Autobedrijven, importeurs en opleiders stellen elkaar regelmatig de vraag wat nou eigenlijk het rendement van (dure) trainingen is. Die vraag blijkt niet volledig te kunnen worden beantwoord. Daarom ontwikkelde het team van AutomotivePlus in samenwerking met opleidingsmanagers van auto-importeurs de zogenaamde rendementscan. Dat is een instrument om vóóraf te kunnen beoordelen of trainen überhaupt wel zin heeft. AutomotivePlus zet nu de volgende stap: een onderzoek naar het efféct van trainingen. Tot op heden is er eigenlijk niets bekend over de vraag of trainingen bijdragen aan het beter functioneren van medewerkers, beweert AutomotivePlus. Het bureau wil daar achter komen en heeft een korte vragenlijst opgesteld. De vragen zijn gericht op de niet-technische taken binnen het autobedrijf. Men roept u als medewerkers en leidinggevenden op deze vragenlijst in te vullen. Zo draagt u bij aan het onderzoek. Meedoen kan heel simpel door naar www.automotiveplus.nl te gaan en op de beginpagina naar het kopje klik hier om naar de enquête te gaan te zoeken. U krijgt er ook wat voor terug: iedere deelnemer krijgt zelf inzicht in de resultaten van het onderzoek. In het najaar wordt het rapport namelijk per e-mail toegestuurd aan alle deelnemers, belooft het team van AutomotivePlus.