Kaa is engineer bij het High Tech Centre van Toyota en Lexus-importeur Louwman & Parqui en studeert in deeltijd aan de HAN. "De technische veranderingen gaan zo snel dat er een kloof dreigt te ontstaan tussen de autotechniek en het kennisniveau van de monteur. Wil je dat voorkomen, dan moet je constant bijscholen."

 

In zijn functie als engineer ondersteunt Van der Kaa dealers bij het stellen van diagnoses en het repareren van auto's die in de werkplaats van de dealer belanden. De 45-jarige engineer is daarnaast derdejaars deeltijdstudent aan de HAN Automotive, waar hij de bachelor-opleiding Automotive Services volgt.

 

Interactie

Concreet richt Automotive Services zich de eerste twee jaar op autotechniek, waarbij studenten echt de diepte ingaan en de handen vuil maken. De laatste twee jaar is er meer aandacht voor management in de vorm van logistiek en marketing. "Dat was wat mij aantrok in deze opleiding. Het is niet alleen om mijn huidige functie beter te kunnen uitvoeren, maar ook om te kunnen doorgroeien." De leerstof van de HAN wordt gekenmerkt door een hoge mate van praktische toepasbaarheid . "Behalve dat ik alles direct in de praktijk kan brengen, geldt ook, zeker voor de deeltijdopleidingen, dat er heel veel interactie is tussen docenten en studenten over praktijkvoorbeelden."

 

Minor

Buiten zijn fulltime baan studeert Van der Kaa nu twintig uur in de week, waarvan twaalf uur zelfstudie en acht contacturen. Het is overigens niet de eerste opleiding van de gedreven techneut, want in 2010 en 2011 volgde hij ook al twee opleidingen in auto-elektronica. Na afronding hiervan wilde hij graag doorstuderen en zijn werkgever stemde erin toe dat Van der Kaa de volledige bachelor-opleiding Automotive Services zou volgen. Hij is zeer te spreken over de kwaliteit ervan. "De lesstof past precies in mijn straatje en ik heb het idee dat er goed naar ons wordt geluisterd. Punten die tijdens de contacturen naar boven komen, worden direct meegenomen. Er wordt dus constant gesleuteld aan het verbeteren van de opleiding. Aan de andere kant stelt mijn werkgever mij in staat om projecten uit de praktijk als studiemateriaal te gebruiken, zodat ook zij profiteren van een gedegen uitgevoerd project." In september volgt Van der Kaa nog een minor en in 2016 is het de bedoeling dat hij afstudeert. "Waarschijnlijk doe ik dat gewoon aan mijn eigen werkplek." 

 

 

 


Arbeidsmarkt 2015: meer en andere vacatures
Er is onmiskenbaar een positieve ontwikkeling gaande in de personeelsmarkt, zegt DGA Peter Seijkens van de website AutomotiveVacaturebank.nl. Hij meet de opwaartse trend af aan de cijfers in zijn database. “Er is veel weggesneden, waarna men weer aan het bouwen is geslagen.”

De cijfers uit de database van AutomotiveVacaturebank.nl liegen niet. Werden in 2013 exact 909 vacatures ingevoerd, in 2014 waren het er 1253. Een plus van dertig procent, die in de eerste maand van 2015 doorzet: 166 nieuwe vacatures, tegen 138 in januari 2013. Inzoomend op openstaande functies voor management is eveneens progressie te zien: 124 stuks in 2013 en 179 in 2014. In de aftersales - management en serviceadviseurs - was er een groei van 150 vacatures in 2013 naar 303 afgelopen jaar.  Kijkend naar technische, werkplaatsgerichte functies is het beeld eveneens rooskleurig: van 305 in 2013 naar 397 in 2014.

Al met al verwacht Seijkens voor 2015 als geheel een "heel duidelijk" doorzettende stijging. Mede ook dankzij de positieve berichten over de huizenmarkt, het aantal arbeidsplaatsen en de groeiende economie. In zo'n positieve stemming kijken werkgevers sowieso welwillender naar het aannemen van personeel. In totaal omvat de cv-database 21 duizend profielen (peildatum 16 februari), waarvan twee derde (veertienduizend) heeft aangevinkt ‘beschikbaar' te zijn. Omgekeerd kunnen werkgevers, buiten de door henzelf geplaatste vacatures, een automatische matchmail instellen op het beoogde kandidatenprofiel.

Een van de zaken die begin 2015 opvallen, is de verschuiving binnen de managementvacatures. Door alle faillissementen en de schaalvergroting in de markt zijn er minder vestigingen om te runnen - en dus ook minder vestigingsdirecteuren nodig. "De sterk afgenomen nieuwverkoop en de magere vooruitzichten doen de focus bij dealers verschuiven van sales naar reparatie en onderhoud. Er is dan ook meer vraag naar (after)salesmanagers."

Functieprofielen

Ook anderszins waren in 2014 in de automotive personeelsmarkt trends waarneembaar. Seijkens signaleert ten opzichte van ruim een jaar geleden drie nieuwe functieprofielen in zijn database:

1: Medewerker klantcontactcentra. "Holdings gaan steeds meer op een centrale plek een belteam vormen, dat niet alleen de telefooncentrale bemant maar de klant ook telefonisch op weg helpt. Bijvoorbeeld door middel van een chat, tot in de avonduren toe. Daarmee wordt zo'n functie veel meer naar de saleskant gericht."

2: Productgenius, bijvoorbeeld bij BMW en Tesla. "Flitsende, enthousiaste, jonge personen, die niet gericht zijn op verkoop maar op productbeleving. Met iPadjes in de hand, gebruik makend van fraaie multimediasystemen."

3: Gastheer of gastvrouw. "Een functie waarbinnen je feilloos aanvoelt hoe je een klant moet begeleiden zonder dat-ie zich opgedrongen voelt, maar evenmin verwaarloosd. Iemand die bij wijze van spreken vooraan bij de deur staat. De traditionele rol van verkoper was: praatje maken, taxeren,  inruilvoorstel, nieuwe auto samenstellen. Dus in de showroom het complete salesproces doorlopen. Bij een nieuwe functie als die van gastheer gaan we ervan uit dat mensen al lang thuis die wagen hebben geconfigureerd. Ze willen ‘m alleen nog even bij je komen beleven, voelen. Komt het aan op het sluiten van de deal, dan worden ze overgedragen aan een volwaardige salesmedewerker. Er wordt massaal gereageerd als we zo'n vacature openstellen. Een dealer die zo'n functie had voor een van zijn vestigingen had via ons in een enkele dag online no time +150 reacties."

Auto-inkoopbedrijven

Andere nieuwerwetse vacatures op AutomotiveVacaturebank.nl vloeien voort uit de oprukkende dienstverleners die auto's van particulieren inruilen. De Webuyanycar-achtigen schieten als paddenstoelen uit de grond - en ze brengen veel werk met zich mee. Auto1.com (Duitsland, sinds vorig jaar op de markt) postte bij Seijkens negentien vacatures. Webuyanycar zocht tien tot vijftien vacatures voor ‘vehicle purchasers'. Enkele functie-eisen: mbo-niveau, klantgericht, vertrouwenwekkend, representatief, zelfstartend vermogen, ondernemend, gedisciplineerd, dienstverlenend, enthousiast, vlekkeloos innameproces, pro-actieve houding. Op het moment van gesprek zoekt Webuyanycar vijf vehicle purchasers, in Friesland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Limburg.

Verder zijn er op de automotive arbeidsmarkt flink wat banen bijgekomen op het gebied van duurzame mobiliteit. Concreet: Tesla. Het concern uit de VS heeft een enorme groei doorgemaakt in Europa, wat zich vertaalt in tal van functies. Zowel de voertuigassemblage als de coördinatie van de personeelswerving gebeurt vanuit Tilburg. Daarbij gaat het niet alleen om de meer vanzelfsprekende functies maar ook om hogere managementjobs. Zo staan op AutomotiveVacaturebank.nl onder meer vacatures voor Headquarter In Site Sales Advisor (‘German speaking'), Vehicle Technician (Tweede Autotechnicus), Adviseur Onderdelen, Instore Sales Advisor, Technical Support Specialist. Maar ook een Real Estate Manager en een National Remarketing Manager, een HR Businesspartner. Seijkens  verzorg de werving en de communicatie die daaruit volgt.

Aangejaagd door fiscaal uiterst gunstige condities kreeg Tesla in 2013 vaste voet aan de grond in  Nederland. Gezien de grote Europese ambities van topman Elon Musk lijkt het niet meer dan logisch dat in 2015 het aantal banen voor distributie en assemblage zal groeien. Goed nieuws voor Tilburg. Zelfde laken een pak voor NedCar, waar de komst van BMW zorgde voor blije gezichten bij de  medewerkers in de productie en bij toeleveranciers. De Duitse opdrachtgever tevreden over de bouwkwaliteit van de Mini en lijkt in voor meer.

Showroom

Ook om andere redenen zal de vaderlandse automotive arbeidsmarkt komend jaar niet stil staan. Occasionconcepten rukken snel op, breiden het aantal inkooplocaties in rap tempo uit en hanteren een bijna McDonalds-achtige, klantvriendelijke formule. "De online aankoop van tweedehands auto's gaat een grote groei doormaken in ons land, nu dat proces zo goed gestructureerd wordt. Dat betekent onherroepelijk een verminderd werkaanbod voor de traditionele functieprofielen en kansen voor nieuwe. Natuurlijk zou de klassieke autoverkoper aan de slag kunnen als Vehicle Purchaser, of dat nu bij Webuyanycar is, via een autobedrijf of als zelfstandige. Maar hoe dan ook zal dit soort inkoopfuncties betekenen dat de luxe en de warmte van de showroom op een mooie locatie meer en meer verandert in een inkoop- c.q. verkoopkantoor van occasions, ergens op een industrieterrein. Waar je dan je eigen winkeltje hebt, een soort van ondernemer bent."

KADER 1

Goede vacaturetekst = goede reacties

Wie goede kandidaten naar zich wil toetrekken moet goede vacatureteksten gebruiken. Met formuleringen die simpel zijn voor zoekmachines en tegelijk enthousiasmerend voor de latent werkzoekende - de nog veel grotere groep dan de actief werkzoekende. Klinkt vanzelfsprekend, is het vaak niet. Een goede, prikkelende en directe openingszin zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘De rol van verkoper in de automotive verandert razendsnel. Maar verandert jouw huidige werkgever daar eigenlijk in mee? Wij wel.' Ook goed als vervolgzin: ‘Wij denken niet meer ouderwets in modellen auto's maar in modellen mensen'. En: ‘Die bereiken we niet door in de showroom een monoloog af te vuren over alle technische specificaties'.

Verder komt een ambtelijke frase als ‘arbeidsvoorwaarden conform cao' nog regelmatig voor.  Ze levert veelal overeenkomstig stoffige reacties op. Liever achtjes werven in plaats van zesjes? Probeer naast het salaris meer te bieden, liefst à la carte. Scholingsplan, vakantiedagen bijkopen, fietsplan, flexibele werktijden, op zaterdag vrij. Met name bij grotere automotive partijen is dat bewustzijn duidelijk ontstaan. Onderschat verder niet het belang van een goede visuele presentatie bij de vacature. Een gelikt bedrijfsfilmpje geeft een hippe uitstraling en draagt bij aan goede respons.               

KADER 2

Steeds vaker zoeken op tablet/smartphone

Meer dan vijftig procent van de werkzoekenden doet dat tegenwoordig op een tablet en/of  smartphone. Om die reden komt Automotivevacaturebank.nl begin maart met een zogeheten responsive website, als eerste in de personeelssector. De onderliggende techniek schaalt mee met de schermresolutie en het schermformaat waarvan de gebruiker op dat moment gebruik maakt. Dat vergemakkelijkt volgens directeur Peter Seijkens het scrollen, solliciteren en vacatures filteren. "De hele beleving rond om zoeken naar werk is sterk aan verandering onderhevig. Je kunt solliciteren vanaf je mobiel of tablet. Je account leest daarbij automatisch je CV vanuit je LinkedIn-profiel of opgeslagen in de cloud. Waarom zou ik dan nog thuis achter een pc gaan zitten?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innovam helpt in de strijd om de klant
Kennis van moderne autotechniek wordt pas echt waardevol als de werkplaats vol staat. In hun strijd om de gunst van de automobilist verlangen dealers en garagebedrijven steeds vaker naar aanvullende en nieuwe kennis. Met trainingen en cursussen voor management en sales beantwoordt Innovam aan die behoefte.

In het nieuwe landschap van de autobranche is de vanzelfsprekendheid goeddeels verdwenen. Het volume van het wagenpark krimpt, automobilisten en grote fleetowners zijn kritischer en minder loyaal. "Er woedt een strijd om de klant", typeert Ernst Gleijm, commercieel directeur van Innovam. "Autobedrijven worstelen daarmee. Hoe vind ik mijn klanten? Hoe krijg ik ze binnen in mijn bedrijf? Hoe bind ik de klant aan me voor lange tijd? Het zijn drie belangrijke, actuele  vragen. Wij helpen autobedrijven om die antwoorden te vinden met onze trainingsprogramma's. De echte uitdagingen liggen momenteel namelijk niet op het technische vlak."

DEEP

Een van die innovaties luister naar de naam DEEP, Dealer Excellence Enhancement. Het is een programma van enkele maanden waarbij de hele organisatie (inclusief werkvloer) wordt doorgelicht, met als doel verbetering van de prestaties. "Dealergroep Amega in Zuid-Holland is één van de eerste partijen die DEEP hebben omarmd. Ze zijn zeer tevreden met de geboekte resultaten", zegt Gleijm.

Procesverbetering is een belangrijke rode draad binnen het prestatieverbeteringsprogramma. De DEEP-coaches helpen de directie om de processen inzichtelijk te maken, te verbeteren en - heel belangrijk - om de processen meetbaar te maken. "Op basis van een representatief aantal KPI's op het gebied van verkoop, onderhoud en onderdelen brengen we de financiële prestaties van een bedrijf in beeld. Alleen zo kun je als autobedrijf je resultaten verbeteren."

Binnen het omvangrijke aanbod zoomt Innovam ook in op actuele thema's, zoals de training gastheerschap. After sales professionals (receptionisten en verkopers) krijgen kennis aangereikt om het verschil te maken met klantbenadering. "Het draait om het boeien en binden van de klant. Er is altijd wel een bedrijf met prijstechnisch een betere deal", weet de commercieel directeur.

Masterclasses

In het verlengde liggen masterclasses als ‘Van verkoper naar topverkoper' of ‘Van klantcontact naar klant ontmoeten: betere deals door beter klantcontact' waarmee Innovam garagebedrijven helpt om de after sales op peil te houden in het online tijdperk. Ook Innovam startup ‘webuiltretail.com', sluit hierop aan. Dit platform moet autobedrijven helpen meer verkoop uit online bezoek te halen. Een ander voorbeeld is de vertaling - in 2014 - door Innovam van het boek ‘Selling cars in the digital age', van de Amerikaanse automotivegoeroe Brian Pasch. "We brengen nu ook zijn trainingen naar Nederland", illustreert Gleijm de constante innovatie vanuit Nieuwegein.

 

Passie voor techniek blijft

Europese en mondiale trainingsprogramma's voor de grote autofabrikanten blijven voor Innovam een belangrijke activiteit. Ernst Gleijm, commercieel directeur: "Deze kennis uit eerste hand kunnen wij ook gebruiken in onze technische trainingen voor de Nederlandse autobedrijven. Ze vormt een belangrijke bron." Omdat Innovam hét kennis- en opleidingsinstituut voor de mobiliteitsbranche wil zijn en blijven, omarmt men in Nieuwegein nieuwe manieren om kennis over te brengen, zoals augmented reality, e-learnings of community's als Jack en APKexperts.nl voor keurmeesters. "We zoeken altijd naar manieren om mensen leuker, efficiënter en effectiever te laten leren." Daar hoort ook een verbreding bij van de activiteiten in de automotive, zoals in de tweewielerbranche, schadeherstelbedrijven, carrosseriebouw en de toeleverende industrie. "Wist je dat Innovam tegenwoordig alle ingenieurs ter wereld van lagerfabrikant SKF traint in hoe een lager wordt toegepast in de auto?"

 

 


Nieuw leermodel TTA: gratis leren van en met elkaar
TTA International introduceert een leermodel voor monteurs dat klassieke kennisoverdracht combineert met sociale media. Binnen hun eigen netwerken delen, verspreiden en becommentariëren de cursisten technische vakinformatie.

De immense populariteit en toepassing van sociale media zette TTA International aan het denken: op welke manier kunnen deze eigentijdse communicatiemiddelen bijdragen aan kennisoverdracht - naast de officiële, traditionele manier van leren? Met name jeugdige monteurs zijn dusdanig vertrouwd met informele digitale netwerken dat het een gemiste kans lijkt om ze buiten beschouwing te laten.

In navolging van de medische wetenschap, waar het model al langer wordt toegepast, combineerde TTA klassieke e-learning met kennis opdoen via virtuele, zelflerende community's. Officieel heet zo'n constructie een Massive Open Online Course (MOOC), een op grootscheepse deelname gebaseerde cursus. Lesmateriaal wordt gratis verspreid over het web, deelnemers zijn niet aan een locatie gebonden. Naast traditionele studiematerialen, zoals tekst, video's en cases, biedt deze vorm van onderwijs ook de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten en assistenten, door middel van online discussieplatforms.

Formeel en informeel

De MOOC van TTA is in Nederland de eerste binnen het trainingsaanbod op het gebied van autotechniek en gaat over hybride- en electrische voertuigtechniek. De cursus koppelt formeel aan informeel leren. Eric Hoet, accountmanager: "Er ligt een stevige didactische basis onder. Het leermodel dat we hebben gecreëerd, reikt de deelnemers een bepaalde basiskennis aan, bijvoorbeeld over elektrische voertuigen. Daarna gaan de monteurs binnen hun eigen netwerken over dit onderwerp kennis delen en verspreiden. Deze manier stimuleert het autonome en informele leren."

Het model reikt volgens hem verder dan bijvoorbeeld een online garageforum, waarin monteurs elkaar tips aanreiken over concrete problemen aan bepaalde automodellen. "Wie een complete MOOC wil doorlopen, zal ook een aantal kennisvraagstukken tot zich moeten nemen, die aan het eind getoetst en gecertificeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan airconditioning of elektrische voertuigen waarbij je volgens een NEN-norm moet gaan werken. En de werkgever moet zorgen dat zijn personeel veilig met dat soort systemen kan werken, volgens Arbo-wetgeving bijvoorbeeld. Dat is allemaal extra ten opzichte van een garageforum. We maken deels gebruik van netwerken, deels van de didactische modellen en de borging van het overbrengen van kennis."

Vereist om binnen de MOOC een certificaat te behalen, zijn het volgen van de e-learning en deelnemen aan een forum. Vervolgstappen in het systeem zijn niet te maken zonder je te mengen in een technisch vraagstuk, dat je vervolgens met andere monteurs deelt. Wie klaar is en vanuit de MOOC een bepaald autotechnisch thema wil uitdiepen, kan vervolgens de TTA-praktijktrainingen volgen. 

Nieuw tijdperk

Monteurs hebben behoefte aan de juiste informatie op het juiste tijdstip, en daarin voorziet deze manier van onderricht, stelt Hoet. "Het voordeel is ook dat deze combinatie kostengunstig is voor de werkgever, zeg maar de eigenaar van een dealer- of vrije werkplaats. Zijn personeel kan relatief goedkoop de juiste informatie tot zich nemen. Er breekt een nieuw tijdperk aan op het gebied van afstandsonderwijs."

 


Robbert d'Hont: Kennisoverdracht sleutel voor succes
TTA International traint sinds 1987 merkimporteurs en formules in het universele kanaal, dus zowel OEM als aftermarket. Kennisoverdracht als onderdeel van je bedrijfsstrategie is dé sleutel om doelstellingen te halen, stelt Robbert d'Hont, directeur Learning Solutions.

Ontstaan vanuit het merk Opel groeide TTA in ruim 25 jaar uit tot de huidige speler op mondiaal niveau. Vele tienduizenden professionals in sales en after sales zijn in de loop der tijd bijgespijkerd. Zo'n zeventig procent van het aanbod is technisch georiënteerd. Maar ook trainingen voor serviceadviseurs en verkooptechnieken maken deel uit van het brede aanbod.

Vroeg aan tafel

Bij een train-the-trainer-sessie, voorafgaand aan een modelintroductie, zit TTA al vroeg aan tafel bij de autofabrikant. Wat er de komende jaren op de markt komt is al geruime tijd bekend bij de specialist uit Dordrecht - inclusief geheimhoudingsplicht, gezien de gevoeligheid van het materiaal. Ook OEM-data ter beschikking stellen aan gebruikers in de aftermarket gebeurt niet zonder toestemming van de opdrachtgever. Welk type training het ook is, aan de basis ligt altijd overleg met de klant. "Samen bepalen we de juiste strategie om hun doelstellingen te behalen", zegt Robbert d'Hont, directeur Learning Solutions. "Onze overtuiging is dat je kennisoverdracht moet opnemen in je strategie als organisatie. Het is dé sleutel om je doelstellingen te halen."

