Voor eerstejaars BBL-leerlingen op beroepsniveau 1 en 2 bedraagt de premie elfhonderd euro. Voor alle andere BBL-leerlingen kan een leerbedrijf driehonderd euro premie aanvragen. De school-/boekengeldregeling die OOMT voorheen had, is met komst van deze leerlingpremie vervallen. De regeling loopt van 1 september 2010 t/m 31 juli 2011.  OOMT adviseert werkgevers de premies in te zetten voor onderwijsdoeleinden, zoals RPT, een vergoeding van school-/boekengeld en ondersteuning van de leermeester. Een evaluatie van de leerlingpremie van vorig jaar heeft geleerd dat bedrijven deze positief waarderen en goed weten te vinden.

Inmiddels verbetert de economische situatie in de branche. Maar juist omdat de arbeidsmarkt een langetermijnaanpak vraagt, moet we blijven investeren in nieuwe instroom. OOMT-secretaris Bea Berndsen: "Als er nu onvoldoende leerlingen instromen, zijn er geen geschoolde en ervaren medewerkers beschikbaar als de economie weer volop aantrekt. Dan is er opnieuw grote behoefte aan jong talent. Het is zaak nu leerlingen aan onze branche te binden. Daarbij behoort dat er voldoende leerwerkplekken beschikbaar zijn."

Stichting OOMT (www.oomt.nl), het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche, zet zich in voor kwaliteitsverbetering en loopbaanmogelijkheden. In OOMT zijn werkgevers én werknemers vertegenwoordigd via Bovag, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Er zijn zo’n twaalfduizend bedrijven aangesloten met ruim tachtigduizend werknemers.

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding