Volgens Snoeks is dit een gunstige ontwikkeling, die de instroom van jongeren in de branche zal bevorderen: "Dit biedt wellicht mogelijkheden om meer handvaardigheid in de opleidingen op te nemen en om de VMBO-opleiding beter aan te laten sluiten bij de bedrijfsactiviteiten in de regio."

Snoeks zegt in Carrosserie dat leerbedrijven erover klagen dat startende leerlingen die van het VMBO komen veel te theoretisch en te weinig praktische zijn opgeleid. "Terwijl het met de handen kunnen werken van begin af aan belangrijk is als ze de BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school) in één van de bedrijven in onze sector starten. Als we de leerlingen kunnen vinden."

Volgens Snoeks staan er alleen al in de carrosseriebouw nu ruim 30 vacatures open: "In het lopende schooljaar hebben we niet alle leerplaatsen in de bedrijven in kunnen vullen. Dit probleem wordt alleen maar groter,"