Ter illustratie verwijst hij naar onderzoek door consultancybureau McKinsey: het grootste deel van het margeverschil tussen een average performer en een topperformer zit in de wijze waarop de organisatie gerund wordt. Meer in het bijzonder, de talenten en competenties van de mensen. Middel bij uitstek om op dat vlak terrein te veroveren is training. "Kennisoverdracht is dé sleutel om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Het heeft een positieve ROI, betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Lastig te meten? Integendeel. Aan de hand van KPI's die je intern formuleert kun je heel goed welke ontwikkeling dan ook binnen je organisatie vaststellen. En wij hebben allerlei technieken om deze te meten."

Trainen, juist nu

TTA levert zijn klanten een totaaloplossing op traininggebied. Geheel vanzelfsprekend ging dat de afgelopen jaren overigens niet. Oppervlakkig gezien is learning & development een voor de hand liggende kraan om dicht te draaien als het met de organisatie wat minder goed gaat. Niettemin hangt volgens Robbert d'Hont, directeur Learning Solutions, de overgrote meerderheid van TTA's klanten een andere overtuiging aan. "Zij begrijpen dat learning & development juist nu heel belangrijk is. Onze klanten waarderen ons innovatieve vermogen en de ROI die wij laten zien. Voordeel is verder dat wij onze Europese en mondiale expertise meenemen naar het nationale landschap. Wij anticiperen dit jaar dan ook op groei."

Webasto: kennisoverdracht als strategie

Voor de komende vijf jaar heeft Webasto een ambitieus groeiplan: naast de huidige markten wil men ook nieuwe markten en producten ontwikkelen. Hoe? Dat vertelt Edwin Reiling, die bij Webasto eindverantwoordelijk is voor het wereldwijde trainingsprogramma.

‘Als innovatieve toeleverancier van onder meer de automobielindustrie is het voor ons belangrijk wereldwijd de mensen te trainen en van informatie te voorzien, zodat ze op het juiste moment de juiste vaardigheden en kennis hebben om onze doelstellingen te realiseren. Logischerwijs zijn er voor deze ambitieuze doelstellingen veel uitbreidingen van het Webasto-dealernetwerk voorzien. De gebruiker van onze producten staat voorop en heeft een hoge kwaliteitsperceptie bij Webasto. Om die perceptie waar te maken, moeten onze producten en installatiepartners aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Wereldwijd krijg je dan je te maken met een grote hoeveelheid talen en culturen."

Daarom is TTA door ons vanaf 2007 nauw betrokken bij de plannen. "Hun expertise als wereldwijd trainingsinstituut is voor ons van groot belang. TTA heeft samen met ons een strategisch document opgesteld waarin alle facetten van didactische en technische oplossingen werden afgezet tegen de culturele en geografische verscheidenheid van onze toekomstvisie. Dit document vormt voor ons de basis waarop we de managementbeslissingen van onze trainingsafdeling baseren. De budgetten en tijdsfasering zijn zeer duidelijk in beeld gebracht en vanuit TTA is er sindsdien een continue flow van partnership. Binnen dat partnership kunnen we door voortschrijdend inzicht, zowel strategisch als  operationeel, voortdurend de juiste aanpassingen en vernieuwingen doorvoeren. De toewijding en ervaring van TTA dragen er toe bij dat we wereldwijd de juiste kennis en informatie beschikbaar hebben voor ons dealernetwerk. De samenwerking is van essentieel belang om onze doelstellingen voor 2020 te realiseren."

 

 

 


'Kloof dreigt tussen techniek en kennisniveau monteur'
Richard van der Kaa is engineer bij het High Tech Centre van Toyota en Lexus-importeur Louwman & Parqui en studeert in deeltijd aan de HAN. "De technische veranderingen gaan zo snel dat er een kloof dreigt te ontstaan tussen de autotechniek en het kennisniveau van de monteur. Wil je dat voorkomen, dan moet je constant bijscholen."

In zijn functie als engineer ondersteunt Van der Kaa dealers bij het stellen van diagnoses en het repareren van auto's die in de werkplaats van de dealer belanden. De 45-jarige engineer is daarnaast derdejaars deeltijdstudent aan de HAN Automotive, waar hij de bachelor-opleiding Automotive Services volgt.

Interactie

Concreet richt Automotive Services zich de eerste twee jaar op autotechniek, waarbij studenten echt de diepte ingaan en de handen vuil maken. De laatste twee jaar is er meer aandacht voor management in de vorm van logistiek en marketing. "Dat was wat mij aantrok in deze opleiding. Het is niet alleen om mijn huidige functie beter te kunnen uitvoeren, maar ook om te kunnen doorgroeien." De leerstof van de HAN wordt gekenmerkt door een hoge mate van praktische toepasbaarheid . "Behalve dat ik alles direct in de praktijk kan brengen, geldt ook, zeker voor de deeltijdopleidingen, dat er heel veel interactie is tussen docenten en studenten over praktijkvoorbeelden."

Minor

Buiten zijn fulltime baan studeert Van der Kaa nu twintig uur in de week, waarvan twaalf uur zelfstudie en acht contacturen. Het is overigens niet de eerste opleiding van de gedreven techneut, want in 2010 en 2011 volgde hij ook al twee opleidingen in auto-elektronica. Na afronding hiervan wilde hij graag doorstuderen en zijn werkgever stemde erin toe dat Van der Kaa de volledige bachelor-opleiding Automotive Services zou volgen. Hij is zeer te spreken over de kwaliteit ervan. "De lesstof past precies in mijn straatje en ik heb het idee dat er goed naar ons wordt geluisterd. Punten die tijdens de contacturen naar boven komen, worden direct meegenomen. Er wordt dus constant gesleuteld aan het verbeteren van de opleiding. Aan de andere kant stelt mijn werkgever mij in staat om projecten uit de praktijk als studiemateriaal te gebruiken, zodat ook zij profiteren van een gedegen uitgevoerd project." In september volgt Van der Kaa nog een minor en in 2016 is het de bedoeling dat hij afstudeert. "Waarschijnlijk doe ik dat gewoon aan mijn eigen werkplek." (MvW)


Bert Klink (HAN): Baangarantie hbo'er in werkplaats
Het beeld van de automonteur in zijn vette overall is verleden tijd. De huidige markt vraagt om hoogopgeleid personeel met diepgaande kennis van automotive software én hardware. Dat is de visie van Bert Klink, de coördinator deeltijdopleidingen bij de HAN in Arnhem.

"Systeemdenken is nu de basis van alle technische automotive opleidingen. Het mechanische gedeelte is tegenwoordig een stuk hardware dat via een ict-platform wordt aangestuurd en communiceert met de rest van de auto." Het gevolg van deze complexiteit is in de praktijk echter dat monteurs regelmatig op het verkeerde been worden gezet door storingsmeldingen. Want ondanks alle geavanceerde systemen is 'de auto' nog steeds niet goed in staat om een honderd procent juiste analyse te genereren. "Het is daarom onze grootste uitdaging om dit soort complete systemen te doorgronden en te beheersen en om studenten hierin te scholen." Ondanks al het ict-geweld in de werkplaats blijft ook kennis van de mechanische constructies en het kunnen repareren van mechanische storingen nodig, weet Klink. "Heel veel storingen hebben nog steeds een mechanische oorsprong, zeker bij dieselvoertuigen waar we vaak problemen zien met filters, EGR en injectoren. Vandaar ook dat techniek een belangrijke pijler is van onze automotive opleidingen."

Monsterboard

Van de drie automotive opleidingen in Rotterdam, Eindhoven en Arnhem is die in Arnhem de grootste. De ruim vierduizend studenten en afgestudeerden zwermen uit over heel Europa en zijn vrijwel direct verzekerd van een baan. Als coördinator van de deeltijd opleidingen adviseert Klink zijn studenten zelfs om al tijdens de opleiding hun cv op banensites als Monsterboard te plaatsen. "Ze krijgen dan al de nodige reacties." Het zijn geluiden die we niet vaak horen in de branche. Bert Klink voegt er dan ook aan toe dat het gaat om banen op niveau. "Het aantal dealers krimpt en dat wordt vooral voelbaar aan de onderkant van de markt. De vraag naar hbo-geschoold personeel blijft echter onverminderd hoog. Er zijn in Nederland vijfhonderd producerende bedrijven (toeleveranciers) voor de automobielbranche dus de vraag naar goed opgeleid personeel is groot."

Associate degree

Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal om het opleidingsprogramma relevant te houden. "Dankzij een enthousiast team lukt dat ook heel goed en dankzij onze stagiaires en afstudeerders kunnen we de band verder versterken, onder andere door bijvoorbeeld in het tweede studiejaar al projectopdrachten uit het bedrijfsleven te krijgen. Zowel onze studenten als de bedrijven zijn hier enthousiast over." Ook is in 2011 de associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive in het leven geroepen. Dit is een opleiding voor personeelsleden die nu in mbo-functies werkzaam zijn. De associate degree kan als opstap worden gezien naar een vervolgopleiding op hbo-niveau en uiteindelijk naar een bachelorgraad. "Veel mbo'ers die nu bij een garagebedrijf werken ervaren dat hun huidige opleiding te kort schiet. Daarnaast zijn ze op zoek naar doorgroeimogelijkheden. De belangstelling om in deeltijd de opstap naar systeemspecialist te maken groeit hierdoor, maar het aantal aanmeldingen blijft nog achter omdat de kosten vaak voor eigen rekening komen."

Passende baan

Bert Klink is niet alleen coördinator deeltijdopleidingen maar ook coördinator doorstroom. In die laatste hoedanigheid biedt hij samen met zijn collega's vmbo-t leerlingen een versneld mbo-hbo traject aan om ze in zes jaar tijd klaar te stomen voor een bachelordiploma. "De doorstroom is opgezet om meer studenten te interesseren voor een technische hbo-opleiding met het doel een passende baan in de automotive branche te vinden. Dit jaar hebben we de eerste afstudeerders."


Rens Braat: 'Fabrikanten lijken soms overweldigd door opkomst ict'
Rens Braat is manager after sales service en oud-student van de HAN Automotive, toen nog de HTS Autotechniek in Apeldoorn. De technicus studeerde in 1985 af en volgde later een opleiding hogere bedrijfskunde. Sinds 2008 bekleedt hij zijn huidige functie bij Louwman & Parqui waar hij een team medewerkers aanstuurt ter ondersteuning van het dealernetwerk.

De studie ligt al geruime tijd achter hem, maar de banden met de HAN Automotive zijn nog springlevend, zegt Braat. Dat is opmerkelijk want de meeste studenten in andere sectoren hebben na het verlaten van hun opleiding geen contact meer met de school. "Het technische automotive wereldje is klein. Oud-studenten en docenten komen elkaar in hun werk weer tegen waardoor een andere vorm van samenwerking kan ontstaan. Zelf heb ik een uitstekende relatie met HAN Automotive, we weten dat we bij elkaar kunnen aankloppen."

Onderbouwen

In zijn functie constateert Braat dat de eisen om technische vraagstukken te onderbouwen strenger worden. "Vroeger kon je uit ervaring en autoriteit zeggen waar een probleem zat maar daar heb je nu veel meer kennis en kunde voor nodig. Niet alleen om het probleem op te lossen maar ook om klanten, verzekeraars en leasemaatschappijen te woord te staan. Zij zijn mondiger geworden en beschikken dankzij internet over meer kennis van voertuigtechniek. Het kennisniveau van onze monteurs moet dus wel meegroeien." Het gevolg is dat werkgevers blijvend moeten investeren in het opleidingsniveau van hun werknemers, wat ook weer voor de nodige uitdagingen zorgt. "Alleen al het bepalen van het opleidingsvraagstuk is een opgave op zich. Maar duidelijk is wel dat de focus in de toekomst steeds meer op ict gaat liggen.'

Interpreteren

De opkomst van ict gaat zó snel, het lijkt er soms op dat autofabrikanten erdoor overweldigd worden, bemerkt Braat. Niet voor niets werken er op zijn afdeling inmiddels drie  HTS'ers en is er een in opleiding (Richard van der Kaa, red). Kennis van autotechniek draait volgens Braat echter niet alleen om ict maar vooral om het interpreteren van storingsmeldingen. Hij denkt dan ook niet dat er snel plek is voor honderd procent ict'ers in de werkplaats. "Je moet de auto als complex geheel zien van hardware en software. Wat betekent een foutmelding voor het voertuig als geheel? Het juist beantwoorden van deze vraag kan alleen met gedegen kennis van hard- én software. Het is de kerntaak van de moderne monteur. Maar ook een taak die met de opkomst van telematica en de connected car alsmaar complexer wordt." (MvW)

 

 


Waarde-maximalisatie is 'een vak apart'
"Waardemaximalisatie is een specialiteit. En waardemaximalisatie van een bedrijf of het verkooprijp maken van een bedrijf, dat is onze competentie." De 41-jarige Claudio Papone en zijn zakenpartner Sergio van Luijk (32) hebben hun bedrijf eromheen gebouwd.

Volgens het duo dat onder de naam ‘181 Advisory' opereert, heeft een directeur-eigenaar over het algemeen niet per definitie alle vaardigheden in huis om zijn bedrijf verkooprijp te maken. Kiezen voor een juiste strategische richting, in combinatie met kennis en ervaring in fusies en overnames zijn essentiële aspecten, en die kan 181 inbrengen. De track record van het adviesbedrijf laat nog geen ondernemingen in de autobranche zien. Wel farmacie, zorg, bouw en onroerend goed, dat zijn de branches waar de meeste ervaring ligt. Maar voor bedrijfseconoom Papone is de autobranche alles behalve nieuw. Hij heeft na IVA Driebergen onder meer in Amerika een paar jaar voor Chrysler Jeep gewerkt. "Het was een mooie tijd maar na het behalen van mijn MBA zag ik toch kansen voor mijzelf op het gebied van advisering op specialistische strategische gebieden. Groeiscenario's en turn around zijn mijn speerpunten. En die zijn brancheonafhankelijk." Ook financieel expert Van Luik heeft sporen in de autobranche liggen. "Ik heb via zakenbanken fusies en overnames mogen begeleiden. Waaronder die van een groot bedrijf in onderdelen uit de automotive sector.

Pittige tijden

Dat de autobranche, met name de retail, pittige tijden doormaakt, is onmiskenbaar. Voor 181 Advisory is dat juist een reden er een rol in te willen spelen. "We zijn het met z'n allen wel over eens dat er in de bedrijfskolom heftige gevechten plaatsvinden. Tel daarbij op dat er minder consumptieve bestedingen zijn en dat de overheid zwaar aan de financiële knoppen van de automotive ondernemer draait. Dit samen zorgt voor een overschot aan outlets. Maar juist het pand is voor de meeste dga's het appeltje voor de dorst. Z'n pensioen."

Er zijn nu enkele voorzichtige tekenen van herstel, maar het is voor Papone en Van Luijk duidelijk dat de verandering blijvend is. Er moet gewoon het nodige gebeuren. "Als dealer moet je een koers uitzetten. Hang je tegen een faillissement aan, dan is het eigenlijk al te laat. Dan heb je ons niet nodig, maar dan krijg je een curator. Maar die situatie geldt voor het gros van de bedrijven nog niet. Wij zijn er voor de bedrijven waar verkoop de meest aangewezen weg is. Of het nu om merkdealers gaat of niet, dat maakt ons niet uit. Een bedrijf verkooprijp maken en daar de juiste koper bij vinden, dat is onze uitdaging. En het draait ook niet alleen om retail, wij begeleiden iedere speler in de bedrijfskolom."

Goodwill

Een bedrijf snel in de markt zetten door de kosten voor de korte termijn terug te schroeven en het personeelsbestand tot irreële aantallen terug te brengen, is geen optie voor 181. De koper moet namelijk altijd serieuze continuïteit zien. Er moeten ook geen lijken uit de kast komen vallen. "Geloofwaardigheid en continuïteit. Dat zijn ook voor ons de kernwaarden want we are here to stay. Een gedegen quick scan is een mooie stap om eerst eens de problemen en de kansen in beeld te krijgen." Vaak blijkt de dga heel andere verwachtingen van de waarde te hebben dan na een grondige analyse reëel blijkt. "De keuzes die hij in het verleden heeft gemaakt, zijn niet altijd de juiste voor de lange termijn geweest. Ook wordt de goodwill vaak overschat. En die is vaak ook nog gebaseerd op de persoonlijke band die de eigenaar met zijn klanten heeft. Maar de eigenaar stapt er nota bene uit! Komt nog bij dat de klant tegenwoordig nog geen twee keer per jaar naar een garage komt. Hoezo is er een relatie?" De waarde van het onroerend goed van een garagist beperkt zich in veel gevallen tot de grond waarop het is gebouwd maar de ervaring van 181 laat zien weleens andere mogelijkheden zijn.

Dat momenteel weinig partijen op het overnamepad zijn, erkennen beiden als een feit. Maar, hun ervaring leert hun dat er in een periode van consolidatie ook altijd partijen zijn die hun positie willen verstevigen. Juist dan is het dus een vereiste als verkopende partij op tijd aantrekkelijk te zijn. Van Luijk: "Uit onze ervaring blijkt dat in een dergelijke markt, denk bijvoorbeeld de drukkerijbranche, meerdere fusies plaatsvonden."

Totaalpakket

181 Advisory is opgericht door Claudio Papone (Italiaanse vader, Nederlandse moeder) en Sergio van Luijk (Nederlandse vader, Spaanse moeder) die elkaar ontmoetten tijdens hun MBA-studie. 181 Advisory is opgericht in antwoord op de toenemende vraag naar professionele consultancydiensten, voornamelijk vanuit middelgrote bedrijven, variërend van strategische en operationele beoordelingen en verbeteringen tot het aantrekken van kapitaal en M&A-advies bij verkoop of acquisitie.


VNA over privélease: ‘consument laat zich gemakkelijk verleiden'
Door de hoge vlucht die privélease heeft genomen, is ook het aantal aanbieders ervan flink gegroeid. Maar dat zijn niet allemaal gerenommeerde leasemaatschappijen. Omdat de leasebranche imagoschade wil voorkomen, vindt de Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen (VNA) dat het tijd is voor duidelijkheid en zelfregulering. De branchevereniging is in overleg met consumentenorganisaties om tweezijdige voorwaarden op te stellen.

De flink toegenomen populariteit van privélease biedt leasemaatschappijen uiteraard kansen, maar er zijn toch ook wel wat uitdagingen. Zo wordt privélease door tal van partijen aangeboden, die elk zo hun eigen normen en voorwaarden hanteren. "Een kansrijk product trekt onherroepelijk veel nieuwe aanbieders aan, maar het is wel belangrijk dat ze verstand van zaken hebben", vindt Renate Hemerik, directeur van VNA. "De consument krijgt erg verleidelijke aanbiedingen en zou zich snel kunnen laten leiden door de prijs zonder de voorwaarden goed te vergelijken."

In de praktijk blijkt dit niet verstandig. "Voor particulieren gelden andere wetten en regels dan voor zakelijke gebruikers", aldus Hemerik. "Je kunt zodoende niet zomaar een zakelijke overeenkomst omzetten naar een leasecontract voor een particulier. Het is cruciaal dat consumenten van tevoren precies weten waar ze aan beginnen." Het feit dat privélease niet altijd wordt aangeboden door leasemaatschappijen met veel ervaring, heeft VNA ertoe bewogen samen met consumentenorganisaties tweezijdige overeenkomsten en een geschillencommissie onder auspiciën van de SER op te gaan zetten. Hemerik: "We hebben als professionele aanbieders van het leaseproduct een zorgplicht op dit vlak. We willen geen imagoschade door minder ervaren aanbieders, vandaar deze vorm van zelfregulering."

Onduidelijkheden

Een van de overlegpartners van de VNA op dit vlak is de Consumentenbond. "Het is niet zozeer dat we klachten van onze leden hebben ontvangen omtrent privélease, maar er zijn wel degelijk zaken die opgelost moeten worden", aldus Sandra de Jong, woordvoerder bij de Consumentenbond. "Zo zijn de prijzen vaak ondoorzichtig en niet goed te vergelijken. Zo zijn er aanbieders die een prijs zonder wegenbelasting noemen, iets waar je toch niet omheen kunt. Of zonder pechhulp, toch ook een belangrijk aspect."

Ook de auto's als zodanig zijn volgens De Jong niet altijd goed te vergelijken. "Bij de één krijg je een uitgekleed basismodel, bij de ander een auto met airco en metallic lak. Dat maakt het moeilijk de prijzen te vergelijken. En dan zijn er ook nog aanbieders die een prijs vermelden die geldt als je een auto inruilt. Doe je dat niet, dan ben je gelijk een stuk duurder uit."

Richtlijnen

De Consumentenbond acht het dan ook wenselijk dat er richtlijnen komen die het eenvoudiger maken prijzen met elkaar te vergelijken. En verder ziet de consumentenorganisatie dat er behoefte is aan duidelijke, tweezijdige voorwaarden. De Jong: "Zo adverteren de aanbieders van privélease met verschillende eigen risico's. De autoverzekering kan ook voor veel onduidelijkheid zorgen. Staat de prijs vast of fluctueert die gedurende het leasecontract? En hoeveel moet je betalen als je meer of minder kilometers rijdt dan in het contract is vastgelegd?"

Het zijn volgens De Jong maar enkele voorbeelden van de onduidelijkheden die er bij consumenten zijn op het gebied van privélease. "Consumenten moeten ook beseffen dat ze een verbintenis voor drie jaar aangaan. Zelfs in uitzonderlijke gevallen als overlijden of emigratie blijft een leasecontract vaak gewoon van kracht. Dat is wel iets om rekening mee te houden."

Gewenning

Bij leasemaatschappij LeasePlan signaleren ze ook dat de particulier vaak even tijd nodig heeft om te wennen aan het concept van autoleasing. "Van het zelf regelen en betalen van bijvoorbeeld onderhoud, schade en verzekering naar jezelf realiseren dat het bij privélease onderdeel uitmaakt van een pakket, dat is wennen voor de particulier", stelt Martijn Versteegen, marketingdirecteur bij LeasePlan. "Het is belangrijk dat duidelijk is wat de klant kan en mag verwachten voor het bedrag dat hij betaalt. Voorwaarden die het voor de consument duidelijker maken, zijn dan ook welkom want we zien aan de ene kant onvergelijkbare aanbiedingen en aan de andere kant een consument die op zoek is naar houvast en zekerheid."

Het gegeven dat de consument zich snel laat leiden door de prijs, brengt volgens Renate Hemerik van VNA met zich mee dat zaken als vergelijk van rechten en plichten wat naar de achtergrond verdwijnen. "Het gaat om een relatief nieuw fenomeen en zowel aanbieder als afnemer hebben niet altijd even goed in de gaten wat de kenmerken van dit nieuwe product zijn. Niet alle contracten en overeenkomsten die nu worden gehanteerd zijn even transparant", stelt ze. "Autoleasing was tot nu toe vooral een b2b-product. Privélease is een product dat aan consumenten wordt aangeboden en die zijn nog niet zo bekend met leasing. Ook geldt in dit geval het consumentenrecht. Het is belangrijk dat de consument goed voor ogen heeft waar hij zich aan verbindt."

Addertjes onder het gras

John Spies, ceo bij Alphabet, vindt dat aanbieders van privélease duidelijk moeten aangeven wat de voorwaarden zijn. "Privélease wordt echter door allerlei partijen van buiten de leasebranche aangeboden en daarbij zitten er vaak addertjes onder het gras. Dat probleem speelt bij gerenommeerde leasemaatschappijen niet." Het feit dat veel particulieren geen idee hebben wat de werkelijke kosten van een auto zijn, maakt een prijsvergelijking met privélease er niet eenvoudiger op. "Consumenten vergeten vaak de afschrijving mee te rekenen", zegt Sandra de Jong van de Consumentenbond. Sowieso is de afweging om wel of niet voor privélease te gaan volgens haar vaak moeilijk te maken. "De consument krijgt een enorme lading folders in de brievenbus waarbij de ene aanbieding nog mooier klinkt dan de andere, maar is het wel zo voordelig? Zelf een nieuwe auto kopen en oprijden is altijd goedkoper dan privélease, maar als je bijvoorbeeld om de drie jaar inruilt, kan privélease een goed alternatief zijn. Zeker als je ook financiering voor een nieuwe auto moet afsluiten." Dat laatste is volgens Hemerik ook één van de redenen dat privélease zo'n hoge vlucht heeft genomen. "Die vraag is beslist ook gedreven door de financiële ruimte die mensen op dit moment hebben. Daar komt bij dat bijvoorbeeld oudere mensen die onzekerheid hebben als gevolg van een niet-geïndexeerd pensioen, juist duidelijkheid willen omtrent de autokosten. En mensen die in hun werkende leven een auto van de zaak hebben gehad, zijn het gewend zorgeloos auto te rijden."

Gedragscodes

Om alle onduidelijkheid omtrent privélease weg te nemen, gaat de VNA samen met zijn leden ook gedragscodes opstellen die betrekking hebben op de wijze waarop privélease wordt aangeboden. Daarmee moet voor transparantie worden gezorgd. "Door de combinatie van tweezijdige voorwaarden, een geschillencommissie en een gedragscode zal de consument de duidelijkheid geven die VNA als professionele aanbieder van het autoleaseproduct als zijn verantwoordelijkheid voelt", aldus Hemerik. "Als we er uit komen met de Consumentenbond, dan kunnen zij richting de consument naar deze voorwaarden gaan verwijzen, vervolgens gaan consumenten naar deze voorwaarden vragen en dan is de cirkel weer rond."

Medio dit jaar wil VNA z'n leden een eerste concept gaan voorleggen, waarna het overleg met de SER zal gaan beginnen. Vervolgens is het de bedoeling dat de voorwaarden op het gebied van privélease in de tweede helft van het jaar worden uitgerold. "Als we niets doen, dan lopen we het risico dat het een keer fout gaat, met reputatieschade voor autoleasemaatschappijen en voor het leaseproduct tot gevolg", vindt Hemerik. De samenwerking met de Consumentenbond en de ANWB moet ervoor zorgen dat de voorwaarden en de geschillencommissie ook door niet VNA-leden gebruikt gaan worden. "Het gaat ons om de gehele branche én om het vertrouwen van een voor onze sector nieuwe doelgroep: de particulier. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe voorwaarden zo breed mogelijk worden gehanteerd."


Marge verbeteren met financiële diensten
Lage rendementen - er valt heus wat aan te doen. Bijvoorbeeld door niet uitsluitend te focussen op de verkoop van het voertuig maar ook op aanverwante diensten. MSR Consulting Group helpt al ruim twintig jaar merkorganisaties om hun omzet, winstgevendheid en concurrentiepositie een duw in de rug te geven.

Hij maakt het regelmatig mee, MSR-projectleider Maarten Buchner: autoverkopers die worden afgerekend op wat hij noemt "de streepjes aan de muur". Verkochte aantallen dus, terwijl primair zou moeten tellen wat er onder de streep aan marge per transactie resteert. Zo bekeken kan een  deal soms commercieel veel interessanter zijn. "Er zit veel meer financieel potentieel in diensten die op een logische manier aansluiten bij de verkoop van een nieuwe auto. Denk aan verlengde garantie, een onderhoudspas. Of, wat tegenwoordig ook heel aanslaat op de particuliere markt, private lease."

Logische aanvulling 

Soms is er bij een verkoper best besef, stelt MSR's managing director Ronald van Eck, dat ook een financiering  of verzekering een mooie en logische aanvulling  is. "Maar dan blijft zo'n propositie onbesproken, puur uit angst dat de deal misschien afketst omdat de klant gaat kijken of zo'n verzekering of financiering misschien elders goedkoper is." Aan de MSR Consulting Group de uitdaging om automobielimporteurs en dealerorganisaties in dit opzicht beter beslagen ten ijs te laten komen. Customer Value Management is een van de specialismen binnen de ruim twintig medewerkers omvattende MSR-organisatie. In nauw overleg met marktpartijen wordt vanuit het kantoor in Naarden gewerkt aan omzet- en winstvergroting, performanceverbetering, professionalisering en klantbehoud. Marktonderzoek op maat, trainingen  en loyaltyprogramma's zijn enkele van de beschikbare tools.

Gerichte acties

Gevraagd naar recente voorbeelden noemt Maarten Buchner een klant die verhoging van verkochte aantallen auto's wilde bereiken. Nadat eerst bij alle relevante partijen (merk, captive en dealer) de mogelijkheden waren geïnventariseerd, volgden gerichte acties. Die leidden ertoe dat bestaande auto's gemiddeld een half jaar vroeger werden vervangen, wat een stijging van de verkochte aantallen met dertien procent opleverde.

In een andere situatie was de klacht van de klant dat dertig procent van het dealernetwerk uitlopende (financierings-) contracten niet of slecht opvolgde - ondanks de aanwezigheid van een  leadmanagementsysteem. MSR ging samen met de captive en merkorganisatie aan de slag. Er werden escalatie- en borgingsmaatregelen ingesteld om opvolging te garanderen. Ook kwamen er controlemechanismes inclusief vangnetconstructie middels een contactcenter (volledig uitgerust en in staat klantvraag te beantwoorden). Met als resultaat een honderd procent opvolging, verbeterd inzicht in de kwalitatieve opvolging door dealers en een verhoogde loyaliteit van 55 naar 65 procent.

Programma's

Om het potentieel van financiering en verzekeringen beter te benutten, heeft MSR diverse programma's voor verkopers en accountmanagers ontwikkeld. Gefaseerd en in verschillende modules gaan ze met de problematiek aan de slag. ‘Hoe verhoog ik de cross-selling en upselling' is een van de onderwerpen. Deelnemers leren op het juiste moment met de juiste propositie te komen, door klantprofiling en het formuleren van juiste aanbiedingen. Ander onderwerp: Customer Retention & Recovery, oftewel hoe zorg ik dat klanten blijven en/of terugkomen? Actief inspelen op aflopende contracten is daarbij eveneens een belangrijk topic.

Dergelijke trainingen en coaching trajecten blijven nodig, stelt Van Eck, want alle slimme snufjes van CRM-systemen ten spijt blijken veel verkopers toch moeilijk te bewegen de telefoon te grijpen. "Ons aanbod heeft als rode draad meer te scoren met verzekeringen, financiering en leasingcontracten. We verbinden onderdelen op dit vlak met elkaar, en de resultaten zijn ronduit verbluffend." Alle programma's worden ondersteund met branchespecifieke systemen (software webtools, portals etc.). Veelal zijn ze ontwikkeld op basis van MSR's veldervaring en passend gemaakt voor de doelgroep automotive "Onze medewerkers helpen de theorie om te zetten in praktijk. Veelal zijn ze zelf afkomstig uit de branche. Ze kennen de sector van binnenuit, hebben benzine in de aderen. Dat scheelt een hoop."

KADER

Callcenter

Met een eigen professioneel callcenter (meer dan 50 seats) is MSR in staat om op afstand de volledige klantbenadering over te nemen. Of het nu een webchat is, webvideo of een klassiek telefoongesprek, het callcenter kan de complete propositie neerleggen inclusief eventuele financiële diensten zoals aanvullende garantie. Maarten Buchner: "Ons belteam heeft geen last van operationele zaken die spelen op een bepaalde dealervestiging. Er staat niet opeens een klant in de showroom die direct geholpen moet worden. Nee, de volledige focus ligt op het aanbieden van, bijvoorbeeld, een financiering. Dat merk je aan het resultaat."


Alphabet: behoefte aan standvastig fiscaal beleid
Een alsmaar meer rationele autokeuze op basis van bijtellingsaspecten, een hausse op het gebied van privélease met nieuwe aanbieders en ook nog een overheid die continu het fiscale beleid verandert. Kortom, het zijn turbulente tijden in de leasebranche. Ondanks alles wist leasemaatschappij Alphabet in het afgelopen jaar z'n marktaandeel te vergroten.

Ga er maar aan staan: het ene jaar is een leaseauto enorm populair door fiscale stimulering, een half jaar later verandert de wetgeving en is hetzelfde model opeens totaal niet meer interessant. Daar sta je dan als leasemaatschappij met je restwaardeberekeningen. Kijk maar eens naar de enorme aantallen Mitsubishi Outlanders PHEV die, net als de Toyota Prius enkele jaren geleden, in ons land tweedehands straks lastig te verkopen zullen zijn.

"Het is een feit dat er bij zakelijke auto's tegenwoordig hoofdzakelijk wordt gekeken naar de bijtelling", aldus ceo John Spies van Alphabet in Breda. "Bij de Toyota Prius werd indertijd ook vooral gekeken naar bijtelling, die waren tweedehands een probleem. In Nederland zal er straks ook nauwelijks een markt zijn voor de Outlanders. Er zijn nu eenmaal weinig berijders die vanwege het milieuaspect in dit model gaan rijden, dat zal straks voor particulieren ook gelden." Volgens Spies worden leasemaatschappijen door de continu veranderende fiscale wetgeving gedwongen hun auto's steeds internationaler te verkopen. "Toen er enkele jaren geleden weer wegenbelasting moest worden betaald voor kleine diesels, veranderde die markt ook plotseling enorm. Maar dat moet geen zorg voor de klant zijn. Je moet als leasemaatschappijen zorgen dat je je afzetkanalen op orde hebt, zodat je toch goede prijzen kunt offreren."

Meerwaarde bieden

Hoewel de omstandigheden in de leasemarkt uitdagend blijven, wist Alphabet z'n marktaandeel over het afgelopen jaar met ruim drieënhalf procent te vergroten. Daarbij zet de leasemaatschappij vooral in op klanttevredenheid. "We streven er niet naar voor de laagste prijs te leveren, we willen een meerwaarde bieden", stelt Spies. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat klanten voor tal van zaken bij hun dealer terecht kunnen en dus één aanspreekpunt hebben. "Ze hoeven niet naar vijf of zes verschillende adressen voor zaken als onderhoud, banden, ruiten en schade. Dat zien ze niet direct terug in het leasetarief, maar het betekent wel gemak en het bespaart de berijder veel (werk)tijd. En daarmee heeft hun werkgever ook voordeel want de berijders gaan over het algemeen niet in hun eigen tijd naar de garage." Daarnaast biedt Alphabet het ‘raster' waarbij klanten vooraf kunnen zien hoeveel ze moeten betalen bij eventuele afwijkingen van het leasecontract. Simon Corsèl, woordvoerder bij Alphabet: "Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden ook de mogelijkheid om te calculeren op basis van het werkelijke verbruik in plaats van de ECE-norm, waardoor hoge nacalculaties worden voorkomen. Met behulp van de gegevens uit onze database kunnen wij een realistische prognose maken." Voorts biedt Alphabet sinds enkele jaren de ev-factor, een tool waarmee kan worden berekend of een ev of een hybride wel een verstandige keuze is voor een berijder. "Veel van onze klanten hanteren die tool inmiddels als maatstaf", aldus Spies. "Door van tevoren goed te kijken of een dergelijke auto wel een goede optie is, kun je teleurstellingen achteraf voorkomen."

Geen wenselijke situatie

Net als de rest van de auto- en leasebranche natuurlijk, wacht Alphabet op de nieuwe Autobrief die eind van het jaar verschijnt. "Tot nu toe werd het beleid elk half jaar gewijzigd, we hebben echt duidelijkheid voor de langere termijn nodig om onze strategie daarop af te kunnen stemmen", stelt Spies. "Ik verwacht dat de leasemarkt dit jaar zal blijven voortkabbelen met weer een eindsprint aan het einde van het jaar omdat er in 2016 weer additionele wijzigingen in de wetgeving zullen plaatsvinden. Het is geen wenselijke situatie."

Maar dat de fiscale wetgeving ook zo zijn voordelen biedt, blijkt als we naar de ontwikkeling van privélease kijken. "Dat neemt echt een vlucht", aldus Spies. "Enkele jaren geleden werd nog gezegd dat het door het verhoudingsgewijs pittige btw-bedrag veel te duur was, maar inmiddels zijn er auto's onder de tienduizend euro te koop die je voor onder de tweehonderd euro per maand als particulier kunt leasen. En dan blijken mensen ineens wél geïnteresseerd te zijn." Volgens Spies moeten we privélease dan ook zien als alternatief voor financiering. "Voor de opkomst van privélease werd voor zo'n tachtig procent van de aangekochte privéauto's een financiering afgesloten. Privélease is daarvoor een goed alternatief, want je hebt minder sores en je bent verzekerd van een auto zonder onverwachte kosten."

Arbeidsvoorwaarden

Wie vandaag de dag als leasemaatschappij nog wil groeien, moet volgens Spies een groot aanbod aan extra diensten bieden. "Daarmee maak je het verschil. Zo zijn wij heel actief op het gebied van het mobiliteitsbudget. Daarvan kan niet alleen een leaseauto, maar bijvoorbeeld ons zakelijke deelautoconcept AlphaCity, de fiets of het openbaar vervoer deel uitmaken." Maar Spies stelt daarbij wel dat de implementatie van een mobiliteitsbudget de nodige tijd vergt. "Het heeft wel betrekking op de arbeidsvoorwaarden, waarin de leaseauto vaak nadrukkelijk wordt genoemd. Je hebt daarom bijvoorbeeld ook de toestemming van de ondernemingsraad nodig."

Waar andere leasemaatschappijen al dan niet onder druk van de economische ontwikkelingen hun pijlen steeds nadrukkelijk richten op ‘kleine' klanten als het mkb en de zzp'ers , stelt Spies dat Alphabet dit al jaren doet. "We tellen de auto's hier per stuk, elke klant is er één. We vinden het belangrijk ook mkb-klanten in onze mix te hebben, we hebben speciale teams samengesteld om die klanten goed te kunnen bedienen." De grijs kenteken-rijder uit het mkb-segment zal daarbij de komende tijd extra aandacht gaan krijgen. "Daarvoor hebben we een ander speciaal team samengesteld, dat kan gaan inspelen op de specifieke behoeften en wensen van deze doelgroep", legt Corsèl uit. "We hebben veel ervaring op het gebied van bestelwagens, mede omdat we samenwerkingspartner van PostNL zijn. Die knowhow willen we ook in gaan zetten voor het MKB."


Financial lease wordt steeds interessanter
Door de verruiming van de acceptatierichtlijnen komen meer bedrijven in aanmerking voor financial lease. Alpha Credit Nederland ziet dan ook een sterk toegenomen vraag naar deze leasevorm, mede door de dalende rente.

Het gaat goed met Alpha Credit Nederland. Sinds de kredietmaatschappij vanaf november vorig jaar haar acceptatierichtlijnen versoepelde, heeft de vraag naar financial lease een hoge vlucht genomen. "Starters komen bij ons bijvoorbeeld eerder in aanmerking voor krediet dan een paar jaar geleden", aldus Ferencz Mendlik, hoofd verkoop bij Alpha Credit Nederland. "Ook zijn we objecten anders gaan bekijken. Bedrijfsauto's die ouder waren dan acht jaar kwamen bij ons niet in aanmerking voor financial lease, dat is nu net als bij personenauto's tien jaar. Auto's worden nu eenmaal steeds beter."

Bovendien vraagt de kredietmaatschappij minder snel naar cijfers bij een bedrijf dat al enkele jaren bestaat. "We willen de gang van zaken vergemakkelijken, snelheid is voor ons en onze partners cruciaal." De sterk opgelopen volumes vereisen volgens Mendlik wel dat het proces op orde is. "We beschikken over goede frontoffice-systemen, wat bijvoorbeeld voor dealerholdings erg handig is. Een snelle terugkoppeling en korte reactietijden zijn in deze branche van groot belang."

Stijgende vraag naar prijsdifferentiatie

Alpha Credit Nederland signaleert een stijgende vraag naar differentiatie van het rentetarief. "Er is meer concurrentie gekomen op het gebied van financial lease, ook tussenpersonen in de automotivebranche zijn daarmee aan de slag gegaan", aldus Mendlik. "Een paar jaar geleden werkten we met een vaste prijs, nu willen we het product exact kunnen afstemmen op de wensen van de klant. Dat betekent dat we een relatief basic product kunnen leveren voor een scherpe prijs waarmee we met de vele aanbieders op internet kunnen concurreren, en kunnen ook een product met een hoger serviceniveau bieden. De genoemde prijsdifferentiatie heeft betrekking op onder andere aanbetaling, hoogte van het kredietbedrag en het risicoprofiel van de onderneming. Logischerwijs is het kostenaandeel bij hoge kredietbedragen lager, zodat een lager rentepercentage mogelijk is. Dat geldt ook voor de betere klantprofielen en hogere aanbetalingen", legt Mendlik uit. "We stemmen onze producten nog meer af op de wensen van de klant."

Transparanter

Doordat de rentetarieven alweer enige tijd dalen, wordt financial lease steeds betaalbaarder en dus interessanter, waardoor de vraag ernaar stijgt. Volgens Mendlik heeft financial lease diverse voordelen ten opzichte van operational lease, een leasevorm die het bedrijf overigens niet aanbiedt. "Financial lease is transparant, je ziet in één oogopslag waar je voor betaalt", stelt hij. "Bij grotere wagenparken kost het managen van zaken als verzekering en wegenbelasting wellicht te veel tijd, maar voor een mkb-er met één of twee auto's is dat heel goed te doen. En dat is toch goedkoper dan dat soort zaken uit te besteden." Daar komt bij dat het off balance-voordeel van operational lease is verdwenen. "Nu een operational lease-contract ook op de balans staat, is op dat vlak geen voordeel meer te behalen."

 

 

 

 


ALD: leasing niet langer exclusief domein fleetmanager
Met een consultancytak en een mobiliteitscentrum springt ALD Automotive in op het feit dat mobiliteit naar de mening van ALD steeds complexer wordt. "Leasing is steeds vaker onderwerp van gesprek binnen bedrijven."

Dat leasing niet langer meer het exclusieve domein van de fleetmanager is, is volgens marketing- en strategiemanager Lonneke van der Horst duidelijk te zien in het Mobility Experience Centre dat de leasemaatschappij vorig jaar opende. "We zien in de praktijk dat eerst de fleetmanager langskomt en vervolgens terugkomt met andere eindbeslissers uit het bedrijf", stelt ze. "Niet zo vreemd ook, want leasing raakt HR, facility, finance en corporate responsibility. De individuele belangen moeten op elkaar worden afgestemd en deze gesprekken faciliteren we in ons mobiliteitscentrum, waar we samen tot oplossingen komen."

Volgens haar zorgt dit centrum voor compleet andere gesprekken over leasing. "Het is niet alleen letterlijk een 360 graden-ervaring maar ook figuurlijk. In ongeveer twee uur tijd wordt je wagenparkbeleid van alle kanten bekeken. Vanuit de marktontwikkelingen, vanuit de verschillende stakeholders binnen het bedrijf, vanuit de bedrijfsstrategie en vanuit de wens en realiteit."

Van der Horst zegt dat het mobiliteitscentrum ‘erg in de smaak valt' bij klanten en relaties. "We houden zo'n tien tot vijftien workshops per maand. Ook is er veel animo vanuit de ALD International Groep, er komen regelmatig buitenlandse groepen over. Nederland loopt voorop als het gaat om innovatie en mobiliteit. Wat we hier ontwikkelen, vindt vaak zijn weg naar andere landen."

Ook niet-leaserijders

Ook de consultancytak die enkele jaren geleden door ALD werd opgericht, bleek een schot in de roos. "We hebben nu bij zo'n 25 klanten projecten uitgevoerd", aldus Van der Horst. "Dat varieert van pilots met mobiliteitspassen tot volledig op maat gemaakte mobiliteitsscans, gebaseerd op de individuele reispatronen van medewerkers." Dat gaat verder dan alleen de inzet van leaseauto's. "We bieden ook niet-leaserijders verschillende mobiliteitsvormen aan waarbij het ook mogelijk is privé- en zakelijke ritten apart door te belasten via automatische incasso. We begeleiden meerdere van dit soort trajecten."

Op basis van vier stappen wordt een mobiliteitsplan opgesteld. "Eerst brengen we de strategische speerpunten en mobiliteitsdoelen van een bedrijf in kaart, daarna voeren we een analyse van de huidige situatie uit, dan doen we een verbetervoorstel en vervolgens begeleiden we de implementatie. Mobiliteit wordt steeds complexer, dat vraagt om maatwerk."

Stap naar B2C

Overigens zal de auto ook in de toekomst een prominente rol blijven spelen, verwacht Van der Horst. "De wijze waarop men de mobiliteit regelt, verandert echter wel en dat geldt ook voor de rol van de auto", legt ze uit. "Flexibiliteit wordt steeds belangrijker. Klanten willen de auto afwisselen met andere vervoersvormen, deze eventueel zelf inzetten via privélease en sneller van contract kunnen wisselen. Bedrijven zoeken manieren om kosten te besparen en tegelijkertijd werknemers keuzevrijheid te bieden. Het is aan ons dat samen met de klant in te vullen."

Privélease zal daarbij een steeds grotere rol gaan spelen, zo verwacht ook ALD Automotive. "Het is sterk groeiende en we hebben daar met onze white label-oplossingen een uitstekend kanaal voor", vindt Van der Horst. "We hebben met verschillende automerken samenwerkingsverbanden waarbij wij uit naam van het merk de leaseactiviteiten verzorgen. Daarmee maken we als leasemaatschappij de stap naar B2C. En die is fundamenteel, omdat de verwachting is dat de gebruiker zijn mobiliteit in de toekomst meer zelf zal gaan regelen."

 

 

 

 

 

 


Arval: ‘net iets anders, net iets slimmer'
Bij leasemaatschappij Arval vind je geen eigen mobiliteitskaart of privéleaseproduct. Maar daar gaat verandering in komen, zegt algemeen directeur Liam Donnelly. De producten moeten uiteindelijk ‘slimmer' zijn dan de huidige oplossingen van concurrenten en beter inspelen op slimme mobiliteit. Donnelly over Nederland als (hernieuwd) gidsland in leasing en de aflevering van de auto als the moment of truth. Want dienstverlening blijft het belangrijkst.

Eerder dit jaar liet leasemaatschappij Arval weten flink gas te geven op zijn nieuwe SME-divisie die zich met het product ‘Arval per kilometer' richt op het mkb en zzp'ers. De huidige elfhonderd contracten moeten dit jaar nog naar de tweeduizend. Flexibiliteit in de contracten is waar het bij deze doelgroep om draait, zegt Donnelly. "De focus ligt daarbij op het betalen naar gebruik en de snelle service die wij met ons speciale zzp- en mkb-team kunnen leveren."

Het is niet zonder risico  om deze markt te ontginnen, geeft Donnelly toe. Bij zzp'ers en kleine mkb-bedrijven is het moeilijk zicht te krijgen op de kredietwaardigheid. Bovendien is ongeveer de helft van de klanten die SME binnenkrijgt niet bekend met leasing. Arval heeft ook geen ervaring met een dergelijke klantengroep. Donnelly: "Daar staat tegenover dat als het mis gaat, de schade beperkt is. Je hebt het immers niet over tientallen of honderden contracten. En doorgaans zijn de auto's altijd wel terug te halen, mocht het mis gaan bij een ondernemer."

Voorbode voor private lease

De focus op ‘kleine klanten' is wellicht een voorbode voor een private leaseproduct van Arval. Want in tegenstelling tot de grote drie (LeasePlan, Athlon, Alphabet) en een flink aantal kleinere spelers, heeft Arval geen private leaseaanbieding. Maar daar gaat verandering in komen, zegt Donnelly. Al zal dat niet voor eind 2015, begin 2016 zijn. Of dat niet rijkelijk laat is? "Wij kunnen de markt niet maken, wij anticiperen op ontwikkelingen."Hetzelfde geldt voor de (brede) mobiliteitskaart, door menig leasemaatschappij inmiddels omarmd. Donnelly laat doorschemeren aan een ‘concept' te werken, veel wil hij er nog niet over kwijt. Hij doelt wellicht op het telematicaproduct wat eerder werd aangekondigd en dat later dit jaar zal verschijnen. "Het wordt ons inziens een betere oplossingen dan wat er momenteel op de markt is. Ook hier geldt dat we het net iets anders, slimmer willen gaan doen."

Training in afleveren

Waar Arval momenteel ook op inzet: het trainen van mensen die de leaseauto's afleveren. Want de aflevering is volgens Donnelly the moment of truth. Dán komt de ware aard van de dienstverlening van een leasemaatschappij boven. "We informeren berijders  na bijvoorbeeld een reparatie ook altijd.  We hebben er speciaal mensen voor vrijgemaakt die rechtstreeks contact hebben met de berijders. Ook kan er gechat worden. Bij ons dus geen callcenter ergens aan de andere kant van de wereld."In de ogen van Donnelly wordt de berijder steeds belangrijker in de dienstverlening van een leasemaatschappij. De berijder heeft een belangrijke stem in de keuze van een leasemaatschappij, zegt hij. De wagenparkbeheerder ziet Donnelly  steeds vaker verdwijnen, operationele taken worden door de leasemaatschappij overgenomen. Waarbij de leasemaatschappij tegelijkertijd bij steeds meer strategische beslissingen van een fleetowner wordt betrokken.

Gidsland

Donnelly noemt Nederland, en niet Engeland, momenteel als gidsland als het gaat om leasing. Of beter gezegd: om het aanbieden van ‘brede' mobiliteit. "Alleen al hoe in Nederland de fiets wordt ingezet in het woon-werkverkeer kan dienen als internationaal toonbeeld", aldus Donnelly. Hij wil Nederland voor de Arval Group dan ook meer als proeftuin gaan inzetten met betrekking tot nieuwe mobiliteitsproducten. Sowieso vertelt de Arval Group in alle landen waar Arval gevestigd is een meer consistent verhaal. Daarvoor is eerder onder andere het strategische programma ‘One Arval' gestart. "Onze internationale propositie wordt steeds belangrijker. Ruim 130 duizend voertuigen  van ons totale internationale wagenpark van 725 duizend voertuigen komen nu al van internationale klanten. Ook dat aandeel van internationale klanten zal de komende jaren toenemen."

 

Donnelly:  de inzet van de fiets in Nederland kan internationaal een toonbeeld zijn


Terberg: Privélease is kraamkamer voor innovatie
Terwijl het zakelijke segment stagneert, biedt privélease veel mogelijkheden voor leasemaatschappijen. Particulieren staan meer open voor vernieuwingen zoals de deelauto. Daar is het statusgevoelige zakelijke segment nog niet echt aan toe.

Terwijl de leasemarkt vorig jaar, ondanks de eindspurt, op ruwweg hetzelfde niveau bleef als het jaar daarvoor, wist Terberg Leasing acht procent te plussen qua wagenpark. De reden hiervoor? Met name de hausse op het gebied van privélease, aldus directeur Rogier van Ewijk. "We zijn één van de pioniers op dit vlak en hebben er veel tijd en energie in gestoken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Je kunt met Joomla een website bouwen en er wat auto's op zetten maar wij kijken eerst naar wie de klant is en passen daar de lay-out en teksten van de site en het aanbod automatisch op aan."

Het feit dat de leasemaatschappij heel actief is op het gebied van datawarehouses en het vastleggen van data tijdens campagnes, heeft er volgens hem voor gezorgd dat Terberg zijn klanten als geen ander kent. "Er komt veel innovatie voort uit privélease terwijl het zakelijke segment stagneert, ook qua ontwikkeling. Er is vooral een prijzenslag gaande."

Verworven rechten

De in het particuliere segment opgedane ervaringen met bijvoorbeeld deelauto's kunnen ook worden toegepast in het zakelijke segment, maar de zakelijke klant staat minder open voor veranderingen. "Statusgevoeligheid en verworven rechten houden vernieuwingen in dat segment tegen. Men is ook bang dat door bijvoorbeeld autodelen en de bijbehorende registratie de privacy in het geding komt", stelt Van Ewijk. "Vreemd eigenlijk, want de smartphone houdt op de meter nauwkeurig bij waar je bent en daar hoor je niemand over."

Hij vindt het bizar dat veel werknemers nog steeds een eigen auto hebben. "Het gaat al jaren over kostenbesparing, maar tot voor kort was het volstrekt normaal om een eigen auto te hebben en bijvoorbeeld langs de snelweg te tanken. Dat is nu pas aan het veranderen. De invoering van deelauto's kan zorgen voor verlaagde kosten en een verhoogde mobiliteit, maar het komt er niet echt van. Daardoor nemen de veranderingen veel tijd."

Prijzenslag

Ondanks de prijzenslag die in de leasebranche gaande is, denkt Terberg Leasing dat een goede service nog altijd het verschil maakt. "We zijn bijvoorbeeld van oudsher gespecialiseerd in bestelwagens en kunnen elke klant het juiste vervoer bieden", aldus Van Ewijk. "Daarbij zorgen we ook voor een snelle aflevering waarbij een auto ook bijvoorbeeld wordt bestickerd of wordt voorzien van een specifieke inrichting, waardoor de klant daar geen tijd aan kwijt is. Met dit soort zaken kun je het verschil maken."

Van Ewijk vindt dat leasemaatschappijen door hun financiële achtergrond te lang blijven hangen in operational excellence, wat in zijn ogen geen vanzelfsprekendheid is. "Elk bedrijf kan een leaseauto administreren, klanten verwachten niet anders dan dat de processen vlekkeloos verlopen. Je moet ze verrassen met andere zaken. Door meer persoonlijke aandacht te geven hebben wij ons klanttevredenheidscijfer kunnen verhogen van een 7,3 naar een 8,3. Dat kan door meer interesse te tonen en de klant niet altijd meteen naar zijn kenteken te vragen."

KADER

Vliegticketconstructies

Doordat steeds meer particulieren overstappen van het aanschaffen van een auto naar privélease, nemen leasemaatschappijen steeds meer een distributierol in, zo zien ze het bij Terberg Leasing. Daarmee nemen de leasemaatschappijenfeitelijk ook de rol van de dealer over. "Het is een nieuwe manier van autokopen die voor grote veranderingen zorgt in de automarkt", aldus directeur Rogier van Ewijk. "Ten opzichte van het zakelijke leasesegment is private lease een grote markt waarin veel aanbieders actief zijn. Dealers zijn zoekende in deze grote en lucratieve markt, ze hanteren te vaak en te vroeg het prijswapen." Deze focus op de prijs is volgens hem echter een doodlopende weg.  "Wij zien een auto vooral als drager van diensten en juist daar kun je geld mee verdienen. Van een leasecontract van 179 euro per maand voor een Volkswagen Up word je niet veel wijzer." Volgens Van Ewijk zitten er voor de klant ook veel haken en ogen aan een dergelijk contract. "Dan blijkt het een contract voor vier jaar te zijn en dan wordt het opeens veel duurder als een klant voor een looptijd van drie jaar kiest. Maar een deel van de particuliere klanten zoekt nu eenmaal de allergoedkoopste auto en dan krijg je van dat soort vliegticketconstructies."

De invoering van het mobiliteitsbudget zorgt er volgens Van Ewijk echter voor dat privélease-klanten ook steeds vaker voor duurdere auto's kiezen. "Mensen die voorheen een auto van de zaak hadden, gaan bij privélease dan voor een BMW 3-serie of Mercedes C-Klasse. Het mobiliteitsbudget biedt deze tak van leasing dan ook zeker kansen. Daar komt bij dat de leaseauto vaak als arbeidsvoorwaarde in het contract is opgenomen. Daar kan de  werkgever  iets positiefs tegenover stellen."

 

 


Working Spirit betreedt leasebranche met berijdersapp
De Deventerse softwareontwikkelaar Working Spirit is een nieuwe naam in de autobranche. Met een speciale berijdersapp voor leaserijders heeft men inmiddels de belangstelling gewekt van een aantal leasemaatschappijen. En dat is pas het begin, zo meldt directeur Richard Oosterhuis. "We willen verder groeien in deze markt."

Hoe koppel je bedrijfsprocessen aan een mobiele webapplicatie zodat ze efficiënter verlopen? Met deze vraag kwam een aantal leasemaatschappijen terecht bij Working Spirit, dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen van mobiele apps voor uiteenlopende sectoren waaronder de zorg, facilitaire dienstverlening en (gemeentelijke) overheid.

Met een app voor de Gemeente Deventer werd recentelijk zelfs de prestigieuze Kordes Award gewonnen voor het beste jaarverslag in de publieke sector. "Het succes van een app staat of valt met de koppeling aan bestaande softwareproducten. Dat is onze specialiteit en het bracht ons in contact met een belangrijke softwareleverancier voor de huur- en leasebranche. Met deze partner hebben we een eerste private label app ontwikkeld om het huurproces te digitaliseren."

Eén op één 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de genoemde huurapp ontstonden er contacten met leasemaatschappij WagenPlan om een vergelijkbare berijdersapp te creëren. "Een leasecontract gaat altijd gepaard met een enorme papierwinkel van groene kaarten, schadeformulieren, kilometerregistraties, enzovoort. WagenPlan wilde hier een eind aan maken met een specifieke berijdersapp waarmee berijders alles op hun smartphone beschikbaar hebben."

De redenen waarom leasemaatschappijen steeds meer om apps vragen, zijn tweeledig. Enerzijds is het een manier om de papierwinkel terug te dringen, anderzijds geeft het maatschappijen de kans direct te communiceren met hun berijders. "De smartphone en tablet zijn een uitstekende één-op-één-communicatiemiddelen voor notificaties want de app maakt het mogelijk pushberichten te versturen. Zo kan de leasemaatschappij een berijder persoonlijk berichten dat het weer tijd wordt voor de apk, bandenwissels, onderhoud, einde contractduur en meer van dat soort zaken. Andersom kan een berijder via de app bijvoorbeeld een schadeformulier invullen en versturen."

Modulair

De berijdersapp van Working Spirit is modulair opgebouwd, meldt consultant André Pauli. "Een aantal functionaliteiten wordt standaard aangeboden en daar bovenop kan je extra modules toevoegen zoals een schadeformulier en kilometerregistratie. Je kan het zo interactief maken als je wilt." De app wordt op licentiebasis beschikbaar gesteld en is desgewenst verkrijgbaar via de App Store en Google Play Store. In beide gevallen wordt de app geheel in de huisstijl van de klant ontwikkeld. "Een berijdersapp geeft je als leasemaatschappij de gelegenheid je te onderscheiden. Niemand wil een standaardproduct." Als specialist in mobiele applicaties kan Working Spirit niet alleen het huur- en leaseproces digitaliseren, maar hetzelfde geldt ook voor talrijke andere mobiele processen in het auto- en schadebedrijf.  "Denk aan schadeafwikkeling, onderdelencatalogi, online bestellen, apk-afmelden, et cetera. Kortom, voor alles wat je kan digitaliseren kunnen wij een passende app ontwikkelen."

KADER

Working Spirit organiseert regelmatig lunchbijeenkomsten. Onder de naam ‘APPETITE Mobility Lunch' worden kleine groepen ondernemers uit dezelfde branche geïnformeerd op de ontwikkelingen op het gebied van mobiele apps.

www.workingspirit.nl/appetite


CarsOnTheWeb focust op autodealerbedrijven
CarsOnTheWeb is nog maar twee jaar in Nederland actief, maar op exportgebied is men inmiddels uitgegroeid tot ‘het grootste online autoveilinghuis van Nederland'. Om die groei voort te zetten, ligt de focus op het enthousiasmeren van dealerbedrijven om hun remarketing via CarsOnTheWeb te laten verlopen.

"We willen graag in gesprek komen met dealers en ze motiveren met ons te gaan samenwerken." Directeur Remco Otte van CarsOnTheWeb weet dat dealerbedrijven via het platform een betere opbrengst halen dan via traditionele kanalen.

Om dat over het voetlicht te brengen, is het verkoopteam uitgebreid en worden dealergroepen actief benaderd. "De markt vraagt om een actieve verkoopbenadering. Er wordt nog altijd veel gehandeld zoals dat al decennia lang gaat, maar de markt is nu zo transparant dat de traditionele handel daar nadeel van ondervindt. Veilen biedt de snelheid die tegenwoordig nodig is om auto's lucratief te verhandelen." Bovendien kan je als aanbieder meer gedaan krijgen in minder uren, aldus marketing manager Wendy Goedel aan. "Alles gaat online, niet alleen de verkoop maar ook de inkoop. Dat werkt veel efficiënter."

No-cure-no-pay

Bij CarsOnTheWeb kunnen kopers bieden op het beste aanbod van premium leasemaatschappijen. Maar online veilen is een relatief nieuw verschijnsel en Otte merkt in de praktijk dat dealerbedrijven vaak sceptisch zijn of vragen hebben over de gang van zaken.

Om de instap zo laagdrempelig mogelijk te maken, hanteert men een no-cure-no-pay-benadering voor verkopende partijen. "Dat kunnen we waarmaken omdat we altijd goede opbrengsten halen dankzij het sterke kopersnetwerk in binnen- en buitenland." Met name de exportmarkt is van groot belang voor deze aantrekkelijke verkoopprijzen. Voertuigen die voor export zijn bestemd, brengen honderden en soms zelfs duizenden euro's meer op dan in Nederland. Om dat ook echt in de praktijk aan nieuwe klanten te bewijzen, doet CarsOnTheWeb een aantal proefveilingen. "In combinatie met de no-cure-no-pay-werkwijze is dat voor nieuwe klanten genoeg reden om structureel via ons te veilen."

Meer structuur

Behalve voor een snellere doorlooptijd en hogere verkoopprijzen zorgt CarsOnTheWeb er ook voor dat dealerbedrijven meer structuur krijgen in hun occasionverkoop. "In plaats van dat je alles op de bekende occasionportals zet en afwacht wat er gebeurt, kan je nu op gezette tijden een veiling opzetten. Voor de verkoper is het systeem nagenoeg risicoloos. Stel dat er onvoorziene mankementen zijn of problemen met de betaling van de koper, dan is dat ons risico."

Alhoewel export nog steeds een belangrijk afzetkanaal is, ziet Otte de verhouding tussen export en Nederlandse afzet langzaam verschuiven. "In het begin ging 98 procent naar het buitenland, nu is dat ongeveer 90. Dit is helemaal te danken aan het feit dat we onze Nederlandse kopers beter weten te vinden met een duidelijke boodschap: met slimme remarketing kan je een goede boterham verdienen."

KADER

Gratis transportweken

Ter ere van het tweejarig jubileum geeft CarsOnTheWeb tot en met 30 april 2015 iedere nieuwe klant gratis transport bij de eerste aankoop. Hiermee wordt 66 euro bespaard wat het dus extra aantrekkelijk maakt om via CarsOnTheWeb auto's aan te kopen.

http://www.CarsOnTheWeb.com/nl-nl/transportweken


Kredietadvies alleen nog door diploma-houders
Al per 1 januari 2014 geldt er voor adviseurs in financiële producten en financiële dienstverleners een diplomaplicht. De ‘overgangstermijn’ loopt af op 31 december van dit jaar. Alleen bezitters van een vakdiploma mogen daarna nog krediet adviseren. Autobedrijven kunnen twee dingen doen: zelf het diploma behalen of kredietaanvragen uitbesteden aan organisaties als Dealer Totaal Concept.

De diplomaplicht is volgens operationeel directeur Maaike Heintz van Dealer Totaal Concept een hot item in financieringsland. "Niet alleen onafhankelijke autobedrijven moeten het diploma behalen willen ze kredieten kunnen blijven adviseren, de verplichting geldt ook voor merk-gebonden autobedrijven die via captive financieringsmaatschappijen de financiering aanbieden."

Meer omzet

Om autobedrijven zoveel mogelijk uit handen te nemen, biedt DTC een totaalpakket aan waarbij de kredietaanvraagprocedure aan autokopers in zijn geheel wordt overgenomen van het autobedrijf. Niet alleen merkdealers kunnen terecht bij Dealer Totaal Concept, ook universelen kunnen financieringen aanvragen voor occasions. "In plaats van heel veel moeite te doen om het vakdiploma te behalen en de kennis actueel te houden, kun je kredietadvies en bemiddeling beter uitbesteden. We hebben in principe alleen een naam en telefoonnummer van de klant nodig. Daarna nemen we het hele traject over." Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, benadrukt de operationeel directeur. "Autobedrijven ontvangen natuurlijk een leadvergoeding, maar het belangrijkste is dat zij zich geheel kunnen toespitsen op de autoverkoop zonder zich druk te moeten maken over de financieringsaspecten. Sterker nog: de leningen die wij aanbieden zijn een uitstekend hulpmiddel om de koop te sluiten. Bovendien hebben wij vaak ruimere financieringsmogelijkheden om toch een krediet te verstrekken waar anderen afhaken. Er is bijvoorbeeld geen maximumleeftijd, noch van de auto noch van de berijder. De voorwaarden verschillen wel per aankoop, maar niemand wordt per definitie uitgesloten."

Onder de aandacht

Dealer Totaal Concept is volgens Heintz altijd voordeliger dan een lening bij reguliere banken. In combinatie met de zorgplicht die men als kredietadviseur heeft biedt dat een voordelige en veilige manier van kredietverstrekking. Deze voordelen zouden tijdens het verkoopgesprek in de showroom meer benadrukt kunnen worden. "Binnen de autobranche is er meer behoefte aan financieringen dan verkopers denken. Er is een zekere terughoudendheid om het onderwerp te bespreken, terwijl bijna geen enkele consument een jonge occasion kan aanschaffen zonder lening." Opvallend genoeg constateert Heintz dat consumenten in de Randstad eerder bereid zijn over financieren te praten, dan elders in het land. "Door aan de klant te vragen hoe zij de aanschaf willen gaan betalen kom je er snel genoeg achter of het gepast is een lening ter sprake te brengen."

KADER

Startende ondernemers

Een interessante ontwikkeling voor Dealer Totaal Concept is de groei van het aantal zzp'ers. Een doelgroep die moeilijk voet aan de grond krijgt bij traditionele kredietverstrekkers. "Voor een bedrijfsauto of privéauto kunnen wij passende leningen aanbieden, zelfs aan starters zolang het een verklaarbare aanschaf betreft. Dus geen BMW 650 maar een Mercedes Vito voor een startende schilder. Zo beschermen we consumenten tegen zichzelf, terwijl ze wel kunnen investeren in een bedrijfsmiddel om hun beroep uit te oefenen."

 


Duurzaamheid is geen window dressing maar een businessmodel
Veel bedrijven bieden CO2-compensatie van het wagenpark aan maar WagenPlan doet dat al sinds eind 2007. Nu voor steeds meer aanbestedingen CO2-certificaten vereist zijn, blijkt dat duurzaamheid ook vanuit financieel oogpunt heel verantwoord is.

Er zijn tal van partijen in de autobranche die claimen dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, maar de vraag is soms of dat uit overtuiging gebeurt of omdat de marketingafdeling het lekker vindt klinken. Bij WagenPlan zit duurzaamheid in de genen, stelt directeur Wijnand Akkerman. "We houden ons al sinds 2007 bezig met CO2-compensatie en steeds meer klanten gebruiken de bijbehorende certificaten bij aanbestedingen en dergelijke", legt hij uit. "Duurzaamheid is bij WagenPlan geen window dressing maar het fundament van ons businessmodel. Een zuinige auto is immers niet alleen milieuvriendelijker maar ook goedkoper in gebruik. Het mes snijdt dus aan twee kanten."

Alternatieven

Hoewel ze ook bij WagenPlan uiteindelijk auto's willen verleasen, zegt het bedrijf wel eerst goed te kijken of medewerkers en de feitelijke mobiliteitsbehoefte van een klant. Hebben medewerkers wel écht een auto nodig in hun functie of zijn er alternatieven? "Maar het is echt niet zo dat er een vloek op de auto rust, zoals je soms nog wel eens in de markt hoort. Een hybride auto of een ev is niet altijd de oplossing. Een schone dieselmotor is in een aantal gevallen een veel betere optie voor medewerkers. Zeker als ze 50 tot 60 duizend kilometer per jaar rijden."

Akkerman is van mening dat bij plug-in hybrides eerst gekeken moet worden of de berijder een laadpaal tot zijn beschikking heeft, om vervolgens te zorgen dat hij die ook daadwerkelijk gaat gebruiken. "Daarbij kun je denken aan positieve beloning of stimuleringsprogramma's. Sancties opleggen bij onjuist gebruik hebben een tegengesteld effect. Inzet van een brandstofbudget zorgt ervoor dat berijders zelf het budget niet overschrijden."

Elektroscooter

Het feit dat de marges als gevolg van de kleiner en goedkoper wordende leaseauto's onder druk staan, stimuleert leasemaatschappijen om ook aanvullende diensten te gaan leveren. Akkerman: "Bij WagenPlan kijken we in bredere zin naar mobiliteit en de behoefte van de klant. Zo zetten steeds meer klanten elektroscooters in. In druk stadsverkeer zijn die echt onverslaanbaar." Met de aantrekkende economie en leasemarkt zal WagenPlan de gerealiseerde groei van afgelopen jaar in het lopende jaar continueren, al is de leasemaatschappij net als veel concurrenten uiteraard nog wel in afwachting van de Autobrief vanuit de overheid, die duidelijkheid omtrent het fiscale beleid moet gaan verschaffen.

Potentieel

Komende zomer introduceert WagenPlan privélease, dat steeds populairder aan het worden is. Volgens Akkerman is het potentieel daarvan enorm. "De leasemarkt maakt slechts een klein deel uit van de totale automarkt", zegt hij. "Veel particulieren rijden in een wat oudere auto, daar zijn zeker mogelijkheden voor de toekomst.

Ook in het kader van duurzaamheid. De markt is er nu meer klaar voor dan een paar jaar geleden. Mensen zijn tegenwoordig bijvoorbeeld ook gewend om geen telefoon meer te kopen maar alleen te gebruiken." Wel is het zo dat privélease vaak kleinere auto's betreft. "Die voldoen echter prima voor woon-werkverkeer", stelt Akkerman. "Omdat veel werknemers niet meer in aanmerking komen voor een auto van de zaak voor woon-werkverkeer, vormt privélease een goed alternatief. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe auto's ook zuiniger en milieuvriendelijker zijn dan de gemiddelde auto in eigen bezit."

Volgens WagenPlan is een goede dienstverlening ook voor de particuliere klant van groot belang. "Doordat wij zowel Athlon als Centraal Beheer Achmea als moeder hebben, bieden wij de voordelen van een groot bedrijf en de persoonlijke service van een klein bedrijf. Ingewikkelde zaken maken wij eenvoudig, want we staan zo dicht mogelijk bij de klant. Die persoonlijke dienstverlening wordt erg gewaardeerd."


Vakgarage biedt eerste hulp bij occasionverkoop
Onder de noemer Vakgarant Premium Occasions introduceerde Vakgarage medio 2013 een eigen remarketinglabel. Het werd gepositioneerd als volwaardig alternatief voor de merkdealer. Op diverse manieren verzorgt de centrale organisatie de marketing van het label. Bijvoorbeeld door regelmatig te voorzien in jong gebruikte voertuigen, exclusief voor Vakgarage-leden.

Zo staat deze maand de Volkswagen Polo in de etalage. Er zijn enkele tientallen exemplaren beschikbaar. Onder meer de Ford Fiesta en Citroën C3 gingen de Polo voor - met succes: via het eigen netwerk werden deze jonggebruikte B-segmenters in korte tijd aan de man gebracht. Het verbaasde Marketing Manager Vishal Durgaram niets. "Populaire modellen met lage kilometerstanden, bijna nieuw, tegen een uiterst concurrerende prijs en met een jaar pechhulp en garantie. Ja, dat wil de consument wel."

Met enige regelmaat krijgt Vakgarage vanuit de internationale markt een aanbod van een batch personenwagens met ‘de kop eraf'. Het gaat om partijen van twintig tot veertig exemplaren, die in overleg met de Occasioncommissie worden geselecteerd en vervolgens tegen inkoopprijs exclusief aangeboden aan de inmiddels 238 leden van de formule. De combinatie landelijk netwerk, jonge occasion en volledige garantie zorgt voor een aanbieding op het niveau van de importeur/dealer. Met dat oogmerk - concurreren met de occasionlabels van het gebonden kanaal - werd immers Vakgarant Premium Occasions opgezet.

Dynamische banner

Acties als met de Polo maken deel uit van de huis-aan-huis kranten die Vakgarage zes keer per jaar verspreidt, in een oplage van meer dan twee miljoen exemplaren. Het aanbod prijkt ook als dynamische banner op de websites van Marktplaats, AutoTrader, Gaspedaal en AutoTrack. Dankzij deeplinks worden alle occasions meegenomen in de resultaten van Google. Naast de vrijwel nieuwe exemplaren bevat het label vooral auto's van drie tot zeven jaar oud, met een maximum van tweehonderdduizend kilometer. Twee keer per jaar kunnen leden hun aanbod tweedehands etaleren in de Vakgarage huis-aan-huiskrant. Beetje ouderwets, zo'n papieren medium? "Dat moet je anders zien", zegt Durgaram. "Onze leden verwachten heus niet dat ze daardoor ineens extra gebruikte auto's gaan verkopen. Ze willen niet zozeer de auto's als wel zichzelf onder de aandacht brengen, in hun rol van aanbieder en serviceadres."

Seminar

Ook op het gebied van managementvaardigheden rond occasions is er ondersteuning vanuit de centrale organisatie.  Afgelopen dinsdag (21 april) bijvoorbeeld organiseerde Vakgarage voor de achterban in Amsterdam een occasionseminar. Onderwerpen als stadagen, afwaarderen, veilen, in- en verkoopbeleid en taxeren passeerden de revue. Voor het rendement van de gemiddelde Vakgarage is zo'n dag van groot belang. "Het vroegere taxeren op gevoel is niet meer haalbaar. Dankzij internet heeft de consument een helder beeld van de prijzen, dat zet je marge onder druk. Je moet het hebben van de aantallen, van heel vaak een beetje winst in plaats van af en toe een klapper. We merken dat leden daar nog moeite mee hebben, met die lagere marge. Omdat de grens tussen winst of verlies op een occasion zo nauw luistert, bieden we de leden tijdens zo'n seminar allerlei tooltjes aan, zodat ze meer grip op de materie krijgen."


Met AutoTrack site binnen vier weken up to date
Autobedrijven die het maximale willen halen uit de online aanwezigheid van hun occasions, kunnen sinds kort via AutoTrack een optimaal toegeruste website laten bouwen en hosten. Want gebruikte auto's adverteren op een portal is pas het begin.

Met puur de aanwezigheid op een occasionportal ben je er anno 2015 niet als autobedrijf. De verkoopkans  hangt evenzeer af van de inrichting van de eigen website. Helaas blijken de onderliggende techniek en presentatie vaak niet meer te voldoen aan de verwachtingen van de hedendaagse consument. Het afbreukrisico is groot: de prospect die verder wil kijken - ‘welk bedrijf zit er nu achter die occasion op de portal?' - arriveert op een amateuristisch ogende landingspagina, die bovendien niet meeschaalt met zijn tablet of telefoon. De klant die al aan de haak hing valt terug in het water.

Het is een beeld dat accountmanagers van AutoTrack geregeld tegenkomen, vertelt businessunitmanager Fréderique van de Poll. Bedrijven die jaren terug  een website hebben laten bouwen, destijds helemaal ‘bij' waren maar nu kampen met een verouderd systeem. Die wel willen maar niet goed weten hoe ze de inhaalslag moeten maken. Of simpelweg de investering te groot vinden en de bouwperiode te lang. "Wij vinden dat we daarin een verantwoordelijkheid hebben. Hoe kunnen we hen daadwerkelijk helpen om meer gebruikte auto's te verkopen?"

Drivers

Dat gegeven is een van de drivers geweest voor de ontwikkeling van de dienst AutoTrack Websites (zie kader). Een gemiddelde consument bezoekt fysiek nog maar 1,3 showroom voordat hij zijn keuze maakt. De scoringskans staat of valt dus met de virtuele etalage. De websites die autobedrijven via AutoTrack kunnen laten bouwen, onderscheiden zich volgens Van de Poll in prijs, opties en levertijd. "De functionaliteiten en diensten die wij bieden kun je niet ergens anders vinden voor hetzelfde bedrag, vooral omdat de voorraadkoppeling al gefinancierd is."

Om de belofte na te kunnen komen (een compleet nieuwe, betaalbare website binnen vier weken, inclusief specificaties zoals Google-ranking) is werken met stramienen onvermijdelijk. AutoTrack gaat momenteel de markt op met zes formats. Is van een variant een bepaald aantal verkocht, dan maakt die versie plaats voor  een nieuw format, om te voorkomen dat straks iedereen naar dezelfde website zit te kijken.

Vak op zich

Van de Poll beseft dat er wetten en praktische bezwaren zijn die menig autobedrijf op  achterstand zetten bij zijn online performance. Wanneer er door economisch mindere tijden noodgedwongen gesnoeid is in formaties vragen operationele zaken voortdurend om prioriteit. Tijd voor een fundamentele bezinning op zoiets als online strategie schiet er dan al snel bij in.

En toch: wie niet zorgt dat de toevoer van nieuwe klanten goed is geregeld, of het nou gaat om de verkoop of om aftersales, zal de stroom langzaam zien opdrogen. "Er zijn twee typen autoverkopers: de moderne, die snapt dat hij een dienstverlener is aan consumenten en, dat het internet hem met ze in contact kan brengen en dat die auto daartoe een middel is. En je hebt de wat meer traditionele autoverkoper, die het voertuig centraal stelt en probeert het maximale eruit te halen. Vanuit de redenering ‘mensen komen naar mij toe'. In de basis niks mis mee, ware het niet dat de dynamiek tussen vraag en aanbod aan het veranderen is, waardoor die consument op een heel andere manier zijn weg bewandelt voordat hij tot aanschaf overgaat."

Uiteindelijk is die hele omgang met online een vak op zich, net als andere beroepen. Wie dat ambacht adequaat uitoefent, door het proces goed te organiseren en te meten, kan volgens Van de Poll het vijfvoudige aan return on investment scoren.  Veel marketingkosten worden gemaakt zonder helder inzicht in welke mate de investering bijdraagt aan een daadwerkelijke deal. "Stel dat je vijfhonderd euro aan marketing zou uitgeven voor de verkoop van drie of vier auto's. Dan kun je met datzelfde bedrag tien, vijftien auto's verkopen, puur door het online slimmer in te richten."

Beperkte middelen

De veronderstelling dat kleine bedrijven het op dit vlak minder goed doen dan grote is een al te sterke versimpeling. Want ook bij holdings beheert lang niet in alle gevallen een goede online marketeer de occasionvoorraad. " Misschien wordt de complexiteit om zo'n klus goed te doen onderschat. Misschien wordt er te veel vanuit de auto gedacht. Een goede online marketeer weet meer van de diensten van Google en het belang van dynamische banners. Die is constant aan het tunen en tweaken hoe zijn bedrijf er op portalen het beste uitkomt. Hoe je je voorraad online het beste presenteert en je prijsbeleid daarop aanpast. Hoe je zorgt dat je in de rankings optimaal naar voren komt, je SEO-beleid aanstuurt en je SEA-campagnes inricht. Dat is best een serieuze job en ik denk dat er ook bij grote partijen soms te licht over gedacht wordt."

Op dat vlak valt in de occasionwereld nog de nodige winst te behalen. Plus, niet te vergeten, het daadwerkelijk doormeten tot aan de verkoop. Want aan de voorkant alles online pico bello hebben is uiteindelijk slechts een middel om een doel te bereiken. "Met de redenering ‘ik krijg heel veel e-mails op mijn occasions, dus dat zal wel goed zijn' ben je er niet. Nee, de enige vraag die er écht toe doet is: leiden mijn inspanningen ook echt tot de verkoop van die auto?"

KADER

Elegante Luxe en meer

Elegante Luxe, Supermarkt, Simpel Modern, Exclusive Chique, Budgetmarkt en Eigentijds Comfort - zo heten de templates die AutoTrack sinds twee maanden aanbiedt. Ze zijn ontwikkeld door Best4u, een Nederlandse specialist op het gebied van internetmarketing voor het  MKB.  Nadat het autobedrijf zijn passende look and feel heeft bepaald, levert het zijn teksten en foto's aan. Binnen vier weken is het materiaal verwerkt in een nieuwe website, die zowel responsive is (optimaal zichtbaar via desktop, tablet en smartphone) als zoekmachinevriendelijk, zodat de advertenties ook autonoom hoog scoren in de pageranking. Ook geregeld zijn aspecten als hosting, e-mailadressen en  domeinregistratie. De website wordt opgeleverd in het contentmanagementsysteem Wordpress. Hiermee kan de gebruiker zelf de inhoud beheren. Om een woud aan lookalikes te voorkomen, worden de templates regelmatig ververst. De kosten: eenmalig 699 euro en daarna 45 euro servicekosten per maand. Op dit moment bouwt Best4u aan dertien websites voor AutoTrack-relaties.

 


Prijzen automotive websites gehalveerd met Autosoft
De stroeve markt noopt tot kostenverlaging. Websitebouwer Autosoft zet automatisering en standaardisering in om het autobedrijf tegen een fors lagere prijs een goede (occasion)site te bezorgen.

Pionier Henry Ford wist al in 1910 te besparen door te standaardiseren. Wat heet: de prijzen van zijn auto's werden erdoor gehalveerd. Ruim een eeuw later hanteert automotive websitebouwer Autosoft  hetzelfde principe. Dankzij een standaard pakkettenstructuur kan de ICT-specialist technisch complexe websites tegen een fors lagere prijs aanbieden. Voor het autobedrijf betekent dit volgens oprichter Wouter Koenderink een kostenbesparing tot wel vijftig procent.

Tot dusverre werden vooral maatwerkwebsites opgeleverd, maar dat is volgens Koenderink niet meer van deze tijd. "Geen dure maatwerkoplossingen meer maar betaalbare websites, variërend van een basis- tot een premiumuitvoering." Door de pakkettenformule kan een website bovendien al binnen 24 uur worden opgeleverd.

Simpel

De kostenbesparing kan, behalve door de pakkettenformule, ook worden gerealiseerd door een verandering in de salesstrategie. Om het simpel te houden, kan de klant alles nu zelf online regelen, inclusief online ondersteuning. Er hoeft enkel te worden gekozen uit de verschillende designs en kleuropties, waardoor een nieuwe website geen enkele moeite kost. Door het ontwerp aan te passen aan de eigen huisstijl van de klant ontstaat uiteindelijk een geheel eigen identiteit.

Koenderink trekt de parallel met de voetbalwereld. "Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen", zo sprak Johan Cruijff al over dingen vereenvoudigen. "Autosoft vertaalt simpel voetballen naar het vereenvoudigen van complexe websites. Onder het motto: ‘zo kunt u zich bezig houden met úw vakgebied'."

Geschikt voor alle apparaten

Toen Steve Jobs in 2010 de Ipad introduceerde, had niemand gedacht dat de techniek zó snel zou gaan. Inmiddels weten we wel beter en zijn we allang niet meer beperkt tot enkel de Windows desktop; de tablet en smartphone winnen steeds meer terrein. Volgens Amerikaans onderzoek bekijkt zestig procent van de autokopers een autowebsite op een mobiel apparaat. "Met een website die niet mobielvriendelijk is ben je tegenwoordig nergens", aldus Wouter Koenderink. "Nu ook Google inspeelt op deze trend en niet-mobielvriendelijke websites vanaf 21 april lager in hun zoekresultaten plaatst, willen we onze klanten graag vertellen over de voordelen van nieuwe websitepakketten, die geschikt zijn voor alle apparaten." 


AutoZeker zorgt voor zekerheid
Met de propositie AutoZeker wil Centraal Beheer Achmea de garagist meer betrokken houden bij volledige levenscyclus van een auto. Accountmanager Robert Bos: "Simpel gezegd: de garagist moet van wieg tot graf aan de auto geld kunnen verdienen. Met AutoZeker biedt hij de klant zekerheid op het gebied van schade. Daarnaast geeft hij zichzelf de zekerheid dat hij een aantrekkelijke rol binnen dat proces blijft spelen."

Centraal Beheer Achmea merkt dat AutoZeker voorziet in een behoefte. "Een aantrekkelijk pakket voor alle partijen. De garagist wordt een erkend dealer van Centraal Beheer Achmea autoverzekeringen, krijgt extra inkomsten door de schadesturing en een vergoeding voor verkochte autoverzekeringen. Wij verzorgen ook de rechtstreekse uitbetaling van de schade-uitkering aan de garagist, zodat de garagist niet op zijn geld hoeft te wachten." Het belangrijkste aspect is misschien wel dat de polis een extra instrument is naar de berijder toe.

Opleiding

"Het is een direct en helder concept voor alle partijen en om het helemaal in goede banen te leiden, zorgen wij voor de opleiding en training van het personeel." Robert Bos: "Natuurlijk staat de naam van het bedrijf op de polis waarnaar de auto met schade naartoe moet, alleen met de naam van Centraal Beheer Achmea krijgt het die extra zekerheid dat het netjes en betrouwbaar wordt geregeld. Ons merknaam staat hier garant voor. We helpen de ondernemer met de nodige tips en trucs, er wordt niks over de schutting gegooid. We werken als partner met de branche." De aanbieding naar de berijders is volgens Centraal Beheer Achmea uitstekend te noemen. "We hanteren onder meer een scherp tarief, geen poliskosten, één aanspreekpunt, vervangend vervoer, zelfde no-claimkorting voor eventuele partner en ook belangrijk voor de dealer: geen eigen risico bij schadeherstel door het eigen autobedrijf."

Reputatie

Centraal Beheer Achmea hamert er in de markt op dat er goed wordt gekeken naar afspraken met derden die de wettelijke kaders ten aanzien van het verkopen van polissen aan particulieren overtreden. "Niet eens altijd bewust, maar we zien genoeg voorbeelden in de markt die niet juist zijn uitgevoerd. Iets waar wij sterk voor waken om dit te voorkomen. Dat zal bij ons niet voorkomen. We hebben hier een reputatie hoog te houden."

Centraal Beheer Achmea kent de consumentenmarkt als geen ander. "Wij zijn de grootste autoverzekeraar van Nederland." Die kennis zetten zij in ten behoeve van de autoretailers. Zij geloven in het ondernemerschap van de dealers en helpen hun graag met eventuele acties, open dagen of andere marketingacties. En altijd met respect voor de klant van hun klant. Eventuele leads die uit dergelijke contacten voortkomen, spelen zij altijd door aan de dealer.


Autoverkoopsites blijven ondanks imagoperikelen explosief groeien
Geheel onomstreden zijn autoverkoopsites niet. Zo zouden de consumenten ter plekke een veel lager bod krijgen dan afgesproken. Maar dat neemt niet weg dat de hausse van dit soort sites nog lang niet ten einde is, denkt directeur Bas Oude Luttikhuis - van Dealerdirect, exploitant van onder andere Ikwilvanmijnautoaf.nl. En wat het imago betreft, moet de consument wat hem betreft ook de hand in eigen boezem steken.

Al zo lang als dat ze bestaan, wordt er gediscussieerd over het reilen en zeilen van autoverkoopsites. Zo wijdde het tv-programma Radar kort geleden een uitzending aan het thema, waarin het beeld naar voren kwam dat dealers ter plekke altijd wel wat vinden waardoor de prijs van de in te ruilen auto lager uitvalt dan online werd beloofd. Het gevolg: boze consumenten die voor niets een eind hebben gereden en bij sommige sites zelfs een boete moeten betalen als ze de verkoop laten afketsen. Volgens Bas Oude Luttikhuis, directeur van Dealerdirect en dus van onder meer Ikwilvanmijnautoaf.nl, is dat beeld niet juist. "Tijdens de overdracht van de auto, krijgt 65 procent het bedrag dat van tevoren is afgesproken en in negentig procent van de gevallen komt het uiteindelijk tot een deal", zegt hij. "Bij de resterende tien procent lukt het niet om tot overeenstemming te komen, maar daarbij moet je niet vergeten dat consumenten de boel soms ook mooier voorspiegelen. Zij willen immers verkopen. Zo blijken de opgegeven kilometerstand en de staat van de auto niet altijd te kloppen of zijn de kentekenpapieren niet voor elkaar." Dat autobedrijven soms kritisch naar een auto kijken, is volgens hem niet meer dan logisch. "Een autobedrijf wil zo scherp mogelijk inkopen. Daarin zit voor hem immers de winst."

Slimme database

De enorme groei van autoverkoopsites - Dealerdirect pluste qua aantal verkochte auto's met 42 procent ten opzichte van vorig jaar - is volgens Oude Luttikhuis logisch te verklaren. "Het rendement van de nieuwverkoop staat enorm onder druk en samen met private lease is de verkoop van occasions dan een mooie manier om dat op te vangen", stelt hij. "Daar komt bij dat er de laatste tijd vooral veel nieuwe A- en B-segmentauto's worden verkocht, terwijl mensen gebruikt vooral B- en C-segment zoeken. Wat dat betreft, brengen wij vraag en aanbod bij elkaar. Wij brengen een auto binnen een paar uur onder de aandacht van 8,2 duizend opkopers." Dat betreft 4,2 duizend Nederlandse handelaren, de rest is gevestigd in landen als België en Duitsland. Ook wordt vanaf dit jaar zaken gedaan met handelaren in Polen en Zweden. En dankzij een slimme database wordt daarbij niet met hagel geschoten. "We kunnen zien welke dealers op welke auto's bieden en sturen het verkoopproces doelgericht aan. Zo bieden we een jong-gebruikte Opel bijvoorbeeld automatisch aan bij de Opel-dealers." Dankzij diezelfde database weet Dealerdirect ook wat de actuele verkoopprijzen zijn op basis van echte biedingen en echte verkopen. "Daarbij hebben we bovendien een dealer achter de hand die hem ook echt voor dat bedrag koopt. De opgegeven prijs is bij ons dus niet slechts een indicatie."

Beter voorbereid de showroom in

Met onder meer een prominente aanwezigheid op de AutoRAI wil Dealerdirect de bekendheid van z'n sites verder vergroten. Oude Luttikhuis: "Vorig jaar verkochten we om de negen minuten een auto, nu is dat al om de zes minuten. Verder bieden we bemiddeling aan bij de verkoop van een motorfiets, scooter, caravan of camper en daar zien we een groei met dubbele cijfers."

De autoverkoopsites zorgen er voor dat de consumenten steeds beter voorbereid de showrooms binnenwandelen. "Ze hebben vaak al op internet gekeken wat hun auto waard is en stellen vervolgens direct de vraag wat hij oplevert en hoeveel korting ze krijgen als ze hem zelf verkopen. Dan is het rekensommetje wat het meeste oplevert snel gemaakt."


FleetSelect: segmentering heeft de toekomst in veilingland
Nu het aanbod van occasions schaarser wordt, wordt het des te belangrijker de auto's die beschikbaar zijn zo goed mogelijk te verkopen. Om dat te bewerkstelligen, wil BCA-dochter FleetSelect meer gaan inzetten op segmentatie om de juiste auto aan de juiste koper aan te bieden.

Als het aanbod van een product kleiner wordt, is het des te belangrijker dat het prijsniveau hoog is om de omzetten op peil te kunnen houden. Door het dalende aanbod van occasions komt dat erop neer dat remarketingpartijen alles in het werk moet stellen om een maximale opbrengst te realiseren. "Maar het is niet alleen onze taak om de inbrenger tevreden te stellen door dat voor elkaar te boksen, we willen ook dat de koper voor de juiste prijs kan inkopen zodat hij handel naar zich toe kan halen", stelt sales manager Gerhard Prent van FleetSelect. "Het wagenpark is onherroepelijk aan het veranderen doordat auto's ouder worden en hogere kilometrages hebben", vindt directeur Hans Kieft bij het online veilinghuis. "Bovendien is het, doordat er minder auto's beschikbaar zijn, van groot belang dat de auto's die er wél zijn zoveel mogelijk opbrengen. Wij kunnen een ondersteunende rol vervullen door een extra verkoopkanaal te bieden."

Rapportagetools belangrijk

Het feit dat leasemaatschappijen meer en meer hun auto's rechtstreeks aan de consument aanbieden en daarmee de tussenschakel in het remarketingtraject feitelijk buitenspel zetten, baart de heren geen zorgen. "We zien bijvoorbeeld dat steeds meer dealerholdings nauw met ons samenwerken, mede dankzij ons remarketingplatform AutoBLOX", zegt Prent. "Het belang van goede rapportagetools wordt steeds groter en met dit platform wordt bijvoorbeeld precies in kaart gebracht hoeveel unieke bieders er zijn." Door deze online remarketingsoftware wordt de klant volgens Prent direct betrokken bij het complete remarketingproces. "Door de transparante rapportages weet hij wat de marktconformiteit van een auto is en hij kan de biedingen ‘benchmarken' met de historische opbrengsten."

Meer verschillende veilingen

Met dit soort diensten wil FleetSelect nog meer samen optrekken met de klant en de groei die de afgelopen jaren werd gerealiseerd, continueren. "Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar na de overname door de BCA Groep en we hebben onze groei ondanks alle veranderingen toch kunnen voortzetten, waarbij we met tal van nieuwe partijen een samenwerking voor de lange termijn zijn aangegaan." FleetSelect is niet alleen op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening die aanpalend zijn aan het veilen van auto's, maar gaat ook nog sterker inzetten op segmentering, aldus de directeur. "Er vinden steeds meer verschillende veilingen plaats in uiteenlopende prijscategorieën. Met behulp van segmentatie kunnen we de doelgroepen gerichter aanspreken. En dat komt uiteraard de opbrengst weer ten goede."

 


Gratis 250 extra occasions op voorraad via IVA Bleiswijk
(advertorial) Zonder risico te lopen of investeringen te doen de occasionvoorraad uitbreiden met zo'n 250 auto's. Welk autobedrijf wil dat nu niet? Door samen te werken met IVA Bleiswijk kunnen garagehouders hun klanten veel meer keuze bieden zonder dat ze zelf auto's moeten kopen.

Nu het aanbod van occasions wat beperkter begint te worden, zijn veel partijen in de branche druk bezig goede occasions voor een goede prijs te vinden. Daar kan IVA Bleiswijk een ondersteunende rol bij spelen. IVA koopt auto's in bij leasemaatschappijen en dealers en verkoopt deze vervolgens weer door aan andere dealers en tevens aan particulieren. Daarbij staan altijd zo'n tweehonderdvijftig tot driehonderd auto's op voorraad. "Met onze nieuwe occasion-app die speciaal is ontwikkeld voor B2B kunnen klanten heel eenvoudig zien welke auto's we op voorraad hebben, daarvoor hoeven ze niet meer in te loggen op ons systeem", zegt verkoopleider Justin Lewis. "Zodoende zien ze in één oogopslag onze complete voorraad, waarbij de nieuw binnengekomen auto's apart worden getoond." Volgens Lewis kunnen autobedrijven heel eenvoudig hun voorraad met minimaal tweehonderdvijftig auto's uitbreiden door een samenwerking aan te gaan met IVA Bleiswijk, waarbij ze geen investeringen hoeven te doen, de auto's niet hoeven te stallen en geen financieel risico lopen. Lewis: "Ze kunnen simpelweg onze voorraad tonen aan hun klanten. En als die een proefritje willen maken, kunnen ze gewoon bij ons terecht. Regelmatig verkopen de garagehouders hier een auto aan hun klant."

Pijlen op de merkdealers

Het feit dat leasemaatschappijen steeds meer zelf de markt op gaan om hun auto's te verkopen, maakt het wat lastiger voor tussenhandelaren als IVA Bleiswijk. Maar die schakelen snel en zijn hun pijlen nog nadrukkelijker op de (merk)dealers gaan richten. "Ook die verkopen jong gebruikte auto's die netjes volgens het boekje zijn onderhouden en in goede staat verkeren", aldus Lewis. Voorts verkoopt het bedrijf jong gebruikte importauto's van hoge kwaliteit. IVA Bleiswijk onderscheidt zich van andere remarketingbedrijven door alle auto's bij binnenkomst een technische en optische inspectie te geven. Het bedrijf signaleert dat er veel vraag is naar auto's met een lage bijtelling en lage maandelijkse kosten en daarvoor zijn de jonge bijtellingsvriendelijke ex-leaseauto's geschikt. Ook met hoge kilometerstanden zijn ze nog steeds een prima alternatief.

Het aanbod van de fiscaalvriendelijke auto's die de laatste tijd nieuw goed worden verkocht, is gebruikt nog erg beperkt, maar Lewis ziet wel dat áls er bijvoorbeeld een Renault Mégane Estate dCi wordt aangeboden, dat daar een forse prijs wordt betaald. "Zakelijke gebruikers kunnen nog jarenlang profijt hebben van een dergelijk model, dus deze categorie auto's zal in de komende jaren ook gebruikt in trek blijven."


‘Dealers moeten prijzen van occasions vaker aanpassen'
Hoewel er weinig dingen zo veranderlijk zijn als de prijzen van occasions, passen de meeste dealers die prijzen pas na dertig dagen aan - en dan ook nog op gevoel. Het gevolg: nóg langere statijden. Occasionmanagementtools kunnen helpen bij het toepassen van een actiever prijsbeleid dat daadwerkelijk aansluit op de actuele vraag.

Hoewel er weinig dingen zo veranderlijk zijn als de prijzen van occasions, passen de meeste dealers die prijzen pas na dertig dagen aan - en dan ook nog op gevoel. Het gevolg: nóg langere statijden. Occasionmanagementtools kunnen helpen bij het toepassen van een actiever prijsbeleid dat daadwerkelijk aansluit op de actuele vraag.

Bij het Remarketing Event dat onlangs in Almere plaatsvond, legde Edwin Bestebreurtje van Fier Automotive de aanwezigen een opmerkelijke stelling voor: wat is de overeenkomst tussen een groenteboer en een autodealer? Het antwoord: ze werken allebei met bederfelijke waar. Maar er is ook een verschil. Waar de groenteboer zijn prijzen aan het eind van de dag aanpast als zijn spullen minder vers zijn, passen veel autobedrijven de prijzen van occasions pas om de dertig dagen aan. Een gemiste kans, volgens Bestebreurtje. "De voorraad moet aantrekkelijk zijn, ook als-ie langer staat", zo zegt hij.

Drie typen klant

"Je moet continu kijken naar het verschil tussen vraag en aanbod en daarop inspelen. Het is van groot belang dat je voortdurend met je voorraad bezig bent en actief de prijzen aanpast." Volgens Bestebreurtje zijn er drie typen klant, die georiënteerd zijn op respectievelijk kwaliteit, prijs én kwaliteit en uitsluitend prijs. Veel bedrijven kijken volgens hem echter hoofdzakelijk naar de eerste categorie. "Dat is logisch, want die klanten kijken niet op internet en blijven trouw aan je bedrijf, ook voor onderhoud. Klanten die prijs-georiënteerd zijn, zijn wellicht minder interessant maar soms zijn ze wel noodzakelijk om je omloopsnelheid op peil te houden." Om met name die klantenkring te bereiken, is het van het grootste belang dat er een actief prijsbeleid wordt gevoerd, aldus Bestebreurtje. Hij pleit voor een klantgerichte prijsstrategie, met dynamische prijzen op basis van de real-time marktprijs.

Revolutie

Om dat te kunnen doen, is het natuurlijk wel een must om die continu helder voor ogen te hebben. Waar bedrijven vaak nog op internet kijken wat vergelijkbare auto's kosten of zelfs op basis van gevoel te werk gaan, kunnen moderne tools helpen de daadwerkelijke marktprijs te achterhalen. Eén van die systemen is het door Autorola ontwikkelde Indicata dat in eerste instantie als pilot in ons land werd aangeboden maar inmiddels zijn marktintroductie achter de rug heeft. Daarmee is ons land het negende land wereldwijd waar Indicata beschikbaar is, andere landen zullen in de komende twee jaar gaan volgen. Volgens Jörg Höhner, global managing director Indicata, is het systeem niet minder dan ‘een revolutie' op het gebied van occasionmanagement. Een boude claim, die hij onderbouwt met het feit dat het systeem meer is dan een prijsevaluatietool. Indicata is een real-time tool die live data van de online occasionmarkt verzamelt, verwerkt en analyseert met als doel inzicht te geven in markwerking inclusief vraag, aanbod, prijzen en voorraad "Het zoekt naar identieke auto's en toont ook waar deze te koop staan, voor welke prijs en hoe lang ze er al staan", aldus Höhner. "Je weet dus waar je concurrenten zitten en je ziet eveneens welke vergelijkbare auto's onlangs verkocht zijn en wat ze hebben opgebracht. Ook toont het systeem continu de actuele vraag, zodat je een reële marktprijs voor je auto kunt vragen." Met behulp van het dashboard van het systeem kan de klant zien wat de actuele marktprijzen zijn (deze worden dagelijks ververst) en bovendien toont het systeem procentuele afwijkingen van zijn vraagprijzen ten opzichte van de Nederlandse markt. Ook geeft het waarschuwingen als er auto's zijn die aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld door verandering van vraag en of aanbod, de prijspositie als gevolg van marktveranderingen is verslechterd of als de statijd te lang wordt.

Ook OEM's

"Er zijn nog steeds veel bedrijven die niet verder kijken dan de eigen showroom, terwijl ze continu naar de markt als geheel zouden moeten kijken", stelt Höhner. "Aan met name kleinere dealers is dat soms echter wel lastig uit te leggen. Die zeggen dan dat ze het al twintig jaar zo doen en dat het prima gaat." Toch is hij van mening dat dealers de prijzen vaker moeten aanpassen op basis van de marktsituatie en niet op basis van fingerspitzengefühl. "We zien dat bij dealers die met Indicatie zijn gaan werken, dat de omloopsnelheid soms wel met 35 procent is verbeterd en de winstgevendheid met een procent of twintig", aldus Höhner. "En dat terwijl het maar een paar minuten per dag kost om ermee te werken. Het moet alleen even in je systeem komen." Inmiddels zijn er Europawijd al een paar duizend dealers die met Indicata werken en ook OEM's als BMW, Renault en Volvo zijn ermee aan de slag gegaan.

Excel-bestandjes voorbij

Edwin Bestebreurtje stelt dat het van groot belang is dat er wordt gewerkt op basis van real-time informatie. "Een gevoel is één, maar data is twee", zegt hij. "Occasionmanagement omvat behalve het verkopen van auto's ook het analyseren van real-time gegevens. Gevoel blijft een rol spelen maar je moet kunnen werken met data en statistieken als je de aansluiting met de markt wilt blijven behouden." Volgens hem zijn er tegenwoordig veel handige tools die dat een stuk eenvoudiger hebben gemaakt. "De tijd van Excel-bestandjes met voorraadlijsten is echt voorbij", stelt hij. "Dat neemt niet weg dat het natuurlijk nog steeds gaat om de brutomarge, de omloopsnelheid en de statijd. Goed sturen op die kpi's blijkt in de praktijk nog best een intensief proces, maar bedrijven zien al gauw resultaat en dat enthousiasmeert." Behalve het hebben van informatie over de courantheid, een reële prijsstelling en een reële inruilprijs is het volgens Bestebreurtje ook van belang dat autobedrijven weten waar ze hun potentiële klanten kunnen vinden. "Automotive BC heeft samen met Experian bijvoorbeeld het Mosaic-model ontwikkeld waarin op basis van sociale gegevens huishoudens in kaart gebracht zijn. Gebruik dat soort bronnen zodat je weet in welke wijk en in welke gebieden je potentiële klant woont. Dan weet je ook hoe je hem moet bereiken."

 


Veelzijdige motorolie voor universele garages van Shell
[advertorial] Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 is zeer breed toepasbaar: tachtig à negentig procent van het wagenpark is te smeren met deze unieke motorolie. Dit betekent een doorbraak voor universele autobedrijven. Dankzij de nieuwe Shell-olie kan worden volstaan met een assortiment van twee of drie types om alle klanten te kunnen bedienen.

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 is een krachtig voorbeeld van het compleet vernieuwde Shell Helix motorolie-portfolio en is gebaseerd op de Shell PurePlus Technology. Dit is een gepatenteerde technologie waarmee op een innovatieve manier synthetische basisoliën uit aardgas (GTL, gas-to-liquid) worden geproduceerd.

Schoner en effectiever

Uit aardgas geproduceerde basisolie heeft als groot voordeel dat het schoner is en dat de werking van additieven effectiever is. De combinatie met de Active Cleansing Technology, de actieve reinigingstechnologie van Shell, zorgt ervoor dat de motor nog beter wordt gereinigd en beschermd. In de praktijk leidt dit tot een lager brandstofverbruik, een langere levensduur en betere prestaties van de motor.

Het verregaande universele karakter van Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 maakt het de  ideale motorolie voor universele autobedrijven. Kenmerkend voor merkonafhankelijke garages is dat zij auto's van veel verschillende merken en uiteenlopende bouwjaren in onderhoud hebben. Tot dusver maakte deze grote diversiteit het noodzakelijk om een groot olieassortiment op voorraad te hebben. Met de nieuwe Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 is dit niet meer nodig!

Maar 2 of 3 motoroliën

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 is toepasbaar in 80 à 90% van het wagenpark. Voor oudere auto's kan het wenselijk zijn daarnaast een dikkere motorolie, zoals bijvoorbeeld de Shell Helix HX7 (10W-40 of 5W-40), in het assortiment op te nemen. De voordelen van het werken met nog maar twee of drie motoroliën zijn legio: het inkoopproces wordt eenvoudiger én er ontstaat door de grotere volumes een inkoopvoordeel. Bovendien is de kans op het gebruiken van verkeerde olie vrijwel uitgesloten.

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 voldoet aan de C2- en C3-specificaties, ondanks de uiteenlopende eisen. Daarnaast is de motorolie goedgekeurd door onder andere Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, Fiat en diverse Japanse en Koreaanse automerken.

[kader]

Minimale emissie, optimale smering

Op het gebied van uitlaatgasemissie voldoet Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ruimschoots aan de nieuwste milieueisen. De vernieuwende Shell-motorolie beperkt de emissie tot een minimum dankzij Emissions Compatible Technology (ECT). Deze technologie omvat het toepassen van additieven van een nieuw type, waardoor het aantal ‘schadelijke' stoffen als asgevende componenten, fosfor en zwavel kan worden gereduceerd. Dit zorgt ervoor dat bij de verbranding minder as vrij komt en dieselroetfilters, egr-kleppen en katalysatoren schoon blijven. Vervuiling door as kan het roetfilter blokkeren met kans op verminderde motorprestaties en toename van het brandstofverbruik.

Beter bestand tegen hitte

De uitgebalanceerde viscositeit van Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 zorgt ervoor dat de motor bij de koude start lichter loopt. Dit heeft positieve invloed op het brandstofverbruik, dat kan oplopen tot een daling van 2,6 procent bij een standaard industrietest. Daarnaast treedt er minder verdamping op omdat deze motorolie beter bestand is tegen hitte. Zo verbruikt de motor minder olie en is tussentijds bijvullen minder vaak nodig. Onder de meest uiteenlopende omstandigheden is Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 in staat de motor optimaal te beschermen tegen slijtage. Dit wordt nog eens extra onderstreept met de hoogste scores in de tests op basis van internationaal vastgestelde specificaties.


Occasion krijgt meerwaarde met Wynn's
Als de verkoop van gebruikte auto's één van de pijlers van de bedrijfsactiviteiten is, heeft Wynn's een breed scala reinigingsproducten om de kwaliteit van de occasions naar een hoger niveau te tillen. En dat tegen een investering van enkele tientjes.

Al meer dan 75 jaar is Wynn's wereldwijd actief als marktleider in additieven. Het productgamma biedt toevoegingen die zowel preventief als actief probleemoplossend worden ingezet. Zowel voor benzine- als dieselmotoren, terwijl ook voor het airco-systeem en het reinigen van het interieur slimme oplossingen beschikbaar zijn. "Wynn's helpt autobedrijven om de occasions aantrekkelijker te maken", vindt Wil van Vemde, key account manager van Wynn's. "Een behandeling met onze producten zorgt ervoor dat de auto betrouwbaarder wordt, beter presteert, zuiniger is, minder olie verbruikt en ook letterlijk schoner is: het interieur fris en de airco bevrijd van nare luchtjes."

Toptien problemen

Om dit alles waar te kunnen maken, heeft de specialist in reinigingsproducten een breed scala producten voorhanden, waarbij vooral wordt ingezoomd op de motortechniek. Voor het reinigen van zowel het smeersysteem als het injectietraject (zowel diesel als benzine), zijn meerdere producten voorhanden. Wil van Vemde: "Problemen met injectoren staan stevig in de toptien van meest voorkomende technische problemen bij moderne auto's. Dit heeft te maken met de steeds verfijndere injectoren in combinatie met de toevoegingen in de moderne brandstoffen. Een injector kan zomaar verstopt raken. Met onze additieven breken we die verstopping chemisch af. Ook preventief."

Partikelfilter reinigen

Nog zo'n component uit de hitlijst van technische problemen is een verstopt partikelfilter. "Als de auto korte afstanden rijdt, veel in de file staat of vaak start en stopt - denk aan de koerier - dan komt de motor niet goed op temperatuur en daarmee ook het regeneratieproces niet", legt de expert van Wynn's uit. "De reiniger van Wynn's geeft het noodzakelijke duwtje in de rug voordat de motor in de noodloop schiet. Dit voorkomt een demontage of zelfs de aanschaf van een nieuw filter van achthonderd tot tweeduizend euro."

Luchtbehandeling

Met de 2-in-1 Aircomatic III reinigingsmachine bezorgt Wynn's de nieuwe eigenaar van een occasion letterlijk meer rijplezier. Het apparaat is in staat om het airco-systeem te ontdoen van alle bacteriën door het gebruik van een reiniger waarin een effectieve biocide is toegevoegd (goedgekeurd door het Ctgb). Met dezelfde machine kan ook de passagiersruimte van geuren worden ontdaan. "Ons apparaat is heel eenvoudig in gebruik. Na enkele handelingen die nauwelijks vijf minuten werk in beslag nemen, heeft de monteur er geen omkijken meer naar, want de machine werkt volledig autonoom na de opstart."

Ozonbehandeling

Ook wat betreft airco-onderhoud pleit Van Vemde voor het preventief inzetten van het Wynn's product. "Door een reiniging te combineren met een onderhoudsbeurt heeft de bestuurder optimaal plezier van de airco en worden dure reparaties aan motoronderdelen voorkomen." Bijzonder van de Wynn's Aircomatic is de mogelijkheid het interieur te reinigen met gebruik van Ozon. De ozongeneratie zorgt voor een neutralisatie van de slechte geuren.

Van Vemde benadrukt ten slotte: "Ruikt een ingekochte auto naar sigarettenrook, naar hond of gewoon muf? Met de ozonregenerator zijn die slechte luchtjes definitief verdwenen. Opnieuw een voorbeeld van het stimuleren van de occasionverkoop, tegen een minimale investering."

[kader]

Integreren in onderhoudsschema

De producten van Wynn's kunnen ook een handje helpen bij het verbeteren van de werkplaatsomzet. "Veel van onze klanten zetten onze additieven preventief in bij onderhoud aan auto's van klanten. Beter voorkomen dan genezen, dat spreekt veel automobilisten aan", vertelt Wil van Vemde. De gezonde marge op de producten van Wynn's en de moeiteloze toepasbaarheid ervan maakt het een ideale win-win in een tijd waarin auto's minder en minder de garage bezoeken. "Neem contact met ons op en we maken graag een rekenvoorbeeld specifiek toegesneden op het eigen garagebedrijf", aldus Wil van Vemde.


Autrans helpt autobedrijf om klanten te behouden
Een professioneel gereviseerde of gerepareerde transmissie dan wel regeleenheid/computer van Autrans kost aanzienlijk minder dan een nieuwe unit. Bovendien is het onderdeel letterlijk ‘zo goed als nieuw'. "Bied uw klanten een gunstig geprijsd alternatief voor een nieuwe transmissie aan", adviseert directeur-eigenaar Jeroen Trapman aan autobedrijven. "Dat is in het voordeel van u en uw klanten."

Moderne transmissies en de bijbehorende elektronica zijn zeer geavanceerd, met gevolgen voor het prijskaartje. Trapman wijst als voorbeeld op de automatische versnellingsbakken met dubbele koppeling. "Dat zijn voor ons de hardlopers. Dit type transmissie is bekend als DSG, de aanduiding die wordt gebruikt voor VW, Audi, Skoda en Seat, en DCT. DCT werkt volgens hetzelfde principe en wordt toegepast door onder meer Volvo, Ford en Chrysler.  

Er zijn fabrikanten die tien- tot elfduizend euro voor dit type transmissie vragen. Voor veel auto's waarvan de garantietermijn is verstreken, is een dergelijke investering veel te hoog. Wij repareren een transmissie met dubbele koppeling voor een bedrag vanaf 1.200 euro, met een maximum van 4.000 euro."

Meedenken

Trapman raadt dealerbedrijven en universele garagebedrijven aan om in te spelen op het gedrag van de huidige consument. "Vroeger ging een klant met transmissieklachten naar zijn garagebedrijf. Dat belde ons en verhoogde onze factuur met een paar honderd euro. Zo werkt het niet meer. Automobilisten die een offerte van hun garagebedrijf hebben gehad, gaan op internet zoeken. Wie te veel vraagt, raakt zijn klanten kwijt."

Trapman merkt dat het aantal particuliere klanten van Autrans toeneemt, met dank aan Google. "Het aantal particulieren in ons klantenbestand is nog gering, maar neemt wel toe. Wij werken bij voorkeur alleen met zakelijke klanten uit de autobranche; ik probeer een automobilist altijd te overtuigen om met zijn eigen autobedrijf in zee te gaan."

Autrans biedt gratis diagnose aan van een auto met een transmissieprobleem. "Indien mogelijk rijden we eerst met de auto, op zoek naar aanwijzingen waar we het probleem moeten zoeken. Dat is gratis. Uitlezen kost 49 euro, maar dat bedrag trekken we van de factuur af als de klant ons de opdracht geeft."

Na een diagnose offreert Autrans volgens Trapman een gegarandeerde prijs. "Dankzij onze ervaring zijn we daartoe in staat. De klant hoeft dus niet bang te zijn voor een telefoontje dat het werk tegenzit en de factuur hoger wordt."        

Ook elektronica

Het leverings- en dienstenprogramma van Autrans is breed. De onderneming reviseert en repareert naast DSG's en DCT's ook handgeschakelde versnellingsbakken en moderne automatische transmissies met tot wel negen versnellingen. Autrans is tevens gespecialiseerd in de Multitronic automaat van Audi, de aandrijving van vierwielaangedreven auto's en differentiëlen. "We reviseren koppelomvormers voor automatische transmissies, die verkopen we in heel Europa", vult Trapman aan. "Daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreid programma onderdelen, met heel Europa als afzetgebied."

Op het gebied van transmissie-elektronica blijft Autrans niet achter. Hier geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor transmissies. "Een nieuwe computer voor een Multitronic kost rond de 1.200 euro, wij leveren gereviseerde units voor 295 euro", noemt Trapman een rekenvoorbeeld. "Voor de overige automatische transmissies leveren wij eveneens een gunstig geprijsd, gereviseerd alternatief."

Ook bezitters van een oldtimer kunnen terecht bij Autrans. In de werkplaats wijst Trapman op een exclusieve Facel Vega met transmissieproblemen. "Er schijnen nog drie van deze auto's in Nederland rond te rijden. Wij hebben de onderdelen en de kennis om deze klassieker te repareren."

Olie is geen gereedschap

De laatste tijd is er veel aandacht voor het ‘flushen' (spoelen) van automatische transmissies. Tijdens het flushen wordt de transmissieolie afgetapt, indien mogelijk het filter vervangen en wordt de transmissie gespoeld met circa tien tot vijftien liter verse transmissieolie. Het doel van het spoelen is zo veel mogelijk vuil en aanslag te verwijderen. Autrans adviseert om automatische transmissies vanaf circa 80.000 kilometer preventief te laten flushen, maar waarschuwt tegelijkertijd dat spoelen geen wondermiddel is. "Met olie kun je niet repareren", benadrukt Trapman. "Flushen kan helpen om het schakelgedrag te verbeteren en om problemen te voorkomen, maar slijtage wordt er niet door verholpen. Uit de telefoontjes die onze helpdesk elke week weer krijgt, blijkt dat niet voor iedereen duidelijk te zijn."

Trapman adviseert een spoelbehandeling als Autrans na diagnose concludeert dat flushen zinvol kan zijn. Als diagnose laat zien dat flushen het probleem niet kan oplossen, is het zonde van het geld. Sowieso adviseert Autrans om elke 80.000 kilometer de transmissieolie van een automaat te laten verversen. Trapman: "Ook al zeggen autofabrikanten dat zij longlife olie in hun transmissies toepassen, die niet ververst hoeft te worden."

Gebruik altijd de juiste transmissieolie, sluit Trapman af. "Het aantal soorten neemt snel toe. Vijf jaar geleden hadden we twee soorten in bulk, nu al zeven. Net als voor motorolie geldt: gebruik altijd de voorgeschreven kwaliteit."

Alternatief met zekerheid

De klantenkring van Autrans bestaat onder meer uit autodealers, leasemaatschappijen en universele garagebedrijven. Trapman: "Klanten van deze bedrijven zijn meestal niet in staat, of niet bereid, om enorme bedragen voor een nieuwe transmissie te betalen. Een autobedrijf dat geen alternatief aanbiedt, is zijn klant vaak kwijt. Breng daarom een gerepareerde of gereviseerde transmissie ter sprake."

Het bedrijf van Trapman  biedt bovendien een alternatief met zekerheid. "Autrans bestaat al 33 jaar. Verdeeld over twee vestigingen hebben we 26 medewerkers, van wie de meerderheid al meer dan vijftien jaar bij ons is. We zijn aangesloten bij Bovag en geven een jaar garantie, zonder kilometerbeperking."


Doyen biedt grossier en garage betere beschikbaarheid
Doyen Auto Nederland steekt bijna twee miljoen euro extra in een grotere beschikbaarheid van zijn leveringsprogramma slijtdelen. Een stevige investering, waarvan zowel de universele garagebedrijven als het Doyen-grossiersnetwerk API en de onafhankelijke grossiers gaan profiteren. "Een garagebedrijf moet kunnen kiezen."

Een deel van de financiële injectie wordt gebruikt om de voorraadposities op te bouwen van drie, voor Doyen nieuwe en belangrijke onderdelenleveranciers: Kavo Parts, AVA Cooling en Van Wezel. Ieder voor zich sterke namen, die concrete invulling geven aan de wens om het gamma uit te breiden met "belangrijke onderdelen van A-merken", stelt directeur Marcel Streppel. De onderliggende logistieke operatie krijgt in de maand mei concreet gestalte; per 1 juni start de daadwerkelijke levering.

Met de grootscheepse investering in beschikbaarheid speelt Doyen in op een vurige wens van loyale klanten én prospects. Tal van onafhankelijke grossiers gaven aan graag (meer) zaken te willen gaan doen met Doyen, mits de propositie van lijnen gelijk of beter zou worden aan die van de concurrentie. Nadat Streppel had betoogd dat de Nederlandse onderdelendistributiesector zijn eigen dynamiek kent, gaf de holding in het Belgische Brussel groen licht om buiten het vaste assortiment ook enkele andere merken te voeren. "Het spel van consolidatie en schaalgrootte is bij ons aan de orde van de dag. Als derde grote distributeur in Nederland neemt Doyen een belangrijke positie in, niet in de laatste plaats voor de onafhankelijke automaterialengrossiers die er nog altijd zijn. En die dat ook zullen blijven, als het aan ons ligt."

Onafhankelijke grossier 

Het versterken van de concurrentiepositie van de onafhankelijke grossier en zijn klanten (lees: garagebedrijven) staat of valt met een maximale onderdelenbeschikbaarheid. Dat zit 'm zowel in de merkenmix als in de breedte en diepte van de beschikbare assortimenten. "Een garagebedrijf wil kunnen kiezen", zegt Streppel. "Daarom hebben wij veelal van een productgroep minimaal twee A-merken beschikbaar. We kunnen een maximale uitleveringsgraad garanderen, omdat we zowel in ons centrale magazijn als in onze regiomagazijnen in Waalwijk en Zwolle een forse uitbreiding doen. Daarbij gaat het behalve om de voorraadposities van bestaande merken, zoals Luk, TRW, Knecht, SKF en Contitech, ook om onze nieuwe partners" (Kavo Parts, AVA, Van Wezel, red.). Bij die drie zal het overigens niet blijven: "Ons assortiment zal zich constant blijven ontwikkelen."

Kleur bekennen

Als internationale grossiersgroep bedient Doyen in Nederland 28 grossiers uit het eigen API-netwerk. Iets meer dan vijftig procent van de omzet komt van buiten het API-kanaal. De klantenkring varieert van kleine, lokale grossiers tot grote regionale spelers. Elke order is welkom, van gedwongen winkelnering is bij Doyen geen sprake. "Omzet is uiteraard wel bepalend voor de servicegraad die wij kunnen bieden, maar kleur bekennen in de aftermarket hoeft niet zwart of wit te zijn - alles of niets. Er is ook nog grijs. Een grossier die zestig procent van zijn voorraad bij ons bestelt en daarmee zijn lokale positie goed kan invullen, is bij ons van harte welkom. Waarbij ik benadruk dat ik onszelf niet zie als een alternatief of zo. Wij zijn gewoon Doyen, met onze eigen kwaliteiten, met samen ondernemen als uitgangspunt bij de dagelijkse business. Aan dwang heb je niets. Loyaliteit moet je verdienen, niet afdwingen."

77 duizend referenties

In een licht krimpende aftermarket weet Doyen volgens directeur Marcel Streppel jaarlijks te groeien. Enerzijds dankzij nieuwe (API-)grossiers die toetreden, anderzijds door uitbreiding van het leveringsprogramma. Directeur Marcel Streppel zet in op jaarlijkse dubbele cijfers omzetgroei en wil binnen drie tot vijf jaar de omzet verdubbeld zien. In Nederland heeft het netwerk meer dan 250 grossiers als klant. Doyen Auto heeft 77 duizend referenties op voorraad en betrekt zijn gamma bij zeventig leveranciers, goed voor 185 verschillende merken.


ASN Groep: groeiend aantal cosmetische schades vraagt om nieuwe aanpak
Met de opening van zogenaamde satellietvestigingen met roll-over cabines komt ASN Groep met een antwoord op het alsmaar groter wordende aandeel van cosmetische schades, die hier op efficiënte wijze worden verholpen.

Auto's blijven steeds veiliger worden en de infrastructuur wordt alsmaar beter, hierdoor verandert het schadebeeld van auto's doorlopend. Logisch gevolg: ook de werkzaamheden van schadeherstelbedrijven veranderen. Het percentage cosmetische schades neemt toe, terwijl het aantal schades waarbij equipment zoals bijvoorbeeld richtbanken en lasapparatuur vereist is gestaag daalt. ASN Groep speelde in op deze ontwikkeling door haar netwerkmodel uit te breiden met een nieuwe vestigingsvorm, de satellietvestiging. Naast ASN Hoorn en ASN Eindhoven is deze maand de derde satellietvestiging ASN Van den Heuvel Zaandam geopend. Cosmetische schades worden hier sneller gerepareerd waarbij de roll-over cabines het mogelijk maakt om tegelijkertijd aan meerdere auto's te werken. "Het is voor ons wel belangrijk dat er voor de berijder van de auto niets verandert", aldus Jeroen Veldman, commercieel directeur bij het bedrijf. "De berijder levert de auto in bij een vestiging naar eigen keuze en bij het opnemen van de schade wordt vastgesteld of de reparatie kan worden uitgevoerd op de satellietvestiging of op één van onze hoofdvestigingen. Indien nodig gaat de auto op transport en dan leggen we dat duidelijk uit aan de klant." Volgens Veldman heeft de werkwijze met roll-over cabines in satellietvestigingen duidelijke voordelen ten opzichte van het traditionele herstelproces. "De auto blijft op zijn plek staan en er is zodoende geen manoeuvreerverlies meer. Daarnaast kan er tegelijkertijd aan meerdere auto's worden gewerkt, waarbij één monteur alle werkzaamheden verricht. Hij is dus altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct."

Andere business case

Volgens algemeen directeur Marcel Kuijt geldt voor een satellietvestiging ook een hele andere business case. "Er is een lagere investeringsbehoefte voor de benodigde equipment doordat deze zijn gericht op het doel om uitsluitend cosmetische schades te herstellen. Een richtbank en lasapparatuur zal je niet vinden op onze satellietvestigingen." Door de mobiele spuitcabine en vaste herstelplek is een kleiner bedrijfspand toereikend. Een extra voordeel van de mobiele spuitcabine ten opzichte van de reguliere inrichting is dat er minder wachttijd voor de spuitcabine verloren gaat, de planning is simpelweg veel eenvoudiger geworden", zo zegt hij. "Het is ook een duurzaam concept, want we besparen op de energiekosten omdat de cabine niet meer tot 60 graden opgestookt hoeft te worden."

Verbeterde workflow

Bovendien is het arbotechnisch een verbetering, want door de hefbrug kunnen de medewerkers op stahoogte de auto spuiten. "En dat is iets wat je niet veel ziet in onze branche", legt hij uit. "Dit concept voor cosmetisch schadeherstel waarbij met allround personeel wordt gewerkt heeft een gunstig effect voor de personele bezetting. Door de efficiëntere werkplaatsinrichting en een verbeterde workflow weten we een hogere omloopsnelheid te bewerkstelligen." Dat leidt volgens hem weer tot besparingen op kosten van vervangend vervoer en het draagt bij aan een hogere klanttevredenheid omdat de klant weer sneller beschikt over zijn gerepareerde auto.

"Iedere dag tijdwinst is waardevol voor zowel onze opdrachtgevers én voor de klanten", aldus Kuijt. "Een voorspelling hoeveel satellietvestigingen er dit jaar bij komen is lastig, maar voor ons staat vast dat dit de ontwikkeling is voor de toekomst en dat binnen enkele jaren de satellietvestiging in deze vorm haar bestaansrecht zal hebben bewezen in onze branche."

Specialisaties

Veldman ziet door de netwerkstructuur met het satellietconcept dat de efficiency van het schadeproces verder zal vergroten en specialisaties mogelijk worden. "Dit kan betekenen dat we op geselecteerde plaatsen kunnen werken met ruimere openingstijden, misschien uiteindelijk zelfs wel 24/7." Met een dergelijke service en met de blijvende transparante klantenreviews op haar website wil ASN Groep het verschil gaan maken. In 2014 was ASN Groep de eerste schadehersteller in Europa die ging werken met deze roll-over cabine in haar vestiging in Eindhoven, inmiddels zijn er drie satellietvestigingen. En gezien de ontwikkelingen op het gebied van autoschade kon dat aantal wel eens snel gaan groeien.

 

 

 


NL Autoparts biedt vrije grossier een alternatief
In een markt die gedomineerd wordt door overnames en schaalvergroting zet NL Autoparts in op een nieuw logistiek model voor de after market. Het profileert zich als inkoopnetwerk van vrije grossiers voor vrije garages. Met succes. "Onze doelstelling voor 2015 hebben we nu al gehaald."

Door de snel oprukkende schaalvergroting in de automotive aftermarket wordt goed zichtbaar waar de loyaliteit van grossiers ligt: bij de grote grossiersbolwerken of toch liever bij een alternatief? De strubbelingen creëren onzekerheid bij vrije grossiers die hun ‘buurman' overgenomen zien worden en ineens als concurrent ervaren. Het is een van de verklaringen voor de voorspoedige ontwikkeling die het inkoopnetwerk NL Autoparts momenteel doormaakt, zegt Jeroen Blankestijn, samen met broer Marcel DGA van de onderneming. "We worden in toenemende mate gezien als een volwaardig alternatief. Door leveranciers, door grossiers én door garages. Onze netwerkdoelstelling voor 2015 hebben we nu al gehaald."

Potentieel

Amper vijf maanden actief, op gepaste afstand van het grote overnamegeweld, levert het bedrijf uit Waalwijk inmiddels al aan circa twintig verkooppunten. Minstens zo belangrijk is dat ze loyaal (b)lijken, ook al is dat na zo'n korte periode nog niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Het totale nationale potentieel aan vrije grossiers die wat Blankestijn betreft klant kunnen worden omvat ruim negentig verkooppunten.

Vanuit het distributiecentrum van EPS Automotive in Waalwijk bereiken orders nog dezelfde dag de bestellende grossier. 98 procent van de onderdelen is direct uit voorraad leverbaar; het assortiment bestaat (vrijwel) uitsluitend uit A-merken, tegen scherpe condities. Recente toevoegingen zijn onder meer AVA, SKF, de Federal Mogul-merken, Valeo, Eurol, Walker en Monroe. Met een aantal andere fabrikanten is het bedrijf in onderhandeling. Uitbreiding en prijsstelling gebeuren in overleg met de grossiers. "Samen met hen kijken we naar de bestaande productlijnen en bepalen we of toevoeging van een label zinvol is. Overigens pretenderen we geenszins dat we wel eventjes overal voor honderd procent de hoofdleverancier worden."

Klassieke slijtdelen

De nieuwe onderneming maakt gebruik van de logistieke diensten van EPS maar staat daar verder los van. Alle klassieke slijtdelen en overige onderdelen worden geleverd, met uitzondering van banden. Aangesloten grossiers kunnen in hun eigen ERP-systeem orders bestellen, waarna NL Autoparts de afhandeling in gang zet. Wie dat wil, kan zijn orderingproces laten afwikkelen binnen de digitale omgeving van NL Autoparts. Voor de garages wordt een IT-oplossing geboden die in directe verbinding staat met zijn lokale grossier.

Belangrijk voor een houdbaar businessmodel is het gegeven dat NL Autoparts een familiebedrijf is. "We zijn zelf eigenaar van de toko, er is niemand die over onze schouders meekijkt", stelt Jeroen Blankestijn. "De centrale organisatie is kleinschalig, daardoor kan onze kostenstructuur aangenaam laag blijven. We zijn niet afhankelijk van gigantische volumes om overhead weg te kunnen strepen en onder de streep nog geld over te houden. Dat werkt prettig voor onszelf, maar zeker ook voor onze klanten."

Vijf chauffeurs

NL Autoparts gaf begin februari het officiële startschot, op de beurs Autoprof Gorinchem. Het bedrijf heeft vijf chauffeurs in dienst, die op hun sameday route het noorden, oosten, midden en zuiden van het land doorkruisen. Vertrekpunt is het centrale magazijn van EPS Automotive, sinds november 2014 uitgebreid met vijfduizend vierkante meter aan legbordstellingen. Daarbij gaat het doorgaans om de slowmovers: onderdelen met een hogere omloopsnelheid gaan over het algemeen rechtstreeks vanaf de fabrikant naar de betreffende grossier. Overigens zijn sommige van de grossiers die samen optrekken binnen NL Autoparts ook actief met vrachtwagenonderdelen en industriële toepassingen.


GroupAuto Nederland, het onafhankelijke alternatief
GroupAuto Nederland ziet goede kansen voor onafhankelijke grossiers. "Mits je je onderscheidt ten opzichte van de grote partijen in de markt", benadrukt directeur Freek Blekxtoon. "Wij kunnen dat faciliteren." Zijn nieuwe, full service garageconcept AutoExcellent positioneert hij hoog in de markt. "We richten ons onder meer op ex-dealers."

De ontwikkelingen rond grossiers en grossiersnetwerken volgen elkaar razendsnel op. In korte tijd zijn twee grote machtsblokken in het distributiekanaal ontstaan. De storm is nog niet gaan liggen. Bijna wekelijks zijn grossiers in het nieuws die een belangrijke keuze hebben gemaakt op het gebied van samenwerking of het eigendom van hun onderneming. Blekxtoon wijst op de grossiers die nog geen keuze hebben gemaakt. Volgens hem zijn dat er een stuk of veertig. "Er zijn nu twee grote mammoettankers op het gebied van onderdeleninkoop en distributie. Als grossier moet je zorgen dat je aan boord bent, anders mis je de boot."

GroupAuto Nederland is volgens Blekxtoon ‘het enige onafhankelijke samenwerkingsband', met momenteel veertig leden. "Wij zijn er voor ondernemers die onafhankelijk willen blijven en werken met lokaal sterke familiebedrijven, waar klantrelaties, vertrouwen en persoonlijke aandacht een grote rol spelen."

Onderscheidend

Ten aanzien van de onderdelenlogistiek heeft GroupAuto Nederland gekozen voor een samenwerking met LKQ-Sator. Blekxtoon: "Voor een grossier is een goede voorraad en beschikbaarheid van courante en incourante onderdelen een eerste vereiste. Zelf hebben we geen magazijn, dat maakt ons flexibel. Middels ons partnership met de marktleider hebben we de inkoop en distributie van onderdelen goed geregeld. De marketing en automatisering verzorgen wij zelf."

Als onafhankelijke grossier is het belangrijk om je te onderscheiden, vindt Blekxtoon. "Het heeft geen zin om de grote spelers te kopiëren. Je moet slimmer en anders te werk gaan. Ga ook uit van je eigen kracht, luidt mijn advies. Het is net als bij een voetbalwedstrijd: kijk niet naar de tegenstander, maar bepaal wat je eigen toegevoegde waarde is. Ga daarnaast uit van feiten en zekerheden en baseer je niet op emoties."

AutoExcellent

Naast de bekende garageformule CarXpert introduceerde GroupAuto Nederland vorig jaar de premium full service formule AutoExcellent. "Wij positioneren AutoExcellent hoog in de markt", aldus Blekxtoon. "We richten ons onder meer op ex-dealers."

Jos Bouw in Nijkerk is net toegetreden tot AutoExcellent, de teller staat daarmee op drie. "We bouwen het aantal rustig uit", vertelt Blekxtoon. "We kijken kritisch wie geschikt is om toe te treden. De ervaring leert bijvoorbeeld dat voormalige dealers die in hun dealertijd zelf niets aan klantenbinding deden, het vaak niet redden. Ik denk dat er ruimte is voor 25 tot 50 vestigingen in Nederland."

Een belangrijk verschil tussen de formules CarXpert en AutoExcellent is het feit dat AutoExcellent bijna alle beschikbare modules verplicht stelt. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitsgarantie, die voor CarXpert-bedrijven facultatief is. Ondernemers die kiezen voor CarXpert of AutoExcellent, profiteren behalve van de uitstraling van de concepten en schaalvoordelen ook van vele vormen van ondersteuning. Denk aan marketing, technische data en een technische helpdesk. "Met onze DiagnoseXperts staat er een onafhankelijk netwerk van specialisten klaar om het autobedrijf te ondersteunen", noemt Blekxtoon een extra toegevoegde waarde. "Garagehouders  doen veel zelf, tot op een bepaald niveau. Als ze werkzaamheden willen of moeten uitbesteden, kunnen ze bij een collega-bedrijf in de buurt terecht voor bijvoorbeeld diagnose of problemen met het aircosysteem. Je hoeft niet naar de dealer."  

GroupAuto Nederland biedt ook cursussen aan, zowel in de eigen trainingsruimte in Eemnes als op locatie. Blekxtoon: In vier jaar tijd hebben we al duizend monteurs getraind."

Actief

Bedrijven die kiezen voor AutoExcellent of CarXpert worden op vele manieren ondersteund. Het succes staat of valt echter met het vakmanschap en het ondernemerschap van de DGA en zijn medewerkers. Blekxtoon ziet geregeld dat ondernemers kansen op het gebied van klanttevredenheid en omzet laten liggen. "Garagehouders doen vaak alleen de dingen waar de klant om vraagt. Ik adviseer om de klant actief te benaderen en te adviseren. Controleer de accu, de airco en de banden van elke auto die in de werkplaats komt. In vijf minuten tijd kun je heel veel doen. Als alles in goede staat is, vindt de klant het fijn om dat te horen. Als er iets stuk is of om onderhoud vraagt, dien je dat ter sprake te brengen." Dat levert niet alleen extra omzet op, maar het verkleint ook de kans dat de klant met pech te kampen krijgt of het werk door een ander bedrijf laat uitvoeren. Blekxtoon wijst de garagehouders in dit kader ook op de meerwaarde van hun grossier. "De GroupAuto-grossier kan de ondernemer adviseren, bijvoorbeeld met benchmarken en de uitstraling van het bedrijf." 

Schaalvergroting

Freek Blekxtoon verwacht dat er, na de grossiers, ook op garageniveau een schaalvergroting zal optreden. "Ik denk dat het aantal universele garagebedrijven zal afnemen. Het aantal monteurs per bedrijf neemt toe." Ook verwacht hij dat meer universele garagebedrijven zich aansluiten bij een concept. "In deze tijd kun je eigenlijk niet meer als stand alone garagehouder werken. Garagehouders moeten een partner zoeken op het gebied van onder meer de inkoop van onderdelen, kennis en marketing."

Een andere ontwikkeling die op de loer ligt, is de komst van websites die zich tussen de consument en het garagebedrijf gaan nestelen. In de hotelwereld is dat al gebeurd, met sites zoals Booking.com. Blekxtoon: "Wordt het garagebedrijf straks alleen de uitvoerder, in opdracht van een populaire website zoals Bol.com of Marktplaats?"


Geen rem op groei Hella Pagid
Het gaat goed met Hella Pagid. Het totaalplaatje van OE-kwaliteit remdelen, assortiment, voorraad/uitleveringsgraad, ondersteuning en prijsstelling overtuigt steeds meer grossiers en autobedrijven. "We boeken elke week een succes", aldus de productmanager remmen van Hella Benelux Rini de Boer. "We beginnen mee te tellen. Ik ben een bijzonder tevreden mens."

Twee jaar geleden startten Hella en de remdelenfabrikant TMD Friction een joint venture. De onderneming ontwikkelt en produceert sindsdien remdelen onder de naam Hella Pagid Brake Systems. Terugblikkend constateert De Boer dat er in korte tijd veel is bereikt op de Nederlandse markt. "Afgelopen jaar heeft een aantal gerenommeerde grossiers voor Hella Pagid gekozen. Denk aan Dabeko, met vier vestigingen, en Koren met twee locaties. De laatste maanden is een aantal AD-grossiers overgestapt. Zeer recent hebben we bijvoorbeeld Fugo, met vestigingen in Gouda en Maarssen, als klant verwelkomd."  

Een grossier gaat niet over één nacht ijs bij de keuze voor een productlijn van een andere aanbieder, dat geldt met name voor remdelen. De Boer: "De lijn met remdelen is de ruggengraat van elke grossier. Daar nemen ze geen risico's mee. Ze willen eerst overtuigd zijn van onder meer productkwaliteit, assortiment, voorraadbeheer en ondersteuning. Daarnaast vertegenwoordigen remdelen een erg belangrijk deel van de omzet en zorgt de productlijn voor een goede marge."   

Voor garagebedrijven zijn onderhoud en reparatie van remsystemen dagelijkse kost. Het garagebedrijf heeft (dus) eveneens een flinke lijst met hoge eisen op het gebied van remdelen. De Boer: "De garagehouder is voor ons net zo belangrijk als de grossier. Ook voor het garagebedrijf geldt dat wij er, samen met de grossier, alles aan doen om aan de verwachtingen te voldoen."

OE-kwaliteit

Alles staat of valt met de productkwaliteit, benadrukt De Boer. "Remmen zijn het belangrijkste veiligheidsproduct van een auto. Voor wat betreft kwaliteit doet Hella Pagid geen enkele concessie." Hij illustreert dat met een productkoffer, voorzien van zes remblokken uit de fabrieken van Hella Pagid. Aan de ene kant liggen originele remblokken van Mercedes-Benz, Audi en Porsche. Ernaast liggen de overeenkomstige remblokken voor de aftermarket. De Boer: "De OE-remblokken zijn exact gelijk aan de exemplaren voor de aftermarket. Ze komen niet alleen van dezelfde productieband, ze worden zelfs gelijktijdig geproduceerd. Hella Pagid produceert in grote batches, deels voor OE en deels voor de vervangingsmarkt."

Hella Pagid is OE-leverancier van een groot aantal autofabrikanten, van populaire volumemodellen tot en met de Aston Martin DB9 en Bugatti. Voor de productie beschikt de fabrikant over vier locaties, waarvan alleen de fabriek in het naburige Essen al vijftig miljoen sets remblokken per jaar produceert. De Boer: "Dat zijn er volgend jaar tachtig miljoen."

Over miljoenen gesproken: Hella Pagid investeert jaarlijks maar liefst 25 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling van remblokken.

Breed programma, grote voorraad

Hella Pagid levert een compleet assortiment remdelen. "Het programma telt inmiddels tienduizend referenties. Dat resulteert in een grootschalige dekking van het wagenpark. Onze marktdekking met remblokken en remschijven voor de voorwielen is bijvoorbeeld 99%. Voor de achterwielen is dat 90%. Omdat wij in veel gevallen de OE-leverancier van remblokken zijn, is Hella Pagid ook vaak de eerste die de remblokken introduceert voor een nieuwe toepassing op de aftermarket."

Hella Pagid beperkt zich allerminst tot remblokken en remschijven. De Boer: "Naast remtrommels en remschoenen leveren wij onder meer ook wiel- en hoofdremcilinders en remslangen. Ons assortiment remtangen is circa tweeduizend referenties groot."

Garagebedrijven hoeven zich volgens De Boer geen zorgen te maken over de beschikbaarheid van de onderdelen. "HELLA Benelux BV in Nieuwegein heeft een heel breed assortiment op voorraad. We hebben bijna alles. Een diepe voorraad hebben we niet nodig, want die bevindt zich hier vlakbij in Duitsland." Grossiers, en daarmee garagebedrijven, weten zich zo verzekerd van een snelle en volledige levering.

Ondersteuning

De Boer is niet bescheiden als hij spreekt over de serviceverlening richting de grossier en garagehouder. "Die is uniek. Hella Benelux BV beschikt over een technische helpdesk, niet alleen in ons hoofdkantoor maar ook in de buitendienst. We lossen de problemen op waar grossiers en garagebedrijven tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan foutmeldingen die de monteur krijgt bij het werken aan het remsysteem en waar hij geen oplossing voor kan vinden." Op dit gebied is het handig dat Hella ook een diagnosespecialist is, in de vorm van Hella Gutmann Solutions,.    

De technische helpsdesk staat elke werkdag van half negen tot vijf ter beschikking. "Voor de klant is dat een erg belangrijk argument om met Hella Pagid in zee te gaan."

Met Hella Tech World en de Hella Pagid Brake Guide biedt de leverancier een enorme bron aan informatie op het gebied van toepassingen, catalogi, service-info, technische productinformatie, praktische kennis en online trainingen. Hella Pagid verzorgt ook trainingen in Nieuwegein en, desgewenst, op locatie.

Wereldspeler

Een ander belangrijk pluspunt van Hella Pagid is de achtergrond van zowel TMD Friction als Hella. Pagid, onderdeel van TMD, bestaat bijvoorbeeld al negentig jaar. Hella behoort tot de grote wereldspelers, met meer dan dertigduizend  medewerkers en een omzet van 5,3 miljard euro (2013/14). De onderneming is onder meer een grote speler in verlichting, elektronica, garage-equipment en diagnose, airco en motorkoeling. De Boer: "Grossiers en garagehouders kennen ons. Grossiers die al productlijnen van Hella voeren, stappen makkelijker over. Ze weten wat ze aan ons hebben."      

Remschijven voor krachtige auto's

Het assortiment remschijven van Hella Pagid voor de vervangingsmarkt wordt uitgebreid met een serie remschijven voor krachtige auto's. Rini de Boer: "Het toepassingsgebied begint ongeveer bij auto's met tweehonderd pk."

De  nieuwe zwarte ‘high carbon' remschijven zijn volgens De Boer nog beter dan het bestaande programma bestand tegen de zware belasting waaraan ze worden blootgesteld. "Automobilisten met een snelle, krachtige auto remmen veelal meer en harder dan berijders van meer alledaagse auto's. De  kans dat de remschijven van een snelle auto kromtrekken is weliswaar klein, maar wel groter. De lijn ‘high carbon' remschijven is beter bestand tegen zware rembelastingen en hoge bedrijfstemperaturen. Dat komt door een combinatie van een andere materiaalsamenstelling, nog kleinere maattoleranties tijdens de productiefase en een betere warmteafvoer." 

De remschijven worden naast het bestaande programma geleverd en vormen dus een uitbreiding van het assortiment. De Boer verwacht dat de meerprijs ten opzichte van de ‘conventionele' remschijven ongeveer 15% zal bedragen. "Gezien de doelgroep en de voordelen van de remschijven zal dat geen struikelblok zijn, zo verwachten wij." Op zeer korte termijn zijn de eerste honderd referenties beschikbaar.

 

 

 

 


Eerste hulp bij dieselstoringen
De meeste garages kunnen tachtig procent van de dieselstoringen prima zelf oplossen. Naast dat standaardwerk is er echter een categorie die vraagt om bovengemiddeld inzicht en adequate ondersteuning. Terlouw Diesel Center profileert zich als leverancier én redder in nood. "De enige mogelijkheid ná ons is de shredder."

Roetfilters die niet meer uit zichzelf regenereren, je zou er een weg mee kunnen plaveien. Bij Terlouw Diesel Center krijgen ze er vrijwel dagelijks vragen over van autobedrijven en merkdealers die het spoor bijster zijn. Dan hebben ze het filter geforceerd gereinigd en lijkt alles weer pico bello, maar slibt het filter na een kilometer of zeshonderd wéér dicht. De oorzaak zit dus een niveau dieper en kan velerlei zijn. Koeltemperatuur te laag, gloeistift defect - "soms zijn we wel een dag bezig om de bron te vinden", vertelt mededirecteur Peter Terlouw. "Dan zetten we, in overleg met de voertuigeigenaar, de auto in voor woon-werkverkeer en neemt een van onze monteurs een diagnosetester mee. Dat soort uren factureren we overigens niet, het kost de klant hooguit een paar liter diesel."

Vraagbaak en leverancier

Het voorbeeld illustreert op welke manier het bedrijf uit Mijnsheerenland in de markt bekend wil staan: niet alleen als een leverancier van onderdelen van A-kwaliteit maar ook als telefonische helpdesk en adres waar auto's met specifieke, hardnekkige dieselstoringen worden geanalyseerd en gerepareerd in de eigen werkplaats. "We zijn zowel vraagbaak als leverancier", stelt Terlouw. "Ik schat dat garages zo'n tachtig procent van de klussen op dit vlak prima zelf kunnen oplossen, inclusief het wisselen van componenten. In de overige twintig procent hebben ze ondersteuning nodig."

Zoals toen bij die Volkswagen T5, geen turbodruk opbouwend en rokend als een ketter. Gevalletje pompverstuiver, schatte de garage in. "Wij gingen echter meer uit van een probleem met de luchtaanvoer. EGR-klep, smoorklep, gescheurde slang. Ik durf gerust te stellen dat we in honderd procent van de gevallen de oplossing bieden. De enige mogelijkheid ná ons is de shredder. Afhankelijk van of de kosten opwegen tegen de restwaarde wordt zo'n oplossing dan uitgevoerd."

Drie facetten

Binnen de markt voor dieseltechniek combineert het familiebedrijf Terlouw drie facetten: het heeft de onderdelen in huis, levert ze tijdig af zodat de betreffende auto aan het eind van de dag van de brug af kan én biedt aan de telefoon, op de website of in Mijnsheerenland ‘handjes' om definitief af te rekenen met aanhoudende klachten. "Het hele plaatje moet kloppen. Een perfecte helpdesk alleen is niet genoeg."

Over het aspect ‘onderdelen' wil Peter Terlouw overigens nog wel enkele woorden kwijt. Hij hekelt de verkeerde zuinigheid die hij regelmatig tegenkomt in de markt. "Dan krijgt de garage, vaak zonder dat hij het weet, een B-kwaliteit injector of hogedrukpomp (of roetfilter)  aangeboden. Soms gereviseerd met niet-originele onderdelen, want dat is dan een of enkele tientjes goedkoper.