Miljoenen voor onderwijsontwikkeling automotive

Roc Ter AA in Helmond en Zadkine in Rotterdam krijgen vier ton per jaar (gedurende vijf jaar) voor de oprichting van zogenaamde Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het gebied Automotive. Fontys Hogescholen en de HAN ontvangen een miljoen euro per jaar, ook gedurende vijf jaar, voor een Automotive Centre of Expertise op hbo-niveau.

De centra vormen netwerken van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten en leggen hiermee de verbinding tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Door te werken en te studeren in een omgeving met hoogwaardige kennis in economische en innovatieve sleutelgebieden halen studenten hier een zo hoog mogelijk niveau. De intensieve samenwerking tussen de centra en het bedrijfsleven zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het (technisch) onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het tekort aan bètatechnische, in dit geval automotive, studenten. Het innivatieprogramma HighTech Automotive Systems (HTAS) is ook verheugd over de centra, omdat de arbeidsmarkt voor automotive alweer aantrekt en goed opgeleide vakmensen nodig zijn.

Met de duidelijke profilering van de hierboven genoemde instellingen in automotive, zijn deze centra een eerste uitwerking van het advies van de commissie Veerman over een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel. Minister Van Bijsterveldt benadrukt het belang van de investeringen: "Via deze centra investeren we in bètatalent, precies dit talent heeft Nederland keihard nodig. Aan de andere kant investeert het bedrijfsleven in de praktijkervaring, een prachtige wisselwerking."

Het Platform Bèta Techniek voert het investeringsprogramma in opdracht van het ministerie van OCW en EL&I uit.

 

Miljoenen voor onderwijsontwikkeling automotive - Automobielmanagement.nl

Miljoenen voor onderwijsontwikkeling automotive

Roc Ter AA in Helmond en Zadkine in Rotterdam krijgen vier ton per jaar (gedurende vijf jaar) voor de oprichting van zogenaamde Centra voor Innovatief Vakmanschap voor het gebied Automotive. Fontys Hogescholen en de HAN ontvangen een miljoen euro per jaar, ook gedurende vijf jaar, voor een Automotive Centre of Expertise op hbo-niveau.

De centra vormen netwerken van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten en leggen hiermee de verbinding tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Door te werken en te studeren in een omgeving met hoogwaardige kennis in economische en innovatieve sleutelgebieden halen studenten hier een zo hoog mogelijk niveau. De intensieve samenwerking tussen de centra en het bedrijfsleven zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het (technisch) onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het tekort aan bètatechnische, in dit geval automotive, studenten. Het innivatieprogramma HighTech Automotive Systems (HTAS) is ook verheugd over de centra, omdat de arbeidsmarkt voor automotive alweer aantrekt en goed opgeleide vakmensen nodig zijn.

Met de duidelijke profilering van de hierboven genoemde instellingen in automotive, zijn deze centra een eerste uitwerking van het advies van de commissie Veerman over een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel. Minister Van Bijsterveldt benadrukt het belang van de investeringen: "Via deze centra investeren we in bètatalent, precies dit talent heeft Nederland keihard nodig. Aan de andere kant investeert het bedrijfsleven in de praktijkervaring, een prachtige wisselwerking."

Het Platform Bèta Techniek voert het investeringsprogramma in opdracht van het ministerie van OCW en EL&I uit.