Clean Technology groene draad van ROC Aventus

Zijn jongeren echt niet meer geïnteresseerd in auto’s, zoals je zo vaak hoort? Bij ROC Aventus in Apeldoorn, dat met zeshonderd studenten in het vakgebied Automotive de grootste school op dit gebied van Nederland is, zouden ze het moeten weten. Ton van Vught en Teun Gerritsen hebben dan ook een duidelijk antwoord.

Jongeren zijn wel degelijk nog geïnteresseerd in auto’s, aldus Ton van Vught (directeur Techniek & Mobiliteit). Maar hij  trekt het begrip ‘auto’ wel meteen breder tot mobiliteit in het algemeen. "Wat voor de branche belangrijk is te weten, is dat het de auto moet loslaten als object waaraan jongeren status ontlenen. Dat geldt inmiddels nauwelijks nog. Ook het onderscheid tussen automerken is voor deze groep niet zo belangrijk. Zij zien de auto als onderdeel van de totale mobiliteit. Dat begrip heeft hun interesse."

Duurzame aandrijfsystemen

Aventus heeft niet de minste aarzeling om volop met de automotive-opleidingen door te gaan en de focus ligt daarbij op duurzame aandrijfsystemen. "Wij zijn daarmee al een aantal jaren geleden gestart. De aftrap had de vorm van een conferentie, waaruit de Greenboard is ontstaan. Dat is een samenwerkingsverband tussen onze school en regionale bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en mobiliteit. Er is veel automotive maakindustrie in onze regio. Een voorbeeld is Chargepoint, dat bij de school een aantal laadpalen voor onze elektrische en hybride auto’s heeft geplaatst. Er is sinds de start van Greenboard een vruchtbare, wederzijdse overdracht van kennis en informatie ontstaan." De opleidingen vallen inmiddels onder de welluidende naam ‘Clean Technology’. "Wij garanderen dat schoolverlaters een gedegen kennis hebben van dat onderwerp", benadrukt Teun Gerritsen. "Het is de groene draad in ons beleid."

Lessen mbo bij hbo

Teun Gerritsen is teammanager van de School voor Automotive, een van de gespecialiseerde takken van Aventus. Hij legt uit wat Clean Technology in de schoolpraktijk betekent. "In de eerste plaats is het een kennismaking met het concept duurzaam, zodat de studenten dit aan elke vorm van mobiliteit kunnen koppelen. Om dat inzichtelijk te maken gaan we nadrukkelijk het bedrijfsleven in met bezoeken en stages. Bovendien heeft de school drie elektrische en hybride auto’s, die geregeld in de praktijklessen worden bestudeerd." Gerritsen zegt dat de inhoud van de opleiding niet op aangeven van de autowereld is ontwikkeld maar op initiatief van de school zelf. "Wij hebben hiermee willen anticiperen op de toekomst. En dat is goed gelukt, want wij weten inmiddels dat de studenten die onze mbo-opleiding met een diploma verlaten een prima basis meenemen naar hun hbo-vervolgopleiding. Sommige studenten volgen al in het derde en vierde mbo-jaar lessen op de HAN om al de propedeuse te halen." (Zie elders in deze uitgave: HAN Arnhem, red)

Internationalisering

Als aanvulling op de opleidingen in eigen land, is een stage in het buitenland van belang, aldus Van Vught. "Wij spelen bewust in op de internationalisering van de arbeidsmarkt. Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat jongeren in Nederland blijven. Maar hoewel de landsgrenzen duidelijk vervagen, behoudt elk land zijn eigen karakter, gewoontes en gebruiken. Ook de bedrijven, je moet de cultuur ervaren om die te kunnen begrijpen." Behalve in een nieuwe bedrijfscultuur, is de nieuwsgierige student ook geïnteresseerd in de kennis van zijn of haar nieuwe collega’s. "Via een zogeheten Transfer of Innovation vindt een uitwisseling van kennis en informatie plaats. Erg belangrijk, want wij kunnen er zelfs onze lesprogramma’s mee verbeteren."

 

Clean Technology groene draad van ROC Aventus - Automobielmanagement.nl

Clean Technology groene draad van ROC Aventus

Zijn jongeren echt niet meer geïnteresseerd in auto’s, zoals je zo vaak hoort? Bij ROC Aventus in Apeldoorn, dat met zeshonderd studenten in het vakgebied Automotive de grootste school op dit gebied van Nederland is, zouden ze het moeten weten. Ton van Vught en Teun Gerritsen hebben dan ook een duidelijk antwoord.

Jongeren zijn wel degelijk nog geïnteresseerd in auto’s, aldus Ton van Vught (directeur Techniek & Mobiliteit). Maar hij  trekt het begrip ‘auto’ wel meteen breder tot mobiliteit in het algemeen. "Wat voor de branche belangrijk is te weten, is dat het de auto moet loslaten als object waaraan jongeren status ontlenen. Dat geldt inmiddels nauwelijks nog. Ook het onderscheid tussen automerken is voor deze groep niet zo belangrijk. Zij zien de auto als onderdeel van de totale mobiliteit. Dat begrip heeft hun interesse."

Duurzame aandrijfsystemen

Aventus heeft niet de minste aarzeling om volop met de automotive-opleidingen door te gaan en de focus ligt daarbij op duurzame aandrijfsystemen. "Wij zijn daarmee al een aantal jaren geleden gestart. De aftrap had de vorm van een conferentie, waaruit de Greenboard is ontstaan. Dat is een samenwerkingsverband tussen onze school en regionale bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en mobiliteit. Er is veel automotive maakindustrie in onze regio. Een voorbeeld is Chargepoint, dat bij de school een aantal laadpalen voor onze elektrische en hybride auto’s heeft geplaatst. Er is sinds de start van Greenboard een vruchtbare, wederzijdse overdracht van kennis en informatie ontstaan." De opleidingen vallen inmiddels onder de welluidende naam ‘Clean Technology’. "Wij garanderen dat schoolverlaters een gedegen kennis hebben van dat onderwerp", benadrukt Teun Gerritsen. "Het is de groene draad in ons beleid."

Lessen mbo bij hbo

Teun Gerritsen is teammanager van de School voor Automotive, een van de gespecialiseerde takken van Aventus. Hij legt uit wat Clean Technology in de schoolpraktijk betekent. "In de eerste plaats is het een kennismaking met het concept duurzaam, zodat de studenten dit aan elke vorm van mobiliteit kunnen koppelen. Om dat inzichtelijk te maken gaan we nadrukkelijk het bedrijfsleven in met bezoeken en stages. Bovendien heeft de school drie elektrische en hybride auto’s, die geregeld in de praktijklessen worden bestudeerd." Gerritsen zegt dat de inhoud van de opleiding niet op aangeven van de autowereld is ontwikkeld maar op initiatief van de school zelf. "Wij hebben hiermee willen anticiperen op de toekomst. En dat is goed gelukt, want wij weten inmiddels dat de studenten die onze mbo-opleiding met een diploma verlaten een prima basis meenemen naar hun hbo-vervolgopleiding. Sommige studenten volgen al in het derde en vierde mbo-jaar lessen op de HAN om al de propedeuse te halen." (Zie elders in deze uitgave: HAN Arnhem, red)

Internationalisering

Als aanvulling op de opleidingen in eigen land, is een stage in het buitenland van belang, aldus Van Vught. "Wij spelen bewust in op de internationalisering van de arbeidsmarkt. Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat jongeren in Nederland blijven. Maar hoewel de landsgrenzen duidelijk vervagen, behoudt elk land zijn eigen karakter, gewoontes en gebruiken. Ook de bedrijven, je moet de cultuur ervaren om die te kunnen begrijpen." Behalve in een nieuwe bedrijfscultuur, is de nieuwsgierige student ook geïnteresseerd in de kennis van zijn of haar nieuwe collega’s. "Via een zogeheten Transfer of Innovation vindt een uitwisseling van kennis en informatie plaats. Erg belangrijk, want wij kunnen er zelfs onze lesprogramma’s mee verbeteren."