Deze oriëntatiedagen waren onderdeel van de ScienceWeek op het Lyceum Bisschop Bekkers. De dagen zijn bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met techniek en met bètaprojecten.  Henri Vossenberg, directeur van Nefkens Brabant, nam het initiatief. "Leerlingen maken niet van zelf een keuze voor techniek. Toch hebben we veel goed geschoolde mensen nodig,  óók met havo/vwo-achtergrond. Juist deze leerlingen kunnen straks de nieuwe technologie aan, kunnen nadenken over economisch rendabele investeringen en de marketing inrichten. We willen juist deze jongeren enthousiast maken voor een carrière in de mobiliteitsbranche." Directeur Herme Bruin van Innovam:  "Door de vergrijzing en de veranderende technologieën ontstaat een tekort aan vakmensen. Het is belangrijk dat bedrijven nu investeren in de toekomstige vakmensen. Goed dat we als school, bedrijf en Innovam samen optrekken en zo leerlingen kunnen voorlichten over de beroepsopleidingen in onze branche.

Innovam heeft bovendien diverse programma’s en activiteiten voor vmbo-scholen, zoals voorlichtingsdagen, bedrijfsbezoeken en Passion for Power. De oriëntatiedagen zijn mede mogelijk gemaakt door stichting OOMT.