Conform de deal levert Electude aan VOC een e-learning pakket en leidt ze de VOC-trainers op. In het vervolgtraject zal VOC op landelijke schaal trainingen gaan verzorgen. De cursisten – schadeherstellers – zullen de opleiding grotendeels kunnen volgen via e-learning.

Aan de samenwerking kleven volgens VOC-directeur Frank Vos op diverse fronten voordelen. Voor de VOC is de schaal van de carrosserie-/schadebranche onvoldoende om op eigen houtje e-learning te ontwikkelen en uitvoeren. Een rolverdeling waarbij Electude leermiddelen ontwikkelt en VOC het geven van trainingen is volgens Vos voor beide partijen zinvol. Electude-directeur Koen Berends wijst erop dat voor de monteur die autoschadetechnicus wil worden één loket ontstaat